Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
23reacties

Tijdens de begrotingsbehandeling van donderdag 6 november 2014 heeft D66 aandacht gevraagd voor zwembad De Wissen, het enige zwembad van Helmond dat zwaar verouderd is. Aangezien de verenigingsbezoekersaantallen van het huidige zwembad hoog zijn en een zwemvoorziening voor de inwoners tot de zorgplicht van de gemeente behoort, vindt D66 dat snel een alternatief gezocht moet worden voor een zwemvoorziening. Volgens de Strategische Sportnota 2013-2020 zou eind 2014 een keuze gemaakt worden rondom een nieuw zwembad. Aangezien tot op heden enige duidelijke keuze ontbreekt, hebben wij het college verzocht om een onderzoek naar de mogelijkheden rondom het zwembad. Daarnaast is de gemeente Deurne momenteel ook op zoek naar een oplossing voor hun zwembad De Wiemel. Mogelijk kunnen Helmond en Deurne in onderlinge samenwerking een nieuw zwembad realiseren.

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij tezamen met de PvdA een motie ingediend over het zwembad. In deze motie verzochten wij het college om een onderzoek te verrichten naar (1) de interesse vanuit de markt voor de bouw van een nieuw zwembad in Helmond, (2) de mogelijkheid en bereidheid om tezamen met de gemeente Deurne een zwemvoorziening te realiseren en (3) de mogelijkheden en interesse vanuit de markt voor modernisering van het huidige zwembad. Uiteraard zouden daarbij ook de wensen en behoeften van de verenigingen die gebruik maken van het zwembad betrokken moeten worden. Tijdens een gesprek met Zwemvereniging Lutra werd ons duidelijk, dat de vereniging nog maar beperkt kan groeien en de wachtlijsten voor zwemlessen gemiddeld één jaar bedragen, zodat een uitbreiding van de zwemvoorziening gewenst is. In de motie verzochten wij het college de onderzoeksresultaten uiterlijk mei 2015 aan de gemeenteraad en de betrokken verenigingen terug te koppelen. Wethouder Stienen, de portefeuillehouder, gaf vervolgens aan bezig te zijn met (een) marktpartij(en). Op de vraag om hoeveel marktpartijen het zou gaan, daarop werd geen antwoord gegeven. Jammer, aangezien D66 voorstander is van een transparante en open houding en graag ziet dat bij ontwikkelingen in de stad meerdere alternatieven met meerdere partijen worden besproken. De wethouder gaf wel aan dat hoogstwaarschijnlijk eind 2014 meer duidelijkheid zou komen en verzocht de raad een ‘broedende kip’ niet te storen. Inmiddels is het 2015 en ontbreekt nog steeds een duidelijke richting rondom dit dossier. Duidelijkheid waarop niet alleen de politiek, maar ook de verenigen die gebruik maken van de Wissen wachten.

Tijdens het Brabantse sportgala deed zich wel een interessante ontwikkeling voor die mogelijk als de broedende kip aangemerkt zou kunnen worden. Fitland, waar het sportgala werd gehouden, gaf tijdens een presentatie aan een theater, zwembad, casino en stadion voor Helmond Sport op Suytkade te willen realiseren. Hiervoor wil Fitland de verzekeringspenningen die de gemeente heeft gekregen na het afbranden van het Speelhuis gebruiken. Op dit moment bestempelen wij het gepresenteerde initiatief eerder als een windei, dan het idee van de kip met de gouden eieren. Het is goed als een ondernemer plannen maakt, maar aangezien het gaat om een ontwikkeling van algemeen belang dient de gemeente het heft in eigen handen te nemen en meerdere (markt)partijen om input te vragen. Zeker als daarbij de verzekeringspenningen aan bod komen. D66 zal de ontwikkelingen rondom het zwembad en Fitland in ieder geval kritisch blijven volgen.

Gaby van den Waardenburg
Raadslid, D66 Helmond

23 reacties:

Waarom vragen jullie geen spoeddebat hierover aan met Stienen?
Kritisch volgen doen wij al!

Beantwoorden

Eens Frutje. Je kan niet blijven pappen en nathouden. Dit is de zoveeelste keerdat Stienen afspraken over termijnen niet na komt.Weten we nog,het stadion. Bovendien riekt dit na oneigenlijk gebruik verzekeringsgelden.Met een wethouder die zich consequent niet aan afspraken houdt,ook niet met burgers lijkt geen plaats meer. Ook het huidige college wordt hierdoor belemmerd.

Beantwoorden

Waarom niet op de plek van de wissen een nieuw zwembad?
En waarom moet Helmond alweer een Casino?

Beantwoorden

Een broedende kip niet storen … ?
De knuppel in dat hoenderhok … !
Niet langer water trappelen … !
Garen op de klos … !

Beantwoorden

Hoe ver is broedende kip (van) wethouder Stienen met De Wissen?
Namens de D66-fractie stelden Gaby van den Waardenburg en Jochem van den Bogaard schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de voortgang rondom de zwemvoorziening.
Voor een uitgebreide inleiding van hun vragen, zie de januari-column van Gaby hierboven. De vragenstellers constateren dat de beloofde duidelijkheid over zwembad De Wissen en een eventueel nieuw zwembad er nu nog steeds niet is. De broedende kip (van) wethouder Frans Stienen is inmiddels 4 maanden over tijd.
Vandaag hieronder hun 6 vragen. Zodra de antwoorden van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel hieronder.

 1. Wat is de laatste stand van zaken rondom de gesprekken met de partij(en) en de betrokken organisaties?
 2. Hebben inmiddels al gesprekken plaatsgevonden met het gemeentebestuur van de gemeente Deurne over de mogelijkheid van een gezamenlijke zwemvoorziening? Is hierbij de bereidheid uitgesproken om deze mogelijkheid te onderzoeken?
 3. Zijn er reeds gesprekken gevoerd met (mogelijke) externe financier(s) voor de realisatie van een nieuwe zwemvoorziening?
 4. Worden deze gesprekken enkel gevoerd met de bij Fitland betrokken ondernemer(s) of worden ook gesprekken gehouden met andere marktpartijen?
 5. Zijn er met de huidige exploitant van zwembad De Wissen nog vervolggesprekken gevoerd?
 6. Is het college van mening dat de huidige zwemvoorziening, ondanks de laatste investeringen in onder meer de installaties en machines, vervangen dient te worden door een nieuw zwembad? Zo ja, waarom is het college deze mening toegedaan?
Beantwoorden

Hier ook duidelijk verkiezingsretoriek aan de gang als ik diverse onderwerpen lees/volg van D66 en VVD, wachten is tot andere partijen nu ook gaan roeptoeteren

Beantwoorden

Haha D66, het lachertje van de politiek. Zelfs een aal zou zich schamen!

Beantwoorden

Je moet mensen laten doen waar ze goed in zijn en Stienen is dat toch vooral in het poseren voor de kranten en voor de rest moet je die kerel met rust laten

Beantwoorden

@mopperkontje op zaterdag 7 maart 2015 om 20:33:

Je vergeet een ding: hij is DE specialist van Helmond in linten knippen!

Beantwoorden

De broedende kip (van) wethouder Stienen is nog bezig met De Wissen
Hieronder de volledige antwoorden van B&W op de 6 bovenstaande vragen van D66 over de voortgang rondom de zwemvoorziening.

 1. Vraag: Wat is de laatste stand van zaken rondom de gesprekken met de partij(en) en de betrokken organisaties?
  Antwoord: De afgelopen tijd hebben er geen gesprekken plaatsgevonden over een nieuwe zwemvoorziening.
 2. Vraag: Hebben inmiddels al gesprekken plaatsgevonden met het gemeentebestuur van de gemeente Deurne over de mogelijkheid van een gezamenlijke zwemvoorziening? Is hierbij de bereidheid uitgesproken om deze mogelijkheid te onderzoeken?
  Antwoord: In Deurne is er een plan van aanpak vastgesteld met als opdracht om voor 1 januari 2016 te komen tot een plan tot behoud van zwembad de Wiemel. Ambtelijk is er gesproken over dit plan van aanpak. Bestuurlijk zal er nog overleg plaatsvinden.
 3. Vraag: Zijn er reeds gesprekken gevoerd met (mogelijke) externe financier(s) voor de realisatie van een nieuwe zwemvoorziening?
  Antwoord: Er zijn geen gesprekken gevoerd met mogelijke externe financiers.
 4. Vraag: Worden deze gesprekken enkel gevoerd met de bij Fitland betrokken ondernemer(s) of worden ook gesprekken gehouden met andere marktpartijen?
  Antwoord: Zie antwoord op vraag 3.
 5. Vraag: Zijn er met de huidige exploitant van zwembad De Wissen nog vervolggesprekken gevoerd?
  Antwoord: Nee.
 6. Vraag: Is het college van mening dat de huidige zwemvoorziening, ondanks de laatste investeringen in onder meer de installaties en machines, vervangen dient te worden door een nieuw zwembad? Zo ja, waarom is het college deze mening toegedaan?
  Antwoord: Op termijn zal zwembad de Wissen vervangen moeten worden. Vooralsnog is het zwembad door goed onderhoud in een dusdanige staat dat veilig gebruik de komende jaren gewaarborgd is. In de Voorjaarsnota 2015 is een beschrijving toegevoegd over hoe er wordt omgegaan met de keuze voor een al dan niet nieuwe zwemvoorziening in onze stad.
Beantwoorden

Het probleem zal ook wel deels bij LACO liggen, Geldrop-Mierlo heeft de subsidie al dicht gedraaid voor De Smelen:

http://www.studio040.nl/nieuws/29193-geen-subsidie-meer-voor-zwembad-de-smelen.html

Ik vraag me af hoeveel dorpen en steden in onderhandeling zijn met hun LACO…

Stukje geschiedenis, over hoe het allemaal begon:
http://www.laco.eu/assets/files/25%20jaar/Laco-25-jaar%20Zwembadbranche.pdf

Beantwoorden

In antwoord 6 van B&W op bovenstaande vragen van D66 werd beloofd in de Voorjaarsnota 2015 een beschrijving toe te voegen over hoe er wordt omgegaan met de keuze voor een al dan niet nieuwe zwemvoorziening in onze stad.
De aangekondigde beschrijving die in de Voorjaarsnota staat:

Zwemvoorziening
Zoals aangegeven in het coalitieakkoord streven wij de komende periode naar de realisatie van een nieuwe zwemvoorziening. Daarbij gaan wij uit van particulier initiatief (en dus géén gemeentelijke investering). Wij vinden het belangrijk dat er dan wel plaats is voor verenigingen en voor zwemles. In een afzonderlijke commissievergadering wordt een uitgewerkt voorstel besproken ter voorbereiding op het vervolgproces. De eisen die we stellen aan een nieuw zwembad en aan het proces voor de realisatie daarvan worden door de Raad vastgesteld.

In het genoemde coalitieakkoord (april 2014) staat:

De komende periode streven wij naar de realisatie van een nieuwe zwemvoorziening. Daarbij gaan wij uit van particulier initiatief. Wij vinden het belangrijk dat er dan wel plaats is voor verenigingen en voor zwemles.

Beantwoorden

Na een aantal jaren dit onderwerp toch maar weer eens naar boven halen.
Gisteren kwam ik tijdens een rondje Helmond deze doodvermoeide familie tegen op zoek naar ons nieuwe zwembad.

Beantwoorden

@Eddie op donderdag 27 juli 2017 om 13:53:

Is elk jaar een echte sensatie.Altijd zo mooi om te zien.

Beantwoorden

wa mooi

Beantwoorden

@Eddie op donderdag 27 juli 2017 om 13:53:

gerrum

Beantwoorden

Gerum

Beantwoorden

Zo mooi om te zien ! Ik zie ze iedere dag ! Dan in de bundertjes ! Dan achter het kapelletje van binderen! ????????

Beantwoorden

@Net Slaats op donderdag 27 juli 2017 om 15:10:

Gin zeurg Net!
Ze hebbe de Wissen links laoten ligge en zin bai het kappeleke wir in ‘t watter geplonst, al blieve ze dag in dag oit zuuke naor het Stienebad!!

Tot zover het sprookje over Stienen en de 7 zwaantjes..

( Wordt Vervolgd )

Beantwoorden

Helaas is moeder zwaan geblesseerd. Maar zo lang ze goed eet en wel kan zwemmen komt de dierenambulance niet.

Beantwoorden
Nicky van der Heijden

O wat mooi

Beantwoorden

Och arme,die hebben het zwaar.

Beantwoorden
Stannij van der Heijden

@Eddie op donderdag 27 juli 2017 om 13:53:

Nog steeds actueel en over een jaar of vijf nog steeds actueel.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *