Buiten is het 9 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.813 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Helmond moet van het Rijk de noodopvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen sluiten. In een overleg met de Stichting Vluchteling als Naaste  heeft de gemeente namelijk aangegeven dat beleid (de bed-bad-broodregeling) van het rijk te respecteren. Dat laat B&W zojuist in een RaadsInformatieBrief (pdf) weten.
Het gemeentebestuur vindt dat de huidige opgevangen bewoners op een correcte wijze moeten overgaan naar hun nieuwe opvang. Dat is dan in 1 van de 9 door het rijk aangewezen vrijheidsbeperkende locaties (VBL). Het is nog onzeker wanneer die verhuizing zal plaats vinden.
De Stichting Vluchteling als Naaste verzorgt al geruime tijd de opvang zal van uitgeprocedeerde vluchtelingen en ongedocumenteerden in Helmond. Zij vangt gemiddeld zo’n 20 personen op in een pand aan de Kanaaldijk Noord-West.
In juni 2014 stuurde de stichting een veelbesproken brandbrief. Naar aanleiding daarvan werd hen door de gemeente ruim 30 duizend euro toegezegd. In december 2015 gaf de stichting wederom aan geen financiële middelen meer te hebben. De bijdragen van de gemeente en van derden waren op. Daarop besloot B&W een voorschot van 20.000 euro te verstrekken.
De gemeente heeft nu besloten de huidige voorziening nog maximaal een half jaar in stand te laten (tot het moment dat opvang in de regio plaats vindt). B&W stelt voor op basis van de werkelijke kosten over 2015 een aanvullende bijdrage van 26.100 euro te geven. De definitieve gemeentelijke bijdrage voor heel 2015 aan de Stichting Vluchteling als Naaste komt daarmee dan op 96.100 euro.
Voor de 1e helft van dit jaar wil het gemeentebestuur 57.200 euro beschikbaar  stellen. Dat onder de voorwaarde dat ná beëindiging van de opvang, een eindafrekening met volledige onderbouwing van de uitgaven wordt ingediend.
Nadat het rijksbeleid definitief is vastgesteld in de vorm van een nieuw bestuursakkoord met de VNG, krijgt de gemeenteraad een voorstel over de definitieve financiële afwikkeling.

10 reacties:

Nooit van deze stichting gehoord…
In 1 jaar (juni 2015 t/m ca. juni 2016) 153.300,00 euro voor gemiddeld 20 personen? Dat is per maand 12.775,00 euro, voor bed-bad-brood, nogal aan de prijs, of zie ik iets over het hoofd….

Beantwoorden

Die zijn vandaag nog allemaal met de horizon vertrokken. Succes met herplaatsen… Of was dat de bedoeling?

Beantwoorden

@Twanneman op donderdag 4 februari 2016 om 13:43:

Die bedragen zijn mij ook niet duidelijk.
Wellicht kan iemand uit de Helmondse politiek die hier de site regelmatig bezoeken meer duidelijkheid over verschaffen aan de bevolking.

Beantwoorden

@Eddie op donderdag 4 februari 2016 om 15:05:

Die bedragen komen van het college. Wat precies snap je daaraan niet?

Beantwoorden

Wat nog niet vermeld is is het bedrag wat ze van derden hebben ontvangen, man man vreten die elke dag ossehaas?

Beantwoorden

Beste Frank, wat daar niet aan te snappen is is de hoogte van de bedragen of denk jij dat iemand met een normale baan hier meer dan 12.000 per maand binnenhengelt. Kosten van vluchtelingen lopen de spuigaten uit en daar hoeft schijnbaar niet op worden bezuinigt

Beantwoorden

Misschien is het goed om de brandbrief van Stichting Vluchteling als Naaste nog een keer terug te lezen, voor een beeld wat ze doen en waar het geld in gaat zitten:

“Voor € 100.000 per jaar kan de stichting aan de 20 cliënten intern huisvesting bieden en leefgelden, inclusief reisgelden naar advocaten en medische voorzieningen en aan circa 60 cliënten ambulante begeleiding. Voor aanvullende voorzieningen, zoals welzijnsactiviteiten en Nederlandse les, legesgelden voor procedures, et cetera doen wij een beroep op particuliere instanties en donateurs.”

“Het aantal van 20 cliënten intern en 60 cliënten ambulant is al jaren zeer stabiel: de stichting begeleidt cliënten succesvol naar verblijfsvergunning of land van herkomst, er is ook altijd sprake van nieuwe aanwas van cliënten, in een groot aantal gevallen gebracht via politie, marechaussee, stichting maatschappelijke opvang, en (huis)artsen in Helmond.”
https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2014/06/BRANDBRIEF-Stichting-Vluchteling-als-Naaste-d.d.-23-juni-2014.pdf

Beantwoorden

@André Zal vast ook huur, gas, water, stroom, internet, scholing, tandarts, ziekenhuis etc etc in dat bedrag zitten. Alsnog een absurd bedrag als je nagaat dat de meeste mensen in helmond moeten rondkomen van +/- 1500 euro per maand.

Beantwoorden

Met het stoppen van “Vluchteling als naaste” zal een deel van de clienten in de illegaliteit verdwijnen. Ik verwacht niet dat er veel happig zullen zijn om naar een “vrijheidsbeperkende locatie” te gaan. Dat is natuurlijk gewoon een eufemisme voor deportatiekamp, maar dat mag je het niet noemen omdat dat verkeerde associaties oproept.

Qua kosten ging ook gewoon te veel op aan huur. Wie is eigenlijk de eigenaar van het pand waar ze gehuisvest zijn? En waarom is destijds gekozen voor zo’n prominente locatie in een monumentaal pand? Ik hoop dat met die eindafrekening die er komt daar ook eens vragen over gesteld gaan worden.

Beantwoorden

Geachte heer Sturkenboom, beste Bas,

In reactie op mijn artikel in Het Eindhovens Dagblad over of en hoe we vluchtelingen moeten helpen schrijf je dat we ons niet druk moeten maken om hoeveel mensen vluchten, maar alleen om degenen die op ons pad komen, ook als je overheid bent. Volgens jou is dan de keuze: laat ik degene aan de kant liggen of ga ik hem helpen. Ik begrijp dat je dit standpunt inneemt vanuit je betrokkenheid bij de oecumenische studentenkerk. Ik moet je bekennen dat ik je standpunt niet alleen naïef vind maar ook onverantwoord. Het is naïef omdat het veel complexer is dan doen we het wel of niet vanuit naastenliefde. Juist voor een overheid is de keuze niet: help ik wel of niet ongeacht de aantallen, maar: wie moeten we helpen met de middelen die via belastinggeld van burgers verkregen is. Overheidsdienaren worden ingehuurd om de belangen van hun burgers zo goed mogelijk te dienen. Burgers mogen daar van uitgaan. De overheid staat dus voortdurend voor de vraag hoe belastinggeld zo optimaal mogelijk kan worden aangewend. Omdat een euro slechts eenmaal uitgeven kan worden is de kwestie of miljarden voor vluchtelingen wel ten koste mogen gaan van zovelen die in eigen land dat geld broodnodig hebben. Die zien we niet direct zoals bij de vluchtelingen, maar ze zijn er wel. Het protest in ons land komt doordat er serieuze twijfel bij onze bevolking is of hun geld ter hunne nutte wordt aanwend. Je standpunt is ook onverantwoord omdat het de sociale draagkracht te zeer op de proef stelt en wel zodanig dat ongewenste krachten vanuit het volk worden opgeroepen. Henk Molleman (wetenschapper, 2005 gestorven, PvdA kamerlid en de architect van het Nederlandse minderhedenbeleid eind jaren 70 en 80), wees op een cruciale zin in de Minderhedennota uit 1983: ‘Een onbeheerste toestroming van vreemdelingen zal maatschappelijke kosten tot gevolg hebben, die de samenleving niet meer bereid is op te brengen.’ Jij gaat daaraan geheel voorbij. Wat zijn de gevolgen van de komst van zoveel immigranten voor ons land, de regio, de stad, de wijk? Voor de zorg, de armoedebestrijding, de huisvesting, het onderwijs. Je hoeft geen econoom te zijn om te begrijpen dat een verzorgingsstaat als het onze niet bedoeld is voor een onbeheerste toestroom van vreemdelingen en dat ook niet aankan. De realiteit is zoveel ingewikkelder dan het simpele ‘laat ze allemaal maar komen want de bijbel suggereert dit’. Christenen als Angela Merkel leven in een droomwereld. Een levensgevaarlijke dame die haar morele gelijk opdringt aan ons. Het gevolg is schade voor alle betrokkenen. Ik sprak laatst een fervent Christen, multi-millionair en hypocriet tot op het bot, zoals wel meer ‘christenen’. Hij zei: ‘we moeten ze helpen, zij hebben het zo slecht en wij hebben het zo goed’. De crux zit in het woordje ‘wij’. Hij had beter kunnen zeggen “‘ik’ heb het zo goed”. Er zijn immers in dit land steeds meer mensen dakloos, in armoede en zorgtekort. Als zo’n kortzichtige benadering de kern is van Christelijke politiek, dan werkt het niet in de praktijk. Alle vermeende naastenliefde ten spijt.
Vriendelijke groet,
Frits Bosch

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *