77reacties

3 Nieuwe wethouders en 4 keren terug

Vanochtend presenteerde GroenLinks, SP, D66, Lokaal Sterk, 50Plus, PvdA en Denk hun ambitieakkoord voor de komende 4 jaar. Dit is een akkoord op hoofdlijnen en kreeg als titel Een sterker Helmond voor iedereen. Het moet, zo laten de 7 partijen weten, “vooral een vertrekpunt voor samenwerking zijn: met de gemeenteraad, en met inwoners, ondernemers en andere partners. Maar ook om zo in te kunnen spelen op ontwikkelingen die de gemeente niet zelf in de hand heeft. Denk aan de vluchtelingencrisis, de energiecrisis en onzekerheid over de uitkeringen van het rijk. De komende tijd is hoe dan ook veel flexibiliteit nodig.”

Het ambitieakkoord (pdf) zet in op economische groei dat als middel wordt gebruikt om een inclusieve, leefbare en gezonde stad voor elkaar te boksen. 
Zoals in april al duidelijk was, zouden er 7 wethouders in het nieuwe stadsbestuur komen. Woensdagavond 15 juni worden zij geïnstalleerd. Onderstaande foto’s werden vanochtend gemaakt in Wijkhuis De Geseldonk in Mierlo-Hout. 

  • Cathalijne Dortmans van GroenLinks met als portefeuille: Jeugd, Onderwijs en Gezondheid
  • Erik de Vries van de SP met als portefeuille: Sociale Zaken, Armoedebeleid en Centrumontwikkeling
  • Gaby van den Waardenburg van D66 met als portefeuille: Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Grondzaken
  • Harrie van Dijk van Lokaal Sterk met als portefeuille: Sport, Wmo, Inclusie en P&O
  • Marita van Lierop van 50PLUS met als portefeuille: Cultuur, Evenementen en Ouderenbeleid
  • Martijn de Kort van de PvdA met als portefeuille: Economie en Arbeidsmarkt, Innovatie en Financiën
  • Arno Bonte van GroenLinks met als portefeuille: Duurzaamheid, Klimaatadaptatie en Mobiliteit

Die laatste 2 zijn nieuwe gezichten in Helmond en in het college van B&W. Zij wonen nu in respectievelijk Vught en Rotterdam en zullen de komende 4 jaar daar blijven wonen en dus niet naar Helmond verhuizen. Volgens de wet zijn zij verplicht in de gemeente te wonen waar ze werkzaam voor zijn. Maar als de gemeenteraad hen jaarlijks een ontheffing geeft, vervalt dat wettelijke vereiste van ingezetenschap.

In de reacties hieronder staan updates.