Buiten is het 6 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.264 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
17reacties

Het volledige bestuur van de wijkraad Helmond-Noord heeft gisteren unaniem besloten hun bestuursfuncties neer te leggen. Dat lieten zij wijkwethouder Margreet de Leeuw en wethouder wijken Erik de Vries weten. Die 2 zijn respectievelijk de wijkwethouder van Helmond-Noord en de wethouder verantwoordelijk voor alle  Helmondse wijken (coördinatie en wijk- en buurtbeheer).
“De reden van dit aftreden is gelegen in het feit dat de gemeente Helmond (u als
verantwoordelijke wethouders, de wijkadviseur daarin gesteund door zijn meerdere) ons als mens en als bestuurder niet in onze waarde laat. Het bestuur heeft dit signaal 5 keer aan de gemeente afgegeven, maar te vergeefs. Door dit handelen van u is er voor ons onvoldoende draagvlak om op een positieve wijze met elkaar verder te gaan.” Dat liet het bestuur (dat een half jaar geleden aantrad) per brief weten aan de 2 wethouders.
Het bestuur van de Stichting Projectgroep Dagelijks Beheer Helmond-Noord nam dit besluit in aansluiting op hun gesprek maandag met de wethouders. Wij betreuren ten zeerste dat wij tot dit besluit moesten komen. “Vrijwilligerswerk moet wel leuk blijven” zoals penningmeester Frans Luijten het verwoordde.
Wil je wat de Helmonders vinden van de wijkraden (zoals die in Helmond-Noord), lees dan de evaluatie (pdf) die in december 2014 uitkwam.

In de reacties hieronders staan updates.

17 reacties:

Het word vaak en op veel plekken niet begrepen dat vrijwilligerswerk idd leuk moet blijven. Maar steeds weer strubbelingen en moeilijk gedoe. Ik begin er niet meer aan, dan maar een egoïst…….

Beantwoorden

Jammer dat ze gestopt zijn.
Maar ik kan me toch haast niet voorstellen dat deze twee wethouders van de Sociale Partij niet sociaal zijn tegen die vrijwilligers.

Beantwoorden

Wij zijn als bestuur heel duidelijk geweest richting college. Al vanaf het eerste begin. Zie bijgaande brief (pdf).
Het is nu ontzettend zuur te constateren dat het college zich onttrekt aan de verantwoordelijkheden door het zeer onprofessionele gedrag van een ambtenaar toe te staan. Het college laat ons in de kou staan en zet zich daarmee zelf in zijn hemd.

Beantwoorden
voorzitter wijkraad Helmond-Noord

Ik wist al van te voren, met alle goede bedoelingen van genoemd bestuur dat het gedoemd was te verdwijnen. De tegenwerkende kracht is te groot, het functioneren hopeloos hierin. Groot gelijk dat deze mensen opstappen. Tegen het beleid van de gemeente kun je vechten tot je een ons weegt. Deze vaak incompetente mensen met hun verblijf in de ‘betere’ wijken weten niet wat er leeft in en tussen de bevolking. Ze komen alleen in de straat als het in hun belang is, tijdens campagnes zoals de verkiezingen bijvoorbeeld. En dan kan ik hier wéér een hele waslijst van voorbeelden geven, maar dat doe ik nu dus niet, Geen zin in, het veranderd toch niets is mij gebleken.

Beantwoorden

Erg jammer dit te lezen, het is inderdaad vrijwilligerswerk en zo moet het ook bekeken worden.
Er is kennelijk geen basis meer om er op basis van argumenten met elkaar uit te komen. Hetzij met een intermediair, hetzij door partijen los van elkaar hun uitdagingen uit te spreken. Zeer jammer dat het zover is gekomen.
Ga uit van het positieve en bouw bruggen i.p.v afbraak, respecteer elkaars standpunten en discussieer op basis van argumenten en feiten.

Beantwoorden
Charles van den Reek

Nou Nou. stoere taal… Waarom zet je er niet bij dat er al eerder 4 van de 7 nieuwe leden zijn weggerend door jou. Dat de grootste wijkvereniging in de wijk geen zaken meer wilde doen? en dat de laatste wijkvergadering een grote puinhoop was waarbij vele trouwe vrijwilligers, zeer ontevreden naar huis zijn gegaan… Ook de schuld van de gemeente?
Zou de spiegel eens voorhouden met je autoritair gedrag . Je hebt een hoop kapot gemaakt binnen het vrijwillerswerk in de wijk.

Beantwoorden

Ik vind dat deze twee wethouders zich meer moeten schikken .naar de vrijwilligers.Die doen uit eindelijk het werk.
Daarbij ze zijn niets meer en niet minder,dan de vrijwilligers,Wij zeggen altijd het zijn kakkers,ze doen net of ze alles te vertellen hebben.Bah Bah
Als dit zo door gaat zullen er zich in Helmond geen vrijwilligers meer melden.

Beantwoorden

Update 1:
B&W informeerde de gemeenteraad over de ontstane situatie middels onderstaand schrijven.

Op woensdag 25 maart jl. heeft het bestuur van de wijkraad Helmond-Noord ons per brief laten weten dat zij al haar bestuursfuncties per direct heeft neergelegd.
Het bestuur stelt dat zij zich als mens en als bestuurder niet in hun waarde gelaten voelt door de gemeente Helmond. Daardoor ervoer zij te weinig draagvlak om de samenwerking op een positieve manier voort te kunnen zetten. Wij betreuren het dat het bestuur van de wijkraad Helmond-Noord dit besluit heeft genomen.
Wij herkennen ons niet in de kwalificaties die het bestuur geeft aan de samenwerking met de gemeente. De afgelopen maanden zijn er diverse pogingen ondernomen om de samenwerking met de wijkraad Helmond-Noord op een goede manier vorm te geven. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn we diverse keren met het bestuur van de wijkraad in overleg getreden. Dit heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat. Ook herhaaldelijke pogingen van diverse professionals die werkzaam zijn in de wijk, om te komen tot een constructief overleg met het bestuur, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Wij betreuren het dat het bestuur van de wijkraad de reden van haar aftreden specifiek toeschrijft aan een medewerker van de gemeente en dit heeft gecommuniceerd met derden. Wij staan voor onze medewerkers en wij zijn als college verantwoordelijk en aanspreekbaar.
Zeer recent hebben wij een evaluatie gehouden van het wijkgericht werken. Hierover hebben wij begin deze maand met de commissie Maatschappij gesproken. Uit deze evaluatie blijkt onder andere dat er vanuit de wijkraden grote waardering bestaat voor de samenwerking met de gemeente Helmond. ook wij ervaren de samenwerking met de wijkraden in onze stad als positief en constructief.
Wij danken het bestuur van de wijkraad Helmond-Noord voor de inzet in de afgelopen. Samen met de wijkbewoners en de professionals in de wijk gaan wij op zoek naar mensen die een nieuwe wijkraad willen vormen.

Beantwoorden

Update 2:
In een schriftelijke reactie laat voorzitter Hanneke Hegeman namens het Wijkbestuur Helmond-Noord het volgende weten:

Het college doet aan waarheidsvinding.
Met name deze alinea is een verdraaiing van de feiten:

De afgelopen maanden zijn wij, zowel bestuurlijk als ambtelijk, regelmatig met u in overleg getreden om te pogen de samenwerking op een goede manier vorm te geven. Ook herhaaldelijke pogingen van diverse professionals die werkzaam zijn in de wijk, om te komen tot een constructief overleg met uw bestuur, hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Na onze brief van 30 januari aan het college heeft de leidinggevende van de desbetreffende ambtenaar met ons als voltallig bestuur overleg gevoerd. In dit overleg hebben wij duidelijk aangegeven dat het gedrag en de houding van de ambtenaar aanleiding zijn geweest om niet meer met hem zaken te doen, tenzij hij zijn excuses zou aanbieden. Op verzoek van de leidinggevende hebben wij in dit gesprek enkele voorbeelden gegeven van zijn storende houding en gedrag. Enkele weken later kregen wij een brief van deze leidinggevende waarin niet op de houding en het gedrag werd ingegaan, maar alleen motivaties werden gegeven hoe de desbetreffende ambtenaar, daarin gesteund door zijn leidinggevende, tegen zijn werkzaamheden aankeek. Op geen enkele manier werd ingegaan op de kern van onze klachten: zijn ongegeneerd gedrag en houding jegens ons.
Na ontvangst van deze brief hebben wij een gesprek aangevraagd met beide wethouders (De Leeuw en De Vries) die verantwoordelijk zijn voor de wijkraden. Ook in dit gesprek kregen wij geen gehoor voor onze grieven, want volgens wethouder De Leeuw: “Wij gaan hier geen functioneringsgesprek voeren”. De wethouders wilden alleen gesprek over de inhoud van de werkzaamheden van de wijkondersteuner (ambtenaar).
Wij hebben (zoals ook verwoord in onze brief van 30 januari alsmede in het gesprek met de leidinggevende) aangegeven dat er eerst excuses moesten komen en dat daarna de weg vrij zou zijn voor een inhoudelijke bespreking. Het college gaf hier wederom geen gehoor aan!

Daarnaast distantiëren wij ons volledig van de suggestie dat wij niet in gesprek met professionals wilden gaan. Sinds ons aantreden hebben wij bijna niets anders gedaan!
En ook na het gesprek met de wethouders hebben wij nog een inhoudelijk goed en prettig gesprek gevoerd met een andere ambtenaar over het subsidiebeleid van de gemeente. En vervolgens is dit contact ook via de mail doorgezet.
Wat wij niet wilden, en dat is met name met de LEV-groep gecommuniceerd (die overigens ook de voorzitter levert voor het Signaleringsteam waarin diverse professionals participeren) is dat wij als bestuur door professionals gedwongen zouden worden zaken op te pakken waar wij geen tijd/gelegenheid/capaciteit voor hadden. Wij hebben letterlijk aangegeven: “…wij hebben als vrijwilligers ook maar 2 handen”. Daarbij hebben wij ook voorgesteld dit overleg te verplaatsen naar einde voorjaar/begin zomer. Na deze mail, kwam er als donderslag bij heldere hemel een mail van de voorzitter van het Signaleringsteam waarin hij opnieuw het verzoek deed om in overleg te gaan. (Blijkbaar dient deze voorzitter alleen zijn eigen belang.) En juist dit verzoek wordt nu door het college misbruikt om ons een verwijt te maken!

Tot slot: wij hebben na overleg met onze bewonersgroep tijdens ‘een keukentafelgesprek’ in het Jan Visser Museumduidelijk op 18 maart consensus van de groep gekregen voor onze handelswijze: het neerleggen van de bestuursfuncties als het college niet zou ingaan op onze grieven richting de ambtenaar.
Wat hierboven staat, hebben wij in het gesprek met wethouders De Leeuw en De Vries naar voren gebracht. Te vergeefs. Het college beheerst de kunst van het selectief luisteren!

Beantwoorden

CATFIGHT!! Altijd leuk. Maar ik denk dat Hanneke van Margreet gaat winnen. Als het mannen waren dan ging het typisch over wie de langste heeft.

Misschien een idee om Angelique Raaijmakers eens te laten bemiddelen? Angelique woont in de wijk en kent de wijkraad en was daar altijd blij mee en ze zit dicht bij de wethouder en ze zijn allebei van het CDA. Moet lukken denk ik.

Beantwoorden

Angelique Raaijmakers? Het CDA? Beiden niet doen dus. Dan kun je net zo goed het programma ‘Het spijt me’ inschakelen. Je houdt er tenminste dan nog een bloemetje aan over.

Beantwoorden

@Toon Angelique is de laatste maanden weinig bij de wijkraadvergaderingen geweest. Veel raadsvergaderingen op zelfde dag.
Maar Hanneke namens wie spreek je nu? Iedereen is weggelopen bij je…..

Beantwoorden

bron: Omroep Brabant, 30-3-2015:

Wijkraad Helmond-Noord stapt op vanwege onvrede met de gemeente: ‘We worden niet serieus genomen’

HELMOND – De wijkraad Helmond-Noord is in zijn geheel opgestapt. De raad heeft geen vertrouwen in de samenwerking met de gemeente. Volgens Joset Koolen, tot voor kort secretaris van de wijkraad Helmond-Noord, is de houding van de wijkadviseur de belangrijkste reden om met de raad te stoppen.
Woensdag stuurde de wijkraad een brief naar de gemeente om ze te informeren dat het voltallige bestuur is opgestapt. “Het bestuur stelt dat zij zich als mens en als bestuurder niet in hun waarde gelaten voelt door de gemeente Helmond. Daarvoor ervoer zijn te weinig draagvlak om de samenwerking op een positieve manier voort te zetten”, zegt de gemeente Helmond hierover.

‘We krijgen niet alle informatie’
Volgens Koolen luisterde de gemeente wel naar de wijkadviseur, maar niet naar de raad. “Tijdens vergadering bleek dat de wethouder en ambtenaren de inhoud van de brieven van de wijkraad niet kenden. Ze gingen vooral af op het oordeel van de wijkadviseur en luisteren niet naar wat we te zeggen hadden. We werden niet serieus genomen.”

De wijkraad Helmond-Noord zou ook niet alle benodigde informatie van de wijkadviseur krijgen. “Daarom kunnen we minder goed advies geven omdat we niet precies weten hoe de vork in de steel zit.”

Beantwoorden

Als ik dit alles lees, moet ik bij de wijkraad Helmond-Noord denken aan dat plantje, en bij de gemeente/wijkadviseur aan die kleuter die aan dat plantje trekt om het harder te laten groeien. Nu is het plantje kapot. Jammer.

Beantwoorden

Mijn advies voor beide partijen: Geen tijd en geld meer aan spenderen is als trekken aan een dood paard.

Beantwoorden

Onderstaand bericht heb verzonden op donderdag 12 februari aan de hand van de wijkraad vergadering van dinsdag 10 februari. Deze vergadering heeft totaal niets te maken met wat er zich afspeelde of afgespeeld heeft met de gemeente.
Dat het bestuur af zou treden was gezien de vele negatieve reacties wel te voorzien.

donderdag 12 februari.

Geacht Bestuur,
Op dinsdag 10 febr. woonde ik als voorzitter van wijkver. Samen Actief de wijkraad vergadering bij die voorgezeten werd door nieuwkomer Mevr. S. Hegeman. Als kleuter heb ik braaf 3 uur zitten luisteren naar de zeer dominante directrice van de wijkraad Helmond-Noord, mevr. S. die absoluut niet weet wat er in de wijk speelt en/of leeft, en iedereen de mond snoert met: “We zijn er mee bezig”, of “We komen er op terug”. Helaas heb ik in die -verloren- drie uur niet veel meer gehoord. Benadrukt werd door de voorzitter dat de wijkraad een stichting is, waar alleen het bestuur het voor het zeggen heeft, vandaar ik niet goed snap wat mensen uit het veld, zoals ik, daar moeten komen doen. Niemand heeft inspraak en het bestuur beslist, zo werkt de democratie bij de wijkraad. Als enige afgevaardigde van Samen Actief, ik spreek dus niet voor onze anderen bestuursleden, wens ik niet behandeld te worden als een klein kind dat braaf luistert naar een bestuur dat zelf het wiel opnieuw wil uitvinden en van toeten nog blazen weet. Ik zou het bestuur willen adviseren een cursus te gaan volgen “Hoe leer ik luisteren naar medebewoners”. Ik heb me mateloos geërgerd aan het zeer dominante en betweterige optreden van voorzitter Mevr. S. In een vergadering waar alle waardevolle informatie van buurtbewoners in de wind geslagen en belachelijk gemaakt wordt, hoor ik niet thuis. Op deze wijkraad vergadering heeft niemand inbreng en wordt er nauwelijks geluisterd, waarom zitten er wijkbewoners bij wat doen die mensen daar ????? Deze vergadering is me dusdanig slecht bevallen dat ik er nog eens goed over moet nadenken of mijn komst wel zin heeft.

Ik wens het bestuur veel succes en ga vooral zo door.

Met vriendelijke groet,
Louis Claassen

Beantwoorden

@Louis Claassen op dinsdag 31 maart 2015 om 18:14:

Hm, dit werpt een heel ander licht op de zaak.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *