Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.192 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
173reacties

– PRIMEUR –
Helmond biedt het COA de mogelijkheid om tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen te realiseren op de locatie van de voormalige Carolusschool aan de Gasthuisstraat in Stiphout. Ook private pandeigenaren mogen zich aanmelden bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor noodopvang.
“Op dit moment ligt er nog geen besluit over de inrichting van de voormalige Carolusschool tot noodopvang voor vluchtelingen en evenmin is het duidelijk of COA deze locatie geschikt (te maken) acht voor dit doel. Dat laatste weten we binnen afzienbare tijd.” Dat en meer staat te lezen in onderstaande RaadsInformatieBrief die B&W vanavond stuurde naar de gemeenteraad. De omwonenden van het voormalige Carolus Borromeus College zijn/worden daarover vandaag geïnformeerd.

Op 29 september jl. hebben wij met u een open dialoog gevoerd over de situatie van vluchtelingen in Europa en Nederland. Aanleiding voor dit gesprek was de toestroom van vluchtelingen en het beroep dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan gemeenten doet om na te denken over mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen.
.
Ook uw gemeenteraad heeft aangegeven haar verantwoordelijkheid te willen nemen in een bijdrage aan de oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk. U heeft daarbij ook zorgen geuit. Met name heeft u ons meegegeven inwoners en maatschappelijke partners proactief te betrekken in een zogenaamde Taskforce en een zorgvuldig traject te doorlopen.
.
De afgelopen weken zijn de oproepen vanuit het Rijk aan gemeenten om intensief te zoeken naar mogelijke crisis/noodopvang toegenomen. COA heeft ons toegelicht, dat zij geen concrete vraag aan individuele gemeenten stellen. Zij zijn een uitvoeringsorganisatie, die actie onderneemt op verzoek van Ministerie en/of gemeenten.
.
Tegelijk heeft het kabinet vrijdag afspraken gemaakt met provincies en gemeenten om de doorstroom van de zogenaamde statushouders te bevorderen en te zorgen dat de COA-opvang weer gebruikt kan worden waarvoor hij is bedoeld: het opvangen van asielzoekers. In de komende zes maanden zullen de gemeenten 10.000 statushouders opvangen in tijdelijke woonvoorzieningen. Daarnaast gaat het kabinet met provincies aan de slag om grootschalige noodopvang te realiseren.
.
Bovenstaande heeft ertoe geleid dat wij de volgende besluiten hebben genomen:
.
Huisvesting statushouders
Met betrekking tot de huisvesting van statushouders brengen wij in beeld wat dit recente kabinetsbesluit voor Helmond gaat betekenen. Zodra de implicaties van het recente kabinetsbesluit bekend zijn voor Helmond – wat betekent dit bijvoorbeeld voor onze taakstelling vanaf 2016 – komen wij hiermee bij u terug.
.
Noodopvang vluchtelingen
Voor wat betreft tijdelijke noodopvang van vluchtelingen vinden wij dat we ook hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij gaan COA dan ook attenderen op de locatie van de voormalige Carolusschool aan de Gasthuisstraat. Dit betekent dat COA deze locatie zal komen inspecteren op technische en financiële haalbaarheid en aan ons college zal berichten of deze geschikt (te maken) is voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. Op basis hiervan zal een vervolgtraject worden gestart. Vandaag hebben wij dit meegedeeld aan de direct omwonenden van deze locatie en de wijkraad Stiphout. Wij zullen hen bij iedere vervolgstap actief blijven informeren en betrekken. Dit betekent dat wij de uitkomsten van de inspectie door COA zullen delen met de omwonenden en uiteraard ook met uw raad.
.
Overigens is het mogelijk dat ook private pandeigenaren in Helmond contact zoeken met COA. In dat geval zal COA het verzoek met ons bespreken en zullen wij een standpunt innemen over de geschiktheid van de locatie. Indien private pandeigenaren zich melden bij de gemeente, zullen wij hen dus in de eerste plaats doorverwijzen naar COA.
.
Taskforce
Het college fungeert op dit moment als stuurgroep onder leiding van de burgemeester voor dit onderwerp; ambtelijk is een multidisciplinaire projectgroep samengesteld. In navolging van de oproep vanuit uw raad formeren wij te zijner tijd een Taskforce, die start indien de inspectie door COA laat zien dat de voormalige Carolusschool geschikt (te maken) is als noodopvang. In deze Taskforce hebben naast direct omwonenden en een vertegenwoordiging vanuit de wijkraad Stiphout, ook maatschappelijke partners als politie, LEV en onderwijs zitting. Deze Taskforce koppelen we aan de ambtelijke projectgroep.
.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over onze vervolgstappen. Op dit moment ligt er dus nog geen besluit over de inrichting van de voormalige Carolusschool tot noodopvang voor vluchtelingen en evenmin is het duidelijk of COA deze locatie geschikt (te maken) acht voor dit doel. Dat laatste weten we binnen afzienbare tijd. Op dat moment komen wij weer bij u terug.

173 reacties:

En waar is c.q. blijft nu die open dialoog met ” De Stad?”

Beantwoorden

Moet de burgemeester haar amstwoning maar te beschikking stellen. Helmond wordt als een armlastige gemeente gezien, dus als die gelukzoekers komen kunnen Helmond ers wel fluiten nog naar thuiszorg en andere hulp. BAH BAH BAH LAAT EIGEN VOLK MAAR EERST STIKKEN.

Beantwoorden
Marja Konings van Dooren

@Marja Konings van Dooren op maandag 19 oktober 2015 om 19:25:

Maar dat mag je niet zeggen want dan heb je geen medeleven en ben je een rotmens. Dat schuldgevoel proberen ze je ook nog aan te praten!

Beantwoorden

@Mier Tje op maandag 19 oktober 2015 om 19:33:

Heb ik gelukkig niets zo een last van want mijn is altijd gezegd dat je de waarheid mag zeggen.

Beantwoorden
Marja Konings van Dooren

Ben benieuwd hoe dit verder gaat. Komt al dichterbij………..

Beantwoorden

@Marja Konings van Dooren op maandag 19 oktober 2015 om 19:42:

Ik ook niet, want zolang ik nog bij minima stichtingen moet schooien om vreten, trek ik mn mond ook wel open.

Beantwoorden

Eerst eigen mensen indd, we hebben genoeg armen mensen in Helmond die wel een extra centje kunnen gebruiken.

Beantwoorden
Sharon Van Der Wallen-Arts

Ja de geluk zoekers mogen weg blijven net als alle criminelen uit een ader land die hier wonen moeten ze meteen met familie terug sturen naar land van herkomst dan is er plaats voor de echte vluchteling

Beantwoorden

Goed dat het College van B&W zich nu eindelijk pro-actief opstelt. Als je als land een opgave hebt om vluchtelingen op te vangen, heb je als middelgrote centrumgemeente dus ook een verantwoordelijkheid om je steentje bij te dragen. Tot zover het gedeelte dat niet onderhandelbaar zou mogen zijn.

Het college heeft al aangegeven dat bewoners actief betrokken gaan worden, dus met die dialoog komt het wel goed gok ik. Als het Carolus geschikt bevonden wordt (en die kans is m.i. groot), dan kan in ieder geval de noodopvang vrij snel rond zijn. Het voornaamste is dat de buurt straks regelmatig met de vluchtelingen in contact gebracht wordt. Laat ze eens voor elkaar koken bijvoorbeeld onder begeleiding van studenten van de tak Food van de Groene Campus.

Wederzijds begrip is de beste bodem voor een goede verstandhouding. Laten we hopen dat de Stiphoutenaren behalve een grauwte smoel ook ginne skrik hebben. 🙂

Beantwoorden

Weggggggggg

Beantwoorden

Ze kunnen die top 30 nog niet eens in ’t gareel houden :’)

Beantwoorden

Hoezo gelukzoekers ?? enne eigen volk laten stikken ?/ dat deden ze ook al vóór dat de asielzoekers hier kwamen., en natuurlijk mag je de waarheid zeggen, maar dat moet je wel de waarheid zeggen en geen onzin verkopen…. degene die tegen de komst van asielzoekers zijn, hebben zelf nog nooit in oorlogsgebied gewoont, en geen familieleden gehad die vermoord zijn. je weet natuurlijk ook wel dat als je het in je eigen land goed hebt , je niet op de vlucht slaat.
Een beetje verdraagzaamheid is wel op zijn plaats dacht ik zo…

Beantwoorden

BAH BAH BAH open dialoog, werkelijk…ze doen wat ze willen.
Bedankt mevrouw de burgemeestef!!!!

Buiten dat het te idioot voor woorden is wat dat allemaal kost om deze mensen hier onder te brengen baal ik ook als vrouw.

Als er ook maar 1 van die hoogopgeleide islam kerels mij lastig valt, maakt hij nog wat mee. Dat geef ik op een briefje. Ik laat me niet uitschelden laat staan aanraken.

Ik leef met de omwonenden mee. Wat een balen voor hen!

Potverdomme, er was nog een mooie lokatie die zich aanbood, maar die werd subbiet afgewezen want onze Premier woonde te dicht bij.

Man man wat ben ik piswoest!!!!!!
Mevrouw de burgemeester zet ze lekker in je eigen tuin !!!

Beantwoorden

@Michiel

Als je dan toch aan het gokken gaat, een gokje hoeveel er geplaatst gaan worden?
Wederzijds begrip is de beste bodem voor een goede verstandhouding?

Dan moet je eerst aan wederhoor doen met “de stad” zoals toegezegd.
Daar is nu geen enkele sprake van en komt men die toezegging niet na.

Voor gokken moet je op Unibet zijn!

Beantwoorden

Beantwoorden

@Eddie op maandag 19 oktober 2015 om 20:20:

Het plan is 250 vluchtelingen die er maximaal een jaar blijven. Buurt gaat kijken of er juridisch iets tegen gedaan kan worden. Gaat nog wel even duren want er moet flink verbouwd worden. Voor de tegenstanders: dat betaalt het COA.

Beantwoorden

@Eddie

Het zullen er ergens tussen de 300 en 600 zijn voor de noodopvang. Dat zijn tenminste de aantallen die meestal genoemd worden qua schaalgrootte elders.

Bij een dialoog moet je ook duidelijk maken wat er wel en niet onderhandelbaar is. Anders wek je de verwachting dat dat wel zo is, met als gevolg dat mensen zich niet serieus genomen/genegeerd voelen als zij bijvoorbeeld maar 100 mensen opgevangen willen hebben. De dialoog zal vooral bestaan uit goed overleg over beperken van eventuele overlast of het opzetten van communicatie met de buurt. Ook kun je denken aan bijvoorbeeld een avondklok voor de asielzoekers om te voorkomen dat zij laat ’s avonds nog rondhangen in de buurt.

Beantwoorden

Pffft…wat een heisa allemaal….jullie kunnen beter je eigen druk maken over al die steuntrekkers die zwart bij beunen en of wiet telen in talloze huurwoningen en de mensen die daar achter zitten es flink aanpakken!!!, want juist die centen kom ik aan de einde van maand tekort om alles te betalen als werknemer!

Beantwoorden

@michiel

Begrijp ik nu dat je voor een avondklok bent voor de 250 vluchtelingen?

Beantwoorden

dat word ons weer door de strot geduwd
ze hadden ook de hele bevolking van helmond kunnen vragen wat ze er van vinden
maar dat durven ze niet,dus 17 wethouders beslissen voor ongeveer 87,000 helmonders

Beantwoorden

Daarbij uit het ED: Omwonenden

De buurtbewoners, die waren uitgenodigd om ‘bijgepraat’ te worden, lieten Blanksma duidelijk weten dat ze niet zitten te wachten op de komst van vluchtelingen naar Stiphout.

Er zaten daar vanavond maar 15 buurtbewoners!

( Overigens ben ik voor opvang van deze mensen, zeker nu met de winter op komst)

Maar B&W gaat simpel gezegd voorbij aan de eerdere gemaakte afspraak om eerst met de Stad in dialoog te gaan.

Zie het stuk van Lucy hierover : http://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/lucy-vluchten-voor-de-burger/

Beantwoorden

Wat een schertsvertoning dat dialoog!

In Purmerend hebben ze teminste begrepen dat de lokale volksvertegenwoordigers er zitten om de belangen te vertegenwoordigdigen van de lokale kiezer !

Medelijden met de mensen daar die dit door de strot geduwd krijgen

Beantwoorden

@Eddie

Als een avondklok nodig zou zijn om overlast te voorkomen dan ben ik daar niet tegen. Bij een hotel moet je ook op tijd binnen zijn, hetzelfde geldt voor een internaat. Waarom zou dat niet kunnen gelden voor een opvang voor vluchtelingen? Of die maatregel nodig is zal nog moeten blijken natuurlijk.

Beantwoorden

Uitstekend!mEn er staan nog veel meer scholen, kantoren en vezorgingstehuisen leeg!

Beantwoorden
Truus van Warmerdam

@Joep op maandag 19 oktober 2015 om 21:30:

We hebben hier in Helmond geen dialoog, het is alleen maar een monoloog ze doen precies wat ze willen.
En volksvertegenwoordigers zijn ze geen van allen, het zijn alleen maar pluche plakkers.
Pas als er verkiezingen komen proberen ze weer zieltjes te winnen, ik word kotsmisselijk van dit soort volk.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 19 oktober 2015 om 20:01:

Hoezo de bevolking wordt actief betrokken ???? De bevolking krijgt een stel gelukszoekers door de strot geduwd en dat noem jij actief betrekken, als je de bevolking actief wilt betrekken dan moet je ze vooraf vragen hoe ze erover denken en hoe ze denken dat iets ingevuld moet worden maar jouw mening laat duidelijk zien hoe in Nederland de politiek werkt, niet dus !!!!

Beantwoorden

ach helmond ook

Beantwoorden

@Olienutje

De gemeente beslist niet hoeveel vluchtelingen er in Nederland worden toegelaten. Dat wordt op landelijk niveau beslist. Nou ja, beslist… Uiteindelijk is dit zelfs een Europees probleem. Het is geen lekkende kraan die je even dicht draait, maar eerder een gesprongen hoofdwaterleiding in de straat.

Dat die vluchtelingen hier het land binnen komen is dus een vaststaand feit wat niet snel zal veranderen. Dat je vervolgens als gemeente ook een verantwoordelijkheid hebt voor die opvang is volgens mij geen kwestie van kiezen. Je kunt immers als gemeente ook niet kiezen om je inwoners bijvoorbeeld geen belasting te laten betalen.

Jij noemt dit door de strot duwen, ik noem dit je verantwoordelijkheid nemen. Eigenlijk is de situatie een beetje vergelijkbaar als die met de tweede coffeeshop die er maar niet komt. Die wil ook bijna niemand in de buurt hebben, maar zo groot is de overlast ook in dat geval helemaal niet. Tekenend in dat opzicht is dat de grootste ergernis van de omwonenden van de huidige coffeeshop de parkeerproblemen zijn.

Zo is het ook met zo’n opvang voor asielzoekers. Iedereen leest in de media de incidenten in het buitenland (en in een enkel geval in Nederland) bij asielzoekerscentra en denkt vervolgens dat dat de norm is. Dat klopt natuurlijk voor geen meter. Niet dat er nooit iets gebeurt, maar zo extreem is het ook weer niet.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 19 oktober 2015 om 22:23:

Heel het feit dat zoveel mensen het beu zijn is, dat hier vanuit de overheid wel geld voor is! Ondertussen betalen wij ons groen en geel aan belastingen zorg en langer werken! En als men dan ziet op diverse media wat er hier wordt binnen gelaten, eten wat wordt weg gegooid want niet halal tot slechte wifi en men wil geld om naar de vrouw thuis te bellen dan is het niet verwonderlijk dat er weerstand komt als er landelijk bijna een miljard aan wordt uitgegeven…

In Duitsland is men gestopt om ze geld te geven, ze krijgen alleen nog eten maar geen euro in de hand meer, en een tip koop eens een schotel dan kun je op de diverse Duitse en Oostenrijkse zenders zien hoe het uit de hand loopt daar..

En wat betreft dat je als gemeente niet kunt kiezen ? Dat kan prima zie purmerend

Beantwoorden

@Marja Konings van Dooren op maandag 19 oktober 2015 om 19:25:

Weet niet maar volk als jullie is niet mijn volk 🙂 Ik zeg asielzoekers voor volk als jullie 🙂 trusten

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 19 oktober 2015 om 22:23:

Even niets persoonlijks.Maar je gaat voorbij aan het feit dat ook hier een groot deel vh ongenoegen gevoed wordt door het gebrek aan communicatie.Wederom lapt dit college en deze raad afspraken aan de laars,de burger weer achterlatend met een gevoel van misselijkheid.Met college Helmond is niet te communiceren.Beloftes worden gebroken,afspraken geschonden.Geloof ik heb er genoeg van gezien.Het zou u sieren met al uw wijsheid uw pijlen eens te richten op deze fopraad.Maar dat durft u niet,bang voor uw grote “leider Zarroy.Politiek is het eigendom van de burger.Niet van politici.Laat uw kritisch stemgeluid eens horen.Want dat heeft u wel in zich.Wees eens een kerel ipv een D66 devoot.Ik vind het een tikje eng worden.

Beantwoorden

Nou, daar gaan we dan! Niet zo gek natuurlijk met een PVDA Burgemeester…. We hebben inderdaad niets te zeggen, net als omringende dorpen, steden landen, had iemand wat anders verwacht dan?

Beantwoorden

@twan op dinsdag 20 oktober 2015 om 08:59:

Het is een C D A burgemeester.Nog erger overigens.

Beantwoorden

Het feit dat er weer voorbij wordt gegaan aan het beloofde in dialoog gaan met de burgers biedt geen enkele vertrouwen meer in het plaatselijk bestuur. En de 15 burgers die waren uitgenodigd bleek ook een schijnvertoning te zijn. Want ondanks deze groep burgers aangegeven het niet te willen wordt het toch door de strot geduwd. Het wordt tijd dat ze eerst eens gaan zorgen dat de armoede onder huidige bewoners wordt aangepakt, net als t feit dat we heel hoog score op criminaliteit, laaggelettertheid, werkeloosheid en zodra ze dat op orde krijgen Ga dan pas opvang aanbieden. Uit deze actie blijkt maar weer dat Helmond absoluut niet op langetermijn basis denkt en maar steeds impulsief dingen doet zonder over de gevolgen na te denken op langetermijn van deze economische vluchtelingen. Nee ze zien nu alleen maar de bedragen die ze krijgen voor opvang. En hoezo de uitspraak we kunnen niet anders? Purmerend heeft bewezen dat het wel anders kan. Wederom heeft de gemeente aangetoond dat ze absoluut niet transparant zijn en willen zijn!

Beantwoorden
verontruste burger.

@twan op dinsdag 20 oktober 2015 om 08:59:

Het enige besluit dat is genomen door de gemeente Helmond is het aanbieden van Carolus aan het COA zodat zij eventueel kunnen onderzoeken of die locatie als tijdelijke opvang voor asielzoekers kan dienen. De gemeente wacht op de reactie van het COA.
Verdere communicatie tussen gemeente en burgers is daarom misschien later aan de orde.
Je kunt niet op zaken vooruitlopen.

Beantwoorden

@verontruste burger. op dinsdag 20 oktober 2015 om 09:26:

In de gemeente Cranendonck wordt de Nassau-Dietzkazerne als opvanglocatie voor asielzoekers gebruikt.
Voor de opvangkosten betaalt COA. Na aftrek van kosten voor de gemeente resteert 1 miljoen euro. Wethouder Van Tulden wil dat bedrag houden binnen de gemeentegrenzen. Dus ten voordele voor de inwoners.
Elke medaille heeft 2 kanten.

Beantwoorden

Evert: Verdere communicatie tussen gemeente en burgers is daarom misschien later aan de orde????????????

En dat geloof je zelf toch niet. Blanksma heeft er haar willetje op gezet.

Ik beklaag de omwonenden. Naar de 15 is beslist niet goed genoeg geluisterd(en naar anderen wordt al helemaal niet geluisterd).
Wat moeten we hier in Helmond met al die mensen. Er zijn er al meer dan genoeg die het niet al te best hebben. Eigen inwoners, Nederlanders.
Ik heb goed geluisterd naar veel van de interviews.De meesten zijn geen echte vluchtelingen, maar mensen die hun geluk zoeken in de Westerse wereld.

Beantwoorden

@eric

We gaan nu enigszins off-topic, maar je tirade verdient een antwoord. Dat is dus het hele punt, we leven in een REPRESENTATIEVE democratie. Dat betekent dat je als burger mensen kiest die hun uiterste best doen om zich te informeren en vervolgens een besluit te nemen. Niets let je om als burger contact op te nemen met raadsleden, niets let je om actief te worden binnen een partij of een keer een vergadering van een van de raadsfracties te bezoeken. Er zijn 90.000 inwoners in Helmond. Als de raadsleden die allemaal persoonlijk moeten gaan opzoeken voor ze een beslissing kunnen nemen, dan zou het nog langer duren voor er in Helmond eindelijk eens iets gebeurt.

Ik zie vaker de misvatting bij mensen dat als ze met hun vingers knippen de hele raad en ambtenarij maar voor ze klaar moeten staan. Zo werkt dat niet. Die mensen hebben ook andere werkzaamheden en een eigen leven. Een gemeenteraadslid in Helmond krijgt officieel betaald voor één dag in de week. Ik kan je garanderen dat de meeste raadsleden daar dik overheen gaan. En dat is prima, want het is immers hun roeping. Maar hun agenda’s zijn over het algemeen wel overvol. Het is dus kiezen waar ze nog tijd aan besteden en in hoeverre hun persoonlijke leven daarmee in de knel komt.

De constatering dat de raad meestal niet regeert, maar reageert heeft misschien ook wel te maken met het gebrek aan tijd en het gebrek aan een breed netwerk dat ze voedt. De hoeveelheid mensen die lid zijn van een politieke partij neemt steeds verder af, waardoor raadsleden vaak aangewezen zijn op hun persoonlijke netwerk. Daardoor bereiken signalen over misstanden hen soms helemaal niet, omdat niemand ook de moeite neemt om ze te benaderen.

Had ik in dit geval graag eerder een pro-actieve houding gezien van de raad en het college? Natuurlijk, en dat heb ik ook steeds verkondigd. Had het college eerder duidelijkheid moeten geven over de minimale ambities die Helmond als stad dient te hebben qua opvang van vluchtelingen? Ook dat had gemoeten.

Waarom dat niet gebeurd is kan verschillende oorzaken hebben. Het kan dat het college de raad niet voor de voeten wilde lopen om een zo open mogelijk debat te houden over de vluchtelingenkwestie. Het kan dat men de confrontatie met de publieke opinie uit de weg wilde gaan. Het lanceren van het plan voor opvang in het Carolus als “proefballon” kan een zeer bewuste strategie zijn geweest om mensen te laten wennen aan het idee. Maar kijk eens naar de bewuste raadsvergadering en kijk dan vooral welke partijen de populist uit aan het hangen waren of hun kop in het zand staken. Dat zegt nog veel meer over hoe partijen met de inwoners van Helmond omgaan en hoe serieus ze die nemen. Want dat de beslissing voor opvang onvermijdelijk was wist eigenlijk iedereen.

Je kent me goed genoeg om te weten dat ik regelmatig zeer kritisch ben op de raad

Beantwoorden

” Of de oude school daarna eventueel een asielzoekerscentrum voor meerdere jaren wordt, is nu nog niet aan de orde, zei Blanksma. ”

Draagvlak krijg je door te communiceren, daar is nu geen sprake van.
Het was een simpele mededeling gisteren.

Beantwoorden

@punt-uit op dinsdag 20 oktober 2015 om 09:51:

Elke asielzoeker wordt gescreend.

En wat de kosten betreft: Als er 100.000 asielzoekers zijn kost dat elke Nederlander minder dan 50 euro per jaar.

Beantwoorden

De burgemeester en wethouders wilden gisteren de omwonenden van de voormalige Carolusschool kort bijpraten, zo laat zij weten. Die locatie is eigendom van de gemeente. “Daarom zal het college van burgemeester en wethouders het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) verzoeken om deze locatie te inspecteren. Dan wordt duidelijk of de voormalige school überhaupt geschikt te maken is voor noodopvang. De resultaten van deze zogenaamde schouw worden binnen enkele weken verwacht. Op dat moment zullen burgemeester en wethouders zowel de gemeenteraad als bewoners opnieuw informeren.”
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff gisteren op TV bij de talkshow Pauw over opvanglocaties: “Ik heb ook niet echt de luxe om nog selectief te zijn. Als een gemeente zegt “hier mag het”, dan gaan we het daar doen.”

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 20 oktober 2015 om 10:00:

Tirade.Ga er niet meer op in.Eigenlijk geeft u toe dat raad niet capabel is.U uw wijsheden,ik mijn mening.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 20 oktober 2015 om 11:00:

De boodschap van Klaas is duidelijk voor Elly en alle andere Helmonders.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 20 oktober 2015 om 10:00:

Niet de moeite neemt te benaderen? Ongehoord dit.Vele raadsleden zijn op de hoogte van vele misstanden.Ze doen er geen moer mee,omdat ze bang zijn hun positie(?)in de waagschaal te leggen.Dat ze geen netwerk hebben,nog een andere baan hebben,druk druk druk.Zal allemaal wel.Zijn hobbyisten waar als het moeilijke en ingrijpende zaken betreft de burger niets aan heeft.U zou beter moeten weten Michiel.

Beantwoorden

Het besluit is nog niet genomen, maar het is onderhand wel duidelijk wat het besluit zal zijn. Neemt niet weg dat het met de gevreesde overlast in de praktijk heel erg meevalt.

http://nos.nl/artikel/2063502-hoe-on-veilig-is-het-rondom-een-azc.html

Van het AZC hier in Alkmaar zijn mij geen problemen bekend, terwijl het er toch al sinds 1989 staat.

Beantwoorden

@Evert op dinsdag 20 oktober 2015 om 10:23:

Rekenen was niet jouw sterkste vak….. een asielzoeker kost Eur 35.000 per jaar.
En ik denk dat je er ook vanuit gaat, per ongeluk hoop ik, dat elke inwoner van Nederland (dus ook kinderen) hier aan bijdraagt. Ik zou eerder uitgaan van de beroepsbevolking. (En dan misschien iedereen die niet werkt er van af tellen, dat laat ik verder aan jou over)

Een ander mooi, voorlopig, niet te becijferen issue is de verwachte kosten van de komende jaren; wat gaat de instroom van dit jaar kosten in 2019 en volgende jaren? Ik denk dat jij wel op je klompen aanvoelt, dat dit gigantisch wordt.
Misschien even een linkje naar de kosten bijstand van de groep Somaliërs die ongeveer 5 jaar geleden als asielzoeker binnenkwam?

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/publicaties/artikelen/archief/2015/zeven-van-de-tien-somaliers-in-de-bijstand.htm

Natuurlijk komt er nu weer commentaar dat het ligt aan opleiding, onvoldoende werk mogelijk, taalachterstand, cultuurverschil, racisme, xenofobie en weet ik veel wat.
Ik zou zeggen los deze oorzaken dan maar eerst op, voordat deze betere-toekomst-willers (woorden van Michiel van Geel, sorry ik kan het niet beter verzinnen) worden toegelaten. Dit gaat een berg problemen opleveren van heb ik me jou daar! Dat voelt inmiddels zelfs de PartijVanDeAllesmoetkunnen aan.

http://www.ed.nl/mening/opinie-eens-zullen-we-toch-nee-moeten-zeggen-1.5330134

ps: al eens er over nagedacht dat 200 miljoen uitgeven om de fouten van de participatiewet op te lossen te veel was/is, maar een MILJARD onvoorzien extra uitgeven is geen probleem…… (30.000 betere-toekomst-willers EXTRA dit jaar keer 35.000 Euri). Ik vind het niet gek dat de bevolking begint te stuiteren, ik vind het ook genoeg geweest.

Ik heb het nu over alleen de financiële issues, zaken als integratie, participatie, criminaliteit heb ik (nog) niet te berde gebracht. Inmiddels moge duidelijk zijn dat de multiculti-samenleving steeds verder gedoemd is te mislukken.

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op dinsdag 20 oktober 2015 om 13:07:

Misschien kun je de kosten van Euro 35.000 per asielzoeker per jaar eens nader specificeren?
In Duitsland wordt Euro 8.000 per asielzoeker per jaar gecalculeerd.

Je legt zelf al uit dat het citeren van een statistisch model/onderzoek niet goed mogelijk is.

Je maakt een opsomming over kosten.
Gaat er van de ‘nieuwe’ Nederlanders geen enkel sociaal en/of economisch/financieel voordeel uit?

Beantwoorden

@Evert op dinsdag 20 oktober 2015 om 13:35:

Bij deze bied ik u graag het vrij recente antwoord aan op de kamervragen over dit onderwerp.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/03/antwoorden-kamervragen-over-de-kosten-van-asielzoekers

Lijkt me dan verder helder. Dan kom je overigens op 36.000 Euri, sorry dat ik 35.000 aangaf.
Als Duitsland zo laag zit, moeten we misschien voordat we deze stroom betere-toekomst-willers toelaten, eerst maar eens op stage in Duitsland. Dan doen we het toch wel heel erg fout in Nederland. Dan kunnen we dubbel zo veel kansen op een beter leven weggeven, tegen bijna de helft van de kosten, doen we allebei wat water bij de wijn 🙂

Beantwoorden

@Evert op dinsdag 20 oktober 2015 om 13:35:

Voor wat betreft je laatste vraag: het economisch, financieel en sociaal voordeel van de nieuwe Nederlanders, verwijs ik je graag naar de link van het ED in mijn bovenstaande epistel van dinsdag 20 oktober 2015 om 13:07.

Ik deel de mening van Paul Scheffer (pvda) 🙂

Ik betoog in mijn stukje ook juist de lage arbeidsparticipatie en daardoor de hoge mate van afhankelijkheid van ons sociale stelsel.

Beantwoorden

Opvallend en erg vermoeiend overal en steeds maar weer dezelfde riedel te moeten lezen van iemand die zijn naam G.Ekkehenkie alle eer aan doet.
Je begint je zo langzamerhand af te vragen of het geen tijd wordt dat de weblog hem advertentiekosten in rekening brengt (die hij ongetwijfeld bij Geert zal kunnen declareren als hij al niet op diens loonlijst staat).

Dacht dat het hier om Helmondse kwesties diende te gaan en niet om om boekhoudkundig geleuter over Duitse en Nederlandse opvangkosten.

Beantwoorden

@Wim op dinsdag 20 oktober 2015 om 14:31:

Je hebt gelijk, maar niet alleen bij die reageerder. We hadden er al een heel stel verwijderd, maar gaan het vanaf nu nog strenger in de gaten houden. Helaas kost dat tijd, tijd die we niet aan andere zaken kunnen besteden. Zoals bv de vannacht aangetroffen dode baby in Helmond West en de bijbehorende aanhouding van 5 Polen. 🙁

Beantwoorden

@Evert op dinsdag 20 oktober 2015 om 10:23:

Screenen? Vertel mij maar eens wat de waarde daarvan is. Dat is toch een wassen neus. Je kunt niemand fatsoenlijk screenen als je geen gegevens uit zijn of haar geboorteland kunt krijgen. Ofwel in het het land van herkomst is een oorlog gaande en functioneert het bestuursapparaat niet of nauwelijks of ze komen uit een land waar het bestuursapparaat nog nooit gefunctioneerd heeft. In vrijwel alle landen van herkomst heerst chaos!

Ik geloof – en dat is mijn persoonlijke mening – dat dat screenen helemaal geen zin heeft. Mooipraters weten altijd gebruik te maken van chaos en recht te breien was krom is. Soms gruwelijk krom. Maar daar hoef je geen vluchteling voor te zijn. Ik denk niet dat je aan iemands gezicht kunt zien of hij de waarheid vertelt (in ieder geval in vele gevallen niet)!

Uit de reacties hier is duidelijk op te maken wat de mensen willen of zouden willen. Een echte vluchteling toelaten, daar heb ik (en velen met mij) niets op tegen. Helemaal niet, dat heeft het verleden ons wel bewezen (Hongarije, Joegoslavië, Somalië). Maar mensen die hier naartoe komen om een graantje mee te pikken, die mogen ze van mij gerust terugsturen.

En heeft de Gemeente Helmond nu ineens wel geld ter beschikking? Dat hebben ze voor écht Helmondse zaken nog niet eens. De Gemeente en Blanksma in het bijzonder willen graag (ergens) een wit voetje halen!!

Beantwoorden

@weblog

Dood aangetroffen baby vannacht in Helmond???
Nee toch….

Beantwoorden

@Eddie op dinsdag 20 oktober 2015 om 14:53:

Inmiddels staat het op het ED en dus niet op de weblog.
Dat is het laatste wat we daarover zeggen, was een beetje dom van ons om dat nieuws hier even te plaatsen. Een klein beetje irritatie van onze kant.

Beantwoorden

Na meer dan 50 reacties over en weer tussen voor en tegenstanders.. Blijft dit een eindeloze discussie …

Wat weten we?

Dialoog is een wassen neus en raad wil koste wat het wil hier asielzoekers hebben …

Wat weten we niet ?

Hoeveel man is de bedoeling?
Komt er extra politie inzet om de veiligheid te garanderen?
Komt er een avond klok zoals eerder aangegeven?
Wie is verantwoordelijk als het uit de hand loopt?
Waarde daling / onverkoopbaar worden van nabij gelegen huizen waar kan men hier mee terecht ?
Wie garandeerd dat het de gemeente ( helmondse belasting betaler) geen geld kost?

Beantwoorden

@joep

Naar mijn weten :

1) 250 mensen.
2) Geen extra politie
3) Geen sprake van.
4) Blanksma is verantwoordelijk als burgemeester.
5) Als je dat kunt aantonen kun je een schadeclaim neerleggen bij de gemeente.
6) Het COA, maar dan betaal je niet als Helmondse belastingbetaler, echter wel als Nederlandse belastingbetaler wat in principe hetzelfde is.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 19 oktober 2015 om 22:23:

Ik mag aannemen dat u zelf ook een aantal volksverhuizers opneemt in uw woning aangezien u nogal een hoge pet op heeft van dat volk. De gemeente kan wel degelijk een andere keuze maken maar in de politiek is het beter te kruipen dan op te komen voor je mening en te laten zien waar je voor staat en ik begrijp ook wel dat het beter op je cv staat als je kruipt maar echte leiders kruipen niet die staan juist OP.
Begrijp me goed, ik ben geen pvv-er en ook geen facist maar een gewone burger die zich terecht, net als vele anderen,ongerust maakt over de huidige weg die bewandelt wordt in Nederland.

Beantwoorden

@olienutje

Ik mag van mijn hypotheekverstrekker geen huurders nemen. Maar als ze mijn buren worden heb ik daar absoluut geen problemen mee. Je snapt zelf ook wel dat dat een kolder-argument is trouwens hoop ik?

En nee, dit heeft niets te maken met “kruipen” en alles te maken met gewoon je verantwoordelijkheid nemen. Die vluchtelingenstroom die Europa in komt is een uitdaging die bijna even groot is als de oorlog op de Balkan destijds (toen vingen we meer mensen op dan we nu doen). Je kunt dan als gemeente asociaal je kop in het zand steken en zeggen “wij willen dit niet” of je kunt gewoon je ding doen, wetende dat er in het verleden ook nooit problemen geweest zijn.

En echte leiders durven juist tegen de publieke opinie in te gaan als het noodzakelijk is. Op basis van de feiten is er geen enkele reden waarom we die vluchtelingen niet op zouden vangen, behalve dat er een flink aantal mensen bang zijn voor het onbekende. Dus heeft het college de enige juiste beslissing genomen: gewoon doen.

Beantwoorden

VVD wil opheldering van B&W over het niet-transparante handelen
Namens de VVD-fractie stelde fractievoorzitter Cor van der Burgt gisteren schriftelijke vragen aan B&W over de Bewonersinformatieavond Carolus als mogelijke locatie voor het COA (zie hierboven).
Hieronder zijn 3 vragen (Questions) gevolgd door zijn nawoord. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

 1. Wij hebben vernomen dat een aantal omwonenden zijn uitgenodigd voor de informatieavond. Ons is ter ore gekomen dat dit een selectieve keuze is geweest daar niet alle omwonenden een uitnodiging hebben mogen ontvangen. Klopt dit en zo ja waarom is voor deze opzet gekozen, en zo nee hoe kan het dan zijn dat een aantal omwonenden niet gehoord zijn.
 2. Ons is ter ore gekomen dat een aantal raadsleden aanwezig was. Voor zover wij weten heeft de Gemeenteraad geen uitnodiging gekregen voor deze avond. Kunt u uitleggen waarom wel pers en een select aantal raadsleden aanwezig waren?
 3. De VVD heeft tijdens het debat op 29 september 2015 aangedrongen op een reactieve houding met betrekking tot het beschikbaar stellen van een mogelijke locatie richting het COA. Kunt u ons uitleggen waarom nu tot een pro-actieve actie is overgegaan om een mogelijke locatie aan te bieden? Het komt ons over dat u de ogenschijnlijke meerderheid m.b.t. het vluchtelingenprobleem in de diverse fracties hiervoor heeft gebruikt omdat er geen vraag van het COA voorlag. Bent u het met ons eens dat u zonder raadsbesluit hier actief en voortvarend mee aan het werk bent gegaan?

Als dit de nieuwe transparante methode is om alle burgers van de stad bij belangrijke items te betrekken dan stellen wij daar ernstige vraagtekens bij. Als u hier bevestigend op antwoordt dan lijkt ons de tijd rijp om daar een uitvoerig debat over aan te vragen. De afgelopen jaren hebben bewezen dat dit niet de juiste manier van communiceren is.

Beantwoorden

Humor, die vragen van de VVD. Zij hebben zo ongeveer als enige Helmondse fractie aangedrongen op een reactieve houding (lees, de VVD Helmond is populistisch en asociaal ten opzichte van andere gemeenten). De meerderheid van de raad was voor opvang en de oproep van het COA was reeds geweest, dus staat het college in haar recht om dit te doen.

Maar hé, wacht, zit de VVD ook niet in het college? Hebben we hier dan te maken met onvervalst dualisme? Of komt dat gewoon goed uit om even lekker populistisch te scoren, terwijl ondertussen de juiste beslissing genomen wordt? Echt, die laatste vraag slaat helemaal nergens op. *schudt hoofd*

Beantwoorden

Tja typische politiek zo als die in Den Haag ook wordt gebruikt. Dus dat doen ze goed in Helmond, maar niet echt.

Beantwoorden
Marja Konings van Dooren

@Joep op dinsdag 20 oktober 2015 om 18:23:

Die zuinige Hollanders toch. Wat kost het?

Beantwoorden

@Marja Konings van Dooren op woensdag 21 oktober 2015 om 10:33:

Prima aanpak van de burgemeester. Mevrouw Blanksma stond niet per abuis nummer 4 op de kieslijst van de landelijke CDA. Dan heb je wel iets in je mars.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 21 oktober 2015 om 10:02:

Vanmorgen cijfers CBS al gezien? Wel degelijk afgelopen maanden grootste stroom sinds 1975, dus wat je nu verkondigt, klopt niet.
Maar nu weer on-Hellemons-topic: hoever zijn ze al bij de taskforce? Wat mij betreft zo snel mogelijk en op de juiste manier Carolus Gasthuisstraat regelen.
Ik vind je avondklok geen goed idee, daarmee crëëer je een scheiding tussen nieuwkomers en huidige bevolking en ik vind hem behoorlijk discriminatoir van aard en in strijd met de grondwet. (Zeker met jouw reden “rondhangen”, dan kunnen we overal wel een avondklok instellen, is goedkoper dan “aanpak top30 overlastgevers”)

Angst voor het onbekende kun je makkelijk wegnemen, door ECHT open en transparant te zijn. Ook als dat behelst dat je soms nog geen antwoord kunt geven, of moet toegeven dat er een moeilijke weg te gaan is de komende jaren. Of zelfs moet toegeven dat we in het verleden zaken niet goed hebben aangepakt, maar dat we dat nu hopelijk beter gaan doen. Dan krijg je vanzelf weer vertrouwen. Met omzeilen en pappen & nathouden (poldermodel en onze vorige burgemeester kon er ook wat van) ga je flink wat (terechte) weerstand tegemoet. Als klopt wat er nu wordt gezegd over de bewonersbijeenkomst/selectieve uitnodigingen, dan heeft Helmond de eerste plank al behoorlijk misgeslagen. Dit zal koren op de molen zijn van tegenstanders (VVD Helmond, maar ook Geert) en dat is natuurlijk niet de bedoeling hè?

Beantwoorden

@G.ekkehenkie

Grootste instroom tegelijkertijd misschien, maar qua aantallen in de opvang zitten we voorlopig nog niet aan de aantallen van de jaren ’90.

Enigszins gekleurd artikel, maar het laat wel goed de feiten zien:
http://www.republiekallochtonie.nl/feiten-en-mythes-over-vluchtelingen-asielzoekers-en-illegalen

Ik ben het overigens met je eens dat er duidelijker (en in zekere zin confronterender) gecommuniceerd mag worden.

Beantwoorden

Ligt te dicht bij Stiphout…..

Beantwoorden

Transparantie, openheid, integriteit en sámen met je burgers nadenken en bespreken over wat te doen bij belangrijke beslissingen is van primair belang. Natuurlijk, waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, ook bij de overheid en ook in de politiek. De VVD fractie is zich hiervan bewust en van mening dat het anders moet maar ook anders kan. Dat is prijzenswaardig.

De informatieavond was mede door het uitnodigen van omwonenden ook een debat/discussieavond, men had deze immers ook schriftelijk kunnen informeren. Dat bezorgde omwonenden hun zegje zouden doen was te voorzien. Publieke meningen van belanghebbenden behoren te worden meegewogen alvorens men beslist en besluit. De verkregen informatie is immers ook van belang.

Waarom zou je dan als gemeente niet álle omwonenden uitnodigen om deel te nemen aan het informatiedebat van afgelopen maandag? En waarom heeft niet de gehele gemeenteraad bericht gekregen en werd daarmee uitgenodigd? Iedereen krijgt dan een juiste beeldvorming van wat speelt en er komt meer informatie. Velen weten meer dan een…

Belangrijke beslissingen maak je samen mét je burgers.
Louter informatieverstrekking alvorens een besluit te nemen heeft geen zin, geeft een verkeerd beeld en schept wantrouwen. Dat moet je als gemeente niet willen, dit moet en kan anders.
.

Beantwoorden
Jean Pierre Poppeliers

Beter in Stiphout haa

Beantwoorden

@Jean Pierre Poppeliers op woensdag 21 oktober 2015 om 17:20:

Goed gezegd, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben normaal gesproken niet zo’n fan van de VVD, maar hier hebben ze een heel goed punt. Als je belooft om alle Kattemeppers hierbij te gaan betrekken, dan moet je dat doen mevrouw Blanksma! Anders gewoon niet beloven, zo moeilijk is dat toch niet? Nu was het allemaal helaas bla bla bla en voor de kat zijn kut. 🙁 Je zou bijna denken dat u al goed ingeburgerd bent in Helmond. 😉 Maak snel uw excuses, verbeter uw leven en ik vergeef het u.

Beantwoorden

De VVD-padvindertjes werden gepiepeld door akela Elly. Om nog een beetje volwassen over te komen hebben ze enkele onbeduidende vragen weten te formuleren.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 21 oktober 2015 om 10:02:

Dus zodra mensen je het voorstel doen om je eigen deur open te zetten neem je het niet serieus maar je vind het wel normaal dat ze van mijn belasting geld aan de vreet gehouden worden, nee hoe serieus moet ik dat nemen

Beantwoorden

@Evert op woensdag 21 oktober 2015 om 19:39:

En waarom zijn dat onbeduidende vragen dan die de lokale VVD hier stelt.??? Ik ben normaal ook niet zo van de VVD maar lokaal schijnbaar de enige partij die hier tegen in durft te gaan …

Beantwoorden

@Joep op woensdag 21 oktober 2015 om 21:27:

Mee eens, al zou je vragen over transparantie eerder van andere partijen verwachten, omdat ze jarenlang dit verweten hebben naar het vorige college,
en het zo als speerpunt in hun verkeizingprogramma hadden staan!

Het probleem in Helmond is dat er geen transparantie bestaat, ook met deze coalitie niet.
Ben wel benieuwd naar de antwoorden.

Bijna alle partijen zeggen en komen met het cliche dat angst een slechte raadgever is.

Echter de angst ligt bij het college om het bespreekbaar te maken met de bevolking!!!!

Waarom zou je bang moeten zijn om met mensen uit Stiphout een openbare discussie aan te gaan, daar wonen heel fatsoenlijke mensen die netjes hun woordje kunnen doen zonder te schelden of geweld.

Ik zie het als een motie van wantrouwen van het college naar de bevolking.
Het is Stiphout, maar de angst regeert om tot een fatsoenlijke beloofde dialoog aan te gaan!

Vrije meningsuiting en “mensen maken de stad” was het toch in het coalitieakkoord.

Waar zijn de marktkramen nu, om met mensen in gesprek te komen?
En op twitter is helemaal al niets te zien van al deze volksvertegenwoordigers!

Beantwoorden

@Joep op woensdag 21 oktober 2015 om 21:27:

Het is een gelopen race als het COA meedeelt dat Carolus een goede opvanglocatie is en dat zij de kosten van een noodzakelijke verbouwing gaan betalen. Daar verandert een discussie ‘met de stad’ niets aan.

De vraag van de VVD is: Wie is er verantwoordelijk voor dat het CAO in Helmond op de stoep staat? Kwam het COA spontaan naar Helmond of kregen zijn een uitnodiging?

Beantwoorden

ik zie met spanning en genoegen het eerste Syrische eethuis tegemoet, als we deze mensen ten minste een kans gunnen

Beantwoorden

VVD krijgt antwoord van B&W en de weblog is er niet blij mee
De volledige antwoorden van B&W op de bovenstaande schriftelijke vragen die de VVD dinsdag stelde. Meteen daaronder een opmerking van de weblog.

 1. Vraag: Wij hebben vernomen dat een aantal omwonenden zijn uitgenodigd voor de informatieavond. Ons is ter ore gekomen dat dit een selectieve keuze is geweest daar niet alle omwonenden een uitnodiging hebben mogen ontvangen. Klopt dit en zo ja waarom is voor deze opzet gekozen, en zo nee hoe kan het dan zijn dat een aantal omwonenden niet gehoord zijn.
  Antwoord: Hier is inderdaad bewust voor gekozen. Het betreft een groep direct aanwonenden die wij wilden informeren over deze verkennende stap die het college heeft gezet.
 2. Vraag: Ons is ter ore gekomen dat een aantal raadsleden aanwezig was. Voor zover wij weten heeft de Gemeenteraad geen uitnodiging gekregen voor deze avond. Kunt u uitleggen waarom wel pers en een select aantal raadsleden aanwezig waren?
  Antwoord: Direct omwonenden en de wijkraad hebben net voor het weekend een persoonlijke uitnodiging ontvangen om met ons in gesprek te gaan omdat in dit dossier het college had besloten om een volgende verkennende stap te zetten. De keuze om alleen de direct omwonenden uit te nodigen is omdat het die groep direct raakt, zeker in dit stadium. Omwonenden hebben zelf – buiten medeweten om van het college – politici benaderd en enkele zijn mee gekomen. Wij vinden dit vervelend voor raadsleden die daardoor niet aanwezig konden zijn. Omdat het ED ook op de hoogte was van deze bijeenkomst hebben wij gemeend dit toe te staan.
  Het was in die zin geen besloten bijeenkomst, wij hebben dat ook nooit zo gecommuniceerd. Mocht er in de toekomst een soortgelijke informatiebijeenkomst voor bewoners worden georganiseerd dan zullen wij u hiervoor uitnodigen.
 3. Vraag: De VVD heeft tijdens het debat op 29 september 2015 aangedrongen op een reactieve houding met betrekking tot het beschikbaar stellen van een mogelijke locatie richting het COA. Kunt u ons uitleggen waarom nu tot een pro-actieve actie is overgegaan om een mogelijke locatie aan te bieden? Het komt ons over dat u de ogenschijnlijke meerderheid m.b.t. het vluchtelingenprobleem in de diverse fracties hiervoor heeft gebruikt omdat er geen vraag van het COA voorlag. Bent u het met ons eens dat u zonder raadsbesluit hier actief en voortvarend mee aan het werk bent gegaan?
  Antwoord: In de raadsinformatiebrief die u afgelopen maandag ontving is daarover het volgende gemeld: “De afgelopen weken zijn de oproepen vanuit het Rijk aan gemeenten om intensief te zoeken naar mogelijke crisis/noodopvang toegenomen. COA heeft ons toegelicht, dat zij geen concrete vraag aan individuele gemeenten stellen. Zij zijn een uitvoeringsorganisatie, die actie onderneemt op verzoek van Ministerie en/of gemeenten”.
  Om überhaupt tot een afgewogen besluit inzake de opvang van vluchtelingen in een locatie als de voormalige Carolusschool te kunnen komen, is een schouw noodzakelijk. Wij meenden er dan ook goed aan te doen om het COA deze opdracht te geven. Dat laat onverlet dat er op geen enkele wijze een besluit is genomen over de inrichting van een mogelijke locatie dan wel het vervolgproces.

Inzake de aanwezigheid van het ED (bij het tweede antwoord) moet De weblog van Helmond meedelen dat er iets in het antwoord van B&W onjuist is.
Op vrijdag 16 oktober vroegen wij de woordvoerder van de gemeente namelijk “Is het een openbare bijeenkomst en mag daar pers bij aanwezig zijn?”
Hij antwoordde daarop schriftelijk: “Nee, de bijeenkomst is niet bedoeld voor de pers. Wel ontvangt de pers maandag een raadsinformatiebrief met daarin een toelichting.”

Beantwoorden

Ik begin die burgemeester en wethouders rare mensen te vinden. Ze doen dus gewoon wat ze zelf willen, de beloofde transparantie slikken ze direct weer in en ze liegen tegen de pers. Niet slim bij een onderwerp waar iedereen het over heeft, lijkt me.

Beantwoorden

De VVD heeft antwoord gekregen. Wat zullen de partijleden enthousiast zijn.
Wordt vervolgd. Succes gewenst B & W.

Beantwoorden

Stuitende arrogantie college.

Beantwoorden

Maakt niet uit welke politieke partij, ze zitten er allemaal om systematisch onze zakken leeg te trekken zodat ze hun eigen zakken kunnen blijven vullen. Zo is het altijd al geweest en zal het altijd blijven.

Het kan me werkelijk waar geen reet roesten dat er vluchtelingen komen, ik weet dat die mensen geholpen moeten worden. En vluchtelingen weigeren lost niets op. Men verplaatst het probleem alleen maar. Als ze hier niet komen, komen ze misschien wel in de buurt van familie of vrienden. Maar ‘so f…ing what?’
Wat mij tegen de borst stuit, is dat de politiek liegt over het feit dat wij uiteindelijk wel degelijk de rekening krijgen.

De landelijke en lokale politiek blijft toch wel voor Europa kruipen.

Beantwoorden

@ Weblog
Mogelijk is het jullie ontgaan maar ook HA heeft n.a.v. ( dezelfde ) vragen ook de nodige antwoorden ontvangen van het college. College is simpel gezegd vaag en geeft aan dat dit in de toekomst niet meer zal voorvallen! Waar hebben we dat meer gehoord! Gr. Berry

Beantwoorden

@Berry Smits op vrijdag 23 oktober 2015 om 09:31:

Van dhr v Mullekom die vertelde dat het hem niet zoveel kon schelen wat het college doet.

Beantwoorden

Resumé: de gemeente Helmond schrijft eerst aan een persinstantie (De Weblog) dat de bijeenkomst níet bedoeld is voor de pers, maar schrijft vervolgens als antwoord op de VVD-vragen dat er nooit is gecommuniceerd dat de bijeenkomst besloten was. Hiermee is dus aantoonbaar dat het College de vragen van de Raad niet juist of volledig heeft beantwoord. Dat komt niet bijzonder integer over. Ik neem aan dat alle partijen in de Raad hierover vragen gaan stellen: de VVD voorop omdat zij onjuist en onvolledig zijn geïnformeerd, de andere partijen erachteraan omdat hun gezamenlijke streven van integriteit geweld aan wordt gedaan.

Beantwoorden
Lucy d’Uylenspiegel

@Lucy d’Uylenspiegel op vrijdag 23 oktober 2015 om 11:52:

Daarbij zou het ook transparant en gewenst zijn lijkt me, dat B&W duidelijkheid geeft welke raadsleden en van welke partij(en) aanwezig zijn geweest op deze bijeenkomst in Stiphout.

Dit lijkt mij niet meer dan logisch op dit moment.

Beantwoorden

@Lucy d’Uylenspiegel op vrijdag 23 oktober 2015 om 11:52:

B & W is toch duidelijk in de beantwoording van gestelde vragen.

De gemeente Helmond had persoonlijke uitnodigingen verstuurd en deelt mee om welke reden daarvoor is gekozen.

Misschien was het verstandiger geweest om de aanwezige niet-genodigden te verzoeken te vertrekken alvorens met de bespreking te beginnen.

Beantwoorden

@Evert op vrijdag 23 oktober 2015 om 12:47:

Nee ze zijn niet duidelijk, ze draaien om kritische vragen heen, en geven aan dat het niet bedoeld was voor de pers terwijl die wel selectief aanwezig was, evenals het selectieve groepje omwonenden.

De conclusie van jouw is dat het beter geweest zou zijn, dat men niet-genodigde gasten voor aanvang had verzocht te vetrekken. Dit heeft echter niet plaatsgevonden!

De vraag moet nu zijn, wie waren deze niet-genodigden (lees raadsleden) die aanwezig zijn geweest!
Gewoon openheid van zaken geven op dat gebied.
Ook andere raadsleden zullen dit willen weten, wie zat er en van welke politieke kleur. Nu ben je als raad onvolledige op de hoogte!!

En als jij dat duidelijk noemt, dan verschillen we behoorlijk van mening Evert.

Het is behoorijk (be)-stuurloos op dit moment wat dit vraagstuk betreft.
Da’s dan mijn conclusie weer even terzijde.

Beantwoorden

@Eddie op vrijdag 23 oktober 2015 om 13:03:

In de beantwoording van vraag 3 is B & W duidelijk. Er is geen enkel besluit genomen over de inrichting van een mogelijke locatie of over een vervolgproces.

Er wordt gewacht op een reactie van het COA.

Het lijkt me niet nodig dat B & W een presentielijst aanbiedt van de niet-genodigden.
Het ligt meer voor de hand dat de genodigde omwonenden en wijkraad
openheid van zaken geven over de door hun uitgenodigde personen.

Beantwoorden

@Evert op vrijdag 23 oktober 2015 om 13:26:

Hehe…we zijn er….pfffff

Beantwoorden

@Evert op vrijdag 23 oktober 2015 om 13:26:

B&W is bevoegd gezag in deze ( en uitnodigende Partij), en dienen opheldering te geven, niet een wijkraad of omwonenden!!

B&W heeft daarbij de taak de raad volledig te informeren.
Dat doen ze nu niet!!
De raad niet of niet volledig informeren is een doodzonde in ons politieke systeem!

In de landelijke politiek zou men hierover een spoeddebat aanvragen!!
Welke partij durft dit aan in het Helmondse, thats the question!!

Daarbij bestaat de brief uit 3 vragen.
Volgens je post zijn ze dus alleen duidelijk op punt 3, en niet op vraag 1 en 2 of begrijp ik je niet goed?

Groeten Eddie

Beantwoorden

@Frans op vrijdag 23 oktober 2015 om 14:04:

Leg uit?

Beantwoorden

Echt niet. Maar ik heb wel een andere suggestie.

In plaats van het gekissebis over AZC’s, OC’s, locaties. transparantie en ga zo maar door, kunnen we hier ook eens proberen pro-actief wat op te zetten, vanuit een positieve grondgedachte.

Waarom hier niet starten me de oproep om ideeën te spuien? Suggesties te doen? Vrijwilligers te werven, etc. omdat er mogelijk nieuwe gasten in onze stad gaan verblijven? Gewoon heel praktisch,heel laagdrempelig en gewoon menselijk en niet politiek.Een initiatief waar je trots op kunt zijn en wat misschien heel goed van pas komt.

Beantwoorden

Dat zou ik ook toejuichen, en ik zou zeggen open een nieuwe topic hierover.
Maar tegelijkertijd ga je nu met dit antwoord off topic, daar dat de discussie hier niet is.

Groeten Eddie

Beantwoorden

Daarbij blijf ik vinden dat er alsnog een inspreekavond moet plaatsvinden in onze stad!!
En dit met inspreekmogelijkheid voor een ieder die dat wenst.

Beantwoorden

@Eddie op vrijdag 23 oktober 2015 om 15:01:

En angst voor rellen zoals we op andere plaatsen zagen mag geen reden zijn om niet tot een dergelijke inspraakavond te komen,
want dan buig je voor intimidatie en is het einde zoek, en de democratie verdwenen.

Dus voor een dergelijke bijeenkomst!!

Beantwoorden

@Eddie op vrijdag 23 oktober 2015 om 15:24:

En wat denk je hier meer te horen dan de gebruikelijk onzin. Als je zo graag hooligans bezig ziet ga dan naar het voetballen.

Beantwoorden

@Paula op vrijdag 23 oktober 2015 om 18:13:

Je moet lezen wat ik schrijf, wat je dus duidelijk niet doet!!
Jij bent bang, en dat is nu juist toegeven aan intimidatie de van een die hooligans die je b.v. in Steenbergen zag.

Ik ben er van overtuigd dat je dat in Stiphout anders kunt organiseren.
Maar geef je toe aan die angst, dan laat je een klein groepje een democratisch proces dwarsbomen.

Doe je dat dan is er op een geven moment geen enkele dialoog meer over.
Maar wat mij betreft mag je thuis blijven, met je deur op slot.

Dat jij bang bent voor zo’n inspraakavond wil niet zeggen dat andere mensen er niet bang voor zijn en er behoefte aan hebben.

Beantwoorden

@Paula op vrijdag 23 oktober 2015 om 18:13:

Daarbij vind ik je opmerking richting mij dat ik graag hooligans zie, zeer ongepast, onfatsoenlijk en op onnodig op de man gespeeld.

Beantwoorden

@Eddie op vrijdag 23 oktober 2015 om 19:18:

Prima allemaal, maar deze Gutmensch heeft geen enkele behoefte aan “hagespraken” van een stelletje idioten. Wat het betekend dit type mens een podium te bieden hebben we eerder gezien.

Beantwoorden

Prachtige locatie. Recht in het hol van de D66 kliek.
Wat zullen ze opkijken bij het zien van de realiteit. Gnifl..

Beantwoorden

Het blijkt naar mijn info dat de niet uitgenodigde raadsleden van Senioren 2013 en Lokaal Strek zijn geweest. Dit ter info.

Beantwoorden

Daarbij geven ze nu te kennen dat de bijeenkomst openbaar was.
Dus inderdaad zoals het weblog al schrijft klopt de verkregen informatie omtrent deze bijeenkomst niet.

Ook is deze informatie dat het openbaar was niet naar de gemeenteraad verzonden.
Dus dat lijkt me een kwestie van onjuist informeren richting de raad, pers en burger.

Ik kan er niks anders van maken.

Beantwoorden

@Eddie op vrijdag 23 oktober 2015 om 22:47:

Je vraagt toch werkelijk af waarvoor die raad er zit.Maar dat doe ik al vijf jaar.

Beantwoorden

@Eddie op vrijdag 23 oktober 2015 om 21:59:

Misschien had de VVD dan toch wel een uitnodiging? Uit hun vraagstelling zou je kunnen afleiden dat ze alleen maar een klok hadden horen luiden.

Beantwoorden

@Berry Smits op vrijdag 23 oktober 2015 om 09:31:

Het is ons blijkbaar ontgaan nadat we de antwoorden op de VVD-vragen lazen en nog eens lazen. Doordat we bemerkten dat een deel van het antwoord van B&W onjuist was (zie onderaan in die reactie) zagen we die van jullie inderdaad over het hoofd. 🙁
Maar, bij deze alsnog jullie vragen en de beantwoording van B&W (pdf).

Als we een advies mogen geven: mail (net als andere Helmondse partijen) altijd jullie schriftelijke vragen ook meteen naar de weblog. In 9 van de 10 gevallen zetten we die dan meteen op de weblog. De B&W-beantwoording van die vragen plaatsen we vervolgens altijd! 🙂

Beantwoorden

@Eddie

Uit betrouwbare bron weet ik dat de VVD net als alle andere politieke partijen geen uitnodiging had ontvangen. Zelfs locatie en tijdstip waren niet bekend. Gezien de reacties hierboven kan gesteld worden dat er grote twijfel bestaat over wel dan niet een openbare bijeenkomst. Gezien het feit dat het huidige gemeentebestuur nogal hamert op integriteit en transparantie is dit op zijn zachtst gezegd zeer vreemd. Blijkbaar worden deze termen alleen gebruikt als het zo uitkomt.
Verder is de vraag van de VVD over het voorleggen van een raadsbesluit indien zaken concreet worden helemaal niet beantwoord. Het zou het gemeentebestuur sieren als zo’n belangrijk onderwerp dat de hele stad aangaat en niet alleen Stiphout of de omwonenden van het voormalig Carolus-gebouw voorgelegd wordt aan de legitieme democratische vertegenwoordiging van de bevolking in Helmond n.l. de Gemeenteraad.
Bovendien is tussen de regels doorlezen politiek gezien een aparte vaardigheid. In de beantwoording staat “wij hebben gemeend”….je zou ook goed kunnen lezen “gezien de meerderheid die zich af schijnt te spiegelen binnen de gemeenteraad, hebben wij gemeend”…..
En een politiek dier als Mevr. Blanksma, gezien haar politieke verleden, weet met zo’n houding wel raad……zij gaat gewoon aan de slag ervoor zorgend dat er geen weg terug meer is. Het is aan de Gemeenteraad om dit scherp te toetsen.

Beantwoorden

U ziet.We kunnen denken wat we denken,we kunnen schrijven wat we vinden het maakt niets uit.Als dit de maat wordt voor de “brede discussie” dan weten we het wel.

Beantwoorden

@Pikkie op zaterdag 24 oktober 2015 om 14:37:

“zij gaat gewoon aan de slag ervoor zorgend dat er geen weg terug meer is”

Je beschrijft precies wat ik voel. Toch denk ik dat er ook voor Blanksma zelf weinig speelruimte is. Geen vluchtelingen opvangen lijkt niet reëel, een andere locatie dan Carolus ook niet. De uitkomst staat dus eigenlijk al vast. Niet omdat bepaalde personen aan de touwtjes trekken, maar omdat de touwtjes zelf Helmond een bepaalde kant op trekken.

Een bestuurder in een situatie waarin niets te sturen valt, moet vroeg of laat een draai maken die niet valt uit te leggen. Dat heeft Blanksma nu gedaan. Haar optreden verdient geen schoonheidsprijs, maar schept wel duidelijkheid in welke richting het nu verder gaat. En persoonlijk denk ik dat die richting een goede is.

De ervaring leert dat de komst van vluchtelingen enorm veel emoties oproept, en dat de rust terugkeert als de vluchtelingen er eenmaal zijn. De soep blijkt dan toch niet zo heet te worden gegeten als veel mensen dachten. Zeker, er zijn uitzonderingen op de regel, maar die uitzonderingen zijn niet representatief.

Beantwoorden

Grappig sommige reacties hier, vaak 1 op 1 overgenomen uit een dagblad of domme tv zender.
Er zijn hier nog veel mensen die nogal eenzijdig nieuws tot zich nemen en niet verder op zoek gaan naar echt onafhankelijk en ongecensureerd nieuws, jammer.

Beantwoorden

Gemeenteraad vertrapt belangen Helmonders

Op initiatief van B en W vond op 19 oktober 2015 in Helmond een hoorzitting plaats voor omwonenden van Carolus ex schoolgebouw, de voorgenomen plek voor opvang asielzoekers. Opzet van de hoorzitting was het gehoor te informeren c.q. rijp te maken voor instroom van vluchtelingen.

Carolus is gelegen in een eenvoudige, zeer rustige wijk van Helmond. De meeste bewoners zijn ouderen, gepensioneerd, en genietend van een rustige oude dag. De directe buren van Carolus zijn tachtig jarigen die plotseling worden geconfronteerd met naar schatting 400 islamitische vluchtelingen uit het Midden Oosten. Zij moeten daardoor velerlei dingen vrezen, waaronder inbraak en reductie van de waarde van hun huizen naar nul. Die waardedaling is illustratief voor de ramp die zich hier voltrekt. Bewoners zijn weerloos, machteloos, ziedend boos, doodsbenauwd voor hun kinderen, hun vrouwen, hun buurt vanwege de mensen die hier komen en niet thuishoren.

Gemeenteraad van Helmond zag zich geplaatst voor de opgave hoe de instroom van vluchtelingen zo geruisloos mogelijk te laten plaatsvinden, zonder de trammelant zoals elders in het land, waaronder Brabant, Steenbergen. Gekozen werd voor een overval tactiek. In feite in navolging van de overvaltactiek die de vluchtelingen zelf toepassen, geïmiteerd door burgemeester en wethouder van Helmond. Op de hoorzitting waren een beperkt aantal omwonenden uitgenodigd die plotseling worden geconfronteerd met een voldongen feit. Deze laffe houding is illustratief voor de angst de confrontatie aan te gaan.

Zit Helmond opgescheept met een burgemeester die een paladijn is van Den Haag? En impliciet de belangen van haar burgers met voeten treedt? Dat lijkt er op. Iedereen is mordicus tegen, maar het gebeurt toch. Men is machteloos. Zo gaat dat in Nederland tegenwoordig en dan gek opkijken als mensen toevlucht zoeken tot dingen die ze niet moeten doen en niet moeten zeggen.

Burgemeester Elly Blanksma vroeg haar gehoor eens neutraal tegen de problematiek aan te kijken. Hoe kun je omwonenden zoiets vragen wier belangen met voeten getreden worden?! B en W is ingehuurd om de belangen van haar burgers te dienen. Daar dient ze voor te staan, maar dat wordt evident niet gedaan. De burgemeester toont zich keihard naar de eigen burgers. Zij woont zelf in een fraai appartementen complex aan de Dorpsstraat 30A, Stiphout, Helmond, waar zij er geen last van zal hebben. Dat complex staat voor 80% leeg en kan vele asielzoekers herbergen. Maar op dat idee is ze niet gekomen…

Er worden in Helmond mensen gehuisvest waarvan men niet weet wie ze zijn en waarvan ze vandaan komen. Wat wel bekend is dat ze deels getraumatiseerd zijn, mogelijk van IS zijn , mogelijk besmettelijk ziek, straatarm zijn, een cultuur en godsdienst hebben die doorgaans niet de onze is . Wat we ook weten is dat de 2e en 3e generatie met identiteitsproblemen worstelen en hier velerlei uiting aan geven. We weten ook dat de vluchtelingen hier niet kunnen werken, de Nederlandse werkloosheid is al hoog en zal nog verder toenemen door robotisering. Vluchtelingen zullen zich dus vervelen, teleurgesteld raken in onze samenleving, mogelijk crimineel gaan maar toch van plan zijn hier langdurig te blijven, wat veel geld gaat kosten. Resultaat: versnelde afbraak van onze verzorgingsstaat, democratie en sociale stabiliteit.

En dat in een zwakke stad met een fors bovengemiddelde werkloosheid, en inderdaad een al aanzienlijk aantal vluchtelingen, zodat het draagvlak van Helmond meer dan bereikt is.

Blijkbaar schuift deze burgermoeder al deze bezwaren terzijde onder het uiten van ‘ik begrijp en deel uw zorgen’. Zou er nog bij moeten komen dat ze dat niet begrijpt! Maar delen doet ze die zorgen niet. Onze burgermoeder liet weten dat ze tegemoet wil komen aan de oproep uit Den Haag, een stad die nota bene zelf opvang weigert. Ze zei “een gebaar” te willen maken. Blijkbaar vindt ze het belangrijker een persoonlijk bevredigend gebaar te maken boven de ramp die ze haar burgers aandoet.

Mevrouw Elly Blanksma meldde dat ze haar “verantwoordelijkheid wil nemen” door deze mensen, die door Halbe Zijlstra gelukszoekers worden genoemd, op te nemen. Dan heeft ze blijkbaar niet goed begrepen waar haar verantwoordelijkheid ligt. Die verantwoordelijkheden liggen bij het opkomen en beschermen van de belangen van de burgers van Helmond. Is zij burgemeester van Helmond, niet van Aleppo.

Vervolgens liet mevrouw Blanksma horen dat COA gaat beslissen of Carolus geschikt is of niet, er is geen alternatief. Dan weten Helmonders wel wat COA zal beslissen.

Wethouder Frans Stienen en burgemeester Elly Blanksma verkochten hun gehoor een ‘onwaarheid’: COA zou de financiële en technische mogelijkheden van het Carolus in beschouwing nemen, alsmede de impact van de komst van de vluchtelingen voor de omwonenden. Dat laatste is onwaar. COA beperkt zich tot financiële en technische mogelijkheden. Het inschatten van de negatieve consequenties voor omwonenden is de taak van de gemeente. Inmiddels weten we dus dat B en W van Helmond locale belangen met voeten treedt.

Gemeente Helmond is al lang blij dat ze geld vangt voor dit leegstaande pand, maar wel over de rug van Helmonders. Het duo liet weten dat het mogelijk om een opvang van 3 tot 12 maanden gaat. Een gebaar naar Den Haag moet volgens hen gemaakt worden, de stad waar ze nota bene opvang weigeren!

Mevrouw Blanksma is CDA kamerlid geweest. Het lijkt er op dat ze haar politieke vrienden niet teleur wil stellen door een gebaar te maken. Als dat gebaar inderdaad de opvang van 3 tot 12 maanden betreft, dan zien Helmonders daar graag een handtekening van de burgermoeder onder. De burgemeester wordt gevraagd haar beleid te herzien.

AZC NEE Helmond

In TV programma Den Haag Vandaag zegt hoofd IND dat het bij deze grote aantallen binnenkomers een gedegen screening op oorlogsmisdadigers niet goed mogelijk is. Een voormalig asielzoeker bevestigt oorlogsmisdadigers op foto’s te herkennen
Jort Kelder noemt in WNL van Rick Nieman: “onhebbelijke” godsdienst; tegen gelijkberechtiging vrouwen, tegen homo’s en joden en tegengesteld aan onze normen en waarden, en tóch massaal hiernaartoe willen komen.

Beantwoorden

@Frits op dinsdag 27 oktober 2015 om 19:19:

“Den Haag, een stad die nota bene zelf opvang weigert”

Den Haag vangt wel degelijk vluchtelingen op, alleen in de vorm van permanente huisvesting voor statushouders, die zo plekken vrijmaken in een AZC. Zou je een dergelijke variant voor Helmond beter vinden?

http://www.volkskrant.nl/binnenland/700-mensen-van-azc-naar-den-haag~a4144344/

Beantwoorden

@Twan op dinsdag 27 oktober 2015 om 13:21:

Zie deze reactie vaker van je. Je zou denk ik veel mensen een groot plezier doen door eindelijk eens concreet aan te geven waar jij je “echt onafhankelijk en ongecensureerd nieuws” vandaan haalt.
Ben benieuwd.

Beantwoorden

@Frits op dinsdag 27 oktober 2015 om 19:19:

Mijn oprechte complimenten voor jouw betoog. Ik ben het niet met je eens, maar als van alle tegenstanders maar een kwart op zo’n normale inhoudelijke manier regeerden, zouden de tegenstanders heel wat meer bereiken. Nu schaam ik me vaak plaatsvervangend als ik die hoor, terwijl er natuurlijk op zich niets verkeerd mee is om er tegen te zijn.

Ik ben het wel met je eens dat Blanksma het allemaal niet goed aanpakt en een beetje vanuit haar ivoren torentje alles afkijkt. De beloofde dialoog is er in Helmond niet (of is die hier?) en daarmee is dat koren op de molen van tegenstanders, maar ook bij mij valt dat niet goed.
Ik begrijp best dat het moeilijk is als je ziet wat er in de rest van Nederland gebeurt. Wanneer doe je het goed? Maar tot nu toe is het allemaal half onder de pet hier in Helmond met een soort van half-geheim? half-besloten? buurtbewonersoverleg met enkele adviserende raadsleden. Zodra het COA ja zegt tegen opvang in Carolus (en inderdaad waarom zouden die nee zeggen?) heeft niemand het meer in de hand. Want dan is er geen dialoog meer mogelijk over wat we willen, dan is het een feit en zijn de rapen gaar.

Beantwoorden

@Frits op dinsdag 27 oktober 2015 om 19:19:

100% mee eens ! Zeer goed verwoord

Beantwoorden

@Frits op dinsdag 27 oktober 2015 om 19:19:

“De directe buren van Carolus zijn tachtig jarigen die plotseling worden geconfronteerd met naar schatting 400 islamitische vluchtelingen uit het Midden Oosten. Zij moeten daardoor velerlei dingen vrezen, waaronder inbraak en reductie van de waarde van hun huizen naar nul.”
In de praktijk vinden de meeste incidenten plaats in de AZC’s zelf, de omgeving heeft nauwelijks last. 400 vluchtelingen is 250, misschien dat dat er meer worden als er langdurige opvang gaat plaatsvinden i.p.v. tijdelijke opvang, maar voorlopig kloppen je cijfers niet. Ook de aanname dat ze allemaal islamitisch zouden zijn is nergens op gebaseerd. Daar komt bij dat Syrie een seculiere staat is waar bevolkingsgroepen met verschillende geloven altijd vreedzaam naast elkaar hebben geleefd. De mensen die nu vluchten voor de terreurcampagne van IS zijn gemiddeld genomen juist vaker niet islamitisch. Wat betreft inbraak, ook dat zuig je uit je duim, want de gemiddelde asielzoeker denkt wel tien keer na voordat hij zijn mogelijke verblijfsvergunning op het spel zet met crimineel gedrag.

“Iedereen is mordicus tegen, maar het gebeurt toch.”
Nee, er is een vocale minderheid die zich laat leiden door ongefundeerde angst. En dan nog een gedeelte dat angst heeft voor de eigen verworvenheden en kansen.

“B en W is ingehuurd om de belangen van haar burgers te dienen.”
Nee, B&W zijn aangesteld om het belang van de stad te dienen en in het verlengde daarvan ook het algemeen belang te dienen. Daar horen ook beslissingen bij die de inwoners van de stad misschien wat minder prettig vinden, zoals het heffen van gemeentelijke belastingen, het beslissen waar nou uiteindelijk die tweede coffeeshop gaat komen of zoals in dit geval waar we 250 asielzoekers moeten plaatsen. Dat je dit als buurt enigszins rauw op je dak komt vallen snap ik en daar heb ik ook alle begrip voor, maar verwacht niet dat het bestuur van de stad buigt voor elk oproer.

“Er worden in Helmond mensen gehuisvest waarvan men niet weet wie ze zijn en waarvan ze vandaan komen. Wat wel bekend is dat ze deels getraumatiseerd zijn, mogelijk van IS zijn , mogelijk besmettelijk ziek, straatarm zijn, een cultuur en godsdienst hebben die doorgaans niet de onze is. Wat we ook weten is dat de 2e en 3e generatie met identiteitsproblemen worstelen en hier velerlei uiting aan geven.”
Het gaat over 250 mensen op een inwonertal van 90.000. Je doet alsof het een invasie is waar we absoluut niet mee om kunnen gaan. Overdrijven is ook een kunst.

“We weten ook dat de vluchtelingen hier niet kunnen werken, de Nederlandse werkloosheid is al hoog en zal nog verder toenemen door robotisering. Vluchtelingen zullen zich dus vervelen, teleurgesteld raken in onze samenleving, mogelijk crimineel gaan maar toch van plan zijn hier langdurig te blijven, wat veel geld gaat kosten. Resultaat: versnelde afbraak van onze verzorgingsstaat, democratie en sociale stabiliteit.”
Zodra ze statushouder worden mogen ze wel werken. Dat de werkloosheid toe zal nemen is gewoon niet waar. Door de vergrijzing is er al berekend dat Europa eigenlijk 10% van de bevolking extra zou moeten laten immigreren om het welvaartsniveau te behouden. Het gevolg van de robotisering zal vooral zijn dat het soort banen zal veranderen. Mensen zullen in de toekomst veel creatiever moeten worden, verzinnen wat die robots nu weer voor ons kunnen maken, beoordelen welke producten wel of niet aan bepaalde eisen van gebruiksgemak voldoen. Door vooruitgang verdwijnen banen en komen er nieuwe terug, dat is al zo sinds lang voor de uitvinding van de stoommachine. Of zie jij soms nog kolenboeren en poepscheppers in het straatbeeld?

“Onze burgermoeder liet weten dat ze tegemoet wil komen aan de oproep uit Den Haag, een stad die nota bene zelf opvang weigert.”
Ook weer aantoonbaar niet waar: http://www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstroom-West-Europa/article/detail/4163661/2015/10/15/Den-Haag-akkoord-met-opvang-vluchtelingen.dhtml

“In TV programma Den Haag Vandaag zegt hoofd IND dat het bij deze grote aantallen binnenkomers een gedegen screening op oorlogsmisdadigers niet goed mogelijk is.”
Goh, het hoofd van de IND die pleit voor meer geld voor zijn eigen organisatie. Dat hadden we nou nooit verwacht. Zal er af en toe een tussendoor glippen? Vast wel. Betekent dat dat we de rest maar niet op moeten vangen zoals jij impliceert? Natuurlijk niet. Bovendien is zo’n oorlogsmisdadiger hier niet in het bezit van de wapens of de macht die het mogelijk maakt om hetzelfde soort praktijken hier voort te zetten.

Een storm in een glas water, dat is het. Dat je als buurt niet blij bent prima, maar hou je wel bij de feiten. Verdient de aanpak van B&W een schoonheidsprijs? Nee, zeker niet. Had dat anders gemoeten? Dat is de vraag. Ik denk dat er een bewuste keuze is gemaakt om de confrontatie te mijden en in kleine stapjes voorwaarts te gaan.

Formeel is de beslissing nog niet gevallen en mijn raad aan de buurtbewoners zou dan ook zijn om goed in de gaten te houden wanneer die beslissing wel valt en dan met goede argumenten te komen waarom er geen opvang in het Carolus zou mogen komen, liefst vergezeld van een afdoende alternatief. Want zoals Sander Lam ook al terecht aangaf is het niet reeel om te verwachten dat we geen asielzoekers gaan opvangen als Helmond zijnde. Voorlopig is echter het Carolus het beste alternatief en zal de gemeente toewerken naar een opvang op die locatie. De dialoog zal dan vooral gaan over de inpassing in de buurt, niet over de vraag of we het wel of niet gaan doen.

Beantwoorden

Helemaal met Frits eens zuiver en goed verwoord!
Die raad van jou Michiel hebben wij niet nodig!
Het beste alternatief Carolus zegt ie dan.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 28 oktober 2015 om 15:32:

Ik zou proberen om angst (reëel of niet, de tijd zal het leren) weg te nemen door te komen met beloftes. Een voorzetje heb ik je al eerder gegeven. Nu bagatelliseer je het. Wordt een eindeloze discussie, onderbouwde tegens ten spijt, het gaat toch gebeuren. Dit geef je zelf ook aan, zelfs de manier waarop nu totaal niet transparant iets wordt doorgedrukt. Je zegt immers dat dit nog niet zo’n verkeerde manier is. Dat vind ik persoonlijk een walgelijk stuk politiek.

Ik zou zeggen regel het dan op een fatsoenlijke manier. Ik ben erg benieuwd wat jij vindt van het maatregelenpakket wat al in diverse gemeentes gebruikt wordt en wat ik je heb voorgesteld. Voordat nu weer iedereen xenofobie en Wilderitus gaat roepen; de maatregelen zijn erop gericht om zowel voor de vluchteling als voor de omgeving een zo prettig mogelijk leefklimaat te bieden. Ook scholing en dagbesteding , maar ook economische perspectieven voor de regio komen aan bod.
(jouw avondklok is naar mening een zeer slecht idee en zoals je nu betoogt dat er toch geen problemen buiten het AZC zijn , ook niet nodig 🙂 )

http://www.deweblogvanhelmond.nl/actuele-onderwerpen-helmond/verouden-vooruitzien/#comment-176591

Beantwoorden

@Dennis van de Ven

Zo wordt dat momenteel door het gemeentebestuur wel gezien. Als je niet met een alternatief komt en Helmond niet onder zijn verantwoordelijkheid uit kan/wil, dan is de afloop voorspelbaar. Doe ermee wat je wil, maar zo staat het er wel voor op dit moment.

@G.Ekkehenkie
Zo’n avondklok is een uiterste maatregel. De reden dat ik die noemde was oom aan te geven dat in nood (bij extreme overlast) er ook oplossingen zijn om de overlast voor de omgeving te beperken. Het pakket van maatregelen zoals je die noemde ziet er vrij standaard uit. Ik neem aan dat dit bij meerdere gemeenten zo geregeld is en op het oog ziet het er goed uit. Niet te restrictief, maar wel met een vinger aan de pols en inspraak voor de buurt.

Ik ben geen gemeentebestuurder en ik hoef die moeilijke afweging ook niet te maken tussen transparantie en “rust in de tent”. Zou ik het persoonlijk anders gedaan hebben? Jazeker. Maar het is gemakkelijk praten vanaf de zijlijn en in die zin heb ik dus wel begrip voor de route die gekozen is, ook al stuit het de democraat in mij tegen de borst. Ik geef slechts aan hoe ik denk dat de hazen lopen en welke strategie daar volgens mij achter schuilt. Nogmaals, dit ervan uitgaande dat de analyses die ik maak kloppen, want ik kan niet in de hoofden van burgemeester en wethouders kijken en ik ben ook maar een mens.

Beantwoorden

Ik wil toch graag even e.e.a. kwijt. Ik ben als omwonende buurtbewoner bij de raadsvergadering geweest en bij de informatie-avond. Bij de laatste avond zijn trouwens door de burgemeester maar een beperkt aantal omwonenden uitgenodigd – de overkant van de Hortsedijk telt bijvoorbeeld al niet mee. Op geschoten foto’s heb ik sowieso al ruim 30 koppen geteld. Dus niet klakkeloos een schamele 15 als aantal noemen omdat dit ergens gepubliceerd staat. Ben er dan ook bij. Enfin, wat ik hieronder citeer is dus feitelijk gezegd.

Op de eerste vergadering is door B&W gesproken over transparant zijn en samen alle stappen te gaan nemen.
De eerstvolgende actie is dat de burgemeester zelf het COA eenzijdig heeft gebeld, De raad was hiervan niet op de hoogte. Dus qua transparantie gaat de vlieger al niet op. Het is al een voldongen feit dat de Carolus door het COA gepolst gaat worden.

Het Carolus zou de énige leegstaande gemeentelijke locatie zijn die geschikt was. Nee” , zegt de burgemeester ‘we hebben écht niks anders’ nadat de vraag zeker twee keer is gesteld. Hoe vreemd is het dan om 3 dagen later in een lokaal krantje te lezen, ik citeer: ‘Daarbij wordt FVW uitgenodigd bij mogelijke aanbestedingsprocedures – zogeheten tenders – voor winkelontwikkelingen de komende vijf jaar. Ën bij een eventuele verkoop van de gemeentelijke gebouwen ’t Cour en de oude bibliotheek (Markt43)….’ hoezo geen ander vrijstaand gemeentelijk gebouw. De oude bieb is een mooi voorbeeld. En met een vastgoedportefeuille van 100 panden zit daar vast nog meer tussen. Maar de burgemeester zegt met een uitgestreken gezicht ‘nee, alleen het Carolus’. Ook dat is dus niet transparant maar bovenal niet oprecht. En daar kan ik niet tegen.

200 tot 300 asielzoekers voor 3-12 maanden? Daar doet uiteindelijk niemand echt moeilijk over. Maar de burgemeester reageert op de informatieavond met de woorden ‘het komt niet in ons op’ en ‘het is niet onze intentie’ als de vraag komt wat de burgemeester zegt als het COA om onderdak voor bijv, 700 mensen vraagt of voor langere termijn. De burgemeester staat dan al niet meer achter haar ferme statement van 3-12 maanden 200 – 300 asielzoekers. Als het COA 700 man kwijt wil, zegt Elly ‘OK’. Je zou je hard kunnen maken voor je eigen statement waar je zo fier over praat. Maar nee, daar wordt politiek vakkundig omheen gedraaid. Maar de toehoorders zijn goede luisteraars en notulisten.

En wat te denken van het economisch belang?
‘Het COA betaalt, het kost ons niks’ schermt wethouder Stienen, Uiteindelijk zijn we dat met zijn allen uiteraard, maar het kost de gemeente Helmond dus geen geld. Stel je voor: je hebt een leegstaand pand omdat je zo nodig een luxe nieuwe school moest bouwen in Brandevoort als gemeente (een dependance zou veel goedkoper geweest zijn). Ja, dan hou je een oude lege school over (klinkt toch net als de leegstaande oude bieb). Hoe mooi is het als dit voor miljoenen verbouwd kan worden op kosten van het COA (lees de belastingbetalende burgers). De asielzoekers komen en gaan na een bepaalde periode weer. Dan heeft de gemeente 1. al die tijd een vergoeding X (heb vernomen €100,-) per asielzoeker per dag ontvangen. Leuke extra inkomsten en 2. een mooi te verhuren locatie met allemaal kleine kamertjes.
Werd er een jaar geleden niet geopperd om van de Carolus een ‘Polenhotel’ te maken? Ik vind het allemaal erg toevallig. En het riekt zondermeer naar een dubbele agenda die over de ruggen van de asielzoekers en buurtbewoners heen gaat.
Hoe mooi zou het zijn als het iets grotere appartementen zouden worden, prima 3-12 maanden voor asielzoekende gezinnen en daarna voor lokale Helmondse starters op de woningmarkt. En/of buitenlandse Automotive studenten/werknemers. Dan snijdt het mes aan heel veel meer kanten.

Het COA gaat toch niet al die miljoenen financieren om er enkel voor een relatief korte termijn wat mensen onder te brengen waar de gemeente Helmond uiteindelijk heel erg financieel op voorruit gaat? Ja ik ben voor transparantie, en vooral eerlijkheid, maar die komt niet vanuit de burgemeester. De raad wil ik buiten beschouwing laten omdat deze ook niet gekend was in het belletje richting COA.

En daarnaast, de gemeente doet deze oproep niet: vastgoedeigenaren meld je zelf aan bij het COA als je een geschikt leegstaand pand hebt. Ook jullie komen in aanmerking voor verbouwing én vergoedingen.

Beantwoorden

@Buurtbewoner op donderdag 29 oktober 2015 om 09:44:

Applaus! Deze kritiek is oplossingsgericht, en geënt op feiten.

Laat Blanksma maar uitleggen waarom de oude bieb niet geschikt is, en wat er mis is met iets grotere appartementen, om slechts twee punten uit deze sterke tekst aan te halen.

Beantwoorden

@sander volgens mij is buurtbewoner gewoon een ambtenaar die namens B&W dit heeft geschreven is mij te hoog ambtelijk taalgebruik. Ik kijk nergens meer van op.

Beantwoorden

@Anoniem op donderdag 29 oktober 2015 om 11:22:

Dan nog is het een sterke tekst, oplossingsgericht, en geënt op feiten. Laat Blanksma maar met een deugdelijk antwoord komen op de relevante vragen die deze ambtenaar haar namens B&W voorhoudt.

Beantwoorden

@buurtbewoner! Heel goed verwoord en duidelijk geschreven! Laat Blanksma maar eens met de waarheid boven tafel komen! Dit is duidelijk GEEN transparantie naar de burgers toe! En dat idee van die appartementen is grandioos, vooral als het inderdaad daarna gebruikt wordt voor de starters op de woningmarkt!

Beantwoorden

@Buurtbewoner

Ik kan wel aangeven waarom ’t Cour en de oude bibliotheek niet in aanmerking komen. Die bieden hoogstens onderdak aan een man of 30 – 50 (en dan moet je zeer economisch met de ruimte om gaan) en dat is voor een AZC gewoon te klein. Bovendien betreft het panden in het centrum met hogere grondprijzen en taxatiewaarde.

Zoek je naar alternatieven, kijk dan eens of er grote kantoorpanden leeg staan die op korte termijn omgebouwd zouden kunnen worden naar appartementen. Als Helmond namelijk meer statushouders opvangt dan ze eigenlijk zou moeten heeft de gemeente ook haar steentje bijgedragen en verdwijnt een belangrijk punt voor de noodzaak van een AZC, omdat dan elders plekken vrij komen. Als je zoiets combineert met een inventarisatie van leegstaand gemeentelijk vastgoed dat om te bouwen is, dan heb je volgens mij best een goede kans om de discussie een andere kant op te sturen.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 29 oktober 2015 om 10:55:

De oude bieb lijkt mij ook niet verstandig midden in het hartje Helmond.
Dan zoek je problemen op, gezien de kroegen in het centrum.
Loop eens op een zaterdagnacht over de markt door de veestraat,havenpleintje of naar de steenweg. Ik zie het al voor me.
Totaal ongeschikt qua veiligheid, en het is het opzoeken van problemen.
Iedere zaterdag markt voor de deur, de kermissen, carnaval.

Wel mooi dat ik hier van @buurtbewoner extra info krijg hetgeen daar besproken is. Dank daarvoor, maar eigenlijk zou deze info naar ons via de gemeente moeten komen.

Maar bij gebrek aan beter, mooi en goed dat we hiervoor onze weblog hier hebben om elkaar op de hoogte te houden!

Groeten Eddie

Groeten Eddie

Beantwoorden

@Anoniem, bedankt dat je mij een rol als politicus toedicht. Weet dat ik politiek een poppenkast vind en er wars van ben. Dus nee, dit komt recht uit het hart van een zeer betrokken omwonende.

@Michiel van Geel, deze suggesties vind ik van veel meer opbouwend karakter dan ik voorheen heb gehoord. En dat lijkt mij meer de bedoeling.

Beantwoorden

@Eddie op donderdag 29 oktober 2015 om 13:19:

Wat je zegt over de oude bieb ligt voor de hand, maar het zou uit de mond van Blanksma moeten komen. De weblog van Helmond zal toch wel in de favorietenbalk van haar browser staan? Laat ze dus maar reageren op de oplossingsgerichte bijdrage van Buurtbewoner aan de door haar zo gewenste discussie met de stad.

Beantwoorden

@Buurtbewoner

Vooropgesteld, ik voorzie geen problemen met een eventueel AZC en in die zin maakt het mij niet zoveel uit, zolang we maar niet onze kop in het zand steken en onze verantwoordelijkheden afschuiven als stad zijnde.

Maar zoals altijd bij bestuurlijke processen, als je het er niet mee eens bent moet je een paar dingen doen:
– verplaats je in de gedachtenwereld van de andere partij en probeer te doorzien welke strategie gebruikt wordt om het door hen beoogde doel te bereiken.
– zorg ervoor dat je precies weet wat de beslismomenten in een proces zijn en wanneer je bezwaar moet indienen
– zorg voor solide argumenten die niet opzij te schuiven zijn. Zorg ook dat die argumenten objectief zijn. Een appèl op gevoel heeft bij bestuurlijke processen nauwelijks effect.
– kom met alternatieven die aantoonbaar beter uitpakken
– zorg ervoor dat je het zo brengt dat de andere partij zonder gezichtsverlies je standpunt over kan nemen. Een keiharde confrontatie werkt meestal minder goed dan bijsturen.

Als je die regels in acht neemt heb je de meeste kans van slagen.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 29 oktober 2015 om 13:58:

Hoi Sander, helemaal eens met je!

Groeten Eddie

Beantwoorden

Als er straks dan toch een hoop ellende van komt ben ik toch wel benieuwd of alle voorstanders hier het persoonlijk gaan oplossen of dat men zich zoals altijd weer verschuild achter regeltjes en elkaar.
Het einde van Europa komt in zicht en dat zal ook tijd worden ook

Beantwoorden

@olienutje op donderdag 29 oktober 2015 om 14:46:

Wat bedoel je precies met “het einde van Europa komt in zicht en dat zal tijd worden ook?”

Ben daarmee blij, of hoe moet ik dat begrijpen?

Groeten Eddie

Beantwoorden

Er wordt in Helmond, in navolging van andere Nederlandse woonplaatsen, een discussie gevoerd alsof er een soort tweederangsburgers bestaan. Dat kunnen we lezen op De weblog van Helmond.

Beantwoorden

@Buurtbewoner op donderdag 29 oktober 2015 om 09:44:

Jouw statement is het meest belachelijke wat ik ooit heb gelezen. Op een bevolkingsaantal van ca. 500 miljoen Europeanen bestaat er wereldwijd een aantal van ca. 65 miljoen vluchtelingen. De wereld telt totaal ca. 7 miljard bewoners.
We zijn een welvarend werelddeel. Komt Helmond/Nederland in problemen
als er hier 500 vluchtelingen worden gehuisvest? Het tast onze cultuur toch niet aan.

En we krijgen 100 euro per persoon per dag……

Ik ben blij dat Blanksma onze burgemeester is. Zij neemt haar verantwoording.

Beantwoorden

Vluchten naar Helmond

In raadsvergadering van Helmond van 29 oktober is voor het eerst over de opvang van vluchtelingen gediscussieerd. Meeste partijen, behalve VVD en Seniorenpartij 2013,stemden in. In volle emotie werd gesproken over een opvang van zelfs meer dan 10 jaar. Besloten werd een werkgroep in te stellen die nader onderzoek pleegt. Vluchten voor oorlogsgeweld doe je niet voor je plezier. De natuurlijke reactie als christen is: toon naastenliefde. Maar naastenliefde kan niet zonder belangenafweging en feiten. De kerntaak van B&W is in de eerste plaats om het belang van Helmond en haar inwoners te dienen en dat zorgvuldig af te wegen tegen andere belangen, zonder emotie. Dat doet u voortdurend en er is nu geen reden daarvan af te wijken. Het is een zeer belangrijke beslissing met lange termijn consequenties. Prof Paul Scheffer, prominent PvdA lid en specialist in Multi culturele vraagstukken wijst ons de weg. Hij zegt dat we met een aantal zaken rekening moeten houden. De arbeidsparticipatie van vluchtelingen die al vele jaren in ons land verblijven is minder dan 35%. Er is grote uitkeringsafhankelijkheid. Voor de nieuwe vluchtelingen uit deze regio’s zal de arbeidsparticipatie volgens Scheffer voor lange termijn nihil zijn tegen hoge opvangkosten. Crimineel circuit lonkt. Scheffer verwerpt de gedachte dat migranten onze vergrijzing kunnen opvangen. Er is een forse integratieachterstand uit het verleden. Ten derde raadt Scheffer ons aan drie keer na te denken om scholen met een nieuwe uitdaging op te zadelen, gegeven de huidige problematiek. Scheffer stelt tenslotte dat uit inmiddels lange ervaring met vluchtelingen van ons land één ding blijkt: ze blijven en gaat nooit meer terug. Tegen Merkel zegt Scheffer, “Wir schaffen es nicht”. Hoe past dit plaatje op het profiel van Helmond? Dat laat zich raden: legio culturele en veiligheidsproblemen, gettovorming, wij-zij tegenstellingen, het importeren van een onhebbelijke godsdienst, denk aan sunnieten, sjiieten strijd die hier wordt voortgezet. Een stad die het al moeilijk zat heeft zit daar niet op te wachten. We zien nu al dat de vluchtelingen problematiek tot grote verdeeldheid leidt in de stad en het land, met een meerderheid die tegen is. Politici drijven toch hun zin door en de burger wendt zich steeds meer af van de politiek. Een tweedeling dreigt. Er is hier veel angst. Dat komt niet van mensen die niet zouden willen inschikken, maar lijkt een reële inschatting van de feiten. Dan de belangen van de vluchtelingen zelf. Human Right Watch ziet dat steeds meer Eritreërs, Afghanen, Syriërs en Irakezen de oversteek wagen en wijzen het ruimhartige beleid in West-Europa aan als oorzaak. Dat betekent dat als wij ‘ja kom maar’ zeggen dit een aanzuigende werking heeft. Dit is een bloeding die bij goede behandeling steeds meer gaat bloeden. Jonge krachtige mannen zien we met brute kracht zich een weg banen naar hun keuze Duitsland, Zweden of Nederland. Ze zijn kieskeurig en zien er niet zielig uit. Ze zullen in grote getale blijven komen zonder zich door iets of iemand te laten tegenhouden. Hier zullen ze zich vervelen, teleurgesteld zijn en in een identiteitscrisis geraken. Een ethisch geïnspireerde politiek kan onethische gevolgen voortbrengen. We willen helaas niet zien hoe moeilijk het is om te helpen. Hoe moet het dan wel? Laten we proberen de morele reflex te onderdrukken. Nu heet het te snel dat niets doen geen optie is. Dat berust op de misvatting dat dit op machteloosheid of onverschilligheid duidt. Positiever betekent het dat het laten omkeren van de boten en mensen in regionale opvangcentra houden wel degelijk een optie is. Dat lijkt hard, maar mensen valse hoop geven getuigt niet van medeleven. Mijn advies is vasthouden aan de stelregel geen risico’s te nemen die niet te overzien zijn. Riskeer niet dat men zal zeggen ‘hoe hebben jullie dit ooit kunnen doen’? Als de bloeding niet te stelpen is zult u toch eens ‘nee’ moeten verkopen. Maar het kwaad is dan al geschied. Laat de bussen niet als een voldongen feit voor komen rijden. Doe het niet! Inderdaad, daar is moed voor nodig.

Wat de werkgroep betreft willen we weten:
1. Wilt u vluchtelingen opvangen? Zo ja, waarom?
2. Hoeveel?
3. Wat doet u als de druk toeneemt?
4. Zo ja, hoe denkt u dat te doen? qua begeleiding, school, zorg, geestelijke opvang van trauma’s , veiligheid, dagbesteding.
5. Kosten: Wat voor invloed zal dit hebben op de resultatenrekening van de stad?
6. Wat te doen bij ontsporingen: verkrachtingen, diefstal. Religieuze twisten. Sancties?
7. Hoe lang wilt u opvangen? Garantie?
8. Hoe wilt u nadien deporteren? Dwang toepassen? Wat te doen bij verzet?

Omwonenden Carolus

Beantwoorden

@Omwonenden Carolus op donderdag 29 oktober 2015 om 19:39:

Bekeert u, laat u dopen, het einde der tijden is nabij.

Beantwoorden

@Omwonenden Carolus op donderdag 29 oktober 2015 om 19:39:

(Alle omwonenden? Pluralis majestatis?)

Helmond doet al jarenlang heel veel voor vluchtelingen. Het enige bijzondere van nu is dat gevraagd wordt er een schepje bovenop te doen. Over een tijdje zijn we het allemaal weer vergeten, net zoals niemand in Nederland zich nu nog druk maakt over de Griekse schuldencrisis of bang is voor komkommers.

Beantwoorden

@Evert op donderdag 29 oktober 2015 om 19:35:

Jij begrijpt het!!! Ik vraag me af of Evert jou echte naam is. Man man man!

Beantwoorden

@Buurt betrokkene op donderdag 29 oktober 2015 om 22:01:

Je hebt gelijk. Ik heb van mijn ouders een erg christelijke naam gekregen. Ik ben geen Helmonder, woon er wel vele jaren, maar begrijp niet waarom er zo heel erg veel aversie is tegen de komst van vluchtelingen. Ik woonde eens in Brouwhuis. Daar werden aan het Brevierpad asielzoekers gevestigd. Ik heb nooit overlast ervaren. En er was onder de bevolking een hele berg tegenstand tegen hun komst. Waarom lijkt het nu mis te gaan. Ik steun de burgemeester. We leven met meer dan 7 miljard mensen op deze aardbol. Helmonders horen daar ook bij. Waarom horen een paar honderd vluchtelingen niet in deze stad?

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 29 oktober 2015 om 21:55:

Een schepje boven op doen!
Het loopt al lang over! Maar het is heel simpel! Je moet vluchtelingen goed opvangen of niet! En als je nu heel simpel goed nadenkt en je stopt 300 mensen met een cultuur die hier niet past ja NIET PAST in 1 gebouw dan vraag je toch om problemen!
Hier laat ik het bij! Want het zal toch gewoon doorgaan. En daarbij wat is dat nu voor stelling straks zijn we het vergeten net als met Griekenland! Die afrekening die volgt nog, kunnen wij met zijn allen ophoesten!

Beantwoorden

“een cultuur die hier niet past”

Dat geldt volgens u dus ook voor de Nederlanders van Turkse of Koerdische komaf die hier al in de binnenstad van Helmond wonen? Want dat is de cultuur waar we het hier over hebben. Goh, wat moet je daar bang voor zijn joh…

Ik kan als autochtoon gewoon over de Heistraat lopen en verse groente en brood halen bij de turkse bakkerij daar. Hardwerkende mensen die gewoon hun brood proberen te verdienen net als jij en ik. Dat is met de vluchtelingen niet anders, maar dan moet je ze wel een eerlijke kans geven.

Beantwoorden

@Buurt betrokkene op donderdag 29 oktober 2015 om 22:51:

“Je moet vluchtelingen goed opvangen of niet!”

Dat vindt Blanksma ook, daarom wil ze weten of het COA deze locatie geschikt (te maken) acht voor dit doel. Ook het COA is er uiteraard op gebrand de opvang goed te regelen. En daar hebben ze heel wat ervaring mee. Kijk maar eens op https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties hoeveel opvanglocaties er al overal in het land zijn, en hoe weinig daarvan je er kent uit het nieuws. En op https://www.coa.nl/nl/hoge-instroom-asielzoekers kun je lezen hoe de veiligheid in en rondom opvanglocaties is geregeld:

“Op een opvanglocatie is 24 uur per dag beveiliging en gekwalificeerd opvangpersoneel aanwezig. Bewoners van een azc ondertekenen bij aankomst de daar geldende huisregels. Deze zijn gebaseerd op de omgangsvormen die wij in Nederland hanteren. Het personeel ziet er op toe dat de huisregels worden nageleefd en spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij zijn een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor de asielprocedure. Voor zaken die de openbare orde betreffen heeft het COA altijd contact met het lokale gezag en/of de politie.”

Beantwoorden

Burgemeesters en D66, partij van de landverraders
De regering draagt burgemeesters op tegemoet te komen aan hun wens voor opvang te zorgen. Burgemeesters komen bijna allemaal moeiteloos tegemoet aan dat verzoek. Burgemeesters collaboreerden in WO2 er ook lustig op los met Duitse bezetter. Burgemeesters zijn gewoon handlangers van de overheid. Komst van vluchtelingen zorgt voor mega grote verdeeldheid in het land, afbraak van de verzorgingsstaat en van sociale stabiliteit, van de democratische rechtstaat door mensen die een geheel ander geloof en waarden pakket bezitten. Daar helpen burgemeesters aan mee. ‘Het zijn de burgemeesters die het belang van de seculiere rechtstaat miskennen’. Filosoof prof Paul Cliteur schreef dat ruim 11 jaar geleden en het is nu meer dan ooit waar. Rechters zijn volgens hem van eenzelfde laken een pak. Bekend is welke partij al deze lieden stemmen: D66, de partij van stad en landverraders.

Beantwoorden

@conny op zaterdag 31 oktober 2015 om 10:29:

Mensen voor landverraders uitmaken omdat ze een andere mening zijn toegedaan lijkt mij op z’n minst niet constructief te noemen en niet passen en bij te dragen aan de discussie.
En daarom zeg ik het nog netjes.

Met schelden schiet je weinig op, en zal je niet erg serieus genomen worden hier lijkt me.

Beantwoorden

@conny op zaterdag 31 oktober 2015 om 10:29:

Knap bedacht, alleen is het jammer dat je niet te betrappen bent op enige feitenkennis. Wat een klinkklare onzin zeg! Denk toch eens eerst even na voordat je iets zegt! Zoals veel Helmonders, weet ik precies wat de Burgemeester en Wethouders altijd stemmen. CDA, VVD, SP en Groenlinks. Geloof me maar, ze stemmen zeker geen D66.
Niksweters zoals jij en die schreeuwlelijkerds in zaaltjes verpesten het voor de omwonenden die ook tegen de komst van die vluchtelingen in Carolus zijn. Jouw medestanders worden steeds meer met de nek aangekeken, niet terecht, maar zo werkt dat als je iedereen over één kam scheert.

Beantwoorden

Burgemeester Elly Blanksma liet vanavond in de raadsvergadering weten dat ze vandaag is gebeld door het COA:

Beantwoorden

@Eddie op donderdag 29 oktober 2015 om 17:22:

Sorry voor het late reageren maar werk gaat voor het meisje. Met het einde van Europa bedoel ik de huidige vorm die het nu heeft, een vat vol zelfingenomen volgevreten politici die zich alleen maar bezighouden met het verkwanselen van de eigen bevolking. Het past hier eigenlijk niet want het hoort over Helmond te gaan en daar is al meer dan genoeg mis.

Beantwoorden

@Eddie op donderdag 29 oktober 2015 om 17:22:

En je hebt al gezien dat ik onder een andere naam hier ben, ik vind de naam mopperkontje wat passender omdat hier vaker geklaagt wordt dan dat er positieve zaken vermeld worden

Beantwoorden

@mopperkontje op vrijdag 6 november 2015 om 19:27:

No problem, alsnog bedankt voor je uitleg wbt ” Einde van Europa”
Duidelijk nu voor me wat je eerder bedoelde.

Groeten Eddie

Beantwoorden

Ik ben weer bijgelezen en de discussie gaat breed. Prima, ruimte voor individuele meningen.

Graag wil ik toch nog één puntje onder de aandacht brengen dat mogelijk een financieel gevolg heeft op termijn voor de gemeente Helmond.
Heel wat berichten geleden werd er geschreven: Waardevermindering? Daar is een vergoeding voor. En inderdaad op de open c.q. besloten buurtbewoners informatie-avond kwam een vraag van een omwonende hierover. Wethouder Stienen beantwoordde de vraag dat er inderdaad zoals de schrijver eerder ook aangaf, een vergoeding is vanuit de gemeente! Nou, dat is dan toch prima geregeld? Ik hoor het u denken.

Maar, excuus voor mijn kritische houding,… als je je maar een beetje verdiept in de planschadevergoeding – daar spreken we dus over – dan zitten hier ook randvoorwaarden aan vast.

Zo MOET er een bestemmingsplanwijziging komen voor de AZC locatie. In dit geval de Carolus. Daar gaat uiteraard heel veel tijd over heen, want mogelijk moet het wel naar de provincie en mag de gemeente het zelf niet veranderen. Of landelijk. Nog lastiger. Er zit namelijk ook vervuiling in de grond. En daar kun je toch niet zomaar mensen op laten wonen. Bij aankoop van ons huis moesten wij namelijk onze bodem laten onderzoeken, wij zaten nét goed, en dan leer je nog wat meer van de omliggende gebieden. Maar dat even terzijde. En dat het toevallig ook nog een gebied is waar de pad beschermd is? Toch bijzonder om te weten niet? Als in Stiphout een boerderij niet plat kan vanwege een bijzonder broedend vogeltje, dan doen die padden er volgens mij ook toe…maar ik dwaal af.

Zolang er geen bestemmingsplanwijziging is, komt er dus GEEN vergoeding. Dat zegt de planschadevergoeding
Maar ik moet positief blijven. Dus de wijziging is geregeld. Dan komen we bij een interessant rekensommetje:
Om hoeveel huizen en bedrijven gaat het? Wat is de waardevermindering? Dat tellen we allemaal bij elkaar op. En dat bedrag gaat de gemeente dan betalen! Ja, want zo werkt de planschadevergoeding. Dus ik kan me voorstellen dat het als gemeente misschien wel financieel voordeliger is om helemaal geen bestemmingsplanwijziging door te voeren. Dan hoef je ook niets te vergoeden. Maar nee, hoe kan ik dat nu toch denken. Meneer Stienen heeft zelf gezegd dat die waardevermindering door de gemeente vergoed wordt. En met zijn kennis en expertise in de bouw, weet hji toch prima hoe alles werkt? Ook qua planschadevergoeding. Er bestaat namelijk geen andere vergoeding.
Dus het gaat helemaal goed komen met onze vergoedingen; een goed Christen liegt en bedriegt namelijk nooit En heeft uiteraard nooit een dubbele agenda. Dus nee, ik zie het vol vertrouwen tegemoet. U toch ook met mij?

Toch kan ik de gedachte niet uit mijn hoofd krijgen dat de planschadevergoedingen financieel voor de gemeente misschien toch niet zo gunstig zijn. En dat het dan volgens mij heel slim is om het bestemmingsplan NIET te wijzigen. Want dan gaan de hele planschade-vlieger mooi niet op.

Waarom moet ik als bewoner deze informatie ophoesten en kwam meneer Stienen niet zelf met de informatie toen de vraag kwam in de bijeenkomst? Ook hierin is men weer niet transparant. Want die kennis is heus bij hem aanwezig. Helaas is het in Nederland zo geregeld dat jijzelf alles zelf dient te weten. Dus je hoeft toch niet de bewoners slimmer maken, Dat mogen ze zelf doen. Alle informatie is in theorie daarom ook beschikbaar in de stadswinkel. Mijn huiswerk heb ik een aantal jaren geleden gedaan, maar als leek kost dat wel heel veel tijd.
Nu heb ik het idee dat die gespendeerde tijd van toen, toch voor meer dan de aankoop van een huis, nuttig is.

Dus het is helemaal niet zeker of die waardevermindering vergoed gaat worden. En u kunt die zorg niet bij mij wegnemen. Ik heb mijn huiswerk namelijk gedaan. Dit is maar één zorg. En zeker NIET de opvang van korte termijn 250 asielzoekers!! NIET. De belangrijkste zorg nogmaals wat is de langetermijn strategie van de burgemeester en wethouder?

Beantwoorden

@Buurtbewoner op zondag 8 november 2015 om 21:30:

Over eventuele waardevermindering schrijft het COA:

“Wordt mijn huis minder waard door de komst van een azc?
De waardeverandering volgt over het algemeen hetzelfde patroon als in vergelijkbare wijken waar geen azc staat.”

https://www.coa.nl/nl/azc-in-mijn-buurt

Beantwoorden

@Sander Lam op zondag 8 november 2015 om 21:44:

Ik hoop dat je ook wat andere, meer neutrale, bronnen hebt die de vrees van Buurtbewoner kunnen weerleggen. Dit ziet er wel heel erg uit als “wij van wc-eend, adviseren wc-eend”……… 🙂

Beantwoorden

@G.Ekkehenkie op zondag 8 november 2015 om 22:00:

Ik ga ervan uit dat het COA met alles rondom vluchtelingenopvang meer praktijkervaring heeft dan wie ook. Verder ga ik ervan uit dat het COA er geen belang bij heeft om in de volle schijnwerpers leugens te verkondigen.

Maar als iemand betrouwbare informatie heeft over wijken waar de waarde van woningen door de komst van een azc is gekelderd (of omhooggeschoten, dat kan natuurlijk ook), houd ik mij aanbevolen.

Beantwoorden

Uiteraard zijn ook hier vele meningen en artikelen over.

Op financieel.infonu.nl staat bijvoorbeeld dat het evident is dat er waardevermindering plaatsvindt, dat de materie te complex is voor een gewone burger, dat je een advocaat in de arm moet nemen, kosten moet maken en dat het jaren gaat duren…toch ook een meer onderbouwd document.

Ook interessant is de vraag waar het COA zich op baseert? Nog steeds op een publicatie uit 2002? Zoals vorig jaar in Zutphen?
Zelf zeg ik: ga eens met een aantal makelaars rond de tafel zitten. Je weet de uitkomst, ookal wil je het niet weten maar je weet het antwoord. Men koopt liever dat andere huis dat geen azc tegen zijn tuin aan heeft staan, maar dat is natuurlijk discriminatie. Volgens mij is het gewoon reëel inzicht.
Enfin hieronder het verhaal uit Zutphen een jaar geleden:

#575 Onderzoek waardedaling woningen / Zutphen2014-09-08 13:06
Of de waardedaling nu wel of niet terecht is, feit is dat COA er lustig op los blijft liegen !!

Op de bijeenkomst van 25 juni jl. heeft mevrouw Helder van het COA, ten overstaan van de vele aanwezige omwonenden, beweert dat uit eigen onderzoek van het COA blijkt dat de vestiging van een asielzoekerscentrum niet leidt tot waardedaling van de nabij gelegen woningen. Er ontstond uiteraard enig boegeroep bij deze mededeling, die al met wantrouwen werd ontvangen.
Na herhaaldelijk aangeklopt te hebben bij het COA, hebben ze uiteindelijk toegegeven dat er geen sprake is van van een eigen onderzoek!
Ze verwijzen nu echter naar een onderzoek dat gepubliceerd is in 2002 en de periode 1997 t/m 1999 bestrijkt. Een periode waarin er sprake was van een bloeiende en sterk positieve huizenmarkt. Dit onderzoek geeft zelf al aan dat de resultaten mogelijk heel anders zijn in een slechte huizenmarkt, zoals tegenwoordig het geval is.
Kortom, een onderzoek dat totaal niet relevant is voor de situatie rondom de mogelijke vestiging van een mega-AZC in Zutphen!

Beantwoorden

@Buurtbewoner op maandag 9 november 2015 om 00:58:

Waar precies op financieel.infonu.nl heb je dat gelezen? Ik wil weleens zien hoe evident en complex met elkaar samengaan.

Beweren dat het om een eigen onderzoek gaat, terwijl er geen eigen onderzoek is, is inderdaad liegen. Ik had het COA zorgvuldiger ingeschat. Maar om blind te varen op wat makelaars zeggen vind ik ook weer zo wat.

Ken jij een onderzoek, recent of van oudere datum, waaruit blijkt dat de waarde van woningen wel degelijk verandert door de komst van een azc?

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 9 november 2015 om 08:18:

Het was laat vannacht en ook krijg hier niet 1 2 3 concreet data over gevonden. Harde data. Maar ik ga er zeker nog achter aan. En ik weet dat er makelaars zijn die juist hier weer in gespecialiseerd zijn. Die route wil ik zeker ook gaan lopen.

Maar hoe ga je de ‘psychologische’ effecten op potentiele kopers (afhakers wellicht) meetbaar maken?

Beantwoorden

@Buurtbewoner op maandag 9 november 2015 om 09:09:

Ik denk dat je je voor niets zorgen maakt, maar het is mij wel duidelijk dat je oprecht met die zorgen zit.

Blanksma wil graag een gesprek met de omwonenden. Dit is een reëel punt om (nogmaals) op tafel te leggen. Niet of de waarde in het algemeen welles of nietes verandert, maar dat je een harde garantie wilt hebben dat een aantoonbare waardedaling van die ene woning die van jou is wordt gecompenseerd. Vlot, zonder jarenlange procedures.

Mocht jouw vrees uitkomen, dan moet je t.z.t. aan kunnen tonen hoeveel jouw woning in waarde is gedaald. Dat is de waarde van nu minus de waarde van dan, gecorrigeerd voor de landelijke trend op de huizenmarkt. Misschien is het dus een idee om je huis op korte termijn te laten taxeren, zodat je achteraf sterker staat als je de waarde van dit moment moet aantonen.

Beantwoorden

De zorgen omtrent vluchtelingen en angsten snap ik helemaal, om dit weg te nemen voor een groot deel is een taak van de gemeente en alle organen die hier veel ervaring mee hebben en zich hiervoor in willen spannen. de uitspattingen en uitspraken die gedaan worden in negatieve zin door sommige, en vooral anonieme personen vindt ik altijd erg twijfelachtig en jammer. we hebben het over mensen en hier wordt hoofdzakelijk over eigen belang gesproken zoals de waarde van een huis. Dit geeft wel aan met wat voor welvaart wij Nederlanders te maken hebben, inleven in een ander wordt hierdoor steeds moeilijker.

Beantwoorden

Waardevermindering? Stond je huis al te koop dan? Wat een gelul.

Beantwoorden

Er is door het COA geen verzoek gedaan aan gemeente Helmond voor vluchtelingen huisvesting. Onze gemeente heeft dit zelf aangeboden. Donderdag 5 november is bekend geworden dat er een schouwing komt door het COA.

Beantwoorden

Wat doet een grote middelbare school eigenlijk met woningwaarde? Lijkt me ook niet de meest geschikte buurman…

Beantwoorden

Als ex-werknemer (35 jaar) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, kan ik alleen zeggen de informatie die vanuit deze overheidsorganisatie komt met een korreltje zout te nemen.
Liegen en disinformatie verspreiden zit diep ingeslepen bij ze.

Niet gek, dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de overheid.

Beantwoorden

@Eddie op maandag 9 november 2015 om 15:27:

Zeg Eddie, ben je daar soms oneervol ontslagen? Kan me dat zo maar voorstellen bij dit soort losse flodders.

Beantwoorden

In Helmond-Noord komen binnenkort na 1 December twee gebouwen leeg. Wijkcentrum De Terp en voormalig jeugdgebouw Jovic. Daar kunnen volgens mij een hoop vluchtelingen in, maar niet als het aan de omwonenden ligt. ‘Ik hoorde geluiden zoals; dan de fik er in. En geloof me maar dat ze het in deze wijk nog menen ook………………………………….2 prachtige gebouwen die aan renovatie vele tonnen hebben gekost. En die komen nu leeg te staan, wat dat dan wel weer gaat kosten. Onvoorstelbaar beleid, wanneer ik optel dat alle verenigingen en vrijwilligers het nu maar moeten uitzoeken. Ik kijk op een afstand toe, want er gaat nog veul gebeuren in Noord, maar nie veul goeds!!

Beantwoorden

Lekker discriminatisch zo’n uitspraak

Beantwoorden

@Linda Van Ruth op maandag 9 november 2015 om 19:57:

Idd erg discriminerend.

Beantwoorden

@Twan Peters op maandag 9 november 2015 om 18:37:

Gaat Embedded Fitness dan weer uit het voormalige Jovic-gebouw?

Daarnaast vind ik je uitspraak dat de vrijwilligers en verenigingen het maar moeten uitzoeken ook niet helemaal terecht.

Beantwoorden

@Peter op maandag 9 november 2015 om 16:23:

Nee, ben op een eervolle wijze weggegaan. MvG

Beantwoorden

@Twan Peters op maandag 9 november 2015 om 18:37:

Je zal maar wonen in een wijk die door (de zelfbenoemde Wilders van Helmond Noord) wordt weggezet als een potentiële verzameling agressieve barbaren. Veel mensen zullen zich hierin niet herkennen en zich door deze kwalificatie zwaar geschoffeerd voelen. Daarom lijkt me ook vanwege dit stelselmatig soort opruiend en wanstaltig geblaat (uit het Helmondse Adelaarsnest) spoedige sluiting van de Terp een verstandige keuze.

Beantwoorden

John Graat ‏@JohnGraat 1 min.1 minuut geleden
Om 20.30 uur ingelaste raadsverg. Helmond. Uit betrouwbare bron: in Veka sporthal komt crisisopvang vluchtelingen voor 72 uur. Onbevestigd

Beantwoorden

John Graat ‏@JohnGraat 4 min.4 minuten geleden
Het gaat om de opvang van 200 vluchtelingen in Veka-hal, bij Brouwhuis, vanaf komende maandag. Gemeente is eigenaar van de sporthal

Beantwoorden

moette jullie eens opletten wat er gebeurt hier dadelijk politie gaat geloof mij machteloos toekijken als ze niet het slachtoffer worden bahbah

Beantwoorden

@Buurtbewoner op maandag 9 november 2015 om 00:58:

Ik denk dat je niet meer bang hoeft te zijn over de waardedaling van jouw woning als Carolus gekozen wordt als vluchtelingenlocatie. Nu.nl heeft er nu nieuw onderzoek naar gedaan. Ik hoop dat het een hele geruststelling voor jou en andere omwonenden is.

Komst azc heeft weinig invloed op woningmarkt

De prijzen van woningen worden nauwelijks beïnvloed door de komst van een asielzoekerscentrum. Ook staan woningen dichtbij een opvanglocatie niet langer op de markt dan woningen die verder weg staan.
http://www.nu.nl/binnenland/4165865/komst-azc-heeft-weinig-invloed-woningmarkt.html

Beantwoorden

Fijn om ook veel positieve reacties te lezen, Een warm woord van welkom.

Een mensen leven is toch meer waard dan dan kleine beetje woonopbrengst.

Ook fijn dat Stiphout iets goede doet. bravo Stiphout !,

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *