Buiten is het 7 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.263 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

PS2011

11reacties

Provinciale verkiezingen HelmondVandaag werden ook in Helmond de Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Brabant gehouden. Hieronder de volledige uitslag op partijniveau. Deze moet later nog door het hoofdstembureau in ‘s-Hertogenbosch worden vastgesteld.

1. VVD: 19,62% (was in 2007 19,41%)
2. PVV: 17,16% (deden niet mee in 2007)
3. SP: 16,39% (was in 2007 25,63%)
4. PvdA: 14,40% (was in 2007 16,65%)
5. CDA: 13,72% (was in 2007 24,75%)
6. D66: 6,50% (was in 2007 1,51%)
7. GroenLinks: 5,82% (was in 2007 4,41%)
8. 50plus 3,41% (deden niet mee in 2007)
9. Partij voor de Dieren: 1,59% (was in 2007 2,35%)
10. Brabant Nu: 0,72% (deden niet mee in 2007)
11. Christen Unie / SGP: 0,66% (was in 2007 1,75%)

De uitslag op kandidaatsniveau wordt donderdag omstreeks 12.00 uur bekend.

De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen in Helmond bedraagt 45,8%. Dit is bijna 10% hoger dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2007. Toen bedroeg de opkomst in Helmond 36,17%. In 2003 was de opkomst 32,52%.
In de mobiele stembus brachten 318 mensen hun stem uit.

40reacties

Helmond
Hoeveel stemmen krijgen de bovenstaande 3 Helmonders gezamenlijk in Helmond op woensdag 2 maart tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten?
Het gaat dus om 1 getal (van maximaal 5 cijfers) en het gaat niet om het aantal stemmen dat op hun partijen werd uitgebracht.

Vandaag (= dinsdag) mag je 1 antwoord geven en
morgen (= woensdag) mag je tot 21.00 uur ook 1 antwoord geven.

Diegene die het dichtste bij het juiste antwoord zit verdient 1 punt.
Ieder antwoord dat minder dan 3% van het juiste antwoord zit verdient ook 1 punt.

We houden bij deze vraag de uitslag aan die wij als eerste van officiële zijde krijgen. Volgens de gemeente wordt die donderdagmiddag bekend gemaakt. Omdat er handmatig geteld moet worden en dat de laatste keer niet helemaal lekker verliep, zou die eerste uitslag ook pas vrijdag kunnen volgen.


Tussenstand:
3 punten: ad
1 punt:en Twan én Mien én Erik én Mohammed Chahim

Kijk hier voor meer informatie over
De kennisquiz over Helmond.

Woensdag worden de Brabantse Statenverkiezingen gehouden. Eerder gaven de 3 Helmondse lijsttrekkers hun meningen over 3 Helmondse aspecten. Vandaag vertellen zij waarom je op hem of haar moet stemmen. Hun eerste 5 woorden zijn niet van elkaar gepikt, maar het was de opdracht om zo te beginnen.

Annegien Wijnands PvdA Noord-Brabant

Annegien Wijnands (PvdA):
"Helmonders, stem op mij! Want een stem op de PvdA is een stem voor een eerlijker Helmond. Een Helmond waar iedereen mee telt en iedereen mee kan doen. Hoe meer mensen er mee doen, hoe sterker we zijn!
U hebt op 2 maart de kans om te laten zien dat we hier in Brabant andere keuzes maken dan het kabinet Rutte in Den Haag: Brabanders kiezen wél voor onderwijs – onderwijs voor kwetsbare kinderen en voor 30-plussers. Brabanders kiezen wél voor onze mooie Brabantse natuur en cultuur. En in Brabant accepteren wij níet dat de lagere en middeninkomens de rekening moeten betalen van de crisis.
Helmond is een prachtige stad, met volop economische kansen, mooie natuur en een rijk cultureel leven. De PvdA staat voor:

  • stimuleren van o.a. de Automotive Campus en Brainport, door in te zetten op werk voor hoger én lageropgeleiden 
  • behoud van de natuur rondom Helmond
  • behoud van de bibliotheek-netwerken in de regio
  • investeren in cultureel erfgoed, zoals de Cacao-fabriek en Sluis 7
  • investeren in een gezond achterland, zonder megastallen
  • investeren in een goed openbaar vervoer en wegen alleen aanleggen als dat écht nodig is 

Het moet eerlijker, stem op de PvdA!"

Paul Smeulders GroenLinks Noord-Brabant

Paul Smeulders (GroenLinks):
"Helmonders, stem op mij want dan kunnen we samen werken aan een ontspannen samenleving! De natuur krijgt de ruimte, zodat iedereen er fijn kan recreëren en een balans kan vinden met de dagelijkse drukte. Het BZOB-bos, Diesdonk en 't Goor blijven dus onbebouwd. Ontspannen Brabant betekent voor mij ook lekker en gezond eten. We kiezen voor biologische landbouw en producten uit de streek. In plaats van megastallen die slecht zijn voor de dieren, slecht voor onze volksgezondheid en slecht voor de leefbaarheid in onze wijken. Denk aan Helmond-Noord, waar in 2009 honderden Helmonders ziek werden van de Q-koorts.
GroenLinks investeert in beter openbaar vervoer. Helmond wordt aangesloten op het nachtnet van de Nederlandse Spoorwegen. En we stimuleren ondernemerschap. Als het aan ons ligt komt er veel werkgelegenheid in Helmond, doordat we inspelen op maatschappelijke uitdagingen als duurzame energie en innovatie. De High Tech Automotive Campus verdient alle steun!
Samen zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst – niemand uitgezonderd – ontspannen kunnen werken, eten en recreëren in ons mooie Brabant. Want ook volgende generaties hebben recht op een groene stad en provincie!"

Ruud van Heugten CDA Noord-Brabant

Ruud van Heugten (CDA):
"Helmonders, stem op mij want daarmee stemt u op iemand die in ieder geval bewezen heeft de belangen van Helmond goed te kunnen behartigen. Dat heb ik gedaan vanuit de Tweede Kamer, waardoor er o.a. extra geld (€ 5 mln) naar Helmond is gekomen voor de aanpak van de Kanaalzone. In de periode daarvoor heb ik als wethouder onder meer gewerkt aan de totstandkoming van Bandevoort, met het eigen station, de winkelstraat en het prachtige school-/wijkgebouw. Maar ook heb ik de herstructurering van de Binnenstad van de grond getild. Een wijk die er weer helemaal mag zijn. En nu ben ik provincie-bestuurder. De afgelopen jaren heeft de provincie flink in Helmond geïnvesteerd, zoals in Suijtkade, de Automotive Campus en de Groene Campus. En binnenkort wordt de stationsomgeving nog verbeterd. Al deze aandacht en inzet voor Helmond komt alleen tot stand als je goede contacten hebt, en weet hoe de politieke hazen lopen. Het CDA is op gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau vertegenwoordigd. Steeds is een sterk team CDA politici bezig om het mooie en goede van Helmond te behouden, en te investeren in een nog betere toekomst van onze stad. Stem dus 2 maart CDA lijst 1."

3reacties

In de aanloop naar de Brabantse Statenverkiezingen woensdag 2 maart geven de 3 Helmondse lijsttrekkers 4 keer hun mening over Helmondse aspecten. Vandaag hun antwoorden (in de maximaal 140 woorden die zij daarvoor kregen) op onze derde vraag: Heeft Helmond meer en betere (toegangs)wegen nodig?

Ruud van Heugten CDA Noord-Brabant

Ruud van Heugten (CDA):
"Als je in Eindhoven of nog verder westwaarts werkt dan sta je elke morgen en avond in de file. Terwijl Helmond met 4 stations een uitstekend openbaar vervoer verbinding heeft. Maar kennelijk is dat voor veel mensen geen goed alternatief. Want niemand gaat voor zijn lol in de file staan. Verder zijn er natuurlijk de vele vrachtauto's die onze winkels en bedrijven bevoorraden. Helaas kan ook dat niet op een andere manier. Je kunt nu eenmaal niet per schip of trein bij de Albert Heijn komen bijvoorbeeld. Als er in de regio te weinig goede verbindingen zijn, dan rijden er ook onnodig veel auto's dwars door Helmond (Kasteel Traverse) of delen van Eindhoven (Kennedylaan), met alle hinder van dien. Daarom moeten de wegen rond Helmond op orde zijn. Het afmaken van de Ruit om Eindhoven/Helmond hoort daarbij."

Annegien Wijnands PvdA Noord-Brabant

Annegien Wijnands (PvdA):
"Mobiliteit is een belangrijke taak van de provincie. De PvdA Brabant wil investeren in openbaar vervoer en fietspaden, zodat er goede alternatieven zijn naast het autogebruik. Uitgangspunt voor de PvdA is om eerst te kijken naar beter gebruik van bestaand asfalt voordat er nieuw asfalt wordt aangelegd. De provincie wil de wegenruit rond Eindhoven gaan aanleggen. Voor de PvdA Brabant is nut en noodzaak voor de weg door het Dommeldal ten noorden van Eindhoven niet aangetoond. De PvdA ziet deze weg ook niet als oplossing voor de drukte op de A270 van Helmond naar Eindhoven .Wij zien hier meer in verbeterde doorstroming in Eindhoven zelf. De PvdA is wel voorstander van de verbreding van de N279 van Veghel naar Asten, mits de aanleg plaatsvindt in overleg met de bewoners en er goede oplossingen komen die de kwetsbare natuur ontzien."

Paul Smeulders GroenLinks Noord-Brabant

Paul Smeulders (GroenLinks):
"Het antwoord op deze vraag is duidelijk: absoluut niet. Dagelijks blijkt dat Helmond prima te bereiken is met de auto. Het afmaken van de Ruit rondom Eindhoven en het verdubbelen van de N279 (de weg langs het kanaal) trekt vooral meer doorgaand verkeer aan waar we in Helmond last van krijgen. Hoewel veel bewonersorganisatie tegen zijn, worden deze plannen toch doorgedrukt. Waarom? Omdat de economische crisis wordt aangegrepen om Nederland versneld te asfalteren. Ik denk dat dit niet de oplossing is. GroenLinks staat zeer terughoudend tegenover het aanleggen van nieuwe infrastructuur voor auto's. We kijken vooruit en vinden het belangrijker het geld voor infrastructuur in te zetten voor duurzame mobiliteit als openbaar vervoer. Daarnaast stimuleert de provincie milieubewust autorijden zoals elektrisch vervoer. De High Tech Automotive Campus in Helmond krijgt daarom terecht financiële steun van de provincie!"

15reacties

In de aanloop naar de Brabantse Statenverkiezingen woensdag 2 maart geven de 3 Helmondse lijsttrekkers 4 keer hun mening over Helmondse aspecten. Vandaag hun antwoorden (in de maximaal 140 woorden die zij daarvoor kregen) op onze tweede vraag:
Waarom is het goed of slecht voor Helmond om zich in te spannen om in 2018 (samen met Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch) Culturele Hoofdstad van Europa te worden?

Paul Smeulders GroenLinks Noord-Brabant

Paul Smeulders (GroenLinks):
"Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. Helaas staat het cultuurbeleid en subsidiëring veel meer ter discussie dan andere beleidsterreinen. GroenLinks is ervoor dat de provincie BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 ondersteunt als initiatief om te komen tot een brede culturele infrastructuur. Dit betekent dat Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond samen een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Wat voor GroenLinks heel belangrijk is, is dat dit geen feestje van elite wordt, maar dat iedereen ervan kan genieten. Alle evenementen zijn voor iedereen toegankelijk en er vinden veel uitwisselingen met andere culturen plaats. Zo lijkt het me prachtig wanneer we in Helmond in 2018 Braziliaans Carnaval vieren!"

Ruud van Heugten CDA Noord-Brabant

Ruud van Heugten (CDA):
"Cultuur is voor het CDA geen exclusieve feestjes voor de elite. Brabant is rijk aan cultuur voor iedereen, jong en oud. Of het nu carnaval, de muziekschool, theaters, festivals, de Brabantse Dag, de fanfares, het bloemencorso, of het Brabants Orkest is. Door met meerdere steden en de provincie te investeren in uitbreiding en versterking van cultuur, ontstaan er meer mogelijkheden om cultuur te beleven. Bovendien vinden veel bedrijven een rijk cultureel leven een van de criteria om zich ergens (dus ook in Helmond) te vestigen. Cultuur is dus ook van economische waarde. Ongeveer 15% van de grondprijs wordt bepaald door het aanbod van cultuur.
Door culturele hoofdstad te zijn worden we internationaal bekend en komen er bovendien vele miljoenen aan inkomsten uit bezoekers en toerisme. De investering loont."

Annegien Wijnands PvdA Noord-Brabant

Annegien Wijnands (PvdA):
"Net als de provincie, staan gemeenten voor forse bezuinigingen, waarbij keuzes gemaakt moeten worden. De provincie heeft er voor gekozen om door te gaan met investeren in onze Brabantse cultuur. Het gaat niet om prestige projecten, maar om toegankelijke blijvende culturele uitingen. In Helmond investeert de provincie b.v. in industrieel erfgoed zoals de cacaofabriek. Investeren in cultuur levert een beter vestigingsklimaat op, het gaat om investeren in de kwaliteit van de regio. De creatieve industrie heeft de toekomst en investeren in cultuur heeft economische waarde.
Middenin WOII, toen de nood het hoogst was, kwam de minister van financiën bij Churchill met het voorstel om radicaal te bezuinigen op alles wat cultuur heette, anders zou de oorlog niet meer betaald kunnen worden. Churchill dacht even na en sprak de onsterfelijke woorden: Maar… waar vechten we dan nog voor!"

9reacties

In de aanloop naar de Brabantse Statenverkiezingen woensdag 2 maart geven de 3 Helmondse lijsttrekkers 4 keer hun mening over Helmondse aspecten. Hieronder hun antwoorden (in de maximaal 140 woorden die zij daarvoor kregen) op de eerste vraag:
Jullie zijn 3 Helmondse lijsttrekkers die een functie bij de provincie Noord-Brabant ambiëren. Maar wat heeft Helmond aan de provincie?

Annegien Wijnands PvdA Noord-Brabant

Annegien Wijnands (PvdA):
"Helmond is een belangrijke stad in Brabant. Zo heeft de provincie, met de PvdA in de coalitie, sinds 2007 meer dan 60 miljoen euro geïnvesteerd in meer dan 20 projecten in Helmond, waaronder de kanaalzone, de cacaofabriek en de automotivecampus. Daarnaast is de provincie ook verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. Besluiten over bedrijventerreinen (BZOB bos en Diesdonk) en wegenaanleg (de verbreding van N279) worden in Den Bosch genomen. De provincie doet er dus toe! Als u stemt op de PvdA op 2 maart dan stemt u op:

  • doorgaan met investeren in belangrijke projecten in Helmond
  • een actieve provincie, die investeert in de regionale economie en arbeidsmarktbeleid
  • verbreding van de N279 in overleg met de bewoners van de betrokken wijken en oog voor de kwetsbare natuur
  • ruimte voor recreatie in het buitengebied en geen nieuwe megastallen."

Paul Smeulders GroenLinks Noord-Brabant

Paul Smeulders (GroenLinks):
"Ik ben trots op mijn eigen Helmond! De afgelopen jaren zijn er in de stad mooie dingen gebeurt, ondermeer met geld van de provincie. Denk aan de ondertunneling van het spoor bij het station die er gaat komen. Daarnaast speelt de provincie een belangrijke rol in het groen houden van de buitengebieden van Helmond. Ruimte voor groen! GroenLinks is daarom tegen nieuwe bedrijventerreinen op Diesdonk of op de Brouwhuissche Heide. De plannen om een nieuwe woonwijk te bouwen in 't Goor gaan de prullenbak in.
GroenLinks pleit al jaren voor aansluiting van Helmond op het Nachtnet van de NS. Ook in de Staten ga ik me hier keihard voor inzetten. Zo kan iedereen in Helmond blijven wonen, maar toch genieten van de mooie dingen die elders gebeuren."

Ruud van Heugten CDA Noord-Brabant

Ruud van Heugten (CDA):
"De goede samenwerking met de provincie heeft Helmond veel opgeleverd.
In het openbaar vervoersnetwerk BrabantStad is samen met de 4 andere grote steden veel geïnvesteerd. Daar heeft Helmond bijvoorbeeld station Brandevoort aan te danken, en straks de nieuwe stationsomgeving. In de toekomst komt er zo wellicht een HSL vanaf Eindhoven naar Duitsland. Verder zijn er de Groene Campus en de Automotive Campus gekomen. In de verdere innovaties en kennisontwikkeling wordt door de provincie geïnvesteerd. De provincie behartigt de Helmondse belangen (en subsidies) richting Den Haag en Brussel. Verder draagt de provincie bij aan behoud van erfgoed zoals Sluis 7 en de Cacaofabriek. Wellicht komen in de toekomst oude Vlisco- of andere fabrieksgebouwen in aanmerking voor een nieuwe toekomst. Ook in het opknappen van oude bedrijventerreinen heeft de provincie een belangrijke rol. Tenslotte stimuleert de provincie woningen voor starters en zelfbouwers."