Buiten is het 23 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.339 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
40reacties

Column Maarten Janssen Raadslid D66 (lid fractie SDOH-D66-Helmondse Belangen) HelmondU kent ze natuurlijk wel die lijstjes en overzichten waarin men kan zien hoe iets ervoor staat. Zo verschijnt er ook jaarlijks de atlas van de 50 grootste Nederlandse gemeenten waarin deze met elkaar vergeleken worden op een groot aantal punten. Helmond, in 2012 qua inwonertal de 33ste gemeente van ons land scoort in het rijtje algemeen niet echt super. Als het gaat om woonaantrekkelijkheid staan we op plek 36 en als we kijken naar de sociaaleconomische positie van de stad komen we niet verder dan plaats 46. Een troost is wel dat we nadrukkelijk aan het stijgen zijn. We staan op de 6de plaats bij de stijgers van de woonaantrekkelijkheid waarbij we in onze provincie alleen ‘s-Hertogenbosch voor moeten laten gaan en bij de sociaaleconomische index halen we plek 16 van de stijgers en hoeven we alleen Breda voor ons te dulden in onze provincie.
Het gaat te ver om nu alle grafieken hier uitputtend te bespreken maar er zijn wel een paar opvallende zaken die ik u niet wil onthouden. Zo scoort Helmond beter dan gemiddeld op de onderdelen veiligheid, verloedering en overlast en is ook de woonsituatie als positief te beoordelen.

Maar toch komen we in totaal niet echt op een hoge plek en hoe kan dat nu ?
De overzichten laten zien dat Helmond relatief veel laag opgeleiden en weinig hoog opgeleiden heeft. Hier is dus nog duidelijk werk aan de winkel. Ook op de onderdelen creatieve bedrijfstakken, de cultuurindex en het culinaire aanbod scoort onze stad onder de maat. Hier liggen dus nog kansen !

Zorgelijk vindt D66 de score bij het onderwijs. Het aantal laagopgeleiden is te hoog en we zullen hier met kracht actie op moeten ondernemen. Een kans daartoe krijgen we bij de komende transitie van de jeugdzorg. D66 bepleit al geruime tijd dat de (schaarse) middelen met name ingezet moeten worden aan de basis omdat ze daar het meeste effect zullen geven. Dus ‘niet achteraf banden plakken’ maar proactief en preventief aan het werk gaan met name aan de basis dus: op scholen.

Ook op het gebied van cultuur komen we er slecht van af. Een 44ste plek is echt geen luxe voor een stad die toch bruist van zoveel verenigingen in allerlei soorten en maten. Dus ook hier hebben we nog werk te doen. D66 is in dit opzicht altijd helder en duidelijk: ‘cultuur is het cement van de samenleving en bevordert het wonen in de stad’.

Tot slot: we scoren een 20ste plek op de voetbalindex en ja daar halen we net de eredivisie niet mee en blijven we (in elk geval nu nog) hangen in de kop van eerste divisie maar we zitten er wel dicht tegen de eredivisieaan. Laten we nu zorgen dat we qua onderwijs en cultuur ook een stapje richting eredivisie gaan zetten. D66 Helmond wil dat graag doen en rekent daarbij op uw steun.

Maarten Janssen
Raadslid
D66 Helmond

40 reacties:

Ehh D66 is voorstander van een sociaal leenstelsel voor studenten ipv studiefinanciering …. uitwonende student 13200 euro schuld per jaar volgens nibud… met deze cijfers was ik zeker geen hbo gaan doen destijds … aldus meer hoog opgeleiden willen hebben

Beantwoorden

@Joep. Inderdaad studeren is een straf. Ze snappen nog niet dat hoog opgeleiden ook meer verdienen later dus meer belasting opbrengen aan loonbelasting en omzetbelasting omdat bedrijven nog iets voorstellen en werk van elders krijgen. Maar dat zal de Helmondse politiek niks mee kunnen…

@maarten. Een nadrukkelijke stijging…. 46 van de 50?? vindt het erg beperkt.

En schaarse middelen? Het is maar net waar je het aan uit wilt geven?
Zolang er nog een half miljard uitgegeven wordt in Helmond. Is er keuze genoeg.
Er wordt 10 miljoen aan eindhoven gegeven wordt als cultuurstad.
De city maar cosmetisch verfraaid blijft worden. (en ja smaken verschillen)
Tuig 2 ton krijgt.
Geen keuze wordt gemaakt met Helmond sport.
en alle zorginstellingen langs mekaar afwerken en dezelfde dossiers op andere tafels liggen….
Nog genoeg te winnen in Helmond

Beantwoorden

@ruud idd ! Ik mag aannemen dat de lokale afdeling van d66, de landelijke wat betreft dit beleid eens ter verantwoording roept… wat betreft woonaantrekkelijkheid… Helmonders zijn volgens een onderzoek wat ik laatst las het meest honkvast.. lees blijven in Helmond wonen. Dus zet ik mijn vraagtekens er bij aan wie het gevraagd is en hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen…

Beantwoorden

Oh en voordat ik het vergeet dr is helemaal niks mis met laagopgeleiden, als er maar een diploma gehaald wordt! Mijn opa zei altijd: jonguh ge moet een vak kieze woar ge veul mee kent bijbeune! Aldus een echte helmonder van vroeger, en soms vraag ik me af eigenlijk had ie gelijk, een goed vakman, timmerman, schilder, metselaar hoeveel zijn die er nog? Die hebben in de maand meer euros te besteden dan ik de gek met mn 40 + uren werken want hoort bij functie hbo…. zwart geld is goed voor economie want wordt uitgegeven !

Beantwoorden

@ Joep leuke kijk op de oude Helmonder. En klopt deels ook wel.Helmonder zorgt wel voor zichzelf. en is zeker niks mis mee. Vandaar dat de kloof burger-politiek ook zo groot is in Helmond.

Beantwoorden

Zo, zo meneer Janssen staat Helmond er zo voor.
Ik zal u even uit de droom helpen…..
N.a.v. een uitspraak van de rechter is recent een vonnis gewezen tegen de onterechte sluiting van een bedrijf in de Molenstraat.
Zoals ik nu lees is er ook een gerechtelijke uitspraak ivm. het in rekening brengen van de BSO. Volgens de rechter ook onterecht.
Ons bereiken berichten dat er een schaduwcollege in Helmond willens en wetens bepaalde zaken probeert door te duwen. Uw partij maakt daar deel van uit in de persoon van wethouder van den Heuvel en alle onsmakelijke toestanden met oud wethouder Tielemans die aan het licht zijn gekomen of nog gaan komen. Als ik u was zou ik eerst wat pas op de plaats maken voordat ik dergelijke nonsens als deze zou ventileren. Zoals nu blijkt uit gerechtelijke uitspaken is Helmond op dit moment een vrijstaat. Doe ermee wat u wilt maar probeer het niet meer te verpakken in .geneuzel. Uw partij is debet aan deze bestuurlijke wanorde in Helmond.

Beantwoorden

Ik begrijp dat u zich zorgen maakt over onderwijs. Ik begrijp ook dat w partij een college steunt dat ouders ten onrechte geld uit hun portemonnee probeert te troggelen. Ik begrijp dus ook dat uw zorgen om het onderwijs nogal dubbel is.
Het zieltjeswinnen is begonnen echter wel op een wat opzichtige manier.
Politiek in Helmond heeft weinig met het welzijn van de burgers te maken.

Beantwoorden

Wat een helder betoog mijnheer Janssen. Helmond staat op de 6e plaats bij de stijgers. De 6e van hoeveel? Tot twee keer toe brengt u de laagopgeleiden naar voren als oorzaak. Waarom? Wat hebben we aan alleen hoogopgeleiden? Hoogopgeleiden brengen minder werkplekken met zich mee dan een bloeiende industrie. Maar industrie is tegenwoordig een besmet woord. Nog geen 50 jaar geleden werkte 90% van de Helmonders in die industrie. Trouwens laagopgeleiden met een diploma hebben, naar hun mogelijkheden, ook hun best gedaan dit te halen. Uw opmerkingen in deze komen wat negatief over.
Maar het allerergste mijnheer Janssen is toch wel, dat u ons weer een brij aan cijfers en conclusies voortovert, zonder ook maar de geringste moeite te doen de conclusies toe te lichten en te vertellen waarop de cijfers gebaseerd zijn. Heel erg onwetenschappelijk, en dat voor een partij die het hoogste onderwijs hoog in het vaandel heeft. Kortom, voor mij is het Stapeliaans.

Beantwoorden

Hr. janssen,

Mag ik u ook even onder de aandacht brengen dat van de scholen Helmond Middelbaar onderwijs met 4 scholen onder de maat scoorde. Misschien aan uw aandacht ontsnapt, maar als je een kind hebt dat hier in Helmond van het MBO heeft weten te `genieten` weet je wel meer. Maat enfin, we blijven toch met z´n allen Brainport of the world, beste MKB stad van Nederland. Het is werkelijk `zum kotsen`´ Hoe uw partij de kop in het zand steekt.

Beantwoorden

De Atlas voor gemeenten wordt wel gezien als een betrouwbare bron voor cijfers over de gemeenten en geeft een indicatie waar een gemeente staat ten opzichte van andere gemeenten. In dat licht moet je dit stuk van de hand van Maarten ook lezen. Het is niet zo dat laag opgeleiden “slechter” zijn dan hoogopgeleiden, het gaat meer om de verhouding. Je kunt natuurlijk wel de objectiviteit van de atlas in twijfel trekken, omdat het vanuit een bepaald perspectief is geschreven (Is cultuur echt objectief te definiëren?)

Wat je vaak ziet is dat bedrijven met die hoog opgeleid personeel hebben meerdere toeleveranciers hebben waar ook veel lager opgeleid personeel werkt. Om de werkgelegenheid te stimuleren proberen gemeenten de stad aantrekkelijker te maken voor hoger opgeleiden.

We hebben in Helmond te maken met een bepaalde werkelijkheid. Relatief veel lager opgeleiden en een groot “granieten bestand” van langdurig werklozen. En zoals Naomi al aanhaalde heeft het middelbaar onderwijs in Helmond onlangs ook een niet al te beste beurt gemaakt. Daar maken we ons zoals Maarten ook zegt echt wel zorgen over. Maar als dat gemakkelijk op te lossen was, dan was dat allang gebeurd. Je blijft eraan werken als stad, maar het gaat langzaam.

Dus moet je je richten op wat ons als stad wel vooruit kan helpen. Meeliften op de sterktes van de omgeving (brainport) is een manier om snel vooruitgang te boeken. In het kader van beter goed gejat dan slecht bedacht kan Helmond proberen om wat van de creatieve industrie uit Eindhoven ook hier te laten landen. Mijn ervaring is dat de energie die van creatieve broedplaatsen uit gaat voor iedereen die ermee in aanraking komt een stukje inspiratie geeft.

Cultuur zorgt samen met ontmoetingsplekken voor de mensen uit de stad voor binding, voor het gevoel dat de stad meer is dan een mierenhoop waarin je plichtmatig je rol als werker vervult. De mensen en hun creativiteit zijn het levensbloed van de stad. En ja, dat geld voor Culturele Hoofdstad is best een flink bedrag. Maar als het gevolg is dat de stad een positieve impuls krijgt, dat dat levensbloed weer wat sneller gaat stromen, dan profiteren we daar allemaal van.

Beantwoorden

@Naomi op maandag 12 augustus 2013 om 21:20:

dag mevrouw Naomi en de anderen,
Het is niet mijn gewoonte direct te reageren, ik wacht normaal een kleine week de reacties op mijn verhaal af. Maar het steekt me dat ik, als boodschapper veroordeeld wordt. Nogmaals ik heb slechts naar voren gebracht de resultaten van de Atlas van de Nederlandse gemeenten over 2012.. En ja ik ben het volledig met u eens dat er nog veel verbetering nodig is en dat we daar dus heel hard aan moeten werken. Zeer zeker steek ik niet mijn kop in het zand, dat doen partijen die er dus maar niets over zeggen.

Beantwoorden

Neem de atlas eens er bij, kijk eens waarop gemeten wordt, een aantal punten is gewoonweg niet beinvloedbaar tenzij je hier bijvoorbeeld een universiteit neer zet, open maar wat meer bibliotheeken en de cultuur waarde stijgt….

Allemaal geweldig zulke onderzoeken maar het belangrijkste is is de helmonder tevreden ? Dat dient het uitgangspunt te zijn… als de gemiddelde helmonder tevreden is met bijvoorbeeld het aanbod cultuur, wat is dan de meerwaarde van een bepaalde positie tov andere gemeenten….

De kasteeltuinconcerten waardeer ik meer dan een museum met schilderijen waardoor bijvoorbeeld den bosch hoger scoort op de cultuur index.. om ff duidelijk te maken wat ik bedoel.

Beantwoorden

D 66 roept op hen te steunen. Graag verneem ik van u met wie u denkt te gaan samenwerken en weer een gemeenschappelijke lijs gaat vormen. Graag even duidelijkheid.

Beantwoorden

@eric

Politiek moet je vergelijken met een dronken man die naar huis probeert te komen. Af en toe val je, dan doe je weer een stapje naar links of een stapje naar rechts en als alles goed gaat doe je weer een stapje naar voren. Je doel heb je helder voor ogen, maar door de situatie waar je je in bevindt kun je zelden met een rechte lijn naar dat doel toe. Stel je nu voor dat die dronken man een stuk of tien huizen heeft en meerdere persoonlijkheden die allemaal als doel een ander huis gekozen hebben. Gelukkig liggen die huizen wel allemaal ongeveer in dezelfde wijk, zodat globaal gezien die dronken man wel de juiste richting op gaat.

Om meerdere redenen zal een politieke partij niet graag uitspraken doen over met wie zij wel en niet gaan samenwerken. Ten eerste geef je er een stuk onderhandelingsruimte mee weg. Als je je beperkt in je keuzes dan heb je ook minder te eisen. Ten tweede kan zelfs de meest onwaarschijnlijke samenwerking op een gegeven moment mogelijk worden als daarmee meer van de idealen verwezenlijkt kunnen worden.

Maar je doelt uiteraard op de samenwerking met SDOH en HB. Daar is op dit moment nog geen besluit over genomen. Wat ik er wel van kan zeggen is dat de meningen binnen onze afdeling verdeeld zijn op dit punt. Aan de ene kant heeft D66 door de samenwerking meer van het verkiezingsprogramma kunnen realiseren, maar aan de andere kant ging het natuurlijk ook ten koste van het eigen geluid. Vergeet niet dat D66 vorige verkiezingen slechts twee zetels in de gemeenteraad heeft behaald. Als je het dan vergelijkt met andere partijen die hetzelfde aantal of zelfs meer gehaald hebben, dan denk ik dat D66 toch prominent aanwezig is geweest in de Helmondse politiek.

Ik denk dat samenwerking in de toekomst heel erg afhankelijk is van de zetelverdeling na de verkiezingen (hoe meer zetels, hoe onwaarschijnlijker een gemeenschappelijke lijst) en het sentiment over samenwerking op dat moment. Een gemeenschappelijke lijst lijkt op dit moment nog onwaarschijnlijk, maar je weet nooit hoe de hazen lopen. Waar je in ieder geval wel op kunt rekenen is dat we ons altijd constructief op zullen stellen en denken in oplossingen en kansen.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 13 augustus 2013 om 10:10: Conclusie is als je op D66 stemt je eigenlijk niet weet op wie je stemt. Natuurlijk geld dit landelijk ook maar de kans op een gedrocht van een coalitie is niet denkbeeldig(PvdA VVD).

Beantwoorden

@eric

Zo zit ons kiessysteem nu eenmaal in elkaar. Je kiest een partij die zo dicht mogelijk bij je idealen komt en vervolgens moet die proberen zoveel mogelijk van die idealen binnen te halen. Tenzij je als partij in je eentje de meerderheid hebt zul je altijd water bij de wijn moeten doen. En bij een middenpartij zoals D66 betekent dat dat er de ene keer samengewerkt kan worden binnen een rechtsere coalitie (waarbij je als partij je best doet om de scherpe randjes er vanaf te halen) en de andere keer in een linkse coalitie (waarbij je juist probeert om op te komen voor het individu t.o.v. het collectief)

Je ziet landelijk ook dat VVD en PvdA zonder “cement” ertussen niet heel goed functioneert. In plaats van werkbare compromissen wordt vooral gedacht in taboes. Er wordt vooral veel niet gedaan, waardoor de steeds dieper wegzinken in het moeras. Gelukkig zijn we voor een flink deel van onze economie ook afhankelijk van het buitenland, dat houdt de boel nog redelijk overeind.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 13 augustus 2013 om 10:53: Ik hoef geen college. Ik ga dus niet stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb genoeg gezien. Heeft gewoon te maken met deze stad en deze raad.
Zal de eerste keer worden, hetgeen al triest genoeg is.
Overigens is rol van het cement mij in Helmond nu ook nog niet erg duidelijk.
Misschien heeft de specie niet de juiste samenstelling. Nogal wat waterig..

Beantwoorden

Hr v Geel, stel nu (hypothetisch) dat D 66 een zelfde samenwerkingsverband zou aangaan als dat er nu bestaat. Zou u dan de Hr Tielemans uitsluiten?

Beantwoorden

@eric

Ik ben helemaal niet in een positie om iemand uit te sluiten, dat soort beslissingen wordt door alle leden samen genomen. Mijn persoonlijke mening over de hele affaire zal toch wel duidelijk zijn ondertussen, maar ik leg me dan wel neer bij wat de meerderheid wil. Wat de fractie van D66 Helmond betreft kan ik naar de website van D66 Helmond verwijzen:

http://d66helmond.nl/news/item/integer_handelen_is_nummer_1/170

“een bestuurder dient ten allen tijde integer te handelen zowel naar de letter als in de geest van de regels en wetten. Als Wethouder Tielemans dat niet gedaan heeft dan is er maar één oplossing: zijn functie neerleggen.”

Pas als Tielemans via het onderzoek compleet gerehabiliteerd wordt zou het eventueel bespreekbaar worden. En dan nog zit je met een stuk beeldvorming dat het bemoeilijkt.

Beantwoorden

De hele brigade van D66 is weer uitgerukt. het het is weer hetzelfde liedje als altijd, anderen zijn de schuld, niet D66. Dan vraag ik me af hoe het komt dat Helmond er zo slecht voor staat als in het vermadelijde rapport staat, waar was D66 dan de laatste 4 jaar, toen ze toch onderdeel van het college waren. Zij hebben dus het tij ook niet kunnen keren. Misschien dat het daarom wat logischer is om wat minder hoog van de toren te blazen. Voor mij, ik schaar D66 in de lange rij van politieke partijen in Helmond, die wel graag op het pluche zitten, maar liever geen daden daaraan verbinden.

Beantwoorden

@Hans Gruijters op dinsdag 13 augustus 2013 om 17:35: Over het algemeen vind ik dat deze raad geen echt gevoelige punten durft aan te pakken, sterker niet eens bespreekbaar maken. Het allemaal een beetje oude jongens krentenbrood. De afstand tor de kiezer is enorm.
Juist daarom rollen we van het ene naar het anders schandaal. En we zijn er nog lang niet.

Beantwoorden

Hoe onnozel kun je zijn.
Michiel van Geel zou beter moeten weten. D66 democratisch?? Hij was er bij hoe van de Heuvel met zijn vazallen het bestuur en de leden buiten spel heeft gezet om met Tielemans samen op het pluche te kunnen gaan zitten. En ik voorspel doordat de burger, die normen en waarden hoog in het vaandel heeft af zal haken, wetend dat met deze inmorele en incompetente bestuurders niet fatsoenlijk te besturen valt, helaas bij de volgende verkiezingen deze twee weer in het college zullen gaan zitten!
Het bewijs voor hun misselijkmakend gedrag is de hetze die zij voeren tegen mevr. Blanksma die niet mee gaat in de vieze spelletjes.

Beantwoorden

@Leny van Muijen op woensdag 14 augustus 2013 om 11:54: Ik ben het met je eens. Al vind ik wel dat mevr Blanksma enig voor de burger zichtbare actie zou kunnen vertonen. Welke transparantie hebben de burgers van haar gezien?

Beantwoorden

@ Michiel van Geel.
Als Tielemans via het onderzoek volledig gerehabiliteerd zou worden?

Volgens mij begrijp jij nog steeds niet helemaal wat er aan de hand is. Kan ik me ook wel voorstellen hoor als je zoveel jaar compleet gebrain washed met de politiek te maken hebt gehad hier in Helmond. De raad dat is inmiddels wel duidelijk begrijpt ook niets van het besturen van Helmond.

Tielemans wordt niet gerehabiliteerd. Van den Heuvel had de eer aan zichzelf moeten houden en op moeten krassen.

Als het waar is wat @ Lenie van Muijen zegt en ze een hetze voeren tegen mevr. Blanksma moet er ingegrepen worden van hogerhand. Dus onder curatele van het rijk.

Beantwoorden

@lenievanmuijen Was jij geen bestuurslid bij D66 ? En toen jij met een paar anderen de macht wilde grijpen in de afdeling, lukte dat toch niet omdat de leden een stokje staken voor jouw plannen? Jij wilde zelf toch de baas spelen, zoals je eerder probeerde bij Helder Helmond en Groen Links? En nu weer even afgeven op anderen? Bah, roddeltante, om te kotsen, zo makkelijk…

Beantwoorden

@Naomi Ik snap niet dat jij zo kritiekloos zo’n roddeltante naar de mond praat. Zij heeft zelf bij zo’n beetje alle politieke partijen in Helmond geprobeerd de macht te grijpen en overal is ze uitgekotst.

Beantwoorden

@betweters die zelf de belastingen tillen of zelf hun baas af en toe met declaraties oplichten. We weten alles toch beter, hebben overal meteen een mening over? Tielemans is een grote zakkenvuller, omdat hij een paar taxiritjes had gedeclareerd, toch? Nou, hij declareerde dan wel een aantal taxiritjes, maar wel weer geen reiskosten.

Volg de link op de site van Helmond over de declaraties van dit college in het tweede kwartaal (april-mei-juni 2013) Dit was vóór de affaire Tielemans:
http://www.helmond.nl/internet/Zoeken-in-bestuurlijke-stukken/Bestuur-College-van-B-ampamp-W/College/College-Declaraties-college-2013/Declaraties-college-2e-kwartaal-2013

Tielemans declareerde € 6 aan reiskosten in 3 maanden. En voor € 200 kon hij toch makkelijk 20 taxiritjes nemen. .
Waar gaat dit allemaal over?? Iedereen laat zich gek maken door een krant die de zaak opbutst.

Beantwoorden

Ik heb nu al zin in het rapport van september 🙂 Maak de verkiezingsstrijd erg leuk om te volgens. Slijp de messen en zorg voor genoeg modder

Beantwoorden

@Ruud op woensdag 14 augustus 2013 om 19:16:

Je wordt op je wenken bedient hier geloof ik.

@Emilie Jansen, u vergeet erbij te vermelden dat iedereen wist dat de declaraties openbaar zouden worden gemaakt. Tja, dan ben je gek als je op de oude manier doorgaat. Wat mij verwonderd aan D66 is dat zij de heer Tielemans in bescherming blijven nemen, terwijl de man zelf herhaaldelijk heeft gezegd, ik handelde naar een overeenkomst in het college. M.a.w. ik schreef wel zoveel declaraties uit, maar het college vond dit goed. Een integer politicus, als die er al zijn, laat zich niet van huis naar kroeg v.v. rijden op kosten van de belastingbetaler. Punt.

Beantwoorden

Emile, wat goedkoop. Ik ken je niet en weet niet voor wie je deze reacties schrijft. Blijkt wel dat je geen feiten kent. Ik zat niet in het bestuur toen het laatste bestuur van D66 door de volgens jouw genoemde “coup” werd weggestuurd , wie daar wel de hand in had was Jan van de Heuvel.
Ik heb inderdaad GroenLinks en Helder Helmond tijden ondersteunt omdat daar naar mijn mening wel fatsoenlijke mensen belangeloos aan het werk waren. Je zou eens bij die partijen moeten gaan vragen hoe ze over mij denken. Ik heb nog altijd goed contact met verschillende mensen van die partijen. Overigens ook met D66ers die het ook voor gezien hebben gehouden.
Ik ben geen partijpolitiek dier en nooit uitgeweest op eigen belang maar me jaren ingezet voor vele soorten vrijwilligerswerk in Helmond om de Helmondse samenleving van dienst te zijn.
Ik hoop dat jij je niet langer laat gebruiken.

Beantwoorden

Goh, wat een vuilspuiterij hier…Is dit het niveau van de Helmondse politiek? Of zitten al die laagopgeleiden in de Helmondse gemeenteraad?
Wat een zielig gedoe zeg! En jullie vinden het raar dat de Helmondse kiezer afhaakt? Nou, ik niet hoor. Ik ken weinig van de namen die hier voorbij komen, maar ik heb intussen een indruk van de politiek hier, en ik kan je vertellen dat het geen beste indruk is!!

Beantwoorden

@Leny van Muijen Poeh, het blijkt wel dat jij de waarheid over jezelf maar slecht kunt verdragen 🙂
Hoe dan ook, je bent een partijshopper, die alleen maar oog heeft voor je eigen belang. Na verloop van tijd krijgt iedereen ruzie met je en je weet allang dat jij een reputatie hebt als roddeltante.

Beantwoorden

Zullen we stoppen met de persoonlijke aanvallen en ons beperken tot het echte onderwerp. Hier heeft niemand iets aan.

Beantwoorden

@Hans Gruijters op woensdag 14 augustus 2013 om 23:52:

Goed voorstel. Bij deze afgesproken. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen.
Als weblog letten we vanaf nu extra scherp op dat er hier weer ON TOPIC gereageerd wordt. Dat betekent dat je reageert op hetgeen in de tekst die helemaal bovenaan staat. Zo niet: is het off topic en moeten we het dus deleten. Ook reageren op bovenstaande opmerkingen is nu dus niet meer mogelijk.
Wel jammer dat we weer even politieagentje moeten spelen.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 15 augustus 2013 om 00:37:

Jammer. los van de meningen en of je je het n wel of niet eens bent met degenen die reageren bereik je wel discussie. Indien je alleen nog maar mag reageren op het bovenste stuk is dat dus afgelopen.

Beantwoorden

@eric op donderdag 15 augustus 2013 om 08:38:

We realiseren ons dat, maar ik neem aan dat je begrijpt dat discussies óók on topic behoren te zijn. We zijn daar tot vannacht vrij losjes mee omgegaan. Te losjes bij dit log volgens een aantal.

Beantwoorden

Deze reactie is verplaatst naar het betreffende topic.
Mocht dat een probleem zijn, mail even naar [email protected]

De weblog van Helmond

Beantwoorden

@Weblog
Hoewel jullie beslissing te respecteren valt toch even het volgende.

Om vaker ingrijpen te voorkomen zou je van je columnisten ook kunnen vragen een onderwerp te kiezen dat niet al maanden geleden actueel was, destijds al niet tot op de draad toe uitgekauwd was en daarom (zoals hier bij Jansen) enkel bedoeld kan zijn geweest om via een een- tweetje met een op dit log welbekend partijgenoot als politiek uithangbord en reclamezuil te dienen.

Dat reageerders op grond hiervan zijpaden gaan bewandelen is niet zo verwonderlijk. Vooral niet als de betreffende partij (-idioloog) de lezer te pas en te onpas vergast op politieke teksten, analyses en cursussen “politiek voor dummies”, die moeten doen geloven dat bij zijn partij alles in goede en kundige handen is en enige vorm van vulgariteit haar/hem vreemd is.

Als weblog zou ik oppassen reageerders op grond van dit soort oorzaken te vroeg de mond te snoeren. Toegegeven modder gooien leidt tot niets. Maar overdreven politieke correctheid evenmin. Laat het oordeel hierover aan de lezer. Deze is immers niet gebaat bij louter partijpolitiek voorgekookte reclamespotjes. Integendeel Omwille van een enigszins afgewogen oordeel dient hem ook een blik op het spel achter de schermen niet onthouden te worden , hoe “gekleurd” dat ook zijn moge. Het toont in ieder geval aan dat er meer dan 1 waarheid mogelijk is en niet alles wat een partij ons wil doen geloven als zoete koek geslikt hoeft te worden.

Enigszins bevreemdend is ook dat op dit log in veel gevallen van dezelfde (politieke) orde nooit is ingegrepen. In kwesties als Tielemans, Jacobs, v.d.Waardenburg om maar eens wat te noemen is het ook niet altijd zachtzinnig toegaan. Waarom, nu het om D66 gaat, plotseling wel? Waarin verschilt het (met sloten) modder gooien van toen met dat in het onderhavige geval? Wordt zonder nadere argumentatie hiermee niet (weliswaar ongewild!!) de schijn van partijdigheid opgewekt?

Door de redactie worden moddergooien en het off topic zijn als criteria gehanteerd om in het onderhavige geval te grijpen. Op de keeper beschouwd is moddergooien in de politiek (en daar niet alleen) een geliefde bezigheid. Als criterium om op fatsoensgronden in te kunnen grijpen echter nogal twijfelachtig omdat iedere, iemand onwelgevallige opmerking dat stempel kan worden meegegeven en daarmee ook elke discussie op willekeurige gronden kan worden gecancelled Hopelijk wordt daarom met het zonder nadere onderbouwing toepassen van dit “tere zieltjes criterium” verstandig omgegaan en indien nodig specifiek aangegeven waarom ingrijpen niet anders kon.

Het on topic criterium is stukken handzamer. Dring er echter bij de Weblog-columnisten wel op aan dat iets aangekaard wordt waarop zinvol gereageerd kan worden. Aan ouwe meuk en nietszeggende leerstukken uit hun politieke bijbels hebben de meeste webloggers geen behoefte.

Beantwoorden

Ben het helemaal eens met Ingeborg, ik heb alleen maar feiten die ik kan weerleggen met notulen , de keerzijde van de medaille op wat D66 werkelijk doet willen weergeven.

Beantwoorden

@Ingeborg op donderdag 15 augustus 2013 om 20:14:

Bedankt voor jouw uitgebreide en heldere reactie.

Je oproep dat columnisten een onderwerp kiezen dat actueel is, steunen wij van harte. Dat weten onze columnisten en zullen zij hier zeker opnieuw lezen.
Toch blijft het lastig om actualiteit te beoordelen. Soms komen onderwerpen zodoende weer op de politieke agenda en worden die dus weer actueel. Daarbij hebben we onze columnisten de vrijheid gegeven om hun Helmonds onderwerp te kiezen.

De reden van het ingrijpen was niet vanwege moddergooien. De reden was dat er inmiddels erg veel (lees alleen maar) off topic werd gereageerd.
Zie bijvoorbeeld hetgeen er wordt gezegd over Tielemans, de democratie binnen D66 en “Graag verneem ik van u met wie u denkt te gaan samenwerken en weer een gemeenschappelijke lijs gaat vormen. Graag even duidelijkheid.”
Met de beste wil van de wereld kan zoiets toch niet meer on topic genoemd worden. Natuurlijk begrijpen wij dat er in reacties wel eens zijpaden worden bewandeld, maar een ieder zal erkennen dat die zijpaden inmiddels de hoofdwegen waren geworden.
Zoals gezegd, we vinden het jammer dat we weer even politieagentje moeten spelen. Want dat is echt niet onze hobby. Naar ons idee en met graagte laten we veel toe op de weblog. Te veel volgens sommigen, te weinig volgens anderen.

Maar er is een oplossing/mogelijkheid. Jij (en ieder die dat wil overigens) kan een opiniërend gastblog van maximaal 400 woorden schrijven over iets Helmonds waarvan jij vindt dat het niet (genoeg) aan de orde komt op de weblog. Wij zouden dat waarderen en de lezers hopelijk ook. Jij ook? Mail ons dan eerst even het onderwerp en wat aanvullende info.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *