Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 103.409 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
66reacties

Erik de Vries van de SP stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de taxiritjes naar het café die Peter Tielemans bij de gemeente declareerde.
Vandaag hieronder zijn vragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties.

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2012 diende de SP fractie een motie in waarbij wij voorstelden om zo snel mogelijk alle ingediende en vergoedde declaraties via de website van de gemeente Helmond te publiceren. Wij verzochten ook om dit elk kwartaal te actualiseren. Inmiddels heeft ons gemeentebestuur hier op een correctie manier uitvoering aan gegeven en kunnen alle geïnteresseerden hiervan kennisnemen. Onze waardering hiervoor.
In het ED van zaterdag 1 juni j.l. wordt hier uitgebreid aandacht geschonken. Hoewel kort aandacht wordt geschonken aan het declaratiegedrag m.b.t. taxiritten van collegeleden, wordt het –gedrag van wethouder Tielemans breed uitgemeten. In het stuk wordt geconcludeerd dat het declaratiegedrag van deze wethouder, waar het de taxikosten, sinds onze motie , drastisch is verminderd.
Het aantal gedeclareerde ritten voor 2013 vinden wij onacceptabel ondanks de magere verklaring van de wethouder in de krant.
Daarom hebben wij aan het college, zowel de burgemeester (portefeuillehouder) als de betreffende vakwethouder, de volgende 10 vragen:

 1. Kan de burgemeester aangeven of het genoemde krantenartikel juist is en of de feiten duidelijk zijn weergeven? Kortom, klopt de berichtgeving?
 2. Kan de burgemeester aangeven of er nog andere declaraties zijn dan taxikosten welke exorbitant kunnen worden genoemd én welke drastisch zijn verminderd sinds 2013? Zo ja, welke betreft het?
 3. Deelt de burgemeester de mening van de SP fractie dat taxiritten vanuit het café naar huis vallen onder privé uitgaven en dat de kosten hiervan dus moeten worden betaald uit het eigen inkomen?
 4. Deelt de burgemeester de mening van de SP fractie dat het ‘corrigerend vermogen’ van het ambtelijk apparaat hierin onvoldoende is gebleken en dat dit proces moet worden aangescherpt? Zo ja, welke stappen gaat u hierin ondernemen en op welke termijn? Zo, nee dan vernemen wij graag uw argumenten waaruit blijkt dat deze procedure voldoende werkt.
 5. Is de burgemeester bereid om alle declaraties uit deze collegeperiode nog eens nadrukkelijk tegen het licht te houden en te toetsen aan de integriteitscode welke is opgesteld in 2002? Zo nee, waarom niet. Zo ja, hoe gaat u ons informeren en binnen welke termijn?
 6. Deelt de burgemeester de mening van de SP fractie dat de in het krantenartikel besproken integriteit van een gekozen bestuurder de politiek schaadt en niet bijdraagt tot het vertrouwen van de burger in de politiek?
 7. Is de wethouder van mening dat zijn declaratiegedrag in overeenstemming is met het integriteitsgedrag van een openbaar bestuurder?
 8. De wethouder heeft, blijkens het krantenartikel, zijn declaratiegedrag taxiritten meer in overeenstemming gebracht met de afspraken die in 2013 gemaakt zijn. Zijn er met betrekking tot andere soorten declaraties wellicht ook aanpassingen nodig?
 9. Deelt de wethouder de mening van de SP fractie dat zijn verandering van declaratiegedrag inzake taxiritten sinds 2013, juist aantoont dat er, tot dat moment, niet integer door hem is gehandeld? Zo nee, waarom niet?
 10. Is de wethouder bereid het ten onrechte gedeclareerde bedrag terug te betalen?

66 reacties:

Eerder vandaag plaatsten we het onderstaande elders
Taxiritten van wethouder Tielemans naar café: de gemeente betaalt
Wethouder Peter Tielemans liet zich de afgelopen jaren tientallen keren op kosten van de gemeente per taxi van en naar horecagelegenheden in de stad rijden. Die ritten vonden regelmatig laat in de avond tot soms diep in de nacht plaats. De eindbestemming was vaak zijn huis in Stiphout. In 2011 en 2012 maakte hij 111 taxiritten, 92 keer was de begin- of eindbestemming het centrum van Helmond. Dat constateert vandaag het ED die beschikt over afschriften van de taxirekeningen van die 2 jaar.
“Ik ben me van geen schuld bewust. Ik heb geopereerd binnen de kaders die binnen het college zijn gesteld. Daarbij is bepaald dat je nooit met een slok te veel op achter het stuur moet gaan zitten. Of je nou zakelijk of privé op stap gaat, je bent 24 uur per dag wethouder. Om die reden is ook afgesproken dat we al onze taxikosten konden declareren” aldus Peter Tielemans. Volgens burgemeester Elly Blanksma handelde haar wethouder inderdaad naar de letter van de afspraken (die al onder burgemeester Wim van Elk enn later Fons Jacobs) binnen het Helmonds college waren gemaakt, maar die moeten volgens haar herzien worden.
In zijn tweede huiskamer, zoals Tielemans het centrum graag noemt, bezocht hij in die periode met name zijn stamkroeg ‘t Vensterke aan de Steenweg. Als wethouder heeft hij Centrum, Verkeer, Stedelijk Beheer en Milieu in zijn portefeuille.
Over de eerste 3 maanden van dit jaar declareerde Peter Tielemans 3 taxiritten voor een totaalbedrag van 23 euro. Dat maakte de gemeente ruim een maand geleden bekend, zie hierboven.

Niet de eerste uitglijder door Tielemans qua vervoer
Dit is niet de eerste keer dat Peter Tielemans als wethouder een uitglijder maakt qua vervoer. In 2005 kwam aan het licht dat hij destijds zijn auto regelmatig bewust parkeerde op het trottoir, terwijl er overal genoeg lege parkeerplekken waren.
Ook toen deed Tielemans daarmee formeel niks fout en beriep zich daarop. Dankzij een speciale parkeerontheffing mochten de Helmondse burgemeester en wethouders namelijk (zowel privé als zakelijk) vrijwel overal waar zij wilden, gratis parkeren. In gebieden waar een parkeerverbod gold, op trottoirs, op voetpaden en op de parkeerplaats van een parkeervergunninghouder.
De achterliggende gedachte van die ontheffing was dat B&W als dagelijks bestuur overal snel moesten kunnen zijn. Niet alleen bij officiële gebeurtenissen, maar ook vanwege hun rol bij het handhaven van de openbare veiligheid. Niet elke Helmonder was het destijds eens met de manier waarop deze wethouder gebruik maakte van die mogelijkheid.

Beantwoorden

Dat leverde de volgende 8 reacties op die we hieronder allemaal bij elkaar zetten omdat we denken dat dat overzichtelijker is.

Ik snap goed dat deze afspraken nog uit de tijd van “van Elk” komen, want die luste ze ook wel.
Maar dat dit in deze tijd nog kan! Onvoorstelbaar! Wat een profiteurs allemaal!
zaterdag 1 juni 2013 om 10:31 Diederik

Wethouder Margreet de Leeuw (CDA) laat zojuist via Twitter weten “Op kosten Helmond naar café…. Dit gedrag is zeer schadelijk voor ons als College en onze stad! #nietmeeeens”
De 2 andere vandaag al twitterende wethouders, Yvonne van Mierlo (VVD) en Jan van den Heuvel (D66), lieten hierover nog niets via Twitter weten.
zaterdag 1 juni 2013 om 12:20 De weblog van Helmond

Nou, is te hopen dat ze er dan ook iets mee gaan doen. Privé is privé!
Bedenk ook eens al die mensen die wegens de bezuinigingen van € 45 per gezin per week moeten eten.
En dan nog meer bezuinigen omdat de politiek van alles maar kan declareren.
Nou en Tielemans vond ik nooit al iets, alleen maar mediageil en misbruik maken van zijn positie.
zaterdag 1 juni 2013 om 12:27 Diederik

Het staat inmiddels zelfs op geenstijl.
zaterdag 1 juni 2013 om 13:25 Erik

@Erik op zaterdag 1 juni 2013 om 13:25:
Zelfs?
zaterdag 1 juni 2013 om 13:52 AD

Het is al jaren bekend dat hij dit doet. Toen hij nog voorzitter was van Jazz in Catstown zoop hij ook van de belastingbetaler. Hij had dan zogenaamd overleg over het jazzfestival gehad en liet zijn rekening afschrijven bij de stichting Jazz in Catstown.
zaterdag 1 juni 2013 om 14:17 Noud

Zo iets noem je rupsje nooitgenoeg.
met dit declaratie gedrag, heb je het moraal van een gebroken stoeptegel !
zaterdag 1 juni 2013 om 14:33 peter

Van ‘t Vensterke naar huis is voor wethouder Tielemans is nog geen drie kilometer, las ik net.
zaterdag 1 juni 2013 om 14:52 AD

Beantwoorden

Toch blijft het een rare zaak, dat de rest van het college en de raad dit niet weten.
Is er dan geen enkele controle op wat de politiek declareert?

Geen stijl zegt dat Tielemans een “droplul” is, nou was hij dat maar dan was hij niet zo bij de hand geweest om dat op de kosten van de belasting betaler te doen. (droplul=stom volgens woordenboek)

Ja Noud, al jaren bekend, daarom vind ik het ook onbegrijpelijk dat hij weer in B&W zit.

Beantwoorden

Was dit niet dezelfde wethouder die aangaf enkel als wethouder aangesteld te willen worden en niet in de raad wilde als hij geen wethouder werd?

Niet dezelfde wethouder als die groot voorstander is van Experience World? Die een plat centrum nog niet heeft kunnen ontwikkelen nog de indruk aan de burger heeft kunnen geven dat hij dit van plan is?

Dit is wanbeleid van de eerste plank. Het is schandalig dat deze man zover van de burger afstaat dat hij zelf niet doorheeft dat dit not-done is in deze tijd. Iedereen moet inleveren en dan gaat hij zelf voor een kort ritje de taxi nemen. Als je graag wilt drinken, pak lekker de fiets, maar ga niet geld op deze manier afhandig maken van de burgers.

Mocht de heer Tielemans nu het idee krijgen: “ik betaal het terug, dan is alles goed” heb ik alvast een reactie voor hem. Het gaat niet om het geld, maar om het feit dat je op deze manier in tijden van zware bezuinigingen zo om gaat met het geld van deze stad. Een schande voor onze stad.

Beantwoorden

Breaking: Peter Tielemans nam taxichauffeur regelmatig mee naar de kroeg!!!

Beantwoorden

helaas, volgende week raadsvergadering en dan heeft deze wethouder weer het hoogste woord. die krijgen we nog niet weg, nog niet met een breekijzer

Beantwoorden

Die haalt de volgende carnaval niet in de taxi. Maandag is het afgelopen.

Beantwoorden

Nou nou nou, ik lees net bij Omroep Brabant het onderstaande verhaal: Weg met die vent!!!

Taxichauffeur ‘caféritjes’ Peter Tielemans: ‘Soms wel vier ritjes op een dag en ook voor vrienden’

HELMOND – Een taxichauffeur die Pieter Tielemans regelmatig in zijn auto heeft gehad en graag anoniem wil blijven, heeft tegen Omroep Brabant een boekje opengedaan over de declaratiepraktijken van de Helmondse wethouder: “Tijdens carnaval reden we wel vier keer per dag van café naar café, en dat vier dagen lang. Ook konden anderen ritjes op naam van de wethouder declareren.”
Bij de taxichauffeurs die Tielemans in de auto hadden, is onderling veel gepraat over het dubieuze declaratiegedrag van de wethouder. “Wij snapten niet dat hij zo maar zijn ritjes naar het café kon declareren.”

‘Fouten bij de gemeente Helmond’
Bij de gemeente Helmond moeten ook zeker fouten zijn gemaakt, volgens de taxichauffeur. “Soms hadden we ‘s nachts twee ritjes van een café naar zijn huis. De eerste keer bijvoorbeeld om twee uur, de volgende een uur later voor de partner van Tielemans. Van beide keren kwam dan een declaratie. Dat moet toch raar zijn voor diegene die het goedkeurt.”

De taxichauffeur denkt dat de declaratiepraktijken van Tielemans al langer spelen dan 2011. Het gaat waarschijnlijk om een bedrag van ongeveer vijfduizend euro dat ten onrechte is gedeclareerd. “Vooral bij carnaval ging het mis. Dan pakte Tielemans wel drie, vier keer per dag een taxi en ging hij van café naar café.”

‘Alleen Tielemans declareerde cafébezoeken’
Alleen Tielemans zou zijn cafébezoeken hebben gedeclareerd. De rest van de gemeente Helmond heeft zich volgens de taxichauffeur netjes aan de regels gehouden. “Opvallend was wel dat Tielemans overal een bonnetje voor moest hebben, ook al waren het maar ritjes van vijf euro. Zet maar op naam was het advies.”

Zelf vindt de taxichauffeur het maar raar dat deze praktijken zo lang door konden gaan. “Misschien dat Tielemans zijn mond voorbij heeft gepraat en dat het daarom nu aan het licht is gekomen.” Wel merkt de taxichauffeur op dat hij minder is ingeschakeld de laatste tijd. “Dat heeft hoogstwaarschijnlijk met deze zaak te maken.”

Beantwoorden

@Jan op zaterdag 1 juni 2013 om 19:50:

Heeft deze figuur zijn opleiding genoten in de middeleeuwen? Als roofridder?
Plunderen wat je plunderen kan zonder enige vorm van fatsoen!

Beantwoorden

gewoon netjes betalen uit eigen zak net als iedere burger

Beantwoorden

Sinds de declaraties openbaar zijn heeft Tielemans maar 3x gedeclareerd in 2013, hier uit zou toch kunnen opmaken dat hij wel wist dat het niet moralistisch verantwoord is.

SDOH is dit niet een fusie van SOCIAAL DEMOCRATEN Helmond en en ONDERNEMEND Helmond.

Nou de SOCIAAL DEMOCRATEN ONDERNEMEN goed!

Beantwoorden

Hebben zulke mensen dan geen enkel schaamte gevoel?

Beantwoorden

En voor je het weet, mag er alleen nog maar gepraat worden over “lessen voor de toekomst”. Zo iemand wordt waarschijnlijk niet keihard afgerekend op dit wangedrag omdat het hier gelegaliseerde diefstal betreft. De mentaliteit deugt totaal niet. En dan zijn dit nog maar relatief kleine schandalen die min of meer toevallig naar buiten komen. Ik ben ervan overtuigd dat op hogere niveaus nog onwaarschijnlijk veel grotere misstanden plaatsvinden. Die mentaliteit is namelijk wijd verspreid. Alles afgedekt door zelfbedachte oerwouden van regeltjes. En als je als lager geplaatste functionaris er iets van denkt te kunnen zeggen moet je oppassen dat je daar niet zelf de last van ondervindt. Dit soort regenten laten zich niet zomaar de les lezen, dat is onderdeel van diezelfde mentaliteit. Weer veel ergernis voor de normale burger, deste meer als straks na een storm van (selectieve) verontwaardiging de aandacht voor dit schandaal overwaait en meneer er weer goed mee wegkomt of hoogstens wordt weggepromoveerd naar een andere graaifunctie.

Beantwoorden

Helder Helmond wil zsm een extra raadsvergadering
Ook Michael Rieter, fractievoorzitter van Helder Helmond stelt vragen over de declaraties van wethouder Peter Tielemans. Zijn brief aan de leden van gemeenteraad en het college:

Helder Helmond is verbijsterd over het declaratiegedrag van wethouder Tielemans, waarover wij heden mochten lezen in het ED!
Los van de hoogte van het bedrag maar met name het negatieve signaal wat daar van uit gaat, schokt ons! Het bevestigt onterecht het beeld bij het publiek dat de Helmondse politiek ook behoort tot de graai-cultuur die binnen diverse organisaties blijkbaar normaal is. Daar waar politiek juist met gemeenschapsgeld zeer voorzichtig dient om te gaan, wordt op deze wijze de integriteit zwaar beschadigd! Helder Helmond heeft dan ook de volgende vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat de voornoemde declaraties buitenproportioneel zijn t.o.v. de overige collegeleden?
 2. Bent u het met ons eens dat hier misbruik is gemaakt van gemeenschapsgeld?
 3. Bent u het met ons eens dat dit het aanzien van de politiek schaadt?
 4. Zijn wij bereid om hieraan paal en perk te stellen? Zo ja, hoe?
 5. Wie is de verantwoordelijk ambtenaar die de declaraties moet goedkeuren? En heeft hij of zij al eerder aan de bel getrokken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is er toen niets gebeurd?
 6. Kan dit onderwerp z.s.m. in een extra-raadsvergadering worden besproken?

Opvallend en positief is dat blijkbaar de overige leden van het college, gelukkig integriteit wél hoog in het vaandel hebben staan.

Beantwoorden

@ 1. Bent u het met ons eens dat de voornoemde declaraties buitenproportioneel zijn t.o.v. de overige collegeleden?

Is over deze vraag wel goed nagedacht? Je zou kunnen denken dat de overige collegeleden zich benadeelt voelen! dat ze te weinig hebben gehad wat declaraties betreft.

Beantwoorden

Dat een wethouder, in deze tijden van bezuinigingen, niet snapt dat het not-done is, om dit soort ritjes te declareren, bewijst al, dat hij geen wethouder is voor het algemeen belang, maar puur voor eigenbelang! En als een wethouder dit niet snapt, dan denk ik dat hij heel snel zijn functie neer moet leggen…maar dat zal hij ook niet snappen.

Beantwoorden

@Thijs op zaterdag 1 juni 2013 om 22:57:

Helemaal met je eens. Maar bedenk wel dat hij een flink bedrag gaat kosten of eisen of krijgen als afkoopsom of wachtgeld of hoe ze het ook noemen. Dat hebben ze in de politiek goed voor zichzelf geregeld.
Ik vermoed trouwens dat hij maandag aftreedt.

Beantwoorden

En dan maar denken dat Helmond vaak een slechte naam krijgt in de media door de jeugd en zo.

Landelijk nieuws zijn we, en niet door de gewone man. Nu.nl, NOS etc, etc.

Beantwoorden

Prima actie van Helder Helmond,het gaat hier ook om diegenen die dit jaren hebben geweten en goedgekeurd. en ik weet daar alles van.

Beantwoorden

Het is evht ongelooflijk dat dit kan. Hij zegt ik ben 24 uur wethouder. Ja inderdaad en dan geef je een goed voorbeeld en laat je de burger niet betalen, omdat jij naar de kroeg ewil. Maar de burgemeester
Keurt het ook nog goed !
Dat gebeurt er fus met onde belastingventen

Beantwoorden

Ben blij dat er nu ook een discussie ontstaat wie er verantwoordelijk voor is dat deze wethouder dus zelfs zijn partner liet vervoeren op onze kosten.
En dit gedurende meerdere jaren.
Volgens mij is de eindverantwoordelijke de Gemeentesecretaris zijnde dhr Marneffe die er nogal prat op is dat hij register accountant is. Wellicht zou ook hij aan de tand moeten worden gevoeld..In ieder geval zou dit binnen het bedrijfsleven exit zijn. Nog los van het feit dat dit om gemeenschapsgeld gaat, hetgeen het allemaal nog veel erger maakt.
En denken we nu echt dat het alleen maar gaat om verwijtbaar declaratie gedrag? Zou het niet slechts het topje van de ijsberg zijn?

Beantwoorden

De ambtenaar kan hier weinig aan doe… die voert het ((belachelijken) beleid uit. Daar zit nog veel meer info. Als die put open gaat. Wacht maar af. Verkiezingen komen… nog een hoop zinloze projecten en hoop reactie van de overige raadsleden die ineend geschokt zijn van iets wat ze al wisten…

Beantwoorden

Is er dan niemand die vragen stelt over de journalistieke waarde van het al?
Ondanks Tielemans’ onhandige actie die voor iedereen allang bekend had kunnen zijn, vind ik ‘t triest dat we altijd maar achter ‘t amateuristische geklooi van dat dopinggevalletje J. Graat aansjokken.

Beantwoorden

@Twan. “die voor iedereen allang bekend had kunnen zijn”.
Blijkbaar voor heel velen niet ,niet voor medecollegeleden, niet voor de Gemeenteraad en niet voor alle burgers die op diverse platforms hun ongenoegen hier over uiten.

Beantwoorden

@ Ruud, volgens het WvS ( art 162,163)is iedere ambtenaar die op de hoogte is ,of zelfs maar het vermoeden heeft van een strafrechtelijk feit verplicht hiervan melding te doen bij justitie. Dit valt echter te ontraden want dat kost je je baan als ambtenaar en OM seponeert toch.

Beantwoorden

Eric. Het is geen strafbaar feit…. het is legale zelfverijking….

Beantwoorden

Opvallend. Ik lees in een aantal reacties: “ waar komt dit zo opeens vandaan?”. Ter verduidelijking een korte toelichting.

Feit is dat dit verhaal niet zo maar uit de lucht komt vallen. De Helmondse SP fractie heeft in de raadsvergadering van november 2012 een motie ingediend om het declaratiegedrag van het college in een openbaar register vast te leggen, te publiceren en per kwartaal te actualiseren. Deze motie is overgenomen.

Het krantenartikel van zaterdag 1 juni met het daarin gestelde is voor de SP fractie dan ook aanleiding om de wethouder in de eerstvolgende raadsvergadering, 25 juni a.s., hierover vragen te stellen.

F. van der Zanden/organisatiesecretaris SP Helmond

Beantwoorden
Frans van der Zanden

@ Ruud. Ik wil alleen maar aangeven dat dit wetsartikel ooit in het leven is geroepen om ambtelijke corruptie tegen te gaan. Echter in deze stad werkt het niet, het gaat ook alleen maar om het vermoeden van……
Je zou toch kunnen denken dat diegeen die dit declaraties moet fiatteren mogelijk zou kunnen denken, hé dat is raar .Hier ga ik eens achteraan. Maar ik denk jij en ik wel weten hoe. het zit.

Beantwoorden

Ook de PvdA wil snel een EXTRA raadsvergadering
PvdA Helmond stemt in met de bovenstaande vragen van SP en Helder Helmond. Dat lieten zij zojuist middels het onderstaande schrijven aan het college van B&W en de andere gemeenteraadsleden weten met betrekking tot het declaratiegedrag van wethouder Tielemans volgens het ED:

Zaterdagmorgen 1 juni werden wij opgeschrikt door een aantal grote artikelen in het Eindhovens Dagblad. In deze artikelen doet het ED verslag van een onderzoek naar declaraties van het college, met name van wethouder Tielemans. De declaraties van wethouder Tielemans roepen bij ons een groot aantal vragen op. Het zijn dezelfde vragen die gisteren aan het college gesteld zijn door de fracties van SP en Helder Helmond. We vernemen daar graag met spoed een antwoord op.

Wij steunen daarbij het verzoek van Helder Helmond om zo spoedig mogelijk en nog voor de behandeling van de Voorjaarsnota een extra raadsvergadering te beleggen om deze kwestie met de gehele raad te kunnen bespreken.

Beantwoorden

Onbegrijpelijk, dat ze er nu pas aandacht aan besteden. Kan bijna niet dat dit jaren ongemerkt gebeurt.

Het topje is nu openbaar?

Beantwoorden

@ F vd Sanden, prima hoor dat u in november vragen heeft gesteld. Maar daar gaat het nu even niet over. Dat u het nu dan wil laten doormodderen tot 25 juni is weinig doortastend, Wat dat betreft tonen de Hr Boetzkes en zeker Rieter van Helder Helmond als initiatiefnemer toch meer doortastendheid. De commentaren volgende op de diverse sites denk ik dat velen het met mij eens zijn.

@ Diederik, dat komt omdat het systeem al jaren door anderen gefaciliteerd wordt. Ik ben al anderhalf jaar bezig om enige openbaarheid te bewerkstelligen. Ik wil wel een lans breken voor Stienen.. Echt ,hij heeft ons geprobeerd te helpen. Maar door wie werd hij erg tegengewerkt zaken openlijk te bespreken. en aan de kaak Jawel …….onze taxipassagier!

Beantwoorden

@ Eric, Raar is niet voldoende om ergens achter aan te gaan… dit was het beleid. Ik denk niet dat een ambtenaar de macht heeft om hier iets aan te doen.
Dit is wel Het beleid waar ook oa. het CDA voor heeft gestemd….. Nu de onschuld proberen uit te hangen is net zo erg in mijn ogen.
Bijna elke Helmonder weet dat Tielemans daar vaak aanwezig is. Gaat veel geld over de balk… maar goed is hun geld niet he…

Beantwoorden

@Ruud,dan rest niets anders om te concluderen fat het beleid was om de zaak te flessen .Ik ben echter niet bekend over het uitgaansgedrag van dhr Stienen echter wel zaken via diverse goed ingevoerde bronnen zaken vernomen die nog iets heftiger zijn al het gerommel met declaratie bonnen.
Overigens blijf ik van mening dat een Register Accountant die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt (Gemeente secretaris) zou moeten weten dat het declareren van privékosten niet en kan en niet mag ,ook belastingtechnisch gezien..

Beantwoorden

Gezien het wanbeleid hoop ik dat bij de spoedvergadering er een dikke motie van wantrouwen richting onze wethouder gaat. Deze man heeft willens en wetens misbruik gemaakt van gemeenschappelijk geld. Daar moet gewoon de conseqentie onderstaan dat een dergelijk iemand niet meer welkom is als wethouder.

Het is misschien een erg harde aanpak, maar de softe aanpak hebben we in Nederland al jarenlang zonder veel succes gebruikt. Als een man van zijn positie zo gebruik maakt van gemeentegeld, terwijl er al zoveel bezuinigd moet worden, dan is het gewoon over en ben je niet geschikt voor die positie.

Echter, geen nieuwe verkiezingen voorlopig, anders kan ik niet meedoen.

Beantwoorden

@ Eric, Je hebt gelijk. beleid was er om te misbruiken. 1 tje heeft het gedaan.

maar de raadsleden kunnen hier en in de krant ook van alles roepen.
Maar die hebben in februari ook voor eigen verhoging gestemd… Iedereen heeft de nul lijn. behalve hun…. Ook binnen de grenzen van de wet maar ook not done lijkt me…
Als het college bepaald dat het mag mag het. Daar heeft de gemeente secretaris het ook maar mee te doen….
En klopt dit beetje geld valt mee als je na gaat dat er 500.000.000 daar wordt uitgegeven. en niet alles even effecient en even integer…

Beantwoorden

@ alle raadsleden.
Waarom alleen vragen stellen over het college? Trek het breder.. Neem de gehele raad en het gehele ambtelijk apparaat eens tegen het licht. Denk dat je voor een vermogen aan discutabele declaraties terug vind. iets wat vast beter/slimmer uitgegeven kan worden.

Beantwoorden

@Ruud,maar als je het zo stelt dan blijft er niemand meer over. Want ook wat betreft BJZ (juridische zaken )heb ik hier nogal wat liggen.
Blijft dus over als eindverantwoordelijke de burgemeester, maar die wil niet communiceren ondanks de door haar gepredikte transparantie.

Beantwoorden

Heel slim om een extra raadsvergadering hierover te houden. Daar zal elke partij die Helmond hoog in het vaandel heeft staan voor zijn, mag ik toch hopen. Dit smiechten-gedrag dat hij ook nog probeert goed te praten moet echt zo snel mogelijk in de kiem gesmoord worden. Want dit blijft etteren en wie weet wat dan nog allemaal blijkt en weer alle aandacht op Helmond. Bah!

@eric op zondag 2 juni 2013 om 13:33:

Juist heel goed dat SP die declaraties voortaan liet publiceren. Daarom is de krant er natuurlijk mee aan de slag gegaan.

Beantwoorden

@Frank op zondag 2 juni 2013 om 17:19:

Je wordt op je wenken bediend, we horen net dat er komende dinsdag een extra gemeenteraadsvergadering is.

Beantwoorden

Verklaring college van B&W over declaratiegedrag wethouder

Het college van B&W van Helmond heeft vandaag in een ingelaste vergadering afstand genomen van het declaratiegedrag van wethouder Tielemans en zijn interpretatie van de betreffende afspraken. Aanleiding voor de collegevergadering was de recente publiciteit over de declaratie van de kosten van taxivervoer door wethouder Tielemans. Er is inmiddels een extra raadsvergadering uitgeschreven op dinsdag 4 juni 2013 om 19.30 uur.

Burgemeester Blanksma: “Als bestuurder moet jouw integriteit boven iedere twijfel verheven zijn; juist omdat wij werken met geld van de samenleving. Het college betreurt het ten zeerste dat het openbaar bestuur door deze kwestie in een negatief daglicht is gesteld.”

Voor de bovengenoemde collegevergadering waren de twee wethouders van de fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen (de heren Tielemans en Van den Heuvel) wel uitgenodigd, maar zij waren niet aanwezig.

Beantwoorden

Logisch dat Jan van de Heuvel er niet was, die moest naar de Jazz, kwam straks voorbij lopen.

Beantwoorden

Tielemans is de grootste incompetente corrupte kneus van het hele Helmondse college. Wegwezen met die mafkees en zijn luchtkasteel plannen voor het Helmondse centrum.

Beantwoorden

@ Eric, je hoeft je toch niet te laten tegenwerken door in taxipassagier met een grote mond, jullie zijn in de raad toch met meer mensen! dan alleen jij en Stienen.
Ok, de gemeente secretaris is misschien verantwoordelijk, maar als die zijn werk niet goed doet zijn jullie als raad verantwoordelijk, toch…….
Zoals @ Ruud al zei, nu moet het ook goed uitgezocht worden en wel van iedereen. En zorg dat de ” iets heftigere zaken” ook aan de orde komen.

Ik vind dat hij zijn ambt niet meer mag uitoefenen, is beter want hij is zich van geen kwaad bewust. Als hij dit zogenaamd niet snapt is hij zeer zeker niet geschikt voor deze functie en voor vele andere ook niet.

Toch echt schandalig dat beide wethouders er niet waren, het is dus toch zo als ik al eerder zei, de SOCIAAL DEMOCRATEN ONDERNEMEN goed!!!!

Beantwoorden

Uit zijn tweets “@PeterTielemans: Ga proberen als wijkwethouder wekelijks tenminste 1 dagdeel tussen de mensen in de wijken te zijn: naast Binnenstad-oost ook Helmond-Noord.

Beantwoorden

Hoewel verachtelijk is dit nog maar klein bier vergeleken met de miljoenen die hij in een put gaat storten die centrumplan Helmond heet.
Oorspronkelijk duizenden m² winkelruimte (gelukkig al verminderd omdat er geen partij meer wilde meebouwen), een boulevard (??) en een megalomaan Experience Center (hij bedoelt hal met videospelletjes en een klimwand of zo) waar geheel niemand anders dan Peter Tielemans heil in ziet.
Daarvoor moeten veel nog in prima staat zijnde woningen gesloopt worden want een brede weg naar het Experience center en de bijbehorende parkeerruimte is natuurlijk een absolute noodzaak.
Dit soort figuren compenseert een gebrek aan kunde en zelfinzicht met het doorduwen van geldverslindende projecten.
Waarschijnlijk denkt hij daarmee zichzelf onsterfelijk te maken maar ik garandeer dat het onsterfelijk belachelijk wordt.

Beantwoorden

Elke wethouder wil iets hebben waardoor hij niet vergeten wordt…..

Nou Peter netjes gedaan. hahaha

Beantwoorden

@Diederik op zondag 2 juni 2013 om 19:03:

Hoi Diederik,ik ben geen raadslid ik ben gedupeerd door het wanbeleid van de Gemeente Helmond.
Zie http://www.sargasso.nl zoek naar Fons Jacobs vervolgens naar vervalste bv namen,. Dat gaat over ons.

Beantwoorden

Er zit nog veel meer corruptie in Helmond.Onder andere het sjoemelen en sjacheren van Tielemans vriend Verspaget..Die kon dankzij Tielemans 450.000 euro in zijn zakken steken dankzij,juist ja de taxipassagier.Zo zij er veel meer dingen die de vastgoedmafia van Helmond nog steeds uitvoerd.
Het is te hopen dat die mannen gestopt worden en hun eve entuele winsten onderscheidingen moeten inleveren.

Beantwoorden

Extra SP-vragen in verband met de declaraties van wethouder Tielemans
Hieronder de integrale aanvulde SP-vragen en hun inleiding op die vragen:

De SP-fractie heeft met instemming de uitnodiging voor de extra ingelaste raadsvergadering ontvangen. Het is goed dat hier zo snel mogelijk over wordt gesproken in de raad. Wel denken wij dat het zaak is om van tevoren zoveel als mogelijk duidelijk te krijgen. Dat zal bijdragen aan de discussie. Kortom, wij hebben behoefte aan een feitenrelaas. Daarom verzoekt mijn fractie beantwoording van onderstaande vragen vóór de vergadering van dinsdag 4 juni. Ook de mondelinge vragen die door mijn fractie op 1 juni ingestuurd zijn zouden wij graag voor deze raadsvergadering schriftelijk beantwoord zien. De aanmelding voor het mondelinge vragenuur van 25 juni komt daarmee te vervallen.

 1. Hoeveel taxiritten zijn er door wethouder Tielemans gedeclareerd sinds zijn aantreden? In hoeveel gevallen ging het om declaraties die een duidelijk verband hielden met zijn bezoek van horecagelegenheden?
 2. Klopt berichtgeving dat de wethouder taxiritten van derden heeft gedeclareerd? Hoeveel van dergelijke declaraties hebben er plaatsgevonden? (1)
 3. Is de ‘Gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders’, vastgesteld door de raad op 14-03-2002, nageleefd door het college? (2)
 4. Wie was verantwoordelijk voor het controleren van ingediende declaraties van leden van het college?
 5. Is er ooit twijfel geweest omtrent ingediende declaraties? Zo nee, hoe zijn deze declaraties van taxiritten vanuit horecagelegenheden dan beoordeeld?
 6. Zo ja, hoe vaak zijn deze declaraties voorgelegd aan de burgemeester, conform artikel 7.6, waarin gesteld wordt dat bij twijfel dergelijke declaraties aan de burgemeester moesten worden voorgelegd? En hoe vaak zijn deze declaraties gedurende deze bestuursperiode ter besluitvorming voorgelegd aan het college, zoals ook gesteld in ditzelfde artikel? Welk besluit is hierop dan vervolgens genomen?
 7. Klopt de uitspraak van wethouder Tielemans dat het college akkoord ging met deze declaraties, en dat hier afspraken over gemaakt zouden zijn? Zo ja, hoe luiden die afspraken dan precies? En hoe rijmen deze afspraken met de regels zoals die opgesteld zijn in de gedragscode?
 8. Wat bedoelt de burgemeester met haar uitspraak dat ‘wethouder Tielemans inderdaad naar de letter van de afspraken heeft gehandeld, maar niet naar de geest.’ Op welke afspraken doelt zij dan? Hoe luiden deze, en hoe rijmen deze met de regels zoals die opgesteld zijn in de gedragscode? (3)
 9. Wat bedoelt het college precies met de uitspraak dat er ‘afstand is genomen van het declaratiegedrag van wethouder Tielemans en zijn interpretaties van de betreffende uitspraken?’ Welke gevolgen verbindt het college aan deze uitspraak? (4)
Beantwoorden

@ Erik, praat me niet over Fonds, van die man word ik helemaal beroerd. Er zijn nog steeds teveel onopgeloste zaken ( en/of doofpot) . + dat het hier nu over Tielmans gaat.
Ik heb het gelezen en als het allemaal klopt, ja, dan sta je er beroerd voor.

@ Frans ik ben bang dat je helemaal gelijk hebt, ” vriendjes politiek” noemen ze dat toch, maar dan letterlijk en figuurlijk.

Beantwoorden

@ punt 9: handen wit wassen??

Beantwoorden

Wethouder van den Heuvel zal dus ook aftreden als hij vanmiddag vond dat flaneren bij de Jazz belangrijker was. En zou hij niet willen aftreden, dan heeft hij werk geweigerd door te verzuimen. En dat is bij normale mensen reden voor ontslag. Dus ook voor hem. Eigenlijk toch wel een schande voor een dikbetaalde Wethouder!
Voor D66 een mooie manier om eindelijk uit het college te kunnen stappen.

Jammer dat de vragen van SP dat werkweiger-element van Wethouder van den Heuvel niet even bevroegen. Verder goede vragen. Hopelijk bedoelen ze met de vragen ook de vorige periode van wethouder Tielemans. Want toen was dat al helemaal normaal natuurlijk, want toen werd dat onderling afgesproken. Toen niet alleen bij Tielemans ben ik bang, maar ja, die anderen zijn er niet meer.

Beantwoorden

van de Heuvel heeft respectloos gereageerd naar Blanksma, door zijn biertje op Catsstown te laten prefeleren i.p.v. naar de college vergadering te komen.
Daarmee is hij indirect schuldig aan de shit waar Helmond zich nu in begeeft.

Beantwoorden

Eerst lekker genieten van het riante wachtgeld en dan weer een baantje waar hij flink kan sjoemelenb.v. centrummanager. Dat baantje blijft ook altijd mooi in de familie sjoemel..Wat die man in al die jaren gedaan heeft moet tot op de bodem worden uitgezocht. Dan over sdoh. Zij hebben toch wel geweten wat voor een man zij binnenhaalden? Nu gaan zij de prijs betalen. Maar de Helmonders de hoofdprijs met allle megalomane projecten die,ook al gaan ze niet door de Helmonders nog ongelooflijk veel geld gaan kosten . Allemaal dankzij Tielemans v.d.Heuvel en sdoh.!!!!

Beantwoorden

eindelijk verlost van deze wanstaltige dragqueen en nu maar hopen dat de anderen snel volgen en nooit meer een publieke functie mogen uitvoeren.Stel een bestuur samen op basis van mensen met hart voor helmond en een goed boerenverstand en niks geen geklooi meer met al die zogenaamde goedwillende maar onwetende politici.

Beantwoorden

leuk wachtgeld

Beantwoorden

Dat het College gevallen is, is een zegen voor Helmond.

Beantwoorden

@Frans op zondag 2 juni 2013 om 21:53:

Hier zou ik graag meer concrete informatie over vernemen, in het kader van ons lopende journalistieke onderzoek. Graag bericht op [email protected]

Beantwoorden

De antwoorden zijn binnen
Hieronder de integrale antwoorden (in pdf-formaat) van het college van burgemeester en wethouders op de 2 brieven met vragen van de fractie SP en 1 brief met vragen van de fractie Helder Helmond die allemaal hierboven staan.

https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2013/06/VA-27-SP-Declaraties-collegeleden.pdf

https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2013/06/VA-28-HH-Declaraties-wethouder-Tielemans.pdf

https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2013/06/VA-29-SP-Declararatiegedrag.pdf

Beantwoorden

BAH BAH BAH Sinds 2010 dus zelfs 183 keer met de taxi op onze kosten. BAH!!!!

Beantwoorden

Hij was er zondag dus kapot van en zat stuk.
Ik nu ook, nu ik even snel lees wat hij wist.

Beantwoorden

Welnu dan komt de handel en wandel van de Gemeentesecretaris ook in een vreemd daglicht te staan.
Leek me toch de onkreukbaarheid zelve.

Beantwoorden

alle 3 de brieven ondertekend met:

de secretaris
A.A.M. Marneffe RA

de secretaris
A.A.M. Marneffe RA

de secretaris
A.A.M. Marneffe RA

betekent RA nu registeraccountant
of RARARA ik heb ook een dubieuze rol gespeeld ?

Beantwoorden

@peter goed op handtekeningen letten ,daar wil ook nog wel eens een verschil in zitten. Soms kan ik er wel eens om lachen ,maar eigenlijk is het toch allemaal te triest voor woorden. Hoe lang spelt deze ellende al .en zou er niet nog veel meer zijn.

Beantwoorden

Als er in het verleden duidelijke afspraken zijn gemaakt binnen de gemeenteraad over de goedkeuring van taxideclaraties zijn B&W daarvoor verantwoordelijk. Die blijven nu buiten schot. Schandalige actie van de gemeentesecretaris. Die had dan al veel langer in moeten grijpen. Peter Tielemans was in de jaren 90 al actief in het centrum. Geloof me, een mens moet 7 x gehoord hebben dat er iets goed is geregeld en dan geloven ze je maar, je hoeft maar 1 x iets fout te doen en je wordt aan de schandpaal genageld. Peter zou geen Tielemans zijn als hij hier niet uit komt. Een Tielemans schopt overal tegenaan om zijn recht te halen. Zo is een Tielemans !!!!!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *