86reacties

‘Van restaurant Berlaer naar hartbewaking’

Het hier onderstaande relaas is een korte geschiedenis van meer als drie jaar. Al de hier onderstaande beweringen zijn middels documenten aantoonbaar.

April 2011 hebben wij restaurant Berlaer overgenomen op basis van omzetcijfers die niet deugden. Omzetten die ook niet haalbaar zijn, de toezegde omzet bedroeg 340000. Achteraf bleek dat de Gemeente (eigenaar pand) al lang wist dat de te realiseren omzet max 100000 bedroeg. Meer is er mis naar bleek later. Offertes voor dit pand op naam van bv´s die nooit bestaan hebben, gewoon op Gemeente papier. Ook is er met de Bibob toets gerommeld. Zo heeft een medewerkster (afdeling BJZ) het nodig gevonden een belangrijk deel van mijn financiële gegevens te overhandigen aan de vorige eigenaar. Ze sprak later van een foutje.

Al voor dat burgemeester Blanksma aantrad heb ik getracht om in contact met haar te komen. Wij vinden dat wij getild zijn door de Gemeente Helmond. In toen a mijn onschuld dacht ik dat Mevr. Blanksma wel belangstelling zou hebben in het relaas van een burger die zich al jaren hevig geïntimideerd voelt door bestuurlijk Helmond. Niet om mijn gelijk te halen, simpel mijn relaas doen zou hebben volstaan. Een relaas waarin ik zou hebben willen vertellen hoe mijn vrouw laan de deur is bedreigt, hoe mijn autobanden zijn doorgesneden en hoe iemand mijn hond heeft proberen te vergiftigen. Je zou denken dat elke weldenkende burgemeester die het hoogste woord voert over transparantie, integriteit maar bovendien veiligheid in haar portefeuille heeft, daar belangstelling voor zou moeten hebben.

Vele mailtjes heb ik eraan gewaagd om tot een afspraak te komen .Zelfs de beleefdheid op een antwoord bleek teveel gevraagd. Uiteindelijk een reguliere klacht middels de Gemeentesite ingediend dit wegens onbehoorlijk bestuur. Liefst zeven maanden moeten wachten alvorens er een bijna hilarisch antwoord kwam van Dhr. Stienen en Marneffe. Let wel de eigen beleidsregels van de Gemeente schrijven een termijn voor van zes weken.

Met de heren Stienen en Marneffe hebben wij eind 2012 en begin 2013 een aantal gesprekken gevoerd. Met de Gemeentesecretaris had ik direct al een probleem in dit proces. Immers het was dit persoon dat op basis van een vervalste aangifte door de politie mijn vrouw als ambtenaar de deur uit had gewerkt. De bedrijfsarts was duidelijk,`U kunt beter gaan Mevr. De Gemeente Helmond probeert u kapot te maken en zo beland u in een psychose”.

De Heer Stienen maakte het helemaal bont. Hield ons maanden aan een lijntje met als enige doel ons uit roken. De Sms’jes (die ik niet meer heb) vlogen ons om de oren, houdt goede moed was de strekking. De meest krankzinnige dwangbevelen, beslag op mijn uitkeringen (sommige in innige samenwerking met bevriende deurwaarders dubbel) alles was geoorloofd. Is hier ook thuis geweest in bijzijn van een raadslid en mijn accountant. In de zomer 2013 haakte hij af. Per voicemail deelde hij mede hevige tegenwerking te ondervinden van in maar ook ex(?) krachten. Later is hij hier nog thuis geweest om te bevestigen dat we opgelicht waren. Maar ja, de horeca was nu eenmaal in handen van criminelen dat daar kon een college ook niets aan doen.

NU MEER ALS JAAR LATER:

  • Berlaer al weer twee maal van eigenaar veranderd. Een Gemeentepand met gemeenschapsgeld gerenoveerd is verloren.
  • Wij geen werk meer en tonnen kwijt. Een burgemeester die onwaarheden over ons verkoopt aangaande mislukte gesprekken. Een nu bijna ex Gemeentesecretaris die een loopje neemt met de waarheid. Ambtenaren (hoezo een integriteit probleem) die onrechtmatig gebruik maken van de GBA. Een verbijsterde nationale Ombudsman, bedreigde raadsleden.
  • Veel is er aan gelegen geweest door Mevr. Blanksma zaken te willen verdoezelen. Hoe kan het dat diegene die ons van verzonnen omzetcijfers heeft voorzien een prominente rol speelt binnen veiligheid horeca Helmond?
  • In Mei ben ik opgenomen in het ziekenhuis wegens ernstige hartklachten en heb drie weken aan de monitor gelegen. Nu zou je van een normaal college verwachten even enige pas op de plaats te maken. Maar nee hoor, daags na mijn opname stonden de door de Gemeente gestuurde deurwaarders op de stoep. Weet ik niets vanaf zegt Mevr. Blanksma. Gelukkig houden wij onze administratie wel op orde en hebben de bewijzen in handen dat ze ook hier onwaarheden verkondigt.
  • Ik zal herstellen, dit herstel zal minimaal een jaar duren en zal mij van veel zaken moeten onthouden, laat staan dat ik nog enig perspectief op werk heb.
  • Maar er is meer veel meer waarvoor ik hier niet de ruimte heb.

Tot slot wil ik Mevr. Blamksma, de dhr Stienen en dhr Marneffe bedanken voor het ruïneren van een gezin.

Nog even vers van de pers. Er is ook aan mediation gedaan. Samen met UWV en een vertegenwoordiger van dhr. Marneffe om te zien of en hoe de in eerste instantie geweigerde WW uitkering aam mijn vrouw kon worden gecompenseerd. Uit document UWV blijkt dat indien er voor ons enige compensatie mogelijk zou zijn geweest dit een broodje aap zou zijn. Op voorhand had dit college al beslag gelegd op een eventueel resultaat.

Eric Betgem