Buiten is het 6 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.823 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

Ons gemeentebestuur tast flink in de beurs om de gevolgen van de coronaproblematiek te beperken. Legegelden, betaald voor evenementen die niet door kunnen gaan, worden terugbetaald. Voor gemaakte voorbereidingskosten wordt een oplossing gezocht. Kermisondernemers krijgen het reeds betaalde staangeld terug. Hulpverleners in de Wmo krijgen hun inkomstenderving in ieder geval over 3 maanden gecompenseerd en voor kwetsbare kinderen is opvang geregeld. Helmond heeft inmiddels een gemeentelijk Ondernemersloket waar bedrijven voor hulp terecht kunnen. Dit is een kleine greep uit de maatregelen die nu al genomen zijn. Er zullen ongetwijfeld meer voorzieningen komen die Helmond, ook na de heersende pandemie, overeind gaan houden.

Ons stadsbestuur toont empathie met zijn bewoners en bedrijven. Prestigieuze plannen staan even in de ijskast en de toekomst zal wel uitwijzen òf en wanneer ze er weer uitkomen. Het is nu alle hens aan dek om zowel letterlijk als economisch te overleven en daar wordt keihard aan gewerkt, zowel door het college van B&W als door de ambtenaren die deels thuis achter de computer zitten. Van mij krijgen ze een dik compliment!

Mijn waardering voor het feit dat Helmond het welzijn van de gemeenschap stelt boven de inhoud van de kas, staat in schril contrast met de arrogantie van mijn sportbond, de KNHS. Deze Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (een vereniging) heeft door aansluiting bij de internationale paardensportbond (F.E.I.) het alleenrecht op de organisatie van paardensportwedstrijden in Nederland. Ruiters en menners zijn dus aanwezen op deze KNHS die al jaren misbruik maakt van haar monopoliepositie. Daar waar Helmond geld (leges) terugbetaalt voor diensten die niet geleverd kunnen worden en reisorganisatie vouchers geven voor trips die niet kunnen doorgaan, houdt de ‘keurig nette’ hippische sportbond nu geld dat ruiters naast hun jaarlijks lidmaatschap hebben betaald voor een startpas (nodig om aan wedstrijden deel te nemen) gewoon in eigen zak. Zonder toestemming, zonder overleg en zonder voucher. Alsof het een casino betreft: “Rien ne va plus, het geld is niet meer van u”. Daar waar de bond zich beroept op overmacht, zie ik het als onbehoorlijk bestuur.

Wat is de moraal van mijn verhaal, wat is mij duidelijk geworden? Voorlopig is er geen plenaire vergadering van onze gemeenteraad mogelijk. Noodmaatregelen kunnen zonder toestemming van de raad worden genomen. Burgemeester en wethouders passen deze verworven vrijheid met veel empathie voor de inwoners en bedrijven van Helmond toe. Dank daarvoor!

Hoe het moet met de besluitvorming over andere zaken wordt besproken in het overleg dat het college met alle fractievoorzitters voert. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook daar de empathie het wint van arrogantie.

Hanneke Hegeman

4 reacties:

De zakken van de gemeente Helmond zijn dan ook een stuk dieper

Beantwoorden

Bij het lezen van jouw bijdrage moest ik toch wel terugdenken aan de samenvoeging van de beide Duitslanden. Een grote euforie was toen aan de orde.
Wir schaffen dass. Dat waren toen ongeveer de woorden van Helmuth Kohl.
Later is het allemaal niet zo eenvoudig gebleken. De kosten rezen bovenmatig de pan uit.

Onze gemeente, burgemeester en wethouders, doet zijn best voor inwoners/ondernemers. Ook hier komt het financieel plaatje eens om de hoek kijken. Vroeg of laat.

Empathie heeft wel beperkingen.
We zullen zien.

Beantwoorden

Veel van wat Hanneke benoemt in haar column, staat in deze 5-pagina tellende RaadsInformatieBrief (pdf) van B&W. Om je te prikkelen die te lezen, deze quote:

Helmond vóór 1 maart (de dag van de eerste besmetting in onze stad) zag er anders uit dan straks, als we uit de crisis ontwaken. De duur en impact van deze periode zijn daarbij bepalend voor de diepte van dat verschil.

Beantwoorden

@Edwards

Het zal de Helmonder nog veel geld gaan kosten.

En inderdaad, we zullen zien.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *