14reacties

Hittestress en vaker water op straat


In de nabije toekomst krijgt Helmond vaker te maken met water op straat als gevolg van hevige regenbuien. Ook komen er meer hittegolven voor zoals afgelopen zomer. Met name de temperatuur in gebieden met veel verharding, zoals het centrum en de bedrijventerreinen, stijgt dan fors en zorgt voor hittestress. De droogte maakt de koelste plekken in de stad met veel groen en bomen, kwetsbaar. Dit zijn een aantal conclusies uit de klimaatstresstest die gemeente vorig jaar liet uitvoeren door het gerenommeerde adviesbureau Arcadis.
In een zogenaamde ‘klimaatstresstest’ werd de ‘stress’ van extreem weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, satellietbeelden en andere gegevens. Zo is onderzocht welke zwakke plekken in onze stad een rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte, wateroverlast en overstroming. Aanleiding voor dit rapport over Helmond (pdf) is de wereldwijde klimaatverandering en de opgave voor alle Nederlandse gemeenten om in 2050 klimaatbestendig te zijn.
“Dat het klimaat verandert, merken we ook in Helmond”, vertelt wethouder Erik de Vries (Stedelijk Beheer, Natuur en Water). “Denk maar aan de enorme hittegolf van de vorige zomer en de droogte van de afgelopen 2 zomers. Maar ook aan de hoosbuien van een paar jaar geleden waarbij tunnels en kelders onderliepen. In de komende jaren neemt de kans op hitte, droogte en wateroverlast alleen maar toe.” Hij vindt het belangrijk om onze stad weerbaar te maken tegen het veranderende klimaat.
De stresstest geeft inzicht in de gevolgen van extreem weer. Wat kunnen de Helmonders verwachten? Water op straat zal vaker voor komen zo blijkt. Enerzijds omdat er meer water in een kortere periode valt, anderzijds omdat we veel verharding hebben. Onze spoortunnels zijn een knelpunt bij forse buien. Ook kan in sommige situaties het water binnenlopen in huizen. Bij hoogwater kunnen Helmondse beken buiten hun oevers treden, maar de laatste jaren is daarvoor al bergingscapaciteit gecreëerd.
Wat betreft de hitte gaan we van gemiddeld 7 naar meer dan 18 dagen van 30°C en hoger. Ook het aantal tropische nachten boven de 20°C stijgt. De hitte zorgt met name in het centrum én op al onze bedrijventerreinen voor hittestress. De extreme hitte geeft ook droogte, waardoor de koelste plekken in de stad met groen en bomen, kwetsbaar zijn. En denk ook aan groter bosbrandgevaar, gevaarlijke tegels op fietspaden en (met name vervelend voor de boeren:) de onttrekkingsverboden uit het oppervlaktewater.
Op weg naar een klimaatbestendig Helmond organiseert de gemeente komende weken een aantal klimaatdialogen. De datums daarvan worden nog bekend gemaakt. Wethouder De Vries: “We willen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties de gevolgen van klimaatverandering bespreken. Vinden we het bijvoorbeeld acceptabel dat een bepaalde weg een paar dagen onder water staat? En zo niet, hoe lossen we dat dan op? En wat kunnen we doen om de hoge temperaturen in het centrum te temperen?” De ideeën die naar voren komen tijdens de klimaatdialogen, werkt de gemeente uit in actiepunten.

In de reacties hieronder staan updates.

Afgevoerd van de voorpagina
14 reacties
Reageer

als b&w niet zoveel zeveren dan blijft er iig niet meer zoveel water staan 1e probleem opgelost!

Alex van Zeeland

Voor wie het verhaal hierboven te lang is, kort samengevat:
De gemeente heeft weer een hoop geld over de balk gesmeten voor een onderzoek naar de gevolgen van een nieuw hip woord.

Allemaal overtrokken bangmakerij....dit om de mensen van alles door de strot te kunnen duwen !!!
Het klimaat verandert al sinds het ontstaan van de aarde, we hebben hier ook al een ijstijd gehad. Misschien nu op weg naar een woestijn ???
De natuur heeft zich al duizenden jaren ingesteld op klimaatveranderingen dus waarom nu niet ???
Teveel stikstof, uitlaatgassen e.d. is niet goed dat begrijp ik ook wel maar laat onze politici hier en in de EU eerst de echt vervuilende landen(China, India, Rusland) aanpakken ….

En maar blijven auto rijden en de temperatuur op 21 graden, kom buiten, oh wat is het toch koud.
De zogenaamde shell democraten hebben al jaren zoveel kacheltjes en blijven ontkennen.

U geeft niets om uw kinderen, blijf maar autorijden, hersenloze mummies en denken ook nog dat ze slim zijn.

Ach trap er toch niet meer in mensen. Het klimaat verandert al sinds het ontstaan van de Aarde.
Bovendien stellen wij mondiaal als land niks voor. Om de uitstoot te reduceren kunnen ze bijv. in Afrika en India eens stoppen met kinderen te fokken die ze als ouders geen menswaardig bestaan kunnen geven. Of die altijd brandende vuilnisbelten en scheepskerkhoven met zware metalen in de oceaan opruimen. Of wat te denken van die mega kolencentrales in China?
Hopelijk zijn alle wereldverbeteraars hun koffertje al aan het pakken om zich daar nuttig te maken, i.p.v. hier te blijven drammen.

wat een gedoe ik krijg er leesstress van

Nederlandse bedrijven gaan de hele wereld over om veel geld te verdienen aan allerlei waterprojecten. Zij zijn ‘top of the bill’ op dit gebied. Wat jammer dat het ze dan niet lukt om onze eigen straten droog te houden....

Er zijn blijkbaar nogal wat Helmonders tegen het klimaat! (LOL)

Jongens, het gaat hier om de gevolgen en hoe daarmee toekomstig om te gaan.
Niet om wat de oorzaak is en hoe erg het wel of niet is .

Wel mee eens dat dit een hoop drama voor de bühne is zodat "klimaatverandering"geagendeerd is, en ook inspraak geregeld.

Ik doe mijn duit hierbij reeds in het zakje; we doen weinig aan hevige stortbuien; zorg dat capaciteit afvoer naar buitenrand zo groot mogelijk is,maar niet ten koste van alles.
Liever regelen dat Helmond een grote energiecentrale krijgt die op alle mogelijke zaken kan stoken,dus bij gebrek aan troep gewoon aardgas.Daarnaast een goed aardgasnet houden,want toekomstig kan circulair en neutraal synthetisch gas gebruikt worden voor huishoudens. Beperk zonne-energie plannen, tenzij dit ooit nog een factor 10 voordeliger wordt, waarbij overcapaciteit omgezet word tin voornoemd synthetisch (waterstof) gas voor huis of centrale.
Helmond is totaal ongeschikt voor windenergie in welke vorm ook!
Veroordeelde criminelen en illegalen altijd opsluiten, buiten alleen met enkelband. Naam en adres van re-integrerende mensen bekend maken aan samenleving.Afval niet langer scheiden; alles in 1 bak ophalen wekelijks.Dat is goedkoper, kan zelfs gratis, betaald door recycling bedrijven die t mogen ophalen.Helmond spreekt zich uit voor migratie- en dus opvang -stop.

Het gaat over de gevolgen van klimaatverandering, los van of wij daar als mens de veroorzaker van zijn. Zelfs al zou het de aankondiging zijn voor een nieuwe ijstijd: hoe gaan we dan in de tussentijd om met deze veranderingen. Fijn dat de gemeente dat serieus neemt. Als jullie eigen straat straks een keer blank staat zou je willen dat hier wel over werd nagedacht.

Rustig, rustig

En dan gaan ze kostbare weilanden volleggen met zonne panelen zodat de insecten een beteren overlevings kans hebben,we worden straks helemaal lek gestoken.

Update 1:
Onze politici gaan dinsdagavond tijdens de Opiniecommissie Omgeving (pdf) praten over de hittestress. Na deze PowerPoint-presentatie (pdf) laten zij horen wat zij ervan vinden. Daarna is het de beurt aan de ambtenaren, het bedrijfsleven en de Helmonders:

  • De eerste klimaatdialoog is intern (met ambtenaren wiens werk raakt aan de openbare ruimte) op dinsdagmiddag 4 februari.
  • De tweede dialoog is met bedrijven en vindt plaatst op donderdagochtend 13 februari op de Human Campus bij Driessen. Bedrijven/ondernemers die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.
  • De dialogen met inwoners moeten nog ingepland worden. Die zijn waarschijnlijk begin maart zo liet woordvoerster van de gemeente ons weten. De locatie, tijden en uitnodigingen hiervoor volgen nog.

Update 2:
Helmonders worden uitgenodigd voor de klimaatdialoog
Donderdagavond 5 maart is de klimaatdialoog met inwoners. Die bijeenkomst in wijkgebouw De Fonkel aan de Prins Karelstraat 123 in de Binnenstad duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur.
Tijdens de klimaatdialoog worden de uitkomsten van de zogenoemde stresstest toegelicht, meer informatie kun je alvast helemaal bovenaan lezen. Daarna wil de gemeente samen met jou nadenken over maatregelen en ideeën voor oplossingen. De ideeën uit deze bijeenkomst gebruiken zij voor het opstellen van een uitvoeringsplan.
Via dit formulier kun jij je aanmelden voor die avond.

Gaat de bewoner weer geld kosten ????????

Moeten ze zorgen dat de putten langs de weg beter schoonhouden dan hebben ze dat probleem niet

Michael van Creij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: