25reacties

Het gewraakte Centrumplan is niet meer


Het Centrumplan dat in 2004 werd gepresenteerd, is niet meer. We kunnen zelf weer gaan bepalen wat er moet komen.
Voor het centrum bekent dit einde onder meer dat er geen 22.500 m² extra winkeloppervlak (bijna een verdubbeling van wat we daar nu hebben), geen honderden extra woningen, geen extra kantoren en geen parkeergarage komen. Het door velen gewraakte en door anderen juist geprezen Centrumplan is nu definitief van de baan. De gemeente betaalt 250.000 euro schadevergoeding aan projectontwikkelaar Foruminvest/Van Wijnen en daarmee is de gemeente weer baas in dat gebied. Hoeveel van de destijds daarvoor geplande 24 miljoen euro inmiddels uitgegeven zijn, weten we niet.
Een toen wat jongere Paul Smeulders zag het veelomvattende plan in 2008 al niet zitten. En ook Nathalie van der Zanden uitte die mening een paar jaar later op de weblog. Tegenwoordig trekken zij als wethouder aan de touwtjes.
De meest zichtbare resultaten van het nu verdwenen Centrumplan zijn de nieuwe bieb (die 5 jaar geleden werd geopend) en de sloop van het Obragasgebouw en appartementencomplex aan de Bleek. Het postkantoor, de City Sporthal en woningen daarachter in De Waart en de tegenwoordige AH XL en bijbehorende kantoren bleven dat lot bespaard.
Het Centrumplan was sinds de oprichting van de weblog een veel besproken onderwerp. Tot nu werd alleen dat woord al in 36 verschillende weblogtopics genoemd door ons of columnisten.
Nu zijn alle opties in ons centrum weer open en kunnen we weer doen en laten wat we in het centrum willen. Hoeveel extra winkels willen we? Houden we het Havenpark en het Speelhuisplein zoals het nu is? Moet er een haven komen of toch weer een gamehal, lees de historische woorden van destijds :-).
Wie het weet mag het zeggen.

Hieronder de volledige tekst die de gemeente vanmiddag op haar website zette:

Afspraak met ontwikkelaars maakt weg vrij voor vernieuwde Centrumvisie
.
Het college van B&W van Helmond heeft een overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar Foruminvest/Van Wijnen over de beëindiging van de samenwerking.
Hiermee is Gronduitgifte Overeenkomst (GUO) beëindigd waarin afspraken stonden voor het uitbreiden van het centrum met winkels (22.500 m²), woningen (100) en een parkeergarage. Deze plannen gaan nu niet door. Hiermee heeft de gemeente de handen vrij om een actualisatie van de centrumvisie te maken die gebaseerd is op de nieuwe realiteit. Beide partijen zijn tevreden met het bereikte resultaat.
.
Beëindigen overeenkomst
De gemeente betaalt 250.000 euro aan de ontwikkelcombinatie Foruminvest/Van Wijnen (FVW) voor het beëindigen van de overeenkomst. Daarnaast wordt FVW uitgenodigd bij mogelijke aanbestedingsprocedures –zogeheten tenders- voor winkelontwikkelingen de komende vijf jaar en bij een eventuele verkoop van de gemeentelijke gebouwen ’t Cour en de oude Bibliotheek (Markt 43). Het betreft dan een uitnodiging op basis van gelijke kansen waar voor alle partijen dezelfde gelijke selectiecriteria gelden.
.
Gemeenteraad
De heronderhandelingen over het contract hebben B&W uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad. Het ontbinden van het contract is een bevoegdheid van het college, maar wordt op 22 oktober nog aan de raadscommissie B&E aangeboden. De behandeling is dan in de gemeenteraad van 3 november. De raad kan dan eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken.
.
B&W: aantrekkingskracht centrum verhogen
De contractbeëindiging past in de afspraken die gemaakt zijn in het Coalitieakkoord. Hierin staat: ‘Het centrum is nog niet af. Maar wij zien ook dat we de uitbreidingsambities moeten bijstellen. Er komt een geactualiseerde visie op het centrum, waarbij een verlaging van het aantal geplande vierkante meters (vooral retail) voor de hand ligt. Wij gaan nadenken over een nieuwe bestemming voor het voormalige Obragasterrein (in de vorm van een studie, waarbij ook de mogelijkheid van een haven wordt verkend) en over een kwaliteitsimpuls voor de Kanaalzone. Zo willen wij de aantrekkingskracht van het centrum verhogen. Ook op andere open plekken in de stad geven wij ruimte aan initiatieven voor een tijdelijke invulling, zoals met groen en gewassen.’
.
Vernieuwing visie op centrum Helmond
De laatste jaren is fors geïnvesteerd in het centrum van Helmond. Pleinen en straten hebben een kwaliteitsimpuls ondergaan, waardoor het centrum een stuk aantrekkelijker is geworden. Ook op het gebied van cultuur is geïnvesteerd met bijvoorbeeld een beeldenroute en het Kunstkwartier. Maar de wereld staat niet stil. Met de actualisatie van de visie wil de gemeente het centrum toekomstbestendig maken. Vragen die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld: hoe krijgen we meer beleving in de stad, hoe gaan we de leegstand te lijf, wat wil de stad met het Havenpark etc? De procesaanpak om te komen tot een actualisatie wordt besproken in de commissie Omgeving van 17 november.

Afgevoerd van de voorpagina
25 reacties
Reageer

Na even snel lezen vind ik het nu al helemaal geweldig!!! Het heeft even geduurd, maar dan hebben we wel iets: ONS eigen centrum. Nee en geen gamehal meer!

Hoeveel er van de 24 miljoen over is weten we niet. Niet veel, dat is opgegaan in taxiritjes en consumpties.

Kost wat maar dan krijg je ook wat (terug), makkelijk zat van belastinggeld

Ja, wel een gamehal! De pro-gaming business is booming en zal alleen maar groter worden de komende jaren. De prijzenpot van het event dat alleen al door activision zelf georganiseerd wordt van de aankomende game call of duty bedraagt al 3 miljoen dollar. Bedenk jezelf dat helmond met een dergelijke gamehal echt iets unieks in handen kan hebben waar ook dergelijke toernooien gehouden kunnen worden. Ouders zullen hun tieners achterlaten op deze locatie en zelf de stad intrekken, wat gegarandeerd voor omzet gaat zorgen. Wat vervolgens resulteerde in het feit dat menig leegstaand pand ook weer betrokken zal worden. Een haven is in ieder geval een slecht plan, dan zijn alle tunnels onder de spoorweg straks eindelijk klaar, kunnen we met z'n allen weer lekker voor de openstaande bruggen gaan wachten...

Gamehal!

En waar kan de Helmondse burger zijn/haar verkwanselde belastingcentjes terug halen ????
Je komt hier in Helmond wel vaak de naam van Van Wijnen tegen als het gaat om projecten ( Syutkade,centrum) en steeds moet de gemeente dan haar beurs opentrekken,raar dat ik daar zo weinig weerstand tegen zie bij onze vertegenwoordigers of zijn er die aandelen hebben bij dat bedrijf ? Een kwart miljoen euries lijkt me de moeite wel waard om eens wat meer tegengas te geven aan de verspillingsdrang van sommige bestuurders

Insteekhaven + gamehal Iemand had al eens een tekening voor een insteekhaven op het obragasterrein gemaakt.

Jennifer Jacobs

Eindelijk. En nu poging twee tot een realistisch plan

Johan van Ruijven

@Olienutje: je hebt helemaal gelijk, er hangt een luchtje aan...

Goed besluit en laat dat Havenpark maar liggen en knap het een beetje op. Dat kost dan wel geld, maar dat doet Central Park in New York ook en daar is (behalve de vastgoedbazen) iedereen gelukkig mee. Misschien met een klein haventje erbij.

Hopelijk komen er geen extra winkelpanden, je raakt de bestaande winkelpanden nu al niet aan de straatstenen kwijt door vooral het internetshoppen. Dat vrij nieuwe fenomeen groeit al jaren met bijna 20% per jaar. Vorig jaar al bijna duizend euro online besteedt per Nederlander!! Bouw pas wat extra winkels bij zodra er een wachtrij is van zo'n 10 à 15% van het huidige aantal winkels is, zei een vastgoedman me eens. Dan krijg je een mooi gewild centrum. Leegstand is funest, de verpaupering is een ramp in het tegenwoordige funshoppen in fysieke winkelcentra.

Wel opvallend dat nu wethouder Van Mierlo, de grootste voorstander van het Centrumplan in het college, ruim een maand weg is, het Centrumplan van tafel gaat. Toeval zal ik maar denken.

@Olienutje op woensdag 14 oktober 2015 om 21:32:

En zodra er sprake is van een nieuw Centrumplan gaat Van Wijnen daarin vrijwel zeker ook weer een rol spelen. Van Wijnen had al een fikse schade opgelopen op Suytkade omdat plannen doorlopend werden aangepast. Er moet worden gecompenseerd. Toch?

Een grootschalig (lees te veel kosten verslindend) project van het Havenpark maken is op dit moment not done. Er moet bezuinigd worden en elk (nieuw) project moet minimaal kostendekkend maar liefst winstgevend zijn.
Pas dan zal Helmond niet meer hoeven te bezuinigen.

Zo ook het Havenpark.
Dit kan zoals het er nu bij ligt, met eventueel enkele kleine aanpassingen voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Het Winterfestijn Helmond is er een mooi voorbeeld van. Dit kan bij succes uitgebreid worden met andere projecten. Bij een juiste exploitatie zullen álle deelnemende partijen (gemeente én ondernemers) er aan over houden. De toestroom van burgers brengt bovendien een opleving en meer reuring in het centrum. Meer mensen betekent meer omzet. Zo wordt van een braakliggend terrein een win-win project gemaakt.

Al op 14 en 23 november 2013 heb ik aan oud-wethouder Economische Zaken mw. B. Houthooft-Stockx, voorzitter van Winterstad per mailwisseling een gedetailleerd plan aangeboden om van het Havenpark in de winter een tijdelijke schaatsbaan inclusief kerst en wintermarkt te maken zoals nu Winterfestijn Helmond. Men ging in overweging...
Helaas ging Winterstad niet meer door maar krijgt nu indirect toch een mooie doorstart. Het lijkt me een goede beslissing.

Ik vermoed dat vele Helmonders maar ook mensen uit de omliggende Peel gemeenten die voor inkopen toch regelmatig ook naar Helmond reizen ontwikkelingen als Winterfestijn Helmond als een welkome en gezellige aanvulling zien.

Precies zoals ik heb beschreven op 11 augustus 2015 in de rubriek "Regelt Helmond 't beter? " Ja, ik denk van wel, Helmond wordt zo weer een stukje beter maar vooral mooier...

Toch is er nog een lange weg te gaan, de winkelleegstand, armoede en andere problematiek moet efficiënt aangepakt, Het is bijzonder jammer dat €250.000,- aan afkoopsom verloren is. Hiermee had men mooie dingen kunnen realiseren.

Jean Pierre Poppeliers

" Er moet worden gecompenseerd. Toch?"
Het zal vast contractueel zo geregeld zijn. Echter, het is zeker niet vanzelfsprekend dat een ondernemer op zijn handen kan gaan zitten en vervolgens nog een afkoopsom van de gemeente ontvangt ook. Ondernemen betekent risico's nemen. Dus hoezo zou Van Wijnen gecompenseerd moeten worden?

Wat mij betreft moet de gemeente nooit meer in dit soort constructies stappen zonder een duidelijk "worst case scenario" en duidelijke afspraken over maximale termijnen voor realisatie. Als je op een rijtje zet wat het Centrumplan de gemeente in de loop der jaren gekost heeft, terwijl we relatief gezien weer terug bij nul zijn, dan kun je daar toch niet anders dan diep bedroefd van worden.

Michiel van Geel

@Michiel van Geel op donderdag 15 oktober 2015 om 13:43:

De gemeente Helmond (Frans Stienen) en Van Wijnen werkten prima samen in het project Suytkade. De gemaakte plannen kwamen echter niet geheel uit de verf. Gerealiseerde woningen bleken vrijwel onverkoopbaar. Door uiteenlopende redenen. Stagnatie is de verkoop van woningen, geruchten over verontreinigde bouwgrond.
Voor Van Wijnen dreigde een financiiele strop. Met hulp van de gemeente werd erger voorkomen. Nu gaat het geplande Centrumplan niet door.
Weer een tegenvaller voor Van Wijnen.
Zodra er een nieuw Centrumplan wordt gepresenteerd mag Van Wijnen bij het realiseren ervan echt wel aansluiten. Misschien ook wel erg kansrijk voor Van Wijnen? Noem het maar compensatie voor gemiste kansen.
Naast de al betaalde afkoopsom.

@Evert

Het punt is dat je het ondernemersrisico niet op de maatschappij moet afwentelen. Als een ondernemer onzeker is over een risico, dan zijn daar verzekeringen voor. Ik snap best dat je als overheid geneigd bent om garanties af te geven om het voor ondernemers makkelijker te maken om risico te nemen, maar dan moet je wel goed omgaan met de risico's die dat oplevert voor de gemeentelijke financien.

Ik stel vast dat Helmond in het verleden vaak veel te frivool omgesprongen is met die garanties en daar nu al twee maal in korte tijd voor heeft moeten boeten. Het roer moet dus om, want de gemeentelijke reserves zijn ook niet onuitputtelijk en er is al veel gereserveerd als afschrijving op grondposities. Van Wijnen mag van mij prima weer aansluiten de volgende keer. Maar dan toch wel onder andere voorwaarden.

Die "geruchten" over verontreinigde bouwgrond op Suytkade zijn geen geruchten trouwens. Het is algemeen bekend dat de sanering van de verontreinigde grond aldaar opgelost is door de toplaag af te graven en een nieuwe bufferlaag te storten. Dat is overigens niet alleen in Suytkade het geval, maar ook op andere plaatsen in Helmond. Die plaatsen worden door de gemeente gemonitord om de gezondheid van de inwoners te garanderen. De afgegraven vervuilde grond wordt meestal gebruikt om geluidswallen e.d. mee op te vullen. Dat is landelijk de praktijk. Je wil niet weten hoeveel vervuiling we de bodem in gepompt hebben de vorige eeuw.

Michiel van Geel

Gelukkig is dat centrumplan nu eindelijk van tafel. De contouren hiervan waren al meer dan 15 jaar geleden in ontwikkeling in het gemeentehuis. En toen mocht er geen kwaad woord over gesproken worden en was realistisch denken geen optie. Het duurt even en kost veel geld maar uiteindelijk gaat men dus toch het licht zien.

Er wordt in enkele reacties hierboven nog positief gerefereerd naar de Gamehal. Het concept dat hieronder lag was van beging af aan te belachelijk voor woorden en zelfs de grootste idioot kon toen al inzien dat het nooit rendabel zou kunnen draaien. Het is niet voor niets dat geen enkele bank het wil financieren. De fantast die er achter zat heeft zo'n luchtkasteel al op diverse plekken proberen te verkopen.

Ook een haven lijkt mij niet handig. Gelukkig blijven de bruggen tegenwoordig dicht. Vroeger veroorzaakte dit al een compleet verkeersinfarct en met het nog veel drukkere verkeer van tegenwoordig, moet ik er al helemaal niet aan denken dat we dagelijks honderden/duizenden mensen gaan duperen omdat er een handjevol gepensioneerden misschien een terrasje komen pakken in Helmond. Laten we daar vooral niet aan beginnen want de kosten en overlast zullen in geen enkele verhouding staan tot de baten.

@Dan op vrijdag 16 oktober 2015 om 08:45:

Er werd zo'n 15 jaar geleden nog gedacht dat de omvang van de bevolking in Helmond zou groeien tot ca. 130.000. Mede door mogelijke annexaties.
Op basis daarvan werden plannen gemaakt voor uitbreiding van winkeloppervlak in het centrum..
Volgens prognoses wordt omstreeks 2030 het maximale aantal inwoners in Nederland geregistreerd voor deze eeuw.

Ook het koopgedrag van consumenten is gewijzigd. Het vroegere postorderbedrijf is een (nog groeiende) internet-consumptie geworden van aanzien. Elke zichzelf respecterende detailhandel heeft een webwinkel.
De gamehal was een droom van Arno G. Hij had ook in Zoetermeer plannen.

Zoals Jean Pierre schreef: Helmond is een stukje beter, maar vooral mooier geworden.
Consolideren en voorzover aan de orde geringe aanpassingen.
Renoveren in plaats van slopen.

De ophaalbrug in Aarle-Rixtel mag dicht blijven. Geen pleziervaart naar Helmond.

Zijn er al plannen voor een ijsbaan rond de kerst ?? Zo nee dan kan Van Wijnen zich ook eens positief laten zien en van dat kwart miljoen de ijsbaan sponsoren.Zou toch een leuke geste zijn om de markt vol te zetten met kraampjes en in het midden een mooie ijsbaan zodat Helmond ook in de regio weer op de kaart komt te staan

@ Dan, een handje gepensioneerden die een terrasje komen pikken ? niets mis mee, maar dan niet vanuit een haven, maar een camperplaats !
Zelf verwoed camperaar zie ik overal in het land camperplaatsen opkomen, relatief kleine investering en veel opbrengst !
Ten eerste de opbrengst van de camperplaats zelf, gemiddeld zo'n 10 euro
per nacht, dan nog de bestedingen in de supermarkt, andere winkels en op terrasjes.
Het centrum van Helmond heeft veel te bieden aan camperaars en vice versa.
Kijk maar eens naar de camperplaats in Weert, elke week helemaal volgeboekt. Want wat doe je als je ergens staat met je camper, juist, de omgeving verkennen, en geld uitgeven, samen lekker naar een restaurantje, winkelen, boodschappen doen enz enz.

Waar precies de camperplaats moet komen laat ik aan de experts over, zelf dacht ik aan het terrein waar vroeger het postkantoor stond, tegenover het kanaal

@Corina op vrijdag 16 oktober 2015 om 13:38:

Als het aan de experts ligt zal ik een gokje wagen. Binnenkort komt aan de Vlierdense Dijk een locatie vrij. Daar mag je met je camper naar toe.

Gelukkig is dit onzinnige plan niet meer onder ons. Schande voor de stad.

Gino van Roeyen

Er is tot nu toe maar een verlies geleden van 7,8 miljoen euro op het centrumplan. Wethouder Stienen kan het mooi verkopen in de krant want het verlies is echt veel en veel meer.
Maar het bedrag en de hoogte daarvan verdwijnt meteen naar de achtergrond door een goed toegepast politiek trucje van de wethouder. Hij trok vorige week een rookgordijn op over de vreemde afkoopsom van een kwart miljoen en blijft dat rookgordijn in de lucht houden. Want dat kwartje is nu het hete onderwerp van gesprek bij de gemeenteraad, de rest van het verlies van 7,8 miljoen doet er nu niet zoveel meer meer toe. Dat doet de wethouder weer erg slim (kan ik ergens ook wel waarderen) en de gemeenteraad slaapt verder (kan ik kwaad over worden) want ze hebben toch maar mooi dat kwartje van Stienen aan de kaak gesteld.
Maar hoe hoog het verlies ook echt is, het verlies is geleden, dat geld zijn we kwijt en zien we nooit meer terug terug. Mijn devies: laten we maar uithuilen en op nul beginnen.

Ik hoorde nog een goed idee van de week voor het nieuwe centrum: investeer in een parkeergarage en laat de rest zo'n beetje zoals het nu is. Dat scheelt in 2025 weer veel verlies dat dan bekend wordt gemaakt door de opvolger van wethouder Stienen.
Het belangrijkste deel van dat idee is: maak op het Havenpark (bij de nieuwe bibliotheek) een godsgruwelijk grote parkeergarage deels boven en vooral onder de grond. Daar kunnen dan alle auto's van bezoekers, bewoners en winkelpersoneel parkeren. Dat levert goud geld op voor de gemeente, veel gemak en altijd plek voor iedereen in het centrum en het hele centrum wordt mooier want die lelijke parkeerplaatsen met blik in het centrum kunnen verdwijnen. Ik zou die parkeergarage als gemeente zelf exploiteren, maar investeerders zullen makkelijk te vinden zijn.
Voor de rest: investeer een paar miljoen in wat er al is. Maak bv de Markt en de rest van het Havenpark wat knusser, vrolijk het centrum op met wat meer groen en verwijder de heuvel van het Speelhuisplein zodat die gebruikt kan worden voor kleinere activiteiten.

In de Pettelaarseweg in den Bosch hebben ze een prachtige parkeerkelder aangelegd onder de gracht die ligt tegen de stadswallen. Boven op het dek van de parkeergarage is het water weer terug gebracht met een diepte van ongeveer 1.00 m. prima oplossing zou in Helmond onder het kanaal ook kunne, tussen de Julianabrug. en de Havenbrug met een ondiepe haven tot aan Intertoys.

Karel Garenfeld

Dit plan van Nico voor het Havenpark is al wat ouder, maar ook niet eens zo'n slecht idee:

@Karel Garenfeld op vrijdag 23 oktober 2015 om 16:49:

wat heb je aan een Havenpark met haven als er toch geen boten kunnen komen. Eerst maar eens proberen de bruggen weer open te krijgen vanaf de kant van Aarle-Rixtel. Dan pas verder plannen maken! Ik zie dit écht nog niet gebeuren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: