Buiten is het 22 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 94.804 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

Seyit Yeyden, oud-wethouder van Helmond, probeert via een rechtszaak eerherstel af te dwingen. Hij vindt dat hij als oud-voorzitter van de deelgemeente Rotterdam-Feijenoord door een kritisch BING-rapport in diskrediet is gebracht. Enkele dagen na de presentatie van dat rapport in 2013 stapte hij op met de rest van het dagelijks bestuur van die toenmalige Rotterdamse deelgemeente.
Afgelopen vrijdag diende voor de Accountantskamer in Zwolle zijn zaak tegen onderzoeksbureau BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten). Dat bureau werd destijds ingeschakeld na geruchten dat vriendjespolitiek en machtsbederf hoogtij vierden in de deelgemeente. BING concludeerde dat er veel goed ging in die deelgemeenten, maar dat er ook wel eens sprake was van ‘oneigenlijke politieke druk’. Zo zou stadsdeelraadvoorzitter Yeyden een hoge vrouwelijke ambtenaar bij een aanbestedingsprocedure onder druk hebben gezet. Lees uitgebreid wat de weblog in 2013 over zijn vertrek publiceerde.
Seyit Yeyden zette vrijdag bij de tuchtrechter grote vraagtekens bij de werkwijze van BING. “BING heeft een volledig verkeerde conclusie getrokken. En ik ben niet de eerste die dat ziet. De tuchtrechter heeft BING in het ongelijk gesteld in tal van zaken. Schiedam, Wassenaar, Nieuwegein; noem maar op. Heel kwalijk. Door deze affaire is mijn politieke carrière naar de knoppen. Ik zeg met de hand op mijn hart dat ik niemand heb gechanteerd. Ik wil eerherstel.” Naast Yeyden stelden nog zeker 5 lokale politici vorige week BING aansprakelijk voor de schade als gevolg van hun onderzoeken die bij de rechter geen stand hielden.
Een jaar geleden zei een verbolgen Yeyden (inmiddels zelfstandig ondernemer) dat het rapport er in opdracht van racisten was gekomen.
Bij de lokale verkiezingen in maart vorig jaar stelde de afgetreden voorzitter zich wel weer verkiesbaar . Maar de PvdA-er werd op het nippertje niet verkozen.
BING is een commercieel onderzoeksbureau dat integriteitsonderzoeken uitvoert. Vaak bij gemeenten, zoals de screening van wethouders in ruim 20 gemeenten na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Het bureau is opgericht door voormalig KPMG-accountant Jaap ten Wolde die in het verleden door de tuchtrechter diverse malen werd berispt, ook in de bonnetjesaffaire van oud-burgemeester Bram Peper.
Niet de eerste keer dat Yeyden onderwerp van onderzoek was. De rijksrecherche deed 2 jaar onderzoek naar hem toen hij onze wethouder Sociaal Economische Zaken en Centrumontwikkeling (2006 tot 2010) was. In april 2012 informeerde justitie toenmalig burgemeester Fons Jacobs dat Yeyden ‘achteraf bezien ten onrechte als verdachte is aangemerkt’ zo liet het ED eind 2013 weten.

3 reacties:

O gelukkig in Rotterdam. Ik dacht dat Helmond weer de pineut was. Nog een gevalletje Tielemans zou niet fijn zijn.

Beantwoorden

Yeyden wint zaak tegen BING
Seyit Yeydei had als voorzitter van de deelgemeente Feijenoord nooit door onderzoeksbureau BING mogen worden beschuldigd van oneigenlijke politieke druk op een ambtenaar. Die uitspraak deed Accountantskamer vandaag in de bovenstaande zaak die Yeyden had aangespannen.
Het onderzoeksbureau heeft onvoldoende onderbouwd dat en hoe Yeyden regels heeft overschreden. Door daarbij de term machtsbederf te hanteren, schond BING het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. Ook kreeg Yeyden geen gelegenheid om vooraf te reageren op de eindconclusie.
BING-directeur Peter Werkman is vanwege dit onderzoek door de Accountantskamer berispt.

Beantwoorden

Zowel Seyit Yeyden (op video) als BING (in een schriftelijke reactie) zijn tevreden over de bovenstaande uitspraak van de Accountantskamer.

De schriftelijke reactie van BING op de uitspraak:

De klachten van een betrokkene bij een BING onderzoek, de heer Yeyden, in opdracht van de deelgemeente Feijenoord over de inrichting, de methoden en reikwijdte van het onderzoek zijn tot tevredenheid van BING door de Accountantskamer ongegrond verklaard.
De heer Yeyden heeft ook geklaagd over één onderdeel van de conclusies. Het betreft een kwestie waarbij oneigenlijke druk door hem zou zijn uitgeoefend op een ambtenaar in een aanbestedingskwestie. De heer Yeyden heeft als DB-voorzitter een betrokken ambtenaar bij zich geroepen en gezegd dat hij zich zorgen maakte om haar positie. BING heeft de feiten in die casus afgezet tegen een wetenschappelijk toetsingskader en zijn mening geformuleerd, namelijk door te oordelen dat sprake was van oneigenlijke druk. Het is derhalve ons oordeel in deze kwestie. Het betreffende toetsingskader is met name bestuurskundig van aard, waarbij opmerking verdient dat het uitoefenen van druk door bestuurders in de hedendaagse bestuurskunde zwaar wordt opgevat. De Accountantskamer vindt dat de motivering van het oordeel niet voldoende naar voren is gebracht bij dat betreffende oordeel. Wij betreuren dat, temeer daar de ervaring leert dat in de berichtgeving over dergelijke uitspraken van de Accountantskamer de noodzakelijke nuances vaak ontbreken. Dat de Accountantskamer ook van oordeel is dat deze conclusie in concept aan Yeyden had moeten worden voorgelegd, is in afwijking van eerdere uitspraken in het accountantstuchtrecht van de Accountantskamer zelf en van het CBb. Op grond van vaste jurisprudentie was BING niet gehouden om betrokkenen tevens in de gelegenheid te stellen om te reageren op de voorgenomen beoordelingen ten aanzien van de onderzoeksvragen. De heer Yeyden heeft voorafgaande aan het uitbrengen van het rapport kennis genomen van de te rapporteren feiten en ook bevestigd dat die juist in het rapport zijn opgenomen. Het onderzoek is destijds verricht onder verantwoordelijkheid van twee directeuren, Werkman en Kolthoff.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *