Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 111.465 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

18reacties

Er zijn problemen met het leerlingenvervoer in Helmond. Dat erkent B&W, het is een gevolg van een personeelstekort bij vervoersbedrijf Munckhof. De maximale reistijden worden daardoor soms overschreden. Ook worden er ritten samengevoegd met als gevolg dat de, voor deze kinderen zo belangrijke, vaste chauffeurs niet altijd achter het stuur zitten. B&W: “wij zijn ons ervan bewust dat kinderen in het leerlingenvervoer een groot belang hebben bij structuur en duidelijkheid, daar streven we naar. Ook de vervoerder is zich hiervan bewust.”
Dat en meer antwoordde (Answers) het stadsbestuur op 5 raadsvragen (Questions) die Anja Spierings van Lokaal sterk  en Louis van de Werf van Helder Helmond. Zij hoorden namelijk diverse signalen over problemen rondom het leerlingenvervoer. “Dit heeft gevolgen voor de zeer kwetsbare groep kinderen”, aldus dat duo. De meeste kinderen kunnen zelfstandig naar school of worden door ouders gehaald of gebracht. Is dit niet mogelijk door ziekte of een handicap, dan kunnen zij leerlingenvervoer aanvragen.
Hieronder de volledige antwoorden van B&W op de 5vragen die kort voor de kerst werden gesteld. 

 1. Vraag: Bent u ervan op de hoogte dat de vervoerder zich niet altijd conformeert aan de afspraken zoals deze zijn gemaakt? Het gaat dan vooral om de maximale reistijden.
  Antwoord: Ja, wij zijn bekend met het signaal dat er in enkele gevallen overschrijding van de maximale reistijd heeft plaatsgevonden. Dit signaal is met de vervoerder besproken. De gemeente voert structurele overleggen met de vervoerder om zicht te houden op relevante ontwikkelingen en signalen. Er is landelijk sprake van een groot personeelstekort, de door ons gecontracteerde vervoerder kampt hier inmiddels ook mee. Om te zorgen dat het vervoer wordt gecontinueerd, onderzoekt de vervoerder de mogelijkheid tot het combineren/samenvoegen van (bepaalde) ritten. Als er sprake is van structurele wijzigingen is contractueel bepaald, alsmede opgenomen in de werkafspraken, dat de vervoerder de gemeente Helmond hierover informeert.
 2. Vraag: Omdat er leerlingen van diverse leeftijden in busjes bij elkaar zitten gebeuren er soms dingen in de busjes die niet geschikt zijn voor alle leeftijden. Is het mogelijk om dit soort problemen te ondervangen door te kijken of er een splitsing mogelijk is van leeftijden. Bijvoorbeeld basisonderwijs en vervolgonderwijs?
  Antwoord: De vervoerder kan kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en clusters samen vervoeren bijvoorbeeld omdat ze naar dezelfde school worden vervoerd. Als er zich situaties voordoen waarbij er sprake is van problemen in een voertuig wordt dit gemeld bij de gemeente en nader onderzocht. Samen met de vervoerder wordt er indien mogelijk naar een passende oplossing gezocht.
 3. Vraag: Op sommige momenten worden ritten samengevoegd als gevolg van personeelstekorten en kostenbesparing. Hierdoor is het al diverse keren voortgekomen dat kinderen niet weten met welke bus ze mee moeten en deze kinderen dus volledig in paniek raken. Bent u het met ons eens dat dit geen wenselijk ontwikkeling is?
  Antwoord: Ja, wij het zijn het met u eens dat deze situatie niet wenselijk is. Het uitgangspunt is om de ritten te rijden met vaste chauffeurs. Echter, in de huidige tijd (krapte op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim en personeelstekort) is het organiseren van vervoer steeds complexer. Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen in het leerlingenvervoer een groot belang hebben bij structuur en duidelijkheid, daar streven we naar. Ook de vervoerder is zich hiervan bewust. Wanneer er (structurele) wijzigingen plaatsvinden in de ritten dient de vervoeder de ouders/verzorgers en gemeente Helmond hierover te informeren.
 4. Vraag: Wij hebben begrepen dat de beleidsvisie die nu van toepassing is op leerlingenvervoer dateert uit 2015? Als dit zo is moeten we dit beleid dan niet gaan actualiseren?
  Antwoord: Het klopt dat wij op dit moment de beleidsregel en verordening van 2015 gebruiken. Deze wordt in 2023 herijkt. De VNG heeft eerder een nieuwe modelverordening gepubliceerd die als leidraad wordt gebruikt voor het opstellen van de nieuwe verordening en beleidsregel voor de gemeente Helmond.
 5. Vraag: Klopt het dat er in 2023 een nieuwe aanbesteding op de rol staat? En zo ja, bent u dan bereid om hierover met de raad in gesprek te gaan om bijvoorbeeld te kijken naar de uitgangspunten voor deze nieuwe aanbesteding.
  Antwoord: Er staat voor 2023 geen nieuwe aanbesteding op de rol. De overeenkomst met de huidige vervoerder loopt nog tot 1 augustus 2023 en kent een verlengingsmogelijkheid. We zijn met de vervoerder in gesprek, hierover wordt uw raad nader geïnformeerd.
  Nu er sprake is van algehele personeelskrapte is het veranderen van vervoerder risicovol. Zo biedt het aangaan van een nieuwe overeenkomst geen garantie op kwalitatieve continuering van het leerlingenvervoer. Daarnaast brengt de overgangsperiode bij wisseling van contractpartner gevolgen met zich mee. Het betekent dat zowel de leerlingen als ouders/verzorgers moeten wennen aan de werkwijze van een nieuwe vervoerder (en diens chauffeurs). Dit geldt ook voor wijzigingen van de interne structuur en werkafspraken binnen de gemeente Helmond. Juist in deze tijd is structuur en stabiliteit voor kinderen in het leerlingenvervoer van groot belang. Door te investeren in de samenwerking en relatie met de bestaande vervoerder dragen we hieraan bij.

In de reacties hieronder staat een update.

18 reacties:

@ Louis van de Werf
Dank je wel voor die vragen, ik wist helemaal niet dat jullie dat hadden gedaan. Hopelijk komt de wethouder nu in actie.

Beantwoorden

Ik weet niet wat anoniempje voor actie wil, maar een week geleden waren er opeens 8 chauffeurs ziek. Die hebben ze bij Munckhof echt niet op voorraad.

Beantwoorden

Waarom kunnen die kinderen niet gewoon door de eigen ouders naar school worden gebracht eigenlijk, of gewoon naar school lopen, zoals we vroeger deden? Ik moest meer dan 20 minuten lopen naar mijn lagere school, echt niet dat er dan elke dag een taxi voor de deur stond.

Beantwoorden

@pejeka lopen van Brandevoort naar de Rijpelberg is geen optie, om maar eens een voorbeeld te noemen. En alles zelf rijden gaat ook niet als je als ouder een baan hebt. Bovendien, deze kinderen zet je ook niet zomaar op de fiets of in de trein. Gelukkig is onze chauffeur er eentje van goud, maar ons kind doet nu wel elke dag een rondje Helmond voor hij op school is. Geen idee wat de maximale vervoerstijd mag zijn, maar het is bij ons veel meer dan het dubbele van de tijd die het kost om rechtstreeks naar school te rijden. Dat is meteen ook het enige puntje van kritiek, gelukkig gaat het verder gewoon goed en dat gun ik alle kinderen die gebruik moeten maken van de taxi.

Beantwoorden

Deze problemen spelen al minimaal 20 jaar en zullen niet eenvoudig op te lossen zijn.
Maar out of the box denkende: wat als de gemeente ouders tegemoet komt mbt het zelf halen & brengen. Ouder moet dus iedere dag bijv. een uur minder werken om kind te vervoeren en dat uur wordt financieel vergoed door gemeente ipv werkgever.

Beantwoorden

Zou het geen optie zijn om deze chauffeurs wat meer te betalen.
Nu zijn het de gewone taxi chauffeurs die deze ritten doen.
Dus stel je voor dat er vijf of zes busjes rijden voor uitzonderlijk vervoer(gehandicapten of kinderen die door omstandigheden naar een aparte school moeten).
Trek daar voor een vier uur per dag vaste chauffeurs voor aan en beloon die extra dan is het probleem opgelost.
Want het is overal en ook in het vervoer geld is alles

Beantwoorden

@ Bert van S het gaat ook niet om incidenten. De aanleiding van deze vragen zitten meer in de structurele zaken die niet lekker gaan. Er zijn kaders gesteld mbt het vervoer van kinderen naar speciaal onderwijs.
@ Pekela de kinderen die hier gebruik van maken kunnen niet lopen naar school.

Ik zou graag op constructieve basis willen sparren over hetgeen waar ook ik als ouder tegenaan loop en hopelijk is er een acceptabele middenweg te vinden voor onze kinderen.
Dus mochten er hier personen zijn die hierover met me het gesprek willen aangaan dan ontvang ik graag een bericht.

Beantwoorden
Stefanie Brugmans-Aarts

ik woon vlakbij een school iedere dag staan daar dikke auto’s te walmen paar keer per dag en savonds na het eten zijn diezelfde kinderen hier aan het spelen te voet of met een fiets dat kan dus wel waardeloze pronkers

Beantwoorden

@Stefanie Brugmans-Aarts op zaterdag 28 januari 2023 om 16:23:

Ik zag jullie oproep ook op Facebook al ergens voorbijkomen. Maar ik wil toch even zeggen dat ik het mooi voor die kinderen vind dat jullie daar een vervolg aan geven! Succes!

Beantwoorden

Ik Heb geen last van. Mijn gehandicapten dochter kom je ma t/m vrijdag ophalen altijd op tijd en ook weer op tijd thuis. Die mensen kunnen daar ook niks aan doen 😔het verkeer wordt steeds drukker.

Beantwoorden

@Stefanie Brugmans-Aarts op zaterdag 28 januari 2023 om 16:23:

Duidelijk is dat Munckhof niet aan de gestelde eisen van de gemeente Helmond en zover ik weet de gemeente Asten kan voldoen. De oorzaak weet Munckhof het beste. De gemeenten doen volgens mij niet meer dan toestemming geven en betalen. Volgens mij verdient een schoolbus chauffeur minder dan een taxichauffeur. Wat natuurlijk gek is. En je wil ook niet iedereen als chauffeur van jouw kind.

Beantwoorden

@Mt op zaterdag 28 januari 2023 om 09:57:

In Asten is de maximale tijd 60 minuten, in Helmond is de maximale tijd langer gesteld, 90 minuten.

Beantwoorden

Uit eigen ervaring mogen leren wat de betaling aan chauffeur leerlingen vervoer is.
Als 2e baan dacht ik dit er bij te gaan doen.
Toen ik na ruim 2 maand mijn 1e salaris ontving, per direct opgestapt. Kwam neer op 20 euro per gewerkte dag. Paar ritten ochtend en middag, betaald per uur, alleen wanneer je rijdt. Al met al slechtst betaalde “baan” ooit. Dit was oktober/november 2021.

Beantwoorden

Als de gemeenteraad voor de kinderen van Helmond stemt, gaan ze accoord met een enquête door de gemeenteraad. Dan komt alles boven water. Ik zou er zelf voor kiezen de hele jeugdzorg eens door te nemen. Ik geloof niet dat het hoogste orgaan in de gemeente, de gemeenteraad, wat betreft jeugdzorg het stuur in handen heeft. Maar Geachte raadsleden , jullie kunnen er wat aan doen. Stap uit je eigen schaduw.

Beantwoorden

@Bert van S op maandag 30 januari 2023 om 12:23:

Toch wel een aantal vreemde opmerkingen!
Er zijn vragen gesteld door Lokaal Sterk en Helder Helmond, waarop het college antwoorden heeft gegeven.

Het probleem is c.q. de problemen zijn duidelijk. Als er nog vragen zijn, dan kunnen die tijdens een vergadering van de gemeenteraad aan de bevoegde wethouder – ik neem aan wethouder Bonte (GL) belast met mobiliteit – en/of. aan het college. gesteld worden en dan zoeken naar een oplossing.

Wat is de toegevoegde van een enquête? Volgens mij geen enkele!
En wat is de toegevoegde waarde om de hele jeugdzorg onder de loep te nemen? Volgens mij ook geen enkele! Bovendien is daar een andere wethouder bevoegd voor.

Mogelijke oplossing, ook al is dat (hopelijk) tijdelijk: TAXBUS!
Bij Taxbus zijn chauffeurs die gewend zijn om met kwetsbare mensen om te gaan. We hebben het hier duidelijk over een andere leeftijdsgroep, maar toch…

Beantwoorden

Update:
Contract van Munckhof voor het leerlingenvervoer met 1 jaar verlengd
De huidige overeenkomst met Munckhof voor het Helmondse leerlingenvervoer wordt met een jaar verlengd. Het nieuwe contract met deze vervoerder loopt nu tot 1 augustus 2024.
“Wat overwegend meespeelt is dat, met name in de huidige markt, het veranderen van vervoerder risicovol is. Het aangaan van een nieuwe overeenkomst betekent een proces van opnieuw aanbesteden, waarvoor tijd en capaciteit moet worden gereserveerd. Het contracteren van een nieuwe (andere) vervoerder stelt kwalitatieve continuering van het leerlingenvervoer niet, althans niet per definitie, zeker.”
In antwoord 5 op de gestelde raadsvragen (helemaal bovenaan) werd daarover al gesproken. De uitgebreidere motivatie van dat besluit kun je lezen in deze brief (pdf) van B&W aan de leden van de gemeenteraad. In die RaadsInformatiebrief staat dat er ook intensief overlegd wordt tussen de gemeentelijke uitvoering en accountmedewerkers van Munckhof. Dit om zodoende goed op voorkomende behoeften en vraagstukken te kunnen reageren.

Beantwoorden

Dit is ook mijn keuze. Ik vraag me wel af hoe je de kwaliteit van het vervoer monitort? Misschien ook goed om wat ouders mee te vragen bij overleggen. De man/vrouw van de straat er bij.

Beantwoorden

@Bert v S op donderdag 9 februari 2023 om 15:35:

De gemeente zal daar heus wel een aantal ouders bij betrekken lijkt mij.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *