Buiten is het 10 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 110.569 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

17reacties

In de afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een gedragen visie op het Stationskwartier; het gebied tussen de Kasteeltraverse, Churchilllaan, Engelseweg en Kanaaldijk. Bij de aanpassingen van het Centrumperspectief in 2020 is aangekondigd dat er voor dit gebied een toekomstvisie moet komen. Daarvoor is een uitgebreid participatietraject opgezet via straatinterviews, gerichte gesprekken en een uitgebreide analyse van het gebied. Lees hier meer over deze visie (pdf).

De gemeenteraad is gevraagd of zij zich kunnen vinden in deze visie en om aandachtspunten mee te geven voor de verdere uitwerking. Voor D66 Helmond is het belangrijk dat er een duidelijk stedenbouwkundig plan aan ten grondslag ligt. Daarbij moeten ook verdergaande opties onderzocht worden op haalbaarheid. We moeten durven kijken naar hoe ver we de hoogte in kunnen gaan en of we ook over het spoor heen kunnen bouwen.

D66 wil dat naar het grote plaatje gekeken wordt, waarbij de juiste faciliteiten worden geboden voor de beoogde doelgroepen. Het moet een bruisende ontmoetingsplek worden voor de regio met veel groen en een goede mix van wonen, winkelen, werken en verblijven. Een gastvrije omgeving met een ondernemende stadscultuur; een groen gebied waar fietsers en wandelaars de ruimte krijgen met een groene loper richting centrum. Het gebied moet goed verbonden worden met de omliggende stad. Daarnaast moeten deze bewoners goede faciliteiten hebben om naar andere wijken in de stad te komen, denk aan goed openbaar vervoer en mogelijkheden voor elektrische deelauto’s en deelfietsen. De auto speelt in het gebied een ondergeschikte rol en de knooppuntfunctie van het station wordt versterkt. Daar komen we bij de mobiliteitsvisie nog uitgebreid op terug.

Gelukkig vindt de provincie deze metamorfose van het Stationskwartier ook heel belangrijk en draagt zij financieel bij aan de ontwikkelingskosten (1 ton) en levert zij expertise voor het uitwerken van een plan voor het stationsgebied. Onze D66-wethouder Gaby van den Waardenburg heeft hierover afspraken gemaakt in een intentieovereenkomst. Mooi dat hier gezamenlijk in opgetrokken wordt om de binnenstad vitaal en aantrekkelijk te houden. Zo kunnen we snel ontwikkelingen voor elkaar krijgen waar Helmond beter van wordt.

Begin 2023 staat er een tweede Stationskwartier Festival op de planning. Daar wordt een verdere opzet van het plan gepresenteerd en meningen opgehaald. Vervolgens worden verschillende deelprojecten ingevuld. D66 Helmond zal deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66

17 reacties:

Heel ambitieus om een nieuw winkelgebied net buiten het centrum te creëren terwijl in het centrum zelf de ene na de andere winkel sluit en het aanbod met de dag verschraalt. Dus wat is nu eigenlijk de bedoeling? Dat het centrum een langzame dood sterft ten gunste van een nieuw winkelgebied rond het station? En hoe veel geld gaat dat grapje dan weer kosten? Als ik lees over plannen als over het spoor hebben bouwen en nieuwe hoogbouw en groenzones en weet ik wat nog meer, zal dat geen kattenpis zijn.

Beantwoorden

Beste Peter,

Het is nadruk niet de bedoeling om hier een nieuw winkelgebied van te maken. Het centrum blijft het primaire winkelgebied.
Het moet met name een werklocatie/stadsdistrict worden waarin wonen en werken ruimtelijk met elkaar verbonden zijn. Zeker op de best bereikbare plekken in de stad, zoals een stationsgebied, is dit haalbaar.
We zitten nog in de fase van visievorming. De visie wordt eerst verder uitgewerkt in deelprojecten en dan zal er ook een financieel plaatje geschetst worden.

Beantwoorden
Jochem van den Bogaard

Met alle respect voor iedereen die hier tijd en energie in heeft gestoken: ik kan dit geen toekomstvisie noemen. Wat ik lees is een bonte verzameling aandachtspunten, maar geen overkoepelend idee waar die afzonderlijke aandachtspunten uit volgen.

Er worden maar liefst 5 “actiethema’s” benoemd, en in de begeleidende tekst staan per actiethema zo’n 4 fragmenten onderstreept, 4 kreten in een wit vakje en een lijstje van 2 tot 4 begrippen. Ik vind het allemaal prachtige bomen, maar ik overzie niet het bos.

Pas als je in één zin het gewenste verschil tussen de toekomstige en de huidige situatie kunt benoemen, heb je een toekomstvisie.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 28 november 2022 om 13:01:

Simpel gezegd: Nu is het stationsgebied een doorgangsplek en geen verblijfsplek en het sluit ook nog eens niet goed aan bij de stad. Het doel is om er een goede entree voor de stad van te maken, met een flinke verstedelijkingsopgave eraan gekoppeld.

Die verstelijkingsopgave is ook waarom er best gekeken mag worden of over het spoor heen bouwen een optie is en te kijken hoever we de hoogte in kunnen en willen gaan. We willen immers allemaal meer woningen in de stad, maar de grond is schaars. Als je dan ook nog groene ambities hebt voor het gebied moet je wel de hoogte in om er iets van te kunnen maken.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 28 november 2022 om 15:15:

Dus het stationsgebied moet
-1- een verblijfsplek worden;
-2- een goede entree voor de stad worden;
-3- verstedelijken;
-4- vergroenen.

Dat is niet 1 visie, het zijn 4 aandachtspunten. En iemand anders haalt misschien weer andere stokpaardjes uit de rijkgevulde stal die Gebiedsvisie Stationskwartier heet.

En ik ben ook niet overtuigd dat voor de 4 punten die je noemt de 5 “actiethema’s” nodig en voldoende zijn:
– De nieuwe Helmondse mix
– Het recht van de traagste
– Het groenste Stationskwartier van NL
– De verbindende tussenruimte
– Je voelt je thuis

Het blijft in mijn ogen hinken op verschillende gedachten. Niet dat ik het met die gedachten oneens ben, ook ik ben voor meer woningen, meer groen enzovoorts, maar zoals je zelf al aangeeft kunnen de doelstellingen onderling botsen en juist dan heb je een visie nodig, welke balans je wilt bereiken.

Beantwoorden

Weer deze discussie? De gemeente heeft gewoon een zak geld gekregen van de NS waarmee ze het station veiliger en bereikbaarder moeten maken. Maar met wat kleingeld uit eigen zak gaan ze dit ‘groots’ aanpakken.

Meer subsidies, meer groen (wat nog meer subsidies brengt), meer voor het huis van de burger. Het is allemaal weer eigen zakken vullen en de burger merkt hier niets van. Er wordt zoals altijd een vette worst voorgehouden waar ze alleen naar mogen kijken. De stad loopt leeg, de burger wordt met de dag ontevredener maar gelukkig schiet het huis van de burger op en hoeven de ambtenaren niet in de koud te zitten deze winter.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 28 november 2022 om 17:59:

Dat is dus precies waarom het eerste wat we meegaven tijdens de commissievergadering was dat er een duidelijk stedenbouwkundig plan onder gelegd moet worden, met fasering, zodat je naar een eindresultaat toewerkt. We hebben nu eenmaal niet te maken met een blanco canvas, maar een bestaande situatie en je kunt niet zomaar even alles rigoureus plat gooien, omdat je wil herontwikkelen.

Helemaal eens ook dat je die balans moet zien te vinden en dan moet je dus ook de opties durven onderzoeken die wat controversiëler zijn. Een optie die ik zelf in de vergadering nog genoemd heb, maar die waarschijnlijk nooit haalbaar zal zijn is de optie om de stationsstraat af te sluiten bijvoorbeeld. Dat gaat niet, omdat die tunnel onder het spoor juist voor het autoverkeer bedoeld is, maar die verkeersader doorsnijdt wel het stationsplein, dus daar moet je toch iets mee als je de voetgangers en fietsers die groene loper richting het centrum gunt. Een extra voetgangersbrug is misschien een optie.Punt is dat je er over na moet denken.

Wel grappig overigens dat de klacht nu is dat het nog niet concreet genoeg is, terwijl juist nu iedereen heel vroeg bij de plannen betrokken wordt en er dus nog geen uitgewerkt plan ligt. Dit is nou goede participatie en ik hoop dat iedereen begin 2023 zoveel mogelijk input levert tijdens het tweede festival.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op dinsdag 29 november 2022 om 09:15:

Waar ik naar zit te hengelen is één zin die duidelijk maakt hoe alle punten met elkaar samenhangen. Laat ik het zelf maar eens proberen: “De inrichting van de stad moet afgestemd zijn op de behoeftes van de bewoners”.

Dan kan jij zeggen “Voetgangers en fietsers hebben behoefte aan een groene loper richting het centrum, laten we in hun belang de stationsstraat afsluiten” en iemand anders kan zeggen “Automobilisten hebben behoefte aan de verkeersader die nu via de tunnel onder het spoor loopt, dus de stationsstraat moet open blijven”.

Op het eerste gezicht loop je hier vast. De beide oplossingen “afsluiten” en “open houden” zijn met elkaar in strijd. De kunst is dan om niet in oplossingen maar in problemen te denken: vraag een stedenbouwkundige om die groene loper en die verkeersader in één ontwerp te combineren. De taak van de politiek is om te bepalen welke puzzel moet worden opgelost, niet om die puzzel zelf op te losssen, experts zijn daar veel beter in.

Terecht dat eerst ieders input wordt gevraagd. Hoe kun je anders invullen wat het ijkpunt “de behoeftes van de bewoners” inhoudt? De volgende stap is in die input hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en een stedenbouwkundige een schets te laten maken die recht doet aan de hoofdzaken. Vervolgens laat je iedereen reageren op die schets. De hoofdzaken uit die reacties leg je weer voor aan de stedebouwkundige, en zonodig herhaal je de cyclus nog enkele malen.

Volgens mij is dit het beste wat de politiek kan doen om de kloof tussen burger en stedenbouwkundige te overbruggen.

Beantwoorden

Wonen, daar is deze ruimte dicht bij het Openbaar vervoer voor bedoeld. Winkelen is op korte afstand. Hoef je niet toe te voegen. Ruimte voor groen bijv een park boven een ondergrondse parking. Ook een idee voor een aantrekkelijk Ameideplein. 💰💰💰

Beantwoorden

Het wordt toch niet aantrekkelijker om te winkelen in Helmond. Die logistieke blokkendozen zijn de nieuwe winkels. Winkels zijn uit de tijd en zullen langzamerhand verdwijnen, het is een kettingreactie. In de ameidestraat staan vijf panden op rij te huur, wie heeft er nog zin om naar het centrum te gaan?
Nee dit wordt een gebed zonder eind en waarom rond het station? Moeten we daar trots op zijn op dat simpele stationnetje?

Beantwoorden

Het stationsgebied moet een aantrekkelijke ruimte worden om te werken, te wonen, te winkelen en te verblijven. Zo lees ik het. Compleet met (zo nodig) hoogbouw. Sorry, maar enorme hoogbouw past niet bij Helmond. Want hoe passen we de Annabuurt daar dan in, die vlak tegen het station ligt? Allemaal laagbouw, rijtjeshuizen, soms wat vrijstaande huizen (aan de Zandstraat bijvoorbeeld), en die moeten dan tussen de wolkenkrabbers door kruipen? Er zijn al meer missers gemaakt in dat opzicht, de afschuwelijke toren in het plantsoen waar vroeger het verzetsmonument stond, bij de Uiverlaan, de enorme toren op de Ruusbroeclaan, die vreselijk detoneren bij de omliggende bebouwing.

Maar goed, wat gaan we ervan maken dan? De stationszone is en zal nooit worden een gezellige plaats om te verblijven. Want waarom zou je daar willen “verblijven” als passant? Het is een plaats waar je aankomt met trein of bus (voor zover er nog bussen rijden), en je enige idee is: hoe kom ik hier zo snel mogelijk vandaan richting mijn eindbestemming. Niet: goh, wat leuk is het hier, ik ga eens een uur op een bankje zitten om ervan te genieten. En dat zal echt niet anders worden met groene lopers, over het spoor gebouwde glazen torens, of (leegstaande) winkelpanden. Helmond is een oude stad en had een pittoreske stad kunnen zijn, ware het niet dat opeenvolgende stadsbesturen ervoor gekozen hebben alles wat historisch was in Helmond rigoureus af te breken en te vervangen door smakeloze nieuwbouw. En nog steeds. Het historische pandje met de trapgevel in de Ameidestraat is bij de sloop van de winkel van Dirks zonder scrupules opgeofferd. Weg, verdwenen. Ook op de hoek van de Heistraat is een paar jaar geleden gewoon een 18e-eeuws pand met de grond gelijk gemaakt. En ik voorzie nog meer van dat soort sloop.

Leuk hoor, die moderne ideeën van een uit staal en glas opgebouwde stationszone die dan helemaal leuk moet zijn als binnenkomer, maar maar wáár kom je dan binnen? In een verwaarloosd centrum van een oude stad, waar historische panden gewoon worden gesloopt, en waar de helft van de winkels leeg staat. Doe dáár eens iets aan, en dan komt de aantrekkelijkheid vanzelf.

Beantwoorden

@Pejeka op dinsdag 29 november 2022 om 17:13:

Vooral deze opmerking in jouw “to the point”- bijdrage zou de gemeente Helmond (wethouder Arno Bonte, het hele Helmondse college, de hele gemeenteraad en de Helmondse ambtenaren die zich bezig (zouden) moeten houden met het ov) én de inwoners van Helmond – ov – reizigers of niet – aan het denken moeten zetten.

In elke NORMALE Nederlandse stad is het stationsplein de plek waar je aankomt + vertrekt – met de economische, sociale en recreatieve activiteiten die daar automatisch uit voortvloeien – te voet, met de fiets, met de auto, met de trein.
En met de bus! Behalve in Helmond!

(Ik ga het hier niet hebben over de rol van de provincie en van Hermes hierin, want dat is niet het TOPIC).

“Het is een plaats waar je aankomt met trein of bus (voor zover er nog bussen rijden)”.

Beantwoorden

Het onderwerp is het Helmondse stationsplein.

1) Het Eindhovens Dagblad meldt:”Pieperz vertrekt na anderhalf jaar alweer uit Helmond’.
2) De bloemenwinkel naast het NS – station is alweer enige tijd geleden met stille trom vertrokken.
3) Het groenste Stationskwartier van NL (citaat Sander Lam) = het leegste Stationskwartier van NL (citaat van mijzelf).
4) de heer Jochem van den Bogaard – ik citeer – “Daarnaast moeten deze bewoners goede faciliteiten hebben om naar andere wijken in de stad te komen, denk aan goed openbaar vervoer en mogelijkheden voor elektrische deelauto’s en deelfietsen. De auto speelt in het gebied een ondergeschikte rol en de knooppuntfunctie van het station wordt versterkt. Daar komen we bij de mobiliteitsvisie nog uitgebreid op terug”..

Het is “too little, too late” voor een mobiliteitsvisie,
Deelauto’s en deelfietsen projecten zijn net als andere deelmobilteitsprojecten niet de oplossing. Sterker nog: zijn tot mislukken gedoemd in een stad als Helmond
Er worden op het stationsplein meer reizigers met de auto gebracht en weer opgehaald dan in – en uitstappers in de schaarse bussen van Hermes.
En hoogbouw: Ik kan me met de beste wil van de wereld niks voorstellen bij een “skyline van Helmond”. Helmond is Rotterdam aan de Maas niet!

De Helmondse gemeenteraadsleden moeten zich eens af gaan vragen of ze niet in een utopisch, onrealistisch parallel universum leven in plaats van in de realiteit!

Beantwoorden

‘Wonen en werken ruimtelijk verbinden’, zo schrijft d66. Leven in zo’n droomwereld is een belediging voor velen in onze stad.

Beantwoorden

@Theo op dinsdag 6 december 2022 om 20:26:

Dit is geen nieuw concept. In Eindhoven en andere steden gebeurt het al op een aantal plekken, zoals op Strijp-S. Men noemt dat dan hoogstedelijke woon-werkmilieu’s en het komt erop neer op hoogbouw met ruimte voor allerlei bedrijvigheid “in de plint”.

Ik snap niet helemaal hoe je dat een belediging voor velen in Helmond kan noemen. Tenzij je aartsconservatief bent en Helmond klein wil houden. Maar er is al decennia lang de keuze gemaakt om te groeien als stad en dit soort initiatieven passen in dat beeld.

Beantwoorden

Jochem van den Bogaard presenteert in zijn bijdrage een holistische visie op de toekomst van het Helmonds Stationskwartier. In mijn ogen is het eerder “alles op een hoop gooien” en dus een grote vergissing. En blinkt daardoor uit door vaagheid. Een poging om deze knoop te ontwarren:

(Maar ik begin met een vraag: Wie zijn eigenlijk de beoogde doelgroepen?)

Concreet:
– Het Helmondse Stationsplein met het NS station en met het Hermes – busstation zou een ov – knooppunt moeten zijn, maar is dit al jaren niet. De veroorzakers hiervan zijn de provincie als de ov – concessieverlener, Hermes als de ov – concessiehouder. En de gemeente Helmond zelf! Lijkt mij prioriteit nummer een om daar verandering in aan te brengen!

– Hoogbouw: Bij hoogbouw denk ik aan woontorens.
Ik weet niet waar Jochem van den Bogaard aan denkt. Aan de Helmondse woningbouwverenigingen of aan externe (commerciële) projectontwikkelaars, met andere woorden: sociale woningbouw (flats), vrije sector (appartementen) of lofts. Maar het staat als een paal boven water, dat bovengrondse of – het mag wat kosten – ondergrondse parkeerplaatsen onontbeerlijk zijn. Er is volgens mij geen enkele potentiële huurder – misschien afgezien van studenten met hun ov studentenkaart of statushouders – of koper die genoegen neemt met een woning op de zoveelste verdieping zonder parkeerplaats! De auto speelt geen ondergeschikte rol en gaat die rol ook niet spelen!

– Wonen heb ik nu gehad. Winkelen en verblijven blijven nu nog over.
Helmond – centrum heeft o.a. de Veestraat en de Elzas – passage om te winkelen en de horeca aan het Havenplein en de Markt om te verblijven.
Winkelen en verblijven in het Stationskwartier leiden onvermijdelijk tot een waterbed – effect.

– Deelmobiliteit: Waar vinden deelauto’s een uitgiftepunt en een inleverpunt ÉN een parkeerplaats in het Stationskwartier? En deelfietsen zijn er al, namelijk OV – fietsen van de NS. Voor alle duidelijkheid: ik ben geen tegenstander van deelmobiliteit, maar ik ben verre van overtuigd van het nut ervan in een stad als Helmond. Net als van hubs trouwens.

– Een groene corridor voor wandelaars en fietsers. Fietspaden zijn er al genoeg. Helmondse en niet – Helmondse wandelaars – of ze nu uit de regio of van verder weg komen – smachten naar frequente en betrouwbare lokale en regionale busverbindingen.

Ik ben geen planoloog, geen stedenbouwkundige, geen verkeers – of vervoerskundige, maar dat is Jochem van den Bogaard ook niet. En zijn collega – gemeenteraadsleden ook niet. En Gaby van de Waardenburg en haar collega’s in het college ook niet.

Het woord is dus eerst aan experts ieder op hun eigen terrein.
Ondertussen wens ik iedereen een hoop woongenot, winkelgenot, verblijfsgenot. En mobiliteitsgenot! Nu en in de toekomst!

Beantwoorden

@Peter van Lieshout op vrijdag 9 december 2022 om 09:42:

“Maar het staat als een paal boven water, dat bovengrondse of – het mag wat kosten – ondergrondse parkeerplaatsen onontbeerlijk zijn. Er is volgens mij geen enkele potentiële huurder – misschien afgezien van studenten met hun ov studentenkaart of statushouders – of koper die genoegen neemt met een woning op de zoveelste verdieping zonder parkeerplaats! De auto speelt geen ondergeschikte rol en gaat die rol ook niet spelen!”

Ik ken wel een aantal autovrije mensen die geen student of statushouder zijn. Bij uitstek het stationsgebied zou een heel goede omgeving zijn voor een autoluwe wijk, omdat het station zo dichtbij is dat men makkelijk naar een stad met behoorlijk ov kan reizen.

En zolang een overgrote meerderheid van de mensen aan de auto gehecht is kan matiging van het aantal parkeerplaatsen de betaalbaarheid van de woningen opdrijven, wat dan weer voor sommigen een steun in de rug kan zijn om de verleidingen van de auto te weerstaan.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *