Buiten is het 12 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 114.413 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

46reacties

De vernieuwing van ons bestuur heeft een prominente plek gekregen in het verkiezingsprogramma van Helder Helmond. Dit komt omdat politiek soms net een theaterstukje is. Ook in Helmond wordt veel in de achterkamertjes geregeld, waardoor de rol van de gemeenteraad, en dan met name die van de oppositie vaak voor de bühne is. Dualisme? Dat heeft bijna 4 jaar lang niet bestaan in de Helmondse gemeenteraad.
Deze raad moet daarom weer aan zet komen. En dat vraagt om stevige bestuurlijke vernieuwing. De eerste stap wordt vlak ná de verkiezingen gezet. We willen waken voor een dichtgetimmerd coalitieakkoord en wethouders die hun partij strak in het gareel houden. Dat is een verantwoordelijkheid voor álle partijen, dus ook voor Helder Helmond. De gemeenteraad, zowel oppositie als coalitie, moet in alle openheid kunnen discussiëren en beslissen. Politiek gekonkel past daar niet bij.

Maar bestuurlijke vernieuwing vraagt óók om meer invloed voor de Helmonder zelf. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het invoeren van referenda. Kernpunt voor de relatie met inwoners is echter vooral: vertrouwen. Om als gemeente het vertrouwen te krijgen, moeten we eerst vertrouwen durven geven. Dat gegeven vormt daarom steeds een belangrijk uitgangspunt. We verwachten dat meer invloed ook voor meer draagvlak zorgt. Daarom zetten we als Helder Helmond meer in op wijkraden, wat ons betreft een serieuze gesprekspartner. Als gemeente moeten we ons voordeel doen met de lokale geluiden die onafhankelijke wijkraden oppikken. Daarnaast willen we investeren in de gemeentelijke dienstverlening, maar alleen als dat de service naar inwoners ten goede komt.

Openheid en transparantie zijn essentieel om de forse kloof tussen inwoners en gemeente te dichten. Daarvoor moeten we iets veranderen. En veranderen moet je durven. Binnen onze partij is veel veranderd. Veranderingen gaan nu eenmaal niet zonder slag of stoot. Door vertrouwen aan de leden te geven, zijn we als partij gegroeid. Ook op onze kieslijst met 50 kandidaten zie je dat terug. Jonge ouders met kinderen op verkiesbare plaatsen. Mensen uit de zorg of het onderwijs staan naast managers van commerciële multinationals. Ook studenten of werkzoekende hebben binnen onze partij een plek. Alle wijken van Helmond zijn meermaals vertegenwoordigd. Deze mensen zijn een mooie afspiegeling van de Helmondse samenleving en daarmee het gezicht van de stad. Wij ontvangen geen landelijke subsidies. Deze hebben wij ook niet nodig, want met uw steun en inbreng kunnen we iets veranderen dat met geld uit Den Haag niet op te lossen valt. Vertrouwen koop je niet.

Durf te veranderen!

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

46 reacties:

Al vaker gezegd, verkiezingstijd, dan komen ze met praatjes naar de mond van de kiezer tot……juist ja, de verkiezingen achter de rug zijn, zij weer op hun positie in de raad of college zitten. Dualisme, heeft mij dat zien gebruiken, plots schiet het hem te binnen dat dit al vele jaren niet aan de orde is in Helmond. Vertrouwen geven? Dat kunnen ze niet, er wordt bij voorbaat al misbruik van gemaakt door de maatschappij maar zeker ook de raad. Niet doen dus! Wijkraden een goede afspiegeling van Helmond, serieus nemen? Je weet niet waarover je praat! Worden nooit serieus genomen, worden niet bij het overleg betrokken, staat goed in het cv van Helmond en het college als ze dit naar voren kunnen brengen van ‘kijk eens, hebben wij al jaren’. Dom geklets om de burger zand in de ogen te strooien! Kijk nu maar weer eens naar wat de plannen zijn om minima een wasmachine toe te kennen wanneer het aan vervanging toe is en zij het niet kunnen betalen.Idioten! Ken er genoeg die er volop misbruik van maken, ook die door eigen toedoen zoals gokken, dure abonnementen afsluiten voor internet en voetbal bijv., dure kleding kopen, uiteten gaan en naar o.d. maar bestellen bij eten bezorgers, internetbedrijven omdat ze ‘dat willen hebben’ en zichzelf en hun kinderen de problemen in kopen. Dan moeten wij als gemeente het maar weer oplossen, komen ze in de schuldsanering en bij de voedselbank, na afloop van 3 jaar wordt alles kwijtgescholden en kan men gewoon weer van voor af aan beginnen! Daarbij komt nog dat bij dat iemand al 17 jaar de boel bedonders, zwart werkt en veel meer bijverdiend in de bijstand, in al die jaren al enkele tonnen, gewoon haar gang laten gaan en zij overal gebruik van kan maken, ook omdat er een hele rimbtenaren op diverse posities die invloed uit kunnen oefenen, in haar klantenbestand staan. Ambtenaren die bewust de andere kant uitkijken en de gemeente benadelen! Dat is de politiek in Helmond, hebben we al jaren geleden gezien met het echtpaar waarvan de man hier een hoge functie had, J. de B. met haar 1,1 miljoen enz. Vertrouwen is dus al vaak misbruikt zal zal nog wel vaker gebeuren. ppparantie

Beantwoorden

Storing in pc. Transparantie? dit blijft ook al jaren achterwege, men roept wel maar doet niets. Burger op de 1e plaats? Ook dat niet. Achterkamertjes blijft ook, maak je maar geen illusie, je doet er straks ook weer gewoon aan mee! Jonge ouders met kinderen met verkiesbare plaatsen? Als jullie het net zo doen als de partij waar ze Tommy Niessen op plek 6 zetten zijn jullie verkeerd bezig. Die doet het uit ‘naam bekendheid’, zgn. ‘beste zorgverlener’, moet zich eerst eens aan de regels van de specialist houden voor het verzorgen-verbinden van de betreffende patiënt en niet eigen regeltjes toepassen! Jullie met 50 mensen op de kieslijst? Dit is ook gewoon veel te veel! Wees eens realistisch. Alles bij elkaar, het blijft straks weer bij het oude, ouwe jongens krentemik! Pak de al de eerder gegeven niet deugende wegkijkende zelfvoorzienende ambtenarij (niet allemaal!) maar eens aan burgemeester, hier schort het nogal aan bij u als burgervader (vrouw!) terwijl u goed bekend bekend met de kantoor regels e.d. Rieter, doe hier dan ook maar eens wat aan en laar u niet aan de kant schuiven.

Beantwoorden

@Als dhr Rieter maar voor 1/10 de vd dapperheid die hij hier elke keer op het Weblog toont zou waarmaken,dan zou het er allemaal wat rooskleuriger uitzien voor de Helmondse burger.
Echter….als het puntje bij paaltje komt hobbelt hij net zoals de rest achter de burgemeester en liegende ambtenaren aan.
Nu naar vier jaar zeggen dat het anders moet.
Ik kan het hem niet meer serieus nemen. Zeker niet na al de gesprekken die ik onlangs met hem heb gehad.

Beantwoorden

@E Betgem op woensdag 16 februari 2022 om 08:14:

Geef je geen ongelijk Eric, de politiek, hier en elders, provincie en zeker ook landelijk zijn niet te vertrouwen op geen enkele moment! De ambtenaren zoals je zegt er ook vrolijk op los, kijken weg, zijn er om ‘vriendjes’ hand boven het hoofd te houden of te helpen aan de juiste papieren, tegen ‘betaling’ dan wel, kan ook in natura! Ze blijven beloven maar ondertussen naaien ze je een oor aan, alleen als het te pas of goed uitkomt voor hun dan zijn ze ‘je vriend’. Waar zouden ze overal nog meer in een klantenbestand staan? Liegen en bedriegen met een smile op hun face zoals zo vaak. Die dapperheid waar jij het over hebt durft niemand, allemaal in ganzepas achter de hele kliek aan.

Beantwoorden

Weet je wat voor de bühne is?

Stemmen!

Beantwoorden

@Twanneman op woensdag 16 februari 2022 om 09:59:

Heb het nog nooit overgeslagen! Wees maar niet bang dat ik het niet doe!

Beantwoorden

Ga eens vrijwillig werken in de ouderenzorg ipv dit gezever op niets af

Beantwoorden

Een pracht verhaal, met vele mooie woorden erin verweven, maar eerst zien en dan geloven

Beantwoorden

De werkelijkheid is te complex voor diepgaand overleg met iedereen. Als je het toch probeert, verval je al snel in uitersten: ofwel je houdt het oppervlakkig en schept daarmee verwachtingen die je niet kunt waarmaken, ofwel je pakt het zo grondig aan dat niemand er de tijd voor heeft.

Dualisme (het college bestuurt, de raad controleert) werkt alleen als er wat te controleren valt. Het zou al schelen als het college en de ambtenarij zich kwetsbaarder zouden opstellen door alle informatie die via een WOB-procedure opvraagbaar is routinematig te publiceren, dus ook als er geen WOB-verzoek ligt.

Beantwoorden

@Sande4 Lam.
Uw definitie van “dualisme”klopt niet.
Dualisme houdt in dat bv wethouders en/of raadsleden zonder zich gebonden te voelen aan coalitieaccoorden of partijprogramma ‘s als individu andere meningen hebben..

Beantwoorden

@E Betgem op woensdag 16 februari 2022 om 11:36:

Dank voor de correctie, weer wat geleerd, en goed dus voor de begrijpelijkheid van mijn reactie dat ik transparant ben geweest wat ik bij dat woord in gedachten had.

Beantwoorden

@Sander Lam. Uw opmerking “er moet wel wat te controleren zijn” snijdt hout. Veel wordt op ambtelijk niveau afgetikt.Waabij ik mij afvraag op B&W wel op de hoogte zijn van ambtelijke dealtjes met de burgemeester.
Vervolgens maakt B&W uit wat er bij de raad komt Zoals de griffier mij schreef dat “college zelf wel uitmaakt welke info er bij de raad komt en dat dit Helmondse regelgeving is”.

Dus JA, de raad mist veel. Doch doet met info van burgers heel weinig.
Veel geschillen tussen burgers en Gemeente worden besproken in de zgn adviescommissie.
Ondanks vele verzoeken daartoe heb ik er nog nooit een raadslid aangetroffen.

Martijn Rieter zit er nu vier jaar.nu doen of de verkiezingen zo belangrijk zijn is vreemd.Heel zaken hadden de afgelopen vier jaar kunnen worden aangepakt . Daar zijn geen verkiezingen voor nodig.

mvg

Beantwoorden

Politiek gekonkel is van alle tijden Martijn. Zodra partijen in de coalitie zitten hechten ze aan het pluche. Het zou mooi zijn als je jouw mooie voornemens ook waar kunt en gaat maken met Helder Helmond. Ik als lid van ‘Mì Hellemonders’ onderschrijf je gedachtengang van harte en zie uit naar een positieve samenwerking om Helmond voor alle Helmonders mooier, leefbaarder en toegankelijker te maken. Succes!

Beantwoorden

Stel eens voor beste Martijn om de coalitievorming af te schaffen. Dat showtje is vooral goed voor de politiek zelf maar de burger heeft er niets aan. Als alternatief wordt er gewoon hoofdelijk per thema gestemd en uitgevoerd. Geen handjeklap of voort wat hoort wat.
Ik ben me bewust dat er velen door de mand zullen vallen en daar zijn we dan meteen vanaf, bijvoorbeeld die partijhoppers.

Vergeet tenslotte niet dat de politiek het volk dient en niet andersom.

Beantwoorden

Eindelijk “wat leven in de brouwerij” in de Helmondse politiek?
Na 4 jaar stilstand? Ik hoop het! Iedereen weet: stilstand = achteruitgang.

Ik geef alvast een paar schoten voor de boeg voor een aantal onderwerpen waarvoor geen referendum nodig is.

– Er zit niemand te wachten op een door de gemeente Helmond betaalde – en daardoor per definitie partijdige – ombudsman of ombudsvrouw. Het voorstel voor een onderzoek daarnaar heb ik – al zeg ik het zelf – snel en doeltreffend afgeschoten.

– Ook een “referendum” naar de behoefte aan openbaar vervoer in en rond Helmond met de bussen van Hermes is totaal overbodig.
Dit was een voorstel van PLAN!, ondersteund door o.a. 50+ van wie juist de doelgroep aangewezen is op het openbaar vervoer.
Het zijn trouwens de provincie Noord Brabant en Hermes zelf die als concessieverlener en concessiehouder verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. De ov – reizigers – die overigens lang niet allemaal alleen afkomstig zijn uit Helmond – mogen toch een pro – actieve houding verwachten/eisen voor het openbaar vervoer als basis – en als nutsvoorziening door de gemeenteraad van Helmond richting provincie en Hermes én richting B&W.

– Het Metropool Regio Eindhoven (MRE) – dossier vraagt om een diepgaand onderzoek door de Helmondse gemeenteraad, bijvoorbeeld welke democratische en politieke invloed de gemeenteraad zelf heeft op het beleid van de MRE, welke voordelen Helmond heeft van de MRE en of de financiële bijdrage van de Helmondse burgers – met een bedrag van 900.000 Euro per jaar als mijn rekensommetje klopt van 10 Euro per inwoner per jaar – aan de MRE wel gerechtvaardigd is.

(We hebben het dan over een bedrag van 9 ton! En dat elk jaar! Net alsof je een emmer leeggooit!

Ik verwijs hierbij naar een vernietigend rapport van 7 rekenkamers van de eenentwintig gemeenten die aangesloten zijn bij de MRE. De 7 gemeenten hebben de conclusies van hun rekenkamers overgenomen. Het is illustratief, dat de rekenkamer van Helmond en de gemeente Helmond zelf hiervan geen deel hebben uitgemaakt.

Dit zijn slechts 3 onderwerpen die ik naar voren breng. Er zijn er natuurlijk veel meer.
Ik ben benieuwd of mijn mede – webloggers hier op de weblog van Helmond eigen (liefst concrete) onderwerpen naar voren (willen) brengen die zij belangrijk vinden als graadmeter voor de Helmondse politiek. En als een onderwerp als een graaT blijft steken in de keel van een Helmondse politicus,dan vind ik dat niet eens zo erg. Dat is – democratisch gezien – alleen maar gezond.
Een kerncentrale in Helmond hoeft niet opnieuw genoemd te worden. Dat verhaaltje ken ik al

Hopelijk zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van Helmond een keerpunt
in de Helmondse politiek. Daarvoor is het meer dan nodig, dat ALLE politieke partijen eens goed in de spiegel gaan kijken als controleur van het Helmondse stadsbestuur.. Misschien kunnen de politieke partijen daar vandaag al mee beginnen en daarmee bedoel ik in de spiegel kijken. En ook met controleren, trouwens.

Beantwoorden

@Peter van Lieshout op vrijdag 18 februari 2022 om 09:16:

Misschien zou er naast een coalitieakkoord ook een oppositieakkoord moeten komen waarin de oppositiepartijen vastleggen hoe zij hun controlerende rol meer diepgang willen geven. En dan niet in abstracte termen, maar aan de hand van concrete onderwerpen waar de raad meer bij betrokken wil worden dan in de praktijk gebeurt. Welke onderwerpen zijn dat, welke stappen gaat de oppositie zetten en wat vraagt de oppositie van de coalitie om in elk geval rondom deze onderwerpen invulling te geven aan de Wet dualisering gemeentebestuur?

Beantwoorden

@ Peter van Lieshout en @ Sander Lam.

Het blijkt wel weer dat dhr. Lam geen idee heeft van wat dualisme inhoudt. Wat nou oppositie akkoord? Iedere wethouden cq raadslid is vrij om te beslissen wat hij/ zij wil en waarvoor men voor of tegen wenst te stemmen. Dat is dus juist de controlerende taak van de Raad. Dan ga je dat toch niet van te voren vastleggen in een oppositie akkoord?

Maar anyway…dhr. van Lieshout heeft goede beargumenteerde punten waarop de Raad tot nu toe heeft gefaald en waarbij verbetering noodzakelijk is.

Ik vraag me wel af ( maar dit geheel ter zijde) hoe het nou toch zo kan zijn dat een stad dat maar liefst 4!!! treinstations heeft, Brandevoort, t Hout, Centrum en Brouwhuis ( echt megalomaan, niet geëvenaard in Nederland) het toch potverdorie NIET voor elkaar kan krijgen om die bewoners bij die treinstations te krijgen middels het openbaar vervoer! Dit is toch echt van de zotte???

En dan nog dat dubieuze MRE verhaal…tja daar moeten we toch echt met z’n allen iets van gaan vinden , zeker omdat het zoveel geld opslokt van de bewoners, die er NIETS voor terug krijgen. Blijkbaar wil Helmond wel voorzitten maar niet participeren in de reken kamer??? Waar zijn die Raadsleden in Helmond in godsnaam mee bezig? Het bedje voor Elly Blanksma als voorzitter gespreid te houden???

In ieder geval riekt het naar handje klap en vreselijk gekleef aan het pluche en aan een hoop onkunde en onprofessioneel; gedrag in de Raad.

Ik onderschrijf het verhaal van dhr. van Lieshout dan ook volkomen en hoop dat hij meer medestanders krijgt dat het ECHT anders moet voor de toekomst van Helmond

Beantwoorden

@Yasmine op vrijdag 18 februari 2022 om 14:53:

Ik heb “dualisme” even opgezocht in wikipedia:

“Dualisme is een politicologisch en staatkundig begrip waarmee men de taakverdeling tussen bestuur en volksvertegenwoordigers wil aanduiden. Het bestuur is er om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren (“De regering regeert; het parlement controleert”). In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden. Idealiter hoort daarbij dat de volksvertegenwoordiging – ook de regeringspartijen – zich kritisch en onafhankelijk opstellen jegens het kabinet, de in Nederland gebruikelijke aanduiding voor de landsregering.”

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dualisme_(politiek)

Blijkbaar praten we langs elkaar heen, doordat ik het eerste deel van deze uitleg in gedachten heb en jij het tweede deel.

Hoe dan ook, ik bedoel zeker niet dat de oppositiepartijen vooraf zouden moeten afspreken WAT ze zullen stemmen, ik bedoel dat ze meer de regie naar zich toe zouden moeten halen WAAROVER gestemd gaat worden. Als het alleen maar “tekenen bij het kruisje” is onder de stukken die het college aan de raad voorlegt, blijft er van de controlerende rol weinig over.

De Wet dualisering gemeentebestuur is 20 jaar geleden ingevoerd, en nog steeds komt er van die controlerende taak in de praktijk weinig terecht. Niet alleen in Helmond, ook in andere gemeentes. Dan kun je het nog eens 4 jaar op de oude manier proberen, maar je kunt er ook voor kiezen om gezamenlijk de factoren die die controle bemoeilijken, in kaart te brengen en aan te pakken.

Beantwoorden

@Yasmine op vrijdag 18 februari 2022 om 14:53:

Ik vraag me al jaren af hoe het mogelijk is, dat Helmond als stad met ongeveer 90.000 inwoners het slechtste openbaar vervoer in Nederland heeft in vergelijking met steden met ongeveer hetzelfde aantal inwoners. En dan heb ik het over het BUSvervoer (in Helmond van Hermes).

Sterker nog; die vraag stel ik met de regelmaat van de klok aan B&W, aan de Raad.. En ik krijg NOOIT antwoord! Maar ik heb mijn hoop gevestigd op de nieuwe Raad

Correctie: De burgemeester van Eindhoven is de voorzitter van de MRE;
mevrouw Elly Blanksma is de vice – voorzitter van de MRE. Zij heeft de voorzitter wel tijdelijk vervangen.

Het Dagelijks Bestuur van de MRE – de voorzitter, de vice -voorzitter en de 2e vice – voorzitter (of de vice – vice – voorzitter) hebben een reactie beloofd naar aanleiding van het rapport van de 7 rekenkamers/gemeenten – zie hierboven – maar die reactie is bij mij niet bekend.

Beantwoorden

@Sander Lam op vrijdag 18 februari 2022 om 16:36:

Hopelijk lezen de leden van de nieuwe gemeenteraad van Helmond – én van de coalitie én van de oppositie – jouw verhelderende toelichting uit Wikipedia en brengen ze dit ook in de praktijk. Anders worden het weer 4 verloren jaren.

Beantwoorden

@Sander Lam op vrijdag 18 februari 2022 om 16:36:

Ik raad je aan om de recente commissievergadering over de toekomstbestendige griffie eens terug te kijken. De raad is wel degelijk ook kritisch op het eigen functioneren en zoekende hoe ze beter ondersteund kunnen worden om hun rol te pakken. Er zijn concrete aanbevelingen gedaan die echt wel hout snijden.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op vrijdag 18 februari 2022 om 20:32:

Bedankt voor de tip. Heb je de URL toevallig bij de hand?

Beantwoorden

@Sander Lam op vrijdag 18 februari 2022 om 21:06:

https://helmond.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/924998/Commissieavond%20Advies%2015-02-2022

Gedeelte vanuit de raadszaal (commissie inwoners) vanaf 51:50 ongeveer

Beantwoorden

@Michiel van Geel.
Staat echt geen maat op hoe u hier de burgers voor het lapje houdt .
U heeft niets met transparantie en integriteit. Normaliter heeft u er meters tekst voor nodig burgers voor de gek te houden.
Zit verbetering in.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op vrijdag 18 februari 2022 om 21:58:

Dank voor je uitvoerige reactie. Het heeft me wel wat tijd gekost om de opname te bekijken, maar het was de moeite waard. Mij viel op:

-1- Een grote mate van eensgezindheid. Ongeacht de politieke kleur, iedereen onderschrijft het probleem en de hoofdlijnen om tot verbetering te komen. (Ik schrijf “verbetering”, niet “een oplossing”, omdat er nog een lange weg te gaan is en er zelfs na de nu voorgenomen stappen waarschijnlijk altijd nog ruimte voor verdere verbetering overblijft.)

-2- Een belangrijke stap is al gezet: een onderzoeker heeft het probleemveld in kaart gebracht. De voorgenomen stappen zijn dus niet luchtfietserij, er is goede reden om aan te nemen dat ze echt gaan werken. (Het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen was de aanleiding voor dit debat.)

-3- Het onderzoeksverslag zelf is niet te downloaden als bijlage bij de opname van de commissievergadering. Ik meende te horen dat de titel “Investeren in lokale democratie” is, maar hierop zoekend vond ik het zo snel niet. Toch raad ik iedereen aan die zoekopdracht eens in te tikken voor een beeld van eerdere, vergelijkbare initiatieven elders.

-4- Een van de belangrijkste concrete stappen voor de nabije toekomst is de aanstelling van meer griffiers voor een betere verbinding tussen raad en ambtenaren. Dit lijkt mij inderdaad essentieel. De raadsleden moeten “onder de motorkap” kunnen kijken wat er voorafgaat aan de besluiten waarvoor ze worden gevraagd “bij het kruisje te tekenen”. Zonder dat kunnen zij geen inhoud geven aan hun controlerende rol. Volgens mij was voldoende griffie-capaciteit ook een van hoofdpunten van de Wet dualisering gemeentebestuur. Vreemd dat dit nu pas wordt opgepakt, maar goed, beter laat dan nooit.

-5- Een andere belangrijke concrete stap is de aanstelling van een “kwartiermaker” die het leerproces waar iedereen voor staat sturing moet geven. Er is een cultuuromslag nodig, en zoiets vraagt professionele begeleiding. Grote vraag is wie die kwartiermaker moet zijn. Het is niet iedereen gegeven om een organisatie los te weken van ingesleten patronen en naar nieuwe patronen toe te leiden, of zelfs maar voor ogen te hebben wat die nieuwe patronen moeten zijn.

-6- Er was eerder afgesproken om, als het onderzoeksrapport er eenmaal zou zijn en alvorens een kwartiermaker aan te stellen, een plan van aanpak op te stellen waar die kwartiermaker dan mee aan de slag zou gaan. Bij nader inzien wordt die stap overgeslagen, zonder dat dat expliciet besproken is. Op een vraag hierover kwamen diverse wollige reacties maar geen helder antwoord. Een fraaie illustratie hoe lastig het is om te controleren. Aan de toegankelijkheid lag het niet, de gesprekspartners zaten op basis van gelijkwaardigheid bij elkaar aan de virtuele vergadertafel, en toch was er een blokkade die toetsing van de feitelijke gang van zaken aan het oorspronkelijke plan belemmerde.

Mijn eigen invulling: mensen houden er niet van om geconfronteerd te worden met inconsistenties tussen hun eigen woorden en daden. Dus voelt een plan van aanpak als een bedreiging, omdat daarin zwart op wit staat wat je van plan was, in tegenstelling tot wat je er feitelijk van gemaakt hebt. Vandaar dat van het oorspronkelijke plan, zo’n plan van aanpak te maken, is afgeweken. En om dezelfde reden voelt ook een vraag daarover als een bedreiging. Misschien is dit wel het belangrijkste element uit de nodige cultuuromslag: je kwetsbaar durven opstellen. Gewoon onder ogen zien en durven zeggen: “Ik ben van gedachten veranderd”. En dat als aanleiding nemen om het oorspronkelijke plan nog eens tegen het licht te houden en te verbeteren. Maar ook dat verbeterde plan weer vastleggen en elkaar erop aanspreken. Zo houd je elkaar scherp.

Beantwoorden

@E Betgem op vrijdag 18 februari 2022 om 21:59:

Mee eens.

Beantwoorden

@Sander
Met jou eens dat mensen niet houden van mooie woorden zonder daden. Voor behoud van groen in de binnenstad en toch meewerken aan bouwplannen ten koste van het schaarse groen. Zuinig omgaan met de centen van burgers en toch een peperduur gemeentehuis bouwen dat er over 40 jaar niet meer is. Opkomen voor de portemonnee van Helmonders en accepteren dat jouw landelijke D66-Kaag niet compenseert voor torenhoge maandelijkse energiekosten.
Opkomen voor Helmonders is in daden laten zien dat je er voor hen bent. Al die mooie woorden van bijv VVD, D66, GroenLinks en PvdA zijn leeg als de Helmonder armer wordt. Dualisme vraagt om een scherpe opstelling van partijen en niet om volgzame en getemperde politiek, kom op voor ons allen, ook al is dat niet goed voor jouw partijcarriere. De mens, de Helmonder, een goed en beter leven geven is wat wij vragen van iedere Helmondse politicus.

Beantwoorden

De heer Michiel van Geel is – net als ik en een aantal anderen – een veelschrijver hier op de weblog van Helmond.
Wat ik me afvraag in welke hoedanigheid hij zijn stukjes – met goedkeuring van de redactie van de weblog – publiceert: op persoonlijke titel, als columnist, als D66 – lid, als woordvoerder met Verkeer en Vervoer (waaronder het openbaar vervoer) in zijn portefeuille, als woordvoerder of “het geweten” van de Helmondse gemeenteraad, als woordvoerder van de Helmondse D66 – fractie of als wat?

Dit is niet de verantwoordelijkheid van de weblog – redactie. Die is alleen verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van ingezonden bijdragen om het politieke debat in Helmond scherp te houden en ook bijdragen die niks met politiek te maken hebben.

Beantwoorden

@peter van lieshout. Michiel is het intellectuele geweten van D66 .Hij dweept met de partij . Is daardoor nu de beschermheilige van dit college.Burgers die denken en met documenten kunnen bewijzen dat het schort aan de integriteit van deze burgemeester worden niet serieus genomen,leest daar niets over doch doet toch aan meningsvorming.

Toegegeven,hij reageert hier altijd.Hoe voorspelbaar dan ook.

Beantwoorden

@Peter van Lieshout op vrijdag 18 februari 2022 om 16:51:

Kunt u nagaan hoe het gesteld is met de transparantie, het kunnen controleren van het College en hoe het staat met de controle. Klopt dus niets van, allemaal achterkamertjes politiek die gevoerd wordt, afspraken al op voorhand gemaakt! Kijk maar eens naar Den Haag, daar gaat het op nog grotere schaal en daar hebben ze een D66 ‘tasjesdrager’ minister gemaakt, een die ook nog eens nergens verstand van heeft en geen verantwoordelijkheid weet en wil nemen en maar doet alsof. Pipo de Clown als minister, het kan alleen nog maar gekker worden…… Enne Michiel Geel, volgens mij bent u hier ook een ‘tasjesdrager’, wees niet bang, u wordt er straks na de verkiezingen voor beloond met een of ander nog te bedenken baantje. Ellebogen werk gaat overal goed, presteren kunnen ze niet op het politieke vlak net zo min als ze er zijn voor de kiezer want vergeet niet U BENT EEN VOLKSVERTEGENWOORDIGER gekozen door de burger! Alles wat niet gecontroleerd kan worden doordat het verborgen blijft of als raadslid geen antwoordt op krijgt, deugd niet in mijn ogen, College is dan met zaken bezig die het eigenbelang dienen voor een deel en vaak ook nog met prestige projecten. Raad, u bent als controlerend orgaan gewoon TE slap, Te laat, TE veel bezig met ook eigen zaakjes te ‘regelen’, TE veel ingenomen met uw taak als raadslid. Sla eens ‘met de vuist op tafel’ zodat het College wel met antwoorden komt! Zeker van een Rabo kantoorjuffie & W die een stad moeten besturen in het BELANG van de inwoners en net zoals anderen verantwoording af moeten leggen en de Raad niet alles maar zo klakkeloos moet aannemen of maar goedkeuren! Doe daar maar eens wat mee! Blanksma, gaat u uw voorganger achterna? Meeste waren blij dat ze hem kwijt waren, ook in zijn vorige gemeentes, net als de vorige gemeente secretaris. Ook dat pad volgen?

Beantwoorden

@E Betgem op zondag 20 februari 2022 om 09:00:

Ik ben eerlijk gezegd niet geïnteresseerd in de intellectuele capaciteiten en de psychologische aspecten van het karakter van de heer Michiel van Geel.

Ik ben eerder praktisch en pragmatisch. Het is voor mij belangrijker hoe Helmond politiek en bestuurlijk “gerund” wordt.
Hier op de weblog komen heel wat knelpunten, problemen en frustraties voorbij. Die heb ik ook. Het is aan het Helmondse stadsbestuur daar kennis van te nemen en waar nodig veranderingen in aan te brengen en aan de Helmondse politiek het stadsbestuur te controleren, bij te sturen, te corrigeren en ook terug te fluiten. En dat is de afgelopen 4 jaar op het niveau van B&W én op het niveau van de gemeenteraad gewoon niet gebeurd!

De titel van deze column is “Durf te veranderen”. En dat is duidelijk een opdracht voor de NIEUWE gemeenteraad.

Tot slot: Volgens mij is de heer Van Geel het prototype van iemand die niet durft/kan/wil veranderen. Dit gaat niet alleen ten koste van zijn geloofwaardigheid, maar is ook slecht voor Helmond.

Beantwoorden

Als al deze mensen die hier zo vaak het woord nemen zich zelf nou kandidaat hadden gesteld om het allemaal veel beter te gaan doen, wat zou dat dan een constructieve bijdrage zijn aan Helmond. Maar ik herken de namen op geen enkele lijst. Jammer. Commentaar leveren is een stuk makkelijker!

Beantwoorden

@Beste stuurlui op zondag 20 februari 2022 om 12:47:

Ik sta toevallig wel met mijn eigen echte naam hier op de weblog en u niet.
En – zonder dat ik mijn voorkeur voor welke politieke partij dan ook uitspreek – de auteur van deze column is kandidaat voor en lid van de gemeenteraad van Helmond

Beantwoorden

@Sander Lam op zaterdag 19 februari 2022 om 10:38:

De kwaliteiten van de kwartiermaker gaan inderdaad veel uitmaken wat betreft de daadwerkelijke verandering die er gaat komen. Zoals ik ook tijdens de vergadering al aangaf is verandermanagement een vak op zich. Er is een hele industrie van interim managers die als ZZPer dit soort klussen klaren en daarna weer vertrekken. Het idee is dat ze de moeilijke beslissingen kunnen nemen en daarbij ook niet per se vrienden hoeven te maken.

Het niet opstellen van een plan van aanpak had kennelijk als oorzaak dat dit het proces meer zou vertragen dan dat het nog extra voordeel op zou leveren. Maar daarnaast vind ik het ook een logische keuze. De getrokken conclusies zijn helder, maar het is niet handig als de kwartiermaker in zijn doen en laten wordt beperkt door het plan van aanpak opgesteld door de onderzoeker. Misschien kiest hij een heel andere aanvliegroute omdat zijn ervaring hem geleerd heeft dat dat beter werkt.

Wat nu in ieder geval goed op het netvlies staat zijn een aantal doelen om na te streven. Ik wilde daarbij open data en open overheid nog specifiek noemen, omdat dit cruciaal is voor transparantie vanuit de gemeente. Maar ook omdat raadsleden en burgerleden niet de enige zouden moeten zijn die de gemeente kunnen controleren. Als inwoners van de stad willen nazoeken hoe besluitvorming tot stand is gekomen moeten de achterliggende stukken en vergaderingen makkelijk vindbaar zijn voor ze. Het zou niet zo moeten zijn dat je een WOB verzoek nodig hebt om informatie die openbaar zou moeten zijn boven tafel te krijgen.

In het vervolg van dit proces zullen we steeds moeten teruggrijpen op de conclusies uit het rapport van Jasper Loots om de vorderingen langs de meetlat te kunnen leggen. Gelukkig is het zo helder en kort opgeschreven dat dit ook makkelijk kan.

@Peter van Lieshout op zondag 20 februari 2022 om 07:01:
Ik schrijf hier op persoonlijke titel, net als iedere andere inwoner van deze stad. Dat ik graag uitleg hoe huidige regelgeving in elkaar steekt en waarom besluiten op een bepaalde manier tot stand komen betekent niet dat ik niet voor verandering ben. Je moet eerst weten waarom dingen gebeuren voordat je kunt zien hoe je kunt bijsturen. En dat bijsturen is helaas vaak een kwestie van een hele lange adem.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 21 februari 2022 om 09:23:

Er zijn ongetwijfeld goede redenen om geen plan van aanpak op te stellen, maar blijkbaar zijn er ook goede redenen om het wel te doen, anders was dat niet aanvankelijk het voornemen geweest. Het is altijd nuttig om bij zo’n omslagpunt in het denken expliciet stil te staan. Het is een gouden kans om weer wat meer inzicht te krijgen in je eigen functioneren (als individu of als team, trek de schoen aan die je past) en daarvan te leren hoe het voortaan beter kan.

Hoe dan ook, op hoofdlijnen heb ik er wel vertrouwen in dat er een gezonde basis ligt voor de gewenste veranderingen. Iedereen voelt het probleem en er is een grondige analyse gemaakt. De rest volgt “vanzelf”.

En inderdaad, kroon op het werk zou zijn als iedere burger, zonder WOB-verzoek, digitaal “onder de motorkap” kan kijken. Zoals ik elders op deze site al schreef: als de gemeente bij mij in de straat een boom kapt, wil ik relatief eenvoudig kunnen achterhalen wat daar de reden van is. Gewoon uit betrokkenheid bij wat zich letterlijk in mijn straatje afspeelt.

https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/meulenbroek-wat-doen-we-met-draagvlak/#comment-288580

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 21 februari 2022 om 09:23:

Dan hoop ik maar, dat de lezers van deze weblog uw meningen als zodanig – op persoonlijke titel – en niet als deskundige lezen.

De titel van deze column is overigens “Durf te veranderen”
Veranderen is in mijn ogen totaal iets anders dan bijsturen.
Veranderen levert een totaal ander resultaat op + gaat ook een stuk sneller.
Helmond en de inwoners hebben niet eens de tijd voor een hele lange adem
En voor durf – van het werkwoord durven – is moed nodig.

Beantwoorden

Ik heb de stemwijzer voor Helmond aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen toch maar even geraadpleegd.
En wat blijkt? Voor “Mobiliteit” worden 2 thema’s genoemd, namelijk iets over de Traverse en – hoe suggestief en ook hoe simpel kun je de vraagstelling formuleren – de keuze tussen meer autowegen of meer fietspaden. Ik vind dit een belediging voor het gezonde verstand en de intelligentie van de Helmondse kiezers.

Ik trek een paar conclusies:
De stemwijzer zegt helemaal niks over andere vormen van mobiliteit, zoals het openbaar vervoer. Daardoor is het ook nu weer duidelijk, dat geen van de politieke partijen ook maar iets vindt of durft te vinden van het ov als één van de oplossingen – zo realistisch ben ik wel – voor het mobiliteitsvraagstuk in en rond Helmond.

Ik heb hierboven 3 onderwerpen genoemd die ik voor de volledigheid maar even herhaal: een gemeentelijke ombudsman of – vrouw, het ov en ook de Metropool Regio Eindhoven (MRE). Tot nu toe is er geen enkele reactie hierop gekomen van de Helmondse politici. Er zijn meer collega – webschrijvers die hierover klagen. Ik zie de komende 4 jaar heel erg somber in als het gaat om de politieke en bestuurlijke verandering c.q. vernieuwing in Helmond.

Helmond is met 37 plaatsen in de raad en met maar liefst 14(!) politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen – politiek gezien – een gemeente met een waterhoofd. Een eenvoudige oplossing hiervoor is een kiesdrempel. TUINKABOUTER – partijen met slechts één lid in de raad zijn geen oplossing voor de problemen waarvoor Helmond zich gesteld ziet. Integendeel!
Voor deze simpele remedie hoef ik trouwens geen lintje.

Beantwoorden

@peter van Lieshout, over de stemwijzer, dat vinden de partijen ook een gedrocht. Wat de meeste partijen belangrijk vinden, komt NIET in de stemwijzer. Want dan is er te weinig ‘spreiding’. Dus je krijgt dan ook een stemwijzer die niet weergeeft wat we als partijen en kiezers het belangrijk vinden. Jammer, zeker omdat kiezers dit wel degelijk gebruiken om hun keuze te maken.

Beantwoorden

@L op donderdag 24 februari 2022 om 12:01:

Hoe doe je dat, je keuze tussen verschillende partijen maken op basis van een onderwerp waarover die partijen allemaal hetzelfde zeggen (of allemaal zwijgen)?

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 24 februari 2022 om 13:35:

Een stemwijzer is een nietszeggend instrument. Gelukkig weet jjj dat ook.

Beantwoorden

@Marko op donderdag 24 februari 2022 om 14:42:

Gelukkig hoef ik je niet uit te leggen waarom ik het niet met je eens ben.

Beantwoorden

@Sander Lam op donderdag 24 februari 2022 om 15:17:

Dat maakt het leven makkelijk.

Beantwoorden

Je mag stemmen in Helmond. Waarom zou je dat willen doen? Waarom is de opkomst in Helmond zo laag? Helmonders hebben veel vertrouwen in de plaatselijke politici. Toch?

Beantwoorden

Kiesdrempel is een poep oplossing. Allemaal kleine partijtjes of enkelingen hoeft geen probleem te zijn. Groter mag en kan, zet je daarvoor dan in bij een clubje. Maar eindresultaat kiesdrempel is twee of drie partijen, die de meerderheid in raad hebben, maar niet op straat. Klinkt bekend?
Ultimo zou je maar 1 partij hebben met dat domme gezanik, zoals bv Rusland of China. Ideaal toch?

Het is vervelend te lezen dat er mensen zijn die totaal geen kaas hebben gegeten van bestuur, en die schreeuwen ‘t hardst.

Beantwoorden

@Andre op vrijdag 25 februari 2022 om 11:59:

Een kiesdrempel kan juist nuttig zijn als die gecombineerd wordt met een vast aantal gratis stemmen per partij. Dat geeft de kleinere partijen iets meer en de grotere partijen iets minder stemgewicht in het debat. Precies het omgekeerde van hoe het nu gaat: een vast aantal stemmen schrappen en dan de zetels naar evenredigheid van het overgebleven aantal stemmen toekennen, wat de verschillen tussen grote en kleine partijen uitvergroot.

(De kiesdrempel is bij toekenning van gratis stemmen nodig om te voorkomen dat partijen die 0 stemmen op eigen kracht behalen, op grond van de gratis stemmen een gratis zetel krijgen.)

Beantwoorden

Het lijkt me leuk als al die mensen die hier altijd wat te vertellen hebben en overwegend kritische reacties hebben een keertje fysiek bijeen komen in een café of zo. Dan kunnen we face to face eens discussiëren onder het genot van een drankje. Alleen maar schieten onder een alias ( velen gebruiken een alias) heeft weinig constructieve zin. Bovendien is 70% van de taal lichaamstaal, een reden te meer om elkaar te ontmoeten.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *