29reacties

Ontwerp nieuwe Havenpark bijna onthuld


Vorig jaar heeft de stad onder meer op de weblog meegedacht over de contouren van het vernieuwde centrum. In de opmerkingen daarover kwam 1 wens bijna unaniem terug: maak van het terrein waar ooit Obragas zat, een echt Havenpark waar het goed toeven is voor inwoners en bezoekers van onze stad. Dat meldde wethouder Erik de Vries gisteren in zijn Traverse-column. “De keuze om prioriteit te geven aan het Havenpark was dan ook niet zo moeilijk. Ik sluit me graag aan bij deze wens van onze inwoners!”
Het Havenpark moet een groene plek van circa 2½ hectare midden in het centrum worden waar we kunnen ontmoeten, relaxen of juist actief bezig zijn. Het park zal ruimte bieden voor kleinschalige evenementen. Volgend jaar beginnen de werkzaamheden die in het voorjaar van 2019 gereed moeten zijn. De Oude Aa (die nu nog door een rioolbuis onder de grond stroomt) loopt straks zichtbaar als een slinger door het park. Bij het Havenplein komt een multifunctioneel gebouw met op de begane grond ruimte voor commerciële functies en daarboven appartementen.
De grote lijnen voor het ontwerp zijn nu klaar, maar de gemeente wil graag de mening van Helmonders horen voordat het plan definitief wordt. Daarom is er een inloopavond georganiseerd op maandag 23 oktober, tussen 19.00 tot 21.00 uur, in zaal Traverse aan de Steenweg. Daar wordt 2 keer dezelfde presentatie gehouden over het ontwerp, om 19.00 uur en om 20.00 uur. Er staan panelen waarop het plan met sfeerbeelden wordt toegelicht. Geïnteresseerden kunnen vrij binnenlopen om alles te bekijken en aan te schuiven bij 1 van de 2 presentaties. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.
Wethouder De Vries: “Ik heb de eerste plaatjes gezien en ik moet zeggen: het wordt prachtig! Ik weet zeker dat ook u dan enthousiast wordt!”

In de reacties hieronder staan updates.

Q&ANieuw Helmonds nieuws
29 reacties
Reageer

Och jee, de Oude Aa gaan ze ook hier zichtbaar maken. Als het dan maar beter gebeurt dan zoals in het centrum is gedaan. Dat is echt een aanfluiting.

Verder wel mooi dat ze er iets van gaan proberen te maken. Zoals het er nu bij ligt, heeft het geen enkele meerwaarde voor de stad.

Het ziet er veelbelovend uit en zal zeer zeker een prima uitstraling hebben voor het centrum van Helmond.
Gelukkig heeft Peter Tielemans zijn plannen niet kunnen uitvoeren.
Dan zou er qua winkelruimte in Helmond nog veel meer leegstand zijn geweest.

Ik zie ook boten en een haven ingetekend, dat is een echte aanwinst voor Helmond maar gaan de sluizen en bruggen dan weer open en is bij Aarle-Rixtel de kogel door de kerk? Wat een zeer correcte opmerking van mij uit is en denk van velen met mij, wordt het afschuwelijke verkeer op de kanaaldijk nu eens eindelijk omgeleid dit is een enorm doorn in het oog en zou het centrum een enorme impuls gaan geven.

Pff, artikel in de krant gelezen. Het haven-spook waart nog steeds rond in de plannen. Realiteitsgehalte is dus minimaal helaas.

De kapitaallasten en instandhoudingskosten zullen in geen enkele verhouding staan tot de beperkte inkomsten. Ofwel een bodemloze belastinggeld put.

Update 1:
De sfeerbeelden en aanvullende informatie
Tijdens een gecombineerde vergadering donderdagavond 26 oktober bespreken de gemeenteraadscommissies Omgeving, Bestuur & Economie, Maatschappij en Financiën dit B&W-voorstel (pdf). Daarin staat aanvullende informatie inzake het Havenpark-ontwerp en de locatie van het multifunctioneel gebouw bij het Havenplein. Het aanleggen van dat park gaat 3,7 miljoen euro kosten en is volgens de planning (pdf) in april 2019 gereed. 3 Dagen eerder kan elke Helmonder zaal Traverse binnenlopen om daar de panelen met de sfeerbeelden daarvan te bekijken en een presentatie te beluisteren.
Wie daarop niet wil wachten, kan vanaf nu die sfeerbeelden hieronder op de weblog zien:

Voordat dit voorlopige plan definitief wordt, hoort de gemeente daarover graag jouw mening.

Fijn, nóg een park dat geen onderhoud gaat krijgen.

Ik vind het er geweldig mooi uitzien op papier.
Inderdaad zal er als het klaar is goed (dagelijks) onderhoud dienen plaats te vinden.
Ook de Stadswacht zal zich veelvuldig en nadrukkelijk moeten laten zien.
Maar nogmaals het ziet er skitterend oit, een aanwinst voor de stad!!
Hoop dat de verlichting van betere kwaliteit is als de bloempotten op het Traverse.
Misschien kunnen ze dat gelijk meenemen?

Dus de parkeerplaatsen aan de watermolenwal tegenover de Elzas verdwijnen?
of zie ik dat verkeerd??

Ja, want meer groen en meer parken in Helmond hebben we nodig!

De parkeeroverlast bij De Kasteeltuin, de Bundertjes, het Groot Goor, Berkendonk etcetera is ongehoord! Ook de wachtrijen om er te wandelen en te recreëren lopen de spuigaten uit.

Met zulk vergevorderd plan, verwacht ik niet meer dat men tot inkeer komt.

Hopelijk wordt Vliscoterrein het toekomstige Strijp-S (Eindhoven) of Spoorzone (Tilburg) van Helmond.

Mooi initiatief, als centrum bewoner 'met eigen parkeergarage' juich ik het toe.

Maar met het wegvallen van de parkeerplaatsen op de Kanaaldijk N.O. moeten de bewoners / parkeervergunninghouders iedere dag door het park heen lopen om bij hun auto te komen of een vergunning nemen bij de City / Beatrixlaan?

Dat kan beter, lijkt me.

Ik vind het er prachtig uitzien. Het kost wat, maar dan heb je dus ook wat!
Wat een mooie service dat we ook online kunnen reageren. Anders had ik helemaal naar het centrum moeten fietsen, zeggen dat ik het mooi vond en dan weer terug. Die tijd kan ik nu beter besteden.

@Pat op dinsdag 17 oktober 2017 om 08:10:

Wat is er mis met een dagelijks wandelingetje door een mooi park?

Update 2:
Na de sfeerbeelden en aanvullende informatie bij update 1 nu ook deze impressies:

Update 3:
Q&A over locatie en omvang bebouwing bij het Havenpark
Namens de PvdA stelde Hans de Mare schriftelijke vragen aan B&W over de mogelijke locatie en omvang van de bebouwing bij het nieuw aan te leggen Havenpark. Die partij vraagt zich onder meer af of er daar wel een hoog torengebouw moet komen.
Hieronder zijn 5 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties.

De PvdA heeft in januari 2017 met het Centrumperspectief ingestemd, met als kritiekpunt de vraag óf, en zo ja wáár, er forse bebouwing langs het Havenpark zou moeten worden toegevoegd. Een onderzoek daarnaar is toen door het College toegezegd.
In oktober 2017 heeft het College een vrij gedetailleerd ontwerp voor het Havenpark ter informatie aan de raad aangeboden. De PvdA kan zich prima in de opzet van dat ontwerp vinden, en steunt het college in de wens om dat park spoedig te realiseren. Echter: in de toelichting op dat ontwerp werd in enkele zinnen ook een summiere onderbouwing gegeven voor de keuze van het College om vast te houden aan de zuidelijke punt van het Havenpark als locatie voor de situering van een woongebouw. Als referentiebeelden werden drie beelden van (zeer) hoge torengebouwen getoond.
Een gang van zaken waar de PvdA het niet mee eens is.
De situering van een groot woongebouw op die locatie, met op de Begane Grond horecafuncties, heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de stedelijke structuur van het centrum van Helmond. Het zal ook slechts na de inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan kunnen worden gerealiseerd.
Als bijlage bij deze raadsvragen bieden wij u een beperkte, door onze fractie opgestelde, stedenbouwkundige studie (pfd) aan. Deze studie biedt géén eenduidige oplossing, maar toont enkele alternatieven. En toont daarmee de noodzaak aan om deze zaak grondig te onderzoeken vóórdat tot besluitvorming of externe commitment hierover over wordt gegaan. De projectleider heeft van ons overigens de onderliggende 3D-modellen, waaruit de afbeeldingen zijn afgeleid, ontvangen.
De PvdA fractie heeft daarom hierover de volgende vragen:

 1. Deelt het College onze mening dat een besluit ten aanzien van de locatie, de grootte en de functies van bebouwing rondom het Havenpark slechts kan worden genomen na gedegen studie van de vele consequenties van die bebouwing? Zoals een analyse van de toekomstige centrumstructuur, de verkeersconsequenties, de windhinder-consequenties en de financiële consequenties (van de opbrengsten van verschillende bebouwingslocaties en -omvang).
 2. Deelt het College onze mening dat dit een dusdanig belangrijke stedenbouwkundige ingreep is dat een besluit hierover door de raad genomen moet worden voordat de verdere ontwikkeling, waaronder een selectie voor een bouwontwikkelaar kan worden aangegaan?
 3. Heeft een consultatie van de ondernemers rondom het Havenplein plaatsgevonden of een uitbreiding van het mogelijke aantal horeca- en/of retailbedrijven eigenlijk wel wenselijk is? Zo ja, wilt u de resultaten daarvan dan met de raad delen?
 4. Deelt het College onze mening dat het verstandig is om – voor als de realisatie van een hoge woontoren op de voorgestelde plek onverhoopt toch niet haalbaar blijkt te zijn – ook alternatieve gebouwlocaties mogelijk te houden?
 5. Deelt het College onze mening dat het daarom verstandig is om bij de uitwerking van het ontwerp (en de aanleg) van het Havenpark rekening te houden met verschillende mogelijke locaties voor die mogelijke randbebouwing?

Update 4:
Het definitief ontwerp van het Havenpark wordt in januari aan de gemeenteraad voorgelegd.
Dat antwoordde B&W onder meer op de 5 raadsvragen van de PvdA, hieronder de volledige beantwoording van het gemeentebestuur.

 1. Vraag: Deelt het College onze mening dat een besluit ten aanzien van de locatie, de grootte en de functies van bebouwing rondom het Havenpark slechts kan worden genomen na gedegen studie van de vele consequenties van die bebouwing? Zoals een analyse van de toekomstige centrumstructuur, de verkeersconsequenties, de windhinder-consequenties en de financiële consequenties (van de opbrengsten van verschillende bebouwingslocaties en -omvang).
  Antwoord: Uiteraard moet er goed nagedacht worden over de locatiekeuze van een woongebouw. Bij de uitwerking van het ontwerp van het Havenpark hebben wij de principekeuze gemaakt voor een woongebouw aan de zuidwestzijde van het park. Daarbij is steeds het uitgangspunt geweest dat wanneer wij tijdens de uitwerking tegen onoverkomelijke problemen zouden aanlopen, een andere locatie gekozen zou kunnen worden. Het definitief ontwerp van het Havenpark wordt in januari 2018 aan commissie en raad voorgelegd. Gezien de geluiden uit de stad en uit uw raad, zult u daar drie mogelijke locaties voor een woongebouw op terugzien: aan de zuidwestzijde, de noordwestzijde en de noordoostzijde. Het ontwerp van het park zal zodanig worden vormgegeven dat het toevoegen of alsnog realiseren van bebouwing op deze drie locaties mogelijk blijft zonder dat daarvoor omvangrijke inrichtingswerkzaamheden ongedaan gemaakt hoeven te worden.
 2. Vraag: Deelt het College onze mening dat dit een dusdanig belangrijke stedenbouwkundige ingreep is dat een besluit hierover door de raad genomen moet worden voordat de verdere ontwikkeling, waaronder een selectie voor een bouwontwikkelaar kan worden aangegaan?
  Antwoord: Strikt genomen is het antwoord nee omdat uw raad reeds heeft ingestemd met het Centrumperspectief. Daarin is de ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw in de zuidwestelijke hoek van het Havenpark reeds beschreven. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk te blijven luisteren naar geluiden uit de stad en uit uw raad. Daarom zeggen wij u toe om u een studie voor te leggen waarin de voors en tegens van de drie mogelijke locaties tegen elkaar worden afgewogen.
 3. Vraag: Heeft een consultatie van de ondernemers rondom het Havenplein plaatsgevonden of een uitbreiding van het mogelijke aantal horeca- en/of retailbedrijven eigenlijk wel wenselijk is? Zo ja, wilt u de resultaten daarvan dan met de raad delen?
  Antwoord: Er is diverse malen met de horecaondernemers uit het centrum gesproken. Hieruit is geen bezwaar tegen extra horecaruimte aan de zuidzijde van het Havenplein (of elders in het park) naar voren gekomen. De horecaondernemers hebben wel twijfels geuit over de woonfunctie direct aan het Havenplein. Ook hen hebben we beloofd met een nadere studie te komen. Winkelruimte (retail) op de begane grond van het woongebouw in het Havenpark is niet aan de orde. 4
 4. Vraag: Deelt het College onze mening dat het verstandig is om – voor als de realisatie van een hoge woontoren op de voorgestelde plek onverhoopt toch niet haalbaar blijkt te zijn – ook alternatieve gebouwlocaties mogelijk te houden?
  Antwoord: Ja, zie het antwoord op vraag 1.
 5. Vraag: Deelt het College onze mening dat het daarom verstandig is om bij de uitwerking van het ontwerp (en de aanleg) van het Havenpark rekening te houden met verschillende mogelijke locaties voor die mogelijke randbebouwing?
  Antwoord: Ja, zie het antwoord op vraag 1.

Update 5:
De bouwborden zijn geplaatst.

Is het écht nodig dat ik ongevraagd reclame voor de SP/Erik de Vries krijg, als ik die prenten aanklik?
Oh ja, het is bijna stemmen geblazen. Zodoende. Ik maak zelf wel uit naar wie mijn stem gaat.

Inderdaad. Heb een hekel aan deze reclame en dit zal averechts werken. Horen we na de verkiezing ook nog van je?

Ik zie liever dit, dan dat ik een peperpuntje op de Markt krijg... ;-)

Het plan ziet er erg goed uit, nu nog schoon en netjes houden als het project daadwerkelijk is gerealiseerd, en dat schijnt moeilijk te zijn voor Helmond.

Update 6:
B&W wil een horecapaviljoen aan de zuidzijde van het Havenpark
Aan de zuidzijde van het Havenpark moet een horecapaviljoen komen en aan de noordzijde een woongebouw met in totaal 82 appartementen. Dat voorstel doet B&W op basis van dit rapport (pdf) aan de gemeenteraad die dat volgende week dinsdag gaat bespreken.
Het paviljoen tegenover het Havenplein krijgt een oppervlakte van 400 m². Er komen horecazaken in, er zullen daar geen appartementen komen. In de oorspronkelijke plannen zou op die plek een hoge woontoren komen met onderin horeca (zie de nu gehonoreerde bezwaren van de PvdA in update 4). Het nu voorgestelde woongebouw aan de westzijde van de noordrand (aan het kanaal) heeft grotendeels 5 en gedeeltelijk 8 bouwlagen. Daarin komen in totaal 82 appartementen die vooral geschikt zijn voor senioren en gezinnen.
De nieuwe indeling van Havenpark dat na de zomer het Burgemeester Geukerspark gaat heten:

Ik zou de naam altijd gewoon handhaven; Havenpark

Perry Vermeulen

Nog meer horeca? Waarom zou er meer horeca nodig zijn met een nieuw park?

Goede zaak!

moet het niet nieuw havenpark zijn ipv nieuwe havenpark. Ik vind nieuwe havenpark zo heistraats klinken.

1. Het nieuwe Havenpark.

2. Het nieuw Havenpark.

Doe nummer 1 maar, nummer 2 klinkt zo onopgeleid.

Goede move om die woontoren achteraan op het Havenpark te plaatsen!

José Joosten

ik ben benieuwd wat het word hopelijk n mooie trekpleister voor Helmond doet goed voor de stad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: