Buiten is het 26 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.003 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
21reacties

Door alle negatieve berichten die je de laatste tijd om de oren vliegen, krijg je steeds meer het gevoel dat integriteit en politiek niet samen kunnen gaan. De NZa affaire, het KAFI-rapport, de wethouder van Veldhoven die na drie maanden opstapt en wachtgeld opstrijkt en ga zo maar door. Niet echt bevorderlijk voor het vertrouwen!
Het is dus heel begrijpelijk dat zo veel mensen alle geloof in de politiek hebben verloren. Ook ik betrap mezelf erop dat het wantrouwen de overhand begint te krijgen.

Toch wil ik me hier niet door laten leiden en me daarbij neerleggen. Het is ook niet eerlijk om alle politici over één kam te scheren. Ik ben er van overtuigd dat er ook heel veel eerlijke, oprechte, betrokken volksvertegenwoordigers zijn. Mensen met idealen, met het hart op de goede plaats, die zich belangeloos in willen zetten voor de samenleving.
Maar ik ben me er terdege van bewust dat het algehele beeld van politici verre van positief is. Heel begrijpelijk ook want de laatste jaren is het vertrouwen zo vaak geschonden dat er heel wat voor nodig is om de schade enigszins te herstellen. Daar zullen wij als gemeenteraad de komende 4 jaar dan ook hard aan moeten gaan werken.

De Vereniging van Gemeenten schrijft het volgende over integriteit:
Integriteit gaat over het handelen in overeenstemming met de geldende normen, waarden en regels in de samenleving. Voor raadsleden betekent integriteit vooral dat zij op een goede manier moeten omgaan met de bevoegdheden, macht, middelen en verantwoordelijkheden die zij als gekozen volksvertegenwoordigers hebben gekregen. Zij moeten altijd het algemeen belang voor ogen houden en zich kunnen verantwoorden voor de keuzes die zij maken. Wanneer een raadslid handelt in strijd met de geldende normen en waarden die er van hem of haar verwacht worden, is er sprake van integriteitsschending.
Typen integriteitsschendingen:
• Corruptie: omkoping en/of bevoordeling van vrienden, familie, partij
• Fraude en diefstal
• Dubieuze giften en beloften
• Onverenigbare nevenfuncties, activiteiten en/of contacten
• Misbruik van bevoegdheden
• Misbruik en manipulatie van (de toegang tot) informatie
• Discriminatie, (seksuele) intimidatie en onfatsoenlijke omgangsvormen
• Verspilling en wanprestatie
• Wangedrag in de vrije tijd
Dit zijn hele duidelijke typen integriteitsschendingen maar er is ook nog een heel groot grijs gebied waarin het niet altijd zo duidelijk is en er dus ook onbewust een schending van de integriteit kan plaatsvinden. Aan het begin van deze collegeperiode heeft de raad een integriteitstraining gehad. Hierin werd duidelijk dat er nogal wat valkuilen zijn. Het is dus heel belangrijk om hier aandacht voor te blijven houden door integriteit regelmatig op de agenda te zetten.

Vermoedens van integriteitsschending moeten te allen tijden bewezen kunnen worden voordat men tot beschuldiging overgaat. Ook al is iemand nog zo overtuigd van zijn zaak, zonder harde bewijzen zal geen enkele rechter hem of haar in het gelijk stellen. Ik snap dat dat heel frustrerend kan zijn maar we moeten toch ook niet willen dat mensen ongegrond geschaad kunnen worden. Eerlijkheid duurt het langst en ik ben ervan overtuigd dat als er iets echt niet in de haak is, dit hoe dan ook een keer aan het licht komt.

Als SP vinden wij dat het college en de raad, als volksvertegenwoordigers van onze burgers, de plicht hebben om de stad naar eer en geweten te besturen.
Open en transparant zijn moet je niet alleen willen maar ook zijn. We moeten waakzaam zijn op integriteit en elkaar hierop aan kunnen spreken. We moeten samenwerken; onze eigen politieke visies uitdragen, elkaar met goede argumenten proberen te overtuigen om zo gezamenlijk tot een weloverwogen besluit te kunnen komen.
Hierbij moet het om de inhoud gaan en niet om de poppetjes. Eerlijk zijn over de (moeilijke) keuzes die je moet maken en die ook uitleggen en onderbouwen.
Bewoners van Helmond zoveel mogelijk inspraak geven en betrekken bij het beleid.

Alleen zo kun je volgens mij weer geloofwaardig worden en beetje voor beetje het vertrouwen weer terugwinnen.
Maar wat moet er volgens u gebeuren om weer vertrouwen in de politiek te kunnen krijgen?
Wat verwacht u van dit college en raad?
Wat moet er anders, kan er beter?
Ik ben erg benieuwd wat uw mening hierover is!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

21 reacties:

Het is een verademing te constateren een politicus in de raad te hebben die ergens voor staat en zich kwetsbaar durft op te stellen. Eindelijk inhoud. En nu mmar hopen dat dit eindelijk een aanzet gaat worden tot de uitvoering van de woorden die Blanksma ooit sprak. Politici pak dit op!

Beantwoorden

Als ik de typen integriteitsschendingen lees, dan bekruipt me het “angstige” gevoel, dat men moet beginnen in de top van de pyramide (B&W) en dan naar beneden (gemeenteraad) werken, in het kader van de integriteit! Er zijn nog wat “overblijfselen” van de vorige raadsperiode, die in ieder geval voldoen aan alle typen integriteitsschendingen. In Amerika zegt men dan “shit flows to the top” , in Hellimond overigens ook.

Goede log Lonneke, ik sluit me bij Eric aan! Heb het bij je vorige artikel artikel ook al geschreven: een oase in de heeeel grote woestijn.|

Beantwoorden

Goed geschreven Lonneke.

Beantwoorden

Helemaal met je eens en ook met voorgaande “sprekers”.
Denk persoonlijk dat media ook belangrijke rol spelen bij de beeldvorming. Niet altijd in negatieve zin, en niet altijd in positieve zin. Dus relatie media en politiek zou wat mij betreft ook eens nader bekeken mogen worden.

Beantwoorden

Vertrouwen in de politiek kan pas terugkomen wanneer ik zie dat schendingen van integriteit en wanprestaties consequenties voor de betrokkenen hebben! Nu kan een politicus zich bijna alles permiteren. Kent u de uitdrukking ‘vriendjespolitiek’? Nou, de term ‘politiek’ is onlosmakelijk verbonden geraakt met de term ‘vriendjes’. Denk je ‘politiek’ dan denk je ‘vriendjespolitiek’. ‘Ons kent ons’ en ‘de ene hand wast de andere’. Integriteitsschendingen of wanprestaties? Die worden door het old boys network wel onder de tafel gehouden en in de doofpot gestopt. En lekt het toch uit en blijkt de situatie écht onhoudbaar? Dan gaat mijnheer / mevrouw de bestuurder lekker in de riante wachtgeldregeling. Nee; niks werken met behoud van uitkering als tegenprestatie of vernederd worden in sollicitatiecursussen en andere trajecten. Of anders regelt een ander vriendje wel een luxe bestuurspositie bij de een of andere instelling.

Verwant hiermee is het gegeven dat beslissingen die bestuurders maken henzelf doorgaans niet raken. Ze weten zichzelf en hun vriendjes goed te vertroetelen. Als een bestuurder vindt dat Jan (die met de pet) aan de onderkant van de samenleving een tegenprestatie moet leveren en zonder loon moet gaan werken dan geldt dat niet voor de bestuurder in kwestie. Korten op zorg? Een bestuurder koopt zelf wel de zorg in die hij nodig heeft! Een politicus kan doen en laten wat hij wil en hij zal nooit ingrijpende consequenties daarvan ervaren.

Zolang dat niet verandert zie ik het vertrouwen niet terugkomen. Maar dat zal de gemiddeld politicus een worst wezen. Ja; even tijdens verkiezingstijd, en dan zijn de hypocriete leugens niet van de wind!

Beantwoorden

Samengevat: Alleen wanneer de politicus het volk gaat dienen in plaats van zichzelf kan het vertrouwen terugkomen!

Beantwoorden

Ben het eens met Javier. Van bovenaf beginnen. Was het niet de CdK die enkele maanden geleden nogal stellig beweerde dat criminaliteit al verwevenheden hadden met ons openbaar bestuur? Had een dergelijk bestuur in vervlogen tijden geen voorbeeldfunctie?

Beantwoorden

Ik las zojuist in het ED dat we blij mogen zijn, mijn interpretatie, dat onze burgemeester, in plaats van 2 jaar, maar 10 maanden gebruik heeft gemaakt van de dubbele woonlastenregeling.
Als ik de keuze maak om elders in het land een nieuwe baan te aanvaarden, waarbij verhuizen noodzakelijk is, zijn de kosten van de dubbele woonlasten voor mijn rekening. Het verlagen van de koopprijs is dan een noodzakelijk kwaad om de verkoop voorspoedig te laten verlopen.
Ik ga er vanuit, misschien ten onrechte, dat ook mevr. Blanksma zelf de keuze heeft gemaakt om burgemeester van Helmond te willen worden. Maar ja … al met al ik ben dan ook geen burgemeester … verschil moet er wezen.

Beantwoorden

@Stapper op woensdag 17 september 2014 om 10:42:

Helemaal met je eens, vreemd dat burgemeesters dat wel krijgen.
Dat ED-berichtje is trouwens wel erg lang op de plank blijven liggen, want ik vroeg op 24 mei al aan burgemeester Blanksma wat ze had moeten inleveren op de prijs van haar net verkochte woning. Lang leve het archief:
http://www.deweblogvanhelmond.nl/nieuw-helmonds-nieuws/eindhovense-woning-burgemeester-verkocht/

Beantwoorden

Een vraag stellen aan Blanksma is zinloos

Beantwoorden

@Jeanne Schriks de relatie tussen politiek en media vind ik ook belangrijk! De pers en politiek kunnen niet zonder elkaar maar hebben vaak allebei een ander belang. Hierbij zou ook wat meer naar het belang van de burger gekeken moeten worden.

@Ed je hebt helemaal gelijk! Geen of weinig consequenties maakt het allemaal erg ongeloofwaardig. Zo gelden er blijkbaar voor bestuurders andere regels dan voor burgers. Dat vergroot de afstand tussen de politiek en de burger helaas nog meer.
Een volksvertegenwoordiger moet gewoon hetzelfde worden behandeld als iedere andere inwoner van Nederland

Beantwoorden

@Stapper en Jan via deze link staat de wettelijke regeling
Burgemeesters: Dubbele woonlasten

https://www.vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/politieke-ambtsdragers/burgemeesters-dubbele-woonlasten

Beantwoorden

@Lonneke
Dat de wetgeving hierin voorziet, evenals bijvoorbeeld de wachtgeldregeling wil niet zeggen dat het niet ‘krom” kan zijn.
Wettelijke regelingen en rechten die je, en zeker in deze tijden van bezuinigingen, naar mijn mening niet kunt rechtvaardigen.
Voor mijn gevoel draag je hiermee de boodschap uit dat sommige Nederlanders meer gelijke rechten hebben dan andere.

Beantwoorden

@Stapper klopt het is erg krom! Zie mijn antwoord op @Ed.
Zolang bovenstaande regelingen in de wet blijven wordt daar uiteraard gebruik van gemaakt. Omdat men daar “recht” op heeft. Zeker in deze tijd waarin de rechten van de gewone Nederlander wel ter discussie staan of geschrapt worden, zouden volksvertegenwoordigers ook eens kritisch naar zichzelf moeten kijken!

Beantwoorden

Hoe integer is de rekenkamer eigenlijk met haar onderzoek naar kleine subsidies ( ED vandaag). Is de uiteindelijke bedoeling niet doodleuk dat zo meteen ook die subsidietjes van een accountantsrapport voorzien moeten gaan worden. Over belangenverstrengeling gesproken. Komt de voorzitter niet uit het accountantswereldje?

Beantwoorden

Bovenstaande meningen hebben allemaal te maken met inigriteit.Maar hoe meten we integriteit indien een college transparantie consequent weigert. Het indienenvan een WOB verzoek is een lijdensweg. Landelijk behaalt meer als 30% zijn gelijk bij de bezwaarcommissie. In Helmond is dat minder als 1%. Hoe integer is die bezwaarcommisie dan? Meegemaakt dat je in een dergelijke commissie uitgelachen wordt door de aanwezige ambtenaar. Weet u nog hr Coppes. Een burgemeester die weigert met een burger te praten over veiligheid. Een wethouder die aan geheugenverlies lijdt. Gerommel met vergunningen waarin geen enkel inzicht gegeven wordt. Integriteit kan niet zonder transparantie. Hadden we niet iemand die nu al twee jaar geleden dit tot haar speerpunten had gemaakt?

Beantwoorden

Opvallend dat politici die normaliter meteen staan te dringen hun wijsheden over ons heen storten nu in alle talen zwijgen. Misschien hebben ze wel een mening over zwarte Piet. Ook dhr M v Geel houdt zich koest.Toch een onderwerp wat hem aan het hart moet gaan.

Beantwoorden

@eric

Het gaat mij inderdaad aan het hart, maar als je niks positiefs te zeggen hebt is het soms beter om niet te reageren. Echt integere mensen, die volledig zonder eigenbelang handelen zijn dun gezaaid. Ook in de landelijke politiek is de dans om de macht vaak belangrijker dan het algemeen belang.

Het is een probleem dat helaas niet op te lossen is. We klagen met zijn allen over het imago van de “gladde politicus”, maar ondertussen stemmen mensen toch het liefst op het type ideale schoonzoon/dochter met een brede lach en een mooi verhaal. Ons land wordt geleid door autoverkopers, omdat we met zijn allen te lui zijn om ons werkelijk in de materie te verdiepen. “ZE doen toch wel wat ze zelf willen”, “ZE luisteren toch niet naar ons”, “Ik stem op … want dat lijkt me zo’n lieve man”, dat soort zinnen zijn het werkelijke vergif voor onze democratie. Schendingen van integriteit vinden alleen plaats als de overtreder denkt of weet dat hij er mee weg kan komen. En de apathie ten opzichte van de politiek van de gemiddelde burger zorgt ervoor dat het ze nog lukt ook.

Beantwoorden

Kijk zo ken ik je weer @ Michiel. Mij verbaast het hogelijk dat onze locale politici zich niet roeren. Men is blijkbaar al weer vergeten dat integriteit het grote speerpunt voor de komende vier jaar zou gaan worden. Dat lijkt nu al weer lang geleden.Dat de politiek het vertrouwen bij de burger aan het verliezen(opkomst) is is dan ook het logische gevolg van de beeldvorming waar men zelf verantwoordelijk voor is. Het pappen en nat houden van de raad,die weigert dit ondewerp serieus te behandelen draagt er ook aan bij. De eerste die een discussie met mij aangaat of mijn beweringen wel juist zijn,moet ik nog ontmoeten.

Beantwoorden

Mooie woorden. Maar als ik lees hoe de SP zich opstelt in Nuenen vind ik dez discussie nu toch in een andere context.

Beantwoorden

@eric op vrijdag 17 oktober 2014 om 07:09:

…”vind ik dez discussie nu toch in een andere context”

Graag een vertaling van deze ongetwijfeld zeer belangwekkende gedachte in goed en begrijpelijk Nederlands. Want dit is onbegrijpelijke wartaal. Dank.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *