Buiten is het 7 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.261 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
27reacties

“We gaan verder bouwen op Suytkade.” Dat liet de gemeente aan het eind van de middag verheugd weten. In 2012 werd in die vinexwijk de laatste woning gerealiseerd. In de jaren daarna kwamen de Cacaofabriek, Fitland en de Lidl.
Bouwbedrijf Van Wanrooij gaat in het plan Suytkade-Noord 28 nieuwbouwwoningen ontwikkelen, te koop vanaf ± 230.000 tot 350.000 euro (vrij op naam). En in het nieuwbouwproject Boulevard Suyt zorgt de Van Grunsven Groep voor 46 woningen. De koopsom daarvan is nog niet bekend gemaakt. Vorig jaar oktober hield wethouder Frans Stienen een informatieavond (pdf) over deze 2 projecten.
Om te gaan bouwen worden eerst een aantal terreinen bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat de grond wordt opgehoogd (zie pdf-kaartje) en vervolgens de aanleg van bouwwegen en riolering. In november kunnen de bouwbedrijven en projectontwikkelaars aan de slag met het bouwen van de 74 woningen.
Vanaf half mei beginnen de bulldozers en graafmachines op het terrein tussen Kanaalboulevard, Timpaanstraat, Palladio, Frontonstraat, Suytboulevard en de Hoogeindsestraat. Eerst zullen zij het grondwerk verrichten. Deze grond moet vervolgens een aantal maanden ‘rusten’ zodat de weg later niet verzakt. Daarna volgen de riolering, kabels en leidingen. De gemeente verwacht dat dit eind oktober gereed is. Zij belooft haar best te doen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor je eigen veiligheid wordt geadviseerd de bouwterreinen niet te betreden.
“Uitzicht op de Boerenbond en andere industrie”, “huurprijzen belachelijk hoog” en “één grote flop.” Of met deze nieuwe woningen dergelijke geuite grieven bij het (via Google nog steeds drukbezochte) artikel Suytkade: kat in de zak? uit 2008 nog steeds hout snijden… “Ik krijg juist het idee dat er nu een beetje schot in de zaak zit” schreef Kris in de eerste reactie destijds. De gemeentelijke website nu over deze wijk: “Suytkade in Helmond is een bruisende centrumwijk in wording.”

In de reacties hieronder staan updates.

27 reacties:

Is alles wat er nu staat al verkocht dan ?

Beantwoorden

Mooie wijk die alleen maar mooier wordt. Hoorde dat er ooit Segways reden van en naar het centrum.

Beantwoorden

Fijn dat er meer huizen gebouwd worden, maar ik blijf bij Suytkade het vieze bijsmaakje van prestigeproject houden. Het is een mooie wijk, maar op de een of andere manier valt Suytkade in Helmond ontzettend uit de toon.

Er wordt in Helmond de laatste tijd flink gesloopt en gebouwd, maar het zijn vooral sociale huurwoningen die gesloopt worden en koopwoningen die ervoor in de plaats komen. Als je in Helmond een huis wilt kopen slaag je bijna altijd op korte termijn, maar wie op sociale huur is aangewezen kan rekenen op een wachttijd die kan oplopen tot meer dan tien jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het beleid vanuit Den Haag, waar zowel de Helmondse gemeenteraad als de woningbouwverenigingen helaas weinig tot geen invloed op kunnen uitoefenen.

Overigens kan ik me ontzettend ergeren aan de quasi-historische spelling van de naam “Suytkade”. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de straatnaam “Oude Huys”, de naam van een kasteel dat daar ooit gestaan heeft, heeft “Suytkade” totaal geen historische achtergrond; de naam is compleet verzonnen. Verder heeft de naam “Suytkade” een zekere pretentie die Helmond niet waar kan maken, omdat Helmond van oudsher een stad van industrie en arbeiders is. Daar is helemaal niks mis mee, en daarom vind ik het zo jammer dat Helmond die geschiedenis niet met gepaste trots uitdraagt, maar in plaats daarvan . Wat mij betreft hadden ze het gewoon “Zuidkade” kunnen noemen, da’s sjiek genoeg.

Beantwoorden

@Mus op zaterdag 13 mei 2017 om 20:55:

maar in plaats daarvan probeert iets te zijn dat het niet is.

Beantwoorden

Toe ik destijds in Helmond een woning zocht en mijn oog eigenlijk al op Suytkade was gevallen, waarschuwde iemand me voor de problemen in die wijk. Door wat googlen las ik best wel wat klachten die ik begreep toen ik nog een keer door die nieuwbouwwijk rondreed. Toch maar niet daar gaan wonen en eigenlijk heb ik daar nooit spijt van gehad. Lang leven Google. 🙂

Beantwoorden

Update 1:
Zoals aangekondigd worden een aantal terreinen op Suytkade bouwrijp gemaakt. Op onderstaand filmpje zie je dat het bedrijf Mourik aan dat werk is begonnen.

Beantwoorden

Update 2:
Bouw Waterburcht Luyvestein op Suytkade gaat nu wel van start
Maandagmiddag is de feestelijke start van de bouw van Waterburcht Luyvestein aan de Dortmunderkade op Suytkade. Namens de gemeente is wethouder Gaby van den Waardenburg daarbij aanwezig.
Het gebouw wordt door Van Wijnen gebouwd en telt 60 middeldure huurappartementen (75 en 128 m2) en 68 parkeerplaatsen. Zonnepanelen op het dak zorgen voor de elektriciteit in de gemeenschappelijke ruimtes. De oplevering staat gepland in het tweede kwartaal van 2019. In februari tekenden Van Wijnen Projectontwikkeling en Syntrus Achmea daarvoor al de overeenkomst.
Eigenlijk zou de bouw van deze derde waterburcht medio 2011 starten. Dat werd echter niet gehaald want de afgelopen jaren lag woningbouwproject Suytkade stil. De komende tijd komt Suytkade echter weer volop in beweging. Zo staan er nog meer projecten bij Suytkade op de rol, zo laat de gemeente vanmiddag weten.

Beantwoorden

Mooie wijk, prachtig asn de Kanaalzone!

Gerrie vd Berg

Beantwoorden

en hoe zit het met de vervuilde grond

Beantwoorden

ik kom regelmatig langs die wijk af ..mooie wijk
wie weet is daar voor mij ook leuker om er te wonen.
zit nu omg Heistraat heb het daar hele maal gehad

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 25 september 2018 om 14:21:

Het startsein met wethouder Gaby van den Waardenburg:

Beantwoorden

Update 3:
Aanvullend op @De weblog van Helmond op dinsdag 25 september 2018 om 14:21:
De eerste steen van Luyvestein werd gistermiddag symbolisch gelegd. Het startsein van de bouw van de derde waterburcht op Suytkade.

Beantwoorden

Beantwoorden

Update 4:
3 Extra waterburchten met daarin appartementen gepland op Suytkade
B&W heeft besloten te gaan verkennen of waterburcht 4,5 en 6 op Suytkade ontwikkeld kan worden. Dat gebeurt samen met Cedrus Vastgoedontwikkeling omdat die projectontwikkelaar het beste plan indiende voor deze waterburchten. Dat liet B&W aan de gemeenteraad weten omdat zij binnenkort over een ja of nee moeten geven over die deal.
Die 3 waterburchten met daarin huur- en koopappartementen zouden dan in het deelgebied de Waterzone van nieuwbouwwijk Suytkade moeten komen. De waterburchten worden onderling verbonden door groene plateau’s en bruggen. Er zijn inmiddels 2 waterburchten gerealiseerd (Amerlingen van Laurentius) en waterburcht 3 is in aanbouw (zie update 2). Net als nummer 3 zal Van Wijnen ook nummer 4 bouwen. Nadat dit deelgebied jaren stil lag vanwege gebrekkige belangstelling uit de markt, start nu de ontwikkeling van Waterburchten 4, 5 en 6 die in 2021 gereed zouden moeten zijn.
Het uitwerken van het conceptueel schetsplan vindt in een later stadium plaats. Daarom zijn de plannen alleen op hoofdlijnen getoetst op kwaliteit, tijd en geld. Binnen dit kader is Cedrus volgens B&W tot een ontwerp gekomen: 

  • Het plan van Cedrus voldoet aan de stedenbouwkundige uitgangspunten.
    Het plan van Cedrus bevat drie waterburchten die worden gekoppeld tot een burchtcomplex, parkeren wordt onder de burchten gesitueerd. Het plan past goed binnen het concept Suytkade en binnen de visie van de Waterzone. In dit deelproject staan de burchten in het water centraal. Het plan sluit prima aan op de bestaande situatie, past binnen de richtlijnen en binnen de totaalstructuur van de openbare ruimte.

  • Het plan van Cedrus past binnen de marges van het vigerende bestemmingsplan.
    Het plan van Cedrus respecteert de voorgeschreven bouwregels (bouwvlakken, bouwhoogtes, aantal woningen, etc.). Tevens voldoet het aan de eis dat parkeren op, in of onder het gebouw behorende terrein wordt aangelegd. Cedrus positioneert de parkeerplaatsen onder de waterburchten en voldoet aan deparkeernorm. Er is bovendien geen aanvullende parkeervoorziening nodig nabij de Cacaofabriek ten behoeve van de drie waterburchten. Kortom, er is geen bestemmingsplanprocedure noodzakelijk waardoor het aannemelijk is dat Cedrus eind 2019 kan starten met de bouw.

  • De bieding van Cedrus is marktconform
    De bieding van Cedrus is plan-economisch getoetst door een onafhankelijk adviesbureau. Zij komen tot de conclusie dat de bieding marktconform is. De bieding sluit daarentegen niet aan bij het grondprijzenbeleid van de gemeente Helmond. Echter, een ander onafhankelijk adviesbureau heeft onlangs berekend dat het grondprijzenbeleid van de gemeente Helmond te generalistisch is. We zullen uw raad hierover op later moment nader informeren. Specifiek voor de Waterzone op Suytkade blijkt dat de ontwikkelkosten relatief hoog zijn omdat het bouwen van appartementen, in het water (met metselwerk tot onder het waterniveau), sterk kostenverhogend is. Daarnaast leidt parkeren in, op of onder de bebouwing én de vervuilde grond, tot veel hogere ontwikkelkosten dan elders in Helmond. Uit bovenstaande blijkt dat voldoende aanleiding is om met Cedrus tot overeenstemming te komen over de grondprijs. De financiële gevolgen worden verwerkt in de grondexploitatie Suytkade. Binnenkort zullen we over dit punt uw raad om besluitvorming vragen. Pas als uw raad positief heeft besloten, zullen we een ontwikkelovereenkomst met Cedrus sluiten.

Stedenbouwkundig plan Suytkade Luchtfoto uit 2002 van Suytkade

Beantwoorden

De helmondse bijlmer in aanbouw

Beantwoorden

@André op dinsdag 28 mei 2019 om 14:48:

ja hoor komt van zelf

Beantwoorden

@André op dinsdag 28 mei 2019 om 14:48:

Dan heb ik heel goed nieuws voor jou. Ik denk niet dat we daar bang voor moeten zijn. De huren in die nieuwe flats gaan zeker boven de maximale huurgrens liggen, wordt rond de 800 euro schatten ze in. Dus geen huursubsidies. 🙂

Beantwoorden

Update 5:
Er komt ook een zevende waterburcht op Suytkade
Nadat waterburchten 4, 5, 6 gereed zijn wordt de zevende waterburcht gebouwd in de “Waterzone” van Suytkade. Nummer 1 en 2 zijn gereed en (zoals in eerdere updates gemeld) wordt Luyvestein (waterburcht 3) nog dit jaar opgeleverd. Naar verwachting zal de bouw van de waterburchten 4, 5 en 6 eind dit jaar starten. “Pas als deze waterburchten (nagenoeg) gereed zijn kan waterburcht 7 gerealiseerd worden. De ruimte rondom waterburcht 4, 5 en 6 is namelijk beperkt waardoor het perceel van waterburcht 7 als bouwplaats gebruikt zal worden.” Dat liet B&W middels een brief (pdf) aan de gemeenteraad weten.
Over 2 jaar koopt Van Wijnen Holding N.V. de gronden voor Waterburcht 7 van de gemeente voor 1,2 miljoen euro. Deze projectontwikkelaar is al bezig met de planvorming van deze toren, er komen zo’n 50 appartementen werd 3 jaar geleden gemeld.

Beantwoorden

Je zou daar maar wonen voor het uitzicht ????.

Beantwoorden

@Marja Konings op woensdag 19 juni 2019 om 09:55:

Prachtig inderdaad. Maar het zijn wel huurprijzen voor de hardwerkende Helmonders. Maar goed, die moeten ook ergens wonen hè. 🙂

Beantwoorden

jammer ..te duur..ook iets in de aanbieding ..2 slaapkamers tuintje ..voor een Alleen staande ..onder de 600,00 .want ze bouwen alleen nog daar rond de 1100,00

Beantwoorden

@Geert op woensdag 19 juni 2019 om 10:15:

volgens mij bedoelde Marja het sarcastisch 🙂
die burchten staan praktisch tegen elkaar aan, kijkt bij elkaar de slaapkamer in. En inderdaad is het een schandalige huurprijs voor wat je krijgt. Hutje mutje en gebouwd van de goedkoopste materialen.

Beantwoorden

Kunnen ze nog meer rotzooi vanaf de balkonnen in het kanaal gooien krijgen ze de nieuwe dan wel vekocht of verhuurd de eerste heeft lang leeg gestaan en zijn verhuurd aan arbeidsmigranten. ????

Beantwoorden

En maar zeggen dat er geen geld is???? hier kunnen ze wel alles verbouwen… raar… winkels sluiten allemaal????‍♀️

Beantwoorden

@Wilco op woensdag 19 juni 2019 om 11:14:

Smaken verschillen natuurlijk, maar ik zou er wel willen wonen. Vlakbij de stad en alles nieuw. Maar ik kan maar de helft betalen. 🙁

Beantwoorden

Gewoon alles vol op elkaar bouwen ppppffffff

Beantwoorden

Fijn dat er weer gebouwd wordt in Helmond, er zijn genoeg mensen die een woning zoeken.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *