24reacties

Buurt in opstand!


Deze week stond mijn buurman van een aantal huizen verder op aan mijn deurbel. Of ik even wilde tekenen? Wat dan? “Een handtekeningenactie …want de straat gaat met sprongen achteruit. Er gaat een brief naar de woningbouw … die moet hier iets aan doen.”

Buurman heeft een punt! Leentje Koolen, die bijna een halve eeuw aan dezelfde weg woont, zei jaren geleden “ De Uiverlaan, dè is een skon straot”. De buurt wil dit graag zo houden en dat rechtvaardigt de actie van buurman en de bezorgde bewoners. Ik heb ook getekend.

De Uiverlaan is de poort naar de Vogelbuurt. Ook daar is een spontane actie ontstaan. Nu om de buurt veiliger te maken en te houden. Er waren te vaak inbraken! De ‘postbode van dienst’ heeft het initiatief genomen. Er is een app gemaakt die de inwoners van de Vogelbuurt waarschuwt bij aanwezig of naderend onheil. En het werkt. Hulde aan deze postbode!

In de Wilma Eerste Fase heeft de buurt zich met succes verzet tegen overlast van prostitutie, junks, dealers in drugs en in ander ongewenst bezoek.

Een Helmonder is tolerant, maar genoeg is genoeg! Er zijn grenzen. De grens in de Uiverlaan is nog niet helemaal bereikt. Het is een kwestie van wachten want ook in ‘dees skon straot’ zijn er drugsgerelateerde problemen geweest die het ingrijpen van de politie noodzakelijk maakten.

De buurt in Helmond Noord heeft een signaal afgegeven en is massaal in opstand gekomen tegen aso’s die het veilig en vreedzaam wonen bedreigen. En ook op andere plekken in onze stad zijn burgerinitiatieven ontstaan met het doel de buurt te beschermen tegen ‘ongewenste invloeden’. De app in Helmond Noord is niet uniek! Zo lang we in Helmond niet voor eigen rechter spelen, kunnen de professionele instanties die moeten toezien op ons leef- woongenot blij zijn met dit soort burgerinitiatieven. Het is onze verantwoordelijkheid samen met hen op te trekken en zij met ons!

Buurman gaat binnenkort praten met de woningbouw. Althans dat hoopt hij want hij heeft aangedrongen op een gesprek. Zijn huiswerk heeft hij al gedaan: een lange lijst verwoordt zijn zorgen. De directe aanleiding is het overlijden van de man in het huis naast hem. Een keurige man in een keurig onderhouden huis dat nu leeg staat. De huur valt nog binnen de norm ‘sociale woningbouw’. Het huis is dus bereikbaar voor mensen met een niet al te hoog inkomen. Nette mensen, want ook die zoeken een huis in fijne omgeving. ‘Bras’ hebben we niet nodig!

Deze week, toen ik de hond uitliet, vond ik net om de hoek van mijn straat, 19 lege weedzakjes op de grond. Gisteren lagen ze er nog niet! Gisteren was ook de dag dat buurman vroeg of ik met hem mee wilde gaan naar het gesprek met de woningbouw. Toen wist ik het nog niet….. nu wel! Laten we maar eens kijken of de huisbaas samen met ons wil optrekken. De buurt is in opstand, genoeg is genoeg!

Hannekes columnGastblogger
24 reacties
Reageer

Ik ben benieuwd of de buurman iets kan regelen bij de woningbouwvereniging. Zaken doen voor een bewoner bij een woningbouwverenigingen is lastig heb ik zelf ooit meegemaakt. Ze hebben zoveel regeltjes en daar valt niet aan te tornen. :-(
Daarbij zullen ze die woning natuurlijk graag snel willen verhuren. Zolang de huurpenningen binnenkomen maakt het hen niet zo veel uit wie dat betaalt.

Voor de extreme overlast veroorzakers moeten ze op een verlaten plek gewoon barakken neerzetten, groot hek erom heen en zet daar maar alle rotzooi bij elkaar!

Sas Sasseflas

Tja, ik ben ben benieuwd wat ze kunnen bereiken bij de woningbouwvereniging. Mijn eigen ervaring is dat ze steeds meer bras in nette buurtjes stoppen. En notoire overlastveroorzakers worden niet aangepakt. Wij hebben een huurder in de nabijheid die van alles doet dat niet door de beugel kan; maar aanpakken gebeurt niet. Sterker nog, zelfs de wijkagent weet niet hoe diep die de kop in het zand moet steken.

Dit is een manier van werken bij de woning bouw ,alle huurders met gewoon modaal tot riant inkomen gaan wel verkassen.
Er zullen ook gezinnen inkomen die zich "normaal" kunnen gedragen ,maar je hoeft er maar 1 tussen te hebben die god noch gebod naleeft is het kassa.
En voor de normale huurders zijn er tal van wetten en regels maar naleving en handhaving door woning bouw inzake uitschieters is slecht tot heel slecht.

Bezorgde Helmonder

Sinds enkele jaren is de verloedering ingetreden. Woningbouwverenigingen verhuren hun woningen aan mensen, waarvan ze bij voorbaat kunnen weten dat er problemen kunnen en zullen ontstaan. Dat is echt niet alleen een probleem in de bovengenoemde wijken c.q. straten, zoals Uiverlaan.

Ook in Helmond-Oost loopt het her en der de spuigaten uit. Om het minste of geringste wordt je belaagd of bedreigd. Misschien keek je het betreffende gajes met een scheve blik aan. In sommige gevallen is één persoon in een straat of flat de boosdoener. En als je maar brutaal genoeg bent, houdt de woningbouwvereniging of de wijkagent zich wel gedeisd!! Ze zouden eens actie moeten ondernemen. Oogkleppen voor en doorgaan, is misschien hun motto!

Misschien wordt het tijd voor een centraal meldpunt. Geen resultaat? Misschien moeten de bewoners dan zelf maar verhaal gaan halen!

Mijn buurman woont met begeleid wonen maar die zijn er maar een paar uur per dag terwijl hij 24 uur begeleiding behoefd. Gisteravond weer politie geweest kreeg ik toen ik de deur open maakte onverwachts een bosbloemen en een klap tegen mijn hoofd. Waarom?? Heeft gewoon hulp nodig maar los dat in een instellingen op. De woningen bouw staat machteloos er word huurbetaald

Petra van bommel

Buurman begint u nu te huilen omdat het in uw straatje gebeurt? En over drugsdealen gesproken, de supporters van uw clubje moeten wel voorzien worden natuurlijk.

@Mark op woensdag 3 mei 2017 om 20:27:

Toch een andere Buurman, ik woon daar niet...

Zet ze maar op ford oranje camping

Het is niet alleen in de Uiverlaan te doen dat gebeurt jammer genoeg overal.
En ja laten we nu zeggen aan de Uiverlaan woont ook unne kampert met zijn vrouw die vroeger alles het uitgevrete wa nie dur dun beugel kon en nu nzit tu rentenieren me zun zwartgeld en nu de goeie man uit hangen wa die vur een fortuin het binnen staan is nie normaal met zijn uitkerinkje trekken die moeten ze naar ford oranje camping sturen.

Peter van Stiphout

Woonpartners komt naar ons toe!

Sinds mijn stukje "De buurt in opstand" is er in de Uiverlaan wat gebeurd: buurman, buurvrouw en ik hebben een zoals men dat noemt 'een goed gesprek' gevoerd met Woonpartners. Wat blijkt: niet alleen wij hebben zorgen over de teruggang in het woonklimaat; de woningbouw heeft dat ook! De vraag is: wat kunnen wij hier samen aan doen, want beste mensen, we hebben elkaar nodig! Woonpartners neemt diverse maatregelen maar kan dit niet zonder medewerking van van 'de buurt'. En de buurt dat zijn wij! Op ons verzoek komt de huisbaas, in goed gezelschap van de wijkagent woensdag 24 mei, om 19.00 uur in de Bethlehemkerk aan de Sperwerstraat voor alle inwoners van de Uiverlaan een toelichting geven op de woningtoewijzing en de problemen die hierna kunnen ontstaan. Wat mij betreft is het begin hiermee gemaakt. Woonpartners doet de naam eer aan. Laten wij ons dan nu ook een partner tonen van onze woningcorporatie en de samenwerking opzoeken. Dus mee denken, mee praten en mee doen! Ons welzijn is namelijk ook onze verantwoordelijkheid.

Wanneer je buren de Nederlandse taal niet machtig is wordt het moeilijk. En Woonpartners steunt de vreemdelingen meer dan de eigen bevolking.

H.Hegeman pfffff! Word jij nou niet moe van jezelf!
En wat betreft woonpartners die hebben helemaal geen ruggegraat.
Daar in de uiverlaan wonen er een paar ex criminelen in dr buurt die vroeger en zelfs nu nog geld verdienen aan , laten we zeggen dingen die niet mogen, die zijn nu in de Uiverlaan aan het rentenieren dat zijn mensen die bij zo'n gesprek aan tafel zitten bij u en woonpartners en waar jullie en de woningbouw vereniging niets tegen durven te zeggen dat zijn nu juist de mensen die je aan moet pakken dan heb je pas lef.

Peter van Stiphout

O ja, voor ik het vergeet, het zijn niet de jongeren in de uiverlaan die het verzieken.
Nee, de ouderen in de Uiverlaan die vroeger crimineel geld hebben verdiend die moet je de uiverlaan uit zetten of zelfs helmond, haal jullie stront uit de ogen en heb het lef dan om die is een keer aan te pakken.
Ik hoor alleen maar"die criminele jongeren" maar nooit die"criminelen ouderen die met een uitkering van de gemeente een serre laten bouwen van €10000, dat ziet de woningbouw vereniging zogenaamd niet.
Of die oudere die stiekem pilletjes verkoopt en gestolen spullen opkoopt van junkies, heling toch, nou verwijder die maar is eerst uit de uiverlaan, dan ben je goed bezig H. Hegeman.

Peter van Stiphout

@H. Hegeman op woensdag 17 mei 2017 om 14:35:

Hadden jullie woensdag nog resultaten geboekt?

Dag Tineke, dank voor je vraag. Hebben wij woensdag nog resultaten geboekt in het gesprek met Woonpartners? Ja en nee. De opkomst was goed. Zeker 40 inwoners van de Uiverlaan. Het verhaal van Woonpartners en de wijkagent was duidelijk en getuigde van veel bereidwilligheid om samen met de bewoners tot mogelijke oplossingen te komen. Met nadruk op het woord 'mogelijk' want de Nederlandse wetgeving beschermt lastpakken beter dan nette mensen. Maar wie niet waagt, wie niet wint. Helaas was er slechts één inwoner (huurder) bereid om met Woonpartners en de politie structureel mee te denken. En na wat doorvragen kwam er schoorvoetend nog iemand bij (huurder) ..... maar wel onder voorwaarden. Dus als je het mij vraagt: ik vond het een bijeenkomst van de klaagzang waarin de bewoners niet gezamenlijk hun verantwoordelijkheid voor een veilige buurt wilden nemen. Ze dronken een glas en deden een plas en alles bleef zoals het was. Jammer en teleurstellend voor de welwillende Woonpartners en politie die een super inzet laten zien. Wat mijzelf betreft: ik zet me graag in voor een goed woonklimaat, maar niet als er vanuit de 50 eigen woningen van de Uiverlaan geen enkele bewoner/eigenaar deelneemt. Ik ga als huurder en mogelijk als langszittende inwoner van de Uiverlaan niet zorgen dat de waarde van eigen huizen behouden blijft als de eigenaren zelf op de bips blijven zitten. We doen het samen of we doen het niet. De mogelijkheden zijn er nu en de deur staat open. Het is aan de mensen zelf om hier doorheen te gaan.

De situatie komt me bekend voor. Ik woon in hartje centrum in een complex met een kleine 70 appartementen. Omdat de leefbaarheid onder druk kwam te staan had een medebewoner het initiatief opgevat om door middel van activiteiten de bewoners meer tot elkaar te brengen. Ook Woonpartners vond dit een goed idee en gaf aan bereid te zijn hieraan mee te werken. Helaas bleek dat maar 10% van de bewoners geïnteresseerd waren, en dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk.

@H. Hegeman op woensdag 31 mei 2017 om 08:15:

U zou eens contact kunnen opnemen met de voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Woonpartners.

Zij zijn door de Stichting Woonpartners gehuisvest in de riante kantoorvilla Oostende 149A, dus niet ver verwijderd van de Uiverlaan.

Door dat team wordt u verder geholpen.

Dag Edwards, dank voor dit advies. De Huurdersbelangenvereniging ken ik en ook het goede werk dat daar verricht wordt. Ik ga daar geen contact mee opnemen, want de bewoners in de Uiverlaan moeten eerst zelf maar eens de handen uit de mouwen willen steken. Daar ligt in eerste instantie de verantwoordelijkheid en als die niet genomen wordt, houdt het voor mij op. Dan ga ik andere leuke dingen doen.

Beste heer Hegeman,

Het lijkt erop dat u zich vergist.
Volgens de eigen website van Woonpartners is de Huurdersbelangenvereniging Woonpartners bezig met het behartigen van belangen van de huurders van de wooneenheden (ca. 7500 stuks) van de Stichting Woonpartners.
Dat klopt niet.
Als u eens analyseert wat de vereniging organiseert in het belang van de huurders staat iedereen met lege handen.
Eens per jaar wordt in De Fonkel een 'nieuwjaarsborrel, georganiseerd door de Stichting Woonpartners.
De leden van de vereniging lopen op die avond rond met opvallend bruine armen.
Het is slechts een detail van deze vereniging.
Als je lid wilt worden moet je een meeloper zijn.

H. Hegeman wat ik niet begrijp je begint iets en als het te heet onder je voeten word geef je op.
Houw dan gewoon je mond en kap met die columns van je, dit schiet niet op.

peter van stiphout

@peter van stiphout op donderdag 1 juni 2017 om 16:03:

Omdat je nu ook bij dit schrijfsel van Hanneke typt dat je wilt dat ze ermee stopt, even een reactie van De weblog van Helmond: wij zijn juist erg content dat we haar in onze stal hebben weten te krijgen.
Misschien mogen we je een nuttige tip geven: lees haar columns gewoon niet meer. Dan lijkt het voor jou net dat zij ermee is gestopt en wij hoeven je herhalingen niet steeds te lezen. Iedereen blij. :-)

Nou weblog van helmond jullie laten je eigen wel kennen en bewijzen hiermee dat ook jullie niet tegen kritiek kunnen, erg professioneel zeg!
En ja ik blijf mijn mening geven hier op deze site????

peter van stiphout

Jammer dat de woning corporatie niet goed heeft geluisterd naar de bewoners. Heel veel sterkte voor de buurman, die had het denk ik ook liever anders gezien..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: