Buiten is het 21 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 94.786 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
21reacties

Het jaar 2016 is inmiddels alweer een paar dagen oud, maar ik wil toch graag beginnen met u allen het allerbeste voor dit nieuwe jaar toe te wensen.
Ik wens ook de stad het allerbeste toe in het nieuwe jaar. 2016 zou wat mij betreft wel wat meer politiek vuur mogen laten zien dan 2015 heeft gedaan.
Terugblikken en vooruitzien, is inmiddels al door Stijn Smeulders gedaan, wat de komende politieke agenda in Helmond wordt, kunt u in zijn column lezen, dus het heeft geen nut dat hier te herhalen.

Wel heb ik voor 2016 een droom, dromen zijn er om waar te maken, dus het komende jaar zal dat een van mijn speerpunten zijn.
Wat ik droom is dat het komende jaar de communicatie van het college naar de stad én naar de raad een heuse omwenteling zal meemaken. Telkens opnieuw trekt men weer het boetekleed aan, en belooft men beterschap, maar telkens opnieuw moeten we constateren dat dit college niet uitblinkt in openheid en goede communicatie! En dat terwijl onze burgemeester bij haar aantreden transparantie als speerpunt heeft neergezet!

Peel 6.1 is de jongste loot aan de boom van onduidelijke/onvolledige informatie. In de laatste commissievergadering werd door wethouder de Leeuw geprobeerd om zonder echt iets te zeggen uitleg te geven over het einde van Peel 6.1 Wat me deze week opviel was de naam van de site van Peel 6.1: www.Peel6-1.nl; was deze naam al een voorbode bij het begin van de samenwerking?
Een goede buur is beter dan een verre vriend, en dat geldt ook voor buurgemeenten. Helmond zal zich nog eens echt goed moeten beraden of de ingeslagen weg wel de juiste is. Informatie van de andere gemeenten geeft aan dat een duidelijke heroverweging zeker met het oog op de toekomst aan te raden is.
We wachten nog even af wat de verdere stappen én uitleg zullen zijn en zullen daar anders zeker stappen in ondernemen.

Ook de informatie rondom de nieuwjaarsbijeenkomst had dit jaar weer beter gekund. Ik heb diverse mensen gesproken, die niet wisten wanneer deze bijeenkomst is, en die dus ook geen kaartje gereserveerd hebben.
Ook op de site van de gemeente kan ik geen informatie daarover vinden, of er nog kaartjes zijn, is dan ook niet duidelijk. Dat iedereen vanaf 21.00u ook zonder kaartje welkom is, is ook bij weinig mensen bekend. Ook hier mag de communicatie wel een tandje hoger. Daarom bij deze:
Vanavond 4 januari is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, ook als u geen kaartje heeft, bent u vanaf 21.00 uur welkom in het Speelhuis, zie ik u vanavond?

.
Henriëtte Verouden
Raadslid Lokaal sterk

21 reacties:

Dat de meeste dromen bedrog zijn, kun je al zien dat ik hier via je column moet vernemen dat er vanavond een nieuwjaarsreceptie is in het Speelhuis.
Zelfs geen bericht op twitter gezien hierover of ik moet het gemist hebben.
Ik volg o.a. Mevr. Blanksma hier, en haar laatste tweet gaat over ” Het slimste kruispunt van NL”
Ik ben benieuwd naar wie de uitnodigingen wel zijn gegaan??

Goede column overigens, en u ook de beste wensen voor het nieuwe jaar in goede gezondheid!

Beantwoorden

Omdat het niet iedereen duidelijk is en in aanvulling op hetgeen Henriëtte Verouden hierboven in haar column schreef:
Vanaf 21.00 uur is elke Helmonder welkom in de foyer om aan te schuiven bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Helmond in Theater Speelhuis. Onder het genot van gratis drankjes kun je dan tot plusminus 22.30 uur het nieuwe jaar inluiden, handjes schudden en een praatje met de andere aanwezigen maken. Hoe gaat zo’n bijeenkomst? Vergelijk het een beetje met een grote trouwreceptie waarbij het bruidspaar en hun ouders vervangen zijn door de burgemeester en haar wethouders. Wil je daarbij aanwezig zijn, dan moet je komen. Je vooraf aanmelden is dus niet nodig.

Een uur eerder (om 20.00 uur) start deze nieuwjaarsbijeenkomst voor wie zich vooraf heeft aangemeld. In dat eerste deel wordt bekend gemaakt wie de Helmonder van het Jaar 2015 is geworden. Inloophuis De Cirkel, Festival Impact en het Literair Café zijn de 3 kanshebbers. Ook houdt burgemeester Elly Blanksma dan haar traditionele nieuwjaarsrede.
Om vanaf 20.00 uur aanwezig te mogen zijn, had je gratis zitplaatsen in de zaal kunnen reserveren. Omdat alle zitplaatsen inmiddels gereserveerd zijn, kan je zonder kaartje niet meer naar dat eerste gedeelte vanavond. Maar bij de borrel daarna, vanaf 21.00 dus, ben je meer dan welkom. Wie weet treffen we elkaar.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 4 januari 2016 om 16:19:

Jammer dat deze informatie 4 uur van te voren via hier beschikbaar komt.

Beantwoorden

@Eddie op maandag 4 januari 2016 om 16:29:

Tja, als Henriëtte het vanochtend hierboven niet in haar column had gezet, dan hadden jij en wij het nu nog niet geweten.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op maandag 4 januari 2016 om 16:45:

Aan de ene kant mooi dat ze het daarom via hier weet te melden,
aan de andere kant laat het de tekortkoming zien van B&W.
En dat beloofd weinig goeds mbt transparantie voor 2016 met dit college.

Beantwoorden

Vorige week en Vanmorgen ook nog op de site van de Gemeente gekeken, maar er stond niets vermeld over Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook niet in het ED of op de Weblog.
Wel de raadsvergadering van 5 januari met Nieuwjaarstoespraak op de site van de Gemeente.
Ik dacht daarom, dat de Nieuwjaarsbijeenkomst wegbezuinigd was, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Beantwoorden

Vanmiddag stuurde raadslid Henriëtte Verouden namens Lokaal sterk hierover de onderstaande brief aan het college van B&W:

Geacht college,

De nieuwjaarsbijeenkomst van 2016 was wederom een geslaagde avond, toch willen wij enkele kanttekeningen maken bij de communicatie vooraf.
Graag roepen wij bij u RIB 59 2014 (pdf) in herinnering, daarin werden na een evaluatie een tweetal verbeteringen genoemd:

  1. Duidelijk aangeven dat iedereen welkom is maar dat men wel een toegangskaart nodig heeft. Daarbij ook de optie bieden dat, bij een uitverkochte voorstelling, men na afloop van de voorstelling toch de receptie in de foyer kan bezoeken. Daar kan men dan vrij binnenlopen.
  2. Helder communiceren dat men toegangskaarten kan reserveren via de site. Alleen een advertentie in weekblad De Loop werd als ‘onvoldoende zichtbaar’ beschouwd. Daarom is de inzet van social media in 2015 ook een optie. Zodra de voorstelling is uitverkocht wordt dit in 2015 ook duidelijk vermeld op de site.

Met name punt 2 is ook dit jaar niet nagekomen. Noch via social media, noch via de site is e.e.a. duidelijk gecommuniceerd, en ook dit jaar werd enkel een advertentie in weekblad de Loop als “onvoldoende zichtbaar” beschouwd. Ook het feit dat de voorstelling was uitverkocht is niet op de gemeentesite vermeld, noch via social media gecommuniceerd. Wij van Lokaal Sterk betreuren dit, vooral omdat afspraken niet enkel gemaakt worden voor het moment, maar juist om e.e.a. in de toekomst te verbeteren.

Wij vertrouwen erop dat de communicatie voor de nieuwjaarsreceptie 2017 beter zal verlopen.

Beantwoorden

Mooie woorden: transparant. Persoonlijk vind ik dat er niets van terechtkomt. Kan Elly kletsen wat ze wil. Het is zó doorzichtig dat je het niet eens ziet.

Net zo min als dat er wat van communicatie terechtkomt. Althans niet veel. En toch hebben ze daar natuurlijk iemand voor rondlopen bij de Gemeente. Ook “onvoldoende zichtbaar”!! Voor volgend jaar beter? Nou, dat moet ik eerst nog eens zien!

Beantwoorden

Zag dit blog zelf gisteren pas, hoorde het van een bestuurslid van MULO die wel allemaal uitgenodigd waren. In die brief van het college aan de leden van de gemeenteraad staat trouwens dat het verbeteringen voor 2015 waren, niet dat die ook voor 2016 zouden gelden. 😉

Beantwoorden

B&W: Meer dan 430 mensen bij nieuwjaarsreceptie in Speelhuis kon niet
In antwoord op de bovenstaande brief van Lokaal sterk antwoordt B&W als volgt:

Er is bewust voor gekozen om de aankondiging van de nieuwjaarsreceptie in De Loop te laten samenvallen met het verzenden van alle uitnodigingen. Dit is begin december gebeurd. Vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk middenveld en de eigen inwoners van de stad kunnen zich op die manier tegelijkertijd aanmelden. Omdat er maar 430 plaatsen te vergeven zijn, is het aantal aanmeldingen op de voet gevolgd.
De reden dat sociale media niet zijn ingezet om de aanloop naar het openbare gedeelte (na 21.00 uur in de foyer) van de receptie te vergroten, heeft te maken met de (brand)veiligheid van Theater Speelhuis. Volgens de voorschriften van de brandweer mogen er namelijk niet veel meer mensen dan 430 in het pand aanwezig zijn. Een extra oproep via sociale media of via de website op het moment dat de zaal vol zat (om mensen na 21.00 uur alsnog uit te nodigen) zou vanuit dat veiligheidsaspect mogelijk een verkeerd effect hebben gehad. In die zin is bij de suggestie van vorig jaar om sociale media in te zetten te weinig rekening gehouden met de complicerende factoren hierbij.
Belangrijk is wel om aan te geven dat de ervaring ook dit jaar heeft geleerd dat iedereen die dat wilde in Theater Speelhuis heeft kunnen plaatsnemen. Tot en met 4 januari (de dag van de bijeenkomst) waren af- en aanmeldingen goed met elkaar in evenwicht. Al met al hebben wij als college van B&W daarmee het gevoel iedereen tevreden te hebben kunnen stellen.
Dit neemt niet weg dat er altijd ruimte is voor verbetering. Voor de nieuwjaarsreceptie van 2017 zullen wij dan ook kritisch kijken naar de procedure waarmee mensen worden uitgenodigd. Dit ook in relatie tot de regels die gelden voor de locatie.
Ter informatie: bijgaand de tekst van de aankondiging in De Loop.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 21 januari 2016 om 16:09:

Wat ik vreemd vind is dat er blijkbaar buiten die aankondiging in De Loop ook persoonlijke uitnodigingen zijn verzonden naar overige mensen c.q. instanties.

Dan komt bij mij de vraag op waarom @De weblog van Helmond niet een dergeliijke persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen gezien hun maatschappelijk rol in het Helmondse.
De gemeente gebruikt de weblog zelfs om ” In gesprek te komen met de Stad”
Raadsleden gebruiken het ook als platform om hun standpunten naar voren te brengen middels de ruimte die ze hier krijgen. Een persoonlijke uitnodiging aan de weblog zou zeker op zijn plaatst zijn geweest.

Beantwoorden

@Eddie op donderdag 21 januari 2016 om 16:55:

De weblog werd op 16 december door de gemeente uitgenodigd voor deze nieuwjaarsbijeenkomst.
Echter, tot Henriëtte het op 4 januari in haar column meldde, was het ons niet bekend (omdat we De Loop niet hadden gelezen) dat er vanaf 21.00 uur voor alle Helmonders een vrije inloop was.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 21 januari 2016 om 19:32:

Dan heb ik het niet goed begrepen.
Er zijn persoonlijke uitnodigingen verstuurd buiten de algemene uitnodiging via De Loop.
Uitnodiging aan @De weblog van Helmond kwam dus via De Loop en niet op persoonlijke invitatie.

Beantwoorden

@Eddie op donderdag 21 januari 2016 om 19:42:

De weblog van Helmond werd keurig via een mailtje op 16 december uitgenodigd.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 21 januari 2016 om 20:04:

Sorry,niks gezegd dan!

Beantwoorden

Henriëtte Verouden stopt als weblogcolumnist
De bovenstaande column is de laatste column van Henriëtte op de weblog. Na 2 jaar stopt dit raadslid daarmee omdat zij zich aansloot bij Lokaal sterk en Maarten Janssen namens die partij al een column in deze rubriek heeft. Omdat daarin iedere politieke partij hooguit 1 columnist mag hebben, betekende haar overstap automatisch het einde van haar weblogcolumns.
Henriëtte, bedankt voor jouw 14 columns!
Morgen begint 1 van onze Helmondse politici als de nieuwe columnist. Die liet ons zojuist weten al aan het broeden te zijn…

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zondag 14 februari 2016 om 13:20:

Zeer jammer Henriëtte!!
Benieuwd naar je opvolger!

Het ga je goed! MvG Eddie

Beantwoorden

Dank je Eddie! Ik ken mijn opvolger, dat komt goed met de columns. ik wens hem veel succes!

Beantwoorden

Bedankt Henriëtte.
Ik was het zeker niet altijd met je eens.
Maar het opende wel steeds een deur tot gezonde discussie.
Niet alleen hier op de weblog, maar ook bij case thuis in de woonkamer. 🙂

Beantwoorden

Jammer Henriëtte, ik las je stukken graag. Je opvolger moet wel goed zijn als hij jou wil evenaren.

Beantwoorden

Jammer dat je moet stoppen Henriëtte, ik sluit me aan bij de vorige reageerders.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *