Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.708 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
37reacties

Vijf zaaltjes vol ‘steunpilaren’ kopte John Graat (E.D. 8.4) treffend boven zijn impressies van de zogenaamde stadsgesprekken, die het Helmondse stadsbestuur organiseerde.
De minieme opkomst toonde aan dat de Helmondse bevolking er niet in gelooft door het zittende college en de raad gehoord te worden. Komt bij: wie openlijk en eerlijk zijn terechte zorgen uit bij het thema asielzoekers wordt domweg voor ‘schreeuwer’ uitgemaakt.
Onder bewaking van 15 politieagenten lieten 140 stadgenoten, waarvan 99,9% ongeremde ‘mee’denkers, zich meenemen in de opzet van het programma: ‘Ja zeggen tegen de burgemeester’. De vraag is immers niet meer of die 500 asielzoekers komen, maar hoe helpen we hun integreren. Daarmee wordt en passant de vraag of die mensen ooit van plan zijn naar huis te gaan, overbodig.
De bezoekers kregen aan vier tafels telkens 15 minuten om te brainstormen. De samenvattingen daarvan werden verzorgd door gespreksleiders die in de meeste gevallen geen kans zagen of niet de moeite namen om hun eigen enthousiasme voor het opvangproject te verbergen en neutraal verslag te doen van wat ingebracht was. Alle asielzoekers worden consequent ‘vluchtelingen’ genoemd. Dat is goed om het indalen van meelijden te bevorderen. Want een vluchteling heeft hulp nodig. Dat heel veel van die gezonde jonge mannen zo ver van hun eigen land neerstrijken in plaats van dichter bij huis te blijven om voor hun (groot)ouders, vrouwen en kinderen te zorgen, is voor ons onbegrijpelijk. Maar de diverse generaties familieleden zullen spoedig na komen en dan is dat probleem opgelost.
De angst regeerde bij de voorbereiding van deze stadsgesprekken.
Geen grote zaal om zoveel mogelijk deelnemers samen de gelegenheid te geven hun eventuele instemming, maar zeker ook hun zorgen te kunnen delen, waardoor emoties in een vroeg stadium zo veel mogelijk gekanaliseerd hadden kunnen worden, zoals Senioren 2013 had voorgesteld. Daarmee zou het stadsbestuur in elk geval meer bestuurskracht en geloof in de eigen aanpak ten toon hebben gespreid. Maar nee, ‘mensen moesten zich vooraf aanmelden en het aantal bezoekers moest beperk worden om te voorkomen dat de bijeenkomst uit de hand zou lopen’, besliste het college met de steun van liefst negenen- een-halve raadsfractie.
Ook ons pleidooi voor spreiding van de bijeenkomsten over meerdere avonden vond geen gehoor. Daardoor zou toch allicht voor meer mensen gelegenheid zijn geweest om erbij te zijn. Wie nu op 7 april verhinderd was werd inspraak onmogelijk gemaakt.
Nog meer vrijwilligers gezocht
Blijmoedig opperden aanwezigen in de vier zaaltjes dat de vijfhonderd statushouders elk ‘gewoon’ een maatje of buddy moeten krijgen. De gemeente zou dat moeten coördineren. Ja hoor, steeds weer een beroep doen op vrijwilligers daar weet deze gemeente wel raad mee. Immers in het lopende vierjarenbegrotingsprogramma zijn al talloze noodzakelijke activiteiten naar de burgers en bedrijven toegeschoven: mantelzorg voor ouderen, zieken en gehandicapten, extreme bezuinigingsgevolgen opvangen bij cultuur, beheerbeëindiging van wijkaccomodaties, minder maatschappelijk werk, onderhoud en beheer van openbaar groen, buitenonderhoud van scholen, beheer van sportvelden, de verlaging van subsidie op peuterspeelzaalwerk, enz. Wie nog gezond is, geen werk heeft en – naast alles wat dezelfde categorie inwoners al op zich moet nemen – nog meer dagelijks structurele inspanningen kan leveren, gelieve zich beschikbaar te stellen. Senioren 2013 waarschuwt al jaren voor de overbelasting van steeds weer dezelfde vrijwilligers, die in groten getale uitgeput raken.
Wij vragen van het stadsbestuur dat allereerst overwogen wordt hoe de hier bestaande normen en waarden bewaakt zullen worden, welke maatregelen tot handhaving daarvan worden toegezegd. Vrouwen, anders geaarde mensen, Joden en niet-moslims hebben in en buiten opvangsituaties recht op 100% levensvrijheid. De duurzaamheid van de gehele samenleving garanderen moet immers de eerste zorg zijn van de stadsbestuurders. Het mag niet alleen gaan over de duurzaamheid van locaties, de investeringen en het perspectief van asielzoekers.
Hebben we bij Senioren 2013 dan geen begrip voor de hulpvraag? Ja zeker wel. Wij zijn zonder meer voor tijdelijke opvanghulp aan echte vluchtelingen. In het Stiphoutse zaaltje, namen twee jonge Iraniërs deel aan de bijeenkomst. Vriendelijke, bescheiden knapen, al negen jaar in Nederland, zonder diploma’s en dus nog steeds zonder werk. Zij kunnen niet terug naar hun land zolang christenen er vermoord worden door fanatieke moslimgroeperingen. Zij zijn voor ons echte vluchtelingen, die zich in Helmond welkom moeten voelen.

Sandra Stijkel
Raadslid Senioren 2013

37 reacties:

Was er een bijeenkomst…?

Beantwoorden

Duidelijk en helder, goed geschreven Sandra, ik ben het grotendeels met je eens!

Beantwoorden

Ik kan mij op een aantal punten goed vinden in het stuk van Sandra.
Ten eerste haar conclusie dat men voorbij gaat aan de basisvraag of de Helmondse bevolking überhaupt wel vluchtelingen c.q. migranten wil opvangen.
Men mag zich hierover dan ook niet uitspreken, zou je dat wel doen in de opzet waar men nu voor heeft gekozen denk ik dat je aan een van die tafeltjes scheef zou worden aangekeken met de vraag wat kom je hier dan doen?
Dat was immers de vraagstelling niet!

Dat er angst is om de basisvraag met de bevolking te bespreken in een grootschalige bijeenkomst waarbij een ieder zijn zegje mag doen begrijp ik op een aantal punten.
Men is bang dan achteraf te moeten concluderen dat er te weinig draagvlak bestaat tot opvang door de Helmondse bevolking, en men is bang voor een verstoring van de openbare orde, zoals we dat eerder hebben gezien in andere dorpen en steden.
Angst is echter een slechte raadgever!
( N.B. Deze zin hoor je vaak van de voorstanders richting de tegenstanders/bezorgde burgers)

Dus ja, mocht je tegen opvang zijn dan zou het inderdaad onzinnig zijn geweest naar zo’n avond te gaan, omdat de beslissing tot opvang al reeds is genomen zonder de kritische mening van de tegenstanders mee te nemen in de besluitvorming.
MAAR……en nu komt de grote maar in het geheel.
Ligt dit aan aan het college van B&W van Helmond???
M.i. is het antwoord op die vraagstelling een nee!

Helmond MOET gewoon 500 mensen opnemen of ze dat nou willen of niet want het is opgelegd door de provincie!!
Had Senioren 2013 onderdeel uitgemaakt van de coalitie, hadden ook zij aan deze “dienstopdracht” moeten voldoen!!
Dus de basisvraag of wij in Helmond mensen willen opvangen is al helemaal niet meer van toepassing.
De besluitvorming is genomen en opgelegd door de commissaris van de koning Wim Van de Donk.

Bekijk de persconferentie van hem samen met Elly Blanksma nogmaals hier:

Daarbij komt ook nog eens, als Van de Donk dit niet had besloten, Staatssecretaris Klaas Dijkhoff dat dan had gedaan!
Zie hiervoor zijn mening van een paar dagen geleden:

Dus bestuurders en inwoners zijn in dit vraagstuk beiden buitenspel gezet door het Rijk mag je concluderen.

Wat ons in Helmond rest is ons erbij neer te leggen en met z’n allen het beste er van zien te maken.
En dat gaat nog een hels karwei worden!!
Maar voor mensen in nood moet je altijd plaats hebben, rotte appels er zo snel mogelijk uit.

En ga geen 500 mensen bij elkaar zetten in het oude belastingkantoor en/of het GAK gebouw want dat loopt faliekant mis daar!
Verdeel ze over meerdere locaties in de stad, kleinschalige locaties dus.

Beantwoorden

Als je de ene groep wel en de andere niet wilt opvangen, zul je tijd moeten steken in een selectieprocedure, wie tot welke groep behoort. Kan Senioren 2013 in een glazen bol voor elke asielzoeker zien wat de uitkomst van de procedure zal zijn? Of wil Senioren 2013 alle asielzoekers terugsturen van wie de procedure nog loopt?

Beantwoorden

@ Sandra heb je stuk gelezen en was zelf aanwezig in de Geseldonk. Ik vond de organisatie prima. Net zoals de gezamenlijke tijdstippen van de bijeenkomsten. Had jij dan graag de situatie Steenbergen willen hebben? Nou ik geef je op een briefje dat de bijeenkomsten wel levendiger worden als straks een of meerdere locaties gaan worden aangewezen! Dan komen we op het niveau van NIMBY of zo mogelijk NIVEA! NIVEA ? Dat is Niet In Voortuin en Achtertuin! Dan gaat het pas spannend worden en zullen de inwoners echt wel komen. Als we dan iets kunnen gebruiken van de resultaten vanuit die bijeenkomst, dan is dat winst. Overigens ik heb de indruk dat het stukje van Sjef Smeets hand is, net zoals vaak gebeurd met de ingezonden brieven. Goed ik kan het mis hebben maar de pen van Sjef is vaak heel spits en ook menigmaal met de nodige azijn gevuld. Gr. Mevr.. A.Zijn

Beantwoorden

Beste Sandra,

Van de vier columns die je tot dusver geschreven hebt, gaan de laatste drie over vluchtelingen. Het is natuurlijk je goed recht om je eigen onderwerp te kiezen. Echter, omdat je in al die columns telkens de -opvang van- vluchtelingen/asielzoekers weet te koppelen aan problemen in de stad, vraag ik me af of die onderwerpen geen eigen column waard zijn?

Verder ben ik het met mevr. A. Zijn eens dat de bijeenkomst in de Geseldonk prima georganiseerd was en de uitkomsten bruikbaar. Ik was niet aanwezig op de andere vier bijeenkomsten, vandaar dat ik verwonderd ben hoe jij je conclusies kunt trekken over alle vijf de locaties.

Je constatering “Alle asielzoekers worden consequent ‘vluchtelingen’ genoemd. Dat is goed om het indalen van meelijden te bevorderen”, zegt vooral iets over de manier waarop Senioren2013 tegen deze mensen aankijkt.

Als je daarbij -in al je columns- benadrukt dat alleenreizende mannen hun vrouwen en kinderen achterlaten in oorlogsgebied en alleen op zoek zijn naar de meeste welvaart, komt je afsluitende opmerking over twee Iraanse bescheiden knapen die welkom zijn in Helmond op z’n zachts gezegd merkwaardig over…

Beantwoorden

Wij willen graag een screening voordat iemand aan Helmondse opvang kan worden toegewezen, dus niet terug sturen maar (nog) niet binnen laten.Dan blijven ze in een AZC totdat screening is overlegd aan de burgemeester.

Beantwoorden

Beste Antoinette,

Inderdaad gaat deze column over vluchtelingen, maar in een andere context. In mijn vorige column heb ik de kosten van opvang belicht, maar zoals je zelf al zegt is het mijn goed recht mijn eigen onderwerp te kiezen. Ik heb inderdaad een conclusie getrokken uit 5 locaties. Op 3 locaties was Senioren 2013 zelf vertegenwoordigd en van de 2 andere locaties heb ik informatie gekregen van aanwezigen daar. Ik weet dat Helmond vluchtelingen gaat opvangen en dat wij daar met zijn allen de schouders onder zullen moeten zetten of we dat nu leuk vinden of niet. Maar als politieke partij mogen wij ook een signaal afgeven.

Beantwoorden

@Sandra Stijkel op maandag 11 april 2016 om 15:27:

Helder. Jullie staan dus achter de procedure zoals die op dit moment is, alleen willen jullie geen bijdrage leveren aan het screeningstraject. De benodigde AZC’s moeten dan maar staan in gemeentes waar de bevolking heel anders denkt dan Senioren 2013, en Helmond moet zich richten op de huisvesting van statushouders.

Waar moet Helmond die statushouders huisvesten, gezien de schaarste aan woningen?

Beantwoorden

@Eddie op maandag 11 april 2016 om 10:40:

Zoals ik al sinds het begin aangaf, de discussie over het aantal vluchtelingen dat ons land toelaat wordt op landelijk en zelfs europees niveau gevoerd. Daar heb je dus als gemeente weinig over te vertellen. Je kunt wel zoals Senioren2013 wil “burgerlijk ongehoorzaam” zijn en vooral je verantwoordelijkheid niet willen nemen. Dat is in het verleden ook andersom wel gebeurd, dat gemeenten bed, bad en brood aan uitgeprocedeerde asielzoekers boden in weerwil van wat men landelijk wenselijk achtte.

Er is alleen wel een wezenlijk verschil tussen meer doen dan je opgelegd wordt en minder doen. In het tweede geval kan de minister gewoon een dwingende maatregel opleggen of zelfs sancties. Er is dus wel een risico aan de koers die Senioren2013 wil varen. Maar dat ze het opperen is natuurlijk hun goed recht.

Dat het artikel in mijn ogen vol staat met stemmingmakerij, persoonlijke interpretaties en halve waarheden wil ik verder even buiten beschouwing laten. Ieder zijn mening zullen we maar zeggen.

Beantwoorden

Ach, het “mooie” is dat we nog jaren kunnen blijven oefenen in deze “stadsgesprekken”, de asiel- gelukzoekers- economischevluchtelingen stroom houd voorlopig nog zeker enkele jaren aan, er staan nog zeker 400 miljoen Afrikanen te wachten die hun geluk ook eens elders (lees: Noord west Europa) willen zoeken.
En aangezien die paljassen in Brussel niets kunnen, weten en/of doen geef ik ze niet eens ongelijk!
Maar dat we grote problemen krijgen is zeker.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 11 april 2016 om 17:04:

Hoi Michiel,

Inderdaad daar heb je als gemeente weinig over te vertellen, laat staan als gewone burger.
De koers die Senioren 2013 wil varen?
Ze laten een ander geluid horen, en dat mag, er zijn er velen die er zo over denken.
Ik denk ook wat genuanceerder, maar het zijn problemen waarmee we sinds het einde van de 2de WO niet meer mee te maken gehad hebben.

Maar zoals je al aangeeft de gemeente heeft hierover weinig te vertellen.
Het is simpel gezegd het uitvoeren van een dienstopdracht.
Het risico ligt eerder bij de koers die de Nederlandse regering en de EU aan het varen zijn onder leiding van Hare Majesteit Merkel. ( overigens niet alleen in de vluchtelingenkwestie)
Maar het einde van de EU komt in zicht, het is een kaartenhuis dat op instorten staat.
For The Times They Are A Changin zoals Bob Dylan lang geleden al zong.
We gaan het allemaal zien.

Vriendelijke groeten,

Beantwoorden

@Eddie op dinsdag 12 april 2016 om 09:53:

Ach, tijdens de golfoorlog hebben we hier ook een piek gehad, Hetzelfde tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Het beleid dat we hebben is vrij robuust: terugsturen als het veilig is, tenzij iemand hier al zo lang is dat hij/zij “geworteld” is in de samenleving. De oorlog in Syrië is geen eeuwigdurend conflict, dat is over 5 jaar maximaal echt wel weer opgelost, al is het maar op papier zodat het veilig genoeg is om mensen terug te sturen (is met Irak ook zo geregeld).

De soep wordt dus niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. In de tussentijd is het even een beetje inschikken en rekening houden met elkaar. Komt wel goed.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 12 april 2016 om 10:45:

Kijk en dat is m.i. naïef gedacht met die vergelijkingen.
En wat hebben we geregeld met Irak?
Irakezen vluchten ook weer massaal naar het Westen samen met mensen uit Afganistan,Syrië,Eritrea,Somalië,Iran, Albanië etc etc.
Daarbij komt nu ook het terrorisme op grotere schaal mee naar Europa.
Dus we zitten nu in een heel andere situatie dan toen.

Maar goed ik dreig hier off topic te gaan. (voordat ik op m’n donder krijg ;-))
Maar ik ben allerminst optimistisch hierover.
We staan aan het begin van grote ongekende problemen in onze samenleving, waarmee ik niet zeg dat je mensen in nood niet moet helpen. ( ongeacht van welk geloof,ras etc, etc iemand is want iedereen is slachtoffer van een stelletje doorgeslagen mafkezen)
Ook in Helmond zullen we dat moeten doen ( om weer on topic te komen)

Of je het er nu mee eens bent of niet.
Maar Sandra Strijkel en Senioren 2013 mogen hun mening hier laten horen evenals al die andere partijen.
Laat ze hier op de weblog maar in het openbaar het debat aangaan met elkaar over deze onderwerpen, dan zijn ze in ieder geval zichtbaar voor de bevolking van Helmond!
Daarbij heb je hier als inwoner ook nog eens de mogelijkheid je eigen zienswijze of vragen weer te geven.
En dat maakt de weblog uniek in onze stad, want de echte ” Stadsgesprekken” vinden hier plaats, en je hoeft geen legitimatiebewijs en het blijft niet beperkt tot 1 avondje 🙂

Beantwoorden

Beste mevr. A.Zijn,

Wij zijn een hechte fractie en bespreken alles met elkaar,dit onderwerp leeft ontzettend bij de Helmondse bevolking. Wij delen elkaars zorgen en opmerkingen. Even ter informatie; ik schrijf mijn eigen columns, sommige zijn wat spitser dan anderen. Ook daar kijken wij met elkaar naar.

Beantwoorden

@Eddie op dinsdag 12 april 2016 om 12:02:

Dank voor jouw mooie compliment aan het eind van je reactie, we blozen er een beetje van.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 12 april 2016 om 20:02:

Graag gedaan!
Een dik verdiend compliment voor alle tijd die jullie besteden aan het up to date houden van de site!
Inmiddels niet meer weg te denken en een begrip voor vele Helmonders!
Ik weet alleen al een tijdje niet meer hoeveel graden dat het is, wel dat jullie nog binnen zitten 😉

Beantwoorden

@Eddie op dinsdag 12 april 2016 om 20:37:

Bedankt voor de tip, het probleem is nu opgelost.

Wij maken al vele jaren gebruik van de Yahoo Weather API. Maar Yahoo heeft sinds kort de servicevoorwaarden aangepast waardoor het voor ons dit moment niet meer mogelijk is gebruik te kunnen maken van deze dienst.

We proberen op dit moment de OpenWeatherMap service uit.

Beantwoorden

Maar wat doen Senioren 2013 nu voor de senioren? U heeft het hier altijd over vluchtelingen en zo! Ik ben een senior van 57 die net ontslagen is. Over drie jaar kom ik in de bijstand. Kan ik rekenen op jullie en hoe dan?

Beantwoorden
een Helmondse senior

@een Helmondse senior op woensdag 13 april 2016 om 18:22:

Kijk een mooi voorbeeld van een directe persoonlijke vraagstelling van een inwoner aan een Helmonds raadslid en diens partij Senioren 2013.
Hoe transparanter wil je het hebben?
Verwacht ook wel dat je een antwoord hierop op krijgt Helmondse Senior van Sandra Strijkel haar kennende.
Zoals ik al zei, de echte Stadsgesprekken zijn hier op de weblog te vinden 🙂

Beantwoorden

Gelet op de inhoud van Sandra’s columns is het antwoord niet moeilijk te voorspellen: dat ontslag hangt ongetwijfeld samen met die tsunami van achterlijk volk dat hier niet thuishoort. Met het mobiliseren van onder meer onze rolstoelbrigade doen wij er alles aan de culturele en economische aftakeling van onze stad te redden. Uw stem is bij ons dan ook in goede handen.

Beantwoorden

@Annie op donderdag 14 april 2016 om 11:28:

Tsunami van achterlijk volk dat hier niet thuishoort? Heeft Helmond zo veel Limburgers geïmporteerd dan? 🙂

Beantwoorden

@Eddie op woensdag 13 april 2016 om 18:49:

Sorry Eddie, ik heb nog niets gehoord van mevrouw Stijkel ze zal wel erg druk zijn en het duurt nog lang voor we weer mogen stemmen. Tegen die tijd staan de senioren wel weer centraal denk of vrees ik.

Beantwoorden
een Helmondse senior

Beste Helmondse senior,

Natuurlijk reageer ik op uw vraag, u vond het lang duren voor er een antwoord kwam. Dat spijt me. Ik doe mijn best zo snel als mogelijk te reageren. U vraag is heel terecht. Er zijn veel senioren in uw situatie die zich zorgen maken en die zorgen delen wij zeker. Veel zaken als pensioen worden landelijk geregeld, daar kunnen we lokaal niet daadwerkelijk iets mee. Wel maken wij ons hard voor bv.een uitzendbureau voor 50 plussers. Ook zijn er allerlei trajecten die lopen via het nieuwe werkbedrijf.
Het is net als met de vluchtelingen, veel onderwerpen zijn landelijk beleid maar we kunnen wel een signaal afgeven. Ik hoop dat wij als partij niet alleen met de verkiezingen centraal staan maar ook nu. We laten ons zoveel mogelijk zien en horen, niet alleen maar in campagnetijd. Ik hoop echt voor u dat u een fijne nieuwe werkplek vind. Vriendelijke groeten.

Beantwoorden

Wil even reageren op de laatste inbreng van Michiel van Geel.
Zijn opmerking over Limburgers past in de opstelling van (Zuid-Oost)-Brabanders, die hun minderwaardigheidscomplex t.o.v. het westen voor zich zelf proberen te compenseren door dan maar af te geven op het zuiden van het land.
Geeft niet hoor, als je je daar lekker bij voelt

Beantwoorden

@Sjef op zondag 17 april 2016 om 20:52:

Misschien zag je het knipoogje niet dat Michiel van Geel op het eind plaatste. Een beetje humor is niks mee. En van een minderwaardigheidscomplex tov andere Nederlanders kun je weinig Helmonders betichten. Ik kom ze niet tegen in ieder geval.

Ik denk dat Sandra Stijkel in haar column eigenlijk een heel goed punt maakt.
In een dergelijke zeer gecontroleerde setting hoor je niet de mening van de bevolking. Het beste bewijs daarvan is dat vrijwel iedereen die avond positief was en de asielzoekers of vluchtelingen die gaan komen maar wat graag willen helpen. Op zich niks mis mee! Maar iedereen weet dat dat dat niet de gemiddelde mening in Helmond en de rest van Nederland is. Als de burgemeester na die stadsgesprekken er zoiets ook eerlijk had bijverteld in de krant, dan had ze zich de burgemeester van alle (!) Helmonders getoond. Gemiste kans want dat is toch ook taak van haar?
Bedenk bijvoorbeeld ook dat die gespreksleiders gewoon in dienst van het gemeentebestuur zijn. Die gespreksleiders sturen de discussies en natuurlijk sturen ze de gesprekken de kant op die het gemeentebestuur wil. Dat is gewoon hun taak (net als elke werknemer die voor zijn baas moet doen wat die wil). Dat zij asielzoekers steeds vluchtelingen noemen is daar een voorbeeldje van.
Eerder kreeg ik een beetje het gevoel dat Senioren 2013 een soort Helmondse PVV was, maar dat idee heb ik eigenlijk niet meer. Ze komen met goede punten, zijn als enige partij hier terecht kritisch over zoiets belangrijks en de laatste alinea in de column trok mij over de streep.

Beantwoorden

@Sjef op zondag 17 april 2016 om 20:52: Jaren heb ik met veel plezier,als niet Limburger in Limburg gewoond.Ik vind de opmerking vd Hr v Geel bijzonder onvolwassen en niet grappig.Wees eens wat kritischer naar uw eigen partij zou ik zeggen.

Beantwoorden

@Karel op maandag 18 april 2016 om 07:59:

Ik vind het jammer dat u de humor niet kan inzien van het in het absurde trekken van een eerdere opmerking. Het doel is natuurlijk om te laten zien hoe raar het is om mensen bij voorbaat al af te schieten op basis van hun afkomst en/of geloof.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 18 april 2016 om 10:21:

Ik sluit me aan bij degenen die het grapje niet geslaagd vinden, ook al begreep ik wel hoe je het bedoelde. Ik vond zelf jarenlang Belgenmoppen leuk, tot ik een keer een wetenschappelijk artikel onder ogen kreeg dat geschreven was aan de Universiteit Antwerpen. Ik merkte bij mezelf dat ik het niet serieus kon nemen. “Een Belgische universiteit, het zal me wat moois zijn.” Terwijl ik rationeel natuurlijk wel beter wist. Dat heeft me aan het denken gezet hoe “onschuldig” dergelijke grapjes zijn.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 18 april 2016 om 10:21: Wil wel kwijt,dat ik mij door uw opmerking ernstig gekwetst en beschadigd voel.

Beantwoorden

Aan hen die het betreft:
Oké, dat gezegd hebben over de grappig bedoelde (al dan niet geslaagde) Limburg-opmerking van Michiel van Geel donderdag om 16.07 uur:
laten we nu weer terugkeren naar het onderwerp dat Sandra Stijkel aansneed te weten: de (on)zinnigheid van de Helmondse Stadsgesprekken over asielzoekers.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 18 april 2016 om 12:04:

Geen nazorg dus.

Beantwoorden

@Sandra Stijkel op dinsdag 12 april 2016 om 12:04:

Je schrijft dat je je columns helemaal zelf schrijft.
Uit een artikel op de website van het Eindhovens Dagblad blijkt nu dat dat niet zo is. http://www.ed.nl/mening/opinie-onzinnige-stadsgesprekken-1.5937409
Trouwens waarom zenden jullie precies hetzelfde artikel een week na publicatie op dit weblog naar het ED?

Beantwoorden

@Noud op maandag 18 april 2016 om 23:28:

Tis toch overduidelijk wat dit clubje politieke cowboys beweegt. Via goedkope publiciteit en bij ontstentenis van de PVV profiteren van een gat in het politieke spectrum. Omdat tegenwoordig de onderbuik meer oplevert dan steunkousen wordt vol op de doelgroep boze (blanke) burgers ingezet. Niet toevallig mensen bij wie de samenstellende delen van de Seniorenpartij eerder hun heil hebben gezocht, zij het zonder al te veel resultaat.

Vraag is dan ook of bij deze partij de vlag de lading nog dekt en de niets met Pegida ophebbende kiezer zich niet mateloos bekocht voelt. De verkiezingen zullen het uitwijzen. Hoop wel dat men tegen die tijd duidelijkheid verschaft en de nietsvermoedende kiezer niet opnieuw een loer draait door de naam Seniorenpartij als alibi te gebruiken om via de achterdeur het mislukte karwei uit een vorig leven voort te zetten.

Beantwoorden

@Noud op maandag 18 april 2016 om 23:28:

Het artikel is op dezelfde dag naar de weblog en naar het ED gestuurd. Het ED heeft het alleen later geplaatst.

Beantwoorden

Op 4 mei verscheen in het ED een opiniestuk, van iemand die zelf met vluchtelingen werkt, in reactie op de tekst van Senioren 2013. “Gelukkig beamen de Senioren 2013-schrijvers dat echte vluchtelingen geholpen moeten worden. Straal dat dan ook uit.”

http://www.ed.nl/mening/opinie-nu-de-burger-aan-het-woord-over-vluchtelingenopvang-helmond-1.5984660

Beantwoorden

@Wout….profiteren van een gat in een politiek spectrum…. Dat komt wel overeen met de praktijk zoals ik die inderdaad gezien heb…. Eerst waren ze in de tijd van Rita Verdonk Trots op Nederland om vervolgens toen de ouderenpartij landelijk met Henk Krol en zo veel steun kregen hun naam te veranderen in Senioren 2013.

En dat is op zich wel raar wanneer je naar idealen en je normen kijkt maar en dat is ook wel weer raar…

Het werkt wel want daar waar andere partijen hard zwoegen om 1 of 2 zetels te verkrijgen in de Helmondse gemeenteraad wandelen zij zowel in de tijd van Trots op nederland als bij de volgende verkiezingen onder de naam senioren 2013 zo Helmond binnen met 2 zetels. Verkregen op landelijke bekendheid en landelijke wind is altijd mijn vraag geweest?

Boeiend hoe zoiets kan werken 🙂 🙂 …. Voer voor een spindoctod 😉

Hartelijke groet,
Angelique

Beantwoorden
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *