Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.412 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

22reacties

Martijn Rieter van Helder Helmond stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W. Zijn reden is hun voorstel (pdf) om wethouder Martijn de Kort ook de komende 12 maanden niet te verplichten in Helmond te komen wonen. Terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. De Kort woont net als bij zijn aantreden vorig jaar nu nog steeds in Vught.
Morgenavond stemt de gemeenteraad over de door B&W gevraagde vrijstelling voor deze wethouder. Marijn Rieter: “Voor het goed kunnen behandelen van dit agendapunt zien we graag de antwoorden voor de gemeenteraadsvergadering tegemoet.”
Hieronder staan zijn 6 ingediende raadsvragen (Question) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Helder Helmond is van mening dat een wethouder de gevolgen van zijn of haar eigen beleid moet ervaren en daarom moet wonen in de stad waar deze werkt.
Ook volgens de Gemeentewet moet een wethouder wonen in de plaats waar hij of zij werkt.
Wel kan de gemeenteraad een ontheffing verlenen voor één jaar. Daarbij kan een vergoeding van reiskosten, woon-werkverkeer, overnachting en tijdelijke huisvesting toegekend worden. Dit is afgelopen jaar gebeurd voor dhr de Kort en dhr Bonte. 
Inmiddels blijkt dat de bijbehorende openbaarheid van declaratie van het college van B&W wederom niet is ingevuld. Dit jaar is er nog géén inzicht gegeven in de declaraties van dit college.
Daarom stellen wij u de volgende vragen:

 1. Waarom zijn de betreffende declaraties van het college van B&W wederom niet tijdig gedeeld? Wij verwijzen hier naar onze brief van 6 oktober 2022.
 2. Graag ontvangen wij van u de betreffende declaraties van het college in 2023 van de maanden januari, februari, maart en april?
 3. Wat zijn volgens het college bijzondere gevallen om voor een 2e jaar ontheffing van de wettelijk vereiste van ingezetenschap te verlenen?
 4. Is het mogelijk ontheffing te verlenen zonder of met een maximum bedrag aan vergoedingen? te weten vergoedingen voor tijdelijke huisvesting, reiskosten, overnachting, etc.
 5. Kan de implementatie van de uiteindelijke keuze voor reiskosten en/of pensionkosten worden gemandateerd aan het college van B&W? Of keurt hier de slager zijn eigen vlees?
 6. Welke inspanningen heeft de wethouder ondernomen om wél in onze stad te kunnen gaan wonen?

In de reacties hieronder staan updates.

22 reacties:

Is daar wel n huis voor dan ik ben 73 ik kom nie aan de beurt

Beantwoorden

Zal uiteindelijk wel weer goedgekeurd worden door de coalitiepartijen (meerderheid in de raad). Als je als coalitiepartij al een kritisch geluid wilt laten horen ben je niet loyaal. Zie hier het failliet van de plaatselijke democratie en dualisme. Plucheplakkers met boter op hun hoofd. En ik maar denken dat raadsleden allemaal een eigen verantwoordelijkheid hebben en daar naar zouden moet handelen.

Beantwoorden

Wat is dat voor dorps gedoe van HH? Net of je alleen binding met Helmond kan hebben door er te wonen.
Belangrijker is toch of de beste man zijn werk goed doet? Maar ja, hij zegt geen “gullie” en “Hellemond” dus dan is het niet goed.

Beantwoorden

Opflikkeren als je niet in Helmond woont en ons de les wilt lezen.

Beantwoorden

@ Roland , het is gewoon de wet he.en Ja als je hier woont krijg /heb je meer binding met de stad

Beantwoorden
Patrick Bijsterveld

@Roland

Het probleem is dat als je als wethouder niet de gevolgen van je eigen beleid draagt kun je heel wat flikken: je hebt er zelf immers toch geen last van, het is niet jouw stad. En met dit bestuur zien we dat goed terug in het beleid.

Beantwoorden

Het is een herhaling van zetten maar toch heel goed dat Helder Helmond dit ook nu aan de orde stelt. Het college zal bloedserieus, maar met ingehouden lach, antwoorden dat de gemeenteraad beslist of deze wethouder in Helmond moet wonen. Dat zegt deze burgemeester al sinds de tijd dat Paul Smeulders wethouder was en hij dacht ik in Den Bosch woonde. Tijdens zijn vier jaar wethouderschap kwam Paul Smeulders niet in Helmond wonen. Maar hij bleef als het zo uitkwam tenminste bij zijn ouders in Mierlo-Hout slapen. Dat kostte de gemeenschap daardoor geen cent extra, zo heb ik jaren geleden gehoord. Daarin valt hij dan weer wel te prijzen.

Lekker makkelijk van het college om zo te antwoorden. Want ze weten dat alle coalitiepartijen voor gaan (of is het moeten?) stemmen en er daarmee dus een meerderheid os. Ook dat is lokale politiek in Helmond. 🙁 Daarom: ga de volgende keer stemmen!

Ik ben het volledig eens met Patrick Bijsterveld. Maar mogelijk gaf Diny van Gerwen de burgemeester gisteren voor deze keer een creatieve antwoordmogelijkheid: er is haast geen huis te vinden in Helmond en om wethouder De Kort voorrang te geven vinden wij als college een no-no.

Beantwoorden

Zo is het maar net Patrick Bijsterveld & Piet 🙂
Goede actie van Helder Helmond!

Beantwoorden

Update 1:
Wethouder blijft erbij in Vught te willen blijven wonen
Zoals José Joosten in haar reactie hierboven al schreef is het straks aan de gemeenteraadsleden om te beoordelen of zij instemmen met de wens van wethouder Martijn de Kort niet in Helmond te komen wonen. Dat liet B&W weten in haar schriftelijke antwoorden op de vragen die Helder Helmond gisteren stelde. Het gevraagde declaratieoverzicht van kwartaal 1 van dit jaar is inmiddels gepubliceerd op de website van de gemeente.
Martijn Rieter, de vragensteller en fractievoorzitter van Helder Helmond, is ‘not amused’ met de B&W-antwoorden. Hij vindt dat de wet dus omzeild wordt. “Want er is geen bijzonder geval om een uitzondering te maken. Het is niet aan de raad om dat te bepalen.” De raadsleden (5) van Helder Helmond gaan vanavond tegenstemmen. Vanaf 19.30 uur kun je online meekijken wat de andere aanwezige gemeenteraadsleden (in totaal 37) bij agendapunt 6 beslissen.

Zoals we eigenlijk altijd doen, plaatsen we hieronder de volledige antwoorden van B&W op de 6 schriftelijk raadsvragen. 

 1. Vraag: Waarom zijn de betreffende declaraties van het college van B&W wederom niet tijdig gedeeld? Wij verwijzen hier naar onze brief van 6 oktober 2022.
  Antwoord: Het declaratieoverzicht van januari t/m maart 2023 is op 16 mei jl. in het college behandeld. Het is ons streven om de overzichten tijdig de publiceren op helmond.nl/declaratiescollege. Omwille van de zorgvuldige uiteenzetting van de overzichten, waarbij ook een splitsing is gemaakt tussen reis- en verblijfkosten en overige kosten (bijv. representatiekosten), heeft het tijd gekost om het inzichtelijk te maken. Inmiddels is dit gebeurd.
 2. Vraag: Graag ontvangen wij van u de betreffende declaraties van het college in 2023 van de maanden januari, februari, maart en april?
  Antwoord: Declaraties vinden plaats op kwartaalbasis, dus in dit geval van januari t/m maart (kwartaal 1). Het overzicht kunt u terugvinden op helmond.nl/declaratiescollege.
 3. Vraag: Wat zijn volgens het college bijzondere gevallen om voor een 2e jaar ontheffing van de wettelijk vereiste van ingezetenschap te verlenen?
  Antwoord: Net zoals het aan de raad is om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap, is het eveneens aan de raad om te beoordelen of zich al dan niet een bijzonder geval voor doet. De motivatie die wethouder De Kort heeft gegeven in juni 2022 om in Vught te blijven wonen, is onveranderd gebleven.
 4. Vraag: Is het mogelijk ontheffing te verlenen zonder of met een maximum bedrag aan vergoedingen? te weten vergoedingen voor tijdelijke huisvesting, reiskosten, overnachting, etc.
  Antwoord: De vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer én het gebruik maken van een overnachting op declaratiebasis tezamen wordt gemaximeerd tot 18% (oftewel: €1502,65) van de maandelijkse wethouders bezoldiging, exclusief emolumenten (bijv. eindejaarsuitkering, vakantiegeld, enz.). Eventuele kosten boven de genoemde 18% komen ten laste van de betreffende wethouder. Zo wordt gehandeld conform de Regeling rechtspositie decentrale ambtsdragers.
 5. Vraag: Kan de implementatie van de uiteindelijke keuze voor reiskosten en/of pensionkosten worden gemandateerd aan het college van B&W? Of keurt hier de slager zijn eigen vlees?
  Antwoord: Uw raad heeft bij de benoeming van de wethouders op 15 juni 2022 de implementatie van de uiteindelijke keuze voor reis- en/of pensioenkosten gemandateerd aan het college. Een voorstel hiertoe is vastgesteld door het college op 12 juli 2022. Wij hebben uw raad destijds hiervan in kennis gesteld.
 6. Vraag: Welke inspanningen heeft de wethouder ondernomen om wél in onze stad te kunnen gaan wonen?
  Antwoord: Wethouder De Kort blijft bij zijn verklaring zoals die is gegeven in de raadsvergadering van 15 juni 2022. Hij heeft zich niet op een ander standpunt gesteld. (Zie agendapunt 3 van die extra vergadering in de raadszaal van Boscotondo.)
Beantwoorden

Het antwoord op vraag 6 is dus Géén

Beantwoorden

Ik vind het toch maar raar dat de gemeenteraad straks een wet-houder niet aan de wet houdt.
Conclusie: rare jongens (en meisjes) die Helmonders.

Beantwoorden

@John
Diezelfde wet geeft toch ook de ruimte om ontheffing te verlenen? Aan welke wet wordt hij niet gehouden dan?

Beantwoorden

Update 2:
Tot 15 juni 2024 hoeft wethouder Martijn de Kort niet in Helmond te komen wonen. De 36 aanwezige gemeenteraadsleden stemden daar zojuist in meerderheid mee in. VVD, Helder Helmond, CDA, Forum voor Democratie en Mi Hellemonders (dus alle 5 oppositiepartijen) stemden tegen. Opmerkelijk, de persoon in kwestie (wethouder De Kort) is vanavond afwezig bij de gemeenteraadsvergadering.

Beantwoorden

Wethouders,kamerleden en kabinetsleden hebben allemaal schijt aan de bevolking,wetgeving en regels.

Beantwoorden

Ik heb zitten kijken naar de raadsvergadering
Is toch een over een weer gepraat om niets.

We geven geld aan en instantie om het gat van het ziekteverzuim te dichten. En vragen later om een onderbouwing.

Een goed voorstel over Audit waar 99% van de raadsleden niets van begrijpt willen ze belangrijk maken in een commissie. Lekker bureaucratisch.

En de voorzitter van dienst kan geen Nederlands en is bang overgeslagen te worden door steeds te zeggen ikke ok. Zet je microfoon uit.
Die dame is echt een karikatuur van zichzelf.

Beantwoorden
Verontruste burger

Pfff , gelukkig is er een beslissing genomen.
Kan met gerust hart gaan slapen.

en verder gemeente Helmond !

Beantwoorden

Als je wethouder of burgemeester wil worden van een bepaalde gemeente betekent dat je ervoor kiest om in die gemeente te gaan wonen. Lijkt me helder toch? Reiskosten declareren vind ik uit den boze, ambtenaren van gemeente Helmond krijgen geen reiskostenvergoeding dat staat in hun arbeidsvoorwaardenpakket dus dan ook niet voor een wethouder.

Beantwoorden

Pff laat die man toch lekker in Vught zitten voor die paar jaar, is er tenminste een woning vrij voor Helmonders die hier wel willen wonen.

Beantwoorden

Beste heer Rieter,

Zoals ik in het laatste item van de heer Heller benoemde:
“Op micro-niveau een beetje langs de zijlijn liggen janken …”

Uw bovenstaande vragen zijn naar mijn mening typerend voor mijn uitspraak.
U bent één van de 37 uitverkorenen, gekozen door het Helmondse volk, om ons Helmonders te vertegenwoordigen ten bate van ons prachtige Helmond en haar inwoners.
Uw vragen hebben er toe geleid dat 37 raadsleden, samen goed voor ruim 60.000 euro salaris per maand, hun vergadertijd spenderen aan de declaraties van een wethouder die niet in Helmond woont.
De werkelijke declaraties die per jaar waarschijnlijk (?) in het niet vallen met die 60.000 euro aan salarissen per maand.

Schaam je! (tenzij je lid bent van de commissie randzaken natuurlijk).

Naar mijn mening zijn er genoeg zaken die in Helmond spelen en waar de Helmonder en de stad meer bij gebaat zijn:
* Aantal Helmonders dat leeft onder de armoedegrens,
* Woningnood (o.a. onder werkende jongeren die nog bij ouders wonen)
* Openbaar vervoer
* ….

Het lijstje is niet compleet; er zullen nog meer (grote maatschappelijke) zaken zijn die onder de Helmonders leven.

Oplossingen voor deze zaken liggen niet altijd voor de hand.
Er is een visie nodig om het structureel aan te pakken.

Gemeenteraad zet samen je schouders eronder, blijf met elkaar in gesprek, en maak waar waar we jullie voor gekozen hebben.
Nogmaals ten bate van de stad en haar inwoners,
Helmond is het waard!

Beantwoorden

@Stapper

Je populistische bla bla over hoofd- en bijzaken onderstreept uw zeer waarschijnlijk elitaire afkomst.

U wil bepalen wat belangrijk is en door de feiten te bagatelliseren probeert u uw argumentatie kracht bij te zetten.

Maar uw verhaal over een visie raak kant nog wal. Zeker wanneer dhr Rieter hier zijn visie onderstreept over integer en betrouwbaar bestuur door daar vragen over te stellen. En dat u hem vertelt dat hij zich moet schamen…..???…. De spiegel van uw woorden reflecteert misschien wel op uzelf.

Beantwoorden

Nou Kim, allesbehalve elitair.
Geboren en getogen in Helmond – Noord; opleiding genoten op oude Knip (goede & fijne school geweest). Woon prima in rijtjeswoning in binnenstad.(oostzijde van de knaal). Ben vooral trots om een Helmonder te zijn.

En ja … het feit dat er in (werkende) mensen in Helmond wonen die onder de armoedegrens leven, dat er veel (werkende) jongeren (stelletjes) in Helmond nog bij hun ouders wonen omdat ze geen starterswoning kunnen bemachtigen (en andere schaarse woningen onbetaalbaar zijn), het dichtslibben van de stad met autoverkeer en dat het OV in Helmond (4 NS stations daargelaten) belabberd is (en steeds belabberder wordt) gaat mij inderdaad meer aan het hart dan de eventuele declaraties van een wethouder die niet in Helmond woont.

Ja ook ik vind integer en betrouwbaar bestuur noodzakelijk.
Echter graag hoofdzaken en bijzaken gescheiden houden.
Stop je energie niet in bestuurlijk gerollebol en in “wij (oppositie) en zij (coalitie)”, maar bundel je krachten.

Ofwel richt je op de ontwikkeling van de stad Helmond en op het welzijn van haar inwoners. Richt je op de toekomst, het Helmond van onze kinderen en kleinkinderen. Helmond en haar inwoners verdienen dat!

Ik zou deze gedachte niet elitair willen noemen; maar wie ben ik,

Beantwoorden

Boeien, moet hij zelf weten.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *