24reacties

Rieter: PFAS-situatie is wel reden tot paniek!

Helmonders krijgen te veel PFAS (GenX, PFOA etc.) binnen via voedsel en drinkwater, blijkt uit recent RIVM-onderzoek. Hierdoor kunnen er nadelige effecten (kankerverwekkend, geboorteafwijkingen, aantasting DNA & immuunsysteem) op de gezondheid ontstaan, zie dit rapport (pdf). Het RIVM adviseert de gemeente daarom ervoor te zorgen dat onze inwoners minder in contact komen met PFAS. Onderzoek bij Berkendonk en volkstuinencomplex Sluisdijk heeft aangetoond dat bij beide locaties Helmonders worden blootgesteld aan PFAS. De grond is daar vervuild doordat chemiebedrijf Custom Powders PFAS-stoffen heeft uitgestoten. Daarom het advies om geen groenten meer te eten uit deze moestuinen. Bij Berkendonk worden er geen restricties geadviseerd.

Het merkwaardige is dat RIVM meet met twee maten. Bij het volkstuinen-onderzoek is rekening gehouden dat Helmonders ook via andere bronnen aan deze stoffen worden blootgesteld. En bij het Berkendonk-onderzoek niet. Terwijl in beide situaties er een opstapeling van schadelijke stoffen plaatsvindt. Dus het RIVM adviseert om Helmonders minder in contact te brengen met PFAS, maar staat diezelfde Helmonders wel toe te zwemmen in PFAS stoffen. Vreemd. Wat ook vreemd is, is dat deze situatie voor onze gemeente nog geen aanleiding geeft om het serieus te nemen. Aftredend wethouder Maas (Groen Links) reageerde laconiek: ‘’Er is geen reden tot paniek. Er komt geen verbod en de gezondheid van inwoners staat voorop’’. Wat een gotspe! Als je de gezondheid van onze Helmonders serieus neemt verbied je dit juist wel en maak je prioriteit van dit dossier. Iets wat Maas in 2018 wel beloofde aan de Helmonders. Ze riep samen met D66-collega Van den Waardenburg het toenmalige college op om onmiddellijke actie te nemen. Eenmaal op het pluche zijn ze beiden vergeten deze belofte waar te maken.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg. De onderzoeken die hebben plaatsgevonden bij Custom Powders deugen niet. De onderzoeksopzet is dezelfde als bij Chemours in Dordrecht en zijn dus niet gericht op de Helmondse vervuiling. Hier zijn namelijk ook andere grondstoffen gedraaid. Met andere woorden, de kans is aannemelijk dat hier meer schadelijke stoffen in de grond zitten dan nu is aangetoond. Het EMA heeft het RIVM hierover gewaarschuwd. Ook verschillende inwoners hebben de gemeente hierop gewezen. De gemeente doet willens en wetens niks met deze informatie. Daarvoor in de plaats wil de gemeente de grond saneren. Een manier om het bewijsmateriaal te laten verdwijnen? Wat Helder Helmond betreft dienen we deze grond uitvoerig te onderzoeken zodat we exact weten wat hier gaande is.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond