43reacties

Maráczi: Nieuwkomers


Van “Het leven in Helmond” is deze maand het 20e en tevens laatste themanummer verschenen.
De afsluiting van een mooie, leerzame reeks waarin het leven van Helmond in de laatste 160 jaar is beschreven. Door Heemkundekring Helmont werd de reeks in de Gaviolizaal op waardige wijze afgesloten met de presentatie van het laatste nummer “Nieuwkomers maken mede een stad”, waarbij Bert Kuijpers op geheel eigen, humoristische wijze zijn licht schijnt op de nieuwkomers in Helmond in het kader van Kerst.

Het slotnummer laat ons zien dat Helmond al een lange traditie heeft als immigratiestad. Uitgegroeid tot een stad met 165 verschillende nationaliteiten (2012). Vreemdelingen die allemaal met hun eigen achtergrond en om verschillende redenen naar Helmond zijn gekomen. In deze laatste uitgave wordt dan ook de terechte conclusie getrokken: Helmond is een ware wereldstad.

Deze laatste uitgave neemt ons terug naar het verleden maar sluit ook goed aan bij de actualiteit. Onlangs hebben we in Helmond 187 vluchtelingen in de Veka Sporthal opgevangen. In een mum van tijd hadden zich 300 vrijwilligers gemeld. Van jong tot oud, van allerlei nationaliteiten, met verschillende achtergronden maar allemaal met één gezamenlijk doel: de crisisopvang zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Lief en leed is gedeeld, er is gelachen en gehuild en met de inzet van al deze verschillende Helmonders hebben we de vluchtelingen een warm welkom kunnen bieden. Het waren zes intense dagen waarbij ik heb mogen ervaren dat Helmond een gastvrije stad is. Dit geeft hoop voor de toekomst. Want door de crisisopvang werden we ook direct geconfronteerd met het tekort aan definitieve opvangplekken. De vluchtelingen gaan nu van crisisopvang naar crisisopvang en daar moet zo snel mogelijk een eind aan komen. Ook B&W Helmond wil hierin verantwoordelijkheid nemen en attendeerde het COA op de locatie van de voormalige Carolusschool aan de Gasthuisstraat. Maar de laatste Raadsinformatiebrief (pdf) hierover dateert alweer van 21 oktober jl.
Hierin wordt afgesloten met de volgende woorden:
“Op dit moment ligt er dus nog geen besluit over de inrichting van de voormalige Carolusschool tot noodopvang voor vluchtelingen en evenmin is het duidelijk of COA deze locatie geschikt (te maken) acht voor dit doel. Dat laatste weten we binnen afzienbare tijd. Op dat moment komen wij weer bij u terug.”
Ondertussen zijn we twee maanden verder en gezien de urgentie verbaast het me toch dat het COA nog geen uitsluitsel heeft gegeven. Ik vraag me dan ook af wat “binnen afzienbare tijd” voor hen betekent. Voor veel van de Helmonders die allemaal op hun eigen manier betrokken waren bij de crisisopvang kan het in ieder geval niet snel genoeg gaan. Zij zijn door hun ervaringen met de opvang in de Veka zeer gemotiveerd geraakt. Velen zijn dan ook bereid om, als de Carolusschool geschikt wordt bevonden, ook daar de helpende hand te bieden.

De geschiedenis van Helmond laat ons zien dat we in de loop der tijd vele nieuwkomers in onze stad hebben opgenomen. Niet altijd zonder slag of stoot maar het is ons blijkbaar toch gelukt om onze angst voor het vreemde te overwinnen. Laten we lessen trekken uit onze Helmondse geschiedenis waarbij ons motto voor de toekomst zomaar “Nieuwkomers maken mede een stad” zou kunnen zijn.

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

LonnekeVluchtelingenopvangOnze Helmondse politici
43 reacties
Reageer

Het is goed om je als gemeente te richten op nieuwkomers. Maar men moet de gewone Helmonders, die hier al generatie na generatie wonen niet vergeten, verwaarlozen en aan de kant laten staan. Beetje bij beetje worden in deze stad de fundamenten van de samenleving afgebroken. De sluiting van wijkhuis de Terp in een sociaal zwakkere subwijk van Helmond noord is daar een goed voorbeeld van. Gemeente Helmond richt zich liever op dure prestigeobjecten en op onderwerpen waarmee men landelijk in het nieuws komt. Met normale basisvoorzieningen voor gewone mensen is geen eer te behalen. Doordrukken dus die sluiting dachten ze blijkbaar.

Ria Van Aerle

De politiek moet echt op gaan passen met die nieuwkomers die ze hier naartoe halen. Het wordt echt een keer oorlog vroeg of laat.

Mooi politiek (correct) verhaaltje van Lonneke en de SP. Maar de "dialoog met de Stad" blijft vooralsnog uit. Hoe langer dat je dat blijft uitstellen, hoe meer onbegrip en weerstand je gaat krijgen vanuit de bevolking richting Helmondse politiek over dit onderwerp. Ik heb ook het gevoel dat men het niet open durft te bespreken met de bevolking van Helmond. En dat is de grootste fout die men kan maken, en daarmee vergroot je de kloof alleen maar meer tussen de politiek en de kiezers. Je moet in gesprek komen over de problematiek samen, en dat kan alleen door de discussie met elkaar aan te gaan.

@Eddie op donderdag 24 december 2015 om 01:12:

Heb het gevoel dat er helemaal NIETS open besproken wordt.Je mocht hoop hebben bij de SP.Helaas,een broodje aap.Men predikt van alles,men maakt niets waar.

@Eddie op donderdag 24 december 2015 om 01:12:

Waar komt toch dat idee vandaan dat het resultaat van inspraakbijeenkomsten allesbepalend dient te zijn. Alsof wij in Nederland directe in plaats van indirecte democratie kennen en de politiek verplicht is de lijn van de hardste schreeuwers te volgen. Welke waarde heeft inspraak in godsnaam als uit heel het land relschoppende tegenstanders worden opgetrommeld. Zag onlangs op tv nog dat inwoner van Geldermalsen zich afvroeg wat iemand uit Helmond daar op die bewuste avond kwam doen. Hoop dat de voorvechters van inspraak op dit log hier ook eens aan denken. Inspraak is prima maar ook in Helmond bepaalt als puntje bij paaltje komt alleen de raad op grond van eigen afwegingen wat er gebeurt. Wil je het anders zal je de grondwet moeten veranderen, of stem bij de volgende verkiezingen op een andere partij.

@Eddie op donderdag 24 december 2015 om 01:12:

"De dialoog met de stad" heeft op dit moment weinig zin als er nog niks concreets voorligt. Graag sluit ik me aan bij de woorden van @Gijs voor wat betreft de inspraakavonden zoals bv in Geldermalsen. En idd uiteindelijk beslist de gemeenteraad...
Het is volgens mij belangrijk om alvorens je in dialoog gaat je te verdiepen en je goed te laten informeren. Daar hoort ook een stukje geschiedenis bij. Ik vind de laatste uitgave van "Het leven in Helmond" dan ook heel interessant en toepasselijk en wil dit graag via deze column delen.

Lonneke Maraczi

@Gijs op donderdag 24 december 2015 om 13:24:

Je ziet me nergens benoemen dat inspraak allesbepalend moet zijn!!
Dus dat zuig je uit je duim, en leg je me woorden in de mond die ik nooit heb gezegd. Dit ter eerste correctie.

Echter...ik heb het erover dat die meningen van burgers medebepalend dienen te zijn!
Daarbij stel je dat een inspraakavond gelijk staat de taferelen in Geldermalsen.
Dat kun je niet vergelijken. Daar ging het over grootschalige opvang waarmee de lokale bevolking ineens overvallen werd door de gemeentelijke politiek.
Jij hebt je focus liggen op die schreeuwers daar, waarvoor iedereen alleen maar schaamte voor zal tonen.

Echter door heel het land zijn inspraakavonden die goed en rustig verlopen, maar je moet het wel goed organiseren als gemeente.

@lonneke

Dialoog met de stad heeft altijd zin, politiek is vooruit zien en anticiperen op komende situaties.
Met je berichtgeving hier, dat de vrijwillgers die betrokken waren bij de opvang in de Veka maar ook de SP hier niet kan wachten om een nieuwe (grotere) groep voor langere tijd te ontvangen lijk je me voor de fanfare uit te lopen!

Ik ben bij de raadsvergadering geweest, en er was toen 1 inspreker (Dhr. Van der Steen) die tegen was voor opvang in Carolus. Hij kreeg massale bijval van de publieke tribune ( lees omwonenden)

Echter je laat nu al in je kaarten kijken mbt huisvesting daar, terwijl het nog moet worden besproken in de raad ( middels een inspreekmogelijk voor burgers of niet.)
Er ligt nog geen besluit, er schijnt zelfs nog duidelijkheid te zijn van het COA.
Echter je ( SP) bent al helemaal om schijnbaar!!
Ongeacht wat omwonenden daarvan denken, en/of hun mening mogen geven.

@Lonneke Maraczi op donderdag 24 december 2015 om 14:17:

Daarbij schrijf je "Het is volgens mij belangrijk om alvorens je in dialoog gaat je te verdiepen en je goed te laten informeren"

Zeg je daarmee, dat ik mezelf niet verdiept hebt en me niet goed geïnformeerd heb?

Of heb je een verwijzing voor me, waar ik me (nog) beter kan informeren omtrent het onderwerp?

Waar blijft actiepartij de SP nu?

Waarom organiseert ze niet een open avond waar de Helmonders kunnen zeggen wat ze nu echt vinden van het opnemen van asielzoekers in de stad?
Dan luister je echt naar de inwoners maar ja het risico is te groot dat de Helmonders iets zeggen wat de SP niet leuk vindt!

En ja ze zitten wel op het pluche, dus mondje houden!

een helliemonder

Laat me niet lachen. Transparante politiek in Helmond? Inspraakavonden voor inwoners? Ho maar. Als ze er al zijn, wordt achteraf medegedeeld waar deze waren en dan ook nog voor een kleine groep, die altijd uit dezelfde mensen bestaat.

Ria van Aerle

@Eddie op donderdag 24 december 2015 om 16:53:

Ik weet niet waarom je het op jezelf betrekt maar ik bedoel dat in algemene zin.
Op deze weblog schrijf ik over zaken die mij bezighouden en over mijn eigen ervaringen. Ik loop nergens op vooruit maar wat ik allemaal gezien en gehoord heb bij de crisisopvang in de Veka heeft mij in ieder geval het gevoel gegeven dat er veel Helmonders bereidt zijn om zich ook bij een langdurige opvang in te willen zetten. Voor wat betreft de dialoog maakte Vluchtelingenwerk daarover een paar rake opmerkingen zoals dat de overheid zich onvoldoende inzet om een goede realistische maatschappelijke discussie te voeren over HOE de opvang vormgegeven moet worden. Vluchtelingen worden doorgaans door de regering bestempeld als een bedreiging "in plaats van een realiteit waar we iets mee moeten doen". Zij vragen zich nog altijd af wat het standpunt is over de komst van een AZC onder de inwoners van Geldermalsen en elders "Zijn mensen nu überhaupt tegen opvang van vluchtelingen of tegen de disproportionele omvang van sommige plannen?"
Als het COA de Carolus geschikt acht dan is dat de dialoog die nodig is om een goede afweging te kunnen maken.

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op donderdag 24 december 2015 om 21:52:

Ik vind dat u nogal selectief reageert op meningen.

@eric op donderdag 24 december 2015 om 22:13:

En dat komt omdat u een inhoudelijke discussie over transparantie en integriteit en de manier hoe de SP Helmond deze imtems invulling geeft,niet aandurft.

@Eric, daar sluit im me bij aan. De SP heeft altijd popie jopie gespeeld, door overal tegenaan te schoppen. Maar als het moment van de waarheid komt en ze moeten meeregeren, vallen ze als geen ander hard door de mand en laten ze hun ware gezicht zien. Ze zijn helemaal niet voor de gewone mensen, wat ze altijd beweerd hebben. In de zorg zou het beter gaan, beweerden ze. Zouden voor kwaliteit gaan. Niets van dat alles. Ik heb altijd SP gestemd, vanaf het moment dat ik mocht stemmen, toen nog PSP. Im heb gemerkt hoe het spel gespeeld werd rondom het spel van de sluiting van de Terp en weet van de lekken in het college. Voor mij nooit meer SP.

Ria van Aerle

@Ria van Aerle op zaterdag 26 december 2015 om 00:59:

Ik stel voor nu even de reactie van Mevr Maraczi af te wachten
Ook ben ik bereid met weth de Vries en vd Zanden in openbaar debat te gaan over transparantie en integriteit.Om het geneuzel mbt de "dialoog" wat inhoud te geven.

@eric op vrijdag 25 december 2015 om 10:12:
@Ria van Aerle op zaterdag 26 december 2015 om 00:59:

'Nieuwkomers in onze stad' is het onderwerp dat columnist Lonneke Maráczi hier aansnijdt. Om dan van alles aan te snijden over hetgeen de SP in Helmond niet goed doet in jullie ogen en elkaar uit te nodigen voor openbare debatten over transparantie en integriteit, is niet de bedoeling omdat dat off-topic is.
Wellicht is het een idee dat jullie zelf een opiniërend gastblog schrijven waardoor dat onderwerp goed wordt aangesneden en een ieder zijn zegje kan doen. Heb je interesse, mail dan even naar post@deweblog.nl

Waarschijnlijk/hopelijk overbodig: maar hieronder verder off-topic reageren, is dus niet de bedoeling en die reacties verwijderen we daarom. We willen de onderwerpen op de weblog immers graag voor een ieder leesbaar houden.

Nieuwkomers zijn van alle tijden. Altijd zijn er mensen die komen en mensen die vertrekken. De nieuwkomers in Helmond van vroeger - horen er inmiddels bij.
Nu ligt dat helaas anders.

Beetje ver van de realiteit: "Niet altijd zonder slag of stoot maar het is ons blijkbaar toch gelukt om onze angst voor het vreemde te overwinnen."

Niet dus. Verre van. Mevr. Maráczi leeft in een droomwereld.

Zou ik ook wel willen. Maar helaas... Helmond is geen paradijsje (wat dat betreft)

@Lonneke Maraczi op donderdag 24 december 2015 om 21:52:

Ja, dat betrok ik misschien onterecht op mezelf, maar laat ik het dan anders formuleren en het niet op mezelf betrekken.
Je hebt een duidelijke mening, tegelijkertijd geef je aan dat mensen die je mening niet delen niet goed (genoeg) geïnformeerd zijn.

De vraag is hier wie heeft de beste informatie en waar halen ze die vandaan?
Jij of de mensen die je aanspreekt?
Kijk je Pauw of Pownieuws?
Lees je de Joop,Volkskrant,Telegraaf of AD, of kijk je verder via google en youtube en informeer je je ook hoe het er momenteel in Zweden,Duitsland,Oostenrijk etc etc voorstaat?

Laat er geen misverstand over bestaan, ik ben zeker voor opvang van die mensen die het geweld ontvluchten. En die mensen moet je niet sober opvangen, maar er meteen mee aan de slag gaan, zoals b.v. Nederlandse les.

Maar het COA faalt in allerlei opzichten, en daarmee de Nederlandse regering.
De Veka is goed verlopen en daarmee ben ik gelukkig, echter je moet de negatieve zaken in andere centra in het land ook benoemen.
Homosexuelen, vrouwen en Christenen die geen leven hebben in diverse AZC's

Dat vluchtelingen door de regering alleen maar bestempeld worden als een bedreiging daarmee ben ik het niet eens met je.
Maar dat er onder deze ongecontroleerde stroom aan vluchtelingen meerdere mafkezen lopen, die onder valse voorwendselen binnen zijn gekomen, daar kun je toch niet meer omheen, want daar zijn genoeg bewijzen van en voor.

Dat we naar de geschiedenis van Helmond moet kijken m.b.t. vluchtelingen kan ik niet volgen. De vergelijking met de jaren 90 gaat totaal niet op, en ook niet met die 1 miljoen Belgische vluchtelingen in de 2e WO.
Ook de opvang van de Hongaarse vluchtelingen in het verleden niet.
De aantallen niet, echter ook de normen en waarden niet waarmee ze zijn opgebracht. ( Nogmaals de verwijzing naar vrouwen,homo, en ander religieus denkenden en het niet accepteren van deze verworven vrijheden.

We halen de vluchtelingen (slachtoffers) van het oorlogsgeweld in huis, echter door de totale puinhoop m.b.t. controle ook de daders in huis!!
Daarbij heb ik ervaring met het werken met getraumatiseerde vluchtelingen.
De GGZ is nu al overbelast, en heeft al oneindige wachtlijsten voor onze eigen jeugd.
6 dagen Veka is niet representatief voor de problemen die door heel Europa spelen momenteel.
Je kunt je ogen daarvoor sluiten, wat je m.i. in je verhaal doet.
Ik maak die keus niet, maar benoem de immense problemen die gaan komen in Nederland.

We kunnen al die mensen geen perspectief bieden qua behuizing, banen etc.
Dat kunnen we al niet bieden aan onze eigen mensen.
Daarom hou ik m'n hart vast.

Passeer je de omwonenden rond Carolus straks in hun meningen, dan krijg je uiteindelijk als partij straks keihard de deksel op je neus.
En dat is dan meer dan terecht.

Daarbij,..wat let jullie om een spoeddebat aan te vragen met B&W over de stand van zaken met betrekking tot Carolus en het uitblijven van een berichtgeving van het COA hieromtrent?

MvG Eddie

De video waarna je verwijst in je betoog, is overigens verwijderd door gebruiker??

@Eddie op zaterdag 26 december 2015 om 23:47:

Jouw interpretatie van mijn woorden deel ik niet. Nogmaals in algemene zin is het altijd goed om je te informeren feiten kennen etc. om zo je eigen afwegingen te kunnen maken. Dat wil niet zeggen dat als iemand anders een andere mening heeft niet geïnformeerd is. Die maakt nl ook zijn eigen afwegingen.
Dat de regering, Europa etc. faalt is idd waar. Maar de realiteit is ook dat er vluchtelingen in ons land zijn die nu van sporthal naar sporthal gaan. Deze vluchtelingen gaan echt niet meer weg. Daar moet fatsoenlijke, menswaardige opvang voor komen. Daar willen gemeenten, waaronder Helmond, hun verantwoording in nemen. Niemand bagatelliseert de problemen. Daar moet juist aandacht voor zijn en oplossingen voor gezocht worden. Ik heb hier al eens eerder op de Weblog over geschreven. Het is dan ook zo veel meer dan een VOOR of TEGEN discussie. Er zit nog heel veel tussen "grenzen dicht" of "iedereen toelaten" De wereldwijde vluchtelingencrisis is helaas een feit waar we niet omheen kunnen.

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op maandag 28 december 2015 om 00:02:

U geeft weer selectief antwoord op bovenvernoemde kritiek en of vragen.Communiceren met SP is een farce.Maar ik stop er mee.Reageren op een blog heeft zo geen enkele zin.Als dit uw bedoeling was zou ik zeggen"proficiat"!

@eric op maandag 28 december 2015 om 09:17:

Zoals ook de @weblog van Helmond al aangaf op 26 december zijn de reacties off topic en daar ga ik idd niet op reageren.

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op maandag 28 december 2015 om 00:02:

Ja Lonneke het is wat met dat interpreteren ;-)
Maar eerder zei ik al dat je die vluchtelingen beter moet opvangen, en niet in de soberheid zoals we in de Veka zagen.
Het gesleur met die mensen vind ik ook onacceptabel.
Ik zie ook dat je schrijft, " Deze vluchtelingen gaan echt niet meer weg"

Hoezo dat, ze moeten toch nog een asielprocedure doorlopen?
Dus daar kan ik je niet volgen.
Ook een beetje jammer dat je niet antwoord op de voorbeelden die ik geeft m.b.t. intolerantie in de diverse AZC's tussen de diverse groepen.
Maar da's een beetje het linkse wegkijken wat ik herken in Nederland.

Wat ik ook vreemd blijf vinden is dat de stap vanuit crisisopvang naar de noodopvang (Carolus) zo lang moet duren.
En de nood is zo hoog??!!
Daarmee blijven de omwonenden Carolus verder in de onzekerheid zitten.

Nergens zie je me beweren dat ik tegen het sluiten van grenzen ben, wel voor een betere controle wie er allemaal binnenkomt.
Maar goed, da's nationale en internationale politiek, en hier gaat het over Helmond.
Daarom volgende hypothetische vraag.

Morgenvroeg krijgt Elly Blanksma een telefoontje van het COA, met de mededeling, locatie Carolus geschikt bevonden, ga uw gang.

Het gebouw is aangeboden aan het COA, dus college besluit het te gaan uitvoeren, en brengt de raad daarvan op de hoogte.

Wat gaat de SP in dit geval zeggen of doen??

Groeten Eddie

Overigens ben ik niet alleen benieuwd wat de SP dan gaat doen, maar uiteraard ook naar de reacties van de andere partijen in de Raad.
Maar goed, je bent nu eenmaal van de SP.
Maar het zou goed zijn hier ook reacties van andere partijen te zien op je stuk!

@Eddie op maandag 28 december 2015 om 16:23:

De vluchtelingen die in ons land zijn gaan echt niet weg zolang er oorlog is..... Jij noemt het links wegkijken maar ik heb juist eerder geantwoord dat niemand de problemen bagatelliseert. De problemen moeten juist bespreekbaar en zijn en daar moeten oplossingen voor gezocht worden. Luisteren naar elkaar, oprechte zorgen serieus nemen maar ook uitleggen dat sommige beweringen totale onzin is.
In mijn column geef ik zelf ook aan dat het me verbaasd dat het COA zoveel tijd nodig heeft. Helaas moeten wij hier als gemeente wel op wachten. De vraag is dan wel hoe lang ga je nog afwachten en neem je zelf actie richting COA.
De SP is voor een menswaardige opvang van vluchtelingen ook in Helmond.
Zoals ik hierboven al aangaf moet je de evt. bezwaren bespreken en naar oplossingen zoeken. Het is een gegeven dat de meeste mensen voor opvang zijn zolang "het maar niet in mijn eigen achtertuin is". Dan is het natuurlijk heel moeilijk om een geschikte locatie voor opvang te vinden. Een geschikte locatie vinden waar iedereen achter staat is volgens mij een mission impossible. We
moeten dan ook met zijn allen begrijpen dat inspraak iets anders betekent dan je zin krijgen.

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op zaterdag 2 januari 2016 om 21:10:

Bezwaren bespreken? Je zou ook pro-actief aan de gang kunnen gaan. Misschien is het dan verloren moeite als het niet doorgaat, maar als het wel doorgaat heb je win-win-win situatie. (bezwaren zijn makkelijker te beantwoorden, de vluchteling wordt er beter van, en als gemeente heb je de moeite die je moet doen om alles goed te laten verlopen/ problemen te voorkomen al gedaan). Voor elke grote groep mensen geldt immers dat het kan leiden tot problemen, of dat nu vluchtelingen zijn, of uitgaanders of voetbalsupporters.

Een klein voorzetje:

Is er al gesproken met de scholen voor het bieden van onderwijs aan de vluchtelingen tot 18 jaar?
Is er al nagedacht over dagbesteding?
Zijn de maatregelen al doorgesproken bij ongewenst gedrag/ overtredingen?
Inburgeringsproces/ integratie mogelijkheden al doorgesproken? (taal/ normen en Nederlandse waarden)
Is er al gesproken met politie/COA etc. om alles in goede banen te leiden? (onder andere bereikbaarheid blijkt bij andere gemeentes een hot issue te zijn)
Medische zorg? Al over nagedacht? Maar ook transparant communiceren wat er dan allemaal geregeld is.

Volgens mij heb je dan al een hele hoop antwoorden te pakken op mogelijke bezwaren. Pas achteraf komen met oplossingen als het kalf verdronken is, is volgens mij wat @Eddie bedoelt met links wegkijken. Zo zou ik het ook noemen.
Er is toch een commissie ingesteld? Dus nu niet meteen zeggen, COA heeft nog geen beslissing genomen, maar ook hand in eigen boezem: wat ligt er al concreet vanuit de commissie?

G.Ekkehenkie

@Lonneke Maraczi op zaterdag 2 januari 2016 om 21:10:

Het gaat er niet over dat iedere inspreker zijn zin moet krijgen,
maar het gaat erover dat iedere inspreker het recht heeft in te mogen en kunnen spreken!!
Daar zit de nuance.

Dat het COA nog niets van zich heeft laten horen, is omdat men het liefst grootschalige AZC's ziet, zoals we zien in bv Heumensoord in Nijmegen.

Over het linkse wegkijken dan.
Er zijn nu al immense problemen met de vluchtelingen onderling in de AZC's
Vrouwen en kinderen zijn niet veilig. homo's, christenen en atheisten niet.
Ja, ik weet het, het staat niet in de Joop en het komt niet bij De Wereld Draait door.
En zoals je zelf aangeeft, we kunnen het nu al niet aan!
Want anders zou dat gesleep met die mensen al eerder zijn gestopt toch?
Lonneke, we hebben er pas 50 a 60.000, o ja en ook 10.000 leraren op scholen die overspannen zijn en de holocaust niet meer kunnen bespreken in de geschiedenisles, en liever gisteren dan vandaag uit het onderwijs zouden willen stappen.

Je gedachte is lief en aardig, je leeft echter op een roze wolk als je wegkijkt van de immense problemen die het gaat brengen mbt huisvestiging,werk,intergratie etc etc.

Ik zou er graag dieper met je op door willen gaan, maar dan krijgen we het over nationale en internationale politiek en dan gaat het off topic.
Maar ik ben bang dat de consequenties niet te overzien zullen zijn, en het land totaal gaat ontwrichten!
Of ben je het eens met Samson, volgend jaar er nog eens 200.000 bij?

Overigens ben ik wel benieuwd hoe de Helmondse VVD in de Carolus soap staat gezien hun aanhang in Stiphout.

Groeten Eddie

@lonneke

Het eerste wat je zou moeten doen is afstand te nemen van het Salafisme, hetgeen de SP (als enigste partij) laatst heeft nagelaten in de 2e Kamer.
Salafisme wat we ook in Helmond zien.

@Lonneke
Toevallig dat m'n vraag van gisteren wat betreft het Salafisme vandaag trending nieuws is in de landelijke dagbladen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24943720/__Van_Aartsen_door_met_salafisten__.html

En hoe zit het in Helmond op dit gebied?
Of hoe kijkt men naar dit fenomeen vanuit de SP in Helmond mbt deze problematiek?
Werken wij in Helmond ook samen met vergelijkbare Salafistische instanties?
Gaat daar evenals in Den Haag ook subsidie naartoe?

Wellicht kun je meer duidelijkheid geven hierover.

MvG Eddie

Ja Lonneke wat moet ik nog zeggen na de taferelen in Keulen.
Ik begrijp wel dat je geen reactie meer geeft.
Wel jammer overigens.

Ik hoop dat je inmiddels van je roze wolkje weer met 2 benen op aarde staat.

Met Keulen kun je zien wat ik bedoelde met de ontwrichting van onze maatschappij.
Hoeveel bewijzen moet je krijgen voordat je die roze bril eens afzet, en daarmee die bril van het linkse wegkijken wat ik dus bedoelde, en waar ik helaas geen antwoord op terug kreeg.

Maar goed, in hoeverre jij hier verder de discussie wilt openhouden bepaal je natuurlijk zelf.
Maar ik geloof dat ik vrij goed zat met mijn schetsing wat ons in Nederland nog staat te wachten.

En daar kun je voor wegkijken....echter ik kijk het recht in de ogen aan!
Da's het verschil tussen ons.

MvG Eddie

@weblogredactie.
Hoe lang mag die lulhannes nog blijven dooremmeren. Dat Lonneke niet reageert is om meerdere redenen, waaronder jullie off topic waarschuwing, zeer begrijpelijk. Deze gast op een ongelijk speelveld zijn gang laten gaan is echter niet fair. Snap daarom niet dat jullie toestaan dat deze fantastische columniste zich maar alles moet laten welgevallen.

@Ben op woensdag 6 januari 2016 om 18:00:

Bedankt voor je tip. Zoals jij waarschijnlijk zelf goed realiseert (zo niet, mail ons dan even) zijn wij niet heel streng met modereren. De weblog wil namelijk niet als kleuterjuf optreden. :-) Veel moet kunnen, maar niet alles mag.
Wij denken te weten dat Lonneke heel goed weet wanneer ze wel en niet moet reageren. Dat begrijpen de andere weblogbezoekers ook.

@Eddie @Ben @De weblog van Helmond Ik wil nog wel een reactie geven op bovenstaande discussie. Het is een heel ingewikkeld en complex probleem waar niemand pasklare antwoorden op heeft. Waar veel verschillende meningen over zijn. Ik probeer mijn gedachten en gevoelens hier te verwoorden en respecteer die van anderen. Wat een roze wolk genoemd wordt is nu eenmaal mijn mensbeeld. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal, rugzak, achtergrond etc. Niet alle mensen zijn goed of slecht.... Er zijn zeker problemen en ik heb al eerder gezegd dat je die niet moet bagataliseren. Die moeten besproken worden en er moet naar oplossingen gezocht worden. Zoals ik al zei
de vluchtelingen zijn er en juist daar kun je niet van wegkijken! En inderdaad daar zitten ook slechte mensen bij maar moeten we dan ALLE vluchtelingen
over één kam strijken? Een muur om Nederland bouwen? Terug naar
oorlogsgebied sturen? Zolang er oorlog heerst en de opvang in de regio niet beter wordt zal de vluchtelingencrisis aanhouden. Daar moeten wij mee dealen
of je nou voor of tegen bent. Er zijn genoeg voorbeelden waar het goed gaat en
net zoveel voorbeelden waar het fout gaat. Laten we daar onze lessen uittrekken en niet in een voor / tegen discussie blijven hangen. Het is voor iedereen een worsteling, ook voor mij. Maar ik geloof ook in mensenrechten voor iedereen! Nogmaals dit zijn mijn eigen gevoelens en gedachten hierover en wat een ander hierover denkt respecteer ik. Natuurlijk komt er veel op ons af @Eddie daar hoef ik geen "bewijzen" voor maar ik vraag me wel af wat jouw mening dan is? Want die is voor mij dus niet duidelijk. "Ik kijk het recht in de ogen" wat betekent dat concreet? Geen opvang voor vluchtelingen?

@G. Ekkiehenkie Jouw bijdrage is volgens mij een heel goed voorbeeld van een goede aanpak. Daar ben ik zeker een voorstander van!

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op donderdag 7 januari 2016 om 23:13:

Hoi Lonneke,

Bedankt voor je reactie maar weer.
Je vraagt je af wat mijn mening is.
Ik dacht dat ik die inmiddels toch al behoorlijk toegelicht had aan je in mijn reacties op je blog!

En nergens zeg ik dat je alle vluchtelingen over een kam moet strijken en een muur om Nederland moet bouwen, en dit is echt de laatste keer dat ik dat hier benadruk!!

Wat @G. Ekkiehenkie betreft, natuurlijk ben ook ik het daarmee eens!
En wat mij betreft mag daar zelfs nog uitvoeriger naar gekeken worden.
Dan zit je in ieder geval niet stil als gemeente.

Terug naar de kern dan.
Een aantal maanden geleden is er wat geroepen over de Carolus.
Een dialoog met de stad zou volgen, raadsvergadering geweest erover, taskforce opgericht, selectieve bijeenkomst geweest waar een hoop over te doen was, we houden u op de hoogte en gaan gesprek aan en meer bla bla bla.

En dan blijft het vervolgens maandenlang stil!!
Met het respect dat jij de enige bent die door je column deze stilte hier op de @De weblog van Helmond durft te doorbreken.
Ben blij met de reacties, want als je stuk maar 1 a 2 reacties zou laten zien, zegt dat ook iets.
Dit laat de waarde van de weblog nog maar eens extra duidelijk zien.

Daarbij kunnen we onze werldbeelden in ieder geval uitwisselen, met respect voor elkaars mening.
Door te reageren op elkaar laat je zien dat je een luisterend oor hebt voor een andere mening.

@ben Schelden hoort daar niet bij, en je mag gewoon Eddie tegen me zeggen.
Ook denk ik en kun je zien dat Lonneke zelf haar woordje wel kan doen.

Dan nog even op je laatste vraag @Lonneke: “Ik kijk het recht in de ogen” wat betekent dat concreet? Geen opvang voor vluchtelingen?

Het recht in de ogen aankijken, is het gevaar dat in Europa en ons land samen met de (terechte) vluchtelingen meekomt met mensen die juist tegen die mensenrechten zijn die jij zo benadrukt!

Tegen onze normen en waarden van een beschaafde maatschappij waarbij iedereen gelijk is ongeacht....(vul maar in)
B.v. die salafisten waar ik eerder naar verwees.

Ja en we have to deal with it, ben ik met je eens.
Maar jij zit op de lijn van " Wir schaffen das"

En ik zeg ;" Wir schaffen das nicht"
De tijd zal het uitwijzen, maar ik ben bang dat het onze maatschappij totaal zal doen ontwrichten, wat het eigenlijk al doet.

Probeer als gemeente eerst nou eens duidelijkheid te krijgen of Carolus gebruikt gaat worden door het COA, en informeer dan je bevolking.
Want nu blijven mensen maar in onzekerheid zitten of het doorgaat of niet.
Dat moet toch kunnen middels 1 telefoontje van Mevr. Blanksma aan het COA??

Dan schep je in ieder geval duidelijkheid!

Vriendelijke groeten en nog de beste wensen, Eddie

@Eddie op vrijdag 8 januari 2016 om 16:22

Er zijn veel zorgen over de toekomst en dat is terecht. Hoe er tot nu toe met deze vluchtelingencrisis is omgegaan door de Europese leiders schept weinig vertrouwen. Daar zal verandering in moeten komen. Alle Europese landen moeten naar draagkracht hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben daar helaas weinig invloed op. Maar daar kan en wil ik me niet bij neerleggen. Het enige wat er nu gebeurt is dat onze leiders een steeds grotere verdeeldheid creëren. Mensen worden tegen ellkaar opgezet, het nationalisme groeit en er komt steeds meer geweldadig verzet. Als je de wereld wilt veranderen moet je daar voor strijden, niet tegen elkaar maar met elkaar!

Integratie speelt uiteraard een grote rol maar mensen moeten daar wel de kans voor krijgen. Als je niet welkom bent en je wordt niet bij onze maatschappij betrokken kun je ook niet integreren. Het begint met elkaar leren kennen, loop niet langs een opvang maar loop eens binnen. Sta open voor elkaar waardoor wederzijds begrip ontstaat. Als je verwacht dat mensen integreren kun je daar ook aan bijdragen. Zoals we dat ook bij onze nieuwkomers uit het verleden hebben gedaan.

Om onrust te voorkomen is het van groot belang dat inwoners tijdig geïnformeerd worden. Zoals ik mijn column al aangaf is het alweer al enige tijd geleden dat we informatie kregen. De SP heeft dan ook naar de huidige stand van zaken gevraagd en wij hopen daar snel een antwoord op te krijgen.

Ook nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Lonneke Maraczi

@Lonneke Maraczi op vrijdag 8 januari 2016 om 18:53:

Zonder weer een heel stuk te schrijven als reactie hier, hoop ik dat je ons op de hoogte blijft houden zodra jullie antwoorden hebben gekregen over de huidige stand van zaken!

Fijn weekend!
Groeten Eddie

@Eddie op vrijdag 8 januari 2016 om 19:04:

Weet je Eddie, Lonneke heeft gewoon meer 'ballen' dan jij (en nog enkele anderen). Schrijf eens column zoals De Weblog deze mogelijkheid biedt en desnoods met 'die anderen', kunnen wij even het e.e.a. van commentaar voorzien.

@Frans op vrijdag 8 januari 2016 om 20:07:

Waarom meer ballen? Mevr is raadslid en wil graag haar mening verkondigen middels een blog.Zal ook zijn om de mening van SP te ventileren.Dat is haar goed recht,los van wat je van de inhoud vindt.Net zoals het een iedere lezer het goede recht heeft hier commentaar op te geven.Het zou wat zijn als de raadsleden die hier hun meningen verkondigen dit ook zo standvastig in de raadszaal zouden doen.Dat geldt niet alleen voor Mevr Maraczi.

@Eddie op zondag 27 december 2015 om 00:06:

Bedankt voor jouw melding. Het duurde even, maar hierbij een andere video van grote delen van die speech van Bert Kuijpers op 18 december:

@De weblog van Helmond op zaterdag 16 januari 2016 om 09:06:

Thanks!

@Frans op vrijdag 8 januari 2016 om 20:07:

Prima bijdrage van Eddie.Transparant.

@eric op zaterdag 16 januari 2016 om 13:23:

Bedankt voor je reactie.
Omdat ik die reactie van @frans op z'n minst arrogant en onzinnig richting mij vond, had ik besloten er er maar niet meer op in te gaan, nadat ik hier al eerder lulhannes genoemd werd.

Ik heb weinig zin met dergelijke " argumenten zoals lulhannes, geen ballen etc " nog verder met deze mensen hier verder op door te gaan.

En als je zelf ballen hebt, dan spreek je me aan als je m'n telefoonnummer,whatsapp en dergelijke hebt, en zeker als je me ziet staan bij een bijeenkomst in de Boscotondo!!

Laat ik het daar maar bij laten.

Prettig weekend iedereen!

Groeten Eddie

@Eddie op zaterdag 16 januari 2016 om 16:56:

Op één laatste opmerking na: Wie heeft er geen ballen?? @frans

Fijn weekend.

MvG Eddie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: