Buiten is het 15 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.704 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
12reacties

Op 4 augustus 2014 verscheen, hier op de Weblog, mijn column “Armoede erkent maar wat nu?”. De column van vorig jaar leverde erg veel reacties en een mooie discussies op.
Daarom wil ik hier graag de nieuwe armoedenota met u delen: “Meer voor wie minder heeft!” (pdf) Minimabeleid 2015-2018. Morgenavond staat deze nota als bespreekpunt op de agenda van de Raadsvergadering.

In Helmond heeft 1 op de 10 huishoudens te kampen met beperkte financiële middelen, ook werkenden! Naast de Super Sociaal zijn er ook weer particuliere voedselbanken in Helmond opgericht. Dat de nood hoog is in Helmond blijkt uit het groot aantal mensen die door deze voedselbanken voorzien worden. Armoede bestaat en moet op de politieke agenda staan!

Zoals ik vorig jaar al in een reactie op collega Maarten Janssen aangaf wilden wij gaan voor een goed en doordacht beleid. Dit document is dan ook mede tot stand gekomen door intensieve gesprekken met Helmondse minima, professionals, vrijwilligers en belangenbehartigers.
In deze gesprekken stond centraal wat zij zélf willen en nodig hebben, waaruit zou het minimabeleid volgens hen moeten bestaan? De informatie, signalen en suggesties opgedaan tijdens deze gesprekken zijn vervolgens gedeeld op de druk bezochte werkconferentie Armoedebestrijding. Ook is er een grondige inventarisatie gemaakt van de bestaande voorzieningen en organisaties in onze stad.

Omdat armoede over veel meer gaat dan een financieel tekort is het minimabeleid breed ingezet. Het gaat ook over meedoen in onze samenleving, niet uitgesloten worden. Zowel voor jong als oud. Er moet meer aandacht komen voor de druk en stress die armoede met zich meebrengt. Mensen die in armoede leven, kinderen en jongeren die in armoede opgroeien, kunnen vaak niet goed functioneren. Het kan tot gezondheidsproblemen, zowel fysiek als psychisch leiden. Hoe kun je in hemelsnaam je kansen benutten onder de zware last van een dagelijkse beleving van armoede? Ondersteuning geven is dan ook cruciaal.
Door armoede en alle daarbij gepaarde problemen te benoemen en te erkennen willen we het taboe doorbreken. Als er geen taboe meer rust op het onderwerp armoede zullen mensen eerder aan de bel durven te trekken en eerder gebruik maken van de bestaande regelingen en voorzieningen. De financiële problemen zijn dan nog te overzien en makkelijker op te lossen.

Het aantal inwoners met schulden is de laatste jaren toegenomen. Door de economische crisis zijn dit ook vaker inwoners met hoge(re) inkomens. Om schulden te voorkomen is preventie van groot belang. Hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Één van de nieuwe maatregelen is dan ook structurele subsidie inzetten voor projecten op basisscholen en middelbare scholen. Kinderen wordt de waarde van geld geleerd en bij jongeren wordt aandacht besteed aan het voorkomen van schulden.

Het telkens opnieuw voorleggen van de financiële situatie werd door veel mensen als een last en extra drempel ervaren. Door het ontwikkelen en introduceren van een eenmalige inkomenstoets wordt dan ook tegemoet gekomen aan een veelgehoorde wens. Nadat eenmalig aangetoond kan worden dat het inkomen niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum dan wordt hiervan een bewijs afgegeven dat een jaar geldig is. Met dit bewijs kan dan gebruik gemaakt worden van de verschillende voorzieningen en regelingen.

Het nieuwe minimabeleid bevat natuurlijk nog veel meer dan bovenstaande maatregelen. Maar het beleid geeft vooral ook een richting aan waarbij het doel is om onze inwoners uiteindelijk (weer) zoveel mogelijk zelfredzaam te laten worden. Een proces waarbij het gaandeweg duidelijk moet worden wat de effectiefste wegen en oplossingen zijn. Er moet niet alleen gekeken worden naar de materiële effecten maar zeker zo belangrijk hierbij is het welzijn van onze inwoners.

Door en met alle betrokkenen is er zorgvuldig gewerkt aan het nieuwe minimabeleid. Beleid wat van onderaf tot stand gekomen en daar mogen we met zijn allen best trots op zijn. Ik kan me dan ook niet anders voorstellen dan dat de nota morgenavond op brede steun van de raad kan rekenen!

Lonneke Maráczi
Raadslid SP

12 reacties:

@ Lonneke
Een van de pijlers van het coalitie akkoord ( meer aandacht voor sociaal maatschappelijke thema’s) is hiermee op prima wijze ingevuld.
Structureel € 200.000,00 p.j. extra aandacht door intensivering voor de schuldenproblematiek. Bovenop de €1,0 miljoen die vorige voor het armoedebestrijding in de begroting al werd toegevoegd.
Het sociale gezicht van deze coalitie krijgt hiermee body. Huidige coalitie partijen, waaronder Helmond Aktief, hadden dat in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Een verkiezingsbelofte wordt hiermee ingevuld. Ik verwacht ook dat de nota minimabeleid 2015-2018 morgen in de gemeenteraad unaniem zal worden aangenomen. Gr. Berry

Beantwoorden

Een beleid dat in overleg met alle betrokkenen tot stand is gekomen! Wat wil je als democratische samenleving nog meer?

Beantwoorden

Ik wil meer dan het minimumloon na vijf jaar werken

Beantwoorden

@Mark op dinsdag 7 juli 2015 om 00:03:

Houd moed. Het hele idee van de participatiewet is dat iedereen ertoe doet. Er komt dus ongetwijfeld een moment dat je werkgever jou als mens ziet staan en daarom vanuit zijn hart meer gunt dan wat hij minimaal verplicht is.

Althans, dat hoop ik voor je. Voorlopig vind ik het al heel wat dat politici de moeite hebben genomen om de mensen om wie het gaat over de plannen te laten meedenken. Het besef dat overleggen beter werkt dan de wil van de sterkste partij opleggen aan de zwakste, is nog niet overal doorgedrongen. (Willekeurig voorbeeld hoe het niet moet: Atlant.)

Beantwoorden

@Mark op dinsdag 7 juli 2015 om 00:03:

En ik wil minstens een minimum loon voor het inzetten van mijn talenten en capaciteiten voor ‘onze’ stad! Dan ben ik meteen uit de ‘armoe’. Wat vindt u dáár van mw. Maráczi?

Beantwoorden

Marktkraam komende zaterdagmarkt voor Helmonders met laag inkomen
Heb je een laag inkomen? Kom je moeilijk rond? Of ken je iemand met een laag inkomen? Dan is het een idee zaterdag 18 juli naar de informatiekraam op de Helmondse weekmarkt te komen. Daar hoor je van alles over de gemeentelijke regelingen en andere Helmondse voorzieningen en organisaties die je mogelijk kunnen ondersteunen. Die kraam staat bij de kiosk op de Helmondse markt.
Je krijgt er een handzaam boekje, met daarin een praktisch overzicht van alle mogelijke regelingen en voorzieningen die er zijn voor Helmonders met een laag inkomen. Die informatie staat overigens ook op de gemeentelijke website.
Behalve de gemeente Helmond zijn ook andere organisaties aanwezig. Zoals de LEVGroep, Stichting Leergeld, Ruilwinkel, Humanitas en de Stichting Speel je mee. Je kunt er terecht voor informatie over onder meer bijzondere bijstand, schulddienstverlening, speciale regelingen voor kinderen en waar je moet wezen voor goedkope en gratis spullen. De GGD en de stichting Jong Helmond Lekker Gezond delen gezonde traktaties uit en vertellen hoe je goedkoop een gezonde maaltijd kunt maken. JIBB geef demonstraties van sport- en beweegactiviteiten waar je gratis of voor weinig aan kunt meedoen.
Hoe vergroot je de bekendheid van bestaande voorzieningen en regelingen voor Helmonders met een laag inkomen. Een marktkraam was 1 van de geopperde ideeën tijdens de werkconferentie armoedebestrijding op 12 februari waar professionals, vrijwilligers en inwoners met elkaar in gesprek gingen.

Beantwoorden

@weblog Mooi initiatief! Hoop dat er veel mensen gebruik van maken. Staat Super Sociaal er ook?

Beantwoorden

@Jeanne Schriks op dinsdag 14 juli 2015 om 17:27:

De naam van Super Sociaal werd niet in de informatie genoemd.

Beantwoorden

@Weblog Dank je wel voor je antwoord.

Beantwoorden

In aanvulling op @De weblog van Helmond op dinsdag 14 juli 2015 om 16:36:

Onder meer deze marktkraam-actie vloeit voort uit het nieuwe minimabeleid dat op 7 juli unaniem werd vastgesteld door de gemeenteraad.
Nathalie van der Zanden, wethouder armoedebestrijding: “We hebben al veel voorzieningen in onze stad voor mensen met een krappe beurs. En er zijn heel veel vrijwilligers en professionals die zich dagelijks voor hen inspannen. Toch zien we dat mensen die voorzieningen niet altijd goed weten te vinden. Daar zetten we gezamenlijk de schouders onder. Het boekje en de marktactie zijn daar mooie eerste voorbeelden van.” Dat boekje (met deze voorzijde) wordt in het najaar ook huis-aan-huis verspreid.

Beantwoorden

Prettig te lezen dat mijn voorstel gedaan tijdens de armoedeconferentie
nu in daden omgezet gaat worden.

Hoop dat het niet eenmalig is zodat door mond op mond reclame deze activiteit
bekendheid krijgt zodat onze inwoners die deze hulp nodig hebben weten waar ze die kunnen krijgen zonder een hoge drempel te moeten nemen.

Beantwoorden

In aanvulling op @De weblog van Helmond op woensdag 15 juli 2015 om 09:19:

Het eerder genoemde handzaam boekje (folder) voor inwoners met laag inkomen zit vrijdag in weekkrant De Loop, de digitale versie van die folder (pdf) staat nu al op de weblog.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *