Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.214 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
40reacties

PVV Brabant stelde vandaag 7 schriftelijke statenvragen aan het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) van Noord-Brabant over het beoogde asielzoekerscentrum (AZC) in Nuenen op de grens met Brandevoort, zie de plattegrond.
Hieronder hun vragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra wij de antwoorden (Answers) hebben, plaatsen we die ook volledig in de reacties hieronder.

Volgens berichten in de media is de gemeente Nuenen c.a. voornemens om een asielzoekerscentrum voor 760 personen te vestigen op Landgoed Gulbergen, midden in een gebied met recreatieve voorzieningen en pal tegen de gemeentegrenzen van Helmond en Geldrop-Mierlo.
De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met deze mediaberichten1? Zo ja, kan GS deze plannen bevestigen?
 2. De beoogde locatie ligt dicht tegen de woonwijken Brandevoort (gemeente Helmond) en Mierlo. Heeft er in regionaal verband overleg plaatsgevonden over deze locatiekeuze en was de provincie hier op enigerlei wijze bij betrokken? Zo ja, welke rol heeft de provincie hierin gespeeld? Welke insteek en welk standpunt heeft de provincie ingenomen?
 3. In 2013 is in de kaartaanpassingen van de Verordening Ruimte besloten om de locatie van Landgoed Gulbergen de status ‘integratie stad-land’ toe te kennen in plaats van ‘groen-blauwe mantel’ (landschapsecologische zone) met de volgende argumentatie: “De bestaande recreatieve ontwikkeling heeft een (boven)regionaal karakter en draagt bij aan een versterking van Brainport. Het intensieve karakter van de recreatieve functie is al diverse malen door ons bevestigd, recent nog in de door de regio opgestelde visie voor het Rijk van Dommel en Aa.”
  Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat een asielzoekerscentrum niet past binnen een recreatief complex met een bovenregionale functie? Zo nee, waarom niet?
 4. In 2013 heeft de provincie financieel bijgedragen aan de aanleg van een ecologische verbindingszone in het Landgoed Gulbergen als groene bufferzone tussen de recreatiegebieden. Deelt het college van de PVV dat deze investering in de aantrekkelijkheid van Landgoed Gulbergen weggegooid geld is, nu er in plaats van een recreatiegebied een AZC wordt gevestigd? Zo nee, waarom zou het dan nog wel aan de doelstellingen voldoen?
 5. Kan GS aangeven of overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken (recreatieve) ondernemers in het gebied en TOP Brabant als betrokken belangenorganisatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg?
 6. Kan GS aangeven of en in hoeverre de burgers van de omliggende gebieden, waaronder de kopers van aangrenzende nieuwbouwwijken, bij dit plan zijn of worden betrokken? Kan GS uitsluiten dat zij pas achteraf worden geïnformeerd, net zoals in Deurne het geval was?
 7. Is GS bereid om nu echt eens voor de belangen van onze éigen Brabantse burgers op te komen door te stoppen met van Brabant één groot AZC te maken, om te beginnen door dit plan op Gulbergen te blokkeren? Zo nee, waarom niet?

——————————
Voor wie wil reageren: Fijn, maar hou je reacties on topic!

Zoals je al wel eens kon lezen, verwijderen we off-topic reacties (bv of er wél of niet asielzoekers in Nederland moeten worden gehuisvest). Een dergelijke reactie is dus écht zonde van je typewerk. 🙂

In de reacties hieronder staan updates.

40 reacties:

Eerst screenen ,dan plaatsen,niet lukraak een hoop neer plaatsen

Beantwoorden

dat is een natuur gebied met bijzondere flora en fauna hoe halen ze het in hun hoofd

Beantwoorden

Op de vuilstort is nog plek zat

Beantwoorden
Jacco van Nimwegen

@Jacco van Nimwegen op zaterdag 18 juni 2016 om 20:13:

nee nee dat is een golf (ballen)velt

Beantwoorden

Ik ben niet zo’n fan van de PVV, maar moet eerlijk toegeven dat hun vragen wel hout snijden.
Daardoor kom ik op dit idee. Als er van de gemeente Nuenen op de grens met Brandevoort dan 760 vluchtelingen moeten komen, dan zou ik als Helmond die 300 – 500 van ons daar aan onze kant van de grens met Nuenen laten wonen. Dan krijg je feitelijk één grote vluchtelingenopvang met ruim 1000 vluchtelingen. Dat is lekker efficiënt en dan hebben ze in Nuenen net zo veel voordeel en nadeel van onze vluchtelingen als wij van die van hun. Ik zeg: doen!!

Beantwoorden

Ik vind het nogal wat, Deurne, Nuenen, Helmond,….alles bij elkaar een paar duizend…. daarnaast zou ik voor een bestaand pand kiezen er is leegstand genoeg.en voor hoelang? twee jaar? en dan weer een andere groep? ik word hier niet vrolijk van.

Beantwoorden

@Piet De Wilde op maandag 20 juni 2016 om 14:45:

jij woont daar natuurlijk niet maar als je weet hoe een natuurgebied dit is praat je wel anders.. dat asiel zoekers centrum gaat daar op den duur wel weg maar dat stuk natuur kun je dan onder je hakken schrijven op het industrie terrein staat genoeg leeg nu vieren er criminelen hoog tij met de hennepteelt dan weten we tenminste waar onze elektra heen gaat

Beantwoorden

@Hendrine op maandag 20 juni 2016 om 16:39:

zo denk ik er ook over

Beantwoorden

Ook de VVD wil opheldering over een AZC vlakbij Brandevoort
VVD Helmond stelde schriftelijke vragen aan B&W over de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) op Landgoed Gulbergen in Nuenen. Dat ligt op de grens met Brandevoort, zie de plattegrond. Fractievoorzitter Cor van der Burgt stelde die vragen namens zijn fractie.
Hieronder zijn 7 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Onze fractie heeft kennis genomen van de berichten in de media dat de gemeente Nuenen het voornemen heeft om een asielzoekerscentrum te vestigen op Landgoed Gulbergen. Midden in een recreatief gebied en vlakbij onze Helmondse gemeentegrens. Dit besluit gaat ook onze inwoners aan met name die van Brandevoort. Dit vraagt om snel duidelijkheid over de plannen en de rol van de verschillende partijen.
De VVD fractie heeft daarom de volgende vragen:

 1. Is het college van deze plannen op de hoogte en kan zij deze bevestigen?
 2. Is de burgemeester als hoofd van de regio en coördinator van de verschillende sub-regio’s hierbij betrokken geweest? Is hier overleg geweest met de sub-regio Brainport omdat deze vestiging aan de rand van deze regio gesitueerd is? Zo ja, waarom zijn wij niet geïnformeerd
 3. Deze locatie ligt dicht tegen onze wijk Brandevoort en middenin een regionaal recreatief gebied met een belangrijke functie voor ons stedelijk gebied. Is hier in dit kader overleg geweest met het MRE omdat hier in het verleden door de regio flink in dit stedelijk recreatief gebied geïnvesteerd is als versterking van de Brainport?
 4. Kunt u aangeven wat uw rol in het vervolg van dit traject zal zijn en op welke wijze u van plan bent om de inwoners van Helmond en met name die van Brandevoort te informeren en mee te nemen in dit proces?
 5. Kunt u aangeven welke voorzieningen er binnen de Helmondse gemeentegrenzen genomen moeten worden bij een eventuele komst van een AZC met 1200 vluchtelingen?
 6. Asiel: niemand ambitieuzer dan Van de Donk stond er in BNdeStem.
  Bent u het met de VVD fractie eens dat de rekenmethode voor het aantal opvangplekken van de Brabantse commissaris van de Koning niet realistisch is en hij daarmee een verkeerd signaal afgeeft dat een aanzuigende werking kan hebben? Deze rekenmethode gaat uit van een instroom van 93000 vluchtelingen.
 7. Is het college met ons eens dat er geen nieuwe noodopvanglocaties nodig zijn, zeker nu wij signalen ontvangen dat er veel leegstand is in de noodopvanglocaties en recent nieuw geopende opvanglocaties leeg staan?
Beantwoorden

dan stel ik als gemeente voor het zelfde te doen aan het toch wel luxe woongebied aan de andere kant van de Helmond weg richting Nuenen .dan verwacht ik dat er nan Nuenen toch wel met andere ogen gekeken gaat worden naar die beslissing

Beantwoorden

Och waarom wel zo veel vragen als het richting Brandevoort gaat? Wat als het richting binnestad of annaparochie gaat dan worden er weinig vragen gesteld door de VVD aanhang

Beantwoorden

Snap nie dat ze er niet 1 maken in de oranje buurt…

Beantwoorden
Cindy En Patrick Mennen

@Cindy En Patrick Mennen op maandag 4 juli 2016 om 12:12:

Dat is te dicht bij de burgemeester en de wethouders voor de deur ????

Beantwoorden
Daniëlle van der Horst

Daar zitten ze met de centen!!

Beantwoorden

In de Orange buurt neer zetten in de vrande is plek zat

Beantwoorden
Jeanny Van de Bogaard

maakt mij niet uit wat voor buurt het is al was het een achterbuurt trouwens brandevoort merkt daar niks van maar het is een bijzonder natuurgebied dat steekt mij trouwens het meest ..als er ook maar iemand geargumenteerd bezwaar maakt bij de provincie kan het al jaren tegen gehouden worden en is het misschien overbodig.. als er in limburg een nieuwbouw wijk niet komt om dat daar een korenwolf zou kunnen huizen zou het hier toch ook moeten kunnen om dat het er barst van de padden en heide sloot juffers en de wilde ooievaar huist daar

Beantwoorden

De VVD wil natuurlijk niet achterblijven bij de PVV. Er komen verkiezingen aan?

Beantwoorden

Komst AZC bij Brandevoort is aan Nuenen & Helmond, níet aan provincie
Of er een asielzoekerscentrum (AZC) vlakbij Brandevoort komt en hoe daarover gecommuniceerd wordt, is niet aan de provincie maar aan de gemeente Helmond en Nuenen. Dat AZC in Nuenen zal buiten de ecologische verbindingszone liggen. Omdat Landgoed Gulbergen 375 hectare groot is en het AZC maximaal 8 hectare groot wordt, verdwijnen de dierentuin, golfbaan en bosgebieden niet.
Dat en meer antwoordde het provinciebestuur van Noord-Brabant op de bovenstaande statenvragen van de PVV. De letterlijke antwoorden:

 1. Vraag: Is het college bekend met deze mediaberichten1? Zo ja, kan GS deze plannen bevestigen?
  Antwoord: Ja, wij zijn bekend met de mediaberichtgeving. Het plan is niet bij GS ingediend, maar bij de CdK als Rijksheer.
 2. Vraag: De beoogde locatie ligt dicht tegen de woonwijken Brandevoort (gemeente Helmond) en Mierlo. Heeft er in regionaal verband overleg plaatsgevonden over deze locatiekeuze en was de provincie hier op enigerlei wijze bij betrokken? Zo ja, welke rol heeft de provincie hierin gespeeld? Welke insteek en welk standpunt heeft de provincie ingenomen?
  Antwoord: Het regionaal overleg is een zaak van de betrokken gemeenten. De provincie is hier niet bij betrokken, wel is desgewenst provinciale expertise via het Platform Opvang Vluchtelingen (POV) beschikbaar.
 3. Vraag: In 2013 is in de kaartaanpassingen van de Verordening Ruimte besloten om de locatie van Landgoed Gulbergen de status ‘integratie stad-land’ toe te kennen in plaats van ‘groen-blauwe mantel’ (landschapsecologische zone) met de volgende argumentatie: “De bestaande recreatieve ontwikkeling heeft een (boven)regionaal karakter en draagt bij aan een versterking van Brainport. Het intensieve karakter van de recreatieve functie is al diverse malen door ons bevestigd, recent nog in de door de regio opgestelde visie voor het Rijk van Dommel en Aa.”
  Deelt GS de mening van de PVV-fractie dat een asielzoekerscentrum niet past binnen een recreatief complex met een bovenregionale functie? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Nee. Het tijdelijk huisvesten van asielzoekers hoeft de recreatieve ontwikkeling niet te blokkeren. Het landgoed is 375 ha groot. Voor een AZC is maximaal 8 ha noodzakelijk. De bestaande recreatieve voorzieningen (dierentuin, golfbaan en bosgebieden) blijven bestaan.
 4. Vraag: In 2013 heeft de provincie financieel bijgedragen aan de aanleg van een ecologische verbindingszone in het Landgoed Gulbergen als groene bufferzone tussen de recreatiegebieden. Deelt het college van de PVV dat deze investering in de aantrekkelijkheid van Landgoed Gulbergen weggegooid geld is, nu er in plaats van een recreatiegebied een AZC wordt gevestigd? Zo nee, waarom zou het dan nog wel aan de doelstellingen voldoen?
  Antwoord: Nee. Het zoekgebied voor een AZC is buiten de ecologische verbindingszone gelegen. Zie ook het antwoord op vraag 3.
 5. Vraag: Kan GS aangeven of overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken (recreatieve) ondernemers in het gebied en TOP Brabant als betrokken belangenorganisatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg?
  Antwoord: Het overleg met de ondernemers en belangenorganisaties is een zaak van de betrokken gemeenten.
 6. Vraag: Kan GS aangeven of en in hoeverre de burgers van de omliggende gebieden, waaronder de kopers van aangrenzende nieuwbouwwijken, bij dit plan zijn of worden betrokken? Kan GS uitsluiten dat zij pas achteraf worden geïnformeerd, net zoals in Deurne het geval was?
  Antwoord: De communicatie met de bevolking is een zaak van de betrokken gemeenten.
 7. Vraag: Is GS bereid om nu echt eens voor de belangen van onze éigen Brabantse burgers op te komen door te stoppen met van Brabant één groot AZC te maken, om te beginnen door dit plan op Gulbergen te blokkeren? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Wij handelen binnen de kaders die PS ons gegeven hebben, zoals onder andere aangegeven in de door uw Staten op 23 oktober 2015 aangenomen motie M1 ”Invulling van het verzoek van de Minister van BZK om opvang van asielzoekers”.
Beantwoorden

mij is duidelijk dat er voor gekozen is om het AZC tussen drie gemeenten aan te gaan leggen om zo de burger niet de mogelijkheid heeft bij een enkele gemeente aan te kloppen zo als andere gemeentes waar protest wel resultaat heeft geboekt .en de provincie lijkt mij struisvogel politiek toe te passen

Beantwoorden

Daar maakt de provincie zich wel erg makkelijk vanaf. 🙁

Beantwoorden

Henk, beetje negatieve kijk op de zaak. Ik denk eerder dat gekeken is naar een plek buiten de bebouwde kom om de impact voor bewoners te minimaliseren. De mensen zelf zouden liever ook in het centrum naast de appie zitten, maar denk dat ze bij je in de straat ook niet welkom zijn.

Groet,

Christian

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 4 juli 2016 om 09:11 inzake vraag 7:

Plannen voor opvang asielzoekers in Brabant kunnen even de ijskast in
De plannen voor het opvangen van asielzoekers in onze provincie kunnen grotendeels de ijskast in. Dat is het gevolg van de verminderde instroom van asielzoekers. Dat zei de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant (Wim van de Donk) vanmiddag tijdens een persconferentie in de gemeente Haaren.
Met die uitspraak is een beslissing waar er in Helmond een opvanglocatie (óf in het Belastingkantoor óf op het EHAD-terrein óf aan de Bosselaan) moet komen, wellicht niet meer nodig.
Op de vraag of Brabant te voortvarend was met de plannen voor opvang van asielzoekers antwoordde Van de Donk: “Brabant is altijd voortvarend op alle gebied, ook economisch”. Daarbij was het een verzoek van de regering om mensen op te vangen. Hij wil én verwacht dat het COA na de zomer meer duidelijkheid verschaft over de actuele instroomcijfers.

Henry Swinkels maakte deze foto vorige maand

Beantwoorden

We hopen het maar

Beantwoorden
Frans van der Burgt

Tot september komt er in Helmond in ieder geval geen noodopvang voor vluchtelingen. De 3 voorgestelde locaties zijn volgens het COA op korte termijn niet geschikt te maken. Dat liet B&W aan de gemeenteraad weten.

Beantwoorden

Dat wordt afwachten

Beantwoorden
Anita Van de Kerkhof

Hoezo heel de wijk! Ik zeg ja te tegen vluchtelingen!

Beantwoorden
Stefan van den Heuvel

Voor mij hoeft het ook niet zo nodig .

Beantwoorden

Ik zeg ja tegen vluchtelingen in de Anna buurt. Niet heel de wijk is tegen. Denk dat we allemaal wel een beetje gastvrijer mogen zijn en mensen in nood zoveel mogelijk moeten helpen.

Beantwoorden

En dat is 100% waar

Beantwoorden

Waarom worden ze wel wakker als ze iets in de nettere wijken willen doen maar niet in de mindere

Beantwoorden

‘Boter op het hoofd! Blanksma wist half mei al van AZC-Gulbergen’
Burgemeester Elly Blanksma was in ieder geval al sinds 15 mei op de hoogte van de mogelijke komst van het asielzoekerscentrum (AZC) op Landgoed Gulbergen. Op die datum stuurden 7 gemeenten namelijk een voorstel daartoe naar de Brabantse commissaris van de Koning. En daar was zij als coördinerend burgemeester van op de hoogte. Dat liet Chris Eeuwhorst, VVD-fractievoorzitter van Nuenen, aan de weblog weten.
Zijn informatie kwam van zijn burgemeester. In dat voorstel werd Landgoed Gulbergen als voorkeurslocatie voor een AZC aangegeven.
Gisteren stuurde B&W deze RaadsInformatieBrief (pdf) met als laatste alinea:

Daarnaast hebben wij zowel telefonisch als per brief bij de gemeente Nuenen aangedrongen op een zeer zorgvuldige communicatie binnen dit traject. Hoewel wij volledig onderschrijven dat het primaat voor de communicatie bij de gemeente Nuenen ligt (dit vanwege het feit dat het een mogelijke opvanglocatie op het grondgebied van Nuenen betreft), hebben wij in het bijzonder gewezen op de belangen van de Helmondse inwoners in de wijk Brandevoort. Zij wonen dichtbij de mogelijke opvanglocatie en moeten in onze optiek daarom zeker tot de groep direct omwonenden worden gerekend. Inmiddels vindt er nauwe ambtelijke afstemming plaats over de communicatie rondom de mogelijke vluchtelingenopvang op Gulbergen.

Het genoemde telefoontje en die brief op hoge poten richting de gemeente Nuenen, zou daarom in een ander daglicht moeten worden bezien. De Nuenense fractievoorzitter verwoordde dat als “Boter op het hoofd”.

Voor de volledigheid, met die RaadsInformatieBrief gaf B&W meteen haar antwoorden op bovenstaande raadsvragen van de VVD van begin deze maand.

Beantwoorden

Dat is nog even een lelijk bommetje voor het college zo net voor de zomervakantie.

Beantwoorden
Toon van Laarhoven

Zojuist nam de Nuenense gemeenteraad een motie (pdf) aan die B&W feitelijk verbiedt om tijdens het politieke zomerreces afspraken te maken over de komst van een AZC op Landgoed Gulbergen.

Beantwoorden

In voorstel van subregio Brainport staat een andere coördinerende burgemeester vermeld dan Blanksma, nl Jack Mikkers. Bovendien is dit voorstel “ondertekend” door de 7 gemeenten en daar valt Helmond niet onder.
Kan iemand uitleggen hoe het nu precies zit?

Beantwoorden

@Jeanne Schriks Ik vind het een vreemde reactie van fractievoorzitter Eeuwhorst VVD Nuenen want de brief gaat namelijk over de communicatie naar omwonenden waarvoor de gemeente Nuenen eerst verantwoordelijke is. Het lijkt mij nogal logisch dat de 7 burgemeesters op de hoogte waren omdat ze samen een voorstel voor onze regio opgesteld hebben. Het gaat dan ook niet om de mogelijke locatie zelf maar om de verantwoordelijkheid van Nuenen om hier goed over te communiceren en niet alleen met de inwoners van Nuenen maar ook met de bewoners van Brandevoort.
Dus wie heeft er nu eigenlijk “boter op het hoofd”?

Beantwoorden

En daarom moet Nuenen zo snel mogelijk geherindeeld worden!

Beantwoorden

Logisch dat de burgemeester van Brandevoort, uh Helmond, daarover meteen wordt ingelicht vind ik. Het zou wel erg schofterig zijn als zij niet even gebeld wordt als er zo’n groot AZC misschien naast de deur wordt gebouwd. Daarbij zien die burgemeesters elkaar vaak genoeg en zo’n beladen politiek onderwerp wordt dan heus wel besproken.
Maar wel erg hypocriet van haar dat ze dan een paar maanden later zo’n briefje voor de bühne schrijft alsof ze het niet eerder wist. Dat heeft zo iemand toch niet nodig, zou ik denken.

Beantwoorden

@Jeanne Schriks op donderdag 14 juli 2016 om 22:05:

Burgemeester Blanksma is in deze coördinerend burgemeester van de veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant en daar vallen de vier subregio’s onder.
Zie ook vraag 2 van onze vragen aan het college.

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/maart/gezamenlijk-regionale-aanpak-gemeenten-noodzakelijk-voor-opvang-vluchtelingen.aspx

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2016/maart/-/media/D85229358D6848FD9E3FA5B23BC67EB0.pdf

Beantwoorden

@Piet De Wilde op vrijdag 15 juli 2016 om 09:45:

Gewoon een leugentje om bestwil, dat doet iedereen toch wel eens.

Beantwoorden

@Cor van der Burgt op vrijdag 15 juli 2016 om 11:29:

Dank je wel, Cor, voor je antwoord.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *