Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.681 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

7reacties

Komkommertijd is een aanduiding voor de rustige zomerperiode, waarin er weinig nieuws en weinig handel is. Ik heb niet de indruk dat we de afgelopen zomerweken een gebrek aan nieuws hebben meegemaakt. Een aantal nieuwsfeiten pak ik er even bij.
Begin juli speelde de kwestie rond het coffeeshopbeleid (zie mijn column van april j.l.).
De burgemeester maakte in juni haar beslissing kenbaar. Geen tweede coffeeshop: gevaren voor de volksgezondheid en voorziene verstoring van de openbare orde. Op initiatief van Helder Helmond, D66 en 50PLUS was er een initiatiefdebat, waarin de burgemeester stelde dat er zeker ruimte was voor meer shops maar eerst een betere grip op kwaliteit. Op naar de volgende fase: nog in deze collegeperiode?

Wat in hevige mate de krant haalde was de situatie op de Nachtegaallaan in de oude Knip. Berichten duikelenden over elkaar heen in het ED en op social media. Het idee was dat als maar een klein deel van de berichten op waarheid zou berusten Helmond er slecht op staat in de omgang met de vluchtelingen uit Oekraïne. Verwijten vlogen alle kanten op. Ook de politiek reageerde met ingezonden brieven, waarin veel verontwaardiging. En dan vorige week een ontnuchterende artikel van drie dames (een comité) uit de opvang, waarin de boodschap zat opgenomen dat alle ophef niet aan de orde is. In september horen we meer.

Het centrum wordt nog aantrekkelijker nu de overlast van verkeer in het voetgangersgebied behoorlijk stevig wordt aangepakt. Tussen 07.00 en 11.00 uur kan bevoorrading de Markt en omgeving op. Het is nu de gehele dag een wirwar van auto’s, busjes, vrachtwagens, scooters, motoren en fietsers; niet echt veilig voor voetgangers en winkelend publiek. Vanaf oktober komt er een streng regime met cameratoezicht. Dat laatste is natuurlijk wel een dingetje, maar onoverkomelijk. Eerst een periode van waarschuwen, daarna onverbiddelijk een boete. De crossende fietsers (zonder kenteken) in het voetgangersgebied zijn nog een doorn in het oog. Alleen de snackbezorgers per fiets zijn direct traceerbaar!

Over fietsers gesproken: gelukkig kennen we sinds kort weer bewaakte controle in de fietsstallingen rond het centrum. In coronatijd afgeschaft, maar op verzoek van de centrum-ondernemers, fietsers en ondersteund door een (bijna unaniem) aangenomen motie van GroenLinks is die controle wederom actief. Het geeft een veiliger gevoel .Problematisch blijft het jammer genoeg bij de fietsenstalling bij het centraal station. De ervaringen daar zijn bedroevend. Politieoptreden heeft al succes. Maar welke garantie is ervan de NS dat ook daar veilig geparkeerd kan worden?

Zomertijd: rustig in Helmond?

Frans Mol
Fractievoorzitter 50PLUS Helmond

7 reacties:

Met zoveel spektakel kan het reces beter naar twee of drie weken verkort worden, net zolang als de vakantie van de gewone mens.

Het klopt inderdaad dat het rustig is in Helmond in de zomer. Veel van de overlastveroorzakers uit de Heistraat e.o. zijn op lange vakantie naar het land van herkomst.

Beantwoorden

Als mijn woningprobleem 2x de voorpagina van ED kan halen, dan was het wel degelijk komkommertijd :p

Beantwoorden

Om te voorkomen dat iedereen altijd en overal door overheid en derden in de gaten gehouden wordt via digi trackers en camera’s, dient de handhaving én vervolging van geboefte, vaak zonder vaste woon of verblijfplaats, lees illegaal, dan wel “bekende veelpleger”, echt prioriteit te krijgen. Politie weer doen waarvoor ze zijn. Rechters moeten boeven straffen opleggen en maatschappij en slachtoffers op eerste plaats zetten.
Het is net of politiek, politie en justitie helemaal niet wil. Want met de zo gecreëerde chaos, en ellende kan men de ongelimiteerde controle op iedere burger afdwingen.
Laat Helmond nu eens voortrekken op dit vlak.
Wij zijn toch nog wel met meer?

Beantwoorden

Afgaande op de woorden van Frans Mol en de 3 schaarse reacties is de komkommertijd nog niet voorbij.

Inhoudelijk:
– Het coffeeshopbeleid: Uit de laatste zin van de heer Mol “Op naar de volgende fase: nog in deze collegeperiode?” blijkt nou niet bepaald een assertieve en pro – actieve houding van deze plaatselijke politicus,
– Idem dito als het gaat over de opvang van Oekraïners in het voormalige Knippenberg – college afgaande op zijn laatst zinnetje “In september horen we meer”,.
– Het parkeren van fietsen: De gemiddelde Helmondse fietser is ondertussen heus wel bekend met de mogelijkheid om zijn fiets bewaakt te parkeren en waar, dus zijn opmerking heeft een hoog komkommer – gehalte. En een sneer naar de NS helpt ook niet echt.
– De overlast van het verkeer in het voetgangersgebied is schromelijk overdreven. En wat is in de ogen van Frans Mol eigenlijk het voetgangersgebied in het centrum van Helmond? De Markt is volgens mij al verkeersvrij.
En is het niet de taak van de gemeente Helmond – en dan met name van de dienstdoende wethouder – om gemeentelijke maatregelen onder de aandacht van de inwoners van Helmond te brengen? En ook uit te leggen?
Het is ronduit ongepast voor een lid van de gemeenteraadslid om op de stoel van de wetgever te gaan zitten.
Overigens kan een “gesanctioneerde” nog altijd naar de rechter stappen.
Heeft de gemeente Helmond nog niet genoeg rechtzaken en juridische procedures aan de broek hangen?

Het valt mij de laatste tijd steeds meer op, dat allerlei externe figuren hun meningen ventileren als het om mobiliteit gaat zonder dat de gemeente Helmond zelf aan het woord komt.
Dit is eerder doorzichtig (oude bestuurscultuur) dan transparant (nieuwe bestuurscultuur).
Volgens mij maakt de PR – machine van de gemeente overuren!

Dit heeft natuurlijk alles te maken met de plannetjes van wethouder Arno Bonte en zijn visie op mobiliteit waar het laatste woord nog niet over is gezegd. Niet door de inwoners van Helmond. En niet door de gemeenteraad.

Ik feliciteer Martijn Rieter en zijn vriendin met hun nieuwe woonruimte

Beantwoorden

@Pedro op dinsdag 29 augustus 2023 om 08:20:

Bedankt Pedro!

Beantwoorden

Zit toch geen enkele ambitie in de proza van dit raadslid.
Hij constateert slechts.

Beantwoorden

Breaking News!
Klimaatneutraal in 2030 is niet haalbaar en is dus een illusie!
Dit zegt Jan Willem Erisman, de voorzitter van de pas opgerichte Wetenschappelijke Klimaatraad (= de belangrijkste klimaatadviseur van de regering). Hij spreekt niet over 2040 en al helemaal niet over 2030, maar over 2050!.

Dit haalt de hele Helmondse Mobiliteitsvisie 2030 vierkant onderuit!

En dit is toch belangrijke informatie. Niet alleen voor Frans Mol, maar ook voor al zijn collega’s in de Helmondse gemeenteraad, voor het hele Helmondse college van B&W en voor het hele Helmondse ambtenarenapparaat!

De Helmondse gemeenteraad heeft een aantal opties: deze mobiliteitsvisie stopzetten, vertragen, “parkeren” (en dat wordt dan “lang parkeren”).

En de gemeente Helmond moet absoluut niet de pretentie hebben een “voortrekkersrol” te (kunnen) spelen – de meest recent breed uitgemeten voorbeelden van het mislukken hiervan hier op de weblog zijn de Helmondse kermis en het Sterren Muziekfeest (of beter gezegd geen Sterren Muziekfeest).

Op 12 september beslist de Tweede Kamer welke onderwerpen “controversieel’ verklaard worden. Als ik me niet vergis vergadert de Helmondse gemeenteraad op of rond die dag – hoe ironisch – over de Mobiliteitsvisie van wethouder Arno Bonte.

De gemeenteraad heeft nog een optie, namelijk deze visie op de mobiliteit in Helmond “controversieel” te verklaren. met andere woorden meer tijd hiervoor uit te trekken en waar nodig wijzigingen hierin aan te brengen.

Tot slot: De heer Erisman zegt trouwens heel veel dingen in het interview in het Eindhovens Dagblad van wo 30/8/2023 (gisteren dus). Ik geef één voorbeeld
– U moet zelf maar dit interview lezen – het een op een inruilen van een benzine – auto voor een elektrische auto is lood om oud ijzer.,
(Als autovrije openbaar vervoer – reiziger kan ik daar geen zinnig woord over zeggen. En dat doei ik dus ook niet),

.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *