12reacties

Charmeoffensief verbergt problemen opvang Oekraïners

Dat het de laatste tijd rommelt in de opvang van onze gasten uit Oekraïne moge duidelijk zijn.
Ik heb daar al eerder aandacht aan besteed in mijn column Doornroosje en ook de kranten stonden er eerder deze maand vol van. We zijn nu een paar weken verder en nog altijd ontbreekt een duidelijke reactie van de gemeente Helmond op de problematiek. De burgemeester heeft met verschillende partijen gesprekken gevoerd, zie deze impressie (pdf), maar maatregelen die de klagers tegemoet komen zijn nog altijd niet getroffen. Elly Blanksma, die zich zo graag profileert als crimefighter, is tot op heden niet verder gekomen dan wat vage toezeggingen waar niemand iets aan heeft.

Het lijkt me ook geen eenvoudige klus die de burgemeester nu moet klaren. Zij merkt nu dat er al langere tijd klachten vanuit de bewoners zijn die door haar ambtenaren onvoldoende zijn opgepakt. Hierdoor is een gezwel ontstaan dat is doorgewoekerd tot een vieze stinkende wond die opengesprongen is. Foutje van haar eigen staf.

De klagers wijzen als oorzaak de houding en het gedrag van de medewerkers op de opvanglocaties aan. Dit zijn veelal extern ingehuurde krachten (bewakers) of professionals (?) met een tijdelijk contract (de beheerders). Al deze mensen vallen buiten de normale personeelsformatie, maar de gemeente is wel voor hun doen en laten verantwoordelijk. En dat breekt de burgemeester ook op. Het zou haar sieren deze verantwoordelijkheden uit te spreken en op te pakken. Een ‘mea culpa’ met daarbij excuses zou misschien het grootste leed kunnen verzachten. Of zou dat te veel gevraagd zijn?

Aan de andere kant: sinds mei van dit jaar kent de opvang in het oude Knippenbergcollege een bewonersraad die wordt gevormd door 3 dames. Wat zij als taak zien, wat hun bevoegdheid, werkwijze, communicatiekanalen en kwaliteiten zijn, is binnen de groep klagers niet bekend. De vraag is of ze het zelf wel weten en ze, niet gehinderd door enige vorm van beïnvloeding, hun werk naar behoren kunnen doen. Toch wijst de gemeente op het bestaan van deze bewonersraad. En zelfs een handtekeningenactie die 101 positieve reacties op het gevoerde beleid in de Knip opleverde, wordt bijna triomfantelijk als bewijs ‘dat het allemaal wel meevalt’ opgevoerd. Dat voorbij wordt gegaan aan het gegeven dat zo’n 200 Oekraïners van dezelfde locatie deze actie niet hebben ondersteund, wordt ‘vergeten’. Het zit mogelijk niet in de ‘actieve herinnering’ van de burgemeester wat het voor haar een stuk gemakkelijker maakt.

Dezelfde bewonersraad wordt nu opnieuw ingezet om de leden van de gemeenteraad bij hun bezoek van dinsdag 5 september aan de locatie Knippenbergcollege te begeleiden. Het moet immers een aardige avond worden met als het mogelijk is een hapje van onze Helmondse frietbakkers die in Oekraïne recent zoveel goed werk hebben verricht. In deze sfeer van gemoedelijkheid kan de burgemeester dan verder de raad vertellen dat Vluchtelingenwerk Nederland voortaan met regelmaat hand- en spandiensten gaat verlenen en er een vertrouwenspersoon wordt ingehuurd.

Wat er met de klachten over de beheerders wordt gedaan, moeten de klagers maar afwachten. Ze hebben inmiddels het vertrouwen in deze groep ingehuurde krachten opgezegd (pdf). En de kleine groep vrijwilligers die hen met raad en daad bijstaat, is niet uitgenodigd voor het feestje van de burgemeester van 5 september.

Hanneke Hegeman

In de reacties hieronder staan updates door Hanneke Hegeman.