56reacties

Schimmig gevecht rond Carpe Diem


Hoe toon je onjuistheden aan in een document dat je niet mag zien? Voor die lastige opgave ziet John Vosmeer, voormalig uitbater van coffeeshop Carpe Diem aan de Noord Koninginnewal, zich gesteld.
Vandaag stond John Vosmeer bij de Raad van State waar hij de sluiting van zijn coffeeshop probeerde aan te vechten. Het document waar het allemaal om draait is de ‘dreigingsanalyse’, de set informatie waaruit zou blijken dat zowel Vosmeer, de coffeeshop als burgemeester Fons Jacobs werden bedreigd. Die dreigingsanalyse was voor Fons Jacobs de reden om Carpe Diem te sluiten wegens gevaar voor de openbare orde. Maar wie werd er precies bedreigd? Door wie? En om welke reden? De enige die daar antwoord op kan geven is het Openbaar Ministerie in Den Bosch. En die wil niks vertellen.
Journalist Sjors van Beek publiceerde daarover zojuist op de website Sargasso hetgeen wij hier (met toestemming) vrijwel in zijn geheel overnamen.
In de kwestie Jacobs publiceerde ook Sargasso in hun ‘dossier Fons Jacobs’ al veel artikelen. Voor wie het allemaal niet meer precies weet, even terug in de tijd.
Na veel protesten begint Carpe Diem in juli 2010, als tweede coffeeshop in Helmond, zie de brief van de burgemeester. Een aantal weken vóór de opening rijdt een witte terreinwagen het pand binnen, enkele weken ná de opening worden er 2 granaten naar binnen gegooid. Toenmalig burgemeester Jacobs laat Carpe Diem sluiten. Eerst voor enkele maanden en in maart 2011 trekt hij de verleende vergunning definitief in, zie het officiële intrekkingsbesluit (pdf).
Bij die sluiting baseert hij zich op de dreigingsanalyse die de politie in opdracht van het OM heeft opgesteld. Maar die analyse is nooit openbaar gemaakt. Sargasso heeft er met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om gevraagd, dat verzoek is afgewezen. In december gaat Sargasso bij de rechter in beroep om die analyse toch in handen te krijgen. Advocaat Marc van den Boomen, raadsman van John Vosmeer, heeft ook vergeefs om de dreigingsanalyse gevraagd.
‘Van ons wordt dus verlangd aan te tonen dat er géén gevaar bestond voor de openbare orde. Dat is natuurlijk de negatieve bewijslast! Iedereen neemt maar klakkeloos aan dat er inderdaad sprake was van een dreiging, maar niemand kan het controleren. Ook rechters krijgen de betreffende dreigingsanalyse niet te zien,’ betoogde Van den Boomen.
Ook burgemeester Fons Jacobs heeft de dreigingsanalyse zelf nooit gezien, vertelde advocaat B. Roozendaal van de gemeente Helmond vandaag. ‘Jacobs is alleen mondeling geïnformeerd door het OM. Maar ook aan hem is niet verteld wat de bedreiging precies behelsde en tegen wie hij was gericht’ aldus Roozendaal. Tijdens de eerdere behandeling van de zaak bij de rechtbank in Den Bosch stelde de gemeente dat ‘de burgemeester voortdurend op de hoogte is geweest van de aard en ernst van de dreiging rond de coffeeshop (..) en zich er van had vergewist dat de feiten de conclusie van de dreigingsanalyse kunnen dragen.’
Op de vraag ‘waarom er, in het kader van controle van de rechtsstaat, eigenlijk niks op papier is gezet?’ poneerde de advocaat van de gemeente: ‘het naar buiten brengen van de bevindingen had het onderzoek kunnen verstoren.’
Het strafrechtelijk onderzoek naar de bedreigingen heeft nooit iets opgeleverd. In totaal zijn er 3 verdachten aangehouden die alle 3 weer snel zijn vrijgelaten. Burgemeester Jacobs dook op grond van de bedreigingen onder, zat een tijdje in het buitenland en werd maandenlang streng beveiligd. Volgens advocaat Van den Boomen hadden ook de coffeeshop en uitbater Vosmeer beveiligd moeten worden. ‘Nu is de gemeente gezwicht voor terreur. Vosmeer is de dupe: hij kon er niks aan doen dat hij werd bedreigd en zit inmiddels volledig berooid in Spanje.’
Sargasso onthulde eerder dit jaar, samen met Vrij Nederland, dat burgemeester Jacobs zélf ten tijde van de bedreigingen verdacht werd van corruptie bij de vergunningverlening aan de coffeeshop. De rijksrecherche onderzocht die verdenking maandenlang. Het OM concludeerde uiteindelijk dat Jacobs onterecht werd verdacht en seponeerde de zaak. Vanwege dat artikel diende Jacobs, die eind vorig jaar vervroegd met pensioen ging, een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen Vrij Nederland, Sjors van Beek en Harry Lensink. De uitspraak moet nog komen.
Het rijksrechercherapport over Jacobs is, ondanks een verzoek van Sargasso, niet openbaar gemaakt; ook die ‘Wob-zaak’ komt binnenkort voor de rechter. In totaal heeft Sargasso inmiddels 8 rechtszaken aangespannen om documenten in deze schimmige kwestie boven water te krijgen.
De Raad van State doet binnen 6 weken uitspraak of de coffeeshop gesloten mocht worden op grond van de geheim gehouden dreigingsanalyse.

We weten dat er Helmonders zijn die meer van dit alles weten. Laat dat dan weten in de reacties hieronder. Maar wil je zaken in vertrouwelijkheid melden, mail ons dan op post@deweblog.nl

In de reacties hieronder staat een update.

Afgevoerd van de voorpagina
56 reacties
Reageer

Voor het complete artikel zie http://www.sargasso.nl

Wat moeten wij dan meer weten, Fons was/is goed in dingen verbergen, niemand zal ooit achter de waarheid komen.

@ Mark,we zullen zien.

Zelfs de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waar de hoogste rechterlijke toets plaatsvindt, kan niet zelfstandig beoordelen of de dreiging werkelijk zo ernstig was, zoals aan de betrokkenen gepresenteerd door het OM. De benadeelde vergunninghouder is daardoor ernstig in zijn verdediging geschaad.

Alle info die meer duidelijkheid kan verschaffen is daarom welkom.

Marc van den Boomen

Daarenboven komt dat aan de voormalige vergunninghouder een zogenaamde negatieve bewijslast is opgelegd, waarin hij maar even aan moest tonen dat er geen sprake was van een dreiging. Een dergelijke negatieve bewijslast is de wereld op zijn kop en een onmogelijke opgave.

Kortom: de voormalige burgervader is gezwicht voor een niet verifieerbare geweldsdreiging. Daarmee is de macht verschoven van het bestuur naar de "dreigers". Hoezo rechtsstaat?

Marc van den Boomen

@ Marc,volgens eigen zeggen wethouder Stienen maar ook diverse raadsleden is de macht in Helmond in de handen van derden. Namen bekend. Sjors heeft mijn telnummer.

Ter info:
In de logtekst zijn bij de historie gisteravond en vanochtend een aantal extra linkjes geplaatst om je meer info te geven.

Loop nog ff door tekst v dit zeer interessante artikel heen svp. Het loopt hier en daar niet zo lekker. Ben verder benieuwd naar het vervolg!

@Paul-Ivo op vrijdag 18 oktober 2013 om 12:04:

Het compliment gaat natuurlijk naar Sjors van Beek, het niet helemaal lekker lopen van de tekst is onze fout. Door het toevoegen van extra info (linkjes en enkele Helmondse aspecten) liep het hier daar inderdaad wat minder. We zijn zojuist nog een keer door de tekst gelopen en hebben e.e.a. verbeterd. Mocht je toch nog storende fouten zien, mail ze even naar post@deweblog.nl

Sjors van Beek?

Is die niet al eens eerder terug gefloten voor voorbarige conclusies?

Kriel-Hènneke

@Kriel-Hènneke: Oh..? Teruggefloten? Door wie dan? N.a.v. eerder berichten van mijn hand in januari jl. over "mogelijke vervolging van Jacobs" hebben onbekenden - en ik meen ook het OM - geroepen dat dat "voorbarig" was. Het stuk was echter 100% feitelijk juist. Dus hoezo "teruggefloten"?
Vervelende suggestie trouwens. Alsof de berichten niet kloppen als Sjors van Beek ze schrijft. Help ons liever met het vinden van de benodigde info.

Sjors van Beek

@Sjors van Beek

Inderdaad onder andere het OM vond jouw berichtgeving voorbarig.

Kriel-Hènneke

Marc van den Boomen en Sjors van Beek hebben een zeeeer goede naam te verliezen. Voor de volgers van deze site zou ik hun willen adviseren om hun naam te googlen wat ik heb ook gedaan. Sjors van van Beek is een gerenomeerd onderzoekjournalist en Marc van den Boomen is een zeer goede advocaat uit Roermond. Ik denk niet dat deze mensen vanwege Fons Jacobs hun goede naam en reputatie op het spel gaan zetten!!!

Noud Rooijackers

@ Kriel,uw vertrouwen in OM heeft iets aandoenlijks.

@eric
Jouw opmerking ook.

Kriel-Hènneke

Iedereen die dit dossier volledig kent (en Van Beek behoort tot dat selecte groepje) voelt op zijn klompen aan dat hier veel meer aan de hand is dan "alleen maar" een sluiting van een horecabedrijf. Van Beek wijst er in zijn stuk terecht op dat de hoogste Nederlandse bestuursrechter zich gisteren tijdens de mondelinge behandeling hardop afvroeg op welke wettige wijze in deze zaak een rechterlijke toets plaats zou kunnen vinden. De advocaat van de gemeente gaf daarop een ontwijkend antwoord; het zogenaamde onderzoeksbelang zou prevaleren; ik repliceer daarop: welk onderzoek en met wat voor resultaat? Het antwoord luidt eenvoudigweg dat een rechterlijke toets niet mogelijk is en dat de rechtzoekende maar moet vertrouwen op de inschatting van het OM. In casu met als gevolg een sluiting van zijn nering en een veroordeling tot de bedelstaf.

Marc van den Boomen

Laat dit een les zijn voor iedereen. Dreiginganalyse op basis van een niet verifieerbare CIE tip c.q. (des) informatie vanuit een bepaalde hoek, in combinatie met de Wet Bibob is "dodelijk" voor iedere rechtzoekende.

Dat is waar ik mij zo kwaad om maak.

Marc van den Boomen

@Kriel: Zo zo. Als het OM iets voorbarig vindt, is het dus voorbarig? Het OM wil(de) Jacobs niet vervolgen, en het Gerechtshof bekijkt nu of dat niet alsnog moet gebeuren. Wat is er dan mis met een bericht: "Jacobs mogelijk toch vervolgd"?
Aardig detail: toen Jacobs laatst een artikel in Vrij Nederland (over hem, van mijn hand) niet kon bemachtigen, heeft hij de hoofdofficier van Justitie gemaild om een kopietje. Die mailde het hem, onder de aanhef "Beste Fons". De lijntjes zijn kort tussen Jacobs en de top van het OM in Den Bosch. Of is dit ook een voorbarige conclusie?

Wie ben je trouwens, Kriel, en wat weet je van deze zaak?

Sjors van Beek

Niet genoeg om een onderbouwde mening te hebben, toch Kriel...

Marc van den Boomen

@Marc van den Boomen op vrijdag 18 oktober 2013 om 18:53:

Het lijkt me heel moeilijk gelijk te krijgen, maar ik denk dat veel Helmonders dat wel hopen. Ik heb twee vragen:
1 Zou het een idee of compromis zijn dat alleen de rechter die dreigingsanalyse inkijkt en beoordeelt?
2 Waarom zou het OM een klein visje als Jacobs de hand boven het hoofd houden? Daar moet toch een goede reden voor zijn als ze dat zouden doen? Hebben jullie daar een idee over?

Frank,goede vragen,ik heb wel een idee. Zo ben ik al benaderd door de radio.

@Frank

1. Dat is ook door mij voorgesteld, maar zelfs Jacobs werd niet volledig door het OM geïnformeerd. Ik heb alle wettige mogelijkheden benut om de dreigingsanalyse boven water te krijgen. Tevergeefs. Blijkbaar zijn de feiten die aan de beweerdelijke dreigingsanalyse ten grondslag liggen dermate "gevoelig" dat niemand buiten de politie en het OM daar kennis van mag nemen. In het belang van het opsporingsonderzoek (loopt dat nog dan?). Daarom is bij mij als snel het gevoel opgekomen dat dit hele verhaal wel eens op los zand kan zijn gebaseerd. Het onderzoek is waarschijnlijk al lang gestopt maar er zit wel iemand met de gebakken peren.

2. Met de beantwoording van deze vraag stappen we in de wereld van de complot theorieën. Gevaarlijk dus omdat het toch een soort van gissen is. Uiteraard heb ik voor mezelf een aantal scenario's de revue laten passeren. Tijdens de zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak heb ik gesteld dat de beveiliging van een burgemeester, na een aangekondigde bedreiging uit het milieu, mogelijk (!) te maken heeft met het creëren van een juiste voedingsbodem voor de Task Force hennep. In die periode vond men binnen politie en OM dat de hennep gerelateerde criminaliteit in Oost Brabant aangepakt moet worden omdat het de spuigaten uitliep. Daarvoor is mankracht nodig en dus (veel) geld uit Den Haag. Een bedreiging zoals in het geval van Jacobs is natuurlijk zeer ernstig, tenminste als het op verifieerbare feiten is gebaseerd. Het is een unicum in de Nederlandse rechtsstaat. De politiek kon niet anders dan over de brug komen. Maar het is niet mee en niet minder dan een theorie...

Soms spelen hogere belangen waar wij als gemiddelde burgers geen enkele weet van hebben. Dat hier mee aan de hand moet zijn is duidelijk. Komt de waarheid ooit boven water? Ik verwacht van niet, maar hoop het wel.

Marc van den Boomen

Wethouder Boetskes zegt gesprek te hebben gehad met CIE. En was er wel een bedreiging? En kwam die misschien uit een andere hoek?

@Sjors van Beek
Wie ben je trouwens, Kriel, en wat weet je van deze zaak?

@Marc van den Boomen
Niet genoeg om een onderbouwde mening te hebben, toch Kriel…

'n Kriel-Hènneke is 'n klèèn kiepke die zich af vroeg "Is die niet al eens eerder terug gefloten voor voorbarige conclusies"?
Hoef allein maar ja of neie te weten.

Kriel-Hènneke

@Kriel: Het antwoord is dus "nee, Sjors van Beek is nooit teruggefloten". Als een Openbaar Ministerie niet blij is met een feitelijk juist verhaal, is dat geen terugfluiten.

Tevreden, Kiepke-zonder-köpke?

Sjors van Beek

En nog even dit. Het is mijn stelligste overtuiging dat ook ambtenaren en polititie(justitie) er alles aan gelegen is zaken binnenkamers te houden,zelfs als dit ten koste moet gaan van burgers. In dat kader is het ook opmerkelijk dat het Hof ons op 24 sept GEADVISEERD heeft een artikel 12 procedure te beginnen tegen politie Helmond en Gemeentesecretaris Marnrffe. Hetgeen we gedaan hebben.

@Sjors van Beek

U leest moeilijk Vroeg alleen Ja of Nee !

Kriel-Hènneke

@Marc van den Boomen op zaterdag 19 oktober 2013 om 10:29:

Dankjewel voor het uitgebreide en duidelijke antwoord. De theorie bij 2 klinkt niet eens zo heel vreemd eerlijk gezegd. Als die waar zou zijn, zou het Fons Jacobs een beetje ontlasten. Zou wel leuk voor hem zijn, want hij zit de laatste jaren alleen maar in de hoek waar de klappen vallen is mijn indruk.

@ Frank,niet uit het oog verliezen dat Jacobs de enige veranwoordelijke was aangaande Bibob en de uiteindelijke verantwoordelijk was aangaande horecavergunningen. Nog erger is het dat volgens imgwijden nog steeds aan de touwtjes trekt.

@Kriel: zucht.... "Nee", dus.

sjors van beek

@sjors van beek

En? hoe is het afgelopen.?

Kriel-Hènneke

@Kriel-Hènneke op maandag 21 oktober 2013 om 02:37:

Dat is voorlopig nog lang niet afgelopen. Lees bij de tekst van het artikel en zeker ook bij de linkjes, daar kun je er alles over lezen.

@Kriel: wat wil je nu eigenlijk? Ik heb betere dingen te doen dan dit vervelende spelletje met een vervelend en anoniem iemand.

sjors van beek

@sjors van beek

Gewoon antwoord op een simpele vraag en geen HAANTJESGEDRAG.!

U bliijft anders aardig meedoen met dit vervelende spelletje.

Anoniem iemand ? Kan je niet iets orginelers bedenken?

Kriel-Hènneke

Pffff, Kriel, wat ben je aan het pietlutten. Hij heeft toch allang antwoord gegeven op je vraag...

@ Kriel,veel stoere praat nog,niets inhoudelijks vernomen. Gezinnen worden geslachtofferd door schimmig gedrag Gemeente en OM . Uw " bijdrage" in deze discussie leidt tot niets.

@Marc van den Boomen.

Maar Marc, als het allemaal heel anders blijkt te zijn....wat dan?
Stel nou Jacobs neemt een prominente rol in de B5.
Hij is wonderlijk goed geïnformeerd over de zgn. task force die op handen is.

Hij zit er zelf tot aan zijn nek toe in.
Weet heel goed wat er gaat gebeuren......
Dan doe je dit toch alleen maar om de aandacht af te leiden.
De verschrikkelijke rol van het OM hierin zal later wel boven water komen.

Dat is het scenario wat er is gebeurd.
Het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat defensie bij Jacobs voor de deur stond dat daar werkelijk niets meer van terug te vinden is.

@chantal

Anders blijkt te zijn dan wat? Jacobs is wel degelijk beveiligd. Dat staat buiten kijf. De vraag is of er een dreiging was die een dergelijke in Nederland voor een burgemeester ongekende beveiliging kan rechtvaardigen. Daar gaat het hier om imo.

Aanvankelijk is Jacobs naar mijn mening niets verteld, althans niet te veel. Misschien is hij later wel volledig geinformeerd. Dat sluit ik zeker niet uit.

Of de onderste boven water komt is zeer twijfelachtig, maar dat heb ik al eerder geventileerd.

Marc van den Boomen

In mijn laatste zin moet achter "onderste" natuurlijk staan "steen".

Marc van den Boomen

@ Marc vd Boomen. De vraag van Chantal waarom er niets op papier staat terwijl zelfs defensie met pantservoertuigen en .50 afweergeschut voor zijn huis stond,blijft staan. Ter aanvulling,lees " boublog/fons jacobs". Rest ook de vraag waarom de huidige burgemeester ook geen enkele transparantie geeft.

@Marc van den Boomen.

Natuurlijk is Jacobs overduidelijk beveiligd. Maar door wie en waarom? Hierbij horen natuurlijk ook facturen. Die moeten toch op te sporen zijn?
Bovendien kan ik me nog herinneren dat de Gemeente Helmond zelf€ 100.000 aan deze beveiliging heeft moeten betalen.
Dus er moet in de administratie Gemeente Helmond duidelijk omschreven staan wat er is betaald en aan wie.

Of.... en daar zijn ze bij het OM en hun vrienden zo handig in is het allemaal fake geweest.

De beveiliging is zeker niet fake geweest en daar zijn zonder meer forse kosten voor gemaakt. De facturen zijn waarschijnlijk afkomstig van de Rijksoverheid (ministerie van justitie of BZ). Maar is dat belangrijk? Dit heeft veel overheidsgeld gekost, maar daar gaat mijn interesse niet naar uit.

Meer interessant is de dreigingsanalyse zelf. Ik kan mij niet voorstellen dat daarvan niets op papier staat. De CIE tip is zonder meer gerelateerd in een pv. Dat is zeker. De daaropvolgende uitwerking van de dreigingsanalyse naar aanleiding van die tip uit de onderwereld staat ook op papier. Maar zie die maar eens boven water te krijgen. Mij (lees: mijn kantoor) is het niet gelukt. Tja dat opsporingsbelang he. Daar gaat het steeds op stuk. Maar wat is het resultaat van die opsporingsinspanning? Bijster weinig als je het mij vraagt.

Misschien staat er iemand binnen de overheid ooit nog op als alle procedures zijn afgewerkt en geeft openheid van zaken.

Marc van den Boomen

Jacobs kreeg een telefoontje waarin hij bedreigt werd. Nog voordat wie dan ook waar het over ging stond hij al met golftas op het vliedveld. Pas tijdens zijn verblijf in het buitenland zou dus zonder zijn aanwezigheid er een dreigingssnalyse gemaakt zijn. Rest de vraag of die analyse er wel is. Jacobs is dus in het begin op zijn blauwe ogen geloofd op basis van een telefoontje. Ik geloof helemaal niet dat hij bedreigd is.

Die laatste mening delen wij Eric. De door jou geschetste feitelijke gang van zaken zeker niet.

Marc van den Boomen

@ marc,dan ben ik verkeerd voorgelicht door raadsleden en een wethouder.

@Marc.
Terug naar het begin.
Vind je het ook niet vreemd dat een figuur als Jacobs benoemd werd als burgemeester in Helmond terwijl er toen ook al een rijksrecherche onderzoek naar hem liep? I.v.m. de kwestie Brunssum
Volgens ingewijden kwam zijn benoeming tot stand door een rare move van Tielemans.
Ik denk dat deze Jacobs uiterst chantabel is.
En dat hij ook op deze manier in Helmond terecht is gekomen.

Over wat jij zei betreffende de facturen........ Follow the money is in deze zaak denk ik heel cruciaal. Net zoals het verhaal over Carpe Diem zelf. Veel geld verwisseld, maar wie werd er beter van?

@Eric

Dat verbaast mij niet.

Marc van den Boomen

Update:
Coffeeshop Carpe Diem terecht gesloten
De gemeente Helmond heeft coffeeshop Carpe Diem in 2011 terecht gesloten. Vanwege bedreigingen en eerdere incidenten bij de coffeeshop vreesde toenmalig burgemeester Fons Jacobs (en/of loco-burgemeester Frans Stienen) voor ernstige verstoring van de openbare orde en sloot hij de coffeeshop. De Raad van State oordeelt vandaag dat er genoeg aanwijzingen waren om zo'n ingrijpend besluit te nemen.
De rechtbank oordeelde dat de burgemeester de coffeeshop aan de Noord Koninginnewal niet op grond van de Gemeentewet had mogen sluiten, maar hier de algemene plaatselijke verordening voor had moeten gebruiken. Wel bleef het besluit in stand omdat de rechter het waarschijnlijk achtte dat de dreigementen zouden worden uitgevoerd. Jacobs werd destijds ook bedreigd en dook enige tijd onder.
De coffeeshop stelde dat het zich niet fatsoenlijk kon verweren tegen de aantijging dat er een dreiging zou zijn, omdat de politie en de burgemeester niet wilden openbaren om wat voor dreiging het ging. De burgemeester baseerde zich op informatie van de Criminele Inlichtingen Eenheid van de politie, die aangaf dat er een dreiging was van het op één na hoogste niveau.
De Raad van State oordeelt nu dat de coffeeshop in casu voormalig exploitant John Vosmeer, genoeg tijd heeft gehad om aan te tonen dat er geen dreiging is en niet heeft aangetoond dat de informatie van de politie onjuist is. De coffeeshop stelde ook dat de burgemeester een minder ingrijpend besluit had kunnen nemen, bijvoorbeeld door de coffeeshop te verplichten rolluiken te nemen. Gezien de eerdere voorvallen vind de Raad van State dat het risico bestond dat bezoekers of omstanders van de coffeeshop iets zou overkomen en dus mocht de burgemeester de coffeeshop sluiten.
Wil je de hele uitspraak nog eens rustig nalezen, kijk dan hier.

Vosmeer moest zich verdedigen tegen iets wat de Gemeente niet op papier had. Morgen kan de buurman aangifte doen dat ik hem bedreigd heb. Aan mij dan de taak om te bewijzen dat het niet zo is. Wereld op zijn kop.

De uitspraken zijn niet alleen uitermate teleurstellend maar ook zeer frustrerend. Manuel verwoordt het niet eens zo verkeerd.

De belanghebbende diende zich te verweren tegen "fantoombrieven" van enerzijds de hoofd OvJ en anderzijds het landelijk Bureau Bibob. Het is voor de hoogste bestuursrechter dus erg eenvoudig: de overheid (OM en Bureau Bibob) stellen wat en dat wordt kritiekloos en klakkeloos voor waar aangenomen. De belanghebbende had maar tegenbewijs moeten leveren.

De Afdeling bestuursrechtspraak schendt hier echter een fundamenteel rechtsbeginsel, inhoudende dat van een rechtzoekende niet kan worden verlangd dat hij aan een negatieve bewijslast voldoet. Hoe kan men bewijzen dat er geen dreiging is? Dat er geen samenwerkingsverband is? Dat de voormalig burgemeester niet reeel wordt bedreigd?

Maar goed, de race is gelopen. Zeer onbevredigend weliswaar, maar het is niet anders. Of gloort hier nog een procedure bij het Europees Hof? Van een eerlijk proces met equality of arms is immers geen sprake geweest.

Marc van den Boomen

@Marc van den Boomen op woensdag 20 november 2013 om 22:23:

Goed om jouw reactie te lezen, ik begrijp het onbevredigende einde. Jullie stoppen er dus mee en is dat dan ook meteen het einde van alle procedures van Carpe Diem tegen Jacobs en de gemeente? Dat zou de gemeente veel geld rechtkosten schelen, denk ik.
Of denken jullie er toch nog aan een procedure aan het Europese hof te starten? Is zo'n jarenlange procedure in Europa niet heel erg duur eigenlijk?

"Een wel heel opmerkelijke uitspraak van de Raad van State in de langslepende Helmondse ‘coffeeshop-affaire’..." Zo begint de analyse op de website Sargasso van journalist Sjors van Beek over de uitspraak van vorige week woensdag.
Daarin onder meer de conclusie dat uitbater John Vosmeer van Carpe Diem niet wist wát de dreiging inhield, maar wel had maar moeten aantonen dat er geen dreiging was om de zaak te winnen. Verder in dat artikel dat Vosmeer zich beraadt op een procedure bij het Europees Hof en dat Sargasso op 10 december bij de rechter het krijgen van de dreigingsanalyses (waar de sluiting van deze coffeeshop om draait) bepleit. Sargasso vroeg die anderhalf jaar geleden al op in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Dus de onderwereld bepaald wie waar een tent opend?! Goed werk Helmond! Maar niet heus... Wel vind ik het "verstandig" om de shop niet meer te openen..zelf heb ik immers ook geen zin in granaatscherven in me nek als ik zit te ontspannen. Desalniettemin is het zo dat als de gemeente iets wil doen aan de "drugsoverlast" ze het op deze wijze niet voor elkaar krijgen! De ene huisdealer na de ander meld zich aan omdat wiet verkrijgen op een legale manier niet te doen is. Open gewoon drie a vier shops in het beheer van de gemeente. Dan kun je het non profit doen heeft de gemeente er ook nog wat aan. Zo zouden die "speciale" jongeren aardig geholpen kunnen worden door de opbrengsten van de coffeeshops en is er geen oneerlijke concurrentie! Als drankliefhebber zijnde is het toch ook zo dat je wil kunnen kiezen waar en met wie je het wil nuttigen. Ok nou dat waren mijn hersenspinsels voor vanacht. Als laatst sterkte gewenst aan de getroffen ondernemer/ondernemers daar waar ik me kan bedenken dat veel mensen de dupe zijn van dit verhaal.

@Peritas op vrijdag 26 februari 2016 om 10:19:

"In het onderzoek naar de politieman loopt een lijn naar een andere geruchtmakende Brabantse zaak. Die had volgens het OM te maken de vergunningverlening aan de tweede coffeeshop in Helmond............."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: