27reacties

Betere treinverbinding met Eindhoven!


We hebben er hier op de weblog meer over gelezen: de overvolle treinen in de ochtendspits van Helmond naar Eindhoven. Elk jaar hetzelfde probleem, het lijkt een gebed zonder eind. Zijn ze daar in Den Haag dan blind en doof? Gebeurt er dan helemaal niets om dit op te lossen? Als reiziger zakt je de moed wel eens in de schoenen als je op een overvol perron staat en de trein bij binnenkomst al vol lijkt te staan.

Maar er gebeurt wel degelijk iets. Als het op infrastructuur aankomt gaan de ambtelijke molens traag, ook omdat het vaak om grote investeringen gaat waar veel geld mee gemoeid is. Voor het spoor worden de knelpunten in kaart gebracht in de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA). Vervolgens wordt in samenspraak tussen NS, regering en Tweede Kamer gekeken welke maatregelen nodig zijn op de trajecten. De laatste NMCA dateert inmiddels van mei 2017 en daarin staat Helmond-Eindhoven al als knelpunt genoemd. Vandaar ook dat D66 kamerlid Rob Jetten pas geleden in een motie opgeroepen heeft om haast te maken op dit traject (zie hier voor de motie).

Het heeft dus wel de aandacht van de landelijke politiek, maar wat willen we eigenlijk in Helmond zelf? Welke maatregelen zouden er allemaal genomen kunnen worden? Zolang er nog gewerkt wordt aan de Betuweroute en er dus extra goederentreinen hier over het spoor gaan, zullen aanpassingen aan de infrastructuur of dienstregeling lastig zijn, maar daarna zou het wel eens snel kunnen gaan. Om hier vast een voorschot op te nemen is het misschien goed om de mogelijkheden eens op een rijtje te zetten.

 • Extra spoor
  Het leggen van een derde spoor kan het probleem oplossen dat een defecte trein het spoor blokkeert of dat treinen moeten wachten op een goederentrein of eerdere vertraging. Dit betekent dan weer minder verstoringen van de dienstregeling. Er kan dan ook via het derde spoor worden ingehaald indien nodig.
 • Meer tunnels, minder overgangen
  Het opruimen van overgangen betekent dat bij seinstoringen niet meer stapvoets gereden hoeft te worden. Het zou zomaar kunnen dat hierdoor dan ook enkele overgangen op termijn gaan verdwijnen. Autoverkeer binnen Helmond zal dan via de vier tunnels die er al zijn het spoor moeten passeren. In Eindhoven zullen op termijn de overgangen in Tongelre waarschijnlijk door een tunnel vervangen worden.
 • Langere treinen
  Als de NS langere treinen in wil zetten zal voor de sprinters gekeken moeten worden naar het verlengen van het perron op de kleinere stations. Vooral in Brandevoort heeft dat nog wel wat haken en ogen.
 • Meer treinen
  De dienstregeling is nu vrij vol vanwege het goederenvervoer, maar dat zal straks flink af moeten nemen. Dat geeft ruimte om in ieder geval in de spits meer treinen te laten rijden. Een metro-achtige verbinding waarbij de intercity op alle tussengelegen stations stopt en er elke 10 minuten een trein komt zou ideaal zijn. Dit past ook in de wens van Eindhoven om een betere verbinding richting Duitsland te krijgen. Nadeel voor de reizigers richting Venlo is wel dat de intercity er dan een minuut of tien langer over gaat doen.
 • Betere bereikbaarheid in de avonduren
  In de avond moet Helmond het qua sprinters nu doen met een sprinter per uur. Als deze uitvalt mag je hopen dat bij wijze van uitzondering de intercity op de tussenliggende stations stopt, anders mag je een uur wachten. Door in de avonduren een extra sprinter in te zetten óf de intercity altijd op de tussenliggende stations te laten stoppen kan dit voorkomen worden. De sprinter in de avond zou dan zelfs geschrapt kunnen worden. Gezien het beperkt aantal reizigers in de avonduren is dat ook goed te verantwoorden.

Dit zal vast nog niet alles zijn wat er verbeterd kan worden. En de ene oplossing zal wat gemakkelijker te realiseren zijn dan de andere. En misschien zijn er nog andere oplossingen te bedenken. Als Helmond moeten we nu onze contacten gebruiken om die oplossingen onder de aandacht te brengen waar we achter staan en waarvan we verwachten dat ze haalbaar zijn. Aan de voorkant kun je nog bijsturen, zodat de oplossing gekozen wordt die wij willen. Werk aan de winkel dus! (Of beter, werk aan het spoor)

In de reacties hieronder staat een update door de weblog.

Gastblogger
27 reacties
Reageer

Eerst zien dan geloven, duurt allemaal erg lang. Ook het gepruts met de HSL bij Rotterdam werkt zelfs op de dienstregeling door in Eindhoven en verder.

Het wordt in ieder geval tijd dat er verbeteringen worden doorgevoerd.

En Brandevoort? Er rijden nu twee Sprinterdelen in de spits, volgens mij kan hier nog minimaal één bij.

Ben benieuwd.....????

Diana van Erp

In Brandevoort kan er gestopt worden met 12 rijtuigen dubbeldekker (VIRM), dus dat perron hoeft niet langer.
Qua sprinters kan men beter inzetten op een hogere frequentie net zoals in Oss.

Brandevoorter

4 prachtige ideeën:
- Een extra spoor,
- Meer tunnels en minder overgangen,
- Langere treinen,
- Betere bereikbaarheid in de avonduren.

Mijn vraag is dan wel wie dit allemaal gaat financieren. Gaat de gemeente Helmond hieraan een bijdrage leveren ten behoeve van de mobiliteit van de inwoners van Helmond? Of de provincie Noord Brabant ten behoeve van de inwoners van Brabant? Of is het hier - net zoals dat wel vaker voorkomt in de politiek - een kwestie van een probleem "over de schutting gooien" in de hoop, dat er geld van de andere kant "over de schutting teruggegooid wordt"?

Of hebben de gemeente en de provincie het nu al te druk met het lokale en regionale busvervoer en "subsidiëren" ze op dit moment al heel erg zwaar het openbaar vervoer en dan heb ik het specifiek over het stads - en streek - (bus)vervoer (van Hermes) in Helmond en in zuidoost Brabant?

Ik heb niet de indruk....

Het woord "subsidiëren" is trouwens een totaal verkeerd woord. Bij de aanleg en het onderhoud van (provinciale) wegen en van (gemeentelijke) fietspaden wordt bij mijn weten ook niet gesproken over "subsidie" of "subsidiëren"

Voor "de trein" kan ook "de bus" gelezen worden bij deze prachtige ideeën.
Ik noem er 3:
- Betere bereikbaarheid in de avonduren ((MET DE BUS)
en
- MEER BUSSEN
en
- extra BUSSEN

Het woord is aan de lokale en provinciale politiek - de Helmondse gemeenteraad en Provinciale Staten van de provincie Noord Brabant, want de leden daarvan worden daarvoor betaald. Door ONS!

Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout op dinsdag 2 oktober 2018 om 08:05:

Ik heb begrepen dat de gemeente en de provincie al in een eerder stadium hebben aangegeven ook te willen bijdragen als er daarmee een betere treinverbinding tussen Helmond en Eindhoven komt.
Mooi dat die zwaar noodzakelijke verbetering er waarschijnlijk komt, maar al met al gaat dat nog zeker wel een paar jaar duren.

@brandevoorter

De lengte van de perrons is wel iets dat mij meermalen door conducteurs verteld is als reden waarom de intercity niet op de tussenliggende stations zou kunnen stoppen (hoewel ik vaak genoeg meegemaakt heb dat het wel werd gedaan). Als de sprinters moeiteloos verlengd kunnen worden of dubbeldekkers ingezet kunnen worden is dat op korte termijn een haalbaarder alternatief dan de frequentie verhogen, omdat je dan de dienstregeling aan moet gaan passen.

@Peter van Lieshout

Dit stuk is vooral bedoeld om de discussie los te trekken en te kijken of er nog meer alternatieven of ideeen zijn. Ik weet dat er landelijk, bij de NS en hier lokaal al denkrichtingen zijn, maar ik wil er open ingaan. De plannen zijn nog niet in steen gegoten, dus nu kan er nog input geleverd worden.

Ik heb ook niet voor niets aan het einde de zin toegevoegd dat de ene oplossing gemakkelijker te realiseren is dan de andere. Geld is altijd een issue, maar bereikbaarheid met het OV is dat ook. Als we de bus en trein als alternatief voor de auto willen neerzetten, dan mogen de kosten voor de infrastructuur vergelijkbaar zijn aan wat wij in ons wegennet pompen. Het mag dus best wat kosten, omdat het ook wat oplevert.

Michiel van Geel

@Rijpelaar op dinsdag 2 oktober 2018 om 09:43:

Ik heb de motie van de Tweede Kamer er nog eens op nageslagen.
(zie hieronder)
----------------------------------------------
Nr. 10
MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S.
Voorgesteld 25 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit de NMCA blijkt dat er knelpunten zitten in de capaciteit op de trajecten Helmond-Eindhoven en Zwolle-Arnhem;

overwegende dat aanpassingen van de infrastructuur kunnen leiden tot een verbetering van de dienstregeling;

overwegende dat de betrokken regionale overheden bereid zijn tot cofinanciering;

verzoekt de regering om met ProRail en de betrokken regionale overheden in kaart te brengen welke investeringen mogelijk zijn om de dienstregeling op de trajecten Helmond-Eindhoven en de IJssellijn (Zwolle-Arnhem) te verbeteren;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover dit najaar te informeren zodat bij het notaoverleg MIRT vervolgstappen kunnen worden bepaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Van der Graaf

Amhaouch

Ziengs
---------------------------------------------------
Ik laat voor het gemak het traject Zwolle - Arnhem buiten beschouwing.

- de motie is ingediend door 4 Tweede Kamerleden van - naar ik aanneem - vier verschillende politieke partijen,
- er wordt gesproken over het traject Eindhoven - Helmond, terwijl het de NS - spoorverbinding Eindhoven - via Helmond - Venlo betreft,
- wat betekent dit voor de cofinanciering?
- en om welke regionale overheden gaat het hier? Brabantse EN Limburgse regionale overheden? En horen daar ook lokale Brabantse en Limburgse overheden bij?
- of stopt de extra spoorlijn op NS Helmond Centraal? (Ik kan me voorstellen, dat u - als Rijpelaar - daar niet zo blij mee zou zijn!

En - last but not least - (U zegt het zelf al "Mooi dat die zwaar noodzakelijke verbetering er waarschijnlijk komt, maar al met al gaat dat nog zeker wel een paar jaar duren"): In afwachting van deze (waarschijnlijke!) toekomstige verbetering + de zelfrijdende, pratende en zelfstandig denkende Automotive Campus - autootjes alle reden om het reguliere openbaar vervoer met de bussen van Hermes in/rond Helmond op peil te houden c.q. weer op peil te brengen om verlichting te brengen in de capaciteitsproblemen op het spoor.

Met futuristische vergezichten kan ik niks.

Peter van Lieshout

@Peter van Lieshout

De motie is opgesteld en ingediend door de heer Jetten en mede ondertekend door de andere partijen. Dit is inderdaad ook goed om te noemen, omdat dit betekent dat de motie in dit geval ook op een meerderheid zal kunnen rekenen bij stemming.

De knelpunten zitten op het traject Eindhoven - Helmond, maar deze maakt onderdeel uit van het intercitytraject Eindhoven - Venlo. Het is gebruikelijk dat verbeteringen aan het spoor in samenhang worden gezien. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n derde spoor bij Helmond zou stoppen. Als er een extra spoor zou komen, een vrij kostbare ingreep, dan zal op dat moment gekeken worden naar de financiering. Het feit dat het traject Eindhoven - Helmond officieel als knelpunt is aangemerkt betekent wel dat de kans dat die financiering rond komt vrij groot is.

Wat betreft het busvervoer, ik stel voor dat we dat hier verder even buiten beschouwing laten om te voorkomen dat we off-topic gaan.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op dinsdag 2 oktober 2018 om 13:22:

Je laatste zin: daar mag beslist wel eens goed naar gekeken en vooral geluisterd worden. Peter van Lieshout heeft meerdere keren de spijker op de kop geslagen. Ik ben van mening dat we door die busmaatschappij behoorlijk verkeerd worden ingelicht. Ik zie het als een verdraaiing van feiten.

Het ov in de gemeente Helmond stinkt en is een stad met zoveel inwoners totaal onwaardig! Gewoon een schofterige tekortkoming op alle fronten!

@punt-uit

Juist omdat er meer aan dat verhaal zit en het dus ook al eerder een eigen topic heeft gekregen lijkt het me slim hier die discussie niet nogmaals te gaan herhalen, ook al is het ook gerelateerd aan het thema openbaar vervoer. Natuurlijk gaat het om het totaalplaatje, maar dit gaat nu even over de treinverbinding.

Kier kun je die discussie over de bus terugvinden overigens:

Q&A over het nieuwe Helmondse busvervoer

Michiel van Geel

@punt-uit op dinsdag 2 oktober 2018 om 13:58 (en wie het ook betreft):

Wat betreft reacties & meningen over de Helmondse bussen, https://www.deweblogvanhelmond.nl/langlopende-logs/qa-over-het-nieuwe-helmondse-busvervoer/ is daarvoor een uitstekend topic. Ook hieronder gaan we reacties over busvervoer weer :-( verwijderen omdat Betere treinverbinding met Eindhoven! hier het topic is. :-)

@De weblog van Helmond op dinsdag 2 oktober 2018 om 14:07:

geen probleem

Niet off topic!

In de motie van de Tweede Kamer wordt gesproken over (mogelijke) cofinanciering door regionale overheden. Regionale overheden bestaan volgens mij niet of niet meer. Ik ken alleen provinciale en gemeentelijke overheden als lagere overheden. (Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) heb ik trouwens twee keer de uitdrukking "nevenoverheden" gehoord).

Concrete vragen:
Welke overheden (regionaal of niet) hebben zich bereid verklaard tot cofinanciering?
Over welk spoortraject hebben we het eigenlijk op het baanvak Eindhoven - Venlo v.v.

Topic genoeg?

Peter van Lieshout

Update:
De door Michiel van Geel genoemde motie over het verbeteren van deze dienstregeling is vanmiddag met algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen.

Tja, inderdaad.... De overvolle treinen die Helmond passeren, al meermaals is er gedacht aan oplossingen. Op dit moment zijn toch wel enkele oplossingen doorgevoerd zonder dat alle reizigers dit meteen merken in de afgelopen jaren. Een kleine opsomming:

- Bijna alle intercity-treinen vanuit Venlo naar Eindhoven in de ochtend rijden voortaan met minimaal 8-rijtuigen V-IRM (dubbeldekker materieel). Deze situatie houd meestal aan tot omstreeks 08.30 uur.
- De rit van 06.03 uur vanaf Venlo (vertrek om 06.31 uur vanaf Helmond) rijdt bijna elke werkdag tegenwoordig met 12 rijtuigen dubbeldekker.*
- De rit van 06.33 uur vanaf Venlo (vertrek om 07.01 uur vanaf Helmond) rijdt bijna elke werkdag tegenwoordig met 12 rijtuigen dubbeldekker.*
- De rit van 07.03 uur vanaf Venlo (vertrek om 07.31 uur vanaf Helmond) rijdt bijna elke werkdag tegenwoordig met 12 rijtuigen dubbeldekker.*
- Doorgaans rijden alle Sprinters die vóór 08.30 uur het station van Helmond passeren met 6 tot 8 rijtuigen.**

*Doorgaans zijn deze treinen op werkdagen het drukste. Op zaterdagen en zondagen rijden deze trein met minder dan 12 rijtuigen.
**Deze lengtes rijden hier niet op zaterdagen en zondagen (dan meestal korter).

Enkele vragen:
- Waarom worden de Sprinters tussen Eindhoven en Deurne niet verlengd tot 9 rijtuigen of meer? Het antwoord op deze vraag is redelijk simpel: op station Deurne (eindpunt) kunnen niet meer dan 8 rijtuigen langs het perron van spoor 3 staan. De Sprinters laten stoppen langs het perron van spoor 2 is helaas geen optie vanwege het feit de IC's naar Venlo gebruik moeten maken van dit spoor om het moment de Sprinter in Deurne staat voor het keermoment.
- Waarom zijn alle vertrekkende treinen vanuit Helmond richting Eindhoven zo overvol? Antwoord: ja, het klopt. De treinen zitten 's ochtends al gauw vol als deze in Helmond stoppen alvorens naar Eindhoven te vertrekken. Een belangrijke tip die ik kan meegeven; loop als je op het perron staat zover mogelijk naar achteren. Als je trein uit 8, 10 of 12 rijtuigen bestaat (IC's) is de kans het ruimschoots aanwezig dat je aan de achterkant ruim voldoende lege zitplaatsen tegenkomt (of zelfs redelijk lege treindelen). Een voordeel bij het verspreiden van reizigers over het héle perron betekent ook dat de trein volgens dienstregeling kan vertrekken en dat de aansluiting voor Tilburg, Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal in Eindhoven niet (of minder vaak) verloren gaat.

Belangrijke opmerking:
- Stel, er doet zich op een bepaald moment een verstoring in een deel van Nederland of op een gedeelte van het traject waar de treinen Venlo - Helmond - Schiphol Airport v.v. of Deurne - Helmond - 's-Hertogenbosch (-Oss) v.v. rijden voor, dan kan het zijn dat later als de verstoring voorbij is (of misschien zelfs nog op de volgende dag) treinen niet lang genoeg zijn en dus mogelijk overvol zijn. Treinen zijn mogelijk niet op tijd op hun bestemming voor aanvang dienstregeling of hervatten van dienstregeling. Hopelijk blijft er begrip voor deze situaties.

Oja, dit bericht deel ik alleen om u als reiziger zo goed mogelijk te informeren over de situatie zoals deze nu is. Heeft u vragen dan mag u die altijd stellen. Ik zal vervolgens zo goed mogelijk antwoord proberen te geven.

Ik publiceer op persoonlijke titel onder de naam van mijn werkgever.

NS-medewerker

@Michiel van Geel op dinsdag 2 oktober 2018 om 10:40:

Ik heb weleens om middernacht een intercity van 12 rijtuigen gehad naar Brandevoort, toen paste het prima ;). Oss- Den Bosch heeft ongeveer evenveel reizigers, maar in de spits 4 treinen per uur (de spitstreinen komen zelfs uit Deurne!), op lange termijn met een nieuwe dienstregeling lijkt het me iets om voor te streven.
Wat betreft de knelpuntstatus, in Helmond is er nog ruimte om te keren via het emplacement, wordt bij storingen weleens gedaan.

@NSmedewerker, de 4 vierrijtuigen sprinter van 09:15 uit Helmond en van ik meen 16:35 is geen pretje op dit traject.

Brandevoorter

Nu de belachelijke prijzen nog omlaag.

@NS-medewerker op dinsdag 2 oktober 2018 om 20:31:

Een compliment - alweer - voor deze NS - medewerker voor de moeite die hij/zij neemt om de ov - reizigers te informeren (in tegenstelling tot (medewerkers van) andere vervoerders, bijvoorbeeld Hermes).

Peter van Lieshout

@NS-medewerker op dinsdag 2 oktober 2018 om 20:31:

Een mogelijkheid zou dus zijn om perron 3 te verlengen in Deurne? Geeft wel wat gepuzzel met de ruimtelijke ordening, maar lijkt me haalbaar.

Wat betreft de spreiding van reizigers over het perron helpt het als de NS reizigers ook meer informatie gaat verstrekken over hoe vol de wagons gaan zijn die op een bepaalde plaats op het perron gaan stoppen. Het is niet onmogelijk om met sensoren te meten hoeveel mensen zich in een bepaald treindeel bevinden. Daarmee zou je een soort stoplichtsysteem op het perron aan kunnen sturen die de drukte aangeeft voor de eerstvolgende trein. Dan kunnen reizigers een bewuste keuze maken over waar ze gaan staan en instappen. Sterker, diezelfde data kan de NS dan ook gaan gebruiken om zijn dienstverlening te verbeteren in plaats van afhankelijk te zijn van de meldingsbereidheid van getroffen reizigers.

En als we dan toch bezig zijn over signalering, waarom is er op grote stations nog steeds geen signalering met pijlen om de looprichting aan te geven? Nu hebben bijvoorbeeld in de stationshal van Eindhoven te veel mensen de neiging om "tegen de stroom in" te gaan lopen. Een systeem met vier banen, twee voor normale snelheid en twee voor mensen die haast hebben/doorlopen zou vooral in de spits veel gekrioel en irritatie schelen.

Michiel van Geel

@Brandevoorter op dinsdag 2 oktober om 21.01:

Daar heeft u gelijk in, die sprinter van 09.14 uur (ri. Eindhoven) rijdt op doordeweekse dagen inderdaad vaak met 4 rijtuigen (is gepland). Het advies wat ik aan u kan geven is het invullen van de druktemelder in de Reisplanner Xtra App van NS (en blijf dit vooral stelselmatig volhouden).

@Peter van Lieshout op dinsdag 3 oktober om 07.44:

En u wederom bedankt voor uw positieve feedback!

@Michiel van Geel op dinsdag 3 oktober om 13.25:

Wat u suggereert is inderdaad een mogelijk optie. De vraag is alleen of de gemeente en/of provincie en ProRail hier geld voor willen vrijmaken/krijgen.
Ik zie een andere en misschien betere optie: op dit moment rijdt de Sprinter bij vertrek uit Deurne vanaf spoor 3, moet vervolgens spoor 2 kruisen om vervolgens via spoor 1 naar Helmond te rijden. De situatie omdraaien is beter: van spoor 2 een kopspoor maken (doodlopend spoor) en van spoor 3 een doorgaand spoor. Dan wordt spoor 2 als het ware een ''zakspoor'' (een in het perron terugvallend doodlopend spoor). Dat scheelt het kruisen van één spoor bij het wegrijden uit Deurne en scheelt dus ook weer storingen.

De sensoren, een prima optie die op enkele locaties in Nederland al wordt toegepast. In de reisplanner is vervolgens per rijtuig een rode, oranje of groene kleur te zien. Dit geeft een drukte indicatie weer in dat bepaalde gedeelte van het rijtuig. Helaas is dit systeem nog niet ingebouwd op het spoor tussen Venlo en Eindhoven (dat ik weet).

Ik kan alleen mededelen dat station Eindhoven en extra ingang zal krijgen aan Oost-kant van het station. Wanneer dit alles plaats zal gaan vinden is mij nog onbekend. De plannen zijn in ieder geval ver gevorderd.

Ik publiceer op persoonlijke titel onder de naam van mijn werkgever.

NS-medewerker

@ NS-Medewerker

Enkele vragen:
– Waarom worden de Sprinters tussen Eindhoven en Deurne niet verlengd tot 9 rijtuigen of meer? Het antwoord op deze vraag is redelijk simpel: op station Deurne (eindpunt) kunnen niet meer dan 8 rijtuigen langs het perron van spoor 3 staan. De Sprinters laten stoppen langs het perron van spoor 2 is helaas geen optie vanwege het feit de IC’s naar Venlo gebruik moeten maken van dit spoor om het moment de Sprinter in Deurne staat voor het keermoment.

Kunnen deze Sprinters wel langer zijn, als de treinreizigers voor Deurne alleen kunnen uitstappen in het gedeelte, wat wel bij het perron kan stoppen.

Het is misschien ook mogelijk dat de trein stopt in Deurne en de deuren van het gedeelte, wat voor het perron staat opent na het eerste uitstappen de deuren sluit ,en iets verder doorrijdt om de anderen daarna uit te laten stappen.
Misschien is daar tijd genoeg voor.

Via het intercomsysteem kan dit toch gemeld worden. En op de borden op de stations.

Het instappen kan geen probleem zijn in Deurne.

Als een fervente treinreiziger kan ik natuurlijk alleen maar een voorstander zijn van verbeteringen in het treinverkeer in heel Nederland - in algemene zin - en
- meer specifiek - op het traject Eindhoven - Venlo v.v.

Waar ik absoluut NIET op zit te wachten is "een vinger in de pap" van de regionale vervoerders - de Arrivas en de Hermessen e.a. van deze wereld - op het traject tussen Eindhoven en Venlo en omgekeerd. De NS doet het namelijk eigenlijk helemaal niet zo slecht. De NS doet het - in mijn ogen - namelijk beter dan de regionale vervoerders.

Ik noem:
- de recente stakingen in het streekvervoer,
- de oorzaak daarvan - ik vertel niks nieuws - waren de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de streekvervoerders
------------------------------------------------------------,
- (uit "De Limburger" van 21 september 2018)

Een kijkje in de Arriva-trein: storingen, wc's die stinken en schaamte bij machinisten

21-09-2018 om 06:30door Paul Bots

Een kijkje in de Arriva-trein: storingen, wc's die stinken en schaamte bij machinisten

Wie instapt op station Nijmegen-Heyendaal kan alleen een staanplaats krijgen in de Maaslijn.

Treinen die uitvallen omdat er te weinig diesel in zit, storingen en stinkende wc’s. Machinisten van Arriva beklaagden zich in een brandbrief aan de directie over het gebrek aan service dat ze de reiziger moeten bieden. Een kijkje in de trein van Nijmegen naar Roermond.

Machinisten die zich schamen voor de service in hun eigen Arriva-trein. Herkenbaar?
-----------------
En - onder verwijzing naar onderstaande passage uit het regeerakkoord 2018 - zit ik helemaal niet te wachten op nog meer aanbestedingen (ook niet na 2025)in het openbaar vervoer. Afgezien van tijdrovende en kostbare procedures - waar de ov reiziger letterlijk en figuurlijk niks voor koopt - is het "standard procedure" om tijdrovende en kostbare bezwaar - en beroepsprocedures aan te spannen - waar de ov - reiziger niks beter van wordt - door de vervoerders die het niet eens zijn met de uitkomsten van een ov - aanbestedingsprocedure. Ik voeg daar maar even fijntjes aan toe, dat het provinciebestuur van de provincie Noord Brabant in het verleden nou niet bepaald een gelukkige hand heeft gehad bij aanbestedingsprocedures voor het openbaar vervoer.

Kortom: De NS mag wat mij betreft tot in lengte van jaren treinen laten rijden tussen Eindhoven - via Helmond - naar Venlo v.v. zonder een regionale vervoerder. Scheelt ook weer extra in - en uitchecken. Toch?

De redactie van de "weblog van Helmond" heeft liever niet, dat ik hier opmerkingen plaats over het busvervoer van Hermes in en rond Helmond, dus dat doe ik dan ook niet. Dat doe ik dan wel bij het item "Q&A over het nieuwe Helmondse busvervoer". Tot na de verkiezingen voor Provinciale Staten van begin volgend jaar. Of tot na de volgende gemeenteraadsverkiezingen (als het moet).
Ik wens alle ov - reizigers een goeie reis!
------------------------------------------------------
(Uit het regeerakkoord)

Richting 2025, wanneer de concessie van de Nederlandse Spoorwegen voor het hoofdrailnet afloopt, wordt de optie voor meer marktopening opengehouden. De eerste stap hierin is een evaluatie van de huidige prestaties in 2019. In deze tussentijdse evaluatie van de concessie van NS bekijken we ook
verschillende opties voor het eigendom en de exploitatie van stations na 2025.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS. De indieners van de bovengenoemde motie waren de Tweede Kamerleden JETTEN (van D66), VAN DER GRAAF (van de CU), AMHAOUCH ( van het CDA) en ZIENGS (van de VVD). Deze 4 partijen vormen samen de coalitie van premier RUTTE en deze vier partijen zijn ook - ondertussen zo ongeveer als enige in Nederland - voorstander van het afschaffen van de dividendbelasting.
Ik noem het maar even...

Peter van Lieshout

@Lambert

Helaas, zoals je kunt lezen is spoor 3 in Deurne, het keerspoor voor de Sprinter (tevens eindpunt) een doodlopend spoor. Treinen kunnen daar sowieso dus niet stoppen terwijl ze langer zijn dan het perron. Daarvoor is echt uitbreiding van het perron nodig.

Ik publiceer op persoonlijke titel onder de naam van mijn werkgever.

NS-medewerker

@NS-medewerker op woensdag 3 oktober 2018 om 22:18:

Als je van spoor 3 in Deurne een doorlopend spoor wil maken, geeft dat dan geen problemen met de intercity die er op betrekkelijk hoge snelheid doorheen moet kunnen?

Wat betreft het raadplegen van de reisplanner om te zien hoeveel ruimte er per rijtuig is, zijn er uberhaupt mensen die dat doen? Juist als je het visueel maakt op de perrons is het een veel natuurlijker signalering voor de reizigers. Die kunnen dan ook in een oogopslag zien waar ze op het perron moeten gaan staan. Misschien is een tussenoplossing met een augmented reality app een optie. Die kan dan op basis van je GPS uitzoeken welke trein op jouw station als volgende aankomt en met een overlay op het camerabeeld van je telefoon de "stoplichten" op het perron laten zien. Daar is vast een ontwikkelaar voor te vinden die die app wil maken.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op donderdag 04 oktober 2018 om 14:03 uur:

Daar heeft u gelijk in, het bochten werk van spoor 3 zal dan herzien moeten worden. Enkele wissels/bochten zullen dan wat flauwer aangelegd moeten worden tegenover de situatie zoals deze nu is.

De reisplanner is er zo op ontworpen dat juist meer mensen deze gaan benaderen voor informatie. Of de mensen dat dan ook daadwerkelijk (gaan) doen is aan de reizigers zelf.
Om het een en andere visueel te maken op perrons kost investeringen (geld), dit geld zou dan bij gemeente, provincie en ProRail/NS vrijgemaakt moeten worden. In deze kan ik u alleen doorverwijzen naar ProRail of NS. U kunt uw idee aan hen voorleggen en vervolgens is het aan deze partijen om daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan indien zij het nodig achten deze voorzieningen aan(te laten)leggen.

NS-medewerker

Onder het kopje "Brandevoort grootste stijging treinreizigers" - van de "weblog van Helmond" zelf - van 12 juli 2018:

" Natuurlijk was Helmond Centraal in 2017 opnieuw het drukste van de 4 stations in Helmond. Met 7.345 mensen die daar per werkdag in- en uitstapten was dat een plus van 4% in vergelijking met een jaar eerder. Het treinstation in Brandevoort behaalde met 10% echter de grootste stijging. Daar werden 1.353 op een doordeweekse dag verwerkt.
In Brouwhuis waren 3% minder reizigers (1.657) en Helmond ’t Hout steeg met 7% naar 1.211. Vorig jaar was het totale aantal treinreizen in Nederland op een gemiddelde werkdag ongeveer 1,3 miljoen, een groei van 2%. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) die zich daarbij vooral baseerde op de OV‐chipkaartdata. Utrecht Centraal bleek opnieuw het grootste station van Nederland met per werkdag 186.313 mensen"

donderdag 12 juli 2018 om 10:01 uur in: Nieuw Helmonds nieuws
----------------------------------------------------------------------------------------
Samenvatting: De stijging van het aantal reizigers in 2017 op het NS station Helmond Centraal was 4 %, op het NS station Helmond 't Hout 7 % en op het NS station Brandevoort zelfs 10%, terwijl NS station Brouwhuis een daling van
3 % laat zien. Het landelijk gemiddelde is een stijging van het aantal reizigers in 2017 van 2 %.

De NS stations Helmond, Helmond 't Hout en Brandevoort laten zien, dat de treinreizigers in zuidoost Brabant tevreden of zelfs meer dan tevreden zijn over de NS. Dat mag wel eens een keer gezegd worden!

En een betrokken NS medewerker die - op persoonlijke titel - de tijd en moeite neemt - en transparant is (met de kanttekening, dat aan die transparantie per definitie ook weer bepaalde beperkingen zitten) - om te communiceren met de klanten van de NS is voor mij - als treinreiziger - een extra reden om meer dan tevreden te zijn over de NS.
"Never change a winning team"!

Om deze redenen ben ik voor zuidoost Brabant een uitgesproken tegenstander van marktwerking in het openbaar vervoer - wordt "marktopening" genoemd in het regeerakkoord, wellicht omdat het woord "marktwerking" op alle fronten besmet begint te raken - die automatisch leidt een tot een aanbesteding voor het spoor in zuidoost Brabant om de simpele reden, dat dat gewoon niet nodig is.

Een vergelijking met de regionale treinvervoerders - bijvoorbeeld Breng/Hermes/Connexxion/Transdev en Arriva van Deutsche Bahn - is jammer genoeg niet te maken, omdat zij geen cijfers publiceren onder het mom van concurrentie - overwegingen. Ik noem dat eerder een gebrek aan transparantie!

Peter van Lieshout

Dit ben ik nog niet tegengekomen op deze webblog. Voor Helmond een gunstige ontwikkeling, want daarmee wordt de luchthaven van Düsseldorf rechtstreeks bereikbaar per spoor. https://www.ovpro.nl/special/2018/08/21/directe-trein-eindhoven-dusseldorf-op-korte-termijn-haalbaar/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: