Buiten is het 22 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.011 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

't Speelhuis vandaag om 11.46 uur
Het college van burgemeester en wethouders informeerde de leden van de gemeenteraad middels onderstaande update over ’t Speelhuis:
Momenteel is de asbestsanering in volle gang. Op sommige plaatsen zijn de asbestwerkzaamheden van buitenaf te zien. De vraag bereikte ons of de fysieke sloop al gestart was. Dat is niet zo. Er is nog steeds sprake van asbestsanering.
Alle zaken van waarde zijn inmiddels veilig gesteld. Het betreft hier een beperkt aantal zaken dat niet was beschadigd door brand, rook of bluswater en waardevolle spullen van medewerkers. Ook hebben wij de (beschadigde) wandkleden en de ruit met gedicht nabij de ingang onderzocht op asbest en elders opgeslagen. We zijn met de familie van de vervaardigers (Loes Tulkens en Piet Swinkels) in gesprek over de bestemming van deze zaken. Verder hebben wij helaas moeten constateren dat het “tentdoek” van Har Sanders volledig is vernietigd. Op één enkele plek is de schildering nog zichtbaar maar het heeft erg veel schade opgelopen en is verbleekt. Wij zijn met dochter Janett Sanders in overleg hoe hiermee om te gaan.
Pas nadat de asbestsanering gereed is, kan gestart worden met de fysieke sloop van de restanten van het voormalig theater. Vanwege het feit dat de asbestsanering erg tijdrovend is verwachten wij eerst na het zomerreces te kunnen starten met de feitelijke amovering. Het gebouw zal tot aan begane grond niveau worden verwijderd. Vervolgens wordt door de verzekeringsexperts bezien of de begane grondvloer ook Total loss is en moet worden verwijderd. Conform afspraak met de gemeenteraad zullen de fundering en de heipalen voorlopig blijven zitten totdat meer duidelijkheid is over het nieuwe theater en de bestemming van de ondergrond van ’t Speelhuis. Overigens is de omgevingsvergunning voor de sloop inmiddels onherroepelijk.
Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces hadden we gehoopt met u stil te kunnen staan bij het verloren gaan van het theater en de drukke periode die daarop volgde. Zodat we daarna vooral naar de toekomst kunnen kijken. De geplande “Ode aan ’t Speelhuis” door stadsdichter Wim Daniels is door het verloop van die raadsvergadering niet door kunnen gaan. Het gedicht staat op onze website. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om dit gedicht op een toegankelijke plaats in de stad (tijdelijk) een plek te geven.
De wijkraden zijn, onder leiding van de voorzitter van de wijkraad Centrum (de heer Cees van Dijk), hun gedachten aan het laten gaan over een gepast afscheidsmoment voor de bevolking. Dit moment zal gekoppeld worden aan de start van de fysieke sloop.
Het zal nog geruime tijd duren voordat duidelijk is op welke wijze en met welke functies het Speelhuisterrein zal worden bebouwd. Wij zijn van mening dat in de tussentijd de plek op een fatsoenlijke wijze moet worden heringericht. De afgelopen tijd hebben wij gewerkt aan een idee voor deze tijdelijke herinrichting. Op ambtelijk niveau is hierover ook met Abel Blom overleg geweest. Tijdens het zomerreces wordt dit ontwerp verder uitgewerkt zodat het in de eerste vergadering van de commissie Ruimtelijk Fysiek na het zomerreces kan worden gepresenteerd.

1 reactie:

Mijn idee, wat ik reeds eerder aan Helmond stuurde, bij de inrichting van Boscotondo (voormalig Begeman terrein), mag je gratis hebben.
Het is apparter dan Blom met al zijn slecht gebouwde blokwoningen.
Helmond zal hier opzien mee baren.

Met vriendelijke groet,

Henk Louwers
Meidoorn 46
5731WH Mierlo

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *