Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.100 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

Floor Merkx & Hannah Verhappen liepen 1 dag met de wethouder mee. Omdat hun verslag duidelijk het beste lokale artikel van de klas was, staat dat nu op de weblog:

Veel mensen uit Helmond weten niet veel over de politiek in hun stad en dit is te zien aan het stempercentage. Minder dan de helft van de stemgerechtigden heeft twee jaar geleden hun stem uitgebracht op hun keuze voor de politiek in Helmond. Tot grote teleurstelling van de Helmondse politici. Veel mensen weten ook niet wat iemand die in de politiek zit nou de hele dag doet. Om hier achter te komen, zijn we een dag gaan kijken bij een wethouder. Meneer Erik de Vries, ook locoburgemeester van Helmond, liet ons een dag meelopen. We duiken eens in het leven van een wethouder en kijken wat hij allemaal doet op een dag. Eens zien of het meer is dan wat vele denken: alleen maar wat lintjes doorknippen.

‘Ik wilde meer hulp bieden en daarom ben ik bij de SP gegaan, zo kan ik de problemen echt oplossen’ zegt de Vries over waarom hij in de politiek ging.

Erik de Vries is 36 jaar oud en heeft 2 kinderen. Voordat De Vries wethouder werd, is hij eerst ongeveer 8 jaar maatschappelijk werker geweest. Hij zag de problemen van mensen van dichtbij en kon niet meer doen dan mensen helpen, nadat het probleem zich al had voorgedaan. Om deze mensen echt te kunnen helpen, heeft hij zich aangemeld bij de Socialistische Partij. Later werd hij fractievoorzitter van de SP in Helmond en daarna wethouder en locoburgemeester, wat hij inmiddels al twee jaar is. De Vries heeft veel in zijn portefeuille, onder andere verkeer en vervoer, stedelijk beheer en wijken. Hij vindt het belangrijk dat er goede plannen zijn, maar vindt het ook belangrijk om op de plaatsen zelf te gaan kijken of het plan goed past en betrokken te zijn bij de mensen.

‘Als ik alleen maar binnen mag zitten om te vergaderen, stop ik met dit werk. Ik wil buiten zijn en contact hebben met de mensen’ vertelt de Vries.

Als locoburgemeester van Helmond heeft hij een erg verantwoordelijke taak. Wanneer de burgemeester Elly Blanksma verder dan een uur van Helmond vandaan zit, is hij verantwoordelijk en heeft dus bijvoorbeeld de taak om spoedbeslissingen te nemen in noodsituaties. Vandaag is de burgemeester in Eindhoven, dit betekent dat hij vandaag gewoon wethouder is.

De dag begint met een afspraak met Cor van de Burgt, hij is fractievoorzitter van VVD Helmond. Van der Burgt vertelt dat hij boer was en dat hij in de politiek is gegaan door onvrede over varkensbedrijven die in de buurt zouden komen. Er waren voor de afspraak geen agendapunten gepland. Van der Burgt en de Vries praten met regelmaat even bij om elkaar op de hoogte te houden van eventuele belangrijke zaken. Het is een informele afspraak en beide benadrukken dat ze goed met elkaar op kunnen schieten. Het lijkt ongewoon dat de wethouder van de SP het zo goed kan vinden met de fractievoorzitter van de VVD. Dit kan volgens van de Burgt omdat ze beiden duidelijke standpunten hebben bij besluiten. Ze voelen elkaar goed aan en dit geeft veel duidelijkheid. Veel meer dan bij partijen met een tussenpositie, waarbij wisselende standpunten voorkomen. Volgens de Vries is de VVD in Helmond ook een minder rechtse VVD. Hij heeft ook gewerkt voor de SP in de Tweede Kamer, destijds als oppositie en ziet daar duidelijke verschillen in soort VVD. Mede dankzij dit, staan ze volgens de Vries in hun mening dichter bij elkaar.

Over zijn contact met de fractievoorzitter van de VVD: ‘Het is logisch dat we over bepaalde dingen anders denken, dit is niet erg en we respecteren elkaars mening en proberen elkaar zo veel mogelijk te helpen’

Er werd tijdens de afspraak over verschillende zaken gesproken, zoals het wel of niet toestaan van jagen op dieren, de ruit bij Eindhoven en de bereikbaarheid van Helmond.

Wethouder de Vries heeft elke dag een strak schema en dus kan hij het zich niet permitteren om uit te lopen met een gesprek. Tijdens de afspraak wordt er al weer op de deur geklopt door de secretaresse om te melden dat de volgende afspraak aanwezig is.

‘Soms heb ik nog tijd nodig om na te denken over het vorige onderwerp, als de volgende afspraak over iets heel anders al weer klaarstaat. Dit is soms erg vervelend’ 

De volgende afspraak van de wethouder is met een verkeersdeskundige. Het gesprek gaat over de regionale bereikbaarheid en met verkeer in zijn portefeuille is hij hier verantwoordelijk voor. Bij het gesprek is ook een communicatiedeskundige aanwezig en het gesprek vindt, net als het voorgaande gesprek, plaats in zijn eigen kamer. De verkeersdeskundige spreekt de planning door van het plan met hierbij de relevante zaken die besproken moeten worden. De communicatiedeskundige stelt brieven op om de nieuwe informatie door te geven aan de raad. De formulering van de informatie is de taak van de communicatiedeskundige en is erg belangrijk. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed.

‘Helmond is Amsterdam of Nijmegen niet, we moeten hier harder werken om iets te bereiken’ Pieter Boesten over nieuwe plannen met het centrum van Helmond.

Als het bijna tijd is en de volgende afspraak al aanwezig is, moeten ze het gesprek snel afronden en even wat taken verdelen die nog gedaan moeten worden. De communicatie deskundige Jeroen Koonings blijft na het gesprek zitten, omdat hij ook bij de volgende afspraak aanwezig mag zijn. Deze afspraak is met Pieter Boesten, hij is verantwoordelijk voor de centrumontwikkeling van Helmond. De Vries duikt weer in een totaal ander onderwerp en het is dus even omschakelen. Er wordt gesproken over de voortgang van het centrumperspectief, dus hoe moet het centrum worden vormgegeven. Bij de keuzes voor de nieuwe ontwikkelingen is veel onderzoek gedaan naar de mening van de burgers van Helmond. De doelgroepen, bijvoorbeeld werkgevers is gevraagd om hun mening te geven. De informatie van de burgers is bijvoorbeeld verkregen via de weblog, de krant en er zijn ook camerabeelden gemaakt. Alle informatie is gelezen en bekeken en zal worden meegenomen in een besluit. De wethouder vraagt of er een visueel tussenproduct van gemaakt kan worden. Hierdoor kan iedereen via een filmpje of collage zien hoe Helmond zelf denkt over de centrumontwikkelingen. Alle informatie moet later worden doorgegeven bij andere bijeenkomsten, zoals de commissievergaderingen.

Tijdens commissievergaderingen moeten de sprekers zich houden aan een speciale regel, genaamd de ‘’10-10-10’’. Deze regel houdt in dat er tijdens een presentatie aan de commissie maar maximaal een PowerPoint van 10 sheets mag zijn en er mag maar 10 minuten verteld worden en er 10 minuten tijd om vragen te stellen. Toen Erik de Vries zelf in de raad zat, was hij een voorstander van deze afspraak want anders werd hij telkens bestookt met de vele sheets en informatie.

De vries over “10-10-10”: ‘Nu loop ik er daardoor als wethouder wel af en toe tegen aan dat het erg moeilijk is om complexe zaken zo kort te moeten uitleggen’

Om toch genoeg informatie te kunnen geven en niet te hoeven afraffelen, worden er vaak aparte bijeenkomsten georganiseerd. Hierdoor kan er ook meteen meer aandacht aan een speciaal onderwerp worden besteed.

Om 12 uur is het tijd om te lunchen. De lunch voor meneer de Vries wordt in zijn kamer gebracht en hij heeft pauze. Maar toch is hij bezig. Tijdens het eten bekijkt hij zijn mail en ondertekent nog een aantal formulieren. Per dag ontvangt hij ongeveer dertig mailtjes die hij moet bekijken en waar hij op moet reageren. Hij krijgt ook vaak tweets binnen waar hij op moet reageren. Dit is soms erg lastig voor hem, omdat er kritiek wordt gegeven of om uitleg wordt gevraagd en hij kan vaak niet goed antwoorden in de 140 tekens die beschikbaar zijn.

Over Twitter: ‘ik tweet dingen voor het contact met de inwoners, maar eigenlijk vind ik het een vervelende manier van communiceren’

Na de lunchpauze heeft wethouder de Vries een vergadering over de stand van zaken met betrekking tot het derde spoor in Helmond. De vergadering vindt plaats in een speciale grote zaal, omdat er veel mensen aanwezig zijn. De vergadering is met wethouder Visscher en Henri van der Velden uit gemeente Eindhoven, wethouder Verhees uit Deurne en ook met Tineke Posno, een verkeersdeskundige. Na een half uur sluit Jannie Visser, wethouder uit Eindhoven van onder andere verkeer en vervoer ook aan bij de vergadering. De vergadering gaat over een spoor dat door de steden, onder andere Helmond, Deurne en Eindhoven heen loopt. Op dit spoor zal door omstandigheden een extra overbelasting komen. De gemeentes willen duidelijkheid van het rijk over de extra belasting van het spoor. Bijvoorbeeld over de geluidsoverlast, dichttijden, trillingen en bereikbaarheid. Het is de bedoeling dat er zo min mogelijk overlast is voor de bewoners. Een week later is er een belangrijke vergadering met meer mensen over dit zelfde onderwerp. Een aantal mensen kunnen hier niet bij aanwezig zijn. Wethouder de Vries zal hen vertegenwoordigen en daarom is het belangrijk dat iedereen zijn mening meegeeft om volgende week te kunnen gebruiken.

De volgende afspraak op de agenda gaat over vergunningen. Met bouw- en woningtoezicht in zijn portefeuille is wethouder de Vries ook verantwoordelijk voor de handhaving in Helmond. De vergadering is wederom in de grote zaal. Bij de vergadering zijn onder andere een jurist handhaving en een jurist vergunningen aanwezig. Tijdens de vergadering komen verschillende particulieren en bedrijven voorbij. Er wordt gesproken over de stand van zaken en over mogelijke vergunningen. Na het besluit van de wethouder zal elk van de gevallen nog worden voorgelegd aan het college voor eventueel advies.

Na de vergadering over de vergunningen is de meeloopdag voorbij. Toch werkt wethouder de Vries nog even door. Vaak heeft hij ‘s avonds ook nog vergaderingen maar hij kan, zo zegt hij zelf, gelukkig meestal nog thuis gaan eten.

Na een dag mee gelopen te hebben vallen er wel bepaalde dingen op tijdens de vergaderingen van wethouder de Vries. Bijvoorbeeld dat bijna iedereen met wie hij een vergadering heeft, een smartphone bij zich heeft die in het zicht wordt gelegd. Soms worden er tijdens vergaderingen ook ter plekke berichten verstuurd en gelezen. Toch is het opmerkelijk dat iedereen nog wel allemaal uitgeprinte mailtjes en blaadjes meeneemt, hier wordt tijdens de vergaderingen wat bijgekrabbeld. Wethouder de Vries heeft zelf wel een Ipad. Hier leest hij zijn mail op en hij wordt ook gebruikt tijdens vergaderingen. Toch heeft ook hij nog altijd pen en papier bij zich.

Wat ook opgevallen is, is dat meneer de Vries erg trots is op zijn stad. Hij heeft er altijd gewoond en volgens hem is Helmond een speciale stad met veel verschillende culturen en wijken.

‘Helmond is een erg mooie stad en wordt alleen nog maar mooier en tegelijk ook volwassener’

Als laatste is opgevallen dat geen dag voor hem hetzelfde is. Vaak wordt ‘s ochtends nog snel het programma aangepast voor de dag. Volgens de Vries zit er dus veel variatie in zijn dagen en soms zijn er spontane besprekingen. Het is dus ook zeker niet zo dat een wethouder alleen maar lintjes doorknipt. Het programma van wethouder de Vries zit stampvol en het lukt hem steeds weer om snel over te schakelen naar een nieuw onderwerp tijdens vergaderingen.

Erik de Vries vindt het dus erg belangrijk om de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen. Hij wil burgers zo veel mogelijk uitleg geven van zijn keuzes en ook hun mening meenemen in zijn besluiten. Wethouder de Vries doet zijn werk voor alle mensen uit Helmond en zou het ook graag met alle mensen uit Helmond samen willen doen.

4 reacties:

Terecht dat de weblog hiervoor ruimte biedt. Ik heb het verslag met interesse gelezen.

Beantwoorden

@Sander Lam op zondag 15 mei 2016 om 14:34:

Goed om te horen, wij lazen het ook met interesse. Vanuit een totaal andere invalshoek belicht dat duo iemand die veel beslissingen over Helmond neemt waarover de weblog, de krant en andere media naderhand berichten.

Beantwoorden

Ik hoop inderdaad dat wethouder de Vries van de SP de kloof tussen politiek en bewoners zal overbruggen. Tot nu toe lijkt het niet erg hoopvol. Ik noem maar de recente gedeeltelijke sluiting van wijkhuis de Brem en de ondergang van het Repaircafe Rijpelberg. Een ongehoorde samenzwering tussen school de Straap, Lev en politiek.

Nog veel voor je te doen Erik.

Beantwoorden

Goed gedaan Floor en Hannah! Dat moeten jullie eigenlijk vaker doen, maar dit was natuurlijk alleen maar voor een punt en dat snap ik ook wel weer want ik zat ook ooit op school

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *