65reacties

Tuerlings: Stiphoutse zon


De afgelopen weken is er veel te doen over een voorgenomen zonneveld van 23 hectare bij Stiphout. De inwoners voelen zich overvallen en enkele politieke partijen verzetten zich vanwege gebrek aan draagvlak hevig tegen de komst van het zonneveld. Er werd bij de begrotingsbehandeling zelfs geopperd om deze hele ontwikkeling stil te leggen vanwege dit gebrek aan draagvlak. Dit lijkt echter wat voorbarig. In ieder proces van ontwikkeling zit namelijk standaard de verplichting om naar draagvlak en participatie te streven. Zo ver is het nieuwe plan (de gemeente verwees het oorspronkelijke plan naar de prullenbak) bij Stiphout op dit moment nog niet.
Stellen dat er geen draagvlak is voordat er met inwoners over de nieuwe plannen is gesproken, is geen logische volgorde. Neemt helaas niet weg dat de ontwikkelaar van het zonneveld de zaken richting de inwoners in het begin slecht heeft aangepakt en hierdoor veel wantrouwen ontstaan is.

Tegelijkertijd gaan er geluiden op om alternatieve energiebronnen te onderzoeken. Zo werd in de commissiebehandeling van de begroting door enkele partijen voorgesteld om onderzoek te doen naar kernenergie. Maar waar zouden wij in onze regio een kerncentrale moeten plaatsen? In Helmond? Of liever bij een van onze buurgemeenten? En hoe realistisch is dit? Als we het aan de markt overlaten, is kernenergie het laatste waarin geïnvesteerd wordt. In de westerse wereld worden nergens meer kerncentrales gebouwd zonder dat deze zwaar gesubsidieerd worden met belastinggeld. Onze eigen kerncentrale in Borssele draait jaarlijks met een fors verlies en ook in Engeland, Frankrijk en Finland komen nieuwe kerncentrales niet goed van de grond.

Er gaan ook geluiden rond over een thoriumcentrale, maar daarover doen evenzoveel misverstanden de ronde. Vergeleken met klassieke kerncentrales heeft deze duidelijk voordelen. Maar… de thorium technologie moet eerst nog ontwikkeld worden. Volgens de experts duurt dat nog zeker tot 2050 en kost dat tientallen, zo niet honderden miljarden. Bovendien wordt zelfs met deze techniek het afvalprobleem niet opgelost.

Laten we dan toch eerst maar eens kijken naar de techniek die we nu voor handen hebben én die voor de belastingbetaler goedkoper is. Zonnepanelen op daken heeft de voorkeur, maar alleen daarmee haalt Helmond de opgave van de landelijke overheid helaas niet. Een interessant alternatief is dan bijvoorbeeld vervuilde grond die we toch niet voor iets anders kunnen gebruiken. Natuurlijk op voorwaarde dat dit goed wordt ingepast in de omgeving en dat inwoners mee kunnen praten zodat er voldoende draagvlak is.

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.

Q&AThomasOnze Helmondse politici
65 reacties
Reageer

Dag Thomas,

Je hebt het in je verhaal over de standaardverplichting om naar draagvlak en participatie te streven. Dat klopt!

Mag ik je daarom verwijzen naar onze onderstaande brief** die wij vorige week naar het college hebben gestuurd. Wellicht kun je hier als raadslid ook eens vragen over stellen. Zoals het nu gaat, komt het benodigde draagvlak nooit van de grond.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman, Belangengroep Vinkelaan e.o.

** Het College van Burgemeester en Wethouders
p/a 't Cour
Zuid Koninginnewal 4
5701 NT Helmond

Helmond, 8 november 2020
Betreft: voortgang pilot Helmondselaan/Adelaarplein/Vinkelaan e.o.

Geacht college,

Sinds de lente van 2019 zijn wij met u in gesprek over de ontwikkelingen rond het voormalig PNEM-terrein aan de Helmondselaan en de directe omgeving (Adelaarplein, Vinkelaan). In het Eindhovens Dagblad van 10 april (2019) heeft wethouder Van den Waardenburg uw plannen om de herinrichting te laten geschieden via een pilot in het kader van de Omgevingswet uiteengezet. Dit hebben wij gezien als een uitnodiging en sinds die tijd hebben wij getracht op een positieve en constructieve manier met u mee te denken hoe deze pilot kan worden ingericht.

Door diverse oorzaken (Corona, een lange verkoopprocedure van de grond aan een nieuwe participatiepartner Nieuw Binderen B.V. en het uitblijven van het besluit van Woonpartners of deze daadwerkelijk in de ontwikkeling van het plan wil participeren) ligt het hele voorgenomen participatietraject al meer dan een jaar stil. Het is eigenlijk nooit goed van de grond gekomen. Intussen is de nieuwe eigenaar van de voormalige PNEM-grond aan de Helmondselaan volop bezig met het ontwikkelen van plannen. Dit verbaast ons want wij hebben met u afspraken gemaakt over het inspraaktraject dat als pilot voor de Omgevingswet zou dienen. Wij verwijzen u hiervoor naar onder anderen de toezeggingen die wethouder Van den Waardenburg tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 12 september 2019 in het ROC heeft gedaan. Zij werd hierbij ondersteund door uw ambtenaar mevrouw Nina ter Linden die via een PowerPoint-presentatie uw intenties duidelijk maakte.

Wij gaan er nog steeds vanuit dat de gemaakte afspraken inzake het participatietraject worden nagekomen en u hierin uw verantwoordelijkheid neemt. Vriendelijk verzoeken wij u duidelijkheid te geven over de stand van zaken, uw verwachtingen ten aanzien van het participatietraject en wanneer de pilot weer wordt opgepakt.

Met vriendelijke groet,
mede namens Paul van Berlo en Guido van Dooren

Hanneke Hegeman
Uiverlaan 43
5702 AB Helmond
e-mail: hannekehegemanhelmond@gmail.com

Hanneke Hegeman

"SOMEREN - Het elektriciteitsnetwerk in de omgeving van Someren is momenteel te zwaar belast. Daardoor kan voorlopig een streep door twaalf nieuwe zonneparken. Alleen aanvragen voor maximaal 200 zonnepanelen op daken zijn nog mogelijk."

bron: https://www.ed.nl/de-peel/elektriciteitsnetwerk-in-someren-te-zwaar-belast-voorlopig-streep-door-12-nieuwe-zonneparken~a19933b9/

Als je het artikel verder leest kun je lezen dat stroombeheerder Enexis degene is geweest die een streep door deze plannen heeft gezet.

Hoe staat het met belasting van het elektriciteitsnetwerk in Helmond?
Zijn er recente cijfers beschikbaar die deze vraag met argumenten te kunnen beantwoorden?
Dus feiten i.p.v. mooie (commerciële) verkooppraatjes?
En ja de ontwikkelaar wil graag centjes zien.

@Stapper op dinsdag 17 november 2020 om 18:02:

In het artikel staat ook dat een van de zonneparken misschien nog aangesloten kan worden op Helmond-Zuid. Dat betekent dus dat daar nog ruimte is.

Als stelregel geldt dat overal waar er traditioneel gezien weinig afname van stroom was er nu opgeschaald moet worden. De meeste steden hebben dus wel ruimte, de dorpen er omheen minder. Meestal als je hoort dat plannen voor zonneparken niet doorgaan zijn die ergens op het platteland/in de polder gepland.

En waar is de meeste ruimte voor nieuwe zonneparken? Juist, precies op die plaatsen waar het elektriciteitsnet het niet aankan. Vandaar ook dat de netbeheerders voor een flinke opgave staan en niet alle parken op dit moment doorgang kunnen vinden.

Michiel van Geel

Hoi Thomas,

Blij dat GL zich laat horen. Ik was al bang dat mijn partij geen standpunt in zou nemen in de ontwikkeling in Stiphout.

Ik vind het wel vervelend dat je spreekt over "vervuilde grond die we toch niet voor iets anders kunnen gebruiken" Het is een prachtig gebied waar ik regelmatig met mijn vader doorheen wandel voordat ik de Stiphoutse bossen inloop.

Volgens mij past dit plan totaal niet! We moeten beter kijken naar wat andere gemeenten doen. Bijvoorbeeld Tilburg daar is 2 hectare zonnepark de max.

Hans de Vries

Dag Thomas,

We zien de noodzaak om op je column te reageren.

Bij de vaststelling van de zonnevisie is door meerdere fracties (waaronder Helder Helmond) gehamerd op het feit dat het draagvlak essentieel is. Het is natuurlijk de wereld op zijn kop om eerst een heel een concept uit te werken en daarna pas aan draagvlak en participatie te doen. Als je de inwoners serieus wilt nemen dan doe je dat niet alleen achteraf.

En over kernenergie. Je stelt dat die enkel met subsidie kunnen draaien. Dat klopt, maar bij zowel zonneparken als windmolens werkt dat precies hetzelfde. Maar het grote voordeel van kernenergie is dat het een tig keer hogere energiedichtheid heeft. Kernenergie kan in potentie in de volledige energievraag voorzien, waar zon en wind dat nooit kunnen. Voor Helder Helmond is kernenergie dus nog steeds een interessante optie om te onderzoeken.

Gr. Helder Helmond

👏🏼 HH

De gemeente Helmond heeft de afgelopen twee jaar in Stiphout-Zuid al uitgebreid laten zien hoe zij omgaat met onherroepelijk vastgestelde plannen, algemeen belang, veiligheid, woongenot, etc. “Een vos verliest zijn haren...”

#prutsclub@gemeentehelmond.nl

Beste Thomas, ik proef in deze weblog behoorlijk wat cynisme. Wij als inwoners van Stiphout zien deze “vervuilde grond” toch echt anders ... wij zien deze “vervuilde grond” als eco-zone, uitloopgebied en prachtig landschap, waar paarden staan, schapen lopen (en niet tussen de lelijke zonnepanelen) en roofvogels vliegen. Ongecultiveerd, met bossages en hoogte verschillen en mooie uitzichten. Één van de zeer weinige ongecultiveerde gebiedjes in Helmond. Als we jullie je plannen laten uitvoeren, zal het nooit meer worden als het was en zitten we daar tenminste 25 jaar mee ......

Petra Vrielink

En na die 25 jaar, wordt het “zonnepark” dan ontmanteld en het gebied weer teruggebracht in “oude staat”? Daar gelooft toch niemand in.
En is er ook al nagedacht over ontmanteling van het park en waar deze panelen dan blijven? In het kader van milieubewustzijn.

Petra Vrielink

@Petra Vrielink op donderdag 19 november 2020 om 13:15:

Helaas Petra, alles moet wijken voor de "groene hobby's" en beton, daar valt weinig aan te veranderen vrees ik.

Maar je hebt 100% gelijk!

Groenlinks, dan ben je niet objectief. en dat blijkt wel weer. Ik weet echt niet alles maar toevallig ben ik wel bekend met Finland en hun co2 neutrale beleid.
Het land kent 4 moderne grote centrales en een vijfde is in aanbouw en een zesde staat in de planning. Dus dat komt niet overeen met wat jij beweert.

Kijk; politiek bestaat uit discussieren en debatteren en anderen overtuigen.
Maar dan moet het wel gaan over realiteit,feiten en cijfers.
En dat kan niet met mensen die vanuit een ideologie doen en denken, en zeker niet door degene die anderen uit wil sluiten, en die bewezen wenst te liegen om zijn zin door te drukken. Groenlinks bij uitstek.

Een forse kerncentrale, ook in eerste aanleg een klassieke nucleaire centrale, is zeker het overwegen waard. Zowel voor CO2 neutraliteit, onderzoek naar verbeterde versies als Thorium, als ook enorme werkgelegenheid .

Ook over alle andere punten kunnen we het hebben maar ik pak even "Finland" eruit, zoals gezegd, omdat ik weet dat je maar wat napraat.

De naam Shell duikt af en toe nog wel eens op als een milieubewuste organisatie. Met voorstellen voor alternatieve energiebronnen. Zij geven zelf de voorkeur aan gas en olie. Zij hebben hun bedrijfsactiviteiten in Helmond, ontwikkeling/fabricage van zonnepanelen, jaren geleden opgeheven.
De gemeente Helmond wil nu een proeftuin in Stiphout-Dorp.

Groen Slinks

Jesse doei Klaver 🍀
Hallo landschapsvervuilende twee meter hoge stellages met het asbest van de toekomst.

Hoezo GROEN links??

@Andre op donderdag 19 november 2020 om 21:14:

https://www.technischweekblad.nl/artikelen/tech-achtergrond/westerse-kerncentrales-te-duur-om-te-bouwen

Lees bovenstaand artikel even. Kernenergie is gewoon niet rendabel ten opzichte van andere vormen van energieopwekking. Dat ze er in Finland voor gekozen hebben om desondanks toch op kernenergie in te zetten is in hun geval een tijdelijke oplossing totdat ze voldoende opwekken uit wind, zon en getijden.

Een kerncentrale neerzetten gaat je trouwens niets helpen bij onderzoek naar Thoriumcentrales. Een gesmolten zout reactor is een fundamenteel ander principe dan een reactor met splijtstaven. Gezien dat de wereldvoorraden commercieel interessant Thorium-erts zich vooral buiten Europa bevinden is het ook slimmer om even te wachten op landen als de VS en India, die die voorraden binnen hun grenzen hebben en waar het dus eerder economisch rendabel te krijgen is (want minder vervoerskosten en importheffingen).

Michiel van Geel

Schandalig, om zonnepanelen in de achtertuin van Stiphout te dumpen. Wat een domme opmerking over kernenergie, dus dan maar zonnepanelen op "vervuilde grond". Meneer Tuerlings woont zeker niet in Stiphout, want hoeveel mensen daar wandelen en genieten van de mooie laantjes, spechten, reigers, de paarden die daar lopen. En dan beweert Solarcentury dat je er niets van ziet. Bij zuid staan ook zonnepanelen, zou je ook niet zien. Haha, alle groen is weggemaaid. Maar ja, de subsidiekraan weegt zwaarder dan woongenot. In een woord SCHANDALIG !!!!

Ans van Tetrode

kernenergie kan wel degelijk rendabel zijn heren en wordt op dit moment wel degelijk meegenomen als een serieuze optie voor een duurzame energiemix.
Minister Wiebes heeft het onderzoek van ENCO in september naar de Tweede Kamer gestuurd.

De belangrijkste conclusies zijn dat de onderzoekers stellen dat kernenergie niet duurder is dan wind en zon als alle kosten op dezelfde manier worden meegenomen. Nu worden de extra kosten die voortvloeien uit zon en wind (zoals extra netwerkkosten, kosten voor balanceren van het net, aansluitingskosten) niet meegenomen in de berekeningen voor energie uit wind en zon, maar worden afgewenteld op de netbeheerder en/of consument.

Ook blijkt dat de levensduurverlenging van een kerncentrale over het algemeen de goedkoopste manier is om CO2 te besparen, goedkoper dan zon en wind. Voorwaarde voor een concurrerende prijs van kernenergie is wel dat Nederland met één of meer kerncentrales aansluit bij bestaande seriebouw van (buitenlandse) kerncentrales vanwege de toch al lange constructietijd.

De onderzoekers stellen verder vast dat kernenergie per terawattuur de meest veilige wijze van produceren van elektriciteit is; veiliger dan zon en wind. Investeringen voor de veiligheid zijn geen issue in de sector. Sowieso zijn de investeringen voor een periode van 60 tot 80 jaar.

Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van een concurrerende prijs van kernenergie is wel dat Nederland met een of meer kerncentrales aansluit bij de bestaande seriebouw van buitenlandse kerncentrales, omdat de constructietijd sowieso al lang is. Verder stelt het onderzoek dat levensduurverlenging van een kerncentrale over het algemeen de goedkoopste manier is om CO2 te besparen en daarmee dus voordeliger is dan zon en wind.

Het Franse energieconcern EDF heeft intussen interesse getoond om een kerncentrale te bouwen in Nederland. Het bedrijf heeft contact opgenomen met het kabinet.

Zie ook:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/09/23/kernenergie-als-optie-voor-energiemix

Beste heer Teurlings,

Uw valt op in afwezigheid bij deze discussie. Uw schrijft breeduit over Stiphoutse zon maar lijkt niet geïnteresseerd in de dialoog.

Ook heb ik vragen bij solarC en uw relatie met deze ontwikkelaar. We worden in de loop uitgenodigd door een dame welke werkzaam is bij deze ontwikkelaar en tevens voor GroenLinks als statenlid bekend staat.

Inmiddels is mij ook het nieuws bereikt dat andere ontwikkelaars geen voet aan de grond krijgen in Helmond en structureel genegeerd zijn de afgelopen jaren.

Dat nu uw wethouder alleen deze aanvraag van solarC nog in behandeling houdt na de aangenomen motie van dhr Manders vind ik vreemd. Volgens mij is het afwijzen van deze aanvraag de enige juiste reactie vanuit de wethouder.

Dank voor uw reactie,

"Een interessant alternatief is dan bijvoorbeeld vervuilde grond die we toch niet voor iets anders kunnen gebruiken." Waarom moet die gebruikt worden. Zoals het nu is, is toch prima! Prachtig natuurgebied. Of is dat niet belangrijk genoeg?

Daarbij:

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3291135/provinciale-staten-zetten-rem-op-zonneparken

Hélène Dirks

Volgens mij wordt de discussie onnodig breed getrokken. Deels van een NIMBY- houding. Maar een NIMBY-houding hoeft niet slecht te zijn, kan ook voortkomen uit het “zuinig zijn op wat we hebben”. Volgend mij zijn er maar weinig mensen tegen zonne-energie. De vraag is vervolgens waar deze opgewekt wordt. Volgens mij kan niemand tegen de volgorde zijn van: 1) daken, 2) “suffe” weilanden en 3) weilanden met waarde tbv cultuurhistrie, natuur en recreatie. Hier begint men bij 3. Erg Onhandig (dom). Je doet hier namelijk een grote groep burgers mee te kort. Weg draagvlak. Zij zullen opkomen voor behoud van hun directe leefomgeving.

Wat er nu in Stiphout gebeurt heeft overigens enkele overeenkomsten met de Ruit. Ook daar werd ingezet op gebied met veel natuurhistorische waarde (Oa Son, Stad van Gerwen en Aarle Rixtel) waar ook nog eens volop gerecreëerd werd (A) terwijl er ten noorden van oa Mariahout een groot stuk niemandsland met weilanden zonder cultuurhistorische waarde lag (B). Op naïeve gronden (geld was in de eerste ronde geen selectiecriteria) werd deze laatste echter niet meegenomen. B viel af en hoe het met A afliep is ook bekend....

De gemeente Helmond voldoet in de RES in de samenwerking met de Metropoolregio Eindhoven aan de landelijke opgave OOK zonder zonneweide Stiphout. Zonneweides zijn binnen de gemeentegrenzen niet nodig om aan de landelijke opgave te voldoen. Heeft GroenLinks Helmond daarmee niet een ongeremde ambitie in plaats van een noodzakelijke ontwikkeling voor ogen?
De vraag blijft of deze ambitie kan rekenen op draagvlak in Helmond-Stiphout? GroenLinks is daarover optimistisch. Indien dit echter niet zo is zullen we gezien de beloftes van de wethouder ook als raad onze conclusies moeten trekken.

De bovenstaande conclusie wordt overigens getrokken door de 'Stichting Geledingszone Stiphout'.
Wat vindt Thomas van de door deze geleding geschreven tekst?
Bron:
https://geledingszonestiphout.nl/2020/11/21/zonneweides-in-helmond-noodzaak-of-ongeremde-ambitie/

Ik streef ernaar deze week nog een reactie op alle opmerkingen te plaatsen. Vanwege de drukte hier nog niet eerder aan toe gekomen.

Thomas Tuerlings

@Thomas Tuerlings op dinsdag 24 november 2020 om 20:26:

Thomas. Ik ben benieuwd hoe je jezelf uit deze netelige situatie gaat redden.
Het gaat wel om Stiphout-Dorp.

@Thomas Tuerlings op dinsdag 24 november 2020 om 20:26:

Ik ben erg benieuwd naar je reactie. De heren van de geledingszone Stiphout lijken hun huiswerk gedaan te hebben. Overigens liggen er in dit gebied diversen boerenbedrijven waar de zonnepanelen niet zouden misstaan.

Hans de Vries

Thomas zou nog een reactie toevoegen. Hij zit klem.

Thomas zit nog steeds klem...

Thomas, we hebben het gesprek gevoerd. Daags daarna heb je deze post geplaatst. Dat heeft mij verrast, wanneer pakken we het debat op? Ben benieuwd naar jouw reactie...

Beste mensen,

Ik zit niet klem. Ik zoek naar een moment om een degelijke en onderbouwde reactie te kunnen geven op alle reacties. Een zorgvuldige reactie wil ik niet in vijf minuten tussendoor afraffelen. Een reactie van mijn kant komt hoe dan ook, dat staat vast.

Thomas Tuerlings

Beste Thomas,

Een zorgvuldige reactie gaat altijd boven een onder druk gepubliceerde uitspraak. Chapoo!

Daarbij zijn de recente ontwikkelingen i.r.t. dit vraagstuk heel anders dan een jaar geleden. Ook mijn inzichten over dit onderwerp zijn tijdens het verdiepen in de materie veranderd. Ik hoop dat in deze casus voor Groen wordt gekozen en eerst de boeren bedrijven en aangrenzende industrie hun daken benutten.

Een korte ronde langs de randen van dit gebied, met zicht op de aangrenzende huizen, leerde mij dat de bewoners hier al ruimschoots in hebben voorzien.

Ik hoop dat de motie van dhr Manders voldoende aanknopingspunten biedt om ook hier zonder onnodige druk de focus weer te krijgen op dak en Groen.

Hans de Vries

@Hans de Vries op zondag 6 december 2020 om 23:17:

De oud-CEO van Shell, Jeroen van der Veer, had al jaren geleden een mening over de oplossing van een mogelijk tekort aan energievoorziening dat deels moest worden, zou moeten worden, via leverantie via onze zon. Weg ermee. Nu bedenkt, motiveert (?), Thomas een passend verhaal. Hij komt er ook niet uit. Stiphout moet de klos worden. Kost wat kost. Dat is politiek.

@Thomas Tuerlings op donderdag 3 december 2020 om 16:29:

Dag Thomas we zijn weer een week verder na mijn constatering. Een zorgvuldig antwoord mag tijd kosten, en is kennelijk niet zo te verstrekken laat staan dat de inwoner van Helmond het dan nog begrijpt. @hans de vries geeft aardige alternatieven in plaats van natuur en landschap (en daar heeft Helmond al zo weinig van!) volleggen met zonnepanelen. Neem je dit ook mee in jouw reactie?

@Marco op maandag 7 december 2020 om 18:56:

Beste Marco, helaas gaat niet alleen Stiphout hier "de klos" van worden. Dit is slechts de eerste in een rij van tientallen zonnevelden. Deze "ongeremde ambitie" moet voorzien in 0,4 TWh opwek in onze gemeente.

ter beeldvorming het zonneveld in Stiphout levert ca 0,01TWh op.

De visie zonnevelden geeft aan dat er in alle wijken aan de groene rand mogelijkheden (en zelfs al plannen) klaar liggen om zonnevelden te ontwikkelen. Dierdonk (Scheepstal), Rijpel (Berkendonk) Brouwhuis (Kloostereind) 't Hout (de Akker) Brandevoort (Stepekolk) Oranjebuurt (Warande) en de Horst (Overbrug).

Volgens mij gaan we te snel deze groene randen volleggen met panelen. We moeten hier beter naar kijken. Wie geen zon op zijn eigen dak kan opwekken moet kunnen participeren in projecten op industriedaken. Kijk eens naar https://www.zonopoirschot.nl/
Hier zijn zelfs speciale initiatieven voor voor de minima in deze gemeente!

We moeten leren van goede initiatieven bij anderen gemeente.

En waken voor de fouten welke er ook gemaakt worden. In Laarbeek kan een boer zijn dak niet meer gebruiken omdat zonnevelden de netcapaciteit verbruiken. https://www.ed.nl/de-peel/groen-licht-voor-twee-zonneparken-in-laarbeek~a0221060/

Ik lees deze blog met veel belangstelling,

Update 1:
Q&A over de voorgenomen zonnevelden bij Stiphout
Hans de Mare van de PvdA stelde schriftelijke vragen aan B&W over de voorgenomen zonnevelden bij Stiphout.
Hieronder staan zijn 5 raadsvragen (Question) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Het voornemen bestaat om in de geledingszone Stiphout een aanzienlijke omvang zonnevelden te realiseren. Het bedrijf Solarcentury heeft daar in samenspraak met de grondeigenaren een plan voor ontwikkeld. Het bedrijf heeft ook twee informatieavonden georganiseerd, waarvan de meest recente, op 2 december jongstleden, vanwege de coronacrisis, in digitale vorm heeft plaatsgevonden.
In de wijk Stiphout heerst momenteel onrust naar aanleiding van deze planontwikkeling. Vooral een aantal tegenstanders laat van zich horen. Tegelijkertijd constateren we dat door de initiatiefnemers en tegenstanders tegengestelde informatie wordt verspreid. Dit leidt er wat ons betreft toe dat de burgers van Stiphout zich niet goed een mening kunnen vormen. En dat terwijl “draagvlak in de omgeving” in de op 30 juni door de gemeenteraad vastgestelde “Visie op zonnevelden en zonnedaken” als een belangrijke voorwaarde voor een vergunning is geformuleerd.
De gemeente zou naar onze mening – naast haar vergunningverlenende taak – ook een belangrijke rol kunnen spelen in het meningsvormende proces, door het verstrekken van goede objectieve informatie.
Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de terreinen: de gronden liggen in het bestemmingsplan Buitengebied, met gedeeltelijk de bestemming “natuur” en gedeeltelijk “agrarisch met waarden”. Vanwege het feit dat er vroeger op het gehele gebied een omvangrijke vuilstortplaats was gevestigd schijnt het dat er (niet in het bestemmingsplan geregelde) beperkingen bestaan ten aanzien van het gebruik van de gronden, bijvoorbeeld voor akkerbouw. Graag vernemen wij of er, en zo ja wat er aan gebruiksbeperkende regels voor die gronden bestaan.
 2. Ten aanzien van de huidige status van de vergunningsaanvraag: in een artikel op de website van Omroep Brabant dd 9 december lazen wij onder meer “Zo is de vergunning deze week ingetrokken op verzoek van de wethouder omdat er onvoldoende aandacht is besteed aan het draagvlak onder omwonenden”. Dat impliceert dat er al een vergunning was verstrekt? Graag vernemen wij de juiste informatie over de status van de vergunningsaanvraag.
 3. Ten aanzien van de huidige status van het draagvlak onder de Stiphoutse bevolking: heeft Solarcentury de opbrengsten en uitkomsten van de informatieavonden met de gemeentelijke organisatie gedeeld? Zo ja, wat is volgens u het algemene beeld van de informatieavonden? Zo nee, bent u bereid deze informatie te achterhalen en delen?
 4. Ten aanzien van de netcapaciteit: de gemeenteraad heeft op 10 november de Motie “Zon-op-dak voorkeur t.o.v. zonneparken” aangenomen. Wat is de status van de benodigde netcapaciteit voor dit zonnepark, mede in relatie tot die motie?
 5. En tot slot willen wij u vragen andere relevante informatie te delen, die belangrijk kan zijn voor de meningsvorming van de inwoners van Stiphout met betrekking tot de aanleg van de zonnevelden.

Toch mooi dat de PVDA sneller is met vragen stellen dan GroenLinks ze kan beantwoorden, het wordt er allemaal niet helder van. Jullie hebben toch de zonnevisie zelf vastgesteld?!

Update 2:
Tweede Q&A over de voorgenomen zonnevelden bij Stiphout
Helder Helmond stelde aanvullende schriftelijke vragen aan B&W over de voorgenomen zonnevelden bij Stiphout. Net voor het weekend wilde de PvdA daar ook opheldering over, zie update 1.
Hieronder staan de 5 raadsvragen (Question) van Helder Helmond voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Juni 2020 is de visie zonnevelden en zonnedaken vastgesteld. Kort daarna is op 24 september een vergunningsaanvraag gedaan door het bedrijf Solarcentury. Deze aanvraag heeft geresulteerd in grote onrust in de wijk Stiphout. In de raadsvergadering van 30 juni 2020 hebben wij al aangegeven dat wij niet willen dat tegen de zin in van omwonenden zonnevelden erdoor worden geduwd. Ook hebben we aangegeven dat er zorgen zijn over het grijze gebied dat kan ontstaan over draagvlak of niet. Deze zorgen lijken nu werkelijkheid te worden. Onze instemming met deze visie zonnevelden en daken was dan ook gebaseerd op de eis dat er maatschappelijk draagvlak voor is. Ook vanuit andere fracties zijn kanttekeningen geplaatst hierover. Het gebrek aan regie in de discussie en communicatie over het zonneveld in Stiphout tussen omwonende, initiatiefnemers, grondeigenaren, de ontwikkelaar en voor- en tegenstanders maakt dat er grote onduidelijkheid en onrust is over deze ontwikkeling. Dat maakt het vaststellen van maatschappelijk draagvlak op dit moment uiterst lastig of misschien wel onmogelijk. In deze discussie is ook naar voren gekomen dat er meerdere plannen zijn gemaakt voor dit gebied. Afgelopen vrijdag zijn er door de PvdA vragen gesteld en daar willen we graag deze vragen aan toevoegen:

 1. Hoe gaat u beoordelen of het draagvlak onder de omwonenden is getoetst? Zijn een enquête en fysieke bijeenkomsten daarin meegenomen?
 2. Hoe gaat u beoordelen of het maatschappelijk draagvlak onder omwonende maximaal aanwezig is? Hoe borgt u onafhankelijke oordeelsvorming?
 3. Bent u van mening dat de gemeente bij deze eerste ontwikkelingen de regie zou moeten voeren in in het proces voorafgaand aan de ontwikkelingen? En daarbij initiatiefnemer, omwonende, grondeigenaren, ontwikkelaars en andere belanghebbenden tot elkaar zou kunnen brengen? Ziet u hierin een rol voor de werkgroep leefbaarheid van de wijkraad Stiphout Warande?
 4. Bent u op de hoogte van alternatieven plannen van andere ontwikkelaars voor de locatie in Stiphout? En zijn deze plannen getoetst onder omwonende? Waarin verschilt het plan van Solar Century ten opzichte van de andere plannen?
 5. Hoe gaat u deze ervaringen meenemen in de evaluatie van deze beleidsvisie? En welke ervaringen kunt u nu al met ons delen?

Update 3:
B&W stuurde de gemeenteraadsleden deze uitgebreide brief (pdf) om meer inzicht te geven over de mogelijke komst van een zonneveld in Stiphout.

Dat "participatietraject" is dan dus ook niets meer dan een klus van het afvinklijstje voor Solarcentury. Een gelikte presentatie compleet met ingetekende schaapjes, foto's van kruidenranden, groepen vrolijke wandelaars en een bijenhotel. Het laatste beetje groen verkwanselen omdat nou eenmaal alles kapitalseerbaar moet zijn. Voor omwonenden die mee willen participeren met de zonneweide rammelt Solarcentury een keer met de geldbuidel met zilverlingen.
Een "participatietraject" is voldoende om de vergunning rond te krijgen

Als brave burger heb ik zonnepanelen op m'n dak, scheid ik keurig al mijn afval en probeer ik duurzame keuzes te maken.

Ondertussen word ik door het grootkapitaal en klimaatkoningen vermalen. Ik doe er niet toe. Zo zijn er de electrische scooters van Go Sharing die overal neergeflikkerd werden, op stoepen, smalle doorgangen en midden op het fietspad. Maar wel duurzaam, dan.

Of spuuglelijke, beeldbepalende zonneweides dicht tegen een woonwijk. Of de gemeente die met het nieuwe huisvuilbeleid (minder vaak ophalen = goed) mij het vel over de neus trekt. Je blijft gewoon langer met je eigen troep zitten, als dank voor het keurig scheiden. En meer betalen.

Ik werk graag mee aan een betere toekomst, met daarin duurzame keuzes maar als dat inhoud dat mijn leefgenot en - omgeving worden verkwanseld zoals nu sla ik deze beurt graag over.

Beste heer Teurlings,

Uw verhaal moeten we inmiddels in het archief opzoeken. Uw reactie zal wel niet meer komen. Voor mij was de brief van de Burgemeester deze week weer reden hier te kijken. Maar helaas.

Vragen komen vanuit alle kanten PvdA, Helder Helmond en ook de VVD neemt actief deel aan deze discussie. Maar u bent afwezig. Sinds de jaren van mevrouw Meinardi stem ik in Helmond op GroenLinks maar u brengt mij ernstig aan het twijfelen of dit nog wel mijn partij is in de lokale politiek.

De gewijzigde koers van de liberalen in de landelijke politiek zetten mij al aan het denken. En ook de Lokale partijen lijken hier meer mee bezig te zijn dan u. Ik reken u uw afwezigheid in dit dossier zwaar aan.

Hans de Vries

@Hans de Vries op dinsdag 22 december 2020 om 22:53:

Ja Hans
dat kun je verwachten van zo'n arrogant figuur (bek vol gebleekte tanden),
toch als je zijn foto ziet zou ie niet echt tandeloos moeten zijn....
Maar ja wat moet ie nu weer aan kreten jatten, mijn suggestie gratis en voor NIKS:
Het wordt stil en verlaten op de stiphoutse hei

@Hans de Vries op dinsdag 22 december 2020 om 22:53:

Misschien komt Thomas met een reactie op 3e Kerstdag??

Het lijkt meer en meer op de tactiek wat niet weet wat niet deert. Zo gaat alles in onze gemeente. Vóór je het weet hebben we tientallen hectares Zonneveld in ons schaarse buitengebied. Denk gerust nog even na misschien dat de kerst tot bezinning leidt en dat we het nieuwe jaar kunnen starten met een goed voornemen: Een reeele energieagenda in Helmond. Fijne feestdagen.

@Hanneke Hegeman op dinsdag 17 november 2020 om 08:29:

Dag Hanneke,

We zullen hier navraag naar doen en terugkoppelen zodra we een reactie van het college hebben ontvangen.

Bij brieven naar het college is het wellicht ook een optie om de gemeenteraad op te nemen in de adressering. De griffie dient deze dan door te geleiden naar de raad, waardoor wij ook makkelijker in positie komen om navraag te doen. Dat betekent wel dat de inhoud van de brief openbaar wordt. Dit is misschien nog een overweging.

In ieder geval kom ik hier op terug!

@Hans de Vries op woensdag 18 november 2020 om 15:56:

Beste Hans,

Ik ken het gebied ook. Ga er erg graag wandelen, hardlopen of fietsen, want het is inderdaad prachtig. Dat neemt niet weg dat er onder de oppervlakte op veel plekken flinke vervuiling aanwezig is. Andersom geldt dat ook. Dat grond vervuild is, neemt niet weg dat zich prachtige natuur kan ontwikkelen.

Een groot deel van het perceel is in eigendom van een particulier. Die wil iets met zijn grond. Daar kunnen wij als raad van alles van vinden, maar het is aan de eigenaar wat hij (binnen wet en regelgeving) met de grond doet. Als het binnen wet en regelgeving toegestaan is, kunnen wij als raad niets doen.

Bij een commercieel project dat nu bedacht is door Solar Century (deels op die particuliere grond), moeten we als raad uiteindelijk een verklaring van geen bezwaar afgeven. Als we in die fase zien dat dit plan de omgeving ernstig aantast, zal dat sterk meegewogen worden in de besluitvorming. Op dit moment is de raad simpelweg gewoon nog niet aan zet.

@Helder Helmond op woensdag 18 november 2020 om 17:15:

Eerst een concept uitwerken en daarna pas draagvlak zoeken is de fout van deze overduidelijk ongeduldige projectontwikkelaar, niet van de gemeente. Onze zonnevisie is helder en leidend. Die hebben jullie mede goedgekeurd. Ook is bij de begroting een door coalitie (VVD én GL) en oppositie gezamenlijke ingediende motie aangenomen die opriep prioriteit te geven aan zon op dak.

Dat jullie op twitter in een poll suggereren dat het college wil inzetten op zonnevelden op grond boven zon op dak is daarmee ernstige misleiding van de inwoners en brengt de lokale politiek in diskrediet.

De vergelijking tussen kernenergie en hernieuwbare energie is onzin. Op dit moment worden subsidievrije windmolenparken ontwikkeld op de Noordzee met een commerciële stroomprijs van ca. 4 eurocent per kWh. Kernenergie kost in de westerse wereld ca. 12 eurocent per kWh en geen enkele van deze kerncentrales draait subsidievrij. De inwoner betaalt uiteindelijk dus fors meer voor kernenergie dan voor hernieuwbare energie. Bovendien zijn vaak nog niet de kosten van ontmanteling en berging verrekend en kunnen ook zon en wind in potentie op termijn in de volledige elektriciteitsvraag voorzien (zie het TuE rapport van Auke Hoekstra).

@Petra Vrielink op donderdag 19 november 2020 om 12:37:
@Petra Vrielink op donderdag 19 november 2020 om 13:15:

Zie mijn eerdere reactie op Hans de Vries. Daarbij zijn het niet ónze plannen, maar die van een projectontwikkelaar.

Overigens zijn PV-panelen goed recyclebaar, maar de verwerkingscapaciteit moet logischerwijs nog opgezet worden.

@Andre op donderdag 19 november 2020 om 21:14:

Finland heeft veel hydro-, biomassa- en wind- energie, en wekt daarnaast 33% van de stroom op met Kernenergie. Finland heeft 4 kerncentrales operationeel en de vijfde is al sinds 2005 in aanbouw (de bouw zou 4 jaar duren en een investering van 2,5 miljard euro vergen). Nu in 2020 is deze centrale nog steeds niet af en de bouwkosten zijn inmiddels opgelopen tot een veelvoud van het oorspronkelijk geplande bedrag. Een 6e centrale zit in de planning, maar de bouw daarvan is nog niet begonnen en er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze wel snel en goedkoop gebouwd kan worden. Het is dus nog maar de vraag of die 6e centrale er ooit komt. Ook Finse windenergie is veel goedkoper dan kernenergie.

Wat betreft werkgelegenheid, dat klopt. In Flamanville, Frankrijk, zijn bijvoorbeeld duizenden mensen aan het werk aan een kerncentrale die nooit af lijkt te komen. Overigens is de werkgelegenheid verwaarloosbaar zodra een centrale eenmaal draait. Er lijken me zinvollere en goedkopere manieren om werkgelegenheid te creëren.

@Marco op vrijdag 20 november 2020 om 12:45:

De gemeente Helmond wil geen proeftuin. SolarCentury wil een commercieel PV-veld en kan zijn geduld niet bewaren.

@Ans van Tetrode op vrijdag 20 november 2020 om 17:04:

Zie mijn eerdere reactie op Hans de Vries en Petra Vrielink.

@Theo Manders op vrijdag 20 november 2020 om 18:31:

Waarom moet er dan bij alle kerncentrales geld bij? Zelfs de afgeschreven centrale van Borssele draait nog steeds met een fors verlies. Minister Wiebes heeft eerst Berenschot en Kalavasta om een onderzoek naar de mogelijkheden van kernenergie gevraagd. De conclusie van dat rapport was duidelijk: “Kernenergie is een stuk duurder dan zonne- en windenergie in bijna alle onderzochte scenario’s.” Toen de uitkomsten van dat rapport niet bevielen, heeft minister Wiebes een nieuw rapport op laten maken door onderzoeksbureau Enco uit Wenen. Dit resulteerde in het door minister Wiebes gewenste antwoord. Enco is echter een bekende kern-lobby-organisatie. Het betreffende rapport is geschreven door Mario van de Borst, oud directeur van de kerncentrale bij Borssele en op dit moment voorzitter van Kerntechniek KIVI, een club die nucleaire techniek wil bevorderen. Tekenend is ook dat Enco de naam van de auteur van het rapport niet prijs wilde geven en dat ook het ministerie van EZK hier geheimzinnig over deed. Uiteindelijk is de naam via onderzoek van De Volkskrant bekend geworden.

Enco komt tot de door minister Wiebes gewenste conclusie door niet realistische kosten voor zon en wind te rekenen (ze rekenen met hogere kosten voor 2030 en 2040 dan nu in 2020 al gerealiseerd worden, terwijl de kostenlijn nog steeds dalende is). Bovendien rekenen ze met extreem hoge, niet realistische systeemkosten (aansluitkosten e.d.) voor zon en wind. Verder rekenen ze kernenergie door alsof er geen goedkope zon- en windenergie bestaat en de kerncentrale op 95% van zijn capaciteit kan draaien.

Balancering van het net zal uiteindelijk van een smart-grid (slim elektriciteitsnetwerk) moeten komen en in combinatie met een groot aandeel zonne-energie zou het netwerk weleens makkelijker te balanceren kunnen zijn dan in de huidige situatie, omdat dan veel minder stroom over grote afstanden getransporteerd hoeft te worden. Er zal in Nederland nog wel een backup moeten zijn voor de gemiddeld 30 dagen per jaar dat een goede zon-wind mix onvoldoende energie levert. Wat in de toekomst de beste backup technologie zal blijken, is nu nog niet te bepalen.

“Ook blijkt dat de levensduurverlenging van een kerncentrale over het algemeen de goedkoopste manier is om CO2 te besparen, goedkoper dan zon en wind.” – Dit lijkt strijdig met de zware verliesgevendheid van de kerncentrale bij Borssele.

De stelling dat kernenergie de meest veilige is, is nogal gewaagd. Van de 500 kerncentrales in de wereld is ondertussen 1% met grote gevolgen voor de omgeving gecrashed. Als er in België een ramp gebeurt die vergelijkbaar is met Chernobyl, dan wordt in Brabant het woongebied van ongeveer 1 miljoen mensen voor tientallen jaren onbewoonbaar. Van kernenergie werd altijd gezegd dat de veiligheidsmaatregelen zodanig zijn dat volgens de risicoanalyse slechts eens per 10 miljoen jaar iets mis kan gaan. Dat strookt niet met de praktijk waar in 40 jaar tijd 1 op de 100 kerncentrales ernstig gecrashed is (en dan hebben we het nog niet over de kleinere incidenten).

Met betrekking tot bestaande seriebouw: Waar in West-Europa wordt binnen 15 jaar een kerncentrale afgebouwd? Mijn fractie heeft die niet kunnen vinden.

Het Franse EDF heeft interesse, maar heeft al lange tijd de mogelijkheid om in 1 van de 3 aangewezen gebieden een kerncentrale te bouwen. Dit hebben ze vooralsnog niet gedaan. In Frankrijk bouwt EDF met extreme overheidssubsidie en dan nog lukt het niet (zie Flamanville). EDF ruikt met de huidige politieke wind in Nederland simpelweg de volgende subsidiepot om leeg te trekken.

De gedeelde link citeert het ministerie van EZK letterlijk uit het dubieuze Enco rapport…

Het is hartstikke belangrijk om zo snel mogelijk naar een CO2-vrije maatschappij te gaan, maar we moeten niet in het zwarte gat van Kern-subsidie vallen, want daar komt nooit meer iets uit. Al het geld dat in dat gat gestopt wordt, kun je niet meer uitgeven aan slimme en wél duurzame technieken.

Tot zover dit ‘zijspoor’.

@Dirk v Emmen op vrijdag 20 november 2020 om 22:51:

Ik ben zeker geïnteresseerd in dialoog. Echter, om een zorgvuldige reactie op te stellen, is toch zeker een aantal uren onverdeelde aandacht nodig. Die heb ik niet zomaar beschikbaar helaas.

De commerciële ontwikkelaar van dit plan had voor het uitwerken van het eerste concept ook beter in dialoog mogen gaan met de inwoners. Dat is niet gebeurd en daarmee maken ze het zichzelf bijzonder moeilijk, omdat draagvlak volgens de zonnevisie een vereiste is.

Het was mij onbekend dat een GroenLinks statenlid betrokken is bij Solar Century, maar u hebt wel gelijk dat dit zo is. Zij is actief als statenlid in een andere provincie dan Noord-Brabant. Ik ga er van uit dat zij die werkzaamheden gescheiden kan houden. Binnen GroenLinks Helmond staan we in ieder geval voor zuiverheid en houden wij dit gescheiden.

Met betrekking tot het proces: Om een aanvraag af te wijzen, dient deze eerst formeel ingediend te worden. Dat is voor zover ik weet slechts één keer gebeurd, waarna de aanvraag afgewezen werd vanwege gebrek aan een participatie-traject. Als dit opnieuw onvoldoende blijkt, zal de aanvraag hoogstwaarschijnlijk opnieuw afgewezen worden.

De rol van de gemeenteraad heb ik ook beschreven in mijn eerdere reactie op Hans de Vries. Bij een commercieel project dat nu bedacht is door Solar Century, moeten we als raad uiteindelijk een verklaring van geen bezwaar afgeven. Als we in die fase zien dat dit plan de omgeving ernstig aantast, zal dat sterk meegewogen worden in de besluitvorming. Op dit moment is de raad simpelweg gewoon nog niet aan zet.

@Hélène Dirks op zaterdag 21 november 2020 om 14:33:

Zie mijn eerdere reactie op Hans de Vries. Het gebied is inderdaad prachtig. Wat mij betreft hoeft er niets te veranderen met dit gebied. Maar een deel van het perceel is in particulier eigendom. Die eigenaar wil blijkbaar iets met zijn grond.

@Niksweg op zondag 22 november 2020 om 07:19:

Zie mijn eerdere reactie op Helder Helmond. De raad en het college hebben de zonnevisie vastgesteld. Daar wordt inderdaad de voorkeur uitgesproken voor de volgorde die Niksweg ook schetst. Dat de projectontwikkelaar zonder zorgvuldig inspraaktraject gestart is met het uitwerken van een plan, zal het ze niet makkelijker maken om te voldoen aan het volgens de zonnevisie vereiste draagvlak. Zie verder ook mijn eerdere reacties op Hans de Vries en anderen met betrekking tot het besluitvormingstraject.

Hierbij deel 1 van mijn reactie op alle vragen en opmerkingen. De rest van mijn reactie op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen zal ik nog voor het einde van het jaar plaatsen.

Daarbij wel het algemene statement wat ik in eerdere reacties hierboven ook heb aangegeven: De gemeenteraad heeft de zonnevisie vastgesteld. Deze zonnevisie is leidend. Op dit moment in het proces is de raad nog niet aan zet met het al dan niet goedkeuren van plannen, omdat deze nog niet formeel zijn ingediend. Áls er een eventuele vergunning wordt verleend, dient de gemeenteraad tot slot een verklaring van geen bezwaar af te geven. Mochten we in die fase belanden, dan zullen we de zonnevisie als kader gebruiken en de voors en tegens van het plan zorgvuldig en kritisch wegen.

Thomas Tuerlings

@Thomas Tuerlings op zondag 27 december 2020 om 16:15:

Dus toch, 3e Kerstdag. Bedankt. Ik ga je reactie spoedig lezen.

@Thomas Tuerlings op zondag 27 december 2020 om 16:15:

Een flinke reactie maar helaas (nog) geen antwoord op de vragen die de VVD (en vele met hen) heeft gesteld n.a.v. jouw artikel.... komt dit antwoord dan voor het einde van dit jaar?!

@Theo Manders op maandag 23 november 2020 om 21:25:
@Theo Manders op maandag 23 november 2020 om 21:37:

@Hans de Vries op zaterdag 28 november 2020 om 19:45:

@Willem op dinsdag 8 december 2020 om 23:27:

Wat betreft het door dhr. Manders geciteerde artikel van Stichting Geledingszone Stiphout…

Spreken over ongeremde ambitie, je moet maar durven in een wereld waar een temperatuurstijging beperken tot 2 graden nauwelijks meer mogelijk is en waar een rampzalig scenario van 3 graden of meer met de dag dichterbij komt. Hoe ga je het aan je kinderen en kleinkinderen uitleggen, als door jouw egoïstisch gedrag de klimaatopwarming gierend uit de klauwen gelopen is en Europa overspoeld wordt door klimaatvluchtelingen uit gebieden die mede door jouw gedrag totaal onleefbaar geworden zijn? Ik zou het niet durven en ook niet kunnen…

De RES opgave van 2 TWh voor deze regio kan niet anders zijn dan een eerste begin. Het aantal TWh dat we nodig zullen gaan hebben is nog veel groter. De RES 1.0 gaat ‘slechts’ tot 2030. Nederland, als één van de rijkste landen van Europa, bungelt nog steeds ergens onderaan wat betreft gerealiseerde (noodzakelijke) klimaatambities. Dus het kan niet anders dan dat Nederland de komende jaren nog stevig aan de bak moet, en dan niet met schijnoplossingen zoals hout verbranden.

Wat de website van Stichting Geledingszone Stiphout betreft:
De website blinkt uit in hele en halve onwaarheden en bangmakerij. Als dit de manier is om je doel te bereiken, heb je niet zo’n stevig fundament.

Enkele hele en halve onwaarheden:

- Beweerd wordt dat er 24 ha zonnevelden aangelegd wordt volgens het plan. De waarheid is dat in het plan 13 ha zonnevelden voorgenomen is en dat de resterende 11 ha natuur blijft of als natuur wordt ingericht.
- Gesuggereerd wordt dat het niet bij de 0,01 TWh in Stiphout blijft maar dat de gemeente Helmond een 40 keer zo groot gebied wil vol leggen met PV. Hierbij wordt zeer suggestief het volledige zoekgebied van de gemeentelijke zonnevisie ingevuld. Dit is niet de realiteit en dus onnodige bangmakerij.
- De stichting benoemt zelfs gebieden die niet onder zoekgebieden vallen. Het kaartje dat wordt gebruikt, klopt niet. Zo benoemt de stichting o.a. de Warande en Berkendonk. Dat zijn recreatieve gebieden. Het kaartje in de Helmondse zonnevisie is een andere.
- Er wordt gesproken over enorme, lelijke hekwerken. Ook deze bangmakerij is ongegrond. In de plannen zijn de benodigde hekwerken niet of nauwelijks zichtbaar achter een glooiend talud.
- Er wordt gesproken over overlast van zoemende transformatoren. Ook dit is bangmakerij die nergens op gestoeld is. Als je over de metershoge hekken zou klimmen en je oor tegen de transformatoren aan zou leggen, zul je vast wel iets horen, maar het normale geluidsniveau van zo’n transformator is ter plekke van de wandelpaden niet of nauwelijks hoorbaar, laat staan ter plaatse van de bebouwing.

@maarten op woensdag 2 december 2020 om 23:09:

Zie het algemene statement in deel 1 van mijn reactie. Zodra de gemeenteraad weer aan zet is, voer ik graag het gesprek met je.

@Hans de Vries op zondag 6 december 2020 om 23:17:
@piet op dinsdag 8 december 2020 om 14:48:

Met de motie van dhr. Manders doelt u vermoedelijk op de motie die uitsprak prioriteit te geven aan zon op dak t.o.v. zon op de grond. Deze motie hebben wij als GroenLinks mede ingediend, omdat zon op dat ook absoluut onze voorkeur heeft.

Echter, de gemeente heeft geen zeggenschap over privaat eigendom. Dat geldt zowel voor een groot deel van het perceel waar Solar Century zijn oog op heeft laten vallen, als voor daken van particulieren en/of bedrijven. Het is niet mogelijk om als gemeente de eigenaar van een bestaand gebouw te verplichten zonnepanelen op het dak te leggen. Daarnaast speelt nog dat een deel van de bestaande dak-constructies niet geschikt is voor zonnepanelen (denk bijvoorbeeld aan het stadion van AZ). Ook hierover is recent een motie aangenomen. Deze riep aan nieuwe gebouwen de voorwaarde te stellen dat zij zodanig worden ontworpen dat ze geschikt zijn voor zonnepanelen. Maar ook daarbij was het niet mogelijk eigenaren van nieuwe gebouwen te verplichten meteen zonnepanelen op hun dak te leggen. De gemeente gaat daar namelijk niet over, al zouden wij als GroenLinks graag zien dat ieder dak maximaal benut zou worden.

@Ditvindik op woensdag 16 december 2020 om 17:18:

Uw hartenkreet en frustraties zijn binnen onze fractie zeer bekend en hebben absoluut onze aandacht!

@Hans de Vries op dinsdag 22 december 2020 om 22:53:

Beste Hans,
Wij zijn niet afwezig in dit dossier. Ik hoop dat ik met mijn reacties hierboven uiteen heb kunnen zetten dat wij als raad op dit moment geen zeggenschap hebben over de ontwikkeling van dit plan. Zodra we als raad wél aan zet zijn, zullen wij uiteraard zorgvuldig alle voors en tegens wegen.

Wat betreft de gestelde vragen door andere partijen, alles wat bijdraagt aan zo veel mogelijk transparantie en beschikbare informatie, zal uiteindelijk ook bijdragen aan de besluitvorming in de gemeenteraad. Wij zijn net zo benieuwd naar de antwoorden als de partijen die de vragen ingediend hebben. Zowel PvdA, Helder Helmond als de VVD hebben net als wij de visie op zonnevelden en zonnedaken goedgekeurd en daarmee de kaders voor dit soort ontwikkelingen opgesteld. Daarin verschillen wij dus niet van elkaar.

Wat betreft de koers van GroenLinks, landelijk en/of lokaal, daarover ga ik graag het gesprek met u aan. Feedback op de koers van onze partij is altijd welkom. Zou u mij willen mailen? T.tuerlings@raad.helmond.nl.

@Karel op woensdag 23 december 2020 om 13:45:

Beste Karel,
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Daarbij hoort wel de verantwoordelijkheid van degene die de mening uit om een onderbouwing van die mening te hebben. Anders is het namelijk geen mening meer. Dat u een uitspraak doet over mijn arrogantie en over mijn gebit, zonder dat u ooit een woord met mij in real life hebt gewisseld, vind ik dan ook een zwaktebod.

Thomas Tuerlings

@Thomas Tuerlings op zondag 27 december 2020 om 16:15:
@Thomas Tuerlings op donderdag 31 december 2020 om 17:05:

Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Wat mij betreft mag de politiek veel vaker zo gedetailleerd tekst en uitleg geven over onderwerpen die bij veel mensen leven. Dat is natuurlijk in de praktijk niet altijd mogelijk (hoeveel nachtelijke uren heeft dit je gekost?) maar om het principe toch wel wenselijk.

@Thomas Tuerlings op donderdag 31 december 2020 om 17:05:

Wederom een uitgebreide reactie waar flink uitgehaald wordt naar een andere mening. Echter Thomas... wanneer komt nou jouw reactie waar het allemaal om begonnen is?!

@Thomas Tuerlings op donderdag 31 december 2020 om 17:05:

Uiteraard lezen wij deze blog met belangstelling, uw rechtstreekse adressering maakt dat wij een reactie gepast vinden.

Voorop gesteld hoop ik dat u erkent dat de belangen van onze stichting in het verlengde liggen van uw partij. Behoud van de belangrijke groene gebieden van onze stad.

onze reactie:

– Beweerd wordt.....volgens het plan.
Wij citeren uit stukken van de ontwikkelaar: "Het plangebied bestaat uit een bruto-oppervlakte van ongeveer 24 hectare grond."

– Gesuggereerd .... en dus onnodige bangmakerij.
Wij vullen niks in maar verwijzen naar RN_020_Nota_Visie_zonnevelden_en_zonnedaken_gemeente_Helmond_202(pagina 42 Bijlage5). In combinatie met de toelichting vanuit de gemeente om 0,4TWh te gaan realiseren in Helmond.

– De stichting benoemt zelfs .... zonnevisie is een andere.
Wederom verwijzen wij naar bijlage5 van de visie. Tenzij u ons kunt vertellen waar staat dat deze gebieden uitgesloten zijn. Wij komen niet verder dan "niet gewenst" en lezen in dit stuk dat recreatieve plassen benoemd worden als mogelijkheid. Het kaartje is inderdaad niet hetzelfde omdat bijlage 5 uiterst onleesbaar is. Een google maps link met overlay was wenselijk geweest.

– Er wordt gesproken over enorme, lelijke .... achter een glooiend talud.
Het reeds aangelegde zonneveld van slechts 0,5hectare zou ook niet zichtbaar zijn voor omwonende. U kent het gebied dus ik hoor graat wat u vind van de hekken (bijna 2jaar na realisatie)

– Er wordt gesproken over overlast ... laat staan ter plaatse van de bebouwing.
Wij hopen dat u er meer ervaring mee heeft dan de schrijver van het artikel. Onwaar is het iig niet zoals u zelf ook aangeeft. Transformatoren maken een lage, brommende toon.

Tot slot hoop ik met u en uw partij geen strijd te hoeven voeren. Wij zijn niet tegen iets. Wij zijn vóór iets. Voor een groen Helmond! Voor het behoud van de groene zones aan de rand van onze mooie stad. Voor de energietransitie. Voor betrokkenheid onze inwoners. Maar vooral ook voor een open dialoog.

"De vergroening van onze stad begint bij bewustzijn en draagvlak"
(aldus uw ambitie en doelstelling)

@Stichting geledingszonde Stiphout op zondag 3 januari 2021 om 21:52:

Prima reactie, ben benieuwd of GroenLinks haar reactie nu volledig kan maken op de weblog van Thomas. Daar ben ik nog steeds op aan het wachten.
Intussen complimenten stichting voor de goede infobijeenkomst en chatgelegenheid. Ga zo door!

https://www.youtube.com/watch?v=2bzOMfJsBfE

Weer een maandje verder... nog steeds geen reactie van GroenLinks? De vragen nemen alleen maar toe en het draagvlak neemt af.

Inmiddels blijkt uit de RES daadwerkelijk dat Helmond alleen maar Zon-Op-Dak hoeft te doen.

Update 5:
VVD en Lokaal sterk willen ook opheldering over zonneveld bij Stiphout
Omdat zij betere informatie willen, stelden ook de VVD en Lokaal sterk schriftelijke vragen aan B&W over het voorgenomen zonneveld bij Stiphout.
Hieronder staan hun 10 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

Afgelopen maanden en weken hebben de fracties van de VVD en Lokaal sterk veel verontruste reacties en brieven gekregen van inwoners over de mogelijke komst van een zonneveld. In de bewonersbrief (8 december 2020) en de RIB (15 december 2020) geeft het college duidelijk aan dat het om een ingewikkeld onderwerp gaat waar veel zaken een rol spelen. De informatie zou wat ons betreft dan ook beter kunnen. De bewonersbrief van 2 februari 2021 vinden we daarom in dit kader niet duidelijk genoeg. Immers op 3 en 11 februari heeft de MRE ons meegenomen in de ambitie (2TWh) van de concept RES (Regionale Energie Strategie)1.0 tot 2030. Hierin stonden de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Dit maakt duidelijk dat er geen locaties in ons schaarse buitengebied van Helmond voldoen aan de tussenresultaten van de planMER (zie afbeelding). Sterker nog Helmond heeft de opdracht om 0,3 TWh te zoeken op daken. Onze fracties hebben het Bestemmingsplan Buitengebied gezien, en zijn niet verrast door het Handhavingsverzoek door Stichting Geledingszone Stiphout. Voor de percelen die enkelbestemming natuur hebben gekregen, zijn in het Bestemmingsplan Buitengebied duidelijke beperkingen aangegeven.
Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Op welke termijn kunnen wij de evaluatie van de visie Zonnevelden en Zonnedaken tegemoet zien, dit naar aanleiding van de uitkomsten van de RES 1.0 tot 2030?
 2. Hoe gaat het college de ruimte op het netwerk voor inwoners en ondernemers veilig stellen om de opdracht zon op dak te realiseren
 3. Draagvlak onder omwonenden is een voorwaarde zoals die vastgesteld is in de Visie op zonnevelden en zonnedaken. Welke onafhankelijke maatstaven verbindt u hieraan om dit te bepalen en hoe gaat u dat vorm geven?
 4. Waarom wordt er in deze bewonersbrief 2 februari jl. gericht voorlichting gegeven aan een specifieke groep inwoners van Helmond over de energietransitie en niet over de Regionale Energie Strategie 1.0? Welke criteria liggen hieraan ten grondslag?
 5. Wie zijn deze specifieke groep? M.a.w. wie zijn de omwonenden van dit initiatief? Wij krijgen namelijk berichten en vragen van mensen die betrokken zijn maar geen brief hebben gehad.
 6. Wie worden in de door u genoemde enquête aangeschreven? M.a.w. wie zijn “betrokken inwoners” in Stiphout? Betreft dit dezelfde groep? Waarom niet de gehele wijk? Wie stelt deze enquête op en wat is het doel van deze enquête?
 7. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de natuur in het gebied hersteld wordt en op welke termijn (conform handhavingsverzoek)?
 8. Nu is het gebied voor de flora en fauna een verbindingszone tussen de Stiphoutse Bossen en het Coovelsbos. Hoe gaat het college dat waarborgen en versterken conform bestemmingsplan Buitengebied?
 9. Waarom is in de bewonersbrief 2 februari jl. alleen benoemd dat de grond nu gedeeltelijk een agrarische bestemming heeft. Waarom is er weggelaten dat de grond voor een aanzienlijk deel een natuurbestemming heeft?
 10. Inmiddels zijn wij ook op de hoogte dat de gemeente bijna 4 Ha (40.000m2) eigendom in het plangebied heeft liggen. In de bewonersbrief lezen we dat de rol van de gemeente zich beperkt tot die van vergunningverlener. Is het college met ons eens dat dit een verkeerd beeld geeft?

@Sander Lam op donderdag 31 december 2020 om 18:34:

Dank Sander. Dat ben ik met je eens. Het heeft inderdaad meerdere (geen nachtelijke) uren gekost. Die tijd is (bij mij) helaas niet altijd voor handen, maar wel onderdeel van het schrijven van columns voor de weblog. Vanaf de komende column zal een van mijn fractiegenoten mijn column op de weblog dan ook overnemen.

@piet op zondag 3 januari 2021 om 16:21:

Ik meen dat ik alle openstaande vragen uitgebreid beantwoord heb en zie zo niet waar je nog een reactie op zou willen hebben? Raadsvragen worden door raadsleden aan een wethouder gesteld. Ik ben geen wethouder en ga dus ook geen raadsvragen beantwoorden via deze weblog.

Thomas Tuerlings

Meneer Teurlings, Misschien tijd om maar eens te zorgen dat de onrust wordt weggenomen door te stoppen met deze ontwikkeling. Wethouder Maas zou als GroenLinks wethouder uw partij standpunten moeten steunen. En u bent voor MEER NATUUR, MEER RUST en MEER RUIMTE toch?

Of gaat u dit ook niet beantwoorden via de weblog

Als gemeenteraad kunnen wij pas oordelen over een ontwikkeling wanneer die concreet aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voordat een ontwikkeling aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd, moet eerst succesvol een vergunning worden aangevraagd.

Tot op heden is, voor zover ik weet, nog geen vergunning aangevraagd. Wij kunnen er dan als gemeenteraad wel vanalles van vinden, maar zijn op dit moment simpelweg gewoon niet aan zet. Daarmee zijn wij ook niet in de positie deze ontwikkeling op dit moment te stoppen.

Thomas Tuerlings

Aanleggen die zonnepanelen en bouw er meteen huizen onder! Kan die grijze golf in Stiphout mooi bijdragen aan het klimaatprobleem en woningtekort dat die generatie zelf veroorzaakt heeft.

Meneer Teurlings, de onrust welke er nu heerst is onacceptabel. Een wethouder en misschien zelfs wel de burgemeester heeft hier een grote verantwoordelijkheid. En uw als gemeenteraad hem te corrigeren. Spreekt u en uw wethouder zich op zijn minst hardop en duidelijk uit vóór natuur.

Beste webmaster er zijn ook vragen door Helder Helmond gesteld. Waarom heeft u deze hier niet gedeeld? Het is erg prettig deze overzichtelijk bij elkaar te hebben. Alvast bedankt,

Bijna bizar overigens om te zien hoe een miljoenenbedrijf als Solarcentury door middel een advertentie (van maar liefst 2 pagina's)in de Loop tekeer gaat tegen een wijkkrantje, een stichting en een supermarkthouder. Als dat de voorbode is van de verdere procedure dan kan Stiphout zijn borst natmaken. Een multinational die tot op persoonsniveau tekeer gaat tegen tegenstanders en daarnaast voor- en tegenstanders uitspeelt. Blijkbaar heeft het rammelen met de portemonnee (in het kader van participatie) niet het gewenste effect. Wat een niveau.

Op de website van Solarcentury lees ik mooie praatjes, foto's van landschappen met klaprozen en ganzen, maar ze verbloemen iets wat spuuglelijk is. Even los van actuele maatschappelijke discussies over SDE-subsidie voor buitenlandse bedrijven, in China door onderdrukte Oeigoeren gemaakte panelen en de wens om vooral daken te vullen met panelen in plaats van grond mag en kan niet te lichtzinnig gedacht worden over de impact van een dergelijk groot project.

Noem een frikadel uit de fabriek een ambachtelijke lekkernij uit grootmoeders keuken en je krijgt hetzelfde idee bij natuur- en biodiversiteit rondom een zonneweide. Iets mooier maken dan het is. Dat is wat Solarcentury doet.

@Roland op zaterdag 10 april 2021 om 07:55:

Prima verwoord.

Inmiddels zijn er nog meer vragen gesteld door diverse fracties?!

wanneer worden ze nu eens wakker.....¿

@Roland, blij verrast met deze solide bijdrage.

Ach, het is nog niet klaar dus, onze nieuwe zonnekoning Andrew gaat het opnieuw aankaarten...
Dit verhaal is klaar dacht ik, maar nee hoor, de linkse hobby's moeten en zullen doorgang krijgen, net zoals de biomassa hobby's.
Totaal geen verstand ervan, maar IK denk dat het zo moet...
Lang leve Timmerzwans, de grootste mafkees die er rondloopt.
Bah!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: