Buiten is het 6 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.812 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
56reacties

Een raadslid van de Helmondse gemeenteraad was eigenaar van een pand. Dat pand had hij verhuurd. Aan de verkeerde, zo bleek: er werd een wietplantage ontdekt. Burgemeester Elly Blanksma van Helmond wilde het pand sluiten. Ze werd persoonlijk benaderd, door een raadslid en door een wethouder. Of ze “wilde overwegen het pand niet te sluiten”. Want, zo zou de wethouder hebben gesteld: het pand werd verhuurd en dus wisten de eigenaren niks van de wietplantage.

Dat liet onze burgemeester vandaag via het NRC weten. Welke 2 politici haar op deze ‘subtiele wijze’ wilde beïnvloeden, of zij nog actief zijn en om welk drugspand het gaat, wilde zij niet zeggen. “Er is niet tegen mij gezegd: als je het pand toch sluit, dan gebeurt er dit of dat. Maar er is wel druk uitgeoefend, ja” zo zegt zij. “Dit was een grens, die ik duidelijk moest trekken.” Ze had pittige individuele gesprekken met het raadslid en de wethouder om de boodschap over te brengen dat dit echt niet kan. Het betreffende drugspand werd uiteindelijk niet gesloten omdat er onvoldoende wettelijke mogelijkheden waren.
Blanksma wilde de krant ook niet zeggen wanneer dit zich voordeed. Omdat zij sinds maart 2016 sneller en strenger optreedt bij panden waar drugs werden aangetroffen, is dat mogelijk sindsdien gebeurd. Wellicht was het bij 1 van deze sindsdien opgerolde hennepkwekerijen in 2016 of 2017
“Raadsleden en wethouders hebben een voorbeeldfunctie, die moeten gewoon integer zijn,” zegt Blanksma. Zij sprak haar gemeenteraadsleden aan op mogelijke contacten met criminelen. Die tekenden een gedragscode (pdf) waarin ze met Blanksma afspreken dat ze het melden zodra ze onregelmatigheden zien bij elkaar of anderen. Het contract is bedoeld bij twijfel over het handelen van andere raadsleden, wethouders of ambtenaren en om grip te krijgen op ‘ondermijnende activiteiten’. Want niet alleen wethouders, maar ook raadsleden hebben een informatievoorsprong die interessant kan zijn voor criminelen. Zij hoeven niet per sé zelf de gemeenteraad in om toegang te krijgen tot informatie. Het kan al genoeg zijn nauwe banden te onderhouden met een lokale politicus. Die contacten kunnen zich geheel afspelen in de verborgenheid van het sociale verkeer en eventuele vermoedens zijn moeilijk hard te maken.
De onderwereld raakt steeds meer verweven met de bovenwereld. Nu alle partijen hun kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gaan samenstellen, klinken de waarschuwingen voor criminele infiltratie steeds luider. Criminelen hebben belang bij zaken die in het lokale bestuur spelen: (vertrouwelijke) informatie over bestemmingsplannen, vergunningen, de aanpak van hennepteelt of motorbendes. Vooral in Brabant waarschuwden bestuurders én deskundigen de afgelopen maanden dat ‘de onderwereld’ zo sterk en invloedrijk is dat er een dreiging is dat ‘de bovenwereld’ niet goed meer kan functioneren. Motorclubs, woonwagencentra, drugshandelaren en -producenten worden het meest gevreesd. Bovendien wordt het vertrouwen in de openbare orde geschaad.
We hebben de gemeente om een reactie gevraagd maar wegens vakantie konden we die niet meteen krijgen.

In de reacties hieronder staan updates.

56 reacties:

“Raadsleden en wethouders hebben een voorbeeldfunctie, die moeten gewoon integer zijn,”
En dat lukt maar niet, en niet, en niet…

Beantwoorden

Wat niet duidelijk wordt is of deze “politici” nog in functie zijn…..

Ik heb zo’n vaag vermoeden van wel, vraag me niet waarom 🙁

Beantwoorden

vriendjes politiek

Beantwoorden

Wa?

Beantwoorden

Belachelijk, schande en haast niet te geloven. Alsof politici niet bestraft hoeven te worden! Als woningeigenaar ben je gewoon verantwoordelijk voor een hennepplantage van je huurders hoor. Zo is nu eenmaal de wet wethouder!

En wat raar dat wij niet mogen weten wie die wethouder en dat gemeenteraadslid is. Wordt dat onder pet gehouden? Zijn ze toevallig net als Blanksma ook van het CDA?

Beantwoorden

ooh… je moet dus bevriend zijn, dan kan/mag het wel ????

Beantwoorden

Als de buit leeg is bij de trouwe burger gaan ze via andere kanalen varen om de gemeente kas te spekken…

Beantwoorden

hahaha en die gemeenteraadslid wist dat niet???? tuurlijk niet !!!

Beantwoorden

Gewoon 4 maanden de straat op met als jan met de pet anders kunnen wij ook net zo goed alles vol zetten en net doen of onze neusbloed

Beantwoorden

Dit geeft juist aan hoe verantwoordelijke ambtenaren t/m de hoogste ambtenaar werken/frauderen/burgerongelijkheid plegen
Het schijnt wederom ons kent ons in het spreekwoord van deze burgemeester Elly Blanksma als gezagdrager en verantwoordelijke ambtenaar om criminaliteit te weren
Juist dit gebeuren, gebeurd er in iedere stad en De Haag in lengte van dagen, waarin juist criminaliteit bloed als nooit van te voren
Blijft de vraag hoe heeft dit raadslid een tweede huis eigenlijk bekostigt/verkregen om dit voor eigen gewin te verhuren / mogelijk door een zelfde constructie of vriendjes politiek

Beantwoorden

het is toc nie normaal

Beantwoorden

De gemeente Helmond, i.c. de burgemeester, had kennelijk onvoldoende wettelijke mogelijkheden om een drugspand te sluiten.
De gemeente had toch gewoon ook het Openbaar Ministerie kunnen informeren over het mogelijk plegen van strafbare feiten door een raadslid en/of wethouder.
Het OM had dan een onderzoek kunnen doen.
Nu lijkt het erop alsof een paar criminelen de burgemeester hebben gechanteerd.

Beantwoorden

Update 1:
Zojuist gaf burgemeester Elly Blanksma ons de gevraagde reactie. Die hebben we hieronder in zijn geheel geplaatst:

Onlangs ben ik door NRC Handelsblad benaderd voor een artikel over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en de risico’s van ondermijnende criminaliteit. Daarbij is onder meer gevraagd naar het belang van screening van nieuwe raadsleden. Naar aanleiding van enkele vragen van u wil ik de context graag duiden. Zoals u weet is integriteit binnen het openbaar bestuur een belangrijk speerpunt. In aanloop naar de verkiezingen spreken we hierover ook regelmatig met u als raadsleden. Wie functioneert binnen het publieke bestel heeft een voorbeeldfunctie, en moet daar ook naar handelen.
.
Het voorbeeld dat ik in het interview heb gegeven, toont het belang aan om met elkaar de dialoog te voeren. Dat is in dit geval ook gedaan. Ik heb gehandeld conform de lijn zoals we dat altijd doen. Wel illustreert deze casus uit het verleden de urgentie van het onderwerp waar NRC over heeft geschreven. Vandaar dat ik dit ook heb benoemd.
.
Exact deze urgentie is ook de reden waarom wij vorig jaar met iedereen in de raad een ‘herenakkoord’ hebben gesloten. Daarin hebben we afgesproken dat raadsleden zich bij mij melden als ze onregelmatigheden bij elkaar zien.

Beantwoorden

Is dat ook een wethouder voor wie er onlangs 1,7 mln is gereserveerd als aanvullend pensioen ?? Blanksma moet de namen van de wethouder en raadslid bekend maken daar hebben wij als inwoners en kiezers recht op want straks staan deze induviduen weer op de kieslijst en dat willen we toch voorkomen

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 1 augustus 2017 om 17:17:

jonge jonge wij worden meteen ons huis uitgezet di is nie mer normaal eruit schoppen ook

Beantwoorden

@André op dinsdag 1 augustus 2017 om 17:40:

De inwoners van Helmond hoeven niet te weten wie de betreffende wethouder en raadslid zijn. Dat speelt geen rol. Dat hoeft Blanksma ook niet te melden. Blanksma had aangifte moeten doen. Dat kan alsnog. De kans dat er sprake is (geweest) van het plegen van strafbare feiten is misschien aan de orde. Laat het OM besluiten of de zaak wordt voorgelegd aan een rechter.
Nu is er inmiddels een ‘herenakkoord’ en hebben de bestuurders beloofd voortaan braaf te zijn. Een makkelijke doofpot.

Beantwoorden

@Petra Slaats op dinsdag 1 augustus 2017 om 17:45:

Inderdaad zero tolerance

Beantwoorden

Heren- of damesaccoord, ben toch benieuwd of en hoe deze questie een strafrechtelijk vervolg heeft gekregen….

Beantwoorden

@Petra Slaats op dinsdag 1 augustus 2017 om 17:45:

och de raadsleden hebben een streepje voor met dit alles men doet er niets aan met dit vriendjes politiek

Beantwoorden

Ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat de namen bekend zullen worden, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.
Partijen zullen hiermee niet geassocieerd willen worden en zullen ontkennen dat het een van hun raadsleden of wethouders is.
Blijft over die partij(en) die dat niet kan cq kunnen.

Beantwoorden

Er heeft zich niets onwettigs voorgedaan dus hoeft niemand deze mug op te blazen.
Verder mag van mij elk drugspand dicht en daders knijterhard aangepakt, geldt zeker voor bendes zoals motorclubs en woonwagenkampers.

Beantwoorden

Update 2:
4 Raadsvragen van Lokaal sterk
Alle 8 fractieleden van Lokaal sterk stelden vanavond gezamenlijk schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van het bovenstaande. Hieronder hun 4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

De fractie van Lokaal sterk is onaangenaam verrast door artikelen in NRC-Handelsblad en het Eindhovens Dagblad van dinsdag 1 augustus 2017 over een drugspand waarbij een raadslid en een wethouder van de gemeente Helmond op een of andere wijze bij betrokken zouden zijn.
Onderstaand een passage uit het artikel in het Eindhovens Dagblad (digitaal).

Persoonlijk bezoek
Toen Blanksma het drugspand wilde laten sluiten, kreeg zij persoonlijk bezoek van het raadslid en een wethouder. Zij vroegen haar te overwegen het pand niet te sluiten, omdat de verhuurder – het gemeenteraadslid – niet op de hoogte zou zijn geweest van de aanwezigheid van de kwekerij.
In 2016 heeft de burgemeester persoonlijk met alle raads- en burgercommissieleden een integriteitakkoord gesloten, met name om onedel handelen van raads- en commissieleden en uiteraard ook leden van het College van B&W te voorkomen.

De uitspraken van de burgemeester brengt Lokaal sterk tot onderstaande vragen:

 1. Bent u het met ons eens dat het niet duidelijk noemen van het betrokken raadslid en de betrokken wethouder de schijn oproept dat het elk van de 37 raadsleden en elk van de zes wethouders had kunnen zijn en dat dit hen ongewenst in een kwaad daglicht kan stellen?
 2. Is het zo dat het betrokken raadslid op een of andere wijze vooraf geïnformeerd is en zo ja door wie dan? U heeft vervolgens gesproken met het raadslid en de wethouder, welke boodschap heeft u hen meegegeven?
 3. Waarom heeft U besloten dit voorval in de publiciteit te brengen via NRC Handelsblad en hierover de raads- respectievelijk burgercommissieleden niet vooraf te informeren?
 4. Kunt u ons duiden waarom er geen wettelijke mogelijkheden waren om het betrokken pand te sluiten? Waren er dan geen sporen van een hennepkwekerij aangetroffen?
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 1 augustus 2017 om 17:17:

Wat een slappe reactie mevrouw Blanksma! Liet u niet al tig drugspanden sluiten, sommigen daarvan óók van Helmonders die het verhuurden? Of ging u niet ingrijpen bij Marokkaanse kinderen die drugs verkopen die daarmee veel geld verdienen?
Maar dat waren niet uw eigen mensen toch. 🙁 BAH BAH BAH
Wat zal iedereen u zien als iemand die optreedt bij drugs. NOT

@De weblog van Helmond op dinsdag 1 augustus 2017 om 19:38:

Vreemde vragen Lokaal sterk! Het eigen hagje aan het redden omdat jullie bang zijn dat een raadslid van jullie erop aangekeken wordt? Waarom moeten jullie vooraf geïnformeerd worden? Zodat dat raadslid kan onderduiken? TRIEST
Ik denk trouwens dat het een CDA-raadslid is, dus jullie hadden vraag 1 en 3 niet hoeven te stellen. Hopelijk komen andere partijen met betere vragen!

Beantwoorden

Waarom van hem wel. Je bent het ook niet waard om burgemeester. Te zyn van Helmond

Beantwoorden

Wat een bullshit als het huis van een normaal persoon was geweest hadden ze 100 % kunnen aantonen dat het huis verhuurd werd en dat de eigenaar er niets vanaf wist werd het zonder pardon toch gesloten…

Beantwoorden
Chantal Ciechanowicz

@Jan de Vries op dinsdag 1 augustus 2017 om 21:05:

Als je een beschuldiging doet in het openbaar dien je helder te zijn. Nu blijft open welk raadslid en welke wethouder het betreft. Dat is niet netjes en niet integer. Elk van de 37 raadsleden en elk van de zes wethouders zit nu, ongevraagd in de beschuldigde positie, niet meer en niet minder.
Het vooraf informeren betreft het artikel in NRC, ook nu moesten de raads- en burgercommissieleden achteraf deze informatie ontvangen. Ik kan me goed voorstellen dat dit bij menig politicus in Helmond rauw op het dak is gevallen.

Maarten Janssen, burgercommissielid Lokaal sterk

Beantwoorden

Dat zijn zeer legitieme vragen van Lokaal Sterk.

@weblog

Jullie verwijzen naar de gedragscode voor gemeenteraadsleden.
Hierin staat o.a. het volgende te lezen: ” Voor wie is deze gedragscode geschreven?
De regels van deze gedragscode gelden voor de raadsleden (inclusief burgercommissie-leden) van de gemeente Helmond.
De burgemeester en wethouders krijgen een eigen gedragscode.”

Hebben jullie ook een PDF van de gedragscode voor de burgemeester en wethouders beschikbaar?

Beantwoorden

@weblog

Doe geen moeite, ik heb de gedragscode voor de burgemeester en wethouders reeds gevonden op de gemeentesite!

Groeten,

Beantwoorden

De wet gaat boven een gedragscode. Burgemeester Blanksma had onmiddelijk aangifte moeten doen. Als in deze zaak niet snel en open wordt gehandeld dan wordt dit een gigantische nationale rel. Zet Helmond weer een op de kaart!

Beantwoorden

Het beste is dat burgemeester Blanksma, de betreffende wethouder en het gemeenteraadslid per direct hun functies neerleggen en opstappen. Dit is te gek voor woorden dat de burgemeester en wethouder een van de 37 raadsleden de hand boven het hoofd houd. Laten we hopen dat bij eerst volgende gemeenteraadsvergadering de politieke partijen met een motie van wantrouwen komen naar deze 3 personen dan worden ze alsnog naar huis gestuurd.

Beantwoorden

Helmond staat er weer mooi op. Ik ben benieuwd wanneer de rest van de landelijke media dit oppikt. 🙁

Raadslid Pieter Vervoort van het CDA gaat dus weer in de fout en zal wel weer moeten aftreden. Dan kunnen Pieter Vervoort en Wim van de Westerlo zich weer fulltime gaan bezighouden met hun failliete Westvoort en de Enexis-miljoenen blijven opeisen bij de rechter. Daarbij heb ik zo het idee dat het een vertrekkende wethouder van het CDA is die voor Pieter Vervoort in de bres sprong. Ze vertrekken alle twee. 🙂
Waarom zegt de burgemeester dat niet gewoon? Het komt toch uit en nu gaat dit sluimeren tot zij die namen bekend maakt. Hopelijk speelt ze niet de zogenaamde privacy-kaart, want daarmee beschadigt ze de rest en Helmond. Zoals Eddie en anderen ook al zeiden, zoiets hou je in Helmond niet geheim burgemeester!

Beantwoorden

@Frank op woensdag 2 augustus 2017 om 09:18:
Was Pieter Vervoort destijds ook niet betrokken bij het pand waar Nemanja ijssalon in zit. Volgens mij ook niet helemaal zuiver gegaan destijds …

Beantwoorden

@Maarten Janssen op dinsdag 1 augustus 2017 om 21:23:

Natuurlijk begrijp ik dat jullie dat graag vooraf geweten hadden. Ook vind ik het een beetje erg dom van de burgemeester om op deze wijze te willen scoren, dit keer via het NRC. Het ED heeft ook voor haar een beetje afgedaan hoorde ik, maar misschien zijn het haar ambities om elders in het land aan de slag te gaan…
Goed om te zien dat jij namens jouw partij reageert! Principieel ben ik het echter niet met je eens. Gelijke monniken gelijke kappen. Ik probeer dat uit te leggen via deze vraag:

Als er bijvoorbeeld een Helmonder van 32 jaar door de politie wordt aangehouden in een woning aan de Haaglaan in het Haagje, wie moeten er dan over zijn identiteit geïnformeerd worden? Heel Helmond, alle mannelijke bewoners van die buurt of van die straat, de bewoners van die woning of alleen maar de Helmonders van 32 jaar? Elk van hen kan immers door het bericht in de media worden gezien als de verdachte door het niet benoemen van zijn identiteit. En dat roept dan de schijn op dat elk van hen de verdachte kan zijn waardoor ook die Helmonders ongewenst en ongevraagd in een kwaad daglicht komen.

Ik ben erg benieuwd naar je antwoord!

Beantwoorden

@Tineke T op donderdag 3 augustus 2017 om 08:34:

Ik denk dar er sprake is van een misverstand. Ik en Lokaal sterk zijn het helemaal met je eens. Zomaar iets roepen in dit specifieke geval kan niet. Terecht zeg je gelijke monniken, gelijke kappen.
Vandaar ook dat we direct onze vragen hebben gesteld. Dit ging snel en had wellicht wat stelliger gemogen, maar ik denk dat de insteek helder is.

Maarten Janssen, burgercommissielid Lokaal sterk

Beantwoorden

@Tineke T op donderdag 3 augustus 2017 om 08:34:

Tineke, het verschil tussen die 32 jarige Helmonder uit het Haagje, en raads/commissieleden, burgemeester en wethouders is dat deze laatste groep een publieke functie heeft.

Daar zit dus het verschil.

Vriendelijke groeten,

Beantwoorden

Update 3:
Blanksma heeft spijt van haar uitspraken maar geeft niet de namen van wethouder XXX en raadslid YYY
Dat en meer antwoordde burgemeester Elly Blanksma op de 4 gestelde raadsvragen van Lokaal sterk “in haar hoedanigheid als bestuursorgaan Burgemeester” zo laat zij weten. “Om die reden zijn de antwoorden in de ‘ik-vorm’ gesteld.” Hieronder staat haar volledige beantwoording:

 1. Vraag: Bent u het met ons eens dat het niet duidelijk noemen van het betrokken raadslid en de betrokken wethouder de schijn oproept dat het elk van de 37 raadsleden en elk van de zes wethouders had kunnen zijn en dat dit hen ongewenst in een kwaad daglicht kan stellen?
  Antwoord: Graag wil ik vooropstellen dat ik als burgemeester betreur welke ophef mijn uitspraken hebben veroorzaakt. Vanuit de verantwoordelijkheid die ik als burgemeester (ook vanuit de Gemeentewet) heb op het gebied van integriteit, heb ik het als juist beschouwd om mee te werken aan het artikel in NRC Handelsblad. Dit artikel ging over de risico’s van ondermijnende criminaliteit voor de lokale politiek, en specifiek in aanloop naar de verkiezingen van 2018. In deze bredere context heb ik een voorbeeld uit Helmond genoemd, waarmee ik – onbewust, onbedoeld en ongewild – onrust heb doen ontstaan in onze stad. Daarmee hebben mijn uitspraken averechts gewerkt.
  Geen moment is het zelfs maar mijn intentie geweest om iemand te beschuldigen cq. collega’s of raadsleden in een kwaad daglicht te stellen. Temeer ook daar deze casus zich in het verleden heeft afgespeeld, destijds in onderling overleg is besproken en daarmee – volgens alle geldende regels – is afgedaan. Desondanks had ik mij beter bewust moeten zijn van de impact van mijn uitspraken. Dit heb ik onvoldoende gedaan, en daarvoor bied ik u mijn oprechte excuses aan.
 2. Vraag: Is het zo dat het betrokken raadslid op een of andere wijze vooraf geïnformeerd is en zo ja door wie dan? U heeft vervolgens gesproken met het raadslid en de wethouder, welke boodschap heeft u hen meegegeven?
  Antwoord: Toen dit voorval speelde, is zowel ambtelijk als bestuurlijk met betrokkenen over de kwestie gesproken. Daarbij wil ik het onderscheid maken dat met het betrokken raadslid inhoudelijk is gesproken, maar met de wethouder niet inhoudelijk maar over de procedure is gesproken. In die gesprekken heb ik duidelijk gemaakt dat deze casus conform vergelijkbare casussen behandeld zou gaan worden.
 3. Vraag: Waarom heeft U besloten dit voorval in de publiciteit te brengen via NRC Handelsblad en hierover de raads- respectievelijk burgercommissieleden niet vooraf te informeren?
  Antwoord: Met het oog op de privacy van personen is het geen gewoonte om de inhoud van individuele casussen te delen met de raads- en burgercommissieleden. Dit is de reden waarom dit in het betreffende geval ook niet is gedaan. Het noemen van deze casus in het artikel in NRC Handelsblad diende ter illustratie van het belang van integriteit binnen het openbaar bestuur, als ook van het risico van ondermijning nabij de lokale politiek. Bij nader inzien had ik dit voorbeeld achterwege moeten laten, en daarvoor bied ik uw raad mijn verontschuldigingen aan. Dat ook in een later stadium niet over dit voorval met uw raad is gesproken, komt omdat na gesprekken met betrokkenen uiteindelijk is gehandeld zoals in elke vergelijkbare casus zou zijn gehandeld. Wel heb ik het ervaren als beïnvloeding op subtiele wijze, waarbij ik vind dat ik als burgemeester een grens moest trekken. Ook om bewustzijn te creëren en het belang van integriteit te benadrukken. Echter, de wet is niet overtreden. Dit laatste is voor mij een essentieel aspect in waarom ik uw raad geen deelgenoot heb gemaakt in de namen van de betrokkenen. Dat zou hen in mijn optiek onnodig beschadigen.
 4. Vraag: Kunt u ons duiden waarom er geen wettelijke mogelijkheden waren om het betrokken pand te sluiten? Waren er dan geen sporen van een hennepkwekerij aangetroffen?
  Antwoord: In het betreffende pand zijn wél sporen van de productie van hennep aangetroffen. Echter, in tegenstelling tot het sinds maart 2016 geldende Damoclesbeleid, werd in de periode waarin deze casus speelde na het aantreffen van drugs of productiemiddelen niet direct overgegaan tot sluiting van het pand. Ook andere in die periode aangetroffen panden met vergelijkbare situaties zijn niet direct gesloten. Daarmee is het raadslid, ook na de gevoerde gesprekken, op exact dezelfde wijze behandeld als dat met elke andere willekeurige inwoner van Helmond zou zijn gebeurd.
  Tot slot wil ik nogmaals benadrukken het ontstane beeld te betreuren. Graag wil ik binnen het presidium de voortgang inzake de situatie met u bespreken. Uiteraard ben ik bereid dit overleg op korte termijn te voeren. De griffier zal daartoe met u contact op nemen.
Beantwoorden

Och ze houden allemaal hun handen boven hun hoofd ze deugen geen van allen dat blijkt wel weer

Beantwoorden

Misschien moeten de betreffende wethouder en raadslid dan zelf maar komen.

Beantwoorden

Stelletje criminelen daar in de gemeente, tijd voor koppen rollen

Beantwoorden

Zijn er partijen of raadsleden die door deze affaire het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd. De burgemeester heeft hiermee immers de hele gemeenteraad mee beschadigd.

Beantwoorden

Beantwoorden

@Willard op vrijdag 4 augustus 2017 om 08:09:

Denk ik niet, dat dekt elkaar allemaal af, dat blijft onder de pet. Ons kent ons. Dat blijkt wel nu ze die namen niet verteld en er was vanochtend ook al een raadslid van de VVD op de radio van Omroep Brabant die vond dat ze beter een verzonnen voorbeeld had kunnen geven. Nou ja………..
Welgoed dat de burgemeester haar fout toegeeft. Maar je vertelt het hele verhaal of je vertelt niks.

Beantwoorden

Beantwoorden

Vriendjes politiek
Viezerikken

Beantwoorden

Lachertje

Beantwoorden

Beantwoorden

Vanavond gehoord dat er pas op 23 augustus in het geheim een overleg van de gemeenteraad en de burgemeester is die dan alles aan hun moet vertellen. Daarna beslist de gemeenteraad wat er nog bekend gemaakt mag worden en of wij ook de namen van die wethouder en dat gemeenteraadslid mogen weten.

De beerput mag dus niet open want ons kent ons en we dekken elkaar. Eén pot nat al die politici. Ik zeg het niet heel snel: maar net zoals Hans hierboven: BRAAK!

Beantwoorden

Ik roep een ieder met gezond verstand en ambitie om zich aan te melden bij de PVV zodat volgend jaar echt werk gemaakt kan worden

Beantwoorden

@Lenie Weijnen op vrijdag 4 augustus 2017 om 06:47:

Wat boeit het B&W en de raad wat “de burgers” denken, menen, wensen enz. zolang het salaris dan wel de maandelijkse vergoeding maar klopt. Kijk ook maar naar de periodieke ludieke “wijkbezoekjes” om te horen en zien wat er in de wijk speelt, wie wordt daar beter van ?

Beantwoorden

Update 4:
Burgemeester Elly Blanksma en de fractievoorzitters verklaren na de besloten vergadering van het presidium vanavond:

Vanavond hebben het presidium en burgemeester Blanksma gesproken over de ontstane situatie na haar uitspraken in NRC Handelsblad. Daarbij heeft de burgemeester een nadere uitleg over de zaak gegeven. Binnen deze uitleg zijn geen namen genoemd, aangezien het gentle agreement (onderlinge integriteitsafspraken tussen raad en burgemeester) van de gemeente Helmond voorschrijft dat het openbaar maken van namen alleen toegestaan is als sprake is van overtreding van de wet. Dat was hier niet geval.
De fractievoorzitters danken de burgemeester voor het goede gesprek en haar verhelderende verklaring, die door hen als afdoende wordt beschouwd. Aangezien de burgemeester en de fractievoorzitters het van belang vinden dat de verklaring door de burgemeester ook in de openbaarheid (en daarmee naar de overige raadsleden en de inwoners) wordt gedaan, wordt deze voor de raadsvergadering van aanstaande dinsdag geagendeerd.

Beantwoorden

Als betrokken Helmonder ben ik toch benieuwd wie de personen waren die de burgemeester bedoelde. Een blusdeken voor een politiek binnenbrandje vlak voor de verkiezingen lijkt mij riskant. CDA op weg naar een nieuw debacle?

Beantwoorden

De conclusie van de Helmondse politiek was van te voren al in te schatten want:

En dè hit’ie naw gedoan um dèt’ie Hellemonder is,
um dèt’ie ut nie wou weten of um dèt’ie ut nie wis,
mar ein ding dè is zeker dè dut’ie nauw nie mer,
want ut deet’um erges toch un bietje zer.

Conclusie: ze dronken een glas en deden een plas, en alles bleef zoals het was!

Beantwoorden

Update 5:
Gemeenteraad vergeeft burgemeester en accepteert haar excuses
De Helmondse gemeenteraad heeft vanavond unaniem het ‘mea culpa’ van zijn voorzitter geaccepteerd. Als eerste agendapunt na het zomerreces mochten de volksvertegenwoordigers een oordeel over vellen over het interview dat burgemeester Elly Blanksma aan het NRC had gegeven over criminaliteit en de dilemma’s waarmee zij werd geconfronteerd. Voor de gemeenteraad stonden 2 vragen centraal: heeft zij zich aan de wet gehouden en heeft zij zich aan de Helmondse integriteitscode gehouden.
In de vergadering van vorige week woensdag (zie update 4) had Blanksma al tekst en uitleg gegeven aan de fractievoorzitters waarbij zij, gesteund door 2 uitgebreide rapporten van AKD-advocaten, kon aantonen dat zij noch de wet noch de Helmondse integriteitscode had geschonden. Zie de 2 linkjes onderaan. Deze rapporten werden vandaag onder embargo, voorzien van een begeleidend schrijven van B&W aan de raadsleden toegestuurd.
Ter inleiding van de discussie in de gemeenteraad legde de burgemeester een verklaring (pdf) af waarin zij (opnieuw) tekst en uitleg van haar handelen gaf. Zij bood hierbij opnieuw haar excuses aan en stelde duidelijk dat het nimmer haar intentie was geweest wie dan ook met haar uitspraken te beschadigen. De Helmondse burgemeester betreurde ook alle commotie die het interview had veroorzaakt. Dat was nooit haar bedoeling geweest! Ze sloot haar betoog af met de woorden: “Voor u staat een gemotiveerde burgemeester die graag met de steun van het college en met dat van u als gemeenteraad, haar werk wil voortzetten.”
Wie na deze verklaring zich dacht op te maken voor een lange en hete discussie kwam bedrogen uit. Het verwachte vuurwerk leverde niet eens een sisser op en ook het vermanende vingertje bleef uit. D’66 had wat moeite met beeldvorming die over Helmond was ontstaan: “De Helmondse politiek is in diskrediet gebracht”. De fractie wenst “in de toekomst ook géén uitglijders meer tegen te komen.” Ook het CDA betreurde “de negativiteit waarin Helmond is terechtgekomen”. De VVD stelde voor de aanbevelingen genoemd in beide AKD-rapporten nog eens goed te bestuderen en daarvan te leren. De PvdA sloot zich hierbij aan.
De algemene conclusie luidde dat er geen echte schade is ontstaan, dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd en dat de toekomst positiviteit voor Helmond moet brengen. Blanksma sprak tot slot van dit ingelaste agendapunt haar dank uit voor het gegeven dat ze kon blijven rekenen op steun van het college en van de gemeenteraad voor de aanpak van hun gezamenlijke opdracht: Helmond positief te positioneren en de criminaliteit aan te pakken. Ze deed de toezegging de verbeterpunten van AKD-advocaten in het college en gemeenteraad te bespreken. De burgemeester vindt het belangrijk dat het college en de raad “dilemma’s kunnen blijven delen en open en constructief met elkaar kunnen blijven werken. Want, dat zijn we de stad verplicht!”
Burgemeester Elly Blanksma tijdens haar verklaring vanavond:

https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2017/08/Rapportage-AKD-integriteitsbeleid-def.pdf
https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2017/08/Rapportage-AKD-toepassing-bevoegdheid-13b-Opiumwet-def.pdf

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *