65reacties

Tuerlings: Stiphoutse zon

De afgelopen weken is er veel te doen over een voorgenomen zonneveld van 23 hectare bij Stiphout. De inwoners voelen zich overvallen en enkele politieke partijen verzetten zich vanwege gebrek aan draagvlak hevig tegen de komst van het zonneveld. Er werd bij de begrotingsbehandeling zelfs geopperd om deze hele ontwikkeling stil te leggen vanwege dit gebrek aan draagvlak. Dit lijkt echter wat voorbarig. In ieder proces van ontwikkeling zit namelijk standaard de verplichting om naar draagvlak en participatie te streven. Zo ver is het nieuwe plan (de gemeente verwees het oorspronkelijke plan naar de prullenbak) bij Stiphout op dit moment nog niet.

Stellen dat er geen draagvlak is voordat er met inwoners over de nieuwe plannen is gesproken, is geen logische volgorde. Neemt helaas niet weg dat de ontwikkelaar van het zonneveld de zaken richting de inwoners in het begin slecht heeft aangepakt en hierdoor veel wantrouwen ontstaan is.

Tegelijkertijd gaan er geluiden op om alternatieve energiebronnen te onderzoeken. Zo werd in de commissiebehandeling van de begroting door enkele partijen voorgesteld om onderzoek te doen naar kernenergie. Maar waar zouden wij in onze regio een kerncentrale moeten plaatsen? In Helmond? Of liever bij een van onze buurgemeenten? En hoe realistisch is dit? Als we het aan de markt overlaten, is kernenergie het laatste waarin geïnvesteerd wordt. In de westerse wereld worden nergens meer kerncentrales gebouwd zonder dat deze zwaar gesubsidieerd worden met belastinggeld. Onze eigen kerncentrale in Borssele draait jaarlijks met een fors verlies en ook in Engeland, Frankrijk en Finland komen nieuwe kerncentrales niet goed van de grond.

Er gaan ook geluiden rond over een thoriumcentrale, maar daarover doen evenzoveel misverstanden de ronde. Vergeleken met klassieke kerncentrales heeft deze duidelijk voordelen. Maar… de thorium technologie moet eerst nog ontwikkeld worden. Volgens de experts duurt dat nog zeker tot 2050 en kost dat tientallen, zo niet honderden miljarden. Bovendien wordt zelfs met deze techniek het afvalprobleem niet opgelost.

Laten we dan toch eerst maar eens kijken naar de techniek die we nu voor handen hebben én die voor de belastingbetaler goedkoper is. Zonnepanelen op daken heeft de voorkeur, maar alleen daarmee haalt Helmond de opgave van de landelijke overheid helaas niet. Een interessant alternatief is dan bijvoorbeeld vervuilde grond die we toch niet voor iets anders kunnen gebruiken. Natuurlijk op voorwaarde dat dit goed wordt ingepast in de omgeving en dat inwoners mee kunnen praten zodat er voldoende draagvlak is.

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.