Buiten is het 7 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 109.653 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

43reacties

Eind februari heeft Helder Helmond via een brief aandacht gevraagd voor een schrijnende corona-situatie. Met daarin het verzoek om tot een oplossing te komen voor de ondernemers van Mother Nature’s Finest. Deze ondernemers hebben op aandringen van de gemeente Helmond haar winkel gesloten gehouden en hebben hierdoor in een zware corona-periode inkomsten misgelopen. Omdat ze eigenlijk gewoon open mochten blijven, konden ze ook geen gebruik maken van steunmaatregelen van het rijk. We zijn nu 5 maanden verder. De gemeente is in gesprek gegaan met de ondernemers, maar na het gesprek is het stil. In plaats van dat er een oplossing is geboden voor deze ondernemers is de situatie alleen maar nijpender geworden.

De gemeente ontkent dat ze een besluit heeft genomen dat de winkel open of dicht moet blijven. Dit klopt alleen niet met de werkelijkheid. Onze fractie heeft geluidsfragmenten* gehoord van een gesprek tussen ambtenaren en deze ondernemers. Daarin is duidelijk te horen dat een ambtenaar de ondernemers erop wijst de winkel gesloten te houden. Met het oog op deze foutieve communicatie eist Helder Helmond dat de gemeente Helmond de misgelopen inkomsten met terugwerkende kracht gaat vergoeden.

Maar het wordt nog erger. Al sinds 4 januari ontneemt de gemeente de medicatie van deze ondernemers. De afgenomen producten zijn op recept van een arts voorgeschreven. De uitbaters gaan zowel psychisch als lichamelijk snel achteruit als deze producten niet ter beschikking komen. Hoe is het mogelijk dat de gemeente deze onmenselijke aanpak hanteert en de zorgplicht naar haar burgers toe verzuimt na te komen? De rechter heeft uitgesproken dat de gemeente deze producten moet vergoeden aangezien die medisch noodzakelijk zijn. In plaats van dat de gemeente luistert naar deze rechter blijft het in beroep gaan. Begin deze maand oordeelde de rechtbank in een zoveelste beroep hetzelfde: de gemeente moet de medicatie van deze ondernemers gaan vergoeden. We zijn nu bijna een maand verder en de gemeente heeft nog niks vergoed. Gezien de gehele situatie bekruipt ons het gevoel dat deze ondernemers op meerdere gebieden doelbewust worden tegengewerkt door de gemeente. Helder Helmond heeft in een recente brief (pdf) het college verzocht prioriteit van dit dossier te maken: ‘’Neem uw zorgplicht serieus door deze medicatie te vergoeden, compenseer de gelede schade en maak welgemeende excuses.’’

Ook in conflict met de gemeente Helmond en kan je de hulp van Helder Helmond wel gebruiken? Neem dan contact op met onze fractie door te mailen naar ons meldpunt: [email protected]

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

* geluidsfragment vervangen door deze transcriptie:
“Ik heb geen positief nieuws voor u, wij zien geen redenen waarom er een uitzondering gemaakt kan worden op grond van huidige noodverordening om de winkelactiviteit in de winkel door te laten vinden. Dus wat ons betreft is het winkel gesloten houden” aldus deze ambtenaar.

43 reacties:

Grote schande, hoe er met deze mensen omgegaan wordt. Zij leven in de gemeente Hel (mond is doodgemaakt).

Beantwoorden

Waarom zijn ze überhaupt dicht gegaan, de gemeente kan wel aandringen maar wat niet hoeft hoeft niet zou je denken.
Maar het is een bizar verhaal, zo zie je maar hoe “ze” over mensen denken.
Goed dat Helder Helmond vragen stelt!
Ik wens deze mensen alle sterkte en wijsheid toe.

Beantwoorden

Schrikken doe ik niet, ik weet wel hoe dit college omgaat met burgers, hoe juridische uitspraken verkwanselt worden.
Je kunt je wel afvragen waarom betrokken bestuurders niet rechtstreeks geconfronteerd worden met een dergelijk wangedrag Helder Helmond probeert het wel via de Weblog. Best triest dat Helder Helmond blijkbaar de enige is die dit soort wantoestanden tersprake brengt. Al dient de ware discussie in de Gemeenteraad plaats te vinden.

Beantwoorden

Raar verhaal dit. Waarom zou de gemeente ondernemers medicatie ontzeggen? En waarom moet dit via de gemeente? Net als alle andere Nederlanders hebben ze toch een zorgverzekering? En dan krijg je medicatie via je huisarts? Kortom wat is nou precies de rol van de gemeente?

En waarom zijn ze dichtgegaan op anraden van die ambtenaar? En waarom zijn ze niet open gebleven? En waarom wordt er niet de landelijke regels gevolgd? Zoals de gemeente zelf eerde beantwoord heeft op de vraag vanuit helder Helmond:

Vraag: Waarom wil de gemeente tot op heden geen duidelijkheid verstrekken waarom de winkel niet open mag?
Antwoord: De landelijke maatregelen worden door het kabinet bepaald. (zie voor een overzicht van de maatregelen beantwoording vraag 1) Als gemeente voeren we deze maatregelen uit en zien wij toe op naleving hiervan. Ondernemers zijn zelf aan zet om te de maatregelen na te leven en kan op basis van de eigen gegevens bepalen of de winkel geopend mag zijn. Hier is geen separaat besluit van de gemeente voor nodig.

Door de schuld op de gemeente te schuiven – ik zie vooral dat de winkel zelf had kunnen besluiten om zelf open te gaan in corona tijd. Alleen dat lees ik nergens terug waarom dat niet gebeurd is. Alleen afgaan op een ambtenaar lijkt mij te kort door de bocht.

Beantwoorden

Dat komt @niels omdat u de ware achtergronden van dit geschil niet Kent.

Beantwoorden

@ Martijn.

Interessant stuk. Wat mij opvalt is dat er recent nog iets over een rechtszaak in het Eindhovens Dagblad is gepubliceerd betreffende deze ondernemer.

Maar dat ging over heel iets anders dan dit verhaal waarin jij vertelt dat er veel meer rechtszaken zijn geweest en ook diverse gerechtelijke uitspraken waarin de gemeente is betrokken en veroordeeld.

Blijkbaar gaan ze dan weer in beroep tegen die uitspraak. Misschien is het eens handig om de werkelijke kosten op te vragen die de gemeente maakt voor het voeren van dit soort trainerende procedures> Deze handelswijze moet de Helmondse burgers duizenden zo niet tienduizenden euro’s kosten.

Ik denk niet dat gemeentschapsgeld bestemd is om een persoonlijke hetze uit te vechten.

Beantwoorden

Goed dat er een geluidsopname is, maar ik vind hem wel erg lastig te verstaan. Bestaat er een transcriptie van deze opname?

NB Het is je wettelijk recht om een geluidsopname te maken, mits je er zelf op te horen bent en er zorgvuldig mee omgaat. Ik raad het iedereen aan om bij belangrijke gesprekken van dit recht gebruik te maken, en liefst ook kort erna de hoofdpunten op papier (of e-mail) te zetten om eventuele miscommunicatie in een vroeg stadium te signaleren.

Beantwoorden

Over de recente strafrechtelijke vervolging van deze ondernemer spreekt de heer Rieter niet, in een goedkope poging zieltjes te winnen richting de verkiezingen.

Beantwoorden

@roland.Dat was een andere kwestie, die met het geschil met de Gemeente Helmond niets te maken had. Graag zaakjes zuiver houden.

Beantwoorden

Nou E.Betgem, dat is nou precies waarom ik de vragen stel. Het onbreekt mij aan duidelijke feiten om een juist oordeel te kunnen geven in deze zaak.

Beantwoorden

@ Roland @Niels

Die strafrechtelijke vervolging viel nogal mee, maar is inderdaad breed uitgemeten in het Eindhovens Dagblad.

Zo uit mn hoofd zeggen heeft mevrouw een voorwaardelijke straf gekregen en meneer een taakstrafje, omdat de rechtbank alle begrip had voor hun ideële doeleinden en de manier waarop de de medicinale hennep toepassen.

Maar dit gezegd hebbende begrijp is dus absoluut NIET dat de Eindhovens dagblad van de andere rechtszaken ( die niet goed uitpakken voor de gemeente) helemaal geen melding heeft gemaakt. Niks…nakkes…nada.

En ik denk dat we daar het probleem bij de horens kunnen vatten. Het Eindhovens Dagblad wordt gecensureerd in hun berichtgeving…want dit is natuurlijk heel erg vreemd. Positieve uitspraken voor de betreffende ondernemer worden consequent niet gepubliceerd. Wat positief is voor de gemeente Helmond wordt WEL gepubliceerd.

Het is niet de eerste keer dat dit opvalt. Ook de aandacht die de vertrokken partijleider Michael Rieter krijgt in het Eindhovens Dagblad valt extreem op.
Dit terwijl er van Helder Helmond in zijn huidige bezetting nog geen persbericht wordt gepubliceerd.

Dat alles is bijzonder vreemd en riekt naar willekeur. Op dit moment ben ik bezig te proberen het volledige vonnis boven water te krijgen van de betreffende ondernemer….maar ik neem aan dat Helder Helmond hier correct uit heeft geciteerd in hun brief.

Beantwoorden

Het plegen van een misdrijf, namelijk het overtreden van de Opiumwet met een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf als resultaat. Het is maar wat je niks noemt. En best wel relevant, gezien de aard van de handel van meneer.

Beantwoorden

@ Roland

Pardon???

Ga jij nu op de stoel van de rechter zitten en probeer je de ondernemer te stigmatiseren?

Uit mijn hele betoog haal je alleen wat jou goed uitkomt…blijkbaar de ondernemer beschadigen, dat heeft zelfs de rechtbank niet gedaan die vonnis heeft gewezen in alle redelijkheid en billijkheid. Maar wat je niet weet is of er inmiddels hoger beroep tegen is ingesteld…of wel???

Blijkbaar ben je heel goed ingevoerd in deze materie, maar je weigert op mijn betoog in te gaan, en probeert alleen de krenten uit de pap te pikken…door de ondernemer te beschadigen…die al zo beschadigd is door de gemeente Helmond. Wat dus de conclusie makkelijk maakt…jij bent een verlengstuk van de gemeente Helmond…de zgn welbekende trol…nu inmiddels ook op het weblog verschenen.

Kom op Roland…kom met een goede inhoudelijke reactie…en we praten verder.

Beantwoorden

@Yasmine op dinsdag 20 juli 2021 om 14:57:

Ach ja, de media, burgers worden door kranten en flut praat- en verkiezing programmatjes al jaren 1 kant opgestuurd, burgers mogen zelf niet meer denken (en dat vinden veel burgers ook wel lekker makkelijk).
Allemaal eenzijdige berichtgeving en dat zal met het ED niet anders zijn, de politiek bepaald wat en hoe er iets geschreven en gedrukt gaat worden.
Lang leve de (nep) democratie.

Beantwoorden

Welk betoog? Dat het ED gecensureerd wordt? We wonen niet in Noord-Korea.
Er zijn dagelijks tientallen rechtszaken, van het gros lees je niets terug.

Wel dus van de strafzitting tegen deze ondernemer. En als je door de rechtbank een straf krijgt opgelegd dan ben je schuldig. Daar is sprake van. Wat is daar stigmatiserend aan? Door dit te benoemen? Het is een feit. En wat mij betreft relevant. En wat ik relevant vind dat bepaal ik zelf wel.

Makkelijk om iemand met een andere mening een trol te noemen. Argumenten zijn op blijkbaar.

Beantwoorden

@Twanneman op dinsdag 20 juli 2021 om 10:38:
Inderdaad goed dat Martijn zoiets uitzoekt en het als een pitbull niet loslaat en ook na vijf maanden ‘gewoon’ doorgaat!

@Niels op dinsdag 20 juli 2021 om 10:53:
Goede vragen, ben benieuwd naar de antwoorden.

@Roland op dinsdag 20 juli 2021 om 16:30:
Helemaal met je eens. Vind ik ook van belang, criminelen hoeven we niet te steunen, dat is mijn mening.

Beantwoorden

Nee, @jan de Vries. De veroordeling had helemaal NIETS te maken met het conflict aangaande de winkel suiting. @roland gaat daar ook aan voorbij.

Maar blijkbaar vindt men het met zijn allen prima dat dit college gerechtelijke uitspraken verkwanselt.
Dan verdient u ook niets anders als een burgemeester die beweert dat ” de rechter de Helmondse regelgeving niet begrijpt”

@ niels. Deze treiterijen zijn begonnen nadat deze ondernemer, over een totaal andere kwestie, aangifte tegen het voltallige college heeft gedaan”

Hier laat ik het verder bij.

Beantwoorden

Kortom, onze rechtstaat is een rotzooi.

Je ziet het vaker bij grote rechtzaken van burgers tegen overheden of grote bedrijven; die bedrijven kunnen en mogen dan jarenlang doorprocederen en traineren en uitstellen en ontkennen, en in beroep gaan,en nog eens en incassatie, en nooit wordt er eens netjes gedaan.

Dit typeert echt ons recht.
In andere landen staan individuen veel sterker tegen ondernemingen of overheden.

dit geval ken ik niet echt maar kan me wel vinden in de bezorgdheid en vragen van Helder.

Overigens is het vragen om “oprechte” excuses wel vreemd, want ik geloof nooit dat mensen die zich zo opstellen als dit college nooit ” oprecht” kunnen zijn.
Dat moment komt pas als hun toekomst op het spel staat.

Daarom, vaker strafvervolging voor coruppte ambtenaren met serieuse consequenties

Beantwoorden

@ Roland

Ik begin u nu echt een beetje vervelend te vinden in deze discussie.
Uw betoog staat bol van de aannames, zonder dat u ergens inhoudelijk op ingaat.
Ik heb het u diverse keren aangeboden om inhoudelijk in discussie te gaan, maar u kapt het iedere keer af met een gerechtelijke uitspraak waar waarschijnlijk hoger beroep tegen is aangetekend.
Op de andere argumenten die ik heb aangedragen wenst u niet in te gaan, nog op d3e argumenten en de vragen van Helder Helmond.

En we wonen wel degelijk in een samenleving waarin de infiltratie onderwereld/ bovenwereld wel degelijk aan de orde is.

Het is niet voor niets dat Helmond de laagste opkomst cijfers had bij de verkiezingen, en dit al jaren lang. De gemeenschap heeft het vertrouwen in de lokale politiek verloren en blijft thuis. Als u hier zo mee blijft doorgaan komt er bij de volgende verkiezingen niemand van de Helmondse bevolking meer naar de stembus. In iedere geval..ik zal ze hiertoe gaan oproepen als mensen zoals u zo ongenuanceerd hun mening blijven vertolken op het weblog.

Ik wil van u een gefundeerde een onderbouwde mening over mijn eerdere ingebrachte stukken over deze casus….en niet zomaar wat gedram in de ruimte over een zogenaamde veroordeling.

Geloof me Roland…ik laat je alle hoeken van het gemeentehuis zien als het gaat over de samenwerking met mensen die strafrechtelijk veroordeeld of verdacht zijn en die samenwerken met /of voor de gemeente e Helmond werken.

Ik praat je hier graag een keertje over bij.

Beantwoorden

@ Andre

Ik ben het helemaal met je eens over jouw analyse over de rechtsstaat, echter er is 1 verschil.

De overheid heeft de verplichting om de burgers te beschermen…de zgn zorgplicht. Wat dat betreft is de gemeente Helmond volledig de weg kwijt. Zij keren zich tegen hun burgers…en financieren dat op kosten van de belastingbetalers…dus de inwoners.

Bovendien hebben we hier te maken met een uiterst zwakke Raad, die zijn verantwoordelijkheid niet neemt en telkens wegkijkt…omdat dat het makkelijkste is. Er is totaal geen controlerende taak die uitgevoerd wordt door de Raad van de gemeente Helmond. Bovendien is het niveau van die Raad ook zeer onder de maat, heb ik me ooit door een journalist laten vertellen die bij een raadsvergadering was geweest ( lang geleden dus).

Al met al….en vrij hopeloos geval waar makkelijk wanbestuur kan plaatsvinden en waar niemand, maar dan ook niemand iets van zegt. Ik ben blij dat Helder Helmond eindelijk aan de bel trekt.

Beantwoorden

Verbaast mij niets gemeente helmond is verre van sociaal.
Hufters zijn het.

Beantwoorden

Hoi Yasmine,

Ik proef veel frustratie in je verhaal. En ik begrijp dat een strafzaak tegen de eigenaren van de winkel volledig buiten deze zaak om staan.
Ik ga niet met je mee dat je ED bewust zaken wel of niet vermeld. En de persberichten die politieke partijen de deur uit doen, zij echt niet altijd nieuwswaardig. Wanneer een gekozen raadslid met een groot track record zijn eigen politieke partij verlaat, lijkt me dat wel nieuws. Overigens niet de eerste breuk van de heer Rieter.

Maar goed, zodra de feiten juist zijn weergegeven kan ik inschatten wat er is gebeurd. Alleen het verhaal dat de gemeente bewust burgers pest en ondermijnt kan ik zonder feitelijke onderbouwing helemaal niets mee.

Beantwoorden

Dat de ambtenaren en lokale politici van alles verkeerd doen zal heus wel, het zijn immers gewoon mensen net als de ondernemers die daar dan weer slachtoffer van zijn, maar ik heb tussen alle reacties nog geen enkele uitleg gelezen waarom deze winkeliers hun zaak hebben gesloten terwijl ze ervan overtuigd waren dat dat niet hoefde.

Helder Helmond verwijst naar een onverstaanbaar geluidsfragment van één gesprek waarin gezegd zou zijn dat de sluiting verplicht was. Betekent dit dat er geen brief van de gemeente bestaat waarin die bewering zwart op wit staat? Hebben de ondernemers juridisch advies ingewonnen wat zwaarder weegt, een mondelinge uitlating van één ambtenaar of de regelgeving van de landelijke overheid?

Ik heb het idee dat de hele kwestie genuanceerder ligt dan het weinige dat naar buiten komt doet vermoeden.

Beantwoorden

@E Betgem op dinsdag 20 juli 2021 om 17:16:

Als een burgemeester beweert dat ” de rechter de Helmondse regelgeving niet begrijpt”, dan is dat waarschijnlijk een burgemeester die de Nederlandse wetgeving niet begrijpt.

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@petervanlishout.Betreft de burgemeester van Helmond.
Erger wordt het wanneer je dit aan de Gemeenteraad meldt en er niets mee gedaan wordt.

Ook deze discussie weer, waarom reageert geen enkel raadslid, er zijn er toch een aantal die hier een regelmatige bijdrage leveren.
Waarom is/blijven onderwerpen als integriteit en/of transparantie onbespreekbaar en moeten burgers mede daarom eindeloze juridische procedures voeren.

Beantwoorden

Ik zie dat inmiddels de transcriptie van het geluidsfragment is toegevoegd aan het artikel. Mijns inziens is er geen woord Spaans bij en wordt hierin duidelijk verwoord wat het standpunt van de gemeente is.

De ondernemers hadden dus geen enkele keus omdat het risico op gedwongen sluiting veel te groot was. Saillant detail in dit verhaal is dat Morhers Finest Nature een reformzaak is en dat deze dus niet volgens de richtlijnen rijksoverheid gesloten hoefde te worden. In andere gemeenten zijn dit soort zaken gewoon open gebleven.

Dus weer een gevalletje van Helmondse wet en regelgeving die de ondernemers flink heeft geraakt omdat ze geen aanspraak konden maken op het steun pakket van de rijksoverheid omdat ze niet gesloten hoefden te worden volgens die richtlijnen

Beantwoorden

@Yasmine op donderdag 22 juli 2021 om 08:48:

“De ondernemers hadden dus geen enkele keus omdat het risico op gedwongen sluiting veel te groot was.”

De logica ontgaat mij. Hoezo is het risico op gedwongen sluiting erger dan sluiting op eigen initiatief? Ze hadden de mondelinge boodschap ook schriftelijk kunnen aanvechten onder verwijzing naar de landelijke richtlijnen, en ondertussen de winkel open kunnen houden.

Beantwoorden

Het wordt echt tijd dat de gemeente eens goed op haar rechten én plichten gewezen wordt. Los van het feit dat het feit van den zotte is dat de regelgeving vanuit Den Haag schijnbaar open staat voor eigen interpretatie in het gemeentebestuur, kan het toch niet zo zijn dat de gemeente bepaald welke ondernemers bestaansrecht hebben danwel genoemde ondernemers bewust de ondergang instuurt ? En sinds wanneer mag de gemeente medische beslissingen nemen en daarmee bewust spelen en gokken met het medisch en geestelijk welzijn van mensen ofwel genoemde ondernemers?? De gemeente zegt oa betrokken te zijn met haar burgers en inwoners, doch haar acties maken eerder tegengestelde intenties duidelijk. Het is schijnbaar de bedoeling om genoemde ondernemers bewust de wind uit de zeilen te nemen en hen zo bewust geestelijk en zakelijk de kelder in te sturen? Wat is dat voor wanbeleid, alweer? Heeft de gemeente nog niet genoeg blunders gemaakt.? Is het voor onze gemeente en diens uitvoerend orgaan niet hoog tijd om de hand in eigen boezem te steken en te laten zien dat men het hart op de juiste plaats heeft zitten? Dat men oog en hart heeft voor onze ondernemers die voor een niet gering gedeelte het aanzien van onze stad verzorgen en daar 24/7 energie in steken op allerlei manieren? Die mensen met hun bedrijven, gezinnen en personeel hebben het niet verdiend dat de gemeente een loopje neemt met hun bestaansrecht en andere rechten, en naar eigen inzicht invult hoe de Nederlandse wetgeving in dit geval wel of niet toegepast mag worden? Ik vind het onmenselijk en schandelijk wat er hier gebeurt.

Beantwoorden

Gaat meneer Rieter nog reageren? Er worden serieuze vragen gesteld onder deze column? Gezien de zware beschuldigingen aan het adres van de gemeente, zou dit wel gewaardeerd worden.

Beantwoorden

@niels @F.Delvaen.
Ik brn het met u eens dat een reactie vdhr Rieter op zijn plek zou zijn. Maar waarom komen er helemaal geen reacties vanuit de politiek? Ook niet van de vaste schrijvers op dit blog?

Er bestaat een enorme zwijgcultuur als het over integriteit bestuurders/ ambtenaren gaat.
Vele gerechtelijke procedures /aangiftes lopen er tegen het bestuur of ambtenaren.
In plaats van dar men de dialoog zoekt, zoekt B&W het in eindeloze juridische procedures, een geldverslindende bezigheid op kosten vd belastingbetaler.
Dit gaat al jaren zo, de Gemeenteraad is volledig onwetend.

Beantwoorden

@Betgem

Uw “hier laat ik het verder bij” is niets waard gebleken.

Beantwoorden

@roland. Uw bijdrage ook niet.

Beantwoorden

Ik kan de reactie van Sander ook goed begrijpen…
Aan de andere kant; wie belde dan deze mensne op om ze over te halen o te sluiten?
Wordt bewust voor dit soort intimiderende praktijken gekozen, ook om juridisch buiten schot te blijven ?(Dus wat Sander zegt et voorbedachte rade)

want het valt mensen soms niet vol aan te rekenen wanneer zij door overheden verkeerd ,vals of intimiderend worden voorgelicht of toegesproken.

Ik wil Yasmine ook gelijk geven in haar kwalitficatie van corrupte overheid, helemaal mee eens.

Kanttekening; eewerkende ambtenaren voeren vaak alleen uit..al zla op hogere niveaus veel bekend zijn en actief politiek meegewerkt worden aan dit beleid
Laat ik nogmaals duidelijk zijn,dat beleid is van de oude politiek, van het “kartel”,

Deze valse elite is er ook vaak als eerste bij om sentimenten aan te wakkeren en mensen en groepen tegen elkaar op te zetten..want oh wee, als die groepen vertegenwoordiging in het bestuur krijgen…dan houden die spelletjes en vriendjespolitiek op!

Respect voor de lokale partij Helder Helmond.

Beantwoorden

@ Andre @ Sander @ F. Delvaen.

Ik hoop dat met deze reacties duidelijk is geworden hoe on transparant de gemeente Helmond werkt. Ook merk ik dat het voor de meeste mensen niet te begrijpen is dat een overheidsinstelling op deze manier handelt en mensen behandelt.

Met de Toelagen affaire is al een grote misstand en ( bewuste) uitsluiting van burgers vastgesteld. Dit fenomeen vind ook plaats bij lagere overheden…lees gemeentes.

Het topje van de ijsberg is nu ook hier in Helmond in zicht gekomen, en er zal ongetwijfeld meer komen als meer mensen zich melden na de oproep van Martijn Rieter.

Hopelijk gaat dit lijden tot een ..nieuwe politiek…voor Helmond, met meer openheid en inspraak voor de burgers , en een bestuur en Raad dat de stad waardig is en zich ook zo gedraagt en…dat vooral, een afspiegeling is van de burgers van Helmond. Misschien dan…hebben we een hogere opkomst bij de verkiezingen de volgende keer!

Beantwoorden

Sorry voor het lijden met een lange ij…..misschien was het wel toepasselijk in deze context??? Maar in ieder geval…op deze plaats was …leiden…het juist gespelde woord.

Beantwoorden

@Yasmine op donderdag 22 juli 2021 om 21:04:

Een kniesoor die daar op led 🙂

Beantwoorden

We zijn nu 1,5 week verder, maar de columnist neemt niet de moeite om te reageren op de vragen die er gesteld worden.

Het zou fijn zijn als de redactie van de Weblog de columnisten zou vragen om ook vragen van burgers te beantwoorden. Het is nu vooral zenden vanuit de politicus en zo ontstaat er geen gezonde dialoog. En het komt vooral ten goede met de verbondenheid tussen politiek en burger.

En vooral: in een delicate kwestie als deze zou dat helemaal gewenst zijn. Zeker om de juiste feiten op een rij te kunnen zetten.

Beantwoorden

@niels.Ik ben het volledig met u eens.

Beantwoorden

@Niels op donderdag 29 juli 2021 om 10:40:

Is voor hem niet altijd HELDER of toch gewoon arrogantie van het pluch

Beantwoorden

@Twanneman op dinsdag 20 juli 2021 om 10:38:
Het hele verhaal ligt nog complexer. De ondernemers hebben namelijk navraag gedaan bij de gemeente of ze open mochten blijven ja of nee omdat ze anders bang waren voor een inval van diezelfde gemeente. Dit is btw ook aangekondigd door de gemeente dus de angst is niet uit de lucht gegrepen. En het is ook al eerder gebeurt wat al heeft geleid tot een juridische procedure.

Beantwoorden

@Niels op dinsdag 20 juli 2021 om 10:53:
Het verhaal is niet raar, de handelswijze van de gemeente is raar. Er is een aanvraag bijzondere bijstand gedaan en daarbij is medische noodzaak vastgesteld. De rechtbank geeft aan dat de gemeente moet vergoeden. Dit wordt dus al anderhalf jaar geweigerd. Bijzondere bijstand loopt altijd via de gemeente, zorgverzekering staat hier buiten.

Kijk voor je overige vragen naar de beantwoording op Twanneman hierboven. Ik kan hier nog aan toevoegen dat de ondernemers niet over 1 nacht ijs zijn gegaan. Ze hebben o.a. bij het rijk aangeklopt en juridisch advies ingewonnen en die verwees op zijn beurt weer naar de gemeente. Kastje naar de muur verhaal.

Ik lees verderop dat je aangeeft dat we al anderhalve week verder zijn en dat je nog steeds geen antwoord had gekregen. Je moet je eens voorstellen hoe wij als raadsleden ons voelen als het college weer eens niet de maximale termijn van 6 weken haalt. Maar mocht je sneller antwoord willen op je vragen, schroom niet en stel ze dan persoonlijk: 06-15086669. Ik krijg namelijk geen meldingen als er vragen worden gesteld.

Beantwoorden

@Sander Lam op dinsdag 20 juli 2021 om 11:16:
Ik heb je advies paar weken geleden al opgevolgd en er is een transcriptie bijgeplaatst in plaats van het geluidsfragment. De betreffende ondernemers hebben juridische advies ingewonnen. En het advies was duidelijk: De gemeente heeft het laatste woord in deze.

Beantwoorden

@Martijn Rieter op zaterdag 31 juli 2021 om 18:55:

Bedankt voor de transcriptie en je overige heldere antwoorden op de diverse vragen hierboven.

Als het juridische advies luidt dat de gemeente het laatste woord heeft, dan zal dat wel zo zijn, maar dan nog moet dat laatste woord zwart op wit staan inclusief argumenten, lijkt mij.

En dan moet dat laatste woord ook bepalend zijn voor het recht op steunmaatregelen van het Rijk. Er kan maar één laatste woord van de overheid zijn, ofwel dat van de gemeente ofwel dat van het Rijk.

Staat er echt helemaal niets op papier? Hebben de ondernemers al contact opgenomen met de Nationale ombudsman?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *