29reacties

Tuerlings: Stiphoutse zon


De afgelopen weken is er veel te doen over een voorgenomen zonneveld van 23 hectare bij Stiphout. De inwoners voelen zich overvallen en enkele politieke partijen verzetten zich vanwege gebrek aan draagvlak hevig tegen de komst van het zonneveld. Er werd bij de begrotingsbehandeling zelfs geopperd om deze hele ontwikkeling stil te leggen vanwege dit gebrek aan draagvlak. Dit lijkt echter wat voorbarig. In ieder proces van ontwikkeling zit namelijk standaard de verplichting om naar draagvlak en participatie te streven. Zo ver is het nieuwe plan (de gemeente verwees het oorspronkelijke plan naar de prullenbak) bij Stiphout op dit moment nog niet.
Stellen dat er geen draagvlak is voordat er met inwoners over de nieuwe plannen is gesproken, is geen logische volgorde. Neemt helaas niet weg dat de ontwikkelaar van het zonneveld de zaken richting de inwoners in het begin slecht heeft aangepakt en hierdoor veel wantrouwen ontstaan is.

Tegelijkertijd gaan er geluiden op om alternatieve energiebronnen te onderzoeken. Zo werd in de commissiebehandeling van de begroting door enkele partijen voorgesteld om onderzoek te doen naar kernenergie. Maar waar zouden wij in onze regio een kerncentrale moeten plaatsen? In Helmond? Of liever bij een van onze buurgemeenten? En hoe realistisch is dit? Als we het aan de markt overlaten, is kernenergie het laatste waarin geïnvesteerd wordt. In de westerse wereld worden nergens meer kerncentrales gebouwd zonder dat deze zwaar gesubsidieerd worden met belastinggeld. Onze eigen kerncentrale in Borssele draait jaarlijks met een fors verlies en ook in Engeland, Frankrijk en Finland komen nieuwe kerncentrales niet goed van de grond.

Er gaan ook geluiden rond over een thoriumcentrale, maar daarover doen evenzoveel misverstanden de ronde. Vergeleken met klassieke kerncentrales heeft deze duidelijk voordelen. Maar… de thorium technologie moet eerst nog ontwikkeld worden. Volgens de experts duurt dat nog zeker tot 2050 en kost dat tientallen, zo niet honderden miljarden. Bovendien wordt zelfs met deze techniek het afvalprobleem niet opgelost.

Laten we dan toch eerst maar eens kijken naar de techniek die we nu voor handen hebben én die voor de belastingbetaler goedkoper is. Zonnepanelen op daken heeft de voorkeur, maar alleen daarmee haalt Helmond de opgave van de landelijke overheid helaas niet. Een interessant alternatief is dan bijvoorbeeld vervuilde grond die we toch niet voor iets anders kunnen gebruiken. Natuurlijk op voorwaarde dat dit goed wordt ingepast in de omgeving en dat inwoners mee kunnen praten zodat er voldoende draagvlak is.

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

ThomasOnze Helmondse politici
29 reacties
Reageer

Dag Thomas,

Je hebt het in je verhaal over de standaardverplichting om naar draagvlak en participatie te streven. Dat klopt!

Mag ik je daarom verwijzen naar onze onderstaande brief** die wij vorige week naar het college hebben gestuurd. Wellicht kun je hier als raadslid ook eens vragen over stellen. Zoals het nu gaat, komt het benodigde draagvlak nooit van de grond.

Hartelijke groet,
Hanneke Hegeman, Belangengroep Vinkelaan e.o.

** Het College van Burgemeester en Wethouders
p/a 't Cour
Zuid Koninginnewal 4
5701 NT Helmond

Helmond, 8 november 2020
Betreft: voortgang pilot Helmondselaan/Adelaarplein/Vinkelaan e.o.

Geacht college,

Sinds de lente van 2019 zijn wij met u in gesprek over de ontwikkelingen rond het voormalig PNEM-terrein aan de Helmondselaan en de directe omgeving (Adelaarplein, Vinkelaan). In het Eindhovens Dagblad van 10 april (2019) heeft wethouder Van den Waardenburg uw plannen om de herinrichting te laten geschieden via een pilot in het kader van de Omgevingswet uiteengezet. Dit hebben wij gezien als een uitnodiging en sinds die tijd hebben wij getracht op een positieve en constructieve manier met u mee te denken hoe deze pilot kan worden ingericht.

Door diverse oorzaken (Corona, een lange verkoopprocedure van de grond aan een nieuwe participatiepartner Nieuw Binderen B.V. en het uitblijven van het besluit van Woonpartners of deze daadwerkelijk in de ontwikkeling van het plan wil participeren) ligt het hele voorgenomen participatietraject al meer dan een jaar stil. Het is eigenlijk nooit goed van de grond gekomen. Intussen is de nieuwe eigenaar van de voormalige PNEM-grond aan de Helmondselaan volop bezig met het ontwikkelen van plannen. Dit verbaast ons want wij hebben met u afspraken gemaakt over het inspraaktraject dat als pilot voor de Omgevingswet zou dienen. Wij verwijzen u hiervoor naar onder anderen de toezeggingen die wethouder Van den Waardenburg tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 12 september 2019 in het ROC heeft gedaan. Zij werd hierbij ondersteund door uw ambtenaar mevrouw Nina ter Linden die via een PowerPoint-presentatie uw intenties duidelijk maakte.

Wij gaan er nog steeds vanuit dat de gemaakte afspraken inzake het participatietraject worden nagekomen en u hierin uw verantwoordelijkheid neemt. Vriendelijk verzoeken wij u duidelijkheid te geven over de stand van zaken, uw verwachtingen ten aanzien van het participatietraject en wanneer de pilot weer wordt opgepakt.

Met vriendelijke groet,
mede namens Paul van Berlo en Guido van Dooren

Hanneke Hegeman
Uiverlaan 43
5702 AB Helmond
e-mail: hannekehegemanhelmond@gmail.com

Hanneke Hegeman

"SOMEREN - Het elektriciteitsnetwerk in de omgeving van Someren is momenteel te zwaar belast. Daardoor kan voorlopig een streep door twaalf nieuwe zonneparken. Alleen aanvragen voor maximaal 200 zonnepanelen op daken zijn nog mogelijk."

bron: https://www.ed.nl/de-peel/elektriciteitsnetwerk-in-someren-te-zwaar-belast-voorlopig-streep-door-12-nieuwe-zonneparken~a19933b9/

Als je het artikel verder leest kun je lezen dat stroombeheerder Enexis degene is geweest die een streep door deze plannen heeft gezet.

Hoe staat het met belasting van het elektriciteitsnetwerk in Helmond?
Zijn er recente cijfers beschikbaar die deze vraag met argumenten te kunnen beantwoorden?
Dus feiten i.p.v. mooie (commerciële) verkooppraatjes?
En ja de ontwikkelaar wil graag centjes zien.

@Stapper op dinsdag 17 november 2020 om 18:02:

In het artikel staat ook dat een van de zonneparken misschien nog aangesloten kan worden op Helmond-Zuid. Dat betekent dus dat daar nog ruimte is.

Als stelregel geldt dat overal waar er traditioneel gezien weinig afname van stroom was er nu opgeschaald moet worden. De meeste steden hebben dus wel ruimte, de dorpen er omheen minder. Meestal als je hoort dat plannen voor zonneparken niet doorgaan zijn die ergens op het platteland/in de polder gepland.

En waar is de meeste ruimte voor nieuwe zonneparken? Juist, precies op die plaatsen waar het elektriciteitsnet het niet aankan. Vandaar ook dat de netbeheerders voor een flinke opgave staan en niet alle parken op dit moment doorgang kunnen vinden.

Michiel van Geel

Hoi Thomas,

Blij dat GL zich laat horen. Ik was al bang dat mijn partij geen standpunt in zou nemen in de ontwikkeling in Stiphout.

Ik vind het wel vervelend dat je spreekt over "vervuilde grond die we toch niet voor iets anders kunnen gebruiken" Het is een prachtig gebied waar ik regelmatig met mijn vader doorheen wandel voordat ik de Stiphoutse bossen inloop.

Volgens mij past dit plan totaal niet! We moeten beter kijken naar wat andere gemeenten doen. Bijvoorbeeld Tilburg daar is 2 hectare zonnepark de max.

Hans de Vries

Dag Thomas,

We zien de noodzaak om op je column te reageren.

Bij de vaststelling van de zonnevisie is door meerdere fracties (waaronder Helder Helmond) gehamerd op het feit dat het draagvlak essentieel is. Het is natuurlijk de wereld op zijn kop om eerst een heel een concept uit te werken en daarna pas aan draagvlak en participatie te doen. Als je de inwoners serieus wilt nemen dan doe je dat niet alleen achteraf.

En over kernenergie. Je stelt dat die enkel met subsidie kunnen draaien. Dat klopt, maar bij zowel zonneparken als windmolens werkt dat precies hetzelfde. Maar het grote voordeel van kernenergie is dat het een tig keer hogere energiedichtheid heeft. Kernenergie kan in potentie in de volledige energievraag voorzien, waar zon en wind dat nooit kunnen. Voor Helder Helmond is kernenergie dus nog steeds een interessante optie om te onderzoeken.

Gr. Helder Helmond

👏🏼 HH

De gemeente Helmond heeft de afgelopen twee jaar in Stiphout-Zuid al uitgebreid laten zien hoe zij omgaat met onherroepelijk vastgestelde plannen, algemeen belang, veiligheid, woongenot, etc. “Een vos verliest zijn haren...”

#prutsclub@gemeentehelmond.nl

Beste Thomas, ik proef in deze weblog behoorlijk wat cynisme. Wij als inwoners van Stiphout zien deze “vervuilde grond” toch echt anders ... wij zien deze “vervuilde grond” als eco-zone, uitloopgebied en prachtig landschap, waar paarden staan, schapen lopen (en niet tussen de lelijke zonnepanelen) en roofvogels vliegen. Ongecultiveerd, met bossages en hoogte verschillen en mooie uitzichten. Één van de zeer weinige ongecultiveerde gebiedjes in Helmond. Als we jullie je plannen laten uitvoeren, zal het nooit meer worden als het was en zitten we daar tenminste 25 jaar mee ......

Petra Vrielink

En na die 25 jaar, wordt het “zonnepark” dan ontmanteld en het gebied weer teruggebracht in “oude staat”? Daar gelooft toch niemand in.
En is er ook al nagedacht over ontmanteling van het park en waar deze panelen dan blijven? In het kader van milieubewustzijn.

Petra Vrielink

@Petra Vrielink op donderdag 19 november 2020 om 13:15:

Helaas Petra, alles moet wijken voor de "groene hobby's" en beton, daar valt weinig aan te veranderen vrees ik.

Maar je hebt 100% gelijk!

Groenlinks, dan ben je niet objectief. en dat blijkt wel weer. Ik weet echt niet alles maar toevallig ben ik wel bekend met Finland en hun co2 neutrale beleid.
Het land kent 4 moderne grote centrales en een vijfde is in aanbouw en een zesde staat in de planning. Dus dat komt niet overeen met wat jij beweert.

Kijk; politiek bestaat uit discussieren en debatteren en anderen overtuigen.
Maar dan moet het wel gaan over realiteit,feiten en cijfers.
En dat kan niet met mensen die vanuit een ideologie doen en denken, en zeker niet door degene die anderen uit wil sluiten, en die bewezen wenst te liegen om zijn zin door te drukken. Groenlinks bij uitstek.

Een forse kerncentrale, ook in eerste aanleg een klassieke nucleaire centrale, is zeker het overwegen waard. Zowel voor CO2 neutraliteit, onderzoek naar verbeterde versies als Thorium, als ook enorme werkgelegenheid .

Ook over alle andere punten kunnen we het hebben maar ik pak even "Finland" eruit, zoals gezegd, omdat ik weet dat je maar wat napraat.

De naam Shell duikt af en toe nog wel eens op als een milieubewuste organisatie. Met voorstellen voor alternatieve energiebronnen. Zij geven zelf de voorkeur aan gas en olie. Zij hebben hun bedrijfsactiviteiten in Helmond, ontwikkeling/fabricage van zonnepanelen, jaren geleden opgeheven.
De gemeente Helmond wil nu een proeftuin in Stiphout-Dorp.

Groen Slinks

Jesse doei Klaver 🍀
Hallo landschapsvervuilende twee meter hoge stellages met het asbest van de toekomst.

Hoezo GROEN links??

@Andre op donderdag 19 november 2020 om 21:14:

https://www.technischweekblad.nl/artikelen/tech-achtergrond/westerse-kerncentrales-te-duur-om-te-bouwen

Lees bovenstaand artikel even. Kernenergie is gewoon niet rendabel ten opzichte van andere vormen van energieopwekking. Dat ze er in Finland voor gekozen hebben om desondanks toch op kernenergie in te zetten is in hun geval een tijdelijke oplossing totdat ze voldoende opwekken uit wind, zon en getijden.

Een kerncentrale neerzetten gaat je trouwens niets helpen bij onderzoek naar Thoriumcentrales. Een gesmolten zout reactor is een fundamenteel ander principe dan een reactor met splijtstaven. Gezien dat de wereldvoorraden commercieel interessant Thorium-erts zich vooral buiten Europa bevinden is het ook slimmer om even te wachten op landen als de VS en India, die die voorraden binnen hun grenzen hebben en waar het dus eerder economisch rendabel te krijgen is (want minder vervoerskosten en importheffingen).

Michiel van Geel

Schandalig, om zonnepanelen in de achtertuin van Stiphout te dumpen. Wat een domme opmerking over kernenergie, dus dan maar zonnepanelen op "vervuilde grond". Meneer Tuerlings woont zeker niet in Stiphout, want hoeveel mensen daar wandelen en genieten van de mooie laantjes, spechten, reigers, de paarden die daar lopen. En dan beweert Solarcentury dat je er niets van ziet. Bij zuid staan ook zonnepanelen, zou je ook niet zien. Haha, alle groen is weggemaaid. Maar ja, de subsidiekraan weegt zwaarder dan woongenot. In een woord SCHANDALIG !!!!

Ans van Tetrode

kernenergie kan wel degelijk rendabel zijn heren en wordt op dit moment wel degelijk meegenomen als een serieuze optie voor een duurzame energiemix.
Minister Wiebes heeft het onderzoek van ENCO in september naar de Tweede Kamer gestuurd.

De belangrijkste conclusies zijn dat de onderzoekers stellen dat kernenergie niet duurder is dan wind en zon als alle kosten op dezelfde manier worden meegenomen. Nu worden de extra kosten die voortvloeien uit zon en wind (zoals extra netwerkkosten, kosten voor balanceren van het net, aansluitingskosten) niet meegenomen in de berekeningen voor energie uit wind en zon, maar worden afgewenteld op de netbeheerder en/of consument.

Ook blijkt dat de levensduurverlenging van een kerncentrale over het algemeen de goedkoopste manier is om CO2 te besparen, goedkoper dan zon en wind. Voorwaarde voor een concurrerende prijs van kernenergie is wel dat Nederland met één of meer kerncentrales aansluit bij bestaande seriebouw van (buitenlandse) kerncentrales vanwege de toch al lange constructietijd.

De onderzoekers stellen verder vast dat kernenergie per terawattuur de meest veilige wijze van produceren van elektriciteit is; veiliger dan zon en wind. Investeringen voor de veiligheid zijn geen issue in de sector. Sowieso zijn de investeringen voor een periode van 60 tot 80 jaar.

Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van een concurrerende prijs van kernenergie is wel dat Nederland met een of meer kerncentrales aansluit bij de bestaande seriebouw van buitenlandse kerncentrales, omdat de constructietijd sowieso al lang is. Verder stelt het onderzoek dat levensduurverlenging van een kerncentrale over het algemeen de goedkoopste manier is om CO2 te besparen en daarmee dus voordeliger is dan zon en wind.

Het Franse energieconcern EDF heeft intussen interesse getoond om een kerncentrale te bouwen in Nederland. Het bedrijf heeft contact opgenomen met het kabinet.

Zie ook:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/09/23/kernenergie-als-optie-voor-energiemix

Beste heer Teurlings,

Uw valt op in afwezigheid bij deze discussie. Uw schrijft breeduit over Stiphoutse zon maar lijkt niet geïnteresseerd in de dialoog.

Ook heb ik vragen bij solarC en uw relatie met deze ontwikkelaar. We worden in de loop uitgenodigd door een dame welke werkzaam is bij deze ontwikkelaar en tevens voor GroenLinks als statenlid bekend staat.

Inmiddels is mij ook het nieuws bereikt dat andere ontwikkelaars geen voet aan de grond krijgen in Helmond en structureel genegeerd zijn de afgelopen jaren.

Dat nu uw wethouder alleen deze aanvraag van solarC nog in behandeling houdt na de aangenomen motie van dhr Manders vind ik vreemd. Volgens mij is het afwijzen van deze aanvraag de enige juiste reactie vanuit de wethouder.

Dank voor uw reactie,

"Een interessant alternatief is dan bijvoorbeeld vervuilde grond die we toch niet voor iets anders kunnen gebruiken." Waarom moet die gebruikt worden. Zoals het nu is, is toch prima! Prachtig natuurgebied. Of is dat niet belangrijk genoeg?

Daarbij:

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3291135/provinciale-staten-zetten-rem-op-zonneparken

Hélène Dirks

Volgens mij wordt de discussie onnodig breed getrokken. Deels van een NIMBY- houding. Maar een NIMBY-houding hoeft niet slecht te zijn, kan ook voortkomen uit het “zuinig zijn op wat we hebben”. Volgend mij zijn er maar weinig mensen tegen zonne-energie. De vraag is vervolgens waar deze opgewekt wordt. Volgens mij kan niemand tegen de volgorde zijn van: 1) daken, 2) “suffe” weilanden en 3) weilanden met waarde tbv cultuurhistrie, natuur en recreatie. Hier begint men bij 3. Erg Onhandig (dom). Je doet hier namelijk een grote groep burgers mee te kort. Weg draagvlak. Zij zullen opkomen voor behoud van hun directe leefomgeving.

Wat er nu in Stiphout gebeurt heeft overigens enkele overeenkomsten met de Ruit. Ook daar werd ingezet op gebied met veel natuurhistorische waarde (Oa Son, Stad van Gerwen en Aarle Rixtel) waar ook nog eens volop gerecreëerd werd (A) terwijl er ten noorden van oa Mariahout een groot stuk niemandsland met weilanden zonder cultuurhistorische waarde lag (B). Op naïeve gronden (geld was in de eerste ronde geen selectiecriteria) werd deze laatste echter niet meegenomen. B viel af en hoe het met A afliep is ook bekend....

De gemeente Helmond voldoet in de RES in de samenwerking met de Metropoolregio Eindhoven aan de landelijke opgave OOK zonder zonneweide Stiphout. Zonneweides zijn binnen de gemeentegrenzen niet nodig om aan de landelijke opgave te voldoen. Heeft GroenLinks Helmond daarmee niet een ongeremde ambitie in plaats van een noodzakelijke ontwikkeling voor ogen?
De vraag blijft of deze ambitie kan rekenen op draagvlak in Helmond-Stiphout? GroenLinks is daarover optimistisch. Indien dit echter niet zo is zullen we gezien de beloftes van de wethouder ook als raad onze conclusies moeten trekken.

De bovenstaande conclusie wordt overigens getrokken door de 'Stichting Geledingszone Stiphout'.
Wat vindt Thomas van de door deze geleding geschreven tekst?
Bron:
https://geledingszonestiphout.nl/2020/11/21/zonneweides-in-helmond-noodzaak-of-ongeremde-ambitie/

Ik streef ernaar deze week nog een reactie op alle opmerkingen te plaatsen. Vanwege de drukte hier nog niet eerder aan toe gekomen.

Thomas Tuerlings

@Thomas Tuerlings op dinsdag 24 november 2020 om 20:26:

Thomas. Ik ben benieuwd hoe je jezelf uit deze netelige situatie gaat redden.
Het gaat wel om Stiphout-Dorp.

@Thomas Tuerlings op dinsdag 24 november 2020 om 20:26:

Ik ben erg benieuwd naar je reactie. De heren van de geledingszone Stiphout lijken hun huiswerk gedaan te hebben. Overigens liggen er in dit gebied diversen boerenbedrijven waar de zonnepanelen niet zouden misstaan.

Hans de Vries

Thomas zou nog een reactie toevoegen. Hij zit klem.

Thomas zit nog steeds klem...

Thomas, we hebben het gesprek gevoerd. Daags daarna heb je deze post geplaatst. Dat heeft mij verrast, wanneer pakken we het debat op? Ben benieuwd naar jouw reactie...

Beste mensen,

Ik zit niet klem. Ik zoek naar een moment om een degelijke en onderbouwde reactie te kunnen geven op alle reacties. Een zorgvuldige reactie wil ik niet in vijf minuten tussendoor afraffelen. Een reactie van mijn kant komt hoe dan ook, dat staat vast.

Thomas Tuerlings

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: