19reacties

Eetkamer22 laat 171.099 euro schuld na


168.624,20 Euro is het totaalbedrag dat 7 crediteuren nog tegoed hebben van het in augustus 2014 failliet gegane restaurant Eetkamer22 naast het kasteel. “De vooruitzichten voor crediteuren zijn slecht. Er kunnen geen uitkeringen worden gedaan” laat de curator weten in zijn afrondend faillissementsverslag (pdf). Daarnaast heeft de belastingdienst (die als eerste zijn geld krijgt) nog een bedrag van 2.475 euro tegoed.
Eetkamer22 werd op 29 juni 2013 geopend en sloot op 31 mei een jaar later. De omzet bedroeg in 2013 96 duizend euro, in 2014 was dat 47 duizend.
Voordat het faillissement werd uitgesproken, werden de inventaris en voorraden verkocht en de huurovereenkomst overgedragen aan brasserie Kasteelpoort. (die de locatie nu als vierde eigenaar in 6 jaar exploiteren). Met de opbrengst van de inventaris (47.500 euro) werd een lening bij de Rabobank afgelost en schulden voldaan. Hoewel die uitbetalingen niet op die manier hadden gemogen, onderneemt curator mr. dr. Niek Vinke geen  gerechtelijke stappen omdat er toch niets meer is te verhalen bij de eigenaar Len Fraser.
In mei 2014 liet Len Fraser weten te stoppen met zijn Eetkamer22 aan De Wiel. Met trots keek hij toen terug op zijn restaurant  “Ik heb het restaurant weer in een rustig vaarwater gebracht na alles wat er voor mij is gebeurd” waarmee hij refereerde aan de situatie met restaurant Berlaer. “Een restaurant runnen slokt al je tijd en aandacht op. Ik miste mijn familie en vrienden enorm. Vooral mijn drie jongens mis ik teveel. Dit begon steeds meer aan mij te knagen, net als de zorgen die je altijd hebt wanneer je een restaurant runt” zo schreef hij destijds.
Toen hij het faillissement in augustus 2014 aanvroeg wijdde Fraser het faillissement met name aan de volgende 2 zaken. Aan het niet doorgaan van de volgens hem door de eigenaar (de gemeente) en Bavaria beloofde aanbouw van een serre en dat zijn restaurant destijds 5 weken later openging dan gepland.

Afgevoerd van de voorpagina
19 reacties
Reageer

als je het verslag hieronder leest, en met name de bijlage, kan iemand dan uitleggen (wellicht de huidige uitbaters?) Waarom er een overname heeft plaatsgevonden? En op welke gegevens/cijfers de overname gebaseerd waren? Bavaria heeft toch ook omzetcijfers? En de gemeente? Heeft die ook niet een bepaalde zorgplicht?

http://www.boskampwillems.nl/faillissementsverslagen/2/msg/pdf/0982870001409299405.pdf

Dat is echt veel in een jaartje! Je zult als klein bedrijf er nog maar geld van moeten krijgen.

Eerst Donkers, toen Betgem, toen Fraser...? Patroon.......?

Nee,geen patroon. Oplichting.

Wie met Hans Donkers zaken doet, is niet de slimste vind ik. Elke Helmonder weet onderhand toch wel dat als je hem een hand geeft je blij moet zijn als je daarna niet een vinger mist. Of dat je hand vermorzeld is Die Fraser was blijkbaar een slecht ondernemer als je zo snel zoveel schulden achterlaat. Net wat Bert zegt, je zal maar een klein bedrijfje hebben en je geld niet meer krijgen en daardoor failliet gaan. Bah!
Tijd terug heerlijk gegeten in een sfeervolle Kasteelpoort. Lekker druk, het kan daar dus blijkbaar wel. De serre kwam ook nog even ter sprake. De eigenaresse zei dat ze die liever niet wilde, dan ging de huur alleen maar omhoog en hoe het nu was, was ook goed.

Ik snap zo ie zo niet dat die louche Hans Donkers ooit een vergunning heeft kunnen krijgen voor een beveiligingsbedrijf.

En @ Rob,nog steeds een prominente rol,veiliheidsadviseur Blanksma,binnen de Gemeente Helmond heeft.Is blijkbaar onaantastbaar.

Onjuistheden volgens Len Fraser in het bovenstaande weblog-item
Vanmiddag mailde Len Fraser, de exploitant van het voormalige restaurant Eetkamer22, de weblog omdat er in het bovenstaande item volgens hem onjuistheden zijn gepubliceerd.
"Nu wordt er gesuggereerd dat ik anderen met een schuld van ruim 160.000 euro heb laten zitten. Edoch ik persoonlijk ven de grootste schuldeiser ten bedrage van 160.000 euro. Een zestal overige ondernemingen blijven aldus met een totale schuld van 8.000 euro zitten hetgeen ik ten zeerste betreur. Een totaal andere insteek dus dan nu wordt gesuggereerd. Het ED heeft inmiddels ook onjuiste, misleidende informatie verstrekt hetgeen vandaag door John Graats zal worden gerectificeerd omdat de onjuiste info mij persoonlijk nogal schaad" aldus Len Fraser in zijn begeleidend schrijven.
Hieronder zijn gehele betoog:

Beste redactie,
.
Graag reageer ik middels deze mail op uw geplaatste blog van 1 maart 2015, 15.18 uur artikel in het kader van het failliet gaan van Eetkamer22.
.
De weergave van de situatie, zoals gemeld op de website is onvolledig. Hierbij wil ik dan ook informatie geven over hoe de situatie in het faillissement is verlopen.
.
Het is juist dat de concurrente schuldenlast van de vennootschap die Eetkamer22 uitbaatte € 168.624,20 bedraagt. Hieronder begrepen is echter mijn inbreng als aandeelhouder ten bedrage van € 160.796,29. Dat verlies moet ik helaas nemen. Deze vordering van mij (Fraser Holding BV) op de vennootschap staat overigens ook vermeld in het faillissementsverslag (punt 8.6). Voor het overige resteert er geen schuld meer aan de Belastingdienst. Met de opbrengst van de inventaris en voorraden zijn alle crediteuren (behalve Fraser Holding BV) zoveel als mogelijk voldaan. Daarna resteerde een schuld van ongeveer € 8.000.
.
De curator stelt in het faillissementsverslag dat er sprake zou zijn geweest dat er selectieve betalingen zijn verricht en dat hij deze vorderingen niet incasseert vanwege de verhaalspositie van mijzelf. Ik teken daar uitdrukkelijk bij aan, dat ik uitgebreid inhoudelijk verweer heb gevoerd tegen de aansprakelijkstelling van de curator, omdat er geenszins sprake is geweest van selectieve betalingen. De curator heeft dit inhoudelijke verweer niet weerlegd.
.
Tot slot, ik betreur het zeer dat er – ondanks mijn verwoede pogingen om iedereen volledig te kunnen betalen – evenwel nog een aantal andere crediteuren, beperkt tot een totaalbedrag van € 8.000, helaas ook de dupe zijn geworden van het faillissement.
.
Met vriendelijke groet,
.
Len Fraser

Persoonlijk voor 160k het schip in. Dat is niet misselijk.

Michiel van Geel

Even correctie.Curatot heeft afgezien van verder onderzoek omdat"er toch niets verder meer te halen was"

@De weblog van Helmond op dinsdag 3 maart 2015 om 14:24:

Ik zag net de krant van vandaag. Bijna de hele voorpagina van Helmond Plus gaat over deze toestand. Ik ben benieuwd of de rectificatie net zo groot is. Ik denk het niet. Maar wie weet....

Is een aandeelhouder al een concurrente schuldeiser dan, volgens mij niet die hoort na deze groep te komen.

@bert op donderdag 5 maart 2015 om 08:17:

De aandeelhouder is Fraser Holding BV, die dus een vordering heeft op Fraser Horeca BV, 2 verschillende rechtspersonen volgens de inschrijving bij de KvK.

Ethisch gezien misschien niet correct , maar zo heeft o.a. Bavaria zijn bedrijfsactiviteiten ook verspreidt, wat volkomen legaal is, zowel juridisch
als belastingtechnisch.

@ Rozewater,ethiek.Zowel de gemeente alsook Bavaria weten al vijf jaar dat hier geen droog brood te verdienen valt.Even bestemmingsplanwijziging lezen tbv plaatsing serre.Men laat dus met deze kennis voorhanden burgers erin stinken.Zelfs Donkers met zijn gepretendeerde omzet van 340000(????) kon de huur niet opbrengen.Dit is een besmet gebouw.Dankzij Bavaria en de Gemeente Helmond.Eigenaar.

@betgem op zaterdag 7 maart 2015 om 15:36:

Eric,
de stelling blijft overeind staan, dat er zowel juridisch als belastingtechnisch niets illegaals is gedaan,door Fraser Holding BV tegenover Fraser Horeca BV!

Dat zowel Bavaria als de gemeente Helmond weten dat hier geen droog brood
valt te verdienen, kan zeer wel kloppen. Je bent helaas geslachtofferd,en totdat
je zelf met sluitend bewijs komt, dat in de rechtszaal stand houdt, zul je/jullie
je erbij neer moeten leggen, dat dit een dossier is (het zoveelste) dat nooit zijn geheimen zal prijsgeven!

Een tip; leg je er bij neer dat alles zo gelopen is, hoe moeilijk dat ook kan zijn,
want die frustratie en boosheid, leiden dadelijk alleen maar naar een volgend
bezoek op de IC of erger.Misschien wordt de tip van de sluier nog gelicht!

Geachte Hr/Mevr Rozewater.In mijn bezit zijn vijf documenten waaruit blijkt dat de Gemeente Helmond al jaren geleden op de hoogte was dat dit gebouwtje niet te exploiteren valt.Deze documenten zijn bekend bij de Gemeenteraad.Ik vermoed zo dat u bekend bent met het gebrek aan daadkracht om wat voor redenen dan ook van deze raad.Het lijkt me dat de Gemeente Helmond,eigenaar ook nog zoiets als zorgplicht heeft.Mbt mijn gezondheid,bedankt ik u voor uw bezorgdheid

Rechter commisaris geeft curator L Fraser Eetkamer 22 opdracht nader onderzoek te doen in deze faillisementskwestie.

@Eric Betgem op maandag 30 maart 2015 om 17:33:

Zoals ik op 10 maart al zei; Misschien wordt de tip van de sluier nog gelicht!

@ Rozewater.Ik hoop dat dit nadere onderzoek er toe zal bijdragen dat er niet nog meer gedupeerden komen tgv gekonkel met cijfers met medeweten van de Gemeente Helmond die weet dat hun eigendom niet te exploteren valt en in innige samenwerking met Bavaria slachtoffers hier mee aan de rand van de afgrond brengen.Ik hoop dat ik op u op dit medium over het verdere verloop op de hoogte kan houden.De raad verzaakt ook maar een enkele vraag te stellen,toch zal iemand dit soort praktijken in deze stad aan het daglicht moeten brengen. m.v.g Eric

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: