Buiten is het 4 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 91.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

Na een lange weg van voorbereiding zijn de veranderingen in de thuiszorg op 1 januari 2015 ook in Helmond een feit geworden. Dat deze veranderingen met een fikse bezuiniging gepaard gaan hoef ik u natuurlijk niet meer te vertellen. Ondanks de bezuinigingen ben ik erg blij dat we in Helmond hebben ingezet op behoud van de huishoudelijke hulp. Dit in tegenstelling tot sommige andere gemeenten die gewoon de makkelijkste weg hebben gekozen door de huishoudelijke hulp te schrappen. In Helmond hebben we dus een andere keuze gemaakt en wel om de volgende reden. Huishoudelijke hulp is een zeer belangrijk onderdeel van de totale zorg. De huishoudelijke hulp is dan ook meer dan een “poetshulp”. Hij of zij heeft een luisterend oor en een signaalfunctie.
Daarom moet dit werk door zorgaanbieders aangeboden worden en niet door schoonmaakbedrijven!

Gezien de forse landelijke bezuinigingen is het onmogelijk om de veranderingen door te voeren zonder dat iemand er iets van merkt. Om niet zomaar iedereen 30% te korten op huishoudelijke hulp worden er door de zorgaanbieders gesprekken met hun cliënten gevoerd. In dit gesprek moet duidelijk worden wat de cliënt nodig heeft om in een schoon huis te kunnen leven. In de ene situatie is het misschien mogelijk om het aantal uren hulp te verminderen en om een extra beroep te doen op hulp van de familie, in andere situaties is er misschien wel meer hulp nodig. Dit vraagt om zorgvuldigheid en is dus maatwerk.

Begin januari kwamen bij de SP al de eerste klachten binnen over de gesprekken met de zorgaanbieders. Volgens betrokkenen was er geen maatwerk, maar werd er door de zorgaanbieder simpelweg meegedeeld dat het aantal uren hulp werd verminderd. Zonder overleg en onderzoek dus. Reden voor een van de betrokkenen om ook een formeel bezwaarschrift in te dienen.
Deze signalen hebben we dan ook meteen via schriftelijke vragen (pdf) aan de wethouder voorgelegd.

Onlangs werd ik door een cliënt van Savant gevraagd om als ondersteuning bij zijn gesprek aanwezig te zijn. Ik was blij met deze uitnodiging omdat ik dan ook meteen de praktijk kon ervaren.
Zowel de cliënt als ik hebben het gesprek als erg positief ervaren. De cliënt werd goed geïnformeerd, er werden de juiste vragen gesteld en er werd voldoende tijd voor genomen. Tijdens het gesprek werd er een formulier ingevuld, met op de achterzijde nog een samenvatting van het gesprek, wat door beide partijen werd getekend. Savant hanteert na het gesprek de volgende werkwijze: Het formulier gaat naar de thuiszorgmanager van Savant. Deze bekijkt samen met de desbetreffende huishoudelijke hulp hoeveel uren er nodig zijn en de cliënt krijgt hierover binnen enkele weken een besluit.
Al met al het maatwerk wat we voor ogen hebben.
Het werd voor mij ook heel duidelijk waarom deze gesprekken zo belangrijk zijn.
In deze situatie was er sprake van 3 uur huishoudelijke hulp per week. De indicatie voor deze uren is in het verleden gegeven wegens ziekte van de echtgenote. Na het overlijden van de echtgenote liep de indicatie automatisch door. De cliënt gaf zelf aan dat hij nog veel zelf kan en doet in het huishouden. Hij had er alle begrip voor als er uren af zouden gaan omdat, zoals hij zelf zei, “iemand anders ze zeer waarschijnlijk harder nodig heeft”.
Maar deze ene positieve ervaring wil natuurlijk niet zeggen dat het overal goed gaat. We moeten er voor blijven waken dat de zorgaanbieders hun afspraken nakomen, niet alleen bij de cliënten maar ook bij het personeel.

Er mogen geen mensen tussen wal en schip vallen! Door in te zetten op samenwerking met huisartsen kunnen we de niet zo mondige, kwetsbare cliënt in beeld krijgen en hier gelijk op anticiperen.
Maar om de vinger aan de pols te houden hebben we ook de hulp van u, kinderen, hulpverleners, mantelzorgers, buren, etc. nodig. Deel uw ervaringen met ons zodat wij op tijd aan de bel kunnen trekken!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

4 reacties:

“De huishoudelijke hulp is dan ook meer dan een “poetshulp”. Hij of zij heeft een luisterend oor en een signaalfunctie.
Daarom moet dit werk door zorgaanbieders aangeboden worden en niet door schoonmaakbedrijven!”
Van de poetshulpen die je vanuit zorgaanbieders zoals Savant soms over de vloer krijgt hoef je vaak ook geen luisterend oor te verwachten. Sterker nog: Zorgaanbieders zoals Savant hameren bij hun personeel erop dat er geen persoonlijke betrokkenheid mag zijn.

“Zowel de cliënt als ik hebben het gesprek als erg positief ervaren.”
Dat lijkt me niet verrassend met een raadslid voor de neus van de zorgconsulent.

Tot slot: Wij ervaren gebruikmaking van huishoudelijke hulp als een soort roulettespel. Zorgaanbieders als Savant hebben vaak maar enkele goede en empathische hulpen in dienst. Het overgrote deel is erg middelmatig, zowel in poetsen als in empathie, en dan zijn er ook nog hulpen in dienst die je écht niet in je huis zou willen hebben. Ben je niet tevreden met de middelmaat dan is het een grote gok om een andere hulp aan te vragen, want je weet niet wat voor figuur de zorgaanbieder vervolgens naar je toe stuurt. En managers kiezen bijna altijd de kant van het personeel, immers ze zullen niet gauw toegeven dat er iets niet goed gaat onder hun verantwoordelijkheid.

Beantwoorden

Een schoon huis is niet per se een opgeruimd huis. Navraag bij de verantwoordelijk ambtenaar leerde dat als er sprake is van verrommeling er een apart budget is voor een opruimhulp. Het helpen met bijvoorbeeld het op orde brengen van post is immers geen poetstaak.

Ik vind het nog veel te vroeg voor “hoera-verhalen”. Laten we eerst eens afwachten welke correcties er het komend jaar nog nodig zijn om binnen het beschikbare budget de zorg zo veel mogelijk op peil te kunnen houden.

Beantwoorden

@Mantelzorger bedankt voor uw reactie! Wij horen graag zoveel mogelijk ervaringen zodat we weten hoe het beleid in de praktijk werkt. Dat zorgaanbieders er op hameren dat er geen persoonlijke betrokkenheid mag zijn kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De laatste jaren is de werkdruk wel toegenomen
waardoor er steeds minder tijd over blijft voor de aandacht.
Maar een thuishulp van een zorgaanbieder moet toch echt wel een verschil kunnen maken met een hulp van een schoonmaakbedrijf.
Ik heb pas na het gesprek aangegeven dat ik raadslid ben en denk dan ook niet dat dat van enige invloed is geweest. Maar zoals ik al zei 1 positieve ervaring wil nog niet zeggen dat het overal goed gaat.
Daarom ook het verzoek om persoonlijke ervaringen met ons te delen op ons meldpunt.

Beantwoorden

@Michiel van Geel Het zal ook nooit een hoera verhaal gaan worden met de opgelegde bezuinigen!
Door deze bezuinigingen kunnen de zorgaanbieders een aantal diensten niet meer leveren. De tijd die ze nog hebben wordt alleen besteed aan de huishoudelijke taken die nodig zijn voor een schoon huis. Voor wat betreft “een schoon huis is niet per se opgeruimd huis”, een opgeruimd huis is ook niet per se een schoon huis.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *