24reacties

Rieter: PFAS-situatie is wel reden tot paniek!


Helmonders krijgen te veel PFAS (GenX, PFOA etc.) binnen via voedsel en drinkwater, blijkt uit recent RIVM-onderzoek. Hierdoor kunnen er nadelige effecten (kankerverwekkend, geboorteafwijkingen, aantasting DNA & immuunsysteem) op de gezondheid ontstaan, zie dit rapport (pdf). Het RIVM adviseert de gemeente daarom ervoor te zorgen dat onze inwoners minder in contact komen met PFAS. Onderzoek bij Berkendonk en volkstuinencomplex Sluisdijk heeft aangetoond dat bij beide locaties Helmonders worden blootgesteld aan PFAS. De grond is daar vervuild doordat chemiebedrijf Custom Powders PFAS-stoffen heeft uitgestoten. Daarom het advies om geen groenten meer te eten uit deze moestuinen. Bij Berkendonk worden er geen restricties geadviseerd.

Het merkwaardige is dat RIVM meet met twee maten. Bij het volkstuinen-onderzoek is rekening gehouden dat Helmonders ook via andere bronnen aan deze stoffen worden blootgesteld. En bij het Berkendonk-onderzoek niet. Terwijl in beide situaties er een opstapeling van schadelijke stoffen plaatsvindt. Dus het RIVM adviseert om Helmonders minder in contact te brengen met PFAS, maar staat diezelfde Helmonders wel toe te zwemmen in PFAS stoffen. Vreemd. Wat ook vreemd is, is dat deze situatie voor onze gemeente nog geen aanleiding geeft om het serieus te nemen. Aftredend wethouder Maas (Groen Links) reageerde laconiek: ‘’Er is geen reden tot paniek. Er komt geen verbod en de gezondheid van inwoners staat voorop’’. Wat een gotspe! Als je de gezondheid van onze Helmonders serieus neemt verbied je dit juist wel en maak je prioriteit van dit dossier. Iets wat Maas in 2018 wel beloofde aan de Helmonders. Ze riep samen met D66-collega Van den Waardenburg het toenmalige college op om onmiddellijke actie te nemen. Eenmaal op het pluche zijn ze beiden vergeten deze belofte waar te maken.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg. De onderzoeken die hebben plaatsgevonden bij Custom Powders deugen niet. De onderzoeksopzet is dezelfde als bij Chemours in Dordrecht en zijn dus niet gericht op de Helmondse vervuiling. Hier zijn namelijk ook andere grondstoffen gedraaid. Met andere woorden, de kans is aannemelijk dat hier meer schadelijke stoffen in de grond zitten dan nu is aangetoond. Het EMA heeft het RIVM hierover gewaarschuwd. Ook verschillende inwoners hebben de gemeente hierop gewezen. De gemeente doet willens en wetens niks met deze informatie. Daarvoor in de plaats wil de gemeente de grond saneren. Een manier om het bewijsmateriaal te laten verdwijnen? Wat Helder Helmond betreft dienen we deze grond uitvoerig te onderzoeken zodat we exact weten wat hier gaande is.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

MartijnOnze Helmondse politici
24 reacties
Reageer

@martijnrieter. Dit gelezen te hebben. Houdt dit in dat dhr J de Kloe, die onlangs op last van de Gemeente zijn reformwinkeltje moest sluiten, dus gelijk heeft in zijn verwijten naar de Gemeente Helmond in deze kwestie?

Het RIVM is een bedenkelijk clubje.
Een clubje dat onderzoekjes doet in opdracht van de overheid om het gewenste resultaat van de opdrachtgever te onderbouwen.
Uitkomst staat al vast alleen moet er nog een “gedegen” onderzoeksresultaat bij.

Paniek is net als angst een slechte raadgever. Te veel rood vlees? Kankerverwekkend. Asbest op je zolder? Kankerverwekkend. Maar ook: Alcohol, BBQ, je mobieltje tegen je oor houden, allemaal kankerverwekkend. En dan is de olifant in de kamer nog niet eens genoemd. Luchtvervuiling is ook kankerverwekkend. Laten wij nou net hier in een van de meest vervuilde gebieden van Europa wonen.

Wat is er dan wel aan de hand? Er is een licht verhoogd risico op kanker ten gevolge van PFAS vervuiling. Goed dat dat uitgezocht is en dat we nu weten welke risico's we lopen. En ook goed dat er focus is op het terugdringen van dit soort stoffen.

Waarom wordt dan afgeraden om voedsel uit die moestuinen te eten? Omdat men daarmee meer PFAS binnen krijgt dan de acceptabele wekelijkse inname. PFAS breek je namelijk niet af, het wordt opgeslagen in je lichaam. Voor Berkendonk is dit veel minder relevant. De meeste bezoekers daar lopen niet wekelijks zand te happen. Het is vooral schadelijk voor de dieren die er rondlopen.

Conclusie: Als je je druk maakt over kanker, kun je beter een luchtreiniger aanschaffen voor in huis en stoppen met roken en drinken. Neemt niet weg dat het een gemiste kans is om te kijken wat er daar allemaal nog meer aan vervuiling in de bodem zit.

Michiel van Geel

Tja, het RIVM....
Desalniettemin, het is wel ernstig, ook omdat Brantwater en Waterschap Maas en Aa al jaren roepen dat ons drinkwater zeer veilig en schoon is.
Ik persoonlijk plaats al jaren vraagtekens bij de zuiverheid van drinkwater, maar dat is op de eerste plaats een gevoel en op de tweede plaats even nuchter nadenken, daar hoef je geen specialist voor te zijn.
En al die onderzoekjes zijn vaak alleen maar vestzak broekzak constructies.
Ik was vanmorgen eens op de fiets naar mijn werk gegaan i.p.v. met de auto, ik had er snel spijt van, wat een uitlaatgas stank, wat een herrie en wat een drukte en als je dan ergens moet fietsen waar geen fietspad is op het industrieterrein dan ben je je leven ook niet zeker.
Maar al die stank, rubber, olie, roet en pekel komt dus wel ergens terecht, helaas, dus laten we nog veel meer bedrijven toe, nog meer volk binnen halen, meer vrachtwagens, meer gastarbeiders en doe er ook maar een biogasinstallatie bij, dan komt het helemaal goed!
Niet meer volk maar minder volk in Helmond!

@MichielvanGeel. Al lang opgegeven met u nog in een inhoudelijke discussie te gaan.
Echter uw kennis over pathologische processen omtrent stapeling giftige stoffen in het menselijk schiet schromelijk te kort.
Dhr Rieter maakt zich zorgen hoe gemakkeijk uw college met deze problematiek omgaat, u vindt dit onterecht.

Inmiddels is het mij bekend dat u blindelings achter dit college aanhobbelt.
Tijd voor verkiezingen.

Hallo allemaal,

Ik denk dat kritische noot van Helder Helmond zeker welkom is.
ik heb eignelijk ook wel begrip voor Van Geel deze keer, omdat het inderdaad wel gaat om wetenschappelijke data die nogal Jip en Janneke in de publiciteit komt. dit kan overigens van meerdere invalshoeken gedaan, de overheid pleit ik zeker niet vrij.
Wat in elk geval duidelijk is,is dat instituten zoals RIVM dusdanig verweven zijn met hun geldschieters en opdrachtgevers,dat zei bewust politieke draiing geven aan hun rapporten.Los van hun feitelijke onderzoeken die ongetwijfeld de toets der kritiek kunnen doorstaan.al twijfel ik bij sommige zaken ook daar aan; dan wordt er simpelweg gekozen voor een opstelling of these waarbij de gewenste uitkomst zeker is, of waarbij de kanttekeningen niet meegenomen worden.
Feit is en blijft, en hoop dat van Geel dit ook kan beamen, dat veel politiek zich verschuild achter "de wetenschap" Er hoeft niet langer zelfstandig nagedacht te worden, kritiek is zinloos, we volgen de leider.want dat hebben "we" eenmaal zo afgesproken.

en het is juist dat wat zo schuurt en irriteert en de afstand tot de politiek zo groot doet lijken. Het corona virus kwam uit dat Lab in Wuhan...Ik weet nog goed hoe we dit al in januari 2020 aankaarten. echter Wuhan Lab is gefinancierd door big Pharma...en dus werd deze logische waarheid vakkundig onder het tapijt geschoven. Een artikel in de Lancet, ondertekend door 27 grote jongens, ontkende de waarheid. wie zijn cariere in Pharma nog wilde behouden moest conformeren. Wie anders beweerde(Ik zei de gek) werd van social media gekicked.
Zo werkt het dames en heren.
En Trump had meer stemmen dan ooit , maar doordat in enkele swingstates juist in de grootste county ineens briefstemmen opdoken, werd Biden de winnaar.
nog nooit zoveel stemmen voor welke kandidaat ook ooit! Want wat liep die Biden vlot te campaignen...

Ja ik wijk af, ik weid uit , maar even een voorbeeld erbij hoe de vork telkens in de steel blijkt te zitten.
Shell moet van "rechtertje" meer groen doen, en Vattenvall mag van "rechtertje" gewoon een Biomassa centrale met subsidie openen!

wie is er nu gek?

Polen en Hongarije wordt de wacht aangezegd omdat zij hun rechterlijke macht beperken...maar ik denk dat dat he tenige is wat DEMOCRATIE ten goede komt.

Terug op Pfas; je kan je elvenlang zwemmmen en recreëren in Berkendonk, elke dag 10 uur, en dan nog zou je wellicht een 0,0003% groter kans op een ziekte krijgen.Een kans die al klein is.
Wel jammer dat dat X bedrijf in Helmond gewoon chemische rotzooi onze samenleving in blaast.

Wie gaat dit water zuiveren?
Wat zijn de gevolgen voor de mensen die ons vergiftigen?
Waneer houdt het op?

Belastingbetaler

@ Andre
@ MichielvanGeel
@ Twanneman

Duidelijk is dat jullie gezien jullie commentaren totaal niet in de gaten hebben hoe ernstig deze situatie is wbt de vervuiling van CUSTUNM POWDRES IN HELMOND.

Deze vervuiling over een zeer groot gebied in Helmond betreft zeker Brouwhuis en buiten gebied ...Berkendonk en waarschijnlijk ook de Rijpelberg.

Deze vervuiling staat gelijk aan de vervuiling van Chemoers in Dordrecht waarover de kranten hebben vol gestaan.

De volkomen belachelijke houding van verantwoordelijk wethouder Antoinette Maas...die dit alles bagetallisserd, is een gotspe,,,en denk ik ook de reden voor haar aangekondigde vertrek.

Dat politici nu ineens het veld ruimen nu de grond...letterlijk en figuurlijk re heet onder de voeten is geworden,,,heel opmerkelijk...

Ik hoop wel dat de Raad van Helmond zich deze ontwikkeling ...dus het rapport RIVM en het vertrek van Maas zeer kritisch gaat bekijken en eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid in deze neemt.

Gemeenteraad van Helmond...kom onder die steen vandaan !!!!

Oh Yasmine, Ik heb dit wel degelijk in de gaten, ik ben het dan ook volkomen eens met jou reactie.
Dit wilde ik even gezegd hebben.

Bij de zorgtuinderij de Bundertjes zitten zinkassen in de grond wat tot een verhoogd cadmiumgehalte kan leiden in sla, al die mensen die daar gekocht hebben denken allemaal gezond bezig te zijn.

@Yasmine; lees mijn laatste zin, en weet dat we samen staan.

over het algemeen vervuild industrie lucht water en grond.
dit wordt gemeten en onderzocht.
Dan gaat het vaak over micromol per kuub of liter, maw getallen met veel nullen achter een komma.
Daar worden dan regels voor opgesteld, zo , dat er niet of nauwelijks direct levensgevaar is.
Vaak praat je dan dus over; wanneer iemand dagelijks tien uur blootgesteld wordt over 50 jaar, dan is er mogelijk een verhoogd risico.(Weet je nooit precies)

Dus ja, het is vies,smerig en soms onnodig. Maar ook, er wordt wel een angstbeeld opgeroepen.

Maar als er alternatieven zijn ,dan moet er zeker opgetreden worden,want ook achter de komma moet onze aandacht hebben.

dat stomme bedrijf moet gesloten worden.

Die teflon lagen en coatings zijn onnodig gevaarlijk.

Helmond moet gecompenseerd worden door deze chemische industrie.

Serieus probleem. Ook Suytkade is zwaar vervuld. Tussen Gemeenteraad (gevalletje boter op het hoofd) en college destijds is er deal gemaakt deze vervuiling onder de pet te houden uit angst dat er een onverkoopbaar project zou ontstaan.
Pas na het tekenen vd hypotheekakte kon koper vernemen dat er niet dieper als een meter gegeven mocht worden vanwege de gezondheids risico's.
Het is dus wel degelijk een politiek probleem.

@E Betgem op woensdag 9 juni 2021 om 09:25:

Het is en was openbare informatie dat de grond daar vervuild was en dat om te saneren ongeveer een halve meter is afgegraven en vervangen door een nieuwe toplaag. Dat is een redelijk standaard praktijk overigens. Er zijn een aantal plekken in kaart bij de gemeente waarvan bekend is dat er vervuiling in de grond zit. Dat staat allemaal netjes in milieudossiers.

Dat er in delen van Suytkade alleen niet grondgebonden woningen mochten worden gebouwd (zonder tuin) stond netjes vermeld in het bestemmingsplan voor het gebied. Daar stond ook in vermeld dat plantsoenen van een "leeflaag" werden voorzien en dat er dus globaal gesaneerd zou gaan worden. Allemaal openbare informatie.

Nou snap ik dat je het niet normaal vindt dat de verkopende partij niet gewoon even meldt wat de beperkingen zijn. Mij werd ook niet verteld dat het huis dat ik kocht een paar jaar daarvoor was ontruimd vanwege een wietplantage op zolder. De kabel voor aftap richting de zolder hing nog in de meterkast. En op de zolder zaten de nietjes van het plastic nog in de dwarsbalken.

Punt is dat je eigenlijk als koper een checklist moet afwerken. Triest dat dat moet natuurlijk, maar daarmee voorkom je wel onaangename verrassingen.

Michiel van Geel

https://www.deweblogvanhelmond.nl/amp/afgevoerd_van_de_voorpagina/suytkade-kat-in-de-zak/ Gaat mij er even over @MichielvanGeel, dat raad deal maakte met college om vervuiling niet aan de grote klok te hangen.
En dat vind ik FOUT.
Het kan toch niet zo zijn dat een koper zelf een initiatief moet nemen om een bodemonderzoek te gaan doen? Er bestaat toch ook nog zoiets als zorgplicht.
Al weet ik dat daar in de Gemeente Helmond weinig waarde aan gehecht wordt.

@E Betgem op woensdag 9 juni 2021 om 11:55:

Zoals ik al zeg, triest dat je dat soort dingen zelf moet onderzoeken en uitdrukkelijk vragen aan de verkopende partij (die is namelijk wel verplicht het te melden als je ernaar vraagt). Daarom is die hele wetgeving rond "verborgen gebreken" er ook. Je had overigens wel een punt destijds over de late aantekening in het kadaster. Niet dat de meeste kopers daar in kijken.

Maar we gaan off-topic. Algemeen is de vervuiling in Helmond dus aardig in kaart en vooral een erfenis uit de vorige eeuw, toen de Aa nog regelmatig van kleur verschoot door wat er nu weer in gedumpt was. In vergelijking met die milieudelicten is dit PFAS verhaal niet ernstig, maar de tijden zijn gelukkig veranderd. Maakt het vergrijp niet minder ernstig, maar de risico's zijn gelukkig binnen de norm die gehanteerd wordt.

Michiel van Geel

@MichielvanGeel Of topic? Volgens mij gaat het Martijn Rieter vooral over de politieke besluitvorming.

Wat mij opvalt is dat D66 zich profileert als milieupartij. Je kunt dan toch niet aankomen het argument van "het valt allemaal wel mee",een BBQ kent ook risico's.

Of gaat het erom, dat vermoed ik, dat dit gammele college vooral niet kritisch benaderd wil worden.
Want in feite is Helder Helmond de enige partij die dat zo nu en dan doet. Ook nog niet krachtig genoeg, maar het is iets.

@E Betgem op woensdag 9 juni 2021 om 13:02:

Er zijn destijds naar aanleiding van het incident maatregelen genomen en die zijn ook verhaald op het bedrijf als ik me niet vergis. Ik ga ook helemaal mee in wat Rieter Jr zegt over de noodzaak om meteen ook op andere vervuilende stoffen te controleren. Dat is een gemiste kans als je toch al monsters genomen hebt. Misschien moet dat zelfs standaard beleid worden om daar als gemeente extra geld beschikbaar voor te stellen. Een motie van die strekking zou denk ik nog wel wat handen op elkaar krijgen.

Waar ik niet in mee ga is het verhaal dat er sprake is van een situatie die levensbedreigend is en dat we Berkendonk zouden moeten sluiten uit voorzorg. Er zijn grenswaarden over hoeveel PFAS en andere stoffen je binnen kan krijgen zonder dat het gezondheidsschade met zich mee brengt. Kennelijk is de concentratie bij Berkendonk laag genoeg. Je krijgt er immers minder van binnen dan bijvoorbeeld vrouwen die make-up gebruiken via die weg binnen krijgen.

https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas-cosmetics

Het milieudelict is ernstig, de gevolgen vallen mee, dat is een beetje de strekking. Je kunt dus gewoon veilig gaan zwemmen of zonnen bij Berkendonk.

Michiel van Geel

Misschien dat dit filmpje het iets duidelijker maakt.
Deze man was onderzoeker naar toxische stoffen.
Hij is daar zelf ook door besmet, vandaar dat hij moeilijk praat.
Inmiddels heeft hij zelfmoord gepleegd.

Ik hoop dat dit de ogen van de politiek 8n Helmond gaat openen.

Het gaat hier om stapeling van toxische stoffen...niet over af en toe een meting!!!!

@MichielvanGeel. Vandaar dat Gr Links onderzoek naar dit onschuldige incidentje
Kan ze Kasteeltuin ook meteen even meenemen.

Dit is toch werkelijk niet te geloven en alle schaamte voorbij!
Uitgerekend GL vraagt om dit onderzoek.terwijl het hun verantwoordelijk wethouder betreft.

Bovendien was die wethouder gewaarschuwd en bijzonder goed op de hoogte van de problematiek met PFAS.

Wat is dit voir een pokitiek spelletje..over de hoofden van de bewoners vsn Helmond en hun grzondheid???

Ik begrijp Yasmine haar irritatie.
Ik vind het alleen zo jammer dat de al jarenlang voortdurende stankoverlast rond Den Ouden in Brouwhuis al weer vergeten lijkt en het summum van de ontwijkingspolitiek van het CDA rondom de aanpak van de stikstofcrisis op provinciaal niveau ook. Soms lijkt de verontwaardiging rondom milieudelciten erg selectief.
Ik stem geen GroenLinks, maar zie dat de kern van veel problemen te vinden is in de partijen waar geld, geld en nog meer geld willen verdienen voorop staat. Lees: met name VVD en CDA.

Dat GroenLinks benoemt groen (mens en dier) belangrijker te vinden dan geld vind ik juist te waarderen. Dat er ook door hen fouten gemaakt worden zal best. Politiek blijft politiek...

Toch heb ik liever partijen die denken in oplossingen in plaats van doen alsof er eigenlijk geen probleem is.

Ieder respectabel onderzoek, termijndoel en afspraak toont in ieder geval glashelder aan dat Nederland op milieugebied inmiddels als rijk land ongeveer vergelijkbaar is met een gemiddeld Oostblokland. Dat is zorgelijk.

@Job op donderdag 10 juni 2021 om 20:47:

Komt omdat het HELE systeem TOTAAL en COMPLEET verrot is, er zijn veel, veel teveel mensen die zich schaamteloos willen verrijken over de dood c.q. ruggen van anderen, en dan zijn het voornamelijk de geldwolven die al veel geld hebben, die zijn het allerergste, dat is een walgelijk soort.
En Jan modaal kan zich letterlijk kapot werken.
Het wordt de allerhoogste tijd dat het hele systeem (belastingen, subsidies, regeringen, geld, media, ziekenzorg, techbedrijven, gemeentes, banken, nuts, milieu etc. etc.) herzien gaat worden, druk daar maar eens op de RESET knop.
De RESET knop van de normale burger is reeds versleten.

Nu eens allemaal gevaarlijk terwijl ook in de omgeving van Tata steel er ook al jaren geleden geklaagd is maar nog steeds kan doorgaan terwijl blijkt dat mensen veel meer kanker en andere kwalijke ziektes krijgen dan normaal is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam:

Website: