Buiten is het 15 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.918 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Columnist Ling Ko GroenLinks HelmondAfgelopen donderdag behandelde de raad de begroting voor 2014. De begrotingsbehandeling is een belangrijke aangelegenheid voor de gemeenteraad. Met de begroting bepaalt de raad waar gemeenschapsgeld wel en niet aan besteed gaat worden. Tijdens behandeling hebben raadsfracties ook de mogelijkheid om de begroting bij te sturen. Het is alweer de laatste begroting voor deze raadsperiode. Tegelijkertijd een moeilijke, omdat we als stad wederom geconfronteerd worden met forse bezuinigingen. Dat we moeten bezuinigen staat vast, daarover valt niet te discussiëren. De vraag waar wij als stad op moeten bezuinigen, daar valt wél over te discussiëren. Op verschillende onderwerpen zou GroenLinks namelijk een andere keuze hebben gemaakt, daarom stemden wij tegen de begroting.

Een belangrijke reden om niet in te stemmen met de begroting is het dossier Noord-Oost Corridor, oftewel “de Ruit” en de 6,7 miljoen die daarvoor gereserveerd staat. Dan hebben we het nog niet over de extra miljoenen voor mitigerende maatregelen waar Helmond nog voor moet sparen omdat de bijdrage van de provincie daar niet in voorziet. Nut en noodzaak voor de weg is niet bewezen. Ook is er weinig draagvlak vanuit de bevolking. Wel hebben we risico’s voor mens, landschap en milieu. De vele valide argumenten die ingebracht zijn in de discussie krijgen geen gehoor. GroenLinks was en is vierkant tegen de Ruit.

6,7 miljoen is veel geld. Dit kunnen wij beter besteden, zeker in deze tijden. Veel inwoners hebben het financieel moeilijk. Het percentage werkelozen blijft hoog. Er wordt steeds meer beroep gedaan op maatschappelijke instanties. Zo ziet Super Sociaal de wachtlijst groeien. Er staan welgeteld 115 mensen op de wachtlijst. Dit zijn mensen waarvan de financiële situatie het niet meer toe staat om hen in de dagelijkse behoeften te voorzien. Daar zitten kinderen en volwassenen bij die zonder ontbijt naar school of werk gaan. Vanuit gemeentelijke instanties wordt met regelmaat naar Super Sociaal doorverwezen; het zou de gemeente dus geld waard moeten zijn om deze instantie niet alleen overeind te houden, maar ook beter te ondersteunen. Men heeft het de afgelopen jaren alleen maar drukker gekregen, zonder dat de gemeentelijke bijdragen zijn gegroeid. Wat GroenLinks betreft zouden de gereserveerde middelen voor de Ruit hier beter voor ingezet kunnen worden.
In maart 2014 zijn er weer verkiezingen. Een goede opkomst is belangrijk voor Helmond. Het moge duidelijk zijn, er valt veel te kiezen als het gaat om de richting die we als stad op willen gaan. Ik hoop op een uitslag die de gemeenteraad ruimte gaat bieden om andere politieke keuzes te maken!

Ling Ko
Fractievoorzitter
GroenLinks

2 reacties:

Komende vrijdag is Super Sociaal present in de AH aan de Torenstraat en in Dierdonk als ook in de Emte aan de Haagstraat. Heel Helmond is bij deze uitgenodigd om daar even binnen te lopen en te laten zien dat we de zwakkeren in onze samenleving een steuntje willen geven.

Ik sta u graag, vrijdag voor de middag te woord in de AH in Dierdonk over deze goede actie van Super Sociaal.

Beantwoorden

De publiekssamenvatting van de vastgestelde Begroting 2014
De gemeenteraad heeft de gemeentebegroting voor het jaar 2014 vastgesteld. Daarvan maakte de gemeente deze bondige publiekssamenvatting (pdf). In die 3 pagina’s lees je waar het geld van de gemeente vandaan komt en waaraan het wordt uitgegeven. Ook informatie over de bezuinigingsplannen voor 2015-2017, de OZB, riool- en afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor 2014.
Voor de liefhebbers: alle bijbehorende stukken staan op deze pagina van de website van de gemeente.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *