Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.634 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

In eerdere columns heb ik het onderwerp ook al eens aangehaald. Meer dan eens zelfs. Huisvesting in Helmond. Iets wat me na aan het hart gaat, omdat ik uit ervaring weet hoe moeilijk het is. Nu, halverwege de raadsperiode is het niet minder actueel dan aan het begin. Nog steeds staat de woningvoorraad onder hoge druk en dat zal ook absoluut niet zomaar even veranderen. Als we nu beginnen met bijbouwen, staan die huizen er pas over een tijdje, dus het probleem is ook echt niet eenvoudig. Dit is echter geen reden om niet in te zetten op extra woonruimte en op kansen die hier aan bijdragen, ook al vaart het kabinet in Den Haag hierop een stevig andere koers.

Tijdens de laatste raadsvergadering is de Woonvisie 2016-2020 behandeld. GroenLinks Helmond heeft bij de behandeling hiervan een motie ingediend voor onderzoek naar een Blijverslening voor ouderen. Deze werd mee ondertekend door negen andere fracties. Vanuit het Rijk wordt druk gezet op het langer zelfstandig thuis laten wonen van ouderen. Het aanpassen van de woning is een van de manieren om dit een beetje comfortabel (en betaalbaar) te regelen. Simpel gezegd biedt onze motie ouderen de mogelijkheid -onder gunstige voorwaarden- wat extra te lenen voor kostbare aanpassingen die nodig zijn om langer in het eigen huis te kunnen blijven wonen. Levensloopbestendig maken noemen ze dat. Het is de bedoeling dat ook toekomstige generaties hier dan profijt van hebben. Let wel: de Blijverslening komt niet in de plaats van een vergoeding vanuit de WMO, het is een (preventieve) aanvulling hierop.

Ook heeft GroenLinks, bij behandeling van diezelfde Woonvisie, speciale aandacht gevraagd voor huisvesting van jongeren. Goed om te zien dat dit gehoor vindt, want op dit gebied liep Helmond afgelopen jaren behoorlijk achter. De komende tijd zullen meerdere kantoorgebouwen worden ingezet voor een brede doelgroep waaronder jongeren. Het UWV-gebouw is er hier een van.

En dan kun je niet voorbij gaan aan de meest recente ontwikkeling. Los van je politieke kleur en of je voor of tegen ‘vluchtelingen’ bent (daar wil ik het hier helemaal niet over hebben want daar biedt de weblog je bij deze topics alle gelegenheid voor), het vluchtelingenprobleem bevordert nu wel de koers richting een grotere woningvoorraad. De Provincie heeft alle gemeenten gevraagd opvang te regelen voor een x aantal vluchtelingen. Zo ook Helmond. Op dit moment zijn drie locaties in beeld, dat is inmiddels ongetwijfeld bij iedereen bekend. Welke van deze drie locaties het COA ook kiest, de kosten voor het (ver)bouwen zullen in dit geval niet geheel voor rekening van Helmond (lees u en ik) komen. Een bijkomstigheid van deze ontwikkeling is, dat de woningen na de verplichte opvangperiode ook beschikbaar komen voor Helmonders. Dit betekent dat op niet al te lange termijn pak ‘m beet 200 tot 300 nieuwe woningen in de sociale huursector vrijkomen. Helmond verdient meer woonruimte. Dit is zo’n kans!

Thomas Tuerlings
Burgercommissielid GroenLinks

In de reacties staat een update van de weblog.

5 reacties:

Ik zie niet in hoe na een aanpassing van die veel te grote woning voor ouderen, de toekomstige generaties hiervan profijt hebben. Lijkt weer typische halfslachtige maatregelen. Wil je de woningvoorraad goed aanpassen bouw dan eerst eens een behoorlijk aantal medioren-/seniorenwoning zodat deze ouderen verhuizen en hun grotere woning vrijkomt voor de starters die na enekele jaren toe zijn aan een woning met meer ruimte. Zou krijg je beweging in een woningmarkt en hoef je als overheid alleen maar de juiste doelgroep-keuze te maken in plaats van die pertinent foute groep van starters. Daarvan zijn er inmiddels al genoeg, vraag is naar betaalbare levensloopbestendige woningen voor een groep die nog wel een patio wil maar ook een slaap+badkamer op begane grond. Demografisch wordt groep in Helmond elke dag groter echter woningbestand is SCHEEF gegroeid.

Beantwoorden

In mijn ogen moet je de oplossingen op andere plek zoeken; namelijk in de hoek waar de problemen echt zitten.

Heb je een beetje redelijk salaris, krijg je geen toeslagen meer en hoor je niet meer thuis in de sociale huursector. Maar als je dan iets zou willen kopen heb je toch weer niet genoeg inkomen en/of vermogen. Dus uiteindelijk valt de gewone werkend man/vrouw tussen wal en schip. En die zijn dan aangewezen op de vrije huursector waar ze vervolgens kaalgeplukt worden.

Beantwoorden

Update 1:
Blijverslening voor ouderen om hun woning leeftijdsbestendig te maken
Helmonders die hun woning willen aanpassen zodat zij er op latere leeftijd kunnen blijven wonen, kunnen vanaf nu een beroep doen op de Blijverslening van de gemeente. In mei 2016 diende GroenLinks daartoe een motie (pdf) in.
De inwoners van Nederland en ook van Helmond, worden steeds ouder. Veel inwoners willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De overheid stimuleert dat ook, zolang het voor de inwoner verantwoord blijft.
Wanneer zelfstandig wonen door acute medisch redenen lastig wordt, kunnen mensen vaak een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doen om de woning aan te passen. Met de Blijverslening kunnen inwoners nu ook, vooruitlopend op een zorgvraag in de toekomst, hun huidige woning al in meer of mindere mate geschikt maken om er ook op latere leeftijd te kunnen blijven wonen. De Blijverslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage minimaal 2.500 en maximaal 10.000 euro te lenen om deze aanpassingen te kunnen betalen. De Blijverslening is tot 1 november 2018 beschikbaar voor inwoners.
Inwoners (of partners van) die jonger zijn dan 76 jaar, kunnen in aanmerking komen voor de lening. Daarbij maakt het niet uit of het om een eigen woning of huurwoning gaat. Bij een huurwoning hebben de bewoners wel toestemming nodig van de verhuurder om aanpassingen te doen.
Meer informatie over de Blijverslening staat in deze folder (pdf) en op deze website.

Beantwoorden

Update 2:
Eerste Blijverslening vandaag uitgereikt
Vandaag ontvingen de heer en mevrouw Boudewijns-Swinkels een Blijverslening uit handen van wethouder Frans Stienen. Zij zijn daarmee de eerste Helmonders die van deze regeling gebruik maken.
De Blijverslening is bedoeld voor inwoners die hun woning willen aanpassen zodat zij er op latere leeftijd kunnen blijven wonen. De regeling werd eind vorig jaar in het leven geroepen, zie update 1 voor meer informatie. De heer en mevrouw Boudewijns-Swinkels gebruiken de lening voor het levensloopbestendig maken van hun badkamer en toilet.
Frans Stienen (wethouder Wonen): “De Blijverslening is echt iets van deze tijd. Het wordt steeds vanzelfsprekender dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Vaak is dat met kleine aanpassingen al een stuk eenvoudiger. De Blijverslening kan dan nét dat duwtje in de rug zijn om die aanpassingen ook daadwerkelijk te doen.”

Beantwoorden

Ik vraag me af hoe hoog die “aantrekkelijke rente” is, zeker gezien de kritiek op de (te) hoge rentetarieven van de Helmondse (a)sociale kredietbank.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *