13reacties

City Sporthal en Gaviolizaal worden gesloopt


– PRIMEUR –
De gemeente zal de City Sporthal in oktober 2019 laten slopen, dat is meteen nadat de huurovereenkomst met kinderspeelpaleis Monkey Town is afgelopen. Woonpartners mag op die plek en het parkeerterrein ervoor dan woningen gaan bouwen. De woningbouwvereniging bekijkt nog of de bestaande parkeergarage onder de City Sporthal behouden blijft.
Ook de Gaviolizaal gaat de komende jaren tegen de vlakte zodat Woonpartners ook dat terrein tot woonlocatie kan omvormen. De gemeente is met de Stichting Draaiogels in gesprek over een nieuwe plek voor hun orgels die nu in dat gebouw staan.
Dit is onder meer het resultaat van het akkoord (pdf) tussen de gemeente en Woonpartners om de buurt De Waart op te knappen. In die overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de renovatie (vanaf volgend jaar) van de bestaande 150 woningen en de ongeveer 140 nieuw te bouwen woningen (vanaf 2018/19). De gemeente gaat de openbare ruimte een flinke opknapbeurt geven. Zo komt er meer groen en verlichting, voldoende parkeer- en speelgelegenheid en de onveilige plekken in de buurt worden aangepakt. De bewoners zijn middels een bewonersbrief (pdf) op de hoogte gebracht. Volgende week donderdagavond is er een inloopavond in de Gaviolizaal.
Hieronder enkele impressies hoe de wijk er vanaf de Watermolenwal uit kan komen te zien.

In de reacties hieronder staan updates.

Afgevoerd van de voorpagina
13 reacties
Reageer

En aanvullend nog 2 mogelijke plattegrondjes van De Waart in de toekomst.

Waar gaat Monkey Town dan heen?

Ziet er goed uit!

José Joosten

Ik blijf het jammer vinden dat de City geen sporthal meer is. Of ben ik nostalgisch?

Zonde! De City-sporthal wordt prachtig hergebruikt door Monkey Town. Ik vind dat de gemeente niet duurzaam omgaat met haar gebouwen. Lelijke gebouwen die al jaren leegstaan blijven maar leeg staan en een gevuld gebouw als deze sporthal wordt omgestoten. Zonde :-(
En hoe oud is die sporthal eigenlijk?

Piet de Wilde

Update 1:
Rigoureuze plannen voor De Waart weer stapje verder
De Waart wordt uitgebreid, beter toegankelijk en meer aangesloten op de omgeving. Dat hebben de gemeente en woningcorporatie Woonpartners afgesproken in een zo geheten ROP, een Ruimtelijk Ontwikkelingsprogramma. De Waart is nu een vrij afgesloten gebied waar veiligheid en leefbaarheid te wensen over laten.
Concreet plant Woonpartners 85 appartementen, 7 grondgebonden woningen en 7 woonstudio’s in de sociale huursector naast 50 appartementen in het midden- en hogere koop- en/of huursegment. Bijna alle bestaande woningen blijven behouden. Maar door de vorig jaar september gemelde sloop (zie helemaal bovenaan) van de Gaviolizaal, de City Sporthal en naar nu blijkt ook een (deel van) de bebouwing op de ORO-locatie, komt ruimte vrij voor deze nieuwe woningen. De 120 bestaande woningen worden gerenoveerd. Zeker zo belangrijk is het beter aansluiten van de wijk op de omgeving. Aan de zuid- en westrand van De Waart komen brede toegangen en voor fietsers een oost-west-verbinding. Daarmee moet de wijk beter aansluiten bij de nieuw te bouwen Oranjekade, het nieuwe Havenpark en het stadscentrum. De Waart krijgt ook meer groen en speelplekken en betere parkeerruimte.
Bij de ontwikkeling worden de huidige bewoners (meer) betrokken, met name door een door de gemeente op te stelen ‘gezondheidsscan’.
Deze opknapbeurt is een langlopend project. De voorbereidingen zijn dit jaar begonnen en worden de komende 2 jaar verder uitgevoerd. De nieuw te bouwen appartementen en woningen komen tussen 2020 en 2024 geleidelijk beschikbaar. Over deze rigoureuze aanpak in de komende 7 jaar kun je heel veel meer lezen én zien in het 72 pagina's tellende plan (pdf).

Het blijft raar om een goedlopende sporthal annex parkeergarage annex kegelbaan in het hartje van de stad te slopen. Over ‘levendigheid’ in het centrum gesproken…

Trouwens: waar gaan die orgels heen???

@Jean Cat op donderdag 14 december 2017 om 21:02:

Helemaal mee eens. Je kunt ook iets renoveren en helemaal opknappen, maar in Helmond is de sloophamer nog steeds actief.............

Update 2:
Sloop City Sporthal en Gaviolozaal uitgesteld
Woningcorporatie Woonpartners kan de afspraken uit 2016 voor nieuwbouw in De Waart (zie hierboven) niet kan nakomen. Eind dit jaar zou er worden gestart op de locatie Gaviolizaal (aan de westzijde) en vanaf komend jaar met de nieuwbouw op de locatie waar nu de City Sporthal zit. Uit een berekening van Woonpartners is gebleken dat door de gestegen bouwkosten het project in de huidige vorm niet realiseerbaar is. De renovatie van de 150 bestaande woningen in deze buurt in het centrum verloopt wel conform planning. Dat meldde de woningcorporatie eind mei aan B&W.
"Dit betekent voor Woonpartners dat een heroverweging van zowel de ontwikkeling van de locatie Gaviolizaal als van de locatie City Sporthal noodzakelijk is. Met Stichting Woonpartners is afgesproken dat zij nader onderzoeken hoe de vertraging zoveel mogelijk kan worden beperkt en hoe de plannen dan wel realiseerbaar zijn. In september komen zij met een concreet plan." Dat laat een teleurgesteld B&W vandaag aan de gemeenteraad en pers weten.
Teleurgesteld, want eerder maakte de gemeente namelijk afspraken met de zittende huurder van de Gaviolizaal en City Sporthal over de tijdige beëindiging van hun huurovereenkomsten. Bovendien is de realisatie van deze locaties belangrijk voor de verdere ontwikkeling van ons centrum. B&W heeft Woonpartners een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen op een voorspoedige doorontwikkeling.
Hoe lang de vertraging duurt is onduidelijk, maar dit betreft minimaal een half jaar. B&W heeft in afwachting daarvan besloten de sloop van beide panden op te schorten en met de zittende huurders in contact te treden over een mogelijk langer verblijf. Dit betekent ook dat de draaiorgels voorlopig in de Gaviolizaal kunnen blijven zitten.

stel maar helemaal af! Er is en wordt al genoeg gesloopt.

Christ Beekmans

En waar gaat monkey town heen....der wordt al genoeg van de mensen afgepakt..zelfs de kinderen belachelijk

@Patricia monkeytown gaat naar Mierlo. Naar HUP (was eerst De Brug).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: