Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 112.432 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

38reacties

In Helmond dreigt een overschot aan woningen te ontstaan. Samen met Lelystad en Almere wil dit trio meer dan 10% van de huidige woningvoorraad erbij bouwen. De woningnood in Nederland blijkt nog groter dan al werd gedacht, maar de behoefte aan nieuwe woningen is lang niet overal even groot. Er wordt nu zelfs gewaarschuwd voor de bouw van nieuwe woningen in die 3 gemeenten.
“Bouwen, bouwen, bouwen brengt ook risico’s met zich mee. Zonder investeringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid van dergelijke gemeenten wordt er mogelijk voor toekomstige leegstand gebouwd.” Dat meldt de NOS vanochtend op basis van onderzoek van het gezaghebbende Atlas Research.
Er blijken grote verschillen te zijn in woondruk tussen de Nederlandse gemeenten. De hoofdstad én buurgemeenten als Amstelveen (waar de woondruk het hoogst is) en Leidschendam-Voorburg kennen een woondruk van ruim 150. Daar zoeken voor elke 100 beschikbare woningen zo’n 150 mensen een huis. Onze stad staat met een woondruk van 75 op 1 van de laatste plaatsen in de lijst met gemeenten. Toch plant Helmond de bouw van een groot aantal nieuwe woningen. In het begin deze maand verschenen ambitieakkoord van B&W staat:

De woningmarkt is zwaar overspannen, het tekort aan huizen is nog steeds groot. Als Helmond dragen we flink ons steentje bij: tot 2040 komen er maar liefst 15.000 woningen bij. Het bouwtempo dat we de laatste jaren zagen, houden we dus volop in stand.

Op de foto rechtsboven het bouwproject De Weef in het Havenpark vanochtend.

In de reacties hieronder staan updates.

38 reacties:

Een overschot? Dat ze degene die het echt nodig hebben dan maar een huis aanbieden! Of gaan ze alleen maar koopwoningen bouwen? #ikzoekniet

Beantwoorden
Bir Islaratoeboen

Opvallend, tja ik hoor ook vaak over de vele woningzoekende Helmonders, maar 15.000 woningen erbij klinkt wel belachelijk veel. Let op mijn woorden, dat halen we nooit! Wordt er dan in het Havenpark nog meer gebouwd? En bijvoorbeeld in wijkpark Brouwhuis en bij de Zwanenbeemd ook? Of gaan we het hele centrum volplempen? Goed dat Atlas waarschuwt dat we niet te veel moeten willen. Leegstand als nu met de winkels in het centrum willen we ook niet.

Beantwoorden

Het gaat in Helmond om de juiste huizen voor de juiste doelgroepen. Met ruim 37% sociale woningbouw lijkt mij dat er geen behoefte is aan meer van dat. Maar alternatieven voor senioren die (terecht) in hun eigen grote huis blijven wonen, of betaalbare startersappartementen of -rijtjeshuis (beiden koop) zijn er te weinig. Het is natuurlijk ook raar om bij dit vraagstuk alleen naar de eigen gemeente te kijken ipv de dynamiek en behoefte in een regio.

Beantwoorden

Laat het COA het maar niet horen…..

Maar eerst zien en dan geloven.

Beantwoorden

@Roland op woensdag 22 juni 2022 om 12:32:

Ik ben het met je eens dat er best nog extra huizen nodig zijn in Helmond. Maar jij schrijft ook “raar om bij dit vraagstuk alleen naar de eigen gemeente te kijken ipv de dynamiek en behoefte in een regio.”
Ik denk dat je die Atlas-onderzoekers vanmiddag nog moet bellen. Daar hebben die dommeriken van dat onderzoeksbureau zo te zien helemaal niet aan gedacht. Als jij ze belt kunnen ze dat nog snel even verbeteren in hun onderzoeksrapport. 😂 😂 😂

Beantwoorden

Iedereen in rep en roer over een cijfertje. 🙂

De opgave die Helmond heeft om woningen bij te bouwen komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Daar liggen regionale afspraken onder. Het Verstedelijkingsakkoord SGE bijvoorbeeld, landt toevallig? net vandaag in de mailbox van de raadsleden en burgercommissieleden.

De suggestie dat er gebouwd zou worden voor toekomstige leegstand is koffiedik kijken. We wonen in een regio die het economisch ontzettend goed doet, met als gevolg dat er door bedrijven volop talent naar hier wordt gehaald. Op de korte termijn zal de druk op de woningmarkt dus alleen maar toenemen. Die mensen moeten wel ergens kunnen wonen. Je kunt dus maar beter wat overschot hebben, want dan blijven je huizenprijzen tenminste laag. Als we naar het verleden kijken zijn er structureel te weinig huizen gebouwd, omdat elke keer de ambities te laag werden ingeschaald en door vertraging bij bouwprojecten de deadlines niet werden gehaald. Laten we dus dit hoge ambitieniveau vooral volhouden en dan kijken hoeveel ervan in de praktijk te realiseren is.

Beantwoorden

Dan kan een zekere wethouder inclusief zijn vrienden dus in Helmond komen wonen.

Beantwoorden

@Teun op woensdag 22 juni 2022 om 12:29:

Het centrum gaan ze zoals jij het noemt volplempen. Dit staat letterlijk in dat coalitieakkoord.

De komende periode gaan we volop aan de slag met visies en omgevingsplannen voor het stationsgebied en het centrum, want hier landen maar liefst 10.000 van de nieuwe woningen. Belangrijk uitgangspunt is het mengen van functies en woningtypen. Hoogbouw, passend bij de stedelijke schaal van Helmond, is daarbij geen taboe. Waar mogelijk laten we leegstaande kantoren ombouwen tot appartementen. Uiteraard betrekken we bij de verdere centrumontwikkeling maximaal ondernemers, bewoners en andere organisaties. Een levendig en sterk centrum is van grote waarde voor de aantrekkingskracht van onze stad.

Vreselijk als je het mij vraagt. Goed dat ze appartementen maken in het leegstaande nieuwere belastinggebouw bij het station en het nog oudere belastingkantoor daar bij de Traverse dat ook half leegstaat en de oude bieb en nog wel meer winkels en kantoren in het centrum, maar blijf af van parken en andere ruimtes waar nu niks staat. Dat zorgt voor een centrum waar we nog gewoon op zijn Brabants kunnen rondbanjeren. Dadelijk wordt het hier zo vol als Amsterdam-centrum. Bah! Small is beautiful!

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 22 juni 2022 om 13:33:

🙁 Het is jouw coalitie en jouw wethouder die daar verantwoordelijk voor is, logisch dat je dat moet verdedigen. Koffiedkkijken, wat een term voor iemand van D66 die dat coalitieakkoord meeschreef en die term daarin dan niet één keer gebruikt als er over toekomstverwachtingen wordt gesproken. Bah!

Beantwoorden

Grapjassen, overschot? Ben al 6 jaar aan het zoeken

Beantwoorden

@Jan de Vries op woensdag 22 juni 2022 om 13:43:

Het is ook de bedoeling dat de parken die we hebben gewoon in stand blijven. Maar bijvoorbeeld rond het station mag het allemaal wat meer de hoogte in. Denk aan Strijp-S als voorbeeld. Je moet die woningen wel ergens kwijt en als je niet aan de uitloopgebieden rond de wijken wil tornen en je parken in stand wil houden zul je toch de hoogte in moeten.

Persoonlijk ben ik al een hele tijd van mening dat we de Helmondse ring moeten gaan opwaarderen en de Traversebrug afbreken. Dan heb je ook meteen een flinke hoeveelheid grond midden in het centrum tot je beschikking voor woningbouw en kun je voor het kasteel een horecaplein inrichten.

Wat betreft dat koffiedik kijken, het is op de korte termijn nog wel aardig te voorspellen hoeveel de bevolking hier gaat groeien, maar op de lange termijn kun je alleen in grote lijnen uitspraken doen over demografische ontwikkelingen en economische ontwikkelingen en hoe dat zich gaat verhouden qua vrijvallende huizen en extra behoefte aan woonruimte. Mijn voorspelling is in ieder geval dat het met die leegstand wel mee gaat vallen en dat als daar al sprake van gaat zijn je het vooral in de dorpen zal gaan zien. En ja, misschien zorgt dat dan weer voor een vlucht uit de stad als in de dorpen de huizenprijzen dalen. Uiteindelijk wordt er dan een tijdje minder gebouwd en dan stabiliseert het vanzelf wel weer.

Als de huizenprijzen gevaarlijk gaan dalen komen er gewoon sloopprogramma’s of neemt het aantal huurders af omdat koop ineens binnen bereik komt van meer mensen. Onderschat het potentieel niet qua aantal mensen die nu nog samen of thuis wonen die eigenlijk wel iets voor zichzelf zouden willen hebben.

Beantwoorden

@Leroy als je al 6 jaar zoekt, hoe gaat dat dan? In 2016 was er nog genoeg aanbod? Wat zoek je?

Beantwoorden

Als die situatie van toepassing wordt op Helmond dienen alle woningzoekende Helmonders direct en met voorrang geholpen te worden.

Beantwoorden

@Roland op woensdag 22 juni 2022 om 17:03:

Voor een sociale huurwoning is de wachttijd in Helmond op dit moment minimaal 15 jaar. Ik heb met 12 jaar inschrijfduur pas nog gereageerd op een huurwoning in Helmond en ik stond op de 45e (!) plaats. Ik heb ook gereageerd op twee woningen in Eindhoven en daar stond ik op de 2e respectievelijk de 1e plaats.

Beantwoorden

@D’n Dieje pffff, dat is niet normaal nee. Is Eindhoven een optie?

Beantwoorden

Ach, we ruimen gewoon het zwembad van Ellie op, scheelt haar weer in de kosten van elektra en onderhoud, zetten er dan gewoon een blok van 20 appartementen in. Tuin groot genoeg als er haar zwembad uit is! Overal mogen ‘onze medelanders’ wonen, behalve bij Ellie in de directe omgeving.

Beantwoorden

@Roland op woensdag 22 juni 2022 om 21:16:

D´n dieje zit midden in een verhuizing. Dus even geen tijd om te reageren.

Beantwoorden

@Roland op woensdag 22 juni 2022 om 21:16:
@Marko op donderdag 23 juni 2022 om 08:27:

Er is nog niets definitief dus ik zit voorlopig nog in Helmond, maar de kans dat ik ga verhuizen is aanwezig.

Beantwoorden

De meeste van die huizen worden dus appartementen in Het centrum en bij het station. Veel te veel versteende omgeving. Bovendien wil men auto’s weren. Daar zit je dan. Tegen de tijd dat ik mijn huis verkoop, kan ik beter buiten Helmond iets zoeken dan. Ik woon nu aan de rand van Helmond, in het groen. Midden tussen de stenen gaat het echt iet worden.

Beantwoorden

@Ria op donderdag 23 juni 2022 om 16:44:

Er wordt volop gebouwd vlakbij de kanaalzone. Albert Heijn en (winkel)centrum op wandelafstand. Seniorenvoorzieningen in de nabijheid. Parkeren? Je hebt nauwelijks nog een auto nodig. Ouderen gaan zich thuis in de nieuwbouwprojecten daar. De verkoop van de appartementen verloopt naar wens.

Beantwoorden

En wat niemand schijnt te interesseren: Vogels hebben het lastiger in de bebouwde kom. Het aantal vogels in steden en dorpen is tussen 2007 en 2020 met gemiddeld 6 procent afgenomen. Negen soorten, waaronder de huismus en de spreeuw, hebben het moeilijker gekregen in de bebouwde omgeving: daar zijn ze met 10 procent achteruit gegaan.
JEAN-PIERRE GEELEN
Dit blijkt uit een inventarisatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek samen met Sovon Vogelonderzoek heeft gepubliceerd op het Compendium voor de Leefomgeving.
Volgens die nieuwe cijfers gaan er in steden en dorpen meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Vooral vogels die leven in stadse bos- en parkgebieden, struwelen, struiken en open groen zijn achteruitgegaan. De oorzaak daarvan is volgens het CBS ‘het verder volbouwen van de stad en voor vogels ongunstig groenbeheer in stedelijk gebied’.

Beantwoorden

Je kunt ook in helmond wachten op een woningbouw huis totdat je een ons weegt. Als je geen urgentie of een asiel status hebt kom je niet aan de beurt.

Je ziet hoe het doen met de wachtlijsten en ik heb het al een paar keer gezien bij kennissen en familie.

Als je dan als eerste staat wordt dan op het laatste moment van de sluiting een asiel familie bovenaan geplaatst. Je kunt dan fluiten naar je eerste plaatst. We hebben tig screenshots van deze al ingeleverd bij BOOS.

Beantwoorden

Het lijkt me zaak dat iemand in de politiek dit gegeven over de beschikbare woningen via Woonezie eens gaat onderzoeken. Het is toch van de zotte dat er zo’n groot verschil is tussen Helmond en Eindhoven?

@Bert. Goed dat jullie dat ook al hebben aangegeven bij BOOS. Hopelijk pakken ze het op!

In ieder geval is het een publiek geheim dat dat de sociale woningbouw en woningbouwcorporaties in Helmond niet functioneren zoals het hoort. Ook niet wbt. onderhoud van deze woningen.

Beantwoorden

Meer hoogbouw,weet je wel hoe lelijk een stad daarvan wordt

Beantwoorden

Update 1:
Mi Hellemonders vraagt opheldering aan B&W
Wilbert Linders en Herbie Guldenaar van de partij Mi Hellemonders stelden schriftelijke vragen aan B&W over het bericht dat Helmond mogelijk nieuwe woningen voor toekomstige leegstand gaat bouwen.
Hieronder staan hun in totaal 5 raadsvragen (Question) begeleid door hun inleiding en slotwoord. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Door partijgenoten werd ik er vanochtend op aangeschoten dat er een nieuwsbericht bij NPO 3 van 9 uur was en ik heb het artikel even opgezocht. Gaat over het bouwen van een overschot aan huizen en daarbij werd de gemeente Helmond m.n. genoemd. Dit is het artikel. Tsja en dan ga je als politieke partij natuurlijk passende vragen bedenken om aan B&W te sturen, in dit geval aan de wethouder die hiermee vanuit haar portefeuille daarmee is belast.
Omdat ik nog niet in de reguliere systemen van de raad kan werken, stel ik de vragen via mijn privé email.

 • In de nieuwe Atlas voor gemeenten 2022 wordt gewaarschuwd voor de bouw van nieuwe woningen in de gemeente Helmond. “Bouwen, bouwen, bouwen, brengt ook risico’s met zich mee. Daarbij wordt de opmerking gemaakt dat zonder investeringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid er mogelijk voor toekomstige leegstand wordt gebouwd. Onze vraag is: ziet het college in dat er zeker gevaren dreigen zoals hierboven zijn aangegeven? Wanneer u dat ziet, wat zijn de oplossingen waar B&W aan denkt?
 • Woonwensen van jongeren onder de 25 jaar die bijv. nog bij hun ouders wonen zijn in de nieuwe woondruk-index van Atlas Research meegenomen. Heeft B&W ook een visie meegenomen om te kijken en mee te wegen wat de woonwensen van jongeren onder de 25 jaar in Helmond zijn?
 • Woondruk: In de gemeente Helmond is de woondruk 75. Dit houdt in dat er voor elke 100 woningen slechts 75 kandidaten zijn. Is dit een juiste conclusie of kunt u de resultaten van dit onderzoek weerleggen? Want wanneer de conclusie juist is en we in Helmond 10 % van de huidige woningvoorraad bij bouwen dan gaan we een sterk overschot creëren. Of kunt u ook deze opmerking weerleggen?

Kortom dit zijn 5 vragen waar Mi Hellemonders denkt er goed aan te doen om deze aan u te stellen. De resultaten van het onderzoek door Atlas Research verontrust ons. Graag de visie van B&W waarin de antwoorden verpakt zitten, richten aan de mensen die eerder in CC zijn genoemd.

Beantwoorden

@Marko. Dat is echt niet wat ik zoek, zo’n volgepropt centrum. Gemeente Helmond heeft nu in totaal 41222 woningen. Daar willen ze alleen in het centrum al 10.000 woningen bij zetten. Ik moet er niet aan denken om daar te wonen. Bovendien hebben wij wel een auto nodig, dus dit gaat het echt niet worden.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op zondag 26 juni 2022 om 07:28:

Goed dat er nu een woonvisie bij hun wordt gevraagd!!! Coalitiepartij D66 vindt het natuurlijk wel mooi met wethouder Gaby van den Waardenburg want hoe meer extra woningen ze scoort des te beter scoort ze landelijk.
Natuurlijk moeten er in Helmond woningen bijkomen, maar doe het alstublieft een beetje rustig aan met bouwen, er zijn er echt geen 15 duizend nodig. Zorg voor voldoende woningen voor Helmonders die er nu wonen en niet voor mensen uit de regio of de rest van Nederland. Dan zouden er nu al veel Helmonders van de jarenlange wachtlijst af kunnen en houden we ze in Helmond. Hou Helmond op de Helmondse maat. Op al die grote stedenproblemen zit ik echt niet te wachten.
Hoe lang duurt het trouwens voordat die antwoorden komen? Die politici zijn niet zo snel merk ik vaker.

Beantwoorden

@Ria op zondag 26 juni 2022 om 09:25:

Nederland is een dichtbevolkt land. Helmond is een erg dichtbevolkte stad. Een gewilde woonstad en er is sprake van veel werkgelegenheid, belangrijke drijfveren voor bevolkingstoename. Je ontkomt niet aan het realiseren van hoogbouw. Of er op de bestaande woningvoorraad ca. 25% bij gaat komen is de vraag. De wachtlijst voor een (passende) huurwoning is lang. De gemeente heeft ongetwijfeld haar toekomstvisie m.b.t. de bouwplannen. Mi Helmonders rekent op meer duidelijkheid.

Beantwoorden

Seniorenwoningen en 0-treden grondgebondenwoningen met als leidraad toegankelijkheid is nog steeds onderbelicht in de visie van onze “D66 bouwwethouder”. Daarbij vergeet men ook stelselmatig dat levensloopbestendig niet gelijk is aan toegankelijk.
Alvorens we veren op de welbekende plek kunnen steken dient hier nog eens serieus naar gekeken te worden in onze bouwplannen.

Beantwoorden
Mario van Doorne

In brandevoort wonen ook allemaal mensen uit Eindhoven, Tilburg en Breda… tegenover ons vorige maand 2 appartementen verhuurd aan mensen uit Deurne.. 🤔🥱

Beantwoorden

Ben benieuwd hoe ze dat willen doen met het huidige stikstof beleid

Beantwoorden

@John op zondag 26 juni 2022 om 09:42:

We hebben het nagevraagd: binnen 6 weken behoort B&W raadsvragen te beantwoorden.

Beantwoorden

Update 2:
B&W oneens met conclusie van het onderzoek want de 15.000 extra woningen zijn voor zowel Helmonders als mensen uit de regio
Dat en meer liet B&W al snel weten in reactie op schriftelijke raadsvragen van Mi Hellemonders. Hieronder staan de volledige antwoorden op door die partij gestelde vragen:

 1. Vraag: In de nieuwe Atlas voor gemeenten 2022 wordt gewaarschuwd voor de bouw van nieuwe woningen in de gemeente Helmond. “Bouwen, bouwen, bouwen, brengt ook risico’s met zich mee. Daarbij wordt de opmerking gemaakt dat zonder investeringen in de leefbaarheid en bereikbaarheid er mogelijk voor toekomstige leegstand wordt gebouwd. Onze vraag is: ziet het college in dat er zeker gevaren dreigen zoals hierboven zijn aangegeven? Wanneer u dat ziet, wat zijn de oplossingen waar B&W aan denkt?
  Antwoord: Deze gevaren zien wij niet. Waar het om gaat is dat op basis van de provinciale prognose de gemeente Helmond ruim 9.000 woningen in de periode 2020 – 2040 moet realiseren. Daarnaast is samen met provincie en Rijk besloten tot een schaalsprong van deze regio, waarbij boven de genoemde opgave 6.000 woningen extra moeten worden gebouwd. Deze woningen zijn met name bedoeld voor de opvang van (boven-)regionale behoefte (dus migratie vanuit het binnen- en buitenland). Daarnaast is het wenselijk, omdat in de praktijk bouwplannen vertragen of zelfs niet doorgaan, een harde plancapaciteit op te bouwen van 130 % van de opgave.
  In het onderzoek van de nieuwe Atlas is helaas weinig rekening gehouden met de unieke ontwikkeling hier in de regio: onze Brainportregio groeit en bloeit. De bedrijven in de regio hebben mensen keihard nodig, en die mensen zoeken ook weer een plekje in de regio. En ook daarvoor moeten we in onze gemeente extra bouwen.
  Dat is dus precies wat we doen: extra bouwen. Want we bouwen voor álle doelgroepen: starters, alleenstaanden, gezinnen, mensen die willen doorstromen, senioren, mensen die hier komen werken. Iedereen verdient een passende woning in onze gemeente.
 2. Vraag: Woonwensen van jongeren onder de 25 jaar die bijv. nog bij hun ouders wonen zijn in de nieuwe woondruk-index van Atlas Research meegenomen. Heeft B&W ook een visie meegenomen om te kijken en mee te wegen wat de woonwensen van jongeren onder de 25 jaar in Helmond zijn?
  Antwoord: Ja, uit zowel de “rapportage woonruimteverdeling Stedelijk Gebied Eindhoven 2021” als de kwartaalcijfers over de ontwikkeling van de koopmarkt blijkt dat jongeren aanzienlijk minder slaagkansen op de woningmarkt hebben. We zetten daarom onder meer in op de realisatie van nieuwbouwwoningen voor jongeren (denk aan de 44 woningen aan het Beugelsplein), maar ook op de bevordering van de doorstroming (met name door ouderen) waardoor woningen vrijkomen voor deze doelgroep.
 3. Vraag: In de gemeente Helmond is de woondruk 75. Dit houdt in dat er voor elke 100 woningen slechts 75 kandidaten zijn.
  Antwoord: Dit blijkt niet uit de al eerder genoemde rapportage woonruimteverdeling. De rapportage geeft aan dat in 2021 er 30 reële reacties kwamen op de aanbieding van één huurwoning. De koopmarkt geeft een vergelijkbaar beeld. In het eerste kwartaal van 2022 waren er bijna 4.000 personen op zoek naar een koopwoning. In deze periode zijn er 300 woningen verkocht. Ook uit de kwartaalcijfers in de rapportages van Van Santvoort blijkt dat de markt krap is en blijft.
  Vraag: Is dit een juiste conclusie of kunt u de resultaten van dit onderzoek weerleggen? Want wanneer de conclusie juist is en we in Helmond 10 % van de huidige woningvoorraad bij bouwen dan gaan we een sterk overschot creëren. Of kunt u ook deze opmerking weerleggen?
  Antwoord: Zoals uit de bovenstaande cijfers moge blijken zijn wij het niet eens met de conclusie. Uiteraard is het van belang de ontwikkelingen op de woningmarkt goed te blijven volgen en zorg te dragen dat het aantal woningen dat wordt gebouwd aansluit bij zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve vraag.
Beantwoorden

“…maar ook op de bevordering van de doorstroming (met name door ouderen) waardoor woningen vrijkomen voor deze doelgroep.”

Papier is geduldig maar het is mij niet duidelijk hoe dit college dat gaat bevorderen? In de huidige bouwplannen zie ik niet veel BETAALBARE woningen voor senioren. Levensloopbestendige toegankelijke grondgebonden woningen! Het wordt tijd dat dit college en met name onze bouwwethouder de daad bij het woord gaat voegen!

Beantwoorden

@Mario van Doorne

Grondgebonden & betaalbaar… heb jij dan enig idee waar er in Helmond ruimte is om dat te realiseren?

Beantwoorden

Behoorlijk opmerkelijk dat de klagers de Metropoolregio Brainport voor het gemak over het hoofd zien. Woningen worden niet alleen voor de Helmonder gebouwd en ook de Helmonder moet erg lang wachten op een passend huis, dus bouwen maar!!!

Beantwoorden

In juni liet Gaby van den Waardenburg, onze wethouder van Wonen, zich informeren over het bouwproject Oranjekade langs het kanaal ter hoogte van de AH XL.

Beantwoorden

Wordt tijd dat er versneld huizen worden gebouwd .
Zeker voor jonge starters .die een huisje willen kopen
Maar deze groep kan helemaal niets.ik heb een voorbeeld
Van iemand die allebei fulltime werken .en die nog
Overal buiten vallen .triest voor die starters.
Die nog een hele toekomst voor zich hebben 🤫

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *