Buiten is het 12 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.413 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

23reacties

Gisteren ging Helmond stemmen. Dat deed 48,08% van de 68.185 kiesgerechtigde Helmonders, in 2019 was de opkomst 48,04%.
Ook in onze stad lijkt de BBB de grootste te zijn geworden. Want zojuist maakte de gemeente deze voorlopige uitslag op partijniveau van de Provinciale Statenverkiezingen in Helmond bekend:

In de reacties hieronder staat een update.

23 reacties:

52% van de mensen kan het dus niks schelen, dat is een zure constatering. Ik snap dat niet.

Beantwoorden

@Roland op donderdag 16 maart 2023 om 11:13:

Ik word daar best verdrietig van. Want die 52% gaan straks weer het hardste klagen dat ze niet gehoord worden. BAH BAH BAH 🤬😡🤬
Gefeliciteerd BBB-stemmers. Mijn GroenLinks is met deze uitslag niet meer de grootste in de gemeenteraad van Helmond. Word ik ook verdrietig van, maar de 48% hebben helaas per definitie gelijk. 😢😢

Beantwoorden

We werden wakker met een nieuwe politieke realiteit, ook in ons Helmond. Landelijk meer mensen naar de stembus, dat is een sterk pluspunt. In Helmond zijn nu de drie grootste partijen BBB, VVD en PVV. Dat zegt veel over het gevoerde beleid tot nu. Mensen hebben de huidige partijen landelijk en lokaal als uitermate afstandelijk ervaren. Deze uitslag vraagt om een radicale koerswijziging, ook in onze gemeentelijke politiek. Niemand kan doorgaan op de oude voet. We moeten de kiezer respecteren. De kiezer is de baas. Het huidige College wordt kennelijk beperkt door de kiezer gesteund en kan niet anders dan deze uitslag beleidsmatig te respecteren en zou kunnen publiceren hoe zij dat gaat doen.

Beantwoorden

Goed gedaan BBB!
Jammer van de lage opkomst, zo komen we niet van Rutte af.

Beantwoorden

Duidelijk signaal? Ruk naar rechts of protest?
In ieder geval iets voor onze Helmondse GL coalitie om goed over na te denken de komende tijd. Beter ten halve gekeerd dan……..

Beantwoorden

Ben benieuwd hoe het verder gaat, hoop niet zoals met fvd.
Veel beloven en niets presteren.
Ben wel benieuwd hoe de BBB omgaat met de stikstofcrisis , kunnen zij wel langs het oordeel van de rechtbank dat de stikstof naar beneden moet voordat er weer gebouwd mag worden?

Beantwoorden

Verschrikkelijk. Weer zo’n slechte opkomst. Politiek slaagt er niet in hier iets aan te dorn

Beantwoorden

schandalig zo weinig stemmen in Helmond , en maar klagen.

Beantwoorden

@Wilko op donderdag 16 maart 2023 om 11:41:

‘Je schrijft: Want die 52% gaan straks weer het hardste klagen dat ze niet gehoord worden.’
Wilko, dit is een aanname en geen feit. Zo kun je geen politiek bedrijven.

Je verwijst naar Groen Links Helmond, niet meer de grootste in onze stad.
Gezien de uitslagen van de recentste gemeenteraadsverkiezingen heeft Groen Links de wil van de Hellemonders volledig genegeerd en heeft met louter splinterpartijtjes een coalitie gevormd. We zitten nu met een grote, dure club aan wethouders van wie steeds meer blijkt dat ze niet voldoende in hun mars hebben om hun taak goed uit te kunnen voeren. Een van die wethouders werd door Groen Links zelfs uit de Randstad gehaald. Die komt nu met allerlei plannen waarop de Hellemonders niet zitten te wachten. Denkt Groen Links hiermee weg te komen?

Hier in Helmond gebeurt met de huidige coalitie op kleinere schaal wat ook in politiek Den Haag gebeurt, namelijk: met dwang en drang halen ze hun gelijk. De oppositie wordt in Helmond systematisch zonder meer weggestemd, nog erger dan in de Tweede Kamer. Op provinciaal niveau hebben de kiezers nu laten zien niet van dwang en drang gediend te zijn. Dat gaan de kiezers bij landelijke én gemeenteraadsverkiezingen ook nog wel laten zien. Ik kan niet wáchten!

Beantwoorden

Geheugensteun 2022 / 2018

GroenLinks: 7 zetels / 6 zetels 

VVD: 6 zetels / 5 zetels

Helder Helmond: 5 zetels / 2 zetels*

SP: 3 zetels / 5 zetels

CDA: 3 zetels / 5 zetels

D66: 3 zetels / 3 zetels

Lokaal sterk: 2 zetels / 3 zetels

50PLUS: 2 zetels / 3 zetels

PvdA: 2 zetels / 2 zetels

Forum voor Democratie: 2 zetels / 0 zetels

Denk: 1 zetel / 0 zetels

Mì Hellemonders: 1 zetel / 1 zetel*

plan!: 0 zetels / 1 zetel

Beantwoorden

Ben ‘t met iedereen eens, ook met Roland.

Ik verwacht ook van de ultralinkse coalitie hier niet veel.
Maar feitelijk heeft de gemeente niets met deze uitkomst van doen. Anders dan dat er minder kans is op domme dwang en drang D66 politiek vanuit de provincie.

Beantwoorden

De definitieve (landelijke) uitslag is nog niet bekend; echter ik ben verheugd op het feit dat zowel de meeste Helmondse kiezers als de landelijke kiezers het “geroeptoeter” de rug heeft toegekeerd.
Roeptoeteren:
* dingen roepen zonder feiten of argumentatie
* ideeën, oplossingen per definitie afkeuren zonder argumentatie, laat staan zelf met ideeën oplossingen te komen (“het is allemaal niet goed”)
* in argumentatie niet verder komen dan ‘links’ en ‘rechts’ (polariseren) en daarmee elke vorm van discussie/gesprek aangaan de nek omdraaien

Ik moet nog denken aan de man in dat witte jasje (FvD) die mij in verkiezingstijd op de Markt in Helmond aansprak: “Je moet niet geloven wat ze op televisie bij de NOS en andere nieuwszenders allemaal zeggen … allemaal nepnieuws”
Als tip kreeg ik een lijstje met websites die ik eens moest bezoeken als ik nieuwsgierig was naar .de waarheid. Helaas voor de enthousiaste man heb ik er geen één onthouden.
Zoals eerder gezegd: gelukkig leven we in een democratie.

Ik heb alle hoop en vertrouwen dat BBB het goed gaat doen. Onder de boeren zijn er velen die gestudeerd hebben aan een Landbouwhogeschool of misschien wel de Universiteit van Wageningen … mensen die gestudeerd hebben / kennis hebben over natuur, klimaat, stikstof … termen waar velen over praten, een mening over hebben maar weinigen weten waar het werkelijk om gaat. Ik ook niet trouwens.

Zoals eerder op deze weblog benoemd (Rik heet hij geloof ik). Heb vertrouwen in de mensen die werkelijk kennis van zaken hebben; wetenschappers, mensen die er voor gestudeerd hebben.
Dat geldt zowel op landelijk niveau (ministers & staatssecretarissen) als op provinciaal en gemeentelijk niveau (wethouders).
Ik begrijp nog steeds niet dat het in Nederland mogelijk is dat er bijvoorbeeld een minister of staatssecretaris van onderwijs kan zijn die, behalve dan zelf in de schoolbanken te hebben gezeten, nooit in het onderwijs (rector/leraar) werkzaam is geweest of bijvoorbeeld een minister van financiën die geen affiniteit heeft met financiële zaken.
En dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen wethouders in Helmond.
Zonder nu enige afbreuk te doen aan het functioneren van onze huidige wethouders vind ik het op een bepaalde manier wel raar dat deze mensen, democratisch gekozen door de Helmondse kiezers om zitting te mogen nemen in de gemeenteraad, vervolgens wegens hun positie binnen de partij, naar gelang de vorming van een coalitie, een portefeuille krijgen toebedeeld waar zij (en ik heb daar geen flauw benul van … geen kennis!) misschien wel geen affiniteit / kennis van zaken van hebben. Maar wel belangrijke beslissingen voor Helmond en haar inwoners nemen. Dit geldt natuurlijk voor alle gemeentes is Nederland.
Op basis van deze gedachte, – schoenmaker blijf bij je leest -, zou ik mezelf niet geschikt vinden voor zo’n functie.
Lang leve de democratie.

Beantwoorden

@Stapper op donderdag 16 maart 2023 om 17:49:

Een goed, positief gestemd verhaal!
Ben het grotendeels met je eens, zeker met je punt over roeptoeterij en de noodzaak om mensen die kennis van zaken hebben aan te stellen en niet figuren, die enkel hopen te scoren vanuit eigen gewin.

Ik deel – zeker in de bredere context van je verhaal – enkel je enthousiasme over BBB niet en wel op dit door jou zelf aangehaalde punt:
” Heb vertrouwen in de mensen die werkelijk kennis van zaken hebben; wetenschappers, mensen die er voor gestudeerd hebben.”

Juist daar schort het aan.
Ik heb moeite met het ‘selectief shoppen’ van de BBB waar het hun onwel willige wetenschappelijk onderbouwde uitspraken betreft.
Het lijkt me wat met name dit punt betreft niets meer of minder dan de zoveelste ‘one-issue-partij’.

Ik doel dan vooral op stikstof.
De partij is niet eerlijk over het gevaar van stilstand qua aanpak hiervan. Zeker voor de boerengemeenschap zelf.
Ook niet over de rechtelijke uitspraken hierover keer op keer.
Europese boetes dreigen als het toch al draaierige, wegkijkende en twijfelende huidige beleid een vervolg zou krijgen van totale stilstand.

Volgens mij zijn er meer beroepen in Nederland/provincie/Helmond dan boeren. Toch krijg ik tussen het steunen van alle krasse omgekeerde vlaggen-praat niet echt het idee van het actief steunen van een concreet andere politiek voor de Helmonder. Eerder een van nóg rigoureuzere stilstand na 40 jaar gepamper en gesubsidieer door met name het CDA. Het geflirt met FDF sterkt dit gevoel voor mij. Lees het partijprogramma vol verdere algemeenheden er maar eens op na.

Boeren zijn volgens mij gebaat bij eerlijke regels, afspraken en een eerlijke prijs voor hun producten. Geen steeds maar weer opnieuw bijgestelde voorwaarden, waar je doodmoe van wordt.

Dat winst, grootschaligheid stimuleren en 70% export de ridicule realiteit is, is van de zotte, maar al vroeg actief omarmd door de beroepsgroep zelf.
Biologisch boeren is nu feitelijk onmogelijk, maar ook een deels zelf gecreëerd probleem. Een beetje extra zelfreflectie zou dan ook geen kwaad kunnen, zoals bij iedere andere beroepsgroep.

Liefst gestimuleerd door mensen die je niet constant gelijk geven, maar je ook uitdagen om zélf met concrete oplossingen te komen, in plaats van anderen de schuld geven.

Ik hoop van harte dat de mensen die gestudeerd hebben en/of kennis van zaken hebben het voortouw nemen.
De weg van de redelijkheid zien te vinden.

Wat dat betreft is jouw reactie een verademing!

Beantwoorden

Even kort voor wie het betreft:
laten we het op De weblog van Helmond hebben over Helmond.

Beantwoorden

De gemeente maakte 2 foutjes in de presentatie van de voorlopige uitslag (zie helemaal bovenaan):
• Ten opzichte van 2019 won de VVD 0,12% (In kolom 4 staat echter -0,12%)
• Percentage van de stemmen in 2019 (eerste rij)

Beantwoorden

Mooi! Bijna de helft heeft gestemd!
Het glas is halfvol

Beantwoorden

Derde fout, er is nog geen uitslag gepubliceerd, de processen verbaal.
Helmond behoort tot de gemeenten die nog niks hebben.

Beantwoorden

Update:
Gisteravond publiceerde de gemeente de onderstaande uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen op partijniveau. Daarbij een fun fact: de opkomst in Helmond bedraagt 48,04% (68.185 kiesgerechtigden), bij de verkiezingen in 2019 was de opkomst ook 48,04% (66.356 kiesgerechtigden).

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zaterdag 18 maart 2023 om 07:30:

Ik zit er al de hele dag aan te denken en nu toch maar opgeschreven.
ALS er nu gemeenteraadsverkiezingen waren geweest en Helder Helmond had ook gewoon meegedaan, dan had BBB, VVD, PVV en Helder Helmond dus zo’n beetje de meerderheid in Helmond. Natuurlijk, een beetje gemakkelijk geteld en zo, maar toch! Dus zonder ook maar één partij uit de huidige coalitie.
Of zit ik er volledig langs en zie ik iets heel wezenlijks over het hoofd?

Beantwoorden

Interessant. Jose. Ligt natuurlijk aan pvda / groen links of ze samen op zouden trekken. Dan zijn zij in de telling hierboven nog de grootste. Wat haalt PVV en BBB dan weg aan rechtse kiezers bij FvD, HH en VVD. Ook waren er vooral veel proteststemmen in de provincie tegen landelijke coalitie.

Beantwoorden

Jose, t klopt wat je ziet, maar lokaal kan je toch niet 1 op 1 vanuit landelijk of provinciaal extrapoleren.
Maar constatering was juist, deze nogal linkse coalitie heeft weinig daadwerkelijk draagvlak, net als landelijk.
Deze partijen blinken uit in negeren volk of burgers. Vaak wordt tegen een meerderheid in besluiten doorgedrukt. Met meerderheid bedoel ik in persoon, niet meerderheid kamer of raad.
Zo blijft ‘t nog altijd vreemd dat 75 % van burgers kritisch is op asielbeleid en dit graag minder wil zien.. Maar het wordt steeds meer.
Mensen willen ook helemaal geen voorrang in toewijzing woonruimtes etc.

Beantwoorden

@José & @andre

Denk dat jullie nu wel héél simpel denken ja.
Zoals lokale politiek niet gelijk op gaat met landelijke, gaat provinciale dat ook niet.

Als t zo simpel zou zijn, zouden we niet alle losse verkiezingen nodig hebben he. Tis geen tijdverdrijf of hobby he?

Dat er nu veel proteststemmen op BBB zijn uitgebracht, zegt niet dat dat over een paar jaar lokaal ook zou zijn.

Sterker nog ik denk dat HH zn beste tijd heeft gehad. Want sinds de huidige raafsperiode zijn ze allerminst constructief bezig.
Roepen roepen, niets doen.
En ja ook als oppositie kan je dingen.
Maar door als gekrenkt zieltje alleen maar over met de hakken in t zand te gaan, kom je zeker niet verder

Beantwoorden

@Hariette, echt ongeloofwaardig domme reactie.
Jij hebt duidelijk niks gelzen en begrepen van mijn inhoudelijke correcte reactie op José.
Verder blijkt bij jou rancune jegens Helder Helmond een rol te spelen om hier wat te roeptoeteren. Echt benedenmaats.

De opkomst was en is dus nog slecht met 48%
Ik denk dat dat beter gaat worden in de toekomst.
Ik ga, daartoe mijn best doen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *