Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.218 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

_Henriëtte_

19reacties

Het gaat maar door en het gaat maar door! Dit college schijnt niets te leren van eerdere lessen.

Afgelopen week ontvingen wij als raad een raadsinformatiebrief (RIB) en maandag 11 december krijgen we als commissie een presentatie ter informatie(!) van het nieuwe gebiedsgericht werken in het Sociaal Domein.
In het kort komt het er op neer dat er vanaf januari een andere manier van werken komt in het Sociaal Domein. Vanaf 2018 gaan we in Helmond werken met wijkteams, onder aansturing van de gemeente. PVDA, D66 en Lokaal sterk hebben hierover reeds deze vragen gesteld. Lees verder »

24reacties

Afgelopen week konden we in het ED lezen dat onze stadskunstenaar Rocco Verdult een beeld bedacht heeft dat bij kanaal/Traverse zou moeten komen staan. Wethouder Frans Stienen hoopt dat het beeld er eind 2018 zal staan.
Een leuk idee zonder meer, ik wil ook best positief over het idee zijn, maar ik wil toch ook wel wat kanttekeningen plaatsen. Lees verder »

8reacties

Afgelopen maandag hebben we het weer meegemaakt in de commissie Maatschappij, het op de lange baan schuiven, het ‘misten’, het onduidelijk zijn van dit college, met name in dit geval wethouder van der Zanden. Op de simpele vraag van Lokaal sterk, schriftelijk gesteld ruim voor de commissievergadering: ‘Hoeveel euro’s zijn er uitgegeven aan het stadslaboratorium’ antwoordde de wethouder dat ze daar in november op terug zal komen.
Hoe kan het nou, dat zo’n simpele vraag niet simpel beantwoord kan worden? Het lijkt mij dat een beetje boekhouder bijhoudt waar geld naar toe gaat en ik mag dat van de gemeente toch zeker wel verwachten. Lees verder »

2reacties

Het is weer vakantietijd. Komkommertijd bij de krant, maar niet in Helmond. In Helmond gebeurt van alles. Ik zal daar niet over schrijven, elders op de weblog kom je daar al van alles over tegen. Zoals onze burgemeester die niet zo’n slimme uitspraken heeft gedaan in het NRC en de overstap van Jan van Aert naar 50Plus, wat een collega de uitspraak ontlokt dat lokale partijen geen idealen zouden hebben. Die uitspraak laat ik heel graag voor haar verantwoording, ik weet wel beter! Lees verder »

1reactie

Vanavond is alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Normaliter een vergadering, waar nog veel punten geagendeerd staan, die nog snel besloten moeten worden, dit jaar valt dat wel mee. Al zal het toch een vergadering worden die lang gaat duren. Vorige week was er in de commissie al een heftige discussie over het onderzoeksrapport naar de overschotten op jeugdzorg en WMO, in de raad zal dit zeker niet minder worden! Voor meer info rondom dit onderwerp verwijs ik naar de column van Mohammed Chahim en volg vooral ook live de discussie tijdens de raadsvergadering. Lees verder »

2reacties

Vandaag beginnen weer de verkeersexamens! Weet u het nog, hoe u zenuwachtig op uw fiets zat, omdat vanuit elke onzichtbare hoek gekeken kon worden of je het wel goed deed. Ik weet dat nog. Gelukkig heb ik mijn examen gehaald en mijn verkeersdiploma ligt samen met mijn andere diploma’s goed opgeborgen! Wat was ik trots!

Dit jaar doen 1111 kinderen, onder toeziend oog van 50 vrijwilligers hun examen. Kinderen uit groep 7 van alle Helmondse scholen. Op weg naar goed verkeersgedrag. Op school zijn ze er al lange tijd op voorbereid. Maar ook thuis, de ouders hebben hun steentje moeten bijdragen. Is de fiets helemaal in orde of moet dat lampje nog snel gerepareerd? Lees verder »

5reacties

Lonneke Maraczi schreef er vorige week al over, de armoedeconferentie die op 13 april gehouden wordt. Een mooi initiatief waar ervaringsdeskundigen, mensen uit het veld en politici met elkaar een onderwerp bespreken dat nog altijd een taboe is in Nederland: armoede en hoe dit te bestrijden.

Helmond probeert op allerlei manieren de armoede te bestrijden, vaak echter vanuit een particulier initiatief. Denk aan hart voor minima, de soepbus en de stichting Speel je mee. Toch denk ik dat het goed zou zijn om de strijd tegen armoede breder te trekken dan tot nu toe het geval is. Lees verder »

5reacties

Iedereen kent wel de uitdrukking: ’t is komkommertijd. Meestal bedoelen we dan de tijd in de zomer, waarin zowel landelijk als plaatselijk weinig nieuws te melden is, omdat alle politici op vakantie zijn.
Dit jaar valt de komkommertijd in Helmond in de winter. En niet omdat we op vakantie zijn.

Sinds januari hebben we raad in beeld. Ik weet niet of u al gekeken heeft, maar dat kan altijd nog, ook nu kunt u er eens goed voor gaan zitten. Niet dat het een avondvullend programma zal worden. Nee, de vergadering van 31 januari duurde zegge en schrijve 26 minuten!!!! Lees verder »

6reacties

Zaterdagavond was ik bij de heropening van ons kasteel. Er is lang gewerkt, de asbest is verdwenen en het is een modern museum geworden.

Toen ik in eerste instantie hoorde van de verbouwplannen, was ik erg sceptisch. Ons mooie eeuwenoude kasteel, volgens mij het mooiste van heel Nederland, in een modern jasje! Maar het moet gezegd, het heeft het kasteel goed gedaan. Met projecties en maquettes komt het verleden tot leven, de historie van het kasteel wordt op een mooie en leuke manier verteld en ook voor de kinderen is het erg leuk. Zij mogen bijvoorbeeld een maliënkolder of een ‘ijzeren’ handschoen van een ridder aanpassen. Ook is een gedeelte met meubels en snuisterijen van de Wesselmans ingericht. Hier woonde de baas van de stad! Lees verder »

37reacties

Beste woningbouwvereniging, ziektekostenverzekering, energieleverancier enz.

Ik schrijf u deze brief, om u te laten weten dat ik u voortaan later ga betalen. U heeft hierover waarschijnlijk al een brief gehad van Senzer, maar het lijkt mij niet meer dan redelijk dat ik u daar ook over bericht, het gaat tenslotte om een contract tussen u en mij, en tenslotte zult u mij (en niet Senzer) wellicht extra kosten in rekening brengen (als u niet tijdig kunt afschrijven).

Senzer heeft besloten dat vanaf 1 januari 2018 mijn uitkering voortaan op de 10e van de maand betaald zal gaan worden. Nu wilt u graag uw betaling voor het eind van de maand ontvangen, maar dat gaat dus niet meer lukken. Lees verder »

10reacties

Vandaag 17 oktober, is het de internationale dag voor uitroeiing van armoede, kortweg, de dag van de armoede genoemd.
Het is een dag waarop we allemaal even stil zouden moeten staan bij de armoede in de wereld, maar zeker ook bij de armoede in Helmond.

Want ook in Helmond is veel armoede en misschien wel dichterbij dan je denkt. Bij armoede denken we al snel aan bepaalde wijken, zoals de binnenstad en Helmond west, toch is er ook in alle andere wijken armoede, vaak verborgen armoede. Lees verder »

21reacties

Het jaar 2016 is inmiddels alweer een paar dagen oud, maar ik wil toch graag beginnen met u allen het allerbeste voor dit nieuwe jaar toe te wensen.
Ik wens ook de stad het allerbeste toe in het nieuwe jaar. 2016 zou wat mij betreft wel wat meer politiek vuur mogen laten zien dan 2015 heeft gedaan.
Terugblikken en vooruitzien, is inmiddels al door Stijn Smeulders gedaan, wat de komende politieke agenda in Helmond wordt, kunt u in zijn column lezen, dus het heeft geen nut dat hier te herhalen.

Wel heb ik voor 2016 een droom, dromen zijn er om waar te maken, dus het komende jaar zal dat een van mijn speerpunten zijn. Lees verder »

26reacties

Afgelopen woensdag hebben Sacha van Lierop en ik wereldkundig gemaakt dat er een einde is gekomen aan de fractie Verouden/van Lierop. De fractie Verouden/vanLierop, die al vanaf september 2014 wist dat het een tijdelijke fase zou zijn.

In september 2014 zijn wij, zoals u allen weet, afgescheiden van Helder Helmond. Dat vonden en vinden we jammer, maar er was geen andere keuze. Zo’n besluit heeft nogal impact, dat kan ik u verzekeren. Het is dan ook goed om eerst een tijd van rust en bezinning in te bouwen om daarna weer met frisse moed en nieuw elan verder te kunnen. Die tijd is nu gekomen. We hadden met elkaar afgesproken om 2015 te gebruiken als jaar van bezinning, als jaar met de blik op de toekomst. Enige tijd geleden hebben wij er in de fractie uitgebreid met elkaar over gesproken. Het afgelopen jaar had mij in ieder geval duidelijk gemaakt dat ik geen heil zag in een nieuwe partij, tenzij deze écht vernieuwend zou zijn. Dat is plan! In mijn ogen niet. Lees verder »