Buiten is het 11 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.687 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
51reacties

De bovenzijde van de Traversebrug krijgt de veel besproken ingrijpende facelift. De fiets- en voetpaden worden vernieuwd. Ook wordt een nieuw hekwerk, nieuwe verlichting en nieuw straatmeubilair geplaatst. Geschatte kosten: 1 miljoen euro.

Helmond

De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd. De eerste fase start maandag. Vanaf dan worden de fiets- en voetpaden aan de noordzijde (centrumzijde) aangepakt. Deze werkzaamheden zijn voor de Kerst gereed. De tweede fase start direct na de kerstvakantie. Dan is de zuidzijde (kasteelzijde) aan de beurt. De totale werkzaamheden duren naar verwachting tot juni 2010.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt vanaf maandag tot Kerstmis in elke rijrichting 1 rijbaan afgesloten. Fietsers kunnen van die afgesloten rijbaan gebruik maken om de Traversebrug over te steken. Eventuele verkeershinder die daarna volgt, maakt de gemeente later bekend.
Eerder dit jaar werden de Kasteeltuin en de onderzijde van de Traversebrug al opgeknapt. De Kasteeltuin werd voor een groot deel vernieuwd met nieuwe bestrating (waardoor het deels een plein werd), beplanting, bankjes en een toegangspoort. De onderzijde van de Traverse is grotendeels vrijgemaakt om de Kasteeltuin beter aan te laten sluiten bij het centrum van de stad. ‘s Avonds brandt er een lichtblauwe verlichting.
Nadat midden 2010 de bovenzijde van het viaduct is opgeknapt, ontstaat er een mooi stukje stadsverfraaiing, aldus de gemeente. Het project Kwaliteitsimpuls Traverse is dan afgerond, het ‘Balkon van Helmond’ is dan een feit.

In de reacties hieronder staan updates.

51 reacties:

Aanvulling: die 1 miljoen aan kosten wordt geheel gesubsidieerd. Als Helder Helmond hebben we nog gevraagd of we die ene miljoen, gezien de huidige bezuinigingen c.q. economische crisis, niet beter anders maar ook beter zouden kunnen inzetten. Antwoord was dat het geoormerkt geld betreft. Wie nu op het Havenplein staat of vanuit het zuiden het centrum ons centrum benaderd ziet de Traverse nu bijna niet (slechts een relatief dun streepje naast o.a. het markante Boscotondogebouw). Ná de ingreep zal deze echter meer opvallen. En of we daar blij mee moeten zijn? Los nog van het feit of je op een bankje gaat zitten pal voor/naast voorbij ronkende automobielen…………..

Beantwoorden

1 miljoen is belachelijk veel geld voor het opleuken van de traverse. Daar rijden alleen maar auto’s en een enkele brommer of fietser. Dat kan ook voor minder!!! En wij maar belasting betalen. Vind ik hetzelfde verhaal met die raadzaal, nergens voor nodig. Misschien had dit beter bij het log van ‘schande’ kunnen staan.

Beantwoorden

Tja, het cirkeltje is weer rond. Belasting betalen, afdragen aan Brussel, toekennen aan Helmond, scoren van politici…….koekje van eigen deeg en braaf ‘dankjewel’ zeggen!

Beantwoorden

Sjee….kan dat nou niet wat positiever??

Ik ben er blij mee dat die lelijke Traverse eindelijk een facelift krijgt!
Het centrum is schitterend opgeknapt, maar de Traverse is en was een doorn in het oog.
Kan deze plannen alleen maar toejuichen!

Ben maar blij dat het geld hierin wordt gestoken in plaats van dat het naar het buitenland gaat en er weet ik wat mee gedaan wordt, of erger nog: via via naar allerlei gote koppen gaat om een nog luxer bestaan te leiden!

Beantwoorden

@Hilde, begrijp me goed. Ik heb niets tegen het op z’n tijd opknappen van deze brug. ik heb wel iets tegen het rondpompen van subsidie en de hele kermis die hiermee gepaard gaat.

Beantwoorden

@Frans:
Dat begrijp ik ook wel, maar zo gaat dat nu eenmaal hier in Nederland, en daar kunnen we door altijd maar alles van de negatieve kant te bekijken niks aan veranderen. De enige die we daar me hebben zijn we zelf.

Beantwoorden

Ik vind het net als veel Helmonders onzin dat er zo veel geld aan zo’n project wordt besteed. Maar ik vind het erg knap dat de gemeente er zo veel subsidie voor heeft weten te krijgen. Dat mag ook wel eens gezegd worden!

Beantwoorden

1 miljoen euro. Peanuts. Ben benieuwd hoe het er uit gaat zien. Zo’n schets is vaak toch maar een indicatie. Ga eens ‘all out’ met dat geld op die brug. Die suffe beelden in het centrum doen me niets, maar ga niet klagen over het geld dat ze gekost hebben. De makers moeten ook betaald worden. Het is hier een beetje alsof cultuur niets mag kosten. Doe zelf eens iets nuttigs voor de stad, behalve winkelen en klagen. Hup naar het theater, museum en/of het filmhuis!

Beantwoorden

Kris de cultuur die jij cultuur noemt heeft plaats moeten maken voor cultureel erfgoed. Daarom is de traverse voor mij niet meer dan een brug waar auto’s over rijden die inderdaad wel opgeknapt mag worden, maar ik denk dat dat voor veel minder kan. Ik heb er een enorme hekel aan als de overheid smijt met geld terwijl de burger in tijden van crisis op de centjes moet letten. En oordeel aub niet over mensen waarvan je niet eens weet waar ze zich allemaal voor inzetten.

Beantwoorden

Update 1:
De opknapbeurt van de ‘luchtbrug’ van de Kasteel Traverse is van start gegaan. De werkzaamheden aan het project -Cosmetische maatregelen Traversebrug-zijn vanochtend vanaf 9 uur begonnen met het afsluiten van 1 rijbaan in elke rijrichting. Een dag later dan aangekondigd ‘omdat de voorbereidingen nog niet gereed waren’, aldus een woordvoerder van de gemeente Helmond.
Onderstaande foto’s maakten wij vanochtend. De bovenste foto tijdens de ochtendspits waarbij alle rijbanen nog beschikbaar waren, de onderste om 11 uur toen er nog slechts 1 rijbaan beschikbaar was.

Beantwoorden

Voorlopig maar een andere route nemen.

Beantwoorden

Geachte College van Burgemeester en Wethouders van Helmond,

Kenmerk: H-94689-V

Hierbij wil ik:

a) bezwaar indienen tegen het oprichten van twee windturbines aan de Kasteellaan ongenummerd en de Kanaaldijk Noord-West ongenummerd en

b) mijn zienswijze over dit project nader toelichten en mogelijk trachten te corrigeren.

c) Officiële aanbesteding voor de Windturbines.

a) Bezwaar.

In Uw aanvraag H-94689-V wilt U twee windturbines (type qr5) oprichten, welke gepositioneerd worden aan de Kanaaldijk Noord-West en de Kasteellaan ter hoogte van de Kasteel Traverse in Helmond, gemeente Helmond. De inrichting past qua hoogte niet op deze locatie, maar hier geeft U zich zelf ontheffing/vrijstelling voor, heb ik gelezen.

Bij de aanvraag om vergunning is beoordeeld en getoetst conform art. 8.8 en 8.9 van de Wet milieu beheer. Getoetst is eveneens aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen (art.8.11, derde lid, Wm) Deze BBT toetsing trek ik in twijfel. De beste beschikbare techniek, BBT, zou geen geluid overlast veroorzaken.

De turbines die U wilt toepassen maken elk, rond de 80dB herrie en hierdoor mogen ze zelfs niet 100% van de dag draaien, elke windsnelheid heeft zijn eigen draaitijd beperking op de dag en moeten ze zelfs boven de 10m/s verplicht stil gezet worden. Dit alles vanwege de geluid overlast voor: Kasteellaan 11, Parkweg 20 t/m 52 en de Kanaaldijk NW 144 t/m 171.

Deze Quiet Revolution turbines wilt U plaatsen om de Traverse op te waarderen. Maar als deze turbines pas bij zo'n 5m/s gaat draaien en weer bij 10m/s, vanwege de geluidoverlast, weer stilgezet moeten worden, zullen ze niet die uitstraling geven die de wethouder Mw. Houthooft-Stockx wenst. Door het vele stilstaan en enorme geluidsoverlast zal het een negatieve uitstraling worden.

Tijdens het BBT onderzoek had men kunnen zien dat een Windside windturbine 0dB maakt, reeds 30 jaar in productie is, een fantastische utstraling heeft en niet bij een beetje wind stil gezet moet worden. Een Windside windturbine loopt ook uit zich zelf aan en hoeft niet eerst op toeren gebracht te worden met externe energie.

Beoordelingsverslag aanvraag vergunning wet milieubeheer

In het Beoordelingsverslag aanvraag vergunning wet milieubeheer staan vermeld onder:

Algemeen / Energiebesparing

Volgens de aanvraag zal door de windturbines geen electriciteitsverbruik plaatsvinden. Of dit punt juist is weet ik niet, volgens mij worden de turbines, net als de Turby, door electrische aandrijving op toeren gebracht, waarna bij voldoende wind (>5m/s) de wind het over zal nemen. In deze opstart situatie zullen de turbines wel degelijk energie verbruiken en is de tekst onjuist.

Geluid / Bronvermogen windturbines

Geluidsmetingen dienen op 2meter afstand t.o.v. middelpunt van de turbine gedaan te worden en niet op 22,5 meter.

Het bronvermogen per Windturbine wordt opgegeven tussen de 83dB(A) bij 6m/s en 89,9dB(A) bij 10m/s. En boven de 10m/s zal het geluid richting 100dB(A) en mogelijk hoger gaan.

Onder de 6m/s zijn geen geluidsgegevens bijgesloten, mogelijk omdat hij dan pas begint te draaien.

Boven de 10m/s is mogelijk wijselijk geen waarde genoemd omdat deze getallen boven de 90dB(A) zullen komen.

Geluid / Geluidsniveau ter plaatse woningen

Met een rekenmodel zijn geluidsplaatjes getracht na te bootsen. De geluid overlast voor: Kasteellaan 11, Parkweg 20 t/m 52 en de Kanaaldijk NW 144 t/m 171 worden wel behoorlijk hoog. Allerlei trucjes om toch maar een lagere geluidsbelasting te krijgen bij verschillende windsnelheden zetten mij aan het denken. Ik neem aan dat deze gedupeerde gezinnen door U schriftelijk zijn geïnformeerd.

Geluid / Normstelling

Als dan toch nog een te hoge geluidsbelasting eruit komt gaat men met de inschakelduur in de verschillende dagperiodes sleutelen. En om het nog gemakkelijker te maken is dat voor elke windsnelheid ook weer anders. Welke gigantische computer gaat dit sturen, gaat dit bewaken, gaar dit registreren. Want zoals gesteld zijn al deze gegevens opvraagbaar.

Geluid / Bedrijfsmogelijkheden voor windturbine

Ook al met alle correcties is het geluidoverlast daar. De wind is nooit constant, ook al wordt dat hier geschreven. Sterke windvariaties, vooral in een bebouwde omgeving zijn gewoon daar, behoorlijk hinderlijke geluidspieken zullen ontstaan en daar zijn. Het verplicht buiten bedrijfstellen van de turbine bij een windsnelheid boven de 10m/s is al een teken aan de wand.

Wanneer blijft er nu echte draaitijd over? Bij 6m/s begint hij te draaien (windkracht 4 – 5) en bij 10m/s (Windkracht 6) moet hij weer stil gezet worden. Tevens in alle wind bereiken er tussen moet hij in verband met geluidoverlast regelmatig verplicht stil gezet worden.

Deze turbine hoort niet in een bebouwde omgeving thuis, ze produceren te véél geluid overlast. Een Windside Windturbine maakt 0dB geluid en heeft een werkgebied tussen de 1,5m/s en 40m/s. Deze fraaie en ook al 30 jaar beproefde windturbine is ideaal voor de bebouwde omgeving. Dit had toch ook bij het BBT onderzoek naar voren moeten komen. Deze turbines hoeven niet stilgezet te worden, zij blijven stil en blijven daarnaast ook hun energie leveren en daar gaat het ook om als ik de eerste regels van de aanvraag lees.

Vastgelegde Voorschriften / Gedragsvoorschriften bij deze eventuele vergunning

1.1.4 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.1.7 Degene die de inrichting drijft is verplicht de resultaten van de inrichting ….., milieucontroles, ……, metingen, registraties en onderzoeken te registreren.

1.1.9 verplichting registratiesysteem

2.1.1 registratie opgewekte energie

3.1.1 – 3.1.2 Max. geluidsniveau

3.1.3 Bij windsnelheden boven de 10m/s mogen de turbines niet in bedrijf zijn.

3.1.4 beperking inschakel duur van de turbines bij 8m/s en hoger.

3.1.5 beperking inschakel duur van de turbines lager dan 8m/s.

b) Mijn Zienswijze:

De Quiet Revolution turbines zijn luidruchtig en niet ideaal op deze locatie in de bebouwde omgeving. Om het behoorlijk hoge geluidsniveau in toom te houden moeten allerlei beperkingen opgelegd worden. De QR turbines zullen veel en lang stil staan en een slechte uitstraling geven voor de Traverse en de gemeente Helmond. Ik neem aan dat dit niet Uw uitgangspunt is, maar hiervoor heb ik al eerder gewaarschuwd. Ook zijn de 2 QR-turbines zeer gevoelig voor vandalisme. Er hoeft maar iemand, vanaf de brug, een touw door de draaiende turbine te gooien en hij loopt in de vernieling..

Twee of vier Windside windturbines geven al deze problemen niet. Deze draaien zelfs al van 1,5 m/s en hoeven totaal niet stil gezet te worden. Verwaarloosbare onderhoudskosten en een levensduur van een mensenleven. Dus een echte continue innovatieve en duurzame uitstraling voor de Traverse. Precies wat de wethouder Mw. Houthooft-Stockx wenst.

Ik verzoek het college van Burgemeester & Wethouders dit project opnieuw te bekijken en te overwegen om hier de fraaie muisstille Windside windturbines in op te nemen. Voorbeelden kunt U zien op: http://www.windside.com

c) Openbare aanbesteding:

Door medewerkers van de gemeente Helmond werd mij gezegd dat voor dit project een openbare aanbesteding nodig zou zijn, maar ik heb hier niets van gezien. Is deze er wel geweest?

Hoogachtend,

Ing. W.L.S.H. Stevenhagen

[email protected]

De aanvraag om de vergunning en de ontwerpbeschikking liggen voor iedereen bij de SRE Milieudienst te inzage, conform Uw mededeling van 21 oktober 2009.

Ter informatie

Windbereik QR turbine => Windkracht 4 : 5,5m/s – 7,9m/s t/m. Windkracht 5 : 8,0m/s – 10,7m/s (ca.80db en meer)

Windside Windturbine => Windkracht 1 : 0,3m/s – 1,5m/s t/m ruim over Windkracht 12 : > 32,6m/s (0dB)

Beantwoorden

@ dhr. Ing. W.L.S.H. Stevenhagen,
U verkoopt zeker zelf die geweldig stille ‘Windside’ molentjes?

Beantwoorden

“En oordeel aub niet over mensen waarvan je niet eens weet waar ze zich allemaal voor inzetten.”

Misschien kun je voorstellen dat jij voor minder geld de balkon gaat inrichten? Gezien je kennis van zaken.

Beantwoorden

“Ik heb er een enorme hekel aan als de overheid smijt met geld terwijl de burger in tijden van crisis op de centjes moet letten”

Er is altijd wel iemand in ‘crisis’. Ik heb nergens last van, dat terwijl ik qua inkomen onder modaal zit zelfs! Het geld wordt sowieso besteed aan iets. Waarom dan niet aan het opknappen van dat balkon? En die injecties zijn goed voor de crisis. Mensen aan het werk houden. Of heb je ze liever thuiszittend zonder inkomen?

Beantwoorden

Tja 80 db is wel erg veel.
Toevallig kunnen wij ook windturbines leveren in dezelfde vorm maar dan iets minder duur,groot en lawaaierig. hoogtes zijn 4,20 van de windturbine en 2,75 doorsnee. Dan komt er een mast van 5,5 meter bij. Geluidsoverlast is van 27 tot max 37 db op een afstand van 3 meter. Hij start bij 2,5 m/s aan windsnelheid uit zichzelf zonder aanslingersysteem.
Ze zijn mooi, sierlijk , niet te massaal en goed betaalbaar.
Kosten zijn 17.000,- per stuk incl. mast. Nu komt men uit op een minimale besteding van 31.000,- per stuk incl. mast.

Dus als ik een steentje kan bijdragen voor het opwaarderen van de Traverse dan doe ik dit graag.
[email protected]

Beantwoorden

Nou Lucas, ik hoop het voor jou en voor Helmond, maar het zal wel niet want hier in Helmond moet alles altijd van het duurste zijn.

Beantwoorden

GELUID van de QR Turbines

Bronvermogen windturbines
Uit de aanvraag blijkt dat de geluiduitstraling van de windturbines afhankelijk is van de windsnelheid.
In de documentatie is voor verschillende windsnelheden de geluiddruk op 22,5 meter weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van metingen op een locatie zonder veel stoorgeluid zodat de geluidsdruk goed bepaald kon worden. Verder blijkt dat om een geluiddruk in het vrije veld te krijgen dat er dan van de gegevens 6 dB(A) afgetrokken moet worden een en ander conform de BS EN 61400-11:2003.

In onderstaande tabel is voor een aantal windsnelheden de gemeten geluiddruk op 22,5 meter weergegeven. Verder is in de tabel de geluiddruk voor vrije veld condities op 22,5 meter weergegeven en is het bronvermogen van de windturbine weergegeven voor de verschillende windsnelheden. Het bronvermogen wordt bepaald volgens de formule:

Lw = Lp + 10*log(4*Ï€*R2)
Waarin:
Lw = bronvermogen
Lp = geluiddruk vrije veld
Π = pi
R = afstand waarop geluiddruk is bepaald

Tabel 1 Geluiddruk op 22,5 meter en bronvermogens van de windturbine bij verschillende windsnelheden
Windsnelheid gemeten geluiddruk Lp op 22,5 meter
in dB(A) geluiddruk Lp voor vrije veld condities op 22,5 meter in dB(A) Bronvermogen Lw
In dB(A)

6 m/s 51 45 83
7 m/s 52,5 46,5 84,5
8 m/s 55 49 87
9 m/s 57 51 89
10 m/s 57,9 51,9 89,9

Voor een windsnelheid lager dan 6 m/s zijn voor dit type windturbine geen gegevens beschikbaar.

Geluidsniveau ter plaatse woningen
Ter bepaling van het geluidsniveau ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen is een geluidsmodel opgesteld in Geomilieu V1.21. In het geluidsmodel zijn de twee windturbines gemodelleerd met twee puntbronnen met een bronvermogen van 89,9 dB(A) zodat de resultaten uit het model gelden bij een windsnelheid van 10 m/s. Ook is de omliggende bebouwing gemodelleerd en zijn ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen rekenpunten gepositioneerd. De meest nabijgelegen woningen zijn Kasteellaan 11, appartementencomplex Parkweg 20 t/m 52 en appartementencomplex Kanaaldijk NW 144 t/m 171.

Uit de berekeningen volgt dat ter plaatse van de Kasteellaan 11 het geluidsniveau 51,9 dB(A) bedraagt bij een windsnelheid van 10 m/s. Uit tabel 1 volgt dat bij een windsnelheid van 6 m/s het geluidsniveau 45 dB(A) bedraagt ter plaatse van de Kasteellaan 11. In tabel 2 zijn de geluidsniveaus ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen opgenomen voor de verschillende windsnelheden.

Tabel 2 geluidsniveaus ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen
Windsnelheid Geluidsniveau ter plaatse van meest nabijgelegen woning
in dB(A)

6 m/s en lager 45
7 m/s 46,5
8 m/s 49
9 m/s 51
10 m/s 51,9

Normstelling
De windturbines worden beschouwd als een vergunningplichtige inrichting. Met betrekking tot geluid betekent dit dat er getoetst dient te worden aan de richtwaardes, zoals opgenomen in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. De omgeving kan gekarakteriseerd worden als woonwijk in de stad waarvoor richtwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau gelden van:
50 dB(A) voor de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
45 dB(A) voor de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
40 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur).

In Barim zijn voor windturbines nog aparte normen vermeld waarbij aansluiting wordt gezocht. Bij hogere windsnelheden zal het achtergrondgeluid namelijk hoger zijn zodat ook een hogere normstelling toegestaan wordt. Bij deze vergunning wordt aansluiting gezocht bij voorschrift 3.15 van Barim betreffende de windnormcurve. Een en ander betekent dat voor de avond- en nachtperiode de volgende normen gelden in afwijking van de richtwaarde:
46 dB(A) voor de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) bij een windsnelheid van 9 m/s;
47 dB(A) voor de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) bij een windsnelheid van 10 m/s;
48 dB(A) voor de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) bij een windsnelheid van 11 m/s;
50 dB(A) voor de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) bij een windsnelheid van 12 m/s;
41 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) bij een windsnelheid van 3 en 4 m/s;
42 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) bij een windsnelheid van 5 en 6 m/s;
43 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) bij een windsnelheid van 7 m/s;
44 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) bij een windsnelheid van 8 m/s;
46 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) bij een windsnelheid van 9 m/s;
47 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) bij een windsnelheid van 10 m/s;
48 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) bij een windsnelheid van 11 m/s;
50 dB(A) voor de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) bij een windsnelheid van 12 m/s;

Aangaande het maximaal geluidsniveau LAmax worden in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening streefwaarden en grenswaarden gesteld. Ter plaatse van woningen dient in eerste instantie getoetst te worden aan een streefwaarde gelijk aan het ter plaatse optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT vermeerderd met 10 dB(A). In die gevallen waarin niet aan de genoemde streefwaarden kan worden voldaan, kan worden uitgeweken naar een grenswaarde voor het maximaal geluidsniveau LAmax van 70 dB(A) etmaalwaarde.

Bedrijfsmogelijkheden voor windturbine
De geluidsniveaus, zoals opgenomen in tabel 2 kunnen gecorrigeerd worden voor de bedrijfsduur indien de windturbine maar een beperkt deel van een beoordelingsperiode (bijvoorbeeld de nachtperiode) in bedrijf is.

Indien de windturbine in een beoordelingsperiode voor de helft van de tijd in gebruik is mag er een bedrijfsduurcorrectie van 3 dB(A) worden toegepast in de bewuste beoordelingsperiode. Bij 25 % in bedrijf is de bedrijfsduurcorrectie al 6 dB(A). In de navolgende tabel wordt per windsnelheid en per beoordelingsperiode weergegeven hoeveel bedrijfsduurcorrectie nodig is en welk percentage bedrijfstijd daarbij hoort.

Tabel 3 geluidsniveaus ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen
Windsnelheid periode Geluidsniveau ter plaatse van meest nabijgelegen woning
in dB(A)
normstelling Benodigde bedrijfsduur-correctie in dB(A) Maximaal mogelijke bedrijfsduur
In %
1 + 2 m/s Dagperiode 45 50 0 100
Avondperiode 45 45 0 100
Nachtperiode 45 40 5 31
3 + 4 m/s Dagperiode 45 50 0 100
Avondperiode 45 45 0 100
Nachtperiode 45 41 4 40
5 + 6 m/s Dagperiode 45 50 0 100
Avondperiode 45 45 0 100
Nachtperiode 45 42 3 50
7 m/s Dagperiode 46,5 50 0 100
Avondperiode 46,5 45 1,5 71
Nachtperiode 46,5 43 3,5 45
8 m/s Dagperiode 49 50 0 100
Avondperiode 49 45 4 40
Nachtperiode 49 44 5 31
9 m/s Dagperiode 51 50 1 79
Avondperiode 51 46 5 31
Nachtperiode 51 46 5 31
10 m/s Dagperiode 51,9 50 1,9 71
Avondperiode 51,9 47 4,9 32
Nachtperiode 51,9 47 4,9 32

Omdat boven de 10 m/s geen gegevens bekend zijn van windturbine die geplaatst wordt mag de windturbine niet in bedrijf zijn bij windsnelheden boven de 10 m/s.

Omwille van de handhaafbaarheid worden er in de geluidsvoorschriften van deze vergunning naast de normstelling voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) ook middelvoorschriften opgelegd. Met de middelvoorschriften zal voldaan worden aan de normstelling, mits de bronvermogens bij verschillende windsnelheden voldoen aan de specificaties.

Het “Traverse Visitekaartje”:
a) Wie gaat de inschakeltijden in de verschillende bedrijfsperioden, bij de verschillende windsnelheden bijhouden??
b) Wie schakelt de turbine uit bij winden, of windstoten boven de 10m/s
c) Wie registreert de opgewekte (of verbruikte) vermogens?
d) Wie is de dupe van het geluidoverlast??
p.s. Een geluidsmeting wordt gedaan op 2 meter afstand van het hart van de turbine en niet ruim 20 meter verder!!

Beantwoorden

Als ik de deskundigen over windtribunes lees (en het een beetje goed begrijp) dan gaan de geplande windtribunes op de Traverse heel wat problemen opleveren.

Beantwoorden

Beste Pieter,

Een hele juiste opmerking.

Met de geplande QR turbine is het inderdaad vragen om grote problemen en zal het beslist geen “visitekaartje” van de Gemeente Helmond worden.
Voorkomen is beter dan genezen en vooral als het om een visitekaartje van de stad gaat.

Een betere oplossing:
Een muisstille sierlijke DNA-vormige Windside windturbine heeft al deze problemen niet.
Deze windturbines zijn al 30 jaar in productie, maakt 0dB geluid, loopt automatisch aan bij 1,5m/s en hoeft zelfs bij windkracht 12 niet stil gezet te worden. Totaal geen geluidsproblemen, ideaal voor de bebouwde omgeving en energie productie, samen met PV, bij je eigen huis.
Deze Windside windturbines worden ook als duurzame Eye Catcher ingezet. Hij en twee kleine broertjes zijn online te zien op:
http://lipas.uwasa.fi/~tuulisaa/
Test & weerstation, Universiteit van Vaasa, in Finland. (let op, het is hier nu een uur vroeger en ook eerder donker)

Meer informatie: http://www.windside.com
Twee foto mappen zijn te zien op: http://www.oypo.nl/wim-stevenhagen bij de mappen: “Windside windturbine”

Beantwoorden

Windmolens Traverse stil bij veel wind bij een windje van 10m/s, omdat ze dan te veel herrie gaan maken.
Windkracht 2, een zwakke wind, loopt van 6m/s tot 11m/s. De bladeren ritselen dan een beetje. Kan iedereen voorstellen wat dit betekent? 10m/s is niet veel wind, maar dan wordt het geluid niveau wel al te hoog!

De VVD-Wethouder Trix Houthooft zegt dat ondanks dit afschakelen van de turbines, er genoeg energie geleverd wordt voor het lichtplan op die plek.
>http://www.ed.nl/regio/helmondstad/5988291/Windmolens-Traverse-stil-bij-veel-wind.ece

Wie gelooft dit?
Wie wordt hier beter van?
De burgers in de buurt in iedergeval niet.
Een “Visitekaartje” voor Helmond?

Beantwoorden

Boven heb ik de verkeerde tabel aangegeven.
Herstel:
Windkracht 5, vrij krachtige wind. Deze loopt van 8,0 tot 10,7m/s.

Beantwoorden

@Wim Stevenhagen:
Wat is volgens jou eigenlijk de oorzaak dat jij die windmolens niet mocht leveren?

Beantwoorden

Beste Pieter,

Wist ik het maar, waarom men de voorkeer geeft aan iets nieuws (met eventueel zijn kinderfouten), veel herry en weinig energie.

Mogelijk omdat ik uit Stiphout (Helmond) kwam en is iets van buiten Brabant misschien beter zou zijn?

Sorry, ik zou het echt niet weten.

Beantwoorden

Waarom moeilijk doen over windmolentjes bij een drukke verkeersweg?
Die dingen maken veel minder lawaai dan het verkeer zelf.
Als he hard waait, giert de wind door e railing van de traverse brug, en loeit bij de onderdoorgangen.
Toch wordt dat alles nog overstemd door de brommertjes bij Pathe.

Overigens gaat Helmond natuurlijk niet duurzaam worden met 2 windmolentjes voor een paar lantaarnpalen.
Daarvoor gaan in de regio grote windparken gebouwd worden.
Alleen als Helmonders zelf meedoen met de locatie keuze en de investering, zullen ze er voordeel van hebben.
Inwoners die aan de kant blijven staan, zullen straks gewoon de jaarlijks stijgende elektriciteits tarieven moeten betalen
Alleen inwoners die meedoen met het vinden van een geschikte locatie en daarna zelf investeren, zullen er voordeel van hebben.
Gelukkig zijner voldoende geschikte locaties.
Zie bijvoorbeeld het windparkenwiki
http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki

Beantwoorden

B&W keurt zijn eigen aanvraag goed.

In mijn schrijven aan hun, op de aanvraag conform het kenmerk H-94689-V heb ik in positie zin gereageerd, om hun op problemen te wijzen en te voorkomen dat het gewenste visite kaartje voor de Stad Helmond op een fiasco uitdraait.

Mijn aandachtspunten zijn gewoon van tafel geveegd en B&W keurt daarmee hun eigen ontwerpbeschikking gewoon goed.

B&W reageert op mijn zienswijzen:
1. valt buiten de procedure van een milieuvergunning
2. De zienswijze is ongegrond. De vergunning zal hierop niet worden aangepast.
3. De uitstraling van de windturbines heeft geen direct milieubelang
4. Het vergelijken tussen een turbine die 0dB geluid maakt of 90dB en het maken van een keuze valt buiten de procedure
5. De zienswijze is ongegrond. De vergunning zal hierop niet worden aangepast.
6. De zienswijze is ongegrond. De vergunning zal hierop niet worden aangepast.
7. De zienswijze is ongegrond. De vergunning zal hierop niet worden aangepast.
8. De zienswijze is ongegrond. De vergunning zal hierop niet worden aangepast.
9. De zienswijze is ongegrond. De vergunning zal hierop niet worden aangepast.
10. Het aspect vandalisme is niet relevant voor de vergunning.
11. Het ontbreken van een openbare aanbesteding treft niet een direct milieubelang

Beste “Burgers van Helmond”,

Mijn kennis op dit vakgebied en raadgevend advies worden bewust van tafel geveegd met allerlei onkundige en nietszeggende opmerkingen.
Het lijkt net of iemand binnen de gemeente dit mooie, maar met verkeerde windturbines opgezette project, fout er door wilt drukken. (mogelijk als laatste daad als wethouder)

Vinden jullie dit juist?
Als jullie, als burgers van Helmond zelf, niet reageren, dan zijn jullie gewoon mede verantwoordelijk dat dit op zich mooie project een ramp gaat worden.

Voor veel geld zou ik nog verder kunnen vechten, maar wie niet horen wilt moet maar voelen, ik heb geen zin meer.
B&W en de Burger van Helmond zijn bij deze nog een keer extra gewaarschuwd voor dit komende fiasco.

B&W noemt dit “het visite kaartje van Helmond”. Ik ben benieuwd.

Beantwoorden

Waarom gooien we dat idiote viaduct niet gewoon plat en maken er weer een mooi park van.
Het verkeer van en naar Deurne vind wel andere wegen om de stad heen.Geef Helmond terug wat het is afgepakt

Beantwoorden

@Wim Stevenhagen
Als tzt blijkt dat je gelijk hebt en de gekozen windtribunes rommel blijken, heb je natuurlijk super mooie reclame voor jouw windtribunes en zullen ze de jouwe graag kopen.

Beantwoorden

@Wim Stevenhagen

Lieve Wim,
Wat heb je het toch moeilijk….. Met jezelf!
In je vorige leven was je waarschijnlijk Don Quichotte of toch in ieder geval naaste familie. Het hoeveelste project is dit nu al niet waartegen je zo zwaar verzet. Ik denk maar zo, een goed product verkoopt zichzelf. Als daar tenminste niet een irritante, zelfingenomen, waarheid verdraaiende kuitenbijter als verkoper aan vastgeklampt zit.
Leuk trouwens die lappen technische tekst en verhandelingen in deze weblog stoppen, “copy and paste” gaat je goed af!
Ik wens je veel wind mee bij je volgende project. Misschien een diplomatieke verkoper zoeken voor je eigen producten.
Dag lieve Wim.

Beantwoorden

Update 2:
Werkzaamheden Kasteel Traverse uitgesteld
Op maandag 1 februari zouden de werkzaamheden aan het viaduct van de Kasteel Traverse worden hervat. Door de aanhoudende winterse weersomstandigheden is besloten om deze werkzaamheden uit te stellen tot na de carnavalsvakantie. IJs- en wederdienende zal het project kwaliteitsimpuls Kasteel Traverse op maandag 22 februari een vervolg krijgen.
Eind vorig jaar is een start gemaakt met het opknappen van de bovenzijde van de Traversebrug. Dat krijgt dit jaar een vervolg. Onderdeel van de opknapbeurt is het aanpassen van het fietspad op het viaduct. Ook wordt de parallelweg vanaf de Kasteel Traverse naar het parkeerterrein aan de Kegelbaan (achter de Hema) aangepakt.
Op maandag 22 februari wordt gestart met de werkzaamheden aan de parallelweg tussen de Kerkstraat en de Kamstraat. Hier zal het fietspad deels worden verwijderd en anders worden aangesloten op de Traversebrug. De parallelweg wordt voorzien van nieuwe bestrating. De werkzaamheden duren naar verwachting drie weken. De weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op deze planning.
Ten tijde van de werkzaamheden is het niet mogelijk om de parallelweg (ter hoogte van de Rabobank) te gebruiken. Verkeer kan dus niet vanaf de Kasteel Traverse het parkeerterrein aan de Kegelbaan bereiken. Dit geldt ook voor de panden aan de Kegelbaan, Kamstraat en Parkweg en de parkeergarage van de Rabobank. Deze zijn alleen te bereiken via de Smalle Haven, onder de Kasteel Traverse door, vanaf de zijde van het kasteel.
Binnenkort worden ook de werkzaamheden aan de bovenzijde van de Traversebrug hervat. De noordkant wordt verder afgerond en daarna is de zuidzijde (kasteelzijde) aan de beurt. Hiervoor is het noodzakelijk dat per rijrichting één rijbaan wordt afgesloten. De dubbele rijbaan richting Deurne gaat dicht en de dubbele rijbaan richting Eindhoven wordt verdeeld in één rijbaan voor de rijrichting Eindhoven en één rijbaan voor de richting Deurne.
Het project kwaliteitsimpuls Traverse wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.

Bron: gemeente Helmond

Beantwoorden

Update 3:
HEMA-zijde Traverse voorlopig klaar
De afgelopen weken is er gewerkt aan de noordzijde van het viaduct van de Kasteel Traverse in Helmond. Er is nieuwe verharding aangebracht op het fiets- en voetpad en bij de aansluitende parallelweg bij de Rabobank. De werkzaamheden aan de noordzijde (HEMA-zijde) van de Traversebrug zijn hiermee voorlopig klaar. Vanaf dinsdag 6 april wordt gestart met de zuidzijde, aan de kant van het kasteel.
Het fietspad en het voetpad aan de zuidkant krijgen dezelfde verharding als aan de noordkant. De werkzaamheden duren van 6 april tot half juni. Vanaf zaterdag 3 april tot half juni zijn twee van de vier rijbanen op het viaduct afgesloten. De dubbele rijbaan richting Deurne is dicht en de dubbele rijbaan richting Eindhoven wordt verdeeld in één rijbaan voor de rijrichting Eindhoven en één rijbaan voor de richting Deurne.
De komende periode zullen aan de noordzijde van het viaduct nog enkele afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Het nieuwe hekwerk en de lichtmasten worden naar verwachting in juni geplaatst.
De parallelweg, ter hoogte van de Rabobank, is voorzien van tijdelijke bestrating. Hier worden brede opgangen (trappen) gemaakt. Voetgangers kunnen zo vanuit de Kamstraat de Traversebrug op lopen. Ook aan de zijde van de kasteeltuin worden brede opgangen aangebracht. Zodra deze werkzaamheden klaar zijn, krijgt de parallelweg bij de Rabobank zijn definitieve bestrating.

Bron: gemeente Helmond

Beantwoorden

Beste mensen,

ik vind het jammer te lezen dat er zo negatief wordt gedaan over de werkzaamheden van de gemeente Helmond en de windturbines in de stad. Eigenlijk gaat het hierom dat Helmond een beter imago wil creeren en wil laten zien dat ze weldegelijk in duurzaamheid investeren. Het is een soort visitekaartje van Helmond. Ohja? ja zo kun je het ook zien. Het glas is niet altijd alleen maar half leeg maar misschien ook wel eens half vol.. Maar dat zien de bewoners van Helmond niet. Als Helmond niks zou doen dan is er weer commentaar dat de Traverse er belabbert uitziet. en zo gaan we maar door. Zie het als iets positiefs en iets moois..

Beantwoorden

Ik ben er kapot van!!!
Eerst een trap afbreken en dan 2 nieuwe in de plaats + bij de rabobank.
En Jan zonder pet betaald wel!!!
Een wandelpromenade ? Onzin niemand (we vergrijzen) kan dadelijk met zijn rolator op de promenade komen.
En daarmee moesten we ons fietspad inleveren aan de zuidkant.Terwijl Mijnheer v,d, Zanden onze stad veilige fietspaden heeft gegeven. Jammer alles ten dode opgeschreven.
1 Miljoen naar de knoppen worden er wel 2 zoals altijd.
En de geluidsschermen die mis ik nog steeds van al dat ronkend verkeer. Ook ‘s nachts.
Fijn als je in deze omgeving woont.
Bij Brandevoort hebben ze meteen geluidschermen gekregen voor de trein, die je hier ook hoort.
Bij het mooie Boscotondo zat er dat niet aan.

Beantwoorden

@ Lucaswindenergy

Geen commentaar….. jij haalt me de woorden uit mn mond!

Beantwoorden

@ vanderheijden

Ik zou zeggen… Kijk eens op wooniezie voor een rustiger plekje…

” Onzin niemand (we vergrijzen) kan dadelijk met zijn rolator op de promenade komen.”

Wat hopvol ben jij zeg… Bij deze meld ik me als eerste aan… Jou stelling word hiermee ongeldig… Denk jij ook nog aan de jeugd in plaats van de mensen van je eigen leeftijd?
Er is genoeg jeugd hier in Helmond die Helmond zullen gaan aanprijzen bij al die verbeteringen. De stad helemaal vol gaan zetten met geluidschermen lijkt me grote onzin… Het is een stad… geluid hoort erbij!

Daarbij kan men fietspaden zo veilig maken als ze willen.. Wat doe je echter als zowel de jeugd als de oudere geen licht aandoen als het donker is… Als er jeugdbendes rondlopen terwijl men er in je eentje langsfietst…. Het lijkt mij dat veiliege fietspaden niet echt zullen helpen.

Ik stop ermaar mee maar ik kan zo nog een hele tijd doorgaan.
ps voel je niet persoonlijk aangegrepen… Soortgelijke reacties lees ik continue hier….

Beantwoorden

@Linda:
Ik vind een miljoen euro gewoon veel geld voor een beetje verfraaiing van de Traverse. Zeker in deze tijd van bezuinigen.

Beantwoorden

Het is echt onzin dat er zoveel geld gestoken wordt in de Traverse. Als je iets wil doen voor de stad breek je dat ding af en ondertunnel je de stad vanaf de Eikendreef tot aan de deurnseweg vlak voorbij het grootste verkeersdrame van Helmond. Het spoorwegovergang bij de molenstraat en churchillaan. dan zijn we daar ook meteen vanaf…

Beantwoorden

Voor een miljoen euro kan ik heel veel windturbines in helmond plaatsen en daar energie voor terugleveren zodat de kosten weer omlaag gaan en de gemeentebelasting verlaagd kan worden zodat men weer meer te besteden heeft. iedereen blij.. te makkelijk denk ik.. maar wel een mooie brug.

Beantwoorden

Update 4:
Gemeente ook ontevreden over herstel van voegen van Traversebrug
De firma Pakor uit Ridderkerk heeft behalve de voegen in de Henri Dunant tunnel ook de voegen van de Traversebrug vervangen. Laatstgenoemd werk is net als het werk aan de Henri Dunant Tunnel ook niet naar tevredenheid van de gemeente Helmond uitgevoerd. Voor dit werk verschilt de gemeente met de aannemer van mening over de volgende 2 zaken:
– het door de aannemer geclaimd meerwerk;
– de kwaliteit van het uitgevoerde werk.
Voor deze beide zaken lopen 2 afzonderlijke juridische procedures. De procedure over geclaimd meerwerk is in het stadium "einde bodemprocedure" aanbeland. De Rechtbank heeft inmiddels een onafhankelijk deskundige ingeschakeld om zich in deze zaak te laten adviseren alvorens uitspraak te doen. De uitspraak zal vermoedelijk op z'n vroegst in september zijn.

Beantwoorden

Update 5:
Plaatsing windturbines bij viaduct Kasteel Traverse
Op vrijdag 27 augustus worden bij het viaduct van de Kasteel Traverse in Helmond twee aërodynamische windturbines geplaatst. Door het plaatsen van de turbines worden de Kanaaldijk Noordwest en de Kasteellaan voor korte tijd afgesloten. Op zondag 5 september wordt de vernieuwde Kasteel Traverse feestelijk geopend.
De twee aërodynamische windturbines worden geplaatst aan weerszijden van de Kasteel Traverse. De ene komt aan de Kanaaldijk Noordwest tussen de rijbaan en de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van hotel West Ende. De andere komt aan de zuidkant van de Traversebrug tussen de Kasteellaan en het kanaal. De windturbines zijn twintig meter hoog en zowel duurzaam als eigentijds. Ze zijn rank van vorm en sluiten goed aan bij de esthetische eisen uit het totaal ontwerp. De turbines leveren energie aan het lichtplan van de Traverse. In London en Amsterdam staan deze turbines al maar nog niet op deze schaal en in een stedelijke context zoals in Helmond. De Turbines worden 's avonds bijzonder aangelicht.
Door het plaatsen van de windturbines is het nodig om de Kanaaldijk Noordwest af te sluiten op vrijdag 27 augustus van 9.00 tot 12.00 uur. De weg is dan afgesloten tussen de Steenweg en het Frans Joseph van Thielpark. Van 12.00 tot 16.00 uur wordt de Kasteellaan afgesloten tussen Parkweg en Kasteelplein. Het kasteel blijft bereikbaar. Indien noodzakelijk worden de wegen langer afgesloten. De omleidingsroutes worden aangegeven met de bekende gele borden.
Het plaatsen van de windturbines is één van de laatste werkzaamheden voor de kwaliteitsimpuls van de Kasteel Traverse. Verder markeren bakens het begin en eind van de brug en ter hoogte van het kasteel en kanaal worden enkele zitbanken geplaatst met Vlisco-motief. Inmiddels zijn de manshoge boombakken met haagbeuken geplaatst, zijn enkele nieuwe trappen aangebracht en zijn nieuwe lichtmasten geplaatst. Dit alles maakt van de Traverse meer een stadsboulevard met een eigentijdse en duurzame uitstraling.

Bron: gemeente Helmond

Beantwoorden

Windturbines van 20 meter hoog?
Ben benieuwd…

Beantwoorden

Komt er ook “koek en zopie” op de brug?
En een ijsbaan in de winter?
O ja, en een krantenkiosk lokt ook volk.
Het zou leuk zijn als de gemeente Helmond ook daarmee over de brug komt.

Beantwoorden

Op vrijdag 27 augustus worden bij het viaduct van de Kasteel Traverse in Helmond twee aërodynamische windturbines geplaatst.

Foto’s van de plaatsing zijn te zien via:
Foto’s plaatsing Windturbines langs de Traverse

De windturbines maken onderdeel uit van de kwaliteitsimpuls van de Traverse. Door het plaatsen van de turbines worden de Kanaaldijk Noordwest en de Kasteellaan voor korte tijd afgesloten. Op zondag 5 september wordt de vernieuwde Kasteel Traverse feestelijk geopend.

Beantwoorden

Update 6:
Kwaliteitsimpuls Traverse is klaar
Zondag 5 september van 14.00 tot 17.00 uur is de Kasteel Traverse het bruisende decor van allerlei leuke activiteiten voor de inwoners van de stad. De Helmondse luchtbrug heeft een flinke upgrading ondergaan. Met de 12 meter hoge lichtbakens met gedichten die speciaal voor de kwaliteitsimpuls zijn gemaakt door stadsdichter Bert Kuipers, heeft de brug voortaan een kop en een staart. En dat mag gevierd worden. Wethouder Peter Tielemans opent zondag de nieuwe Traverse.
Een skelterparcours, een 40 meter lang springkussen, skate demo's en workshops, standbeelden, clowns en jongleurs. Dat en nog veel meer kunnen bezoekers op die dag meemaken.
Om de dag goed te laten verlopen is de luchtbrug tijdelijk afgesloten vanaf 12.00. Om 19.00 uur is de Traverse weer toegankelijk voor het verkeer.

Bron: gemeente Helmond

Beantwoorden

Opening hernieuwde TRAVERSE

Beantwoorden

is deze wagen al voor canaval of is het toevallig omdat er 11.11 bij staat!!!!!

Beantwoorden

@Ad
Met die wagen is de hernieuwde TRAVERSE geopend zoals er boven staat, dus 11-11 is toeval.
Een beetje Helmonder weet waar de wagen te huur is en hoe het Helmondse Carnaval eruit ziet.

Beantwoorden

Update 7:
De reden van de 27 cm hoge banden op de Kasteeltraverse-brug
Theo van Mullekom (Helmond Aktief) vroeg aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond:

De Kasteeltraversebrug is nu zo goed als klaar, op de fietspaden en wandelpromenade na. Maar als het zo blijft zoals nu (met die enorm verhoogde rand als afbakening tussen wegdek, wandel/fietspaden) kan Helmond Aktief niet anders concluderen dan dat dit een verkeersonveilige situatie doet ontstaan. Als je die sterk verhoogde rand met je auto raakt is het niet ondenkbeeldig dat je gelanceerd wordt naar de overzijde van de weg. Over voornoemde situatie heeft Helmond Aktief al vele negatieve reacties ontvangen. Waarom zo'n hoge afbakening op zo'n drukke verkeersader door het centrum van Helmond?

Het antwoord van het College:
Er zijn een aantal redenen te geven waarom wij besloten hebben om het wegdek van de Kasteeltraverse op het bruggedeelte te begeleiden met 27 cm hoge banden.
De gereden snelheid op de Kasteeltraverse overschrijdt veelvuldig de toegestane snelheid van 50 km/u. Door het toepassen van hoge banden wordt het wegdek visueel versmald, waardoor automobilisten automatisch geneigd zullen zijn om hun snelheid te verlagen. In het ontwerp is overigens rekening gehouden met een profiel van vrije ruimte in de rijbaanbreedte. De buitenste rijbanen zijn breder dan de binnenste.
Een tweede reden is de veiligheid van het langzaam verkeer. Dit verkeer is minder kwetsbaar door de hoge banden. De banden hebben een voertuigkerende werking.

Beantwoorden

Ik denk dat Theo wel eens een punt kan hebben. Het antwoord van de gemeente is trouwens een heel raar antwoord. Als er ooit een rechtszaak komt van een automobilist die door die randen iets overkomt, zal zijn advocaat bij de rechter met liefde en plezier citeren uit dat antwoord.

Beantwoorden

Update 8:
Hekwerk voetgangersoversteekplaats Traverse wordt vervangen
De gemeente Helmond gaat op dinsdag 9 en woensdag 10 november werkzaamheden uitvoeren aan de Kasteel Traverse. Op de middenberm bij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Kerkstraat wordt het hekwerk vervangen. De oversteekplaats is hierdoor voor twee dagen afgesloten. Voor het autoverkeer is er in beide richtingen één rijbaan dicht.
Het hekwerk op de middenberm is aan vervanging toe. Daarom komt er een nieuw hekwerk. Ook vinden bijbehorende straatwerkzaamheden plaats. Als de werkzaamheden klaar zijn, gaat de voetgangersoversteekplaats weer open.
Op 9 en 10 november kunnen voetgangers geen gebruik maken van de oversteekplaats bij de Kerkstraat. Zij kunnen oversteken bij de verkeerslichten bij de Zuid Koninginnewal. Voor het autoverkeer is in beide richtingen de linker rijbaan afgesloten ter hoogte van de werkzaamheden. Het verkeer wordt over de rechter rijbaan geleid. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden langer duren.

Bron: gemeente Helmond

Beantwoorden

Had dat meteen al gedaan. Typisch Helmondse planning.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *