Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.013 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Leuker kunnen we het (met z’n allen) wél maken en zeker ook makkelijker! Deze knipoog naar een landelijke bekende slogan geeft de essentie van het nieuwe evenementenbeleid weer. De gemeente vindt dat evenementen een meerwaarde bieden voor de stad en de Helmonders. Evenementen zorgen voor kleur en verbinding én geven de stad smoel. Daarom wil de gemeente een nieuw evenementenbeleid invoeren met als leidraad: evenementen zijn van harte welkom, als ze veilig zijn en zo min mogelijk overlast veroorzaken.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat voor kleinere evenementen geen vergunning meer nodig is, maar dat een melding bij de gemeente volstaat. De meldingsgrens wordt hiervoor verhoogd van 100 naar 250 bezoekers gelijktijdig. Vanuit veiligheid en overlast wordt daarbij wel naar een beperkt aantal andere criteria gekeken. Als voorbeeld: vechtsportgala, auto- of motorevenement, maar ook evenementen met hogere geluidsniveaus of meerdaagse evenementen moeten altijd een vergunning aanvragen.
Soms zal er gekozen moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van financiële en facilitaire ondersteuning of de mogelijke inzet van hulpdiensten of wanneer het aanbod te groot is. Dan gaat de keuze naar evenementen die het meest bijdragen aan (1) het versterken van de aantrekkelijkheid van Helmond, (2) het versterken van het profiel van Helmond en (3) het vergroten van de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Ook staat vernieuwing van evenementen centraal. Kortom: evenementen die het best passen bij de stad en het meeste bijdragen aan Helmond, krijgen (indien nodig) voorrang.
Veel evenementen vinden in het centrum plaats. Dat is vaak wenselijk en logisch. In het nieuwe beleid is er een maximaal aantal evenementen per centrumlocatie opgenomen. Vanzelfsprekend zal bij verdere centrumontwikkelingen rondom Havenpark en Suytkade gekeken moeten worden hoe evenementen blijvend ingepast kunnen worden.
De verantwoordelijkheid van een goed en veilig verloop van het evenement ligt bij de organisator. Het streven is dat Helmond Marketing het eerste aanspreekpunt wordt voor mensen die evenementen in Helmond willen organiseren. Daarvoor gaat Helmond Marketing zich verder doorontwikkelen. De gemeente blijft echter eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, gezondheid en bescherming milieu. De vergunningaanvraag en –toetsing blijft dus verantwoordelijkheid van de gemeente. Verder wordt het centrum door de gemeente als aantrekkelijke locatie voor evenementen onderschreven, maar wordt er wel bewust gekozen voor een betere spreiding.
De bezuinigingen hebben gevolgen voor de financiële bijdrage van de gemeente bij evenementen. Dat merken organisatoren dit jaar al. Zo moeten zij zelf de kosten betalen van bijvoorbeeld huur van gemeentelijke panden of gronden, schoonmaak en verkeersmaatregelen. Daarnaast is de subsidiepot voor evenementen kleiner geworden. Vooral vernieuwende evenementen en evenementen die het meest aansluiten bij de doelstellingen van het beleid kunnen aanspraak op subsidie maken. Enkele traditionele jaarlijkse evenementen zoals Carnaval, Koningsdag en Intocht van Sinterklaas, behouden wel blijvend de financiële en/of facilitaire ondersteuning van de gemeente.
Het nieuwe evenementenbeleid wordt donderdag 14 april behandeld tijdens de raadscommissie. De gemeenteraad neemt dan op dinsdag 10 mei een definitief besluit hierover. Het evenementenbeleid gaat in per 1 juli. De nieuwe regels voor subsidiëring, leges en de procedure evenementenagenda gelden vanaf 2017.

2 reacties:

De vergunningsaanvraag drempel verlagen is natuurlijk een goede zaak. Dat er bezuinigd moet gaan worden is natuurlijk altijd jammer; diverse evenementen zullen daar waarschijnlijk de gevolgen van ondervinden. Bij deze een voorstel van mijn kant: flink snoeien in de gelden die in de Cacaofabriek gepompt worden. Dat geld kan beter besteed worden op plekken waar meer belangstelling en draagvlak voor is.

Beantwoorden

Goed dat er voortaan minder papierwerk nodig is om iets te organiseren.
Heel vreemd dat Helmond Marketing het aanspreekpunt wordt. Aan het fatsoenlijk maken van de Havenpark-puinhoop die ze na hun Winterfestijn-evenement achterlieten, waren ze gisterochtend nog steeds niet begonnen! Weinig vertrouwen in die club!

@ Helmond Marketing: Wanneer beginnen jullie daar eens een keer aan? Dat is nu al drie maanden toch geen porem?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *