Buiten is het 18 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.215 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
24reacties

Drugs ruïneert personen, gezinnen, wijken en op den duur zelfs hele samenlevingen. Als een bekende trainer voetbal mocht vergelijken met oorlog, dan mag men dat zeker ook in relatie tot de Helmondse en landelijke aanpak van het drugsprobleem.
De gemeente maakte net voor de zomervakantie een aanvalsplan Binnenstad-Oost (pdf) bekend. Een goed plan richt zich altijd op meer dan een plek, straat of wijk. De aanpak ziet er op papier goed uit en heeft drie pijlers te weten de ondermijning en drugsproblematiek, problematische jeugd- en jongeren, en de leefbaarheid van onze wijken.

Maar als ik de vergelijking uit de eerste alinea mag doortrekken, zal iedereen begrijpen dat ons Helmondse plan slechts een van de vele noodzakelijke strijdplannen is. We zouden bij de aanpak van drugscriminaliteit daarom ook beter kunnen spreken van een totale oorlog, ware het niet dat dit begrip ongewenste gedachten oproept. Wat ik daarmee wil zeggen is dat zo’n plan alleen zal slagen als ook de landelijke overheid met een masterplan gaat komen.
Het waarborgen van de veiligheid van de burgers is immers een van de kerntaken van onze overheid. Hoewel in het regeerakkoord hierover afspraken zijn gemaakt is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat geweest. Elk landelijk masterplan begint dus met veel meer investeren in politie en rechtspraak. Meer blauw op straat, meer misdaadspecialisten op internet en een snellere berechting van de daders. In gewone mensentaal noemen we dit laatste ‘lik op stuk beleid’.

Maar ook de landelijke wetgeving kan aangepast worden. Zou er een apart gevangenisregime voor drugscriminelen moeten komen (want die gaan in de gevangenis gewoon door met hun activiteiten)? Zouden we ouders financieel kunnen prikkelen wanneer zij niet meewerken om het normoverschrijdend gedrag van hun kind tegen te gaan?
We zijn al een generatie kwijtgeraakt die voor de verleidingen van het grote misdaadgeld bezweken is en niet meer bereid is om een baan met een normaal salaris te accepteren. Wat is daarvan de oorzaak? Het antwoord is simpel: geld. Dus een van de belangrijkste zaken die aangepakt moet worden is het wegnemen van het verdienmodel. Hierbij zou je kunnen denken aan een verbeterde ‘plukze-wetgeving’.

En ‘last but not least’ is er een extra financiering voor landelijke preventieprogramma’s. nodig. Maar voordat er geld wordt geïnvesteerd zal men eerst moeten onderzoeken wat wel en wat niet werkt. In ieder geval moeten we jongeren stimuleren hun opleiding af te maken en niet voor het snelle geld te kiezen. Een baangarantie voor afgestudeerde mbo-studenten zou daarbij kunnen helpen.

Theo Manders
Raadslid VVD

24 reacties:

Mooi Theo Manders, wat dacht je van de grenzen te sluiten?
Niemand het land in tenzij de nieuwkomers al Nederlands hebben geleerd in het land van herkomst en al een baan hebben gevonden waarbij ze meteen aan de slag kunnen.
Zoals het nu gaat is het dweilen met de kraan open.

Beantwoorden

Het is wel duidelijk dat het beleid van de afgelopen 50 jaar gefaald heeft. Steeds strenger, steeds meer geld, steeds meer politie etc. We lopen achter de feiten aan, en dat zal niet veranderen.
Behandel drugs net zoals alcohol( ons grootste verslavingsprobleem) we moeten gaan omdenken;Legaliseer, reguleer, controleer , informeer en belasting heffen. Hou op met miljarden door het putje te spoelen.

Beantwoorden

@Stef Stevens op maandag 10 augustus 2020 om 10:51:

Ik wil niet flauw zijn, maar zolang burgemeester Blanksma maar één coffeeshop in Helmond wil hebben en er in Eindhoven een stuk of twintig zijn, dan vraag ik me af waar de Helmondse politiek mee bezig is. 🙁 Eerst konden jullie het CDA er nog schuld van geven, maar nu niet meer want die zitten al een paar jaar in de oppositie.

Beantwoorden

Ben het met je eens Theo dat er zeker van de landelijke politiek actie nodig is. Natuurlijk moeten we het drugsgebruik niet goedpraten, maar politiek Den Haag zou zich minder moeten gaan richten op het aanpraten van “drugsschaamte” onder de gebruikers. Zo zouden de gebruikers “een crimineel systeem in stand houden”. Aldus onze minister van Justitie en Veiligheid. En ook onze burgemeester deelt deze opvatting. Struisvogelpolitiek! Zo lang er vraag is, is er aanbod. Linksom of rechtsom. Niet alleen de gebruikers, maar juist de landelijke politiek zelf houdt dit systeem in stand. Ben het met Stef eens dat er met een totaal andere blik naar het probleem gekeken dient te worden.

Beantwoorden

Is helaas te laat mede door de slappe rechtsgang en dito linkse rechters,die maar taakstrafjes opleggen,zonder eens fatsoenlijk op te treden, ze wuiven het liever weg,maar zoals ik al zei,ook hier in Helmond is het al te laat,en ze weten goed on welke omgeving de “dealertjes”rondscooteren.en vervolgens komen zo.n half uur na de melding een door de straten gereden,

Beantwoorden

Blijft verbazingwekkend hoe slecht lokale politici op de hoogte zijn van de complexiteit van de drugsproblematiek in Helmond, of wil men dat liever niet?

Komt bij dat men al een eeuwigheid praat over een tweede coffeeshop maar het wel alvast heeft over legalisatie, dit terwijl de drugscriminaliteit nu al niet handhaafbaar is.

Beantwoorden

Precies Meneer Manders. Het antwoord is simpel: geld.
Kwetsbaren zitten nu eenmaal in onze stad, centraal. Het centreert zich nu eenmaal door keuzes, uit het verleden. Bezuinigingen en veranderingen in het systeem hebben gezorgd dat het schort aan handhaving. Drugs is een uitweg net zo goed als alcohol. Het even willen vergeten. Regels normen en waarden vervagen. Lik op stuk ? Zorg? Tekorten. Onderwijs? Doorleren (MBO) is duur. Kunnen ze dat wel met 16/17. Juist de doelgroep die vatbaar is krijgt vaak geen studielening. Die doen geen 5,6 jaar over een middelbare studie na basisonderwijs.
Werken loont niet genoeg. Als je dit al volhoud als jongeren met de nieuwe regels. Ze wisselen je al snel om. Onlangs weer nieuwe regels omtrent werk.
We zien ook dat overheidsinstellingen de menselijke maat kwijt zijn. En kei hard mensen kunnen afrekenen op allerlei manieren. Wat je met zo’n drugsrunner weer niet kan. Veel ouders kunnen het niet altijd. Laat staan al de juiste hulp bieden. Als ze zelf het hoofd al boven water houden. Op juridisch vlak (lik op stuk, tikje op de vingers) kunnen we het totaal niet aan. Dweilen met kraan open.
Hoe krijg je leefbaarheid terug? Als mensen weer naar elkaar omkijken ipv angstig achterom. Elkaar weer aan durven spreken. Menselijke maat terug komt. Dit werkt twee kanten op.
Wie gaf het voorbeeld? Het is toch ergens ontstaan. Het omzeilen, terughouden, wegkijken, rechtpraten en draaien.

Beantwoorden

Ik lees hier een paar reacties van schijnbare voorstanders van de Amerikaanse aanpak: drugscriminaliteit véél harder straffen. Laten we dit vooral NIET doen. Het blijkt namelijk helemaal niet te werken.

Wat de Amerikanen ermee bereikt hebben is dat de drugs sterker en geconcentreerder zijn geworden zodat je makkelijker grote hoeveelheden werkzame stof kan vervoeren. Het gevolg daarvan zijn flink gestegen prijzen en winsten. Een verslaafde heeft dus meer geld nodig en de drugsbendes zijn meer geweld gaan gebruiken om hun winsten te beschermen. Kortom, de “war on drugs” heeft alleen maar geleid tot MEER criminaliteit in plaats van MINDER.

Welke fout hebben de Amerikanen dan gemaakt? Ze zijn de grootste kracht in de drugshandel – en in de economie in het algemeen! – vergeten: VRAAG. Zo lang er een vraag is naar drugs zal er iemand zijn die ze levert.

En voordat we allemaal de moraalridder uit gaan hangen over hoe slecht drugs wel niet zijn voor mensen: de vier meest gebruikte drugs in Nederland zijn nog altijd alcohol, tabak, thee en koffie. Alle vier zijn te koop bij elke supermarkt.

Beantwoorden

Ik merk weinig van dat aanvalsplan,geen agent te bekennen omgeving willem beringsstraat/plein er wordt daar VOLOP GEDEALD

Beantwoorden

@D’n dieje op maandag 10 augustus 2020 om 23:59:

Welke fout de Amerikanen gemaakt hebben?
Dezelfde fout die Europa nu ook maakt; het binnen halen van mensen die hier niets te zoeken hebben, eigenlijk niet kunnen/willen integreren (uitzonderingen daargelaten, want die zijn er zeker), kwade bedoelingen hebben, alles willen maar niets voor willen doen, etc. etc.
Dus niet willen werken maar wel de beste merken kleding, en de duurste telefoon willen hebben, wat doe je dan? Je gaat op rooftocht (sla de krant maar open) of je gaat de drugwereld in.
En dat is het probleem in alle westerse landen.

Beantwoorden

Ah, de war on drugs, een beleid wat in de VS al 50 jaar wordt toegepast en wat van links tot rechts als een grote failure wordt gezien. Het geeft gemeenschappen verwoest door mensen voor de kleinste vergrijpen jaren lang in de cel te gooien, waardoor de grootste gevangenispopulatie ter wereld is ontstaan. Het heeft veel drugs imperia helpen opkomen door een verdeel heers politiek te spelen die niet werkt. De militarisatie van de politie in de VS is voor een groot deel te danken aan die steeds hardere toon tegen drugsproblematiek, wat nu weer z’n uitwerking heeft.

Laten we eens doen wat werkt, namelijk het onderliggende probleem aanpakken. Want waarom gaan mensen (die grotendeels in de armoede zitten) de criminaliteit in in de meeste gevallen? Simpel: omdat ze geen uitweg uit de armoede
zien. Dan zie je ineens iemand uit je buurt in een dikke Porsche rijden en dan wil je dat ook wel, want dan ben je niet arm. Dus ga je ook drugs verkopen om uit de elende te komen.

Beste aanpak van criminaliteit is: pak armoede aan! Waarom zijn het vaak mensen van buitenlandse afkomst die in de drugscriminaliteit gaan? Omdat zij bovenproportioneel in armoede leven. Pak de bron aan en ga niet zoals Stef Stevens al zij geld in een bodemloze put storten.

TL:DR: drugs aanpakken via een harde weg zoals de VS doet werkt averechts, pak de bron aan en dat is armoede.

Beantwoorden
Tim van de Meulengraaf

Een aantal reacties:

@martijn Rieter, ‘Druggschaamte’ is nodig zodat mensen niet het gevoel krijgen dat het heel normaal is om drugs te gebruiken, om elke dag alcohol te nuttigen of je longen te vernietigen door overmatig roken. Repressie alleen zal niet helpen, daar ben ik het mee eens. Daarom pleit ik ook voor preventie.

@Stef Stevens Natuurlijk moeten we niet door blijven gaan met wat we deden. Daar geef ik Stef gelijk in. Als historicus verwijs ik in deze discussie altijd naar de Wickersham Commision die eind jaren ‘20 van de vorige eeuw in opdracht van de Amerikaanse regering de gevolgen van de drooglegging onderzocht. De commissie kwam na gedegen onderzoek tot de conclusie dat de drooglegging had gezorgd voor zo’n immense zwarte markt en dito georganiseerde criminaliteit, dat het wijzer was de drooglegging op te heffen. Hetgeen begin jaren ’30 gebeurde.
We moeten in de jaren ’20 van de 21e eeuw inderdaad niet dezelfde fouten maken en nadenken over het vrijgeven van softdrugs, maar dan als onderdeel van een totaal-aanpak. Dus niet zonder een stevig preventieprogramma zoals we dat nu al van alcohol en sigaretten kennen. Die twee laatste zijn (zoals Stef ook al aangaf) inderdaad vele malen schadelijker voor de gezondheid dan de meeste softdrugs. De VVD kan hierin de lijn van D’66 aardig volgen. In Helmond hadden we trouwens goede regels m.b.t. de eisen voor de opening van een 2e coffeeshop. De VVD fractie was er niet voor om die regels nu maar te gaan verruimen waardoor de opening van een coffeeshop in de buurt van scholen ineens wel mogelijk is (hier denk de VVD inderdaad anders dan D’66 en nog een paar andere partijen).
Roberto Saviano, de Italiaanse anti-maffiajournalist, schrijver van de hit Gomorra, stelt dat Amsterdam m.b.t. drugs op dit moment erger is dan Napels. Nederland staat te boek als witwas- en belastingparadijs voor drugscriminelen. Nederland is op dit moment wereldwijd de grootste producent van xtc-pillen en hard op weg om een narcostaat te worden. De ondermijning van onze samenleving die hiervan het gevolg is los je echter niet op met het legaliseren van softdrugs. Voor de strijd tegen deze ondermijning is wel degelijk (zoals in de weblog gesteld) veel meer geld nodig.

@Stef Stevens @Tim van de Meulengraaf
Stef Stevens stelt ‘We lopen achter de feiten aan, en dat zal niet veranderen’ Ook daar ben ik het niet mee eens. ‘Opgeven is geen optie’ dat geldt ook ten aanzien van deze problematiek.
Het is trouwens niet juist wat Tim stelt dat drugsproblematiek alleen een gevolg is van armoede. Drugsgebruik komt in alle sociale klassen voor maar het is inderdaad wel zo dat wie in minder comfortabele omstandigheden leeft, bij gelijk gebruik, sneller in de problemen komt!

Aanpak van het drugsgebruik onder de jongeren is niet bij voorbaat een verloren strijd en kan wel degelijk effectief zijn. Ik wil jullie wijzen op het zogenaamde ’IJslandse preventiemodel’. Samen met het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut zijn op dit moment een aantal Nederlandse gemeenten aan het kijken of dit model ook in Nederland werkt.
IJsland heeft de laatste 20 jaar een community-based preventieaanpak gebruikt om het middelengebruik (alcohol, tabak en drugs) aan te pakken onder jongeren. Met succes! In 1998 was 42% van de IJslandse 15- en 16-jarigen in de laatste 30 dagen dronken geweest. In 2017 was dit nog maar 5%. Voor roken en het gebruik van drugs realiseerden de IJslanders een vergelijkbare daling.
De eerste stap die ze in IJsland hebben gezet, is nagaan hoe het komt dat jongeren wel of geen middelen gebruiken. Uit de wetenschappelijke literatuur hebben de IJslanders de belangrijkste omgevingsfactoren geselecteerd die het risico op middelengebruik verkleinen (beschermende factoren) en het risico vergroten (risicofactoren). Deze zijn grofweg op te delen in vier domeinen of omgevingen. Het gezin, de vriendengroep, school en de vrije tijd. Op basis van deze rapporten gaan onderzoekers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk de dialoog met elkaar aan om prioriteiten te bepalen. Samen bedenken zij op welke risico- en beschermende factoren ingezet moeten worden, welk beleid en welke interventies daarvoor geschikt zijn en welke stakeholders een rol kunnen spelen. Uit de praktijk worden bijvoorbeeld ouders, scholen en organisators van jeugdactiviteiten betrokken. Het betrekken van de community is dus een cruciaal onderdeel van deze werkwijze. Doordat de monitor jaarlijks wordt uitgevoerd, krijgen de stakeholders snel feedback en kunnen de preventie-activiteiten worden bijgesteld waar nodig.

Beantwoorden

Jammer hr Manders dat u alleen vragen van collega politici beantwoord.

Zo blijft het een politiek onderonsje.

Beantwoorden

@Theo Manders op dinsdag 11 augustus 2020 om 14:04:

Zoals je het nu brengt klinkt het allemaal zeer doordacht en evenwichtig, maar de naam “aanvalsplan” lijkt toch vooral bedoeld om stoer over te komen, alsof de opstellers van het plan willen verhullen dat ze er zelf geen vertrouwen in hebben.

Beantwoorden

@Sander Lam
Het begrip ‘aanvalsplan’ is natuurlijk gebruikt als metafoor. In het geval van de drugsproblematiek kun je het volgens mij ook gewoon blijven gebruiken als tegenhanger van het geweld en de ellende die met deze zaak gepaard gaat.
Ik neem niet aan dat de opstellers er geen vertrouwen in hebben. Zoals ik al schreef, niets doen en ‘opgeven is geen optie’. Trouwens er zijn wel degelijk successen te boeken. Lees mijn opmerkingen hierboven over b.v. het ’IJslandse preventiemodel’.

Beantwoorden

@Theo Manders op dinsdag 11 augustus 2020 om 16:55:

Als het als metafoor bedoeld is, is dat een reden te meer om een dergelijke naam te vermijden. Metaforen roepen allerlei bijgedachtes op, ten koste van de zuiverheid van de denkprocessen, de helderheid van de communicatie en uiteindelijk de doeltreffendheid van het plan.

Beantwoorden

Toch altijd grappig hoe zogenaamde wereldvreemde politici schrijven hoe zij zien dat de wereld in elkaar zit.

Als je een probleem ziet moet je proberen eerst het beestje bij de naam te noemen.
Hier in Helmond is de harddrugs handel 90% van Marokkaanse afkomst. De overlast rondom de Heistraat is dan ook voor 90% afkomstig van de Marokkaanse gemeenschap.

Drugs gebruiken ze in alle lagen van de bevolking. Ik zou de kost niet willen geven aan al die managers die elke dag vol gesnoven in hun dikke lease Tesla vol gesnoven achter het stuur kruipen.

In de politiek gaat het al tientallen jaren niet meer over doen. Ook de VVD verteld het ene en doet het andere. Polderen noemen ze dat in Den Haag, in Helmond noemen we dat Naaien.

Begin nu eerst te benoemen waar het echt om gaat in plaats van plannetjes te schrijven die je gelezen hebt in ver Land. Ik zag ook dat ook dat in de DDR enkele dingen leuk waren.

Neem nu vakantie in eigen land en kijk eens waar onze jonge vriendjes met hun heuptasjes de afgelopen weken de openbare veiligheid betasten. Ok, het is nu wel wat rustig in de Heistraat, maar dat wordt wel weer anders als de vakantie tijd erop zit.

Toch raar dat de VVD nog zo hoog in de peilingen kan staan. Maar goed we zijn toch geen Belarus met stemmen tellen, toch? niet toch?…..

Beantwoorden

@Theo Manders op dinsdag 11 augustus 2020 om 14:04:

Die “goede regels” waren dusdanig stringent dat het niet lukt om een plek te vinden binnen Helmond voor die tweede coffeeshop. Als je kijkt naar bijvoorbeeld scholen, dan kun je ook gewoon opleggen aan de coffeeshophouder dat deze niet mag verkopen aan schoolgaande jeugd of dat zijn openingstijden ruim buiten de schooltijden mooeten liggen.

Wat betreft je opmerking dat Nederland hard op weg is een narcostaat te worden, dat is wel een erg zware overdrijving. Er wordt al jaren geroepen over ondermijning, maar het enige concrete voorbeeld dat ik tot nu toe gezien heb was met die wethouder in Urk onlangs. In alle gevallen wordt er snel opgetreden zodra er ook maar de schijn is dat bedrijven of individuen waarmee de overheid zaken doet niet niet zuiver op de graat zijn.

Mooi overigens dat je als laatste succesverhaal teruggrijpt op preventie en voorlichting. Dat is inderdaad de beste route, legaliseren en voorlichten of in ieder geval met een legaal en concurrerend alternatief komen. Mensen gebruiken drugs niet alleen uit armoede. Er zijn vele redenen waarom iemand op zoek kan zijn naar een roesmiddel. Laten we dan ook zorgen dat er een veilig alternatief is en voldoende beleiding om onderliggende problemen aan te pakken die aanleiding zijn voor het gebruik. Met een legaal, veilig en goedkoop alternatief zul je zien dat de criminelen weer een ander verdienmodel moeten gaan zoeken.

Beantwoorden

Één opmerking Michiel van Geel. Dat u geen één voorbeeld kent aangaande ondermijning ligt er vooral aan dat u leest wat u wilt lezen, dat u ziet wat u wilt zien.

Beantwoorden

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/criminele-bedreigingen-hebben-invloed-op-bestuur/

Michiel van Geel die geen voorbeeld en kent.

Uw “eigen” (ex) burgemeester die toegeeft zich te hebben laten beinvloeden in zijn beslissingen door criminelen.
En later ereburger werd.

Beantwoorden

Mooi om al deze reacties te lezen en mooi om jouw blog te lezen Theo. Ik heb een masterplan geschreven om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Dat heb ik gedaan gebaseerd op mijn jarenlange ervaringen met het strafrecht als officier van justitie. Ik heb in die functie jarenlang georganiseerde misdaad bestreden. Althans pogingen daartoe in het werk gesteld. En vanuit de kennis die ik toen heb opgedaan ben ik de mening toegedaan dat we nergens komen als we doorgaan met wat we deden. Als we werkelijk verandering willen bewerkstelligen (en dat willen we want het probleem is immens) dan zullen we iets anders moeten gaan doen. In mijn visie is dat legaliseren en reguleren van om te beginnen soft drugs en MDMA (XTC in de volksmond). Het masterplan is beschikbaar voor wie het lezen wil. Meld je dan even bij mij via mijn email. En als je mee wilt helpen om het in het verkiezingsprogramma van de VVD te krijgen, steun mij dan op het congres waar het verkiezingsprogramma gaat worden vastgesteld!

Beantwoorden

@Greetje Bos op dinsdag 18 augustus 2020 om 12:38:

Mijn steun heb je Greetje!

Beantwoorden

Herstellen van schandpaal met minimale verblijfsduur van de gemiddelde taakstraf

Beantwoorden

@Greetje Bos op dinsdag 18 augustus 2020 om 12:38:

Officier van justitie, pfffff

Legaliseren en reguleren, en dan om te beginnen met XTC…. Net alsof dat de oplossing is voor alles, wat is het volgende, legaliseren van crack? GHB?
Hier heb je alvast een lijstje, is makkelijker:

1. Krokodil (Drug)
2. Whoonga
3. Badzout (Drug)
4. Crack
5. Heroïne
6. Flakka
7. AH-7921
8. Crystal Meth
9. Purple drank
10. Scopolamine

Legaliseren is een makkelijke schijnoplossing, structureel dat moeten we hebben en dat gaat alleen met rigoureuze maatregelen, maar dat durft geen een ambtenaartje aan……

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *